Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Статии

Manage articles

Диляна Колева
Като създал цветята, Бог вложил в тях сладък сок – нектар, с който да привличат всички насекоми. След това Той извикал насекомите, бръмбарите, мушиците да се произнесат за Неговата работа. Всички насекоми и бръмбари се изредили пред Господа и казали мнението си по въпроса. Единствена пчелата останала настрана, без да изкаже мнението си. Бог я запитал: „Защо стоиш настрана и нищо не казваш?“ Тогава тя се обърнала към Бога с думите: „Господи, сприхава съм по характер, а някога обичам и да жиля. Дето намеря човека, мога да го ужиля. Като кацвам от цвят на цвят, ще срещна човека, надвесен над цветята, и ще го ужиля.“ Бог й отговорил: „Понеже само ти призна своята слабост, на тебе възлагам изкуството да събираш сладкия сок от цветята и да правиш от него мед.“
Както между животните, така и между хората, срещате едни, които обичат да се превъзнасят, и други, които признават слабостите и погрешките си и са готови да се изправят. На тях повече се разчита и се възлага по-сериозна работа. Те са скромните хора в света, които ще придобият смирението.
След грехопадането, хората се развалили и толкова изопачили, че Бог решил да изпрати потопа за пречистване на човечеството. Когато дошъл денят, в който Ной трябвало да спре на някоя планина с ковчега си, Бог запитал всички планини, на коя от тях да стане това. Той искал да знае мнението на планините по този въпрос. Като дошъл ред до планината Арарат, да каже своята дума, тя отговорила:
– Господи, малка съм и недостойна за тази работа.
– Тъкмо затова – добавил Бог – на тебе ще спре Ной с ковчега си, върху тебе ще се съгради новият живот.

Когато давал законите на човечеството, Бог поискал мнението на всички планини, да се произнесат, на коя от тях трябва да се извърши този акт. Една след друга планините се явявали пред Господа и давали своята кандидатура. Единствена Синайската планина останала мълчалива. Защо не казала мнението си? Защото се считала малка и не толкова красива като другите. Бог погледнал благосклонно към нея и казал: „Ти ще имаш първенство пред другите. Върху тебе ще съградя законът си.“


И тъй, ако искате да спре на вас Ной със своя ковчег, трябва да сте скромни като Арарат. Ако искате да се поставят законите на вас, трябва да сте мълчаливи като Синай. Скромност се иска от човека той трябва да мълчи, когато големите говорят. На Арарат спря ковчегът на Ной, на Синай се дадоха законите на Мойсей.
Пчелата, която също се взема за символ, представлява човешкия ум, Арарат представлява човешкото сърце, а Синай – човешката воля. Ако сте умни, ще бъдете като пчелата и ще събирате мед; ако имате благородно сърце, ще бъдете като Арарат, и Ной ще спре с ковчега си на вас и ще ви донесе своето благословение; ако имате силна воля, ще бъдете като Синай, върху която се сложиха законите.

Диляна Колева
Двама влюбени отишли при един мъдрец и го попитали:
- Днес ние сме много влюбени, искаме нашата любов да продължи вечно, ти си мъдър, кажи ни как да задържим любовта?
- Добре, казал мъдрецът. Намерете по един орел, уловете го и го донесете при мен на върха на планината.
Двамата млади се разделили и по различни пътища намерили всеки един по един орел. Донесли го при мъдреца.
- А сега им вържете краката и ги пуснете да излетят.
Младите така и направили. Вързали краката и пуснали орлите. Не след дълго те паднали на земята, не успяли да летят. Започнали да се кълват един друг в опит да отвържат краката си.
- Отвържете ги, казал мъдрецът. И отново ги пуснете.
Орлите излетели нависоко.
- Ето това е тайната, никога не се „връзвайте“ един друг, защото тогава любовта ще умре и нито един от вас няма да може да живее и „лети“ спокойно.

