Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Обърни се към Бога


Иво
  • Източник: Казано от Йогананда

Обърни се към Бога и тогава ще видиш какво можеш да отърсиш от веригите на навиците си и от обкръжението си. Действително драмата на живота се управлява от един космичен план, но човекът може да променя своята роля, като премести центъра на своето съзнание. Разглежда ли самия себе си като “аз”, той е свързан; осъзнае ли се като душа, той е свободен.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×