Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
  • постове
    34
  • коментара
    8
  • прегледа
    55062

За този блог

Entries in this blog

Учителя Дънов за гнева

По-разрушителна сила от гнева в човека няма. Гневът е неестествена сила, която руши. Гняв и негодувание не са едно и също нещо. Негодуванието е естествена сила, която не руши, а изправя нещата. Като се разгневи обаче, човек моментално кипва и е готов да разруши всичко, което се изпречи на пътя му. 
(НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи, Х серия (1927-28)

Гневът, страхът и страстта са прояви на човешкото естество. Те трябва да се облагородят, като гневът се превърне в творческа дейност, страхът – в благоразумие, а страстта – във воля. Мъдростта се придобива от редица погрешки. 
(ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915)

Ако дойде някой проповедник, ще каже, че Бог се гневи на грешниците и ги наказва. Не приписвайте на Бога качества, каквито Той не притежава. Не туряйте в устата на Бога думи, които Той никога не е казал! 
(ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи (1916-1920)

Добродетелният не се гневи, гневи се само сиромахът – грешникът. Като изучавате погрешките си, ще познаете себе си. 
(ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915)

Гневът е сила, която принадлежи към корените. Какво трябва да правите с него? Трябва да го изпращате надолу, а вие го изпращате нагоре и с това се подпушвате. Като пращате гнева нагоре, в една по-рядка среда, получава се експлозия. Казвате: «Защо трябва да се гневи?» Не питай защо е дошъл гневът, а не го пускай нагоре. Гневът е една сила, която трябва да се пусне, да се насочи надолу – у волевия човек всички движения трябва да отиват към центъра на Земята. Всички тези материи, всички тези сили трябва да се отпращат надолу, в нашето естество. Всяко движение, което се спира, създава топлина. Ако и при човека това движение се спре, образува се топлина, която се изявава в гняв – гневът е една неестествена топлина, която се развива в човека. 
(НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, VII серия, 1924-25)

Някой казва: «Много се разгневих!» Това не си ти. Гневът е чуждо състояние. Смешно е да дойде някой отвън и да ви напръска с розова вода, с някакъв парфюм или с някаква нечистотия и да кажете, че приятната или неприятната миризма излиза от вас. Причината било за приятната, било за неприятната миризма, е вън от вас – някой извън вас ви е напръскал. Следователно от вас може само временно да излиза някакво благоухание, но това още не сте вие.
(НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи, Х серия (1927-28)   Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използуват тази енергия в него и го обезсилват. Аз наблюдавам, как пристигат тия същества. Те идат групово, сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят.Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават, какво ще прави той. (ВЪТРЕШНА ОБХОДА, Утринни слова, 1937)
Има две същества у нас – едното винаги се тревожи, гневи, а другото примирява нещата и не се смущава. Второто същество сме ние и то е, което мисли за Небето. А първото, като грубо и недодялано, си остава тук, на земята, и когато второто същество замине за Небето, то казва на първото същество – на човека в плътта – сбогом, довиждане.
(Протокол от среща с Учителя на 4 (17) октомври 1909 г.)

Съвременните хора са станали неврастеници поради това, че често се гневят. И след всичко това те търсят лек против неврастенията. Лекарите препоръчват инжекции и разни лекарства против неврастенията, но в края на краищата нищо не помага. Казвам: Ако искате да излекувате неврастенията си, престанете да се гневите. – Как? – Ще приложите волята си.
(НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия (1927-28)

Щом се разгневиш, иди на нивата да ореш; вземи мотиката, иди на лозето да копаеш; вземи две стомни и иди на чешмата да донесеш вода. Енергията трябва да се впряга на работа. Вода, носена с гняв, е по-сладка. Дали това е теория или практика, направете опит. Отиваш при някой извор да пиеш вода. Казваш: «Блудкава е водата!» Ако си я донесъл с гняв и пиеш от нея, ще видиш, че водата е по-сладка.
(ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944),Toм I)   Наскоро държах на младите лекция за сприхавостта на човека. Мястото ѝ е в скулите. Щом се разгневиш, намокри една гъбичка във вода и накваси скулите си три-четири пъти. Така гневът ти ще мине. Ще кажете: „Какво ще мокря скулите си с гъбичка?“ Като намокриш скулите си с гъбичката, работата ти ще тръгне наред.
( ТРИТЕ ПЪТЯ,  Ликвидация на века (1937–1938 г.)

