Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

"Йога за развиване на свръхмозък" - въведение


Креми (късметче)
  • Автор: доц. д-р Глен Дж. Мендоса

    Йога за развиване на свръхмозък

    Мастър Чоа Кок Сюи

    преводач

    Николай Вълков

Мозъкът на новороденото дете съдържа около 100 милиарда мозъчни клетки и сложна мрежа от нервни нишки (синапси). Двадесет процента от общото количество, което изразходва тялото, се консумира от мозъка. Средностатистическият човек може да съхранява в мозъка си до 1 милион информационни единици. Едно важно научно откритие показа убедително, че човешкият мозък може да образува нови мозъчни клетки и нови неврони, за да се самовъзстановява и да поправя веригите, повредени от стареенето, нараняванията или болестите. Въпреки всичко, още много остава да бъде разбрано и открито за човешкия мозък.

Мастър Чоа Кок Сюи, изтъкнат съвременен авторитет по въпросите на използването на прана за лечение, поддържане на добро здравословно състояние и духовно развитие, ни показва как Йога за развиване на свръхмозък може да достави "енергийно гориво", което да поддържа нашия мозък в добра форма и как може да се противодейства на обичайните умствени ефекти на стареенето, загубата на паметта, а също на деменцията и болестта на Алцхаймер.

Като се следваха напътствията относно Йога за развиване на свръхмозък, в края на 2002 г. бяха започнати няколко научни изследвания:

1. През периода 2003 - 2004 г. - 54 ученици с умствени увреждания от Средното училище в Нористаун, Пенсилвания, показаха подобрение в представянето си в училище и в поведението си, като през това време практикуваха Йога за развиване на свръхмозък. Резултатите - значително по- добро представяне на теста на Гейтс - Макгинити ( Gates - MacGinitie) в изследваната група в сравнение с контролната група. Увеличаване и на участието в клас, като повече от половината от участниците преминаха в по-горната академична секция.

2. Продължение на предното изследване - 2004 г. в същото учебно заведение, 29 ученици от средния курс показаха по-напреднали академични умения и подобрено поведение.

3. 2005 г. , специализирано учебно заведение в Северен Ню Джърси. Девет юноши с тежка форма на аутизъм на възраст между 14 и 16 г. След първите 3 седмици децата бяха в състояние да правят упражнението на Йога за развиване на свъхмозък с минимална помощ. Те бяха по-спокойни и по-тихи, по-съсредоточени и изпълнени с готовност да се заемат със задачите си.

4. 18 деца ( 5 - 9 г.) с различни заболявания, вкл. синдром на липса на внимание и хиперактивност, забавяне на развитието, забавяне на мисловните процеси, синдром на Даун.... След 1 месец - по-голяма съсредоточеност, по-малко лошо поведение, изпълняваха многостепенни указания с по-малко устно подсказване. Подобрено социално поведение.

5. ЕЕГ , което показа повишени амплитуди в теменно-тилната област на мозъка след изпълнението на Йога за развиване на свръхмозък, т.е. повишена електрическа активност на мозъка след изпълнение на упражнението.

Като неонатолог и специалист по развитие на нервната система, който е лекувал хиляди преждевременно родени и болни деца, аз осъзнавам важността на препрограмирането, преструктурирането и възстановяването на нарастващия мозък. Невропластичността, или способността на мозъка да реорганизира нервните пътища, може надеждно да се повлияе от Йога за развиване на свръхмозък. Аз препоръчвам на родителите да научат децата си да изпълняват тези упражнения. ... Преподавателите да ги включат в стандартизирания курс на обучение за развиване на умствените способности ... . Работещите в сферата на здраеопазването да го включат в програмите за подобряване на когнитивната дейност на мозъка, за да се избегне свързаното с възрастта намаляване на способността за запаметяване при техните пациенти.

Всеки от нас, който се интересува от възстановяването на своя мозък и от увеличаването на мисловните си способности, трябва да практикува Йога за развиване на свръхмозък всеки ден. Гьоте е казал: " Знанието не е достатъчно, трябва да го прилагаме. Желанието не е достатъчно, трябва да действаме." ... какво благо е здравото тяло, ако мозъкът не е работоспособен и в отлично състояние?

доц. д-р Глен Дж. Мендоса,

магистър по обществено здравеопазване,

директор на неонатологична програма ,

директор на програма за развиване на нервната с-ма, болница "Гуд съмертън" Ню Йорк,

клиничен педиатър - Медицински колеж, Ню Йорк

( статията е поместена със съкращения)

Въведение в книгата "Йога за развиване на свръхмозък"

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments


×