Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Свободен от земни връзки и желания


Иво
  • Източник: Казано от Йогананда

Като налеем мляко във водата, те се смесват, но маслото, избито от млякото, плува над водата. По същия начин мислите на обикновените хора се разтварят във водата на заблуждението. Но един духовен човек, който упражнява самодисциплина, избива маслото от млякото на своето мислене, докато достигне състоянието на божествена устойчивост. Свободен от земни връзки и желания, той е способен да плува радостно във водите на светския живот и да насочва винаги своето внимание към Бог.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×