Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Какво е важно? Движението Zeitgeist - част 2


Ани
  • <i>превод: Максим Проданов<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 20.11.2009 г., 19:36 ч.</i>

В тази част ще обсъдим идеята за природния закон. Ще посочим симбиозната и непредвидима природа на света. Научният метод - най-ефективната техника за взимане на решения до момента. И важната идея за динамично равновесие, разглеждаща най-важните фактори за нашето оцеляване. Ще покажем също така, как с разумна употреба на технологии и ресурси, можем да осигурим изобилие за цялата планета, до което да имат достъп всички хора по света.

I. Природният закон

a406_1.png

В нашата система има огромни смущения. С други думи, основите на човешкия живот са потопени в море от социални, трудови и финансови задължения, много от които са изкуствени. Например: нуждата от пари и доходи поставя хората в положение, където изборът е ограничен. Обикновено работата не отговаря на истинските интереси на човек, нито пък на интересите на обществото като цяло. Ако разгледаме професиите, които съществуват днес, ще открием, че повечето от тях нямат по-висока цел от поддържане на цикличното потребление, което задвижва икономиката. Този произвол води до огромна загуба на живот и ресурси. В следствие, цялата образователна система днес, не е нищо повече от конвейер за подготовка на хора за предначертани занимания. Този елемент в човешкия живот е толкова вбит в традициите, че много считат това да работиш някъде, за вид човешки инстинкт. Дори родителите сляпо питат децата си: "какъв ще станеш като пораснеш? ". Сякаш има само един избор. Да сложим настрана приетите норми и поведения в обществото; нека помислим какво е наистина важно. Да попитаме: какви са практичните черти на човешката природа и какво могат да ни научат те за нашето поведение на тази планета?

Първи природен закон: всеки човек трябва да има храна, чист въздух и вода и трябва да уважава симбиозния екологичен процес, свързан с тези неща. Повечето хора днес не разбират взаимната свързаност на природата и веригата от процеси, по които получаваме храна, вода и въздух. Но ако проучим и се научим от тези процеси, логически разсъждения и заключения ще ни доведат до по-уместно поведение, което да отговори на нуждите ни.

a406_3.png

Например, водата и въздухът са изобилни природни ресурси, стига само да бъдат поддържани и опазвани техните източници. За жалост, нашата импулсивна и късогледа система на печалби доведе до това, че дори водата е близо до недостиг. Индустрията продължава да замърсява природата. Само в САЩ около 3 милиона тона токсични химикали се изхвърлят всяка година. водейки до вродени дефекти, болести на имунната система, рак и много други здравословни проблеми. Симбиозната връзка на природните процеси има своя база за сравнение, видна от научни изследвания за това как работи светът. Най-просто, нашето поведение трябва да се води от търсенето на най-оптимални условия за запазване и увеличение на изобилието и качеството на жизнените ни потребности. За жалост, това не става в момента. Истината е, че възобновяемостта е под заплаха от сегашните ни методи. Паричната система продължава да работи в интереса на краткосрочната печалба, за сметка на дългосрочно разрушение. Според природния закон: трябва ни доброкачествен въздух, храна и вода, за да живеем. Следователно, трябва да преодолеем практиките, които могат да нарушат симбиозните природни процеси, осигуряващи нашите основни нужди. Ако не го направим, последствията на нашето нарушение на този закон, могат да ни оставят в положение без връщане назад и така оцеляването на човешкия вид може да е под въпрос.

Втори природен закон: единствената константа е промяната. Човешките разбирания винаги се променят. Няма свидетелство за това, че каквото мислим за вярно днес, ще остане вярно и утре. Докато някои природни феномени са емпирични, основани на научен опит и доказателства. Подробностите по всяко схваща не винаги ще се менят, защото нашите инструменти за анализ винаги ще се променят и с надежда, ще се подобряват по думите на C. J Keyser: "Абсолютната сигурност е привилегия на неграмотните умове и фанатиците".

a406_4.png

Бърз поглед върху широко защитавани исторически схващания от земята, която била плоска, до слънцето, което се въртяло около Земята разбираме, че промяната на разума е постоянна и хората трябва да имат максимално отворен ум за нова информация дори ако тя оспорва чувството за самоличност. Всичко, което ние мислим е само вероятности с модерните методи за анализ, които толкова са помогнали на обществото през годините, сега можем да претеглим разбиранията и вярванията си на везни, от най-вероятни до най-малко вероятни. Това се базира не на субективно човешко мнение, а на конкретни отговори от естествения свят.

Това ни довежда до

II. Научния метод

a406_5.png

Самата природа има свои правила и няма възможност да признава или да се грижи за каквото и да било, което вие или някой друг мисли за вярно. Следвайки тази реалност в наш интерес е да се научим и да се пригодим към природата. Най-добрият метод за откритие и прилагане на природните закони е научният метод. Той има три основни стъпки:

1. Да се разпознае нова идея или проблем, който да бъде решен.

