Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Трябва да обеднееш в едно отношение, за да минеш в друго по-добро.


Донка
  • Източник: Правила за живота (Утринни Слова, 02.10.1932 Неделя, София)

Трябва да обеднееш в едно отношение, за да минеш в друго по-добро. Ще смениш богатството със сиромашията. Иначе, не можеш да станеш нито учен, нито министър председател. В този смисъл, каквито процеси стават във вас, да ви радват. Ако минаваш от едно състояние в друго радвай се, защото това, което получаваш, е по-хубаво от онова, което си имал. Ти не знаеш, какво е определил Бог за тебе. От Божествено гледище, радвай се на всичко.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×