Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Постарайте се за цялата година, която иде, да живеете по Бога.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938–1939), Добрият език, том 1, Вътрешният мир
Постарайте се за цялата година, която иде, да живеете по Бога. Една година да живеете по Бога. Да се не гневиш никому, във всеки човек да виждаш себе си. Видиш някой закъсал човек, да кажеш: „Колко съм закъсал в живота.“ Видиш някой се гневи или се сърди, да кажеш: „Колко съм закъсал.“ Като идеш при една сестра, и тя закъсняла, да кажеш: „Колко съм изостанал.“
Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×