2. Да се използва логично разсъждение, за да се създаде хипотеза.

3. Използвайки цялата налична информация и изпитвайки всяка хипотеза във физическия свят чрез наблюдение научният метод на проучване е помогнал на човешкия вид да получи разбиране за себе си и за физическия свят.

За добро или зло - това стои практически зад всеки напредък, който е подобрил живота на човешкия вид. Все пак, повечето хора в нашия романизиран свят гледат на науката като на студен, безсърдечен посредник, цитирайки ужасяващи технологии като атомния бомба, за отхвърляне на научната перспектива. Всъщност, науката и технологията са само инструменти и като всичко друго, могат да се използват за творчески или разрушителни цели. Това е наш избор.

III. Динамично равновесие:

a406_7.png

Динамично равновесие има тогава, когато два или повече процеса протичат с еднаква скорост. Във физическия свят има равновесие, което определя какви възможности имат организмите, които ползват ресурси за оцеляване. С уважение към планетата, ще наречем това "товарния капацитет на Земята". Управлението на динамичното равновесие, което е най-важната величина за управлението на обществото, може да дойде само ако разберем какъв е товарният капацитет на Земята. Нуждите на човешкото население трябва да са в равновесие с ресурсите. Тогава, нека проверим какво знаем за наличните ресурси на Земята. Обществото ни е построено с помощта на следните неща:

1. Енергия

2. Индустриални и технологични суровини,

3. Въздух, вода.

Енергията е основна в днешното общество. Тя е един от най-важните фактори за работата на обществото. Ерата на петрола, изкопаемите горива и замърсяването от тях, приближава своя край. Вече няма причина да се горят изкопаеми горива, освен зарад интересите на печалбата, които пречат на въвеждането на чиста енергия.

a406_9.png

Запомнете, последното нещо, което иска енергийната индустрия е изобилие. Изобилието означава загуба на печалба в паричната система. Един от важните източници на енергия е геотермалната мощност. Според доклад на MIT от 2006 г. около 2 хиляди зетаджаула енергия могат да бъдат достигнати по света. Цялото потребление на всички страни е половин зетаджаул на година. Това означава около 4000 години достъпна енергия само от този източник. Що се отнася до вятърната енергия, изследване на Станфорд от 2005 г. публикувано в списание за геофизични изследвания, открива че 20% от ветровия потенциал може да покрие всички енергийни нужди на планетата. А при слънчевата енергия, излъчването, което попада на земята всяка година, е над 10 000 пъти повече от световното потребление на енергия. От прости слънчеви панели, и батерии за лична употреба, до мащабни слънчеви централи нови технологии изникват постоянно, а техният потенциал расте.

a406_10.png

По-малко позната е приливната енергия, извличана от движения в океана. Турбини във водата използва това движение и създават енергия. Във Великобритания има42 подходящи места, от които може да дойде 34%от цялата нужна енергия. По-ефективна е обаче енергията на вълните, която се извлича от движението на повърхността;нейният потенциал се определя като 80 000 терават часа годишно. Това означава, че 50% от потреблението на планетата може да се покрие от този източник.

От всички тези възможности става ясно, че енергията е в изобилие. Единствената причина хората да мислят, че е оскъдна, е заради склонността на паричната система да създава оскъдност.

a406_11.png

Следващият въпрос е, какво остава за суровините? Може ли запасите от физически материали като дърво, желязо, алуминий и др. да покрият нуждите на световното население? Световните минерални резерви се изчисляват по общото производствено това не дава ясна картина какво всъщност е в наличност. Докато някои елементи и минерали са изобилни, като силиций, алуминий и желязо, други изглежда се изчерпват, като мед, олово, цинк, злато и сребро. Доколкото знаем, никога не е имало пълно геоложко проучване на минералите и елементите на Земята, само за отделни региони. Това трябва да се направи, за да преценим съществуващото динамично равновесие.

Все пак има най-общо три части в разбирането на земния капацитет:

1. Познаване на количеството елементи и минерали на Земята,

2. Колко напред е технологията в създаване на синтетични заместители на тези материали

3. Как обществото организира и управлява тези ресурси.

a406_12.png

Първото нещо, което ни трябва е пълно проучване на земните ресурси. Това ще даде важни насоки за бъдещите ни действия. Например, ако имаме 4 декара земя и искаме да отглеждаме храна, първо трябва да изследваме почвата за предразположения. Тази информация ще ни покаже какво можем да засадим. Това ще покаже товарния капацитет на земята.

Що се отнася до редките материали, важно е търсенето на заместители. Много редки индустриален материал имат синтетични копия. Много е важен научният подход в решаването на този проблем.

a406_14.png

След това трябва да разберем, че недостигът на суровини е важен само доколкото трябва усилие за намиране на заместител или алтернатива. По-важно от заместителите и алтернативите е променливото потребление на планетарните ресурси. Производството днес е смайващо в сравнение с миналото. С помощта на технологията, можем да произвеждаме все повече с все по-малко хора, по-бързо от всякога в историята.

