Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Белият конник и молитвата


Иво
  • Автор: Беинса Дуно

    <i>Молитвата - връзка с невидимия свят - том 1, стр. 20-21

    мисли от Учителя за молитвата

    изд. Анхира, София, 2000 г.<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 10.06.2008 г., 11:17 ч.</i>

Преди години, един американски мисионер пътувал из Америка да събира пари за благотворителни цели. Като събрал значителна сума, решил да се върне назад, да предаде парите, където трябва. За да съкрати пътя си, той се качил на един кон и минал през една планинска местност.

Като чул, че мисионерът носи голяма сума в себе си, един прочут разбойник се притаил в гъстата гора, отдето трябвало да мине мисионерът, с намерение да го убие и вземе парите. Мисионерът наближил до мястото, дето бил скрит разбойникът, и почувствал някаква тежест в гърдите си, като че нещо го задушавало. Той си обяснил това притеснение като лошо предчувствие и веднага слязъл от коня, помолил се на Бога и продължил спокойно пътя си. Едва изминал няколко метра, той видял в гората един човек, добре въоръжен, но спокойно го отминал.

След няколко години същият мисионер бил повикан да изповядва един умиращ. Последният го погледнал внимателно и после го запитал:

- Познаваш ли ме?

- Не те познавам - отговорил мисионерът.

- Аз пък те познавам и ще ти разкажа при какъв случай те срещнах. Това беше преди няколко години. Аз реших да те причакам в гората, когато ти носеше голяма сума пари в себе си. Исках да те убия и ограбя, но не се реших, защото заедно с тебе яздеше на бял кон още един човек, добре въоръжен. Аз се разтреперах и не посмях да посегна върху тебе.

Значи, в случая разбойникът бил ясновидец. Той видял това, което и мисионерът не могъл да види. Човекът, който яздил бял кон, бил от Невидимия свят, изпратен да пази мисионера.

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×