Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят - част 2


Ани
  • Автор: Влад Пашов

    <i>Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят - Част 2

    в-к Братски живот, броеве 11,12 – 2006 г.

    лекция от Влад Пашов държана на 04.09.1951г, Изгрева<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 18.02.2009 г., 19:48 ч.</i>

”Ще кажете, че разговаряте с духовете. И аз разговарям с тях, при това не се нуждая от медиуми. Направо се разговарям с духовете. Мнозина мислят, че като се разговарят с духовете, всичко казано от тях е повече от чиста монета. Те не подозират, че и в другият свят има толкова нечистота, колкото и на земята. И там има лъжи и заблуждения, както и тук. Там може да се оплетеш много по-лесно. За да се справите с тези лъжи и примки, трябва да имате прозорлив и схватлив ум. Като влезеш в духовния свят между лъжливите духове, те ще те нахранят и напоят, ще те заведат на разходка на техните ливади между безброй цветя, които упояват и ще те приспят. Като се събудиш, ще се чудиш къде си. Те започват добре, свършват зле. Знаете ли, че и духовете са като вас, но с по – ефирни тела, те разполагат с по – големи възможности от тези, с които вие разполагате. Като се отегчат от нещо, те започват да се занимават с хората на Земята – шегуват се с тях, разказват им различни измислици, подиграват се с тях. Ако искате да влезете във връзка с духовете, трябва да събудите духовните си чувства и да се пробуди висшето съзнание.”

Учителя

Медиуми и спиритически сеанси

<img src="http://www.beinsadouno.com/images/articles/a173_f3.jpg" style="float: left; margin: 0 7px 0 0;" />Друг един метод за влизане във връзка с Невидимия свят, това е методът на медиумите и спиритическите сеанси.Това е един от най-опасните пътища,защото при него не се спазват всички необходими условия, за да се избегнат опасностите, които изтъкнах по-горе.

Преди всичко какво представя медиумът? Той е една врата, която се отваря и затваря не по негова воля, но по волята на духовете. Или по-право той е една отворена врата, през която духовете свободно влизат. Значи той не е господар на своите сили и своите състояния. Затова в неговата къща влизат много неканени гости. И при това, господарят на къщата не е вкъщи и в неговата къща влизат други господари, които се проявяват според степента на своето развитие. Но тук трябва да припомня, че светлите и възвишени същества никога не отиват в една къща, където стопанинът не е там и не е буден. Това нека добре да се запомни. Това е един порядък, който се спазва в нашия физически свят, а още повече в разумния и Божествен свят. А при медиума това е обикновено явление, стопанинът спи,гостите пристигат, използват неговата къща и разполагат с нея, както намерят за добре.Често се случва, че не искат да напуснат къщата. И забелязано е, че всички тези гости, които идват на медиума се представят за Дева Мария, за Христос и от Неговото Име представят се за все по-големи величия - за Архангел Михаил, за Учителя, за различни светии и посветени от миналото. В това отношение в Братството имаме много опитности от този род,но всички те ни говорят, че този път не е пътят на ученика. За доказателство ще приведа едно писмо на Учителя, за да се види как той гледа на този въпрос:

“Получих вашето писмо. Аз ви питам:Имате ли дълбоко желание да намерите Истината и да служите на Господа, както Той иска? Имайте в предвид,че Господ не е човек.Той се от злато не изкушава. Мислите ли вие,че всичко каквото се говори и каквото се пише на спиритическите сеанси е дух на чистата Истина. Трябва ли вие да слушате всеки дух и да ставате проводници на чужди лъжи. Светът е пълен с лъжливи духове, и ако някой отвори ума си за гостоприемството тяхно, те ще му кажат много чужди неща, за да го удивят, да оглупее, но не и да го повдигнат и просветят. Ти сам знаеш, че много от нещата, които са ти казани, са лъжливи и неверни. Твоята душа усеща това, но твоят ум, който обича тщестлавието, иска да те заблуди. Ти искаш да си образ и подобие на Господа. Това е право, дадено на всеки човек, който слуша Истината. Но преди да добиеш това, ти трябва да станеш носител на Истината, изпълнител на Правдата и образ на Любовта и да търсиш не своята слава, но Славата Божия. Човек може да излъже себе си, може да излъже хората, но никога Бога. Сега вие се надхитряте. На едного говори Майката Господна, на други - Христос. Е, моля ви как ще оправдаете факта, когато двата тези духове се карат помежду си? Дали в светлото чисто небе пречистите духове са се опълчили един срещу друг? Плодът показва дървото и делата на човека. Предупреждавам ви всинца, да пазите свято името Божие. Бог не е Бог на немирствата, на завист, на крамоли. Той е Бог на Вечна Благост и Милост. На лъжата каквото име да й се тури, тя е все лъжа. Не е важна само формата, важно е и съдържанието. Божието благословение, Господните дарби не се купуват. Ти трябва да се заемеш повече да четеш и да размишляваш, а не да чакаш на духовете да те учат. И когато дойдеш до едно положително, вътрешно знание, тогава да изказваш това, което знаеш.Знайте, че Небето сега всинца ви претегля и когато се определи тежестта ви и изпита сърцето ви, тогаз ще ви се дадат нужните упътвания, по които може да добиете истинското знание и Мъдрост. Сега вие сте деца и трябва да пораснете по ум и мярката Христова, защото само Отец е, Който учи и дава знание. Сега Неговият Дух е носител на всяка Мъдрост и знание. Само Отец знае пътищата на всичко и когато Той благославя, Той знае как да предава знанието, да не заблуждава никой.

Отец е виделина и в Него няма тъмнина. Очистете сърцата си. Свети бъдете, защото Отец е свят.”

Оставям писмото да говори само за себе си, защото е категорично и ясно. На много места ще срещата в беседите Учителя да казва:”Обикновено духовете,които се явяват по сеансите, са невежи и с голямо мнение за себе си.И затова обикновено се представят за големи величия.” Но ние знаем как дойде Учителя в света. Той дойде инкогнито. Този същият закон се отнася и за явяването на светлите духове. Ако някой път, това е изключителен случай, някой от Белите братя се реши да се яви на някой сеанс, той никога няма да каже кой е,той само ще си даде съвета.

Всички онези, които се явяват с големи фирми, ще знаете, че не говорят Истината. И Учителя на едно място казва: “Учителя и посветените от Бялото Братство нямат нужда от посредници, за да се явяват на хората или на учениците. Учителя и посветените от Бялото Братство са господари на материята и могат да стават видими и невидими при свое желание,посред бял ден, при най-силна слънчева светлина. За тях не е необходима тъмна стаял и липса на светлина, защото тяхната светлина е по-голяма от светлината на Слънцето

Mетоди за влизане във връзка с Невидимия свят

Има един велик закон,на който са подчинени Белите Братя. Това е великият закон на Любовта. Когато една душа, когато един ученик призове Учителя или един от Белите Братя в името на Любовта, той веднага ще се отзове на неговата по-кана. Както тук на Земята поканвахте Учителя на гости или за някаква работа,ако той виждаше, че трябва да отиде, отиваше. Същото се отнася и сега, когато Учителя е в Невидимия свят, защото за него видимия и Невидимия свят са едно, и ако го призовем с вяра, Любов и знание, ако го призовем,когато имаме действителна нужда от него, Той ще дойде, или ако не дойде, ще ни помогне по друг начин, според случая. Не дойде ли Христос при учениците си след възкресението? Имаше ли нужда от някакъв медиум, за да се прояви. Той дойде и им каза: “Турете пръста си в раната и вижте,че не съм дух, но съм плът и кръв.” Това значи, че Христос е имал власт да става видим и невидим, защото има духове, които нямат тази власт. Те са именно, които търсят да се явят на спиритически сеанси и търсят медиуми, за да се проявят. А посветените на Бялото Братство имат тая власт да стават видими и невидими, затова нямат нужда да се явяват на сеанси, за да се проявят или да дадат своите съвети на учениците си.