Диляна Колева
В тази притча се говори за пет мъдри и пет неразумни девици, а се подразбира пет мъдри и пет неразумни човешки души. Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните - само чисти светилници. Светилниците в тази притча символизират телата, а маслото (елей) - милостта.

Според еврейския обичай десет девойки с фенери с ръце трябвало да осветяват пътя, по който младоженецът щял да отиде до своя дом. За да свети фенерът и да не угасне пламъкът, в него трябвало да има достатъчно масло. Затова девойките били длъжни да приготвят съдинки с елей и от време на време да поливат във фенера, за да не угасне.

Половината от героините в притчата предвидливо и далновидно се запасили с необходимия елей. Но останалите постъпили неразумно и лекомислено и не се подготвили. Когато дошъл моментът да съпроводят заедно с другарките си младоженеца, техните фенери угаснали. На тях не им оставала нищо друго, освен да изтичат при търговците за масло. Когато пристигнали в дома му, фенерите им отново светели ярко, но вече не за младоженеца. Празникът бил в разгара си, но вратата останала затворена за тях. На молбите им да отворят вратата, младоженецът, който ги чул им отвърнал: "Кои сте вие? Аз не ви познавам."

Мъдрите девици имали девствено тяло с девствена душа, но освен това и милост велика по отношение на по-слабите, към онези, които още не са се освободили от греха. Неразумните строго спазвали целомъдрието телесно, но презрително, немилостиво се отнасяли към по-слабите, високомерно ги осъждали и ги загърбвали с презрение. "Праведниците са наречени неразумни - казваше свети Нил Синайски, - защото преуспявайки в много трудното, дори невъзможно дело - запазването на целомъдрието, те пренебрегнали малкото и лесното". А пренебрегнали са те милостта, съчувствието, прошката. Светилникът им е чист, но празен и тъмен!

Под петте неразумни девици се подразбират петте безмълвни сетива. Който живее само с това, което вижда и чува, без да контролира чувствата с разума си, той има неразумна душа.

Под пет мъдри девици се подразбират петте вътрешни органи на чувствата, които разумно управляват външните чувства и властват над тях. Тези вътрешни органи на чувствата събират светлина в продължение на целия живот на човека, светлината, която остава в душата и свети и тогава, когато смъртта спусне завесата.

ПРИТЧА ЗА СТАРАТА МОМА
В съседство до нас живееше една стара мома. Казваха, че както е била в младостта си "честна девойка", таква е останала и през целия си живот. Всичко това е прекрасно, и можеше само да бъде похвалена, ако не беше злият й език. Ден след ден от езика й се откъсваха отровни стрели по адрес на онези, които живееха в брак и грешаха. От сутрин до вечер тя се хвалеше със своето целомъдрие и ругаеше онези, които й се струваха отвратителни. Един свещеник в разговор за нея каза: "Ако не знаете какво представлява неразумната девица от евангелската притча, ето я, това е тя!" И действително, неразумността изглежда още по-голяма, когато човек има само една добродетел, а други няма. Така на пътника в нощта тъмнината му се струва още по-гъста, когато гледа само своето огънче, а после обърне взор надясно или наляво. Мъдростта не е в едничката добродетел, а в събраните всички добродетели. Казал е Премъдрият: мъдростта си строи дом върху седем стълба. Мъдра е онази душа, която има седем добродетели.

Диляна Колева
Когато Мохамед бягал и всички го търсели, Али, неговият зет, измислил как да го избави. Скрил пророка във висок кош, сложил товара на главата си и минал балансирайки покрай пазачите на градските порти.
- Какво има в този кош? - строго го попитал пазачът.
- Пророкът Мохамед - му отговорил Али.
Пазачите, които приели истината за дръзка наглост на остроумие, се засмели и пуснали Али и пророкът в коша да преминат.

Ради

"Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред духовния учител Петър Дънов от България."

Тези думи на Алберт Айнщайн прозвучават в ефира на френското радиo RTF през 1989 г., по повод годишнина от рождението на гениалния учен. Тогава в юбилейното предаване са били излъчени избрани изказвания на Айнщайн, между които и горният цитат.

