Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

По какво се отличава умът на човека? Умът на човека може да хвърли отлична светлина в съзнанието.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938-1939), Изпитът на любовта, том 2, Ценността на вашата душа
По какво се отличава умът на човека? Умът на човека може да хвърли отлична светлина в съзнанието. Трябва да знаете, че съзнанието е една област, в която, каквато мисъл имате, тя ще се проектира в него. И човек според закона на съзнанието трябва да знае как да чисти своя ум. И колкото умът ти е по-светъл, толкова и изображенията са по-ясни. И колкото светлината е по-слаба, толкова и изображенията са по-слаби и неясни. Някой път ние казваме, че не можем да мислим – значи и образите са неясни.
Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×