Вярвам, че всички стечели романа “Занони” и си спомняте оня момент, когато Занони повика Адонай и той се явява пред него без какъвто и да е медиум - в човешка форма,с лъчезарно светнало лице. Как се явиха ангелите на Аврама? Нали в човешка форма посред бял ден.Как се явиха ангелите на Данаила? Нали пак в човешка форма посред бял ден. Така казва и Учителя в една от лекциите на общия клас втората година, че ще се яви на ученика,когато последният има истинска и неотложна нужда от него. А така да се явява Учителя, за да удовлетвори празното любопитство на хората, това няма да го направи, или да даде наряди и задачи, когато още не сме изпълнили тези, които са дадени в лекциите.

Мнозина спекулират както с явяването на Учителя, така и с връзката с Невидимия свят. Не ги критикувам, не ги и съдя,но нека знаят, че това е светотатство. Нека бъдем будни и си спомним думите на Христа, когато казваше на учениците си: “Будни бъдете и не се поддавайте на лъжливите слухове, които ще ви казват:”Ето тук е Христос”, “Ето там е Христос”. Знайте, че син человечески ще дойде като светкавицата.” А Учителя допълва: “Христос ще дойде в нашите умове като светла мисъл,в нашите сърца като благородно чувство, в нашата воля като добра постъпка." В този смисъл са и думите на Павла, който казва: "Сега не живея аз,но Христос живее в мене."А другото явяване е механическо и човек няма никаква полза от него.

Чрез нашите мисли и чувства ние без да съзнаваме сме непрекъснато във връзка с Невидимия свят, защото нашите мисли и чувства са гражданина Невидимия свят. Ако искаме да възприемем една идея, или една мисъл,ние трябва да концентрираме мисълта си, за да не се разсейва и след това ясно и определено да формулираме мисълта. И при това състояние да препратим мисълта си към разумните същества. И след като препратим мисълта си, трябва да останем пак в концентрирано състояние, но без напрежение, в едно пасивно,възприемащо състояние. При това състояние на съзнанието ние ще получим отговор на въпроса чрез една ясна определена мисъл, която прониква в ума ни. Или друг начин:предаваме на подсъзнанието си идеята или въпроса, на който търсим разрешение, и го забравяме,и ще получим отговор или пак чрез мисъл, която възниква в нашето съзнание,или чрез някой ясно определен сън. Това са методи, дадени от Учителя.Друг подобен метод, който Учителя дава е следният: концентрирай ума си до такава степен, че да изхвърлим от него всички представи, мисли и идеи,които са породени от външни впечатления, така чеда се прекъсне потока на тези впечатления и представи. При това положение, когато в ума на ученика не съществува нищо,което да е породено от външни впечатления, ученикът трябва да запази будността на съзнанието си. И в това състояние да усети, че в съзнанието му прониква един нов свят, седна мека и приятна светлина. Или по-право казано: ученикът прониква със съзнанието си в един обширен свят, с мека и приятна светлина, която е жива и се слива с нея.

Друг един метод, който има голяма ефикасност и сила, са разумните движения. На този принцип е основана магията. Всяко едно разумно движение съпроводено с известни думи или мисли ще ни постави във връзка с известни същества от Разумния свят. На тази база е построена и Паневритмията. Паневритмията това са магически упражнения,чрез които ние освен че се тонираме, но и влизаме във връзка с разумните същества на Космоса. Затова колкото по-съзнателно и разумно ги правим,толкова по-добър резултат ще имаме.

Друг един метод, който Учителя свързва със символите, които представят езика на духовния свят, е известен в окултната наука под името теургия, което значи Божествено изкуство. То се състои в знанието на духовния език, езика на духовете, с който си служат и учениците на окултната школа, след като преминат известно посвещение, за да влизат във връзка с напредналите същества. Той е език на символи. Част от тези символи образуват астрологическите символи, с които си служи съвременната астрология.Той е свещен език, за който Учителя говори и го нарича ватански. Той е език,който човек трябва да знае, а също така трябва да знае как да си служи с тези символи, за да влиза във връзка с духовете.Най-първо човек трябва да знае името на духа, когото ще вика, защото възвишените духове си имат имена. Но преди всичко,човек трябва да създаде в себе си онова възвишено състояние на съзнанието,което повишава неговите вибрации, за да може да издържи на едно такова същество

След като произнесе името на духа, когото вика на ватански език, той ще може да влезе във връзка с него. Това е безопасен път, но за него се изисква работа и знание.Но той е достоен за ученика и Учителя апелира да се изучава този език, и да си служим с него. С него си служат всички ученици от вътрешната школа.

По закона на съответствията всяка една част от тялото ни отговаря на известна област на Невидимия свят. И ако знаем коя част на коя област отговаря, като пипнем тази част от тялото си, ние влизаме във връзка със съществата от тази област. И затова Учителя казва: "Не правете безразборни движения, не се почесвайте безразборно, особено по главата, която представя истинска електрическа централа, на която, ако не знаете ключовете, може да си причините големи пакости.Но това са методи, които изискват дълбоко знание и сериозна работа."

Друг един път за влизане във връзка с разумния свят и възвишените същества е това, което се нарича вселяване. Учителя още в първите годишнина лекциите казва, че задачата на ученика е да се подготви, т.е. да подготви своя мозък, своето тяло,своето съзнание, за да може чрез него било чрез вселяване, било чрез обикновен контакт да се проявят Белите Братя. При вселяването едно възвишено същество от Белите Братя използва човешкото тяло и човешкия мозък и се проявява като същевременно и човек стои в тялото си в будно съзнание, и се учи от това, което прави или говори Духът чрез него. Такова нещо имало, казва Учителя, между Христос и Павел. Такива случаи има много в окултната история, но излишно е да ги цитирам. При тези случаи човек трябва да е подготвен - да има организиран мозък и чисто, и благородно сърце, чисто тяло, за да може да послужи като проводник. Този е един от най-желателните пътища за връзка, но за да дойде човек до него, се изисква усилена работа. Частични прояви на Белите Братя чрез учениците има и те ще се увеличават все по-вече, но затова се изисква работа от учениците.

Най-после, когато на човека предстои някакво голямо изпитание, или се намира в големи противоречия, които не може да разреши, някои от Белите Братя, или сам Учителя ще му се яви и ще му помогне. Защото Белите Братя са окото на Провидението и бдят над всяка човешка душа. Затова е казано: "Потърсете ме в ден скръбен, защото сам близо до вас." Белите Братя ръководят и направляват нашия живот и много добре знаят кога имаме нужда от тях, за да ни помогнат. Те ни помагат впрочем и без да ни се явяват, но когато има нужда, те се явяват и в човешка форма. Но нашето съзнание трябва да бъде будно, за да можем да схванем ръководството и по-мощта, която Невидимият свят ни дава, за да съзнаем непрекъснатата връзка с него. Така постепенно ще развием нашата интуиция, която е най-добрата връзка с този разумен свят. Интуицията в този смисъл, в който Учителя я разбира, това е първият лъч на пробуждащото се свръхсъзнание, което е истинската база и основа за връзка с духовния свят. Без интуиция, без пробуждане на свръхсъзнанието,което е на степени, механическата връзка с нашето обикновено самосъзнание е от малка стойност.

Така че, когато в чист окултен смисъл говорим за пътища и методи завръзка с Невидимия свят,имаме предвид пробуждането на свръхсъзнанието,чрез което влизаме в общение с разумните същества на Космоса. За тази цел преди всичко трябва да работим над себе си, за да утихнат вълните на нашето море, за да може ясно да се отрази реалността. Защото ние сме непрекъснато във връзка с Невидимия свят, но благодарение на ежедневните грижи не съзнаваме това.Значи трябва само да осъзнаем тази връзка.

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×