Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Казвате: Толкова години като се учихме, какво сме спечелили? – Чудна работа. Че създаденият свят е за вас.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938-1939), Изпитът на любовта, том 2, Ценността на вашата душа
Казвате: Толкова години като се учихме, какво сме спечелили? – Чудна работа. Че създаденият свят е за вас. Вие трябва да спечелите целия свят. Направете едно сравнение. Писанието казва: Какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а ощети душата си? Следователно, ние се стремим да спечелим, но какво? Светът е външната страна, а душата е вътрешната страна на човека. Та турете един контраст. Казвате: Какво сме спечелили? – Най-първо ще спечелите душата си, а после ще спечелите света. Това е правият път.
Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×