Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Преценка на обичта


Иво
  • Източник: Път със Сърце. Пътеводител през опасностите и големите надежди на духовнят живот., стр 27<br />Джек Корнфиилд<br />изд. “Изток-Запад”, 2003<br />ISBN 954-8945-42-8

Когато преценяваме дали сме обичали, както трябва, и дали сме живели пълноценно, можем да видим начините, по които нашите сърдечни връзки и страхове са ни ограничавали и можем да видим много възможности сърцата ни да се отворят. Дали сме си позволили да обичаме хората наоколо си, семейството си, земята, на която живеем? И дали сме се научили също да се разделяме? Дали сме се научили да преминаваме през превратностите на живота с благосклонност, мъдрост и съчувствие? Дали сме се научили да прощаваме и да живеем чрез сърцето, а не като произнасяме оценки и присъди?


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×