Ако се разгневиш, трябва да трансформираш състоянието си. «Как да го трансформирам?» Хвани ухото си. Има едно място на ухото, като го хванеш, гневът веднага изчезва. Ако не го хванеш, други ще го хванат, но цял ден ще бъдеш неразположен. Хвани ухото си и кажи: «Слава Богу – минах една криза.» Ако дадеш ход на гнева си, ще обидиш някого и после ще съжаляваш, че си прибързал." (РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2)   (Учителя Петър Дънов)

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Теософският възглед за месото и алкохола (с цитати от Е. Блаватска)

В раздел XIII на нейната книга "Ключът към теософията", Е.П. Блаватска се занимава с въпроса за месоядството и вегетарианството, както и за пиенето на алкохол и употребата на наркотици.
Макар че по-голямата част от духовно предразположените хора се въздържат от употребата на подобни неща като рекреационни лекарства, много хора продължават да ядат месо и да пият алкохол, точно както са правили преди да се впуснат в духовното.

За тези, които се доверяват на думите и ученията на мадам Блаватска и на Учителите, които тя е представлявала, ще обобщим тук същността на това, което тя е имала да сподели по този въпрос ...

*Храненето с месо води като следствие до "запушване" и "натоварване" на нашите "мозъци и тела" и "възпрепятстване и забавяне на развитието на нашата интуиция, вътрешни способности и сили".  

* "Ние вярваме, че много от болестите, и особено голямото предразположение към болести, което става толкова забележима особеност в наши дни, до голяма степен се дължат на употребата на месо".

* "Всеки вид животинска тъкан, независимо от това как сте я сготвили, все пак запазва определени характеристики от животното, на което е принадлежала." * "Когато животинската плът се усвоява от човека като храна, тя му придава физиологично някои от особеностите на животното, от което е придобита ".

* "Окултната наука учи и доказва на своите ученици, че това" загрубяващо "или" животинско "въздействие върху човека е най-голямо при плътта на по-големите животни, по-малко при птиците, още по-малко при рибите и другите хладнокръвни животни и най-малко, когато човек се храни само със зеленчуци. " * Точно както яденето на месо има отрицателен и нежелан ефект върху нашата вътрешна природа, такъв има и пиенето на алкохол и употребата на наркотици. * Всеки вид алкохол е лош за нашия "морален и духовен растеж" и има "много вредно влияние върху психическото състояние на човека." Пиенето на вино и спиртни напитки в каквато и да е степен е "разрушително за развитието на вътрешните сили". * Пиенето на алкохол е по-вредно от консумацията на месо, а употребата на наркотици е по-вредно от пиенето на алкохол. Така че можем да видим, че "редът на вреда" (поради липса на по-добър израз) относно тези неща е следният: (1) наркотици (2) алкохол (3) месо.   