Но заради системата на печалба, има купища производители, правещи едни и същи неща, борейки се за пазарен дял. Както споменахме, хората по света работят в парична система, която поощрява недостига, прахосването, замърсяването и множеството. Истинската причина за недостиг не е толкова свързана с ресурсите, колкото с прахосничеството и разточителните поведения. Не се обръща никакво внимание на пестене и стратегическо използване докато не стане късно. В по-разумно общество, суровините на планетата ще са изчислени, индустрията ще е организирана да използва в зависимост от наличността и всеки продукт ще е направен да издържа колкото се може по-дълго, което ще доведе до намалено производство и запазване на ресурсите.

a406_16.png

Що се отнася до запазването на храната и водата, налице са същите проблеми на паричната система като замърсяване и недостиг. Водата покрива 70% от повърхността на Земята. Технологични открития като обезсоляването могат да правят питейна вода както от морска, така и от мръсна вода, използвайки обратна осмоза. Това е още един пример, че технологията толкова важна, колкото и самите ресурси. Схващането, че чистата вода е оскъдна е вярно само заради ограничените методи, които ползваме, както и заради грубото ежедневно промишлено замърсяване.

Производството на храна също може да бъде подобрено, използвайки нови начини на отглеждане. Например, злоупотребява се със земната повърхност - безотговорни методи на отглеждане развалят горната почва. Според някои доклади, губим горна почва с 1% на година. Според Националната академия на науките плодородната почва в САЩ изчезва 10 пъти по-бързо, отколкото може да се възстанови.

a406_18.png

За щастие учените откриха нова форма на безпочвено земеделие, наречено хидропоника. Това голямо откритие дава море от възможности пред хората. Не само да компенсираме за щетите, които сме нанесли, но и да открием нови места и сезони за отглеждане на храна. С хидропониката можем да отглеждаме храна дори в пустинята. с подходящо напояване, или подземни източници на вода.

В крайна сметка храната, въздухът и водата са толкова оскъдни колкото ние решим. Ако искаме да произвеждаме и съхраняваме разумно и стратегично, и да се възползваме от научните открития, за да увеличим производството, да намалим отпадъците и неефикасността, можем да осигурим в пъти повече храна за света. Гладуващите деца по света не гладуват, защото няма храна. Липсата на покупателна способност, а не недостатъкът е причина за милиони излишни смъртни случаи годишно.

Средствата за социална еволюция

В тази част ще обмислим точно какво искаме и от какво се нуждаем на този свят. Какво ценим в живота? Има много мнения по този въпрос, но повечето хора биха искали: чист въздух и вода, добра храна, достатъчно материали, бърз, чист и ефикасен транспорт, добро образование, общо здравеопазване, край на войните, околна среда, която ни позволява да се развиваме. По-дълъг живот, по-малко стрес и престъпления. Тези нужди и стремежи са наша цел. Тъй като целите ни вече са ясни, трябва да мислим за начини, с които да постигнем тези цели. Със сигурност научният метод е най-мощният инструмент, който имаме. Наблюдението, логиката и изпитанията отдавна засенчват суеверията, интуицията и метафизиката. По думите на Карл Пиърсън: "няма пряк път към истината, няма друг начин да научим за Вселената, освен през вратата на научния метод."

a406_20.png

Разумното използване на научния метод е отговорно за почти всичко, което ни помага в ежедневието. Прилагането на науката към обществения ред е следващата стъпка в еволюцията ни. Освен това, за да използваме напълно научния метод, ни трябват физически инструменти, които да задоволят материалните ни нужди. Тези инструменти идват под формата на технологии, от простия чук, до високо технологична, автоматизирана фабрика. Технологичните изобретения постоянно улесняват производството и правят възможно онова, което се е считало за невъзможно. Историята на технологията показва, че с ускоряващото си развитие и научния метод на мислене, технологията на наше разположение може да промени човечеството по начини, невероятни за много хора.

a406_21.png

Например, ако покажете клетъчен телефон на човек от 12 век, той ще бъде смаян и удивен от вълшебния инструмент. Науката и технологията постоянно ще оспорват схващанията за възможно и невъзможно. Може да се приеме, че каквото и да видим в бъдеще, от технологична гледна точка, то ще изглежда невъзможно и налудничаво спрямо днешните разбирания и методи.

Връщайки се към по-големия въпрос трите свойства на личната и социалната еволюция са следните:

- Нашите цели

- Начинът ни на мислене

- Инструментите за постигане на целта.

Определяме целите според това, което ценим. Използваме научния метод, за да решаваме проблеми и да създаваме хипотези. И използваме технологията, за да направим целта реалност.

a406_22.png

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×