Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Любов


Иво
  • Източник: Божественият и човешкият порядък<br />5-то утринно слово, 9 ноември 1941 г., неделя, 5 ч. сутринта, София, Изгрев.<br />

Във всички учреждения трябва да се работи с Любов. Един лекар от Любов трябва да работи. Лекарят, който лекува без Любов, е от човешки порядък и той болестта не може да лекува. Той ще я лекува, но след три–четири месеца болестта пак ще се върне. Всичко правете с Любов. Правиш милостиня без Любов — и тя няма да помогне. Не само да лекуваш един болен като лекар, но трябва да направиш един приятел от този болен. Ако една майка не може да се прояви към детето с Любов, защо го е родила?


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×