Често е доста изумително да забележим властта, която алкохолът има над много духовни хора. Има много, които всеки ден изучават учението на Теософията или други езотерични учения и строго практикуват самодисциплина и лично пречистване в различни области от живота си, и които все още наивно се придържат към идеята, че "няма да ми навреди по никакъв начин, ако пия по чаша вино или бира от време на време ", въпреки че знаят много добре какво имат ученията да кажат по този въпрос. Но според Е.П.Блаватска - която само преповтаря Учението на Учителите, това причинява вреда, и ако човек приеме възгледа, че е сгрешила в това отношение, тогава също би повярвал, че тя е сбъркала и във всичко останало. Едва ли може да се надяваме да достигнем дори до най-ниските стъпала на дългата стълба на изпитателното служене или ученичество, докато нещо толкова малко и просто като чаша вино продължава да бъде източник на изкушение и да стои като пречка или препятствие по пътя ни. Продължаването с пиене на питие от време на време на социална основа "само защото приятелите ми го правят" не е задоволително извинение. Ако те наистина са ваши приятели, то тогава няма да възразят изобщо, ако им кажете, че сте станали въздържател. В статията си "Практически окултизъм", която носи подзаглавието "Важно за Учениците", Е.П. Блаватска цитира 12 от 73-те "частни правила", които се отнасят до всички сериозни кандидати за ученичество ...в езотеричното Тибетско Братство. С други думи, тези правила се отнасят до определени практики и начини на мислене и живот, които трябва да бъдат стриктно спазвани от всеки, мъж или жена, който ще премине през порталите на посвещението и ще стане, сам по себе си, Учител, Адепт, истински и ползотворен Помощник на Човечеството. Едно от тях е следното: "Не бива никаква животинска храна от какъвто и да е вид, нищо, което съдържа живот в себе си, да бъде приемано от ученика. Никакво вино, спиртни напитки или опиум не трябва да се използват, защото те са като Лхамаините (злите духове), които се привързват към непредпазливите, те поглъщат разума. "   

В нейната бележка към това правило Е.П.Б. обяснява, че "виното и спиртните напитки се предполага да съдържат и запазват лошия магнетизъм на всички мъже, които са съдействали за тяхното производство; а месото на всяко животно- психическите особености, присъщи на неговия вид. "   

Някои от другите цитирани правила, които са особено достойни за нашето размишление, са :  

7. Никой не може да усеща разликата между себе си и другите събратя-ученици, като например: "Аз съм най-мъдрият", "Аз съм по-свят и приятен на учителя или на моята общност, отколкото моя брат и т.н." - и да остане упасака*. Неговите мисли трябва преди всичко да се съсредоточат върху сърцето, като отблъскват от него всяка враждебна мисъл към всяко живо същество. То (сърцето) трябва да бъде изпълнено с чувство на своята неделимост от всички други същества, както и от цялата природа; в противен случай успехът не може да бъде постигнат. 

(*Упасака (за мъже) и Упасика (за жени) - ученик или посетител. Това е термин, отнасящ се до последователите в Будизма, които не са монаси, или послушници  от монашеския ред, които обаче дават определени обети. 

  "11. Медитация, трезвеност във всичко, съблюдаването на моралните задължения, нежни мисли, добри дела и любезни думи, както и добрата воля спрямо всички и цялостна забрава на Аза, са най-ефикасното средство за получаване на знание и подготовка за приемане на по-висша мъдрост ". 

  "12. Само посредством стриктното спазване на горепосочените правила един Лану (ученик) може да се надява да придобие своевременно Сидхите* на Архатите*, растежът, който го кара да се превърне постепенно в "Един с УНИВЕРСАЛНОТО ЦЯЛО".   
/ *Сидхи - психични способности, мистически съвършенства;
*Архат (санскрит: „достоен“) – в будизма това е човек, постигнал пълно освобождение от смущаващи чувства и излязъл от „колелото на преражданията“, човек достигнал Нирвана. /

Що се отнася до яденето на месо, Теософията учи, че всеки живот е свещен, всеки живот е скъпоценен, всеки живот е божествен. Всеки живот е ЕДИН живот. Така че можем да се запитаме, какво ни дава правото да отнемем живот и да изтръгнем живота от друго живо същество, особено когато няма абсолютно никаква законна необходимост да го сторим, виждайки ,че човешките същества  могат да преживяват съвършено добре и здравословно без консумацията на месо?   

