Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Ако искате да сте силен


Иво
  • Източник: Пътят на Ученика. Основна идея.<br />8-ма лекция от Младежки Окултен Клас, год. 3 (1923-1924), том 5, част1; стр. 110<br /><br />изд. Бяло Братство <br />София, 95<br />ISBN 954-8091-26-7

Ако искате да бъдете силен ще си кажете: Аз, добрият човек, и всички добри хора в света с мен, плюс Бога с мен, Който е над нас, всичко мога да направя. Когато работите с тази основна идея всички добри хора са готови да ви помогнат във всичко: и в науката и в изкуствата, и в живота. Ако имате едно изкуство в себе си, художник сте например, и имате тази основна идея, те ще ви помогнат и вие ще бъдете отличен художник. Ако сте музикант или писател, или философ и имате тази основна идея в себе си, те ще ви помогат, ще вдъхнат във вас нова култура, нови идеи и вие ще се проявите като отличен музикант, писател или философ. Можете да сте търговец или какъв и да е в света, имате ли тази основна идея в себе си, всички ще ви помагат и този малък кръг на дейност, в който се проявявате, ще бъде за вас благословение.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×