Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Остаряване


Кирил
  • Източник: Божественият и човешкият порядък<br />5-то утринно слово, 9 ноември 1941 г., неделя, 5 ч. сутринта, София, Изгрев.<br />

Защо си остарял? Защото не си чел, не си мислил и не си обичал. И затова остаряват хората. Ако напълните една стомна с вода и я оставите отворена, след две години, ако търсите вода в нея, всичката вода се изпарила. И като се родите на земята, ако не притуряте нищо в себе си, ще останете един ден изпразнена стомна, всичко, каквото е турил Господ в нея, се е изпарило. И човек все чака да дойде някой. Хубаво, ако си стомна, трябва да чакаш, но ако имате два крака и две ръце, ще чакате ли? Ще отидете да напълните стомната си с вода.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×