Тук на Запад, за съжаление, сме станали толкова о-безчувствени през вековете, че дори не се замисляме два пъти за яденето на месо ... никога не разсъждаваме върху това, което всъщност правим ... и по този начин сме се превърнали в щастливи консуматори на животински трупове, и в много случаи развивайки далеч по-животински копнеж за животинска плът, отколкото дори този, присъщ на дивите месоядни животни.  
Злоупотребата и страданието, които ние в човешкото царство донасяме на нашите по-малки братя и сестри в животинското царство ежедневно, е просто ужасяващо. Никой не може да отрече, че това е така. Прекарването дори на пет минути в касапница или кланица ще го докаже. Не е чудно, че много ясновидци възприемат огромни тъмни облаци и зловещи форми и сенки около подобни места. 

Масовото клане ( "масовото убийство" би било еднакво приемлива фраза) на милиони и милиони животни всеки ден, с цел хората да могат да пируват с техните трупове, допринася към страданието на света и човешката Карма по начини, които трудно можем да си представим.

  Но въпреки, че всичко това е вярно, Теософията с право поддържа мнението, че никога не трябва да съдим хората за техните лични хранителни навици, нито за каквото и да било друго. Също така трябва да помним, че има много малка част от хората, които поради здравословни причини трябва да ядат някакво месо и които буквално не биха оцелели, следвайки чисто вегетарианска диета, въпреки че техния брой се оценява на по-малко от 5% от населението.  

В същия този раздел на "Ключът към Теософията" Е.П. Блаватска казва: "Не разбирате ли още, че никога не налагаме каквито и да било трудни и бързи задължения в това отношение? Запомнете веднъж завинаги, че по всички тези въпроси, ние възприемаме рационален и никога фанатичен възглед за нещата. Ако поради болест или продължителен навик човек не може да живее без месо, защо да имаме нещо против да го оставим да се храни с него. " ... 

  Учителите на Мъдростта зад Теософското Движение заявяват, че следването на Окултната Наука е "фатално" за практиките на "пиене на вино и хранене с плът". Животните са също толкова божествени във вътрешната си същност, колкото и самите ние. По-голямата част от тях са безпомощни и беззащитни и лесно надвити от насилственото или убийствено намерение на едно човешко същество. Не можем ли да ги обичаме, да се грижим за тях и да им покажем същото съчувствие, което бихме показали за едно невинно, безпомощно, беззащитно човешко същество?  

Това кaкво вършим и как живеем собствения си живот зависи изцяло от нас. Нито един теософ не е смятан за по-лош, ако той или тя избере да яде месо или да пие алкохол. В крайна сметка, това е само въпрос на нашата собствена съвест ... все пак, може би, трябва редовно да проверяваме дали гласът на нашата съвест не е бил обгорен и заглушен от мощта на силната воля и страстите на нашата по-низша природа.


  / Източник : Blavatskytheosophy.com /     

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Човешката Аура

Цветни илюстрации, показващи няколко различни вида човешка аура (според английския ясновидец Чарлз У. Ледбитър, 1854-1934):

 
Дълбока депресия


Научен тип човек


Отдадена личност

Скъперничество

Влюбен човек


Шок от ужас


Силен гняв


Раздразнителна личност


(Из книгата "Човекът- видим и невидим" -Чарлз Ледбитър, 1902 г.)
/ Източник: anandgholap.net /
 
КИРЛИЯНОВА ФОТОГРАФИЯ
/ по метода за Цветен Коронен Спектрален Анализ на проф. Игнат Игнатов/ : През 2010 г. проф. Игнатов (от Центъра по Медицинска Биофизика- НИЦМБ) успява да проведе един изключително прецизен експеримент. Фотографирани са цветни коронни (електрични) изображения на водни капки на различни видове вода. Фотографирането на коронния спектър е един от физичните методи, при които изображението е много по-качествено върху фотографски филм, в сравнение с цифрови (дигитални) методи или Полароид. Експериментът показва, че за различната вода се получава различнo електричнo изображение (проф. Игнатов, 2010). Коронна фотография на 
водни капки върху филм ©: 
1 капка – чешмяна питейна вода; 
2 капка – планинска вода, 
Тетевен, България; 
3 капка – морска вода, 
Хамамет, Тунис; 
4 капка – карстова и минерална вода, 
Златна панега, България; 
(проф. Игнатов©, инж. Яцевич ©, 2010)   Проф. Игнат Игнатов се разграничава от прилагането на псевдонаучното изследване Аура камера. Самият проф. Марин Маринов посочва: „Поради това, че образът не е центриран се наблюдава нереално изображение”. Аурата е с много слаба биофотонна емисия и не се наблюдава при дневна светлина. Изследванията се извършват от хора без академично образование и няма положителна рецензия на учен.