Алберт Айнщан и Учителя Петър Дънов? Как?

За да направим опит за отговор, ще се наложи да намесим и трето лице - Борис Георгиев.

Борис Георгиев, великият български художник, последовател на Учителя Петър Дънов, личен приятел с Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Джавахарлал Неру и Николай Рьорих, става близък приятел и с Алберт Айнщайн.

Това се случва през 1928 г., когато в Берлин д-р Елизе Владигерова (майка на Любен и Панчо Владигерови) запознава Борис и Айнщайн. Следва редица изящни портрети на физика и неговото семейство, които сближават творците, като Алберт Айнщайн съдейства на Борис Георгиев да открие своя самостоятелна изложба в Берлин, в Галерия „Шулте” (юли 1929 г.).

Може би дружбата им е била крепко споена и от дълги разговори за законите на природата, красотата и хармонията – любими теми и на двамата. Последното навярно би потвърдил и Рабиндранат Тагор (ако бе сред нас), комуто се е налагало да си беседва и с Айнщайн, и с Борис Георгиев – поотделно.

Може би именно тези сладки приказки, в които наука, изкуство и философия се сливат, запознават Айнщайн с основните идеи от Учението на Учителя Петър Дънов, с неговата дейност, лекции и беседи.

Учение, в което гениалният ум, може би, е доловил живия пулс на светлина и свобода; в което е усетил, че животът е един, цялостен и неделим.

Може би.

Всъщност, няма как да затворим скицника без още един важен щрих – проф. Рашко Зайков. Даровитият български учен специализира една година теоретична физика при Алберт Айнщайн в Берлин и освен физиката, двамата споделят и любовта към цигулката.

Рашко Зайков е и първият българин, получил престижната Хумболтова стипендия на едноименната фондация, като Айнщан е ходатайствал лично за него, а по-късно урежда и отпечатването на един от първите му трудове.

Тъй като не разполагаме с данни за връзка между проф. Зайков и Учителя Петър Дънов, никак не бих искал да спекулирам с този въпрос.

И все пак споменаването на Рашко Зайков има двойно оправдание – това е не само още една несъмнена българска връзка на Алберт Айнщайн, но и паметта за изтъкнатия български физик заслужава да остане жива.

Ради

Какво ни чака през новата 2014г.?

Всички таим надежда за по-добра, по-спокойна и по-богата година. Надяваме се тази прословута и продължителна криза да върви вече към края си. Това са нашите разбираеми,човешки очаквания.

А какво казват звездите за 2014г.?

За съжаление нещата няма да си никак добри и през новата година. Продължават негативните тенденции от 2013г. Тежкият квадрат между Уран и Плутон, владеещ миналата година, през тази продължава действието си. Планетата Юпитер също се добавя в един момент към този квадрат и се заформя поредната тежка Тао-квадратура при това в кардинални знаци, което допълнително усложнява нещата. На няколко пъти през годината тао-квадратурата се развива и като Голям кръст, от движението на планетата Марс през знака на Везните.
Това са все трудни, сложни звездни конфигурации, които не вещаят от човешка гледна точка, нищо добро. Така жадуваното спокойствие, уталожване на нещата, разбирателство и излизане от кризата са все още много далече от нас.
Тези звездни очертания на небето ще ни притискат нас, хората и ще изискват тотална промяна в нашето съзнание. Цялостни, не половинчати, временни, завоалирани и палиативни мерки. За съжаление обаче, нещата ще стават не доброволно от наша страна, поне за повечето хора, а с неотменният натиск от влиянията на висшите духовни планети – Уран и Плутон за една сериозна духовна трансформация в съзнанието ни и то по трудния начин, притиснати и заставени от суровите външни условия. Който приеме промяната – ще върви напред, който се противи - си е за негова сметка. Но тъй като всички сме свързани в една обща, народностна карма, то и сметката е обща.

