Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Не внасяйте в новото учение старите ваши порядки и вашите стари разбирания.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938–1939), Добрият език, том 1, Вътрешният мир
Не внасяйте в новото учение старите ваши порядки и вашите стари разбирания. При новото учение опасността ето къде е. В новото учение чувствителността на хората се развива десет пъти повече, отколкото е развита чувствителността на физическия човек. На него духовното му тяло едва един милиметър се показва от физическото тяло. Когато станеш духовен, опасността е, че туй тяло излиза една педя, две педи и при най-малкото бутване, даже един гневен поглед ще ти причини болка. Казвам: В духовния живот се изменят условията. Трябва да бъдете в чувствата си, в погледите си и в обходата си много деликатни. Трябва всички да влизате в положението си. После в новия живот хората не трябва да се приближават. Тъй, както седят хората, аз виждам, постоянно може да си причинят пакост. С тия мисли, с тия неестествени чувствания всякога може да причинят зло комуто и да е. Изисква се един хармоничен живот.
Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×