Прибор за коронен разряд 
(инж.Стоянов, проф. Игнатов)

Коронна фотография- разряд в областта на контакт на палеца с фото емулсия
(Валентина Томова- България)


Коронна фотография -Бетина Мария Халер (Австрия)


Коронна фотография -Таня Вил (Германия)
Коронна фотография- Инж. Цоло Петков (България) Коронна фотография- Таня Методиева (България) Източник:http://www.medicalbiophysics.bg/ЧОВЕШКАТА АУРА

Муси Дачева

    Аура на сребърен кръст Аурата е енергийно поле, което обгръща човешкото тяло. Виждат я много сензитивните хора, а вероятно и някои животни. В последната си книга “Аурата” (изд 1945г.) един от най-известните пророци на нашето време – американецът Едгар Кейси казва: „От момента, до който се простира паметта ми назад във времето, аз винаги съм виждал цветове, свързани с хората. Не си спомням случай, когато съм се срещал с човешки същества, ретината ми да не е регистрирала синьото, зеленото или червеното, меко струящи от техните глави и рамене… Беше изминало дълго време, преди да осъзная, че другите хора не виждат тези цветове. Измина също така много време, преди да чуя думата „аура” и да се науча да я прилагам към този феномен, който за мен беше нещо съвсем обичайно.Аз никога не мисля за хората по друг начин освен за тяхната връзка с аурата им. Аз наблюдавам промените при моите приятели и близки с течение на времето – при болести, униние, любов, удовлетворение – всичко това се отразява на аурата, а за мен тя е индикатор на душата. Тя ми показва в какви посоки духат ветровете на съдбата.” Аура имат всички живи същества, растенията и някои твърди структури като минералите и изделията от метал. Човешката аура е триизмерна, има формата на яйце и се простира от 2 см. до 3,5 метра извън тялото. Аурата на високоеволюиралите души, на въплътените представители на висшата Духовна йерархия, е много по-голяма и може да се простре на километри извън физическите тела, които обитават. Ореолът, който се рисува около изображенията на светците в иконографията, всъщност представлява рисунка на аура. Присъствие на аура около човека, животните, растенията, минералите, дори металите, е регистрирано от учените още в края на 19 век, а в средата на 20-ти век се създават и първите апарати за нейното заснемане. Известни през четиридесетте години на 20-ти век стават фотографиите на съпрузите Кирлиан, които заснемат излъчваната електромагнитна енергия от човешките ръце и от растения. Аурата на човека е многопластова. Най-отчетливо обаче се различават два слоя. Първият е близо до тялото и следва неговия контур. В различни източници може да се срещне като чи, прана или етерно тяло. Най-лесно се вижда излъчването около пръстите на ръцете, дланите, стъпалата, около главата и раменете. Ширината варира от 1-2 см. около по-голяма част от тялото и стига до 7-10 см. около ръцете. Цветът на този слой на аурата може да бъде от сивкав до меко бледо синьо като започва непосредствено до тялото с тънка ивица в черно. Кирлиянова фотография на върховете на пръстите   Поради фината енергия, от която е съставена аурата в нейната цялост, може да бъде видяна от много малък брой надарени с духовно зрение  хора.  