Звездни конфигурации в кардиналните знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог ще управляват земята през първата половина на 2014г. Кардиналните знаци определят посоката, те придават енергия и активност, подтикват амбициите и предприемчивостта, внасят импулса. Като цяло влиянията им са рушащи, унищожаващи старото, громящи статуквото, носещи предизвикателства и провокиращи рискове. Кардиналността ще предоставя много кризисни ситуации, като изпитания пред хората, за да се провери кой доколко си е научил уроците как да се справя в свръхнапрегнати и трудни моменти. Кой на чия страна се е определил – на доброто или на злото. Ситото ще пресява непрекъснато.
Небесните очертания провокират общата, световна и национална карма. Влиянията им са безприкословни, неотменни и твърдо изискващи промени на съзнанието.Така че времената са много усилни. И през тази година ще продължи пресяването на човешките души, за да се види кои са готови да продължат напред, по пътя на светлината. За противящите се на личностната промяна и придържащите се към старите идеи и възгледи, нещата ще са трудни. Всеки ще бъде изпитан по някакъв начин.
В същото време тежките звездни конфигурации като квадрат, тао-квадрат и голям кръст ще са силно мотивиращи и предизвикващи човечеството фактори. Те ще задават подтика за вътрешна, духовна промяна, но изборите всеки сам ще трябва да си ги прави. Отговорността е строго лична.
В най-голяма степен, засегнати от тежките звездни очертания през 2014г., ще са страните от арабския свят, които се намират под знака на Уран.Там ще продължават размириците, бунтовете, военните конфликти и революциите чак до към 2017-2018г., докато планетата шества през знака на Овена.

За България нещата също няма да са никак лесни, тъй като се намира под знака на Козирога и ще е под силното влияние на планетата Плутон, респективно ще търпи негативите от всички небесни тежки конфигурации, в които тя участва, през 2014г. Плутон в астрологията има отношение към волята за очистване от всяко зло и негитивизъм, към трансформиране на съзнанието и новораждането. Има отношение и към смъртта, като последен етап на трансформационния процес.
Особено тежко ще е положението в страната ни през първата половина на годината, до към края на май месец. След това се очаква известно затишие до есента.
Като цяло с Плутон в Козирог и Уран в Овен се очакват сериозни промени в държавното управление и държавните структури. За това способства и транзита на Сатурн в знака на Скорпиона, който и през тази година ще продължава да е в рецепция с Плутон и ще добавя своите тежки, кармични влияния към неотменни промени в статуквото на властта, държавните, административни и финансови структури, установени норми и правила в различни властови и обществени организации.
Под ударите на промените, ще трябва да попаднат и законотворческите процеси, особено когато в тао-квадрата се включи и планетата Юпитер. Ще се налага твърдо и неотменно създаването на нови закони, устройването на обществото и държавата ни по нови норми и правила, но процесът няма да е лесен и спокоен, напротив – ще е съпроводен с голямо обществено напрежение, натиск на народните масите и различни конфликтни ситуации.Опасността да се вземат емоционални решения под моментния натиск, а не разумно обмислени е голяма.
Промяна и то неотменна, ще изисква Юпитер и в различните религиозни и духовни общности и организации. Църквата ще трябва да се реформира, да открие новото си лице и да намери верния път към изначалните християнски забравени и потъпкани ценности. Всякакъв друг път на егоизъм, противоборство, користолюбие и алчност ще са пагубни за религиозните и духовни структури, и те ще бъдат рушени, бавно, но неотменно. Небето ще призовава и изсква смирение и намиране на Божественото в другия човек. Ако не се приеме доброволно това, всеки ще търпи своите негативи и в личен, и всички ние - в обществен план.

Какви са по-конкретно очакванията за 2014г.?
Още от първия ден на новата година – 1 януари, звездите няма да са благосклонни. 2014г. започва с едно голямо струпване на планети в знака на Козирога. На 1 януари в Козирог ще са Слънцето, Луната, /новолунието допълнително усложнява нещата и зове към ново начало/, Меркурий, Венера и Плутон – общо 5 планети. Всички те са част от заформилия се Голям кръст към Уран, ретроградния Юпитер в Рак и Марс във Везни.
Козирогът в астрологията се свързва с властта, с държавните и обществени организации и структури. В психологически план – с консерватизма, егоизма, индивидуализма, големи вътрешни страхове, чувства на дълг и отговорност, но и с липсата на любов, със скъперничество, съмнения и подозрения.
Влиянията на Марс допълнително ще усложняват ситуацията като внасят гняв, раздразнение, предизвикват спорове, конфликти, противоборство, провокират напрежение и агресия, като цяло - войнствено настроение и груби, животински подтици у хората ще вземат надмощие.
Година няма да започне добре за властта, напрежението ще е голямо още през месец януари. Не е изключена сериозна ескалация в обществен план. Старото, статуквото ще се държи здраво за властта, но и новото безпощадно ще напира и ще търси пътя си.
Януари месец ще е доста труден за нас, българите.

В началото на март се образува един хубав тригон от Юпитер в Рак към Слънцето, Нептун и Луната в Риби. На 1 март е новолуние в Риби, което ще усили милосърдието, състраданието, съпричастността към чуждите болки и проблеми, желанието за взаимопомощ и безкористността у хората. Възможност и добри условия за начало на духовна работа над себе си.

Но пролетта като цяло няма да е лесна и спокойна.

Особено трудни ще са нещата от втората половина на април месец.
Ще се започне с пълното лунно затъмнение на 15 април 2014г. Затъмненията са пряко свързани с нашите чувства, емоции и страсти. Те многократно се усилват по време на затъмнения и доста хора са им подвластни, особено при пълнолуния, както е тук. Това е време на „небесна проверка“ за хората, доколко сме господари на нисшите си емоции или те ни владеят, доколко сме подчинили личния и обществения си живот на разума.
Към края на април-на 29 април ще, се наблюдава и частично слънчево затъмнение, по време на новолунието в Телец. Новолунието е период благоприятен за осъзнаване, за достойно изправяне пред допуснатите грешки и загърбване на негативните емоции, за прояви на изчистване, разбиране и прошка, за осъзната и градивна промяна. Време за ново начало.
Още от древността е наблюдавана и връзка на затъмненията, особено слънчевите, с различни природни катаклизми – земетресения, наводнения, урагани и пр. Земята като че започва силно да се бунтува и напомня за себе си в тези периоди.
А е добре да се знае и помни, че ние - хората сме тясно свързани с духовното тяло на нашата планета-земя. Всичките мисли, емоции и страсти, които изливаме в пространството, и положителни, и отрицателни, са в много тясно влияние със земните вибрации. Земята реагира на това, което ние мислим, чувстваме и вършим. Тя е жив организъм, а не просто твърда, неодушевена материя.

От втората половина на месец април отново се оформя на небето Големия кардинален кръст между Уран, Плутон, Юпитер и Марс. Точен ще е на 22 април. Така че втората половина на април се очаква събитията в България да са много бурни и трудни в обществен план. Размирици, бунтове, протести, стълкновения с властта са много вероятни. Особено силно това ще е около 20-22 април до към 29 април. Тогава напрежението може да ескалира и да се стигне дори до екстремизъм.
Началото на месец май, първата половина на месеца също няма да са спокойни времена.
През първата половина на 2014г. Юпитер е в знака на Рака и съответно дава мощно разширение на емоции, чувства, страсти и моментни настроения. Хората ще се им силно подвластни. Силна емоционална и психическа нестабилност. Много голяма е вероятността през този период, ако не могат да се овладеят юпитеровите излъчвания, важните решения в държавата ни да се вземат не под влияние на разума, а на моментните настроения и емоционални състояния. А знайно е, че емоциите не са добрият съветник.

Лятото малко ще се поуталожат нещата.
Юли месец ще е по-спокоен. Кардиналната тао-квадратура вече е развалена, напрежението съответно е намаляло и се очаква по-спокойно и мирно време. Разбира се квадратът между Уран и Плутон продължава да си действа. Юпитер навлиза в знака на Лъва на 17 юли и лятото нещата за България ще са малко по-спокойни.
В началото на октомври Слънцето в знака на Везните се включва в тао-квадрат с Уран и Плутон и отново се очакват известни размирици и напрежение в обществен план, свързани с властови структури.
На 8 октомври ще има лунно затъмнение, а на 23 октомври частично слънчево затъмнение.
Така че месец октомври също се очаква да е неспокоен, драматичен, наситен с различни емоции, предимно негативни и повишени страсти.

През октомври месец Уран тръгва ретроградно и се активизира квадратът с Плутон. Така че есента на 2014г. пак няма да е лесна – месеците октомври, ноември и декември ще са изпълнени отново с напрежение. Двете висши духовни планети ще ни призовават да се осъзнаем като човеци, да загърбим дребнавостта, егоизма, омразата, завистта, отмъщението, алчността, да намираме по-често пътя на единодействие, толерантност и разбирателство един към друг.
Добре е хората да сме наясно с факта, че сме тясно свързани с различните звездни влияния, да отчитаме трудните, пикови моменти, когато е добре да се смирим и обърнем погледите навътре към себе си, да анализираме владеещите ни мисли и чувства и да си даваме по-често бепощадна и откровенна сметка доколко вървим по Божиите закони. Така, лично, всеки сам за себе си, е добре вечер да се опитва да отърси емоциите и отприщените страсти на ежедневието от мисълта си, и преди да се потопи в отмората на съня, да си даде личен отчет за деня – къде е бил добър и проявил милосърдие, разбиране и топлота, и къде и с кого се е отнесъл зле, нагрубил е някой, разгневил се е несправедливо, бил е зъл, нетолерантен и отмъстителен. И да се помоли за опрощение на грешките си към Бога и смирено да поиска през утрешния ден да има възможността да ги поправи. Това е единственият начин, за нас хората, да оправим живота си на тази земя. Успеем ли да го направим, ще подобрим и нашия личен живот, и този на страната ни.
Не успеем ли – не ми се мисли...

Диляна Колева
Философията на живота - способността да виждаш по различни начини себе си, света и хората около теб.
Според възприемането на живота, изградените житейски ценности и стратегии, в съответствие с избрания или приетия начин на живот, у всеки има изградена житейска позиция ; система от убеждения, кое е правилно и кое не, към какво трябва да се стреми.
"Никой на никого нищо не дължи" ; "Най-силният печели", "Всичко зависи от мен" или "не можеш да вярваш на никого" - най - често срещаните житейски вярвания. В зависимост от стабилността на жизнената философия, тя е ефективна или не, благоприятства развитието на личността или го стопира.

Философията на живота може да бъде както положителна, така и отрицателна, оптимиста или песимистична, с акцент върхусебе си или върху други хора, с различена житейска позиция (творец, потребител, паразит, романтик), насочена към развитие или създадена, като психологическа защита.
Житейската философия, добре прозира при изработване на лична метафора за живота.
Елементи на житейската философия

1. Общия поглед за живота
- животът е само един или твоят Аз пребивава от живот в живот, като преминава в различни тела
- животът е радост или тъга или преминаващ от едното състояние в другото
2. Вярванията за себе си и другите
- когато аз съм добре и ти си добре, заедно сме силни или Всички са врагове, не трябва да се доверяваш на никого
- аз съм малък човек, умея малко неща, не претендирам за нищо ..... или жизнената философия на Победителя " Светът ми принадлежи"
3. Преимуществена жизнена стратегия, житейски способи и принципи.
- позицията на Жертвата или позицията на Автора
Ако мислите, че вашите проблеми е длъжен да разреши някой друг, а не вие самия, то вие работите с неуспешната житейска философия, с нея много трудно ще вървите по пътя на живота. Учете и насочвайте себе си към позицията на Автора - "Аз го мисля - аз ще го направя", след това, между другото, ще ви бъде много по - лесно да общувате и да си сътрудничите с другите. Хората могат да ви помогнат , това е прекрасно, но могат и да ви използват, в това няма нищо страшно.


Промяна на философията на живота
Как мога да променя своята житейска философия? Да общувате с хора, чиято житейска философия ви харесва и да опитате да прерисувате своята Лична житейска метафора. Може да изглежда невероятно, но възприятието за живота може да бъде променено, картината нарисувана от всеки от нас може да бъде заменена с друга. Чрез работата с Житейската метафора, може да промените не само своята жизнена философия, но и тази на другия човек, ако той няма нищо против.

Диляна Колева
Учителка в детската градина измислила за децата в групата следната игра: всеки трябвало да донесе торба с няколко картофа, като всеки картоф носел името на човек, когото детето мразело. Следователно колкото хора мразело детето, толкова картофи щяло да донесе. Някои деца дошли с два картофа, други с три, а някои и с пет.
Учителката им казала да носят със себе си торбата където и да отиват, дори и в тоалетната, в продължение на една седмица. Дните минавали и децата започнали да се оплакват от неприятната миризма на развалените картофи. Тези с по пет картофа носели на всичкото отгоре и по-тежки торби.
След една седмица децата си отдъхнали, защото играта най-накрая свършила. Тогава учителката ги попитала как се чувствали през тази една седмица.
Децата започнали да се оплакват колко трудно им било да мъкнат навсякъде със себе си тежките и миризливи картофи. Накрая учителката им обяснила смисъла на тази игра:
- Същото се случва, когато таите в сърцето си омраза към някого. Смрадта на омразата ще отрови сърцето ви и вие ще я носите навсякъде със себе си. Ако ви е трудно да понесете миризмата на развалените картофи за една седмица, представете си какво е да носите отровата на омразата в сърцата си до края на живота си?
Изхвърлете омразата от сърцето си, за да не носите грехове за цял живот. Да прощавате е най-доброто отношение към другите. Научете се да забравяте и да прощавате!

Диляна Колева
Някога живял в централен Китай един фермер. Той бил богат и вместо трактор имал стар кон, с който орял нивата си.
Един ден, докато фермерът работел на полето, конят паднал и умрял. Всички в селото съжалили фермерът :”О, каква беда!” Той обаче само отвърнал:
-Ще видим.
Бил толкова спокоен, че всички в селото се събрали в знак на уважение към неговото достойнство и му подарили кон.
Сега всеобщата реакция била: „Ама, че щастливец!”, но фермерът отново казъл:
-Ще видим!юСлед няколко дни конят прескочил оградата и избягал. Всички селяни поклатили глави: „Горкият човек!”, а фермерът се усмихнал:
-Ще видим!
Конят се върнал след няколко дни и всички казали: „Късметлия!”, освен селянинът, който отново кротко отвърнал: „Ще видим”
След няколко месеца синът на фермера паднал от коня и си счупил крака. „Горкото момче, колко жалко” носело се от уста на уста. А фермерът само промълвил:
-Ще видим
След 2 дни в селото дошли военни, за да вземат младите мъже за войници. Видели, че синът на фермера е със счупен крак, и го оставили в къщи.
Всички казали: „Щастливец”, а фермерът за сетен път повторил:
- Ще видим

МНОГО ПЪТИ ОНОВА, КОЕТО НИ ИЗГЛЕЖДА, КАТО ЛОШ КЪСМЕТ, СЕ ОКАЗВА СКРИТ ДАР. А ЩОМ СЪРЦАТА И УМОВЕТЕ НИ СА В ХАРМОНИЯ, ВСЯКА СЛУЧКА Е ДАР, ОТ КОЙТО МОЖЕМ ДА НАУЧИМ ВАЖЕН УРОК!

×