Но пък може да бъде заснета с подходяща апаратура. От времето на кирлияновите фотографии досега, вече близо 70 години, са създадени устройства, с които се заснема аурата и промените, които настъпват в нея при различни психични и емоционално състояния, от влиянието на околната среда и начина на живот, и при провеждане на различен вид лечения. Аурата отразява физическото и психическо здраве на човека. Пробивите в нея, промяната на обема, цвета, интензитета показват начало на деструктивни процеси в съответните зони, органи и системи. Има цял клон на алтернативната медицина, който се основава на състоянието и промените в ауричното поле. Аурата е нашето невидимо Аз Нашата човешка аура е уникална така както са уникални нашите пръстови отпечатъци, ирис и ДНК. Всеки човек притежава аура с индивидуална честота, на базата на която изпада в резонанс или в дисонанс с другите хора. Хората със сходни параметри на аурата се привличат. При междуличностовото общуване се извършва непрекъснат енергиен обмен между аурите. Този процес не винаги е равностоен, някои хора повече отдават енергия, а други са склонни повече да взимат енергия от другите.
Човек може да обменя енергия с животните, с растенията, с минерали и с др. представители на одушевената и неодушевена проявена материя. Повечето от големите дървета притежават силни аурични полета и обменът с тях действа ободряващо на всеки докоснал се до дънерите им. Кристалите могат да акумулират енергия и да я отдават при ауричен обмен, което позволява лечение с тях. Също така общоизвестно е, че домашните животни могат да влияят положително върху здравето на стопаните си при смесване на аурите им. Животните са биологичен източник на инфрачервено излъчване, тъй като имат способността да генерират лазерни лъчи с малка мощност, които имат силен лечебен ефект. Човек насища с енергията на своята аура средата, в която живее като по този начин си създава необходимият му енергиен комфорт. Неговият енергиен модел оставя следа навсякъде, където е или където е бил и тази следа може да бъде уловена от сензитивен човек или психометрична техника. Няма двама души с еднакви аури. При продължително общуване или дълъг съвместен  живот обаче хората споделят своите аури и  изграждат общ енергиен групов модел или така наречената аура на двойката. Групова аура могат да изградят съпрузи, майка (баща) и дете, близки приятели. Колкото по-близък и продължителен е контактът, толкова по-силно и взаимнопроникващо е взаимодействието между ауричните полета. При раздяла изтеглянето на едната аура от общото енергийно поле на двойката оставя остро чувство на загуба и празнота. В “Древната тайна на цветето на живота” Друнвало Мелхиседек казва: “ Човекът е обгърнат от множество геометрични полета, които в това измерение имат елекромагнитна природа.” и “ … първо, през чакрите тече енергиен поток. Оттам той достига до всяка клетка по меридианите. Второ, близо до тялото е разположено пранично поле, създадено от енергийния поток в чакрите/меридианите. По-нататък имаме аура, породена от мислите и емоциите/чувствата, която се простира на около метър извън тялото и е заобиколена от енергийно поле с яйцевидна форма. Следват геометричните светлинни полета, които образуват основната част от човешкото светлинно тяло.”   Източници на снимките: http://www.madra.dp.ua/galery/galery2.html http://www.kosmohealer.narod.ru/PHOTO.html http://www.madra.dp.ua/galery/galery17.html http://www.novosvit.com/paradigma/aura/aura_galereya.htm http://www.photoaura.ru/export_photogallery_simple.php?docId=3332&page=1 http://www.auraphoto.com/examples/ http://www.auraphoto.com.au/aura/main_menu.htm http://clients.net2000.com.au/~shankara/Aura Color.html 15 март 2009 година Препубликация е възможна при следните условия: 1.Статията е в пълен текст, без никакви промени
2. Автор: Муси Дачева
3. Източник:  www.temura.net  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ЙЕЗУИТИТЕ И ВАТИКАНА (С ЦИТАТИ ОТ ЕЛЕНА БЛАВАТСКА)

Мълния удари върха на купола на базиликата "Св. Петър" във Ватикана само часове след като папа Бенедикт XVI обяви своята изненадваща оставка (в понеделник, 11-ти февруари 2013 г.), последвана от избора на първия папа-йезуит Франциск I.

"Ние хвърляме нашата ръкавица на догматичните богослови, които биха поробили едновременно и историята, и науката; и особено Ватиканът, чиито деспотични изисквания са станали омразни на по-голямата част от просветените християни." -Е.П. Блаватска ("Разбулената Изида")

"Той (Римо-Католицизмът) не само възпрепятства пътя към Теософията и Окултизма, но заплашва да задуши и двете." -Е.П. Блаватска (Писмо до А.П. Синет)

"Противниците ни представляват огромни преки интереси и те получават възторжена подкрепа от дугпите (тъмни магъосници)- в Бутан и във Ватикана" (Писмо от Учителя К.Х.)

"Йезуитите са практикували не само Окултизъм, но и ЧЕРНА МАГИЯ в най-лошата си форма, повече от всяка друга организация; и на това те дължат до голяма степен своята власт и влияние." - Е.П. Блаватска ("Теософия или Йезуитство") ...

"Теософското Общество ...разпознава и знае, и по тази причина избягва в своите редици представителите на един враг- враг общ за всички, а именно Римо-Католицизма." - Е.П. Блаватска ("Сила на Предразсъдъка")

Един предмет, който свободно се е обсъждал и по който е било писано в дните на изначалното Теософско движение е бил този за йезуитите, познати още като "Обществото на Иисус" -противоречив религиозен орден в рамките на Римо-Католическата Църква и основан през 1540 година от Игнатий Лойола.


Странно, или може би не чак толкова след изследване на фактите, нищо никога не е било споменавано за тях или против тях от по-късните водачи на Теософското Общество Адиар, като например А. Безант и Ч.У. Ледбитър, или от Адиарския теософ А. Бейли ,която основава своя собствена организация, наречена "The Lucis Trust". В действителност тези тримата дори са говорили благосклонно за Католицизма, като Ледбитър в крайна сметка става съосновател на т.нар. "Теософска Църква", позната като Либерална Католическа Църква....
...Е.П. Блаватска веднъж е обяснила, че един начин, по който йезуитите действат, за да разрушат едно потенциално мощно духовно движение е чрез проникването в него и постепенното му отслабване чрез замяна на неговите достоверни учения и практики със слаба и блудкава форма на Християнството...

папа Бенедикт XVI с група йезуити
Но, оставяйки всичко това настрана, какво всъщност Е.П. Блаватска и Учителите са казали за йезуитите?
Има цял раздел, посветен на тях във втория том на книгата на Блаватска "Разбулената Изида", в който са изложени познати факти, цитати и препратки, отнасящи се за тях и техните дейности, заедно със силни изявления и късове информация, предоставени от някои от Учителите и Адептите, които са я подпомагали в написването на книгата.
Там ние биваме запознати с това, че Римо-Католическата Църква в днешно време е почти изцяло под контрола на йезуитите, които са "скритият враг, с когото бъдещите реформатори трябва да се сблъскат и преодолеят."
"Църквата е отсега-насетне бездейно оръдие и папата е жалък, слаб инструмент в ръцете на този орден. Но за колко дълго?...Тази коварна, учена, безсъвестна, ужасна душа на Йезуитството в тялото на Романизма бавно, но сигурно обладава целия престиж и духовна власт, които са неразделна част от него."..."Йезуитите са причинили повече морална вреда в този свят, отколкото всички злодейски войнства на митичния Сатана. Всяко възможно чувство за пресиленост в този коментар би изчезнало, когато нашите читатели в Америка, които знаят малко за тях, бъдат запознати с техните принципи (principia) и правила, тъй като те се появяват в разнообразни трудове, писани от самите йезуити."На същата страница в "Разбулената Изида" е поместен откъс от доклад относно йезуитите, предоставен на френския крал през 1762 г., от комисарите на френския парламент, които пишат за "погрешността на тази доктрина...Доктрина, позволяваща Кражба, Лъжа, Клетвопрестъпничество, Поквареност, Всяка Страст и Престъпление, учеща на Убийство, Отцеубийство, и Цареубийство, събаряне на религията с цел да я замести със суеверие, чрез насърчаване на Магъосничество, Богохулство, Безбожие, и Идолопоклонство...и т.н."

Е.П. Блаватска също цитира "Кралската масонска енциклопедия" от Маккензи, който казва за йезуитите, че "Орденът притежава тайни знаци и пароли, в зависимост от степените, на които членовете принадлежат, и тъй като те не носят отличително облекло, е много трудно да бъдат разпознати, освен ако те самите не се разкрият като членове на Ордена, защото те може да изглеждат като протестанти или католици, демократи или благородници, неверници или фанатици, в зависимост от особената мисия, която им е поверена. Техните шпиони са навсякъде, от всички известни прослойки на обществото, и те биха могли да изглеждат учени и мъдри, или прости или глупави, щом такива са инструкциите ,които изпълняват. Има йезуити от двата пола и от всички възрасти, и е добре известен факт, че членове на Ордена от знатни семейства и с изтънчено потекло играят ролята на раболепни прислужници в протестански семейства и вършат други неща от подобно естество за подпомагане целите на Обществото. Трябва да сме крайно бдителни, защото цялото Общество, бидейки основано на закон за непоколебимо послушание, може да стовари своята сила във всеки даден момент с безпогрешна и фатална точност."

Това, разбира се, би било отхвърлено равнодушно от болшинството хора в днешно време като нищо повече от параноя, невежество и отживял предшественик на днешните зловещи теории на заговора. Въпреки това, подозрителността към йезуитите е била сравнително широко разпространена сред всички класи на западното общество до неотдавна. Единствената истинска причина това повече да не е така, се дължи на многократните упорити старания на Римо-Католическата Църква и на самите йезуити да поправят опетнения си имидж и да представят себе си като благоприлични и уважавани в очите на света. Един начин за постигане на това е нееднократно да се отнасят подигравателно към всяка критика и осъждане, без значение колко добре обосновани и справедливи са те, докато в крайна сметка немислещите маси просто не се присъединят и отдадат всичко това на луди конспиративни теории и развихрено въображение...точно както йезуитите биха искали от тях да постъпят.
Е.П. Блаватска обяснява, че "викът на оскърбения обществен морал се е надигнал срещу този орден от самото му зараждане.(Датира от 1540 г. и през 1555 г. се повдига повсеместен протест срещу тях в някои части на Португалия, Испания и др.страни). Едва 15 години са изтекли, откакто булата (основен папски документ с оловен, при особени случаи - със златен печат), одобряваща конституцията му е била обнародвана, когато започват да прогонват членовете му от едно място в друго. Португалия и Ниските Земи (Бенелюкс) се отървават от тях през 1578 г.; Франция през 1594 г.; Венеция през 1606 г.; Неапол през 1622 г. От Санкт Петербург са били изпъдени през 1815 г., а от цяла Русия през 1820 г...."

В "Изпитанието на Слънчевия посветен" от Е.П.Б. ние се натъкваме на следното прозрение: "Йезуитите...За да дадем един пример за техния успех в хвърлянето на прах в очите на обикновените лица, за да им попречат да видят истините на Окултизма, ние ще изтъкнем това, което те са извършили в това, което днес се нарича Свободно Зидарство. Това Братство притежава значителен дял от символизма, формулите и ритуалите на Окултизма, оставени като наследство от незапомнени времена от праисторическите Посвещения. За да направят това Братство просто една безвредна фикция, йезуитите изпращат някои от техните най-способни пратеници в Ордена, които първо са накарали наивните братя да повярват, че истинската тайна е била изгубена с Хирам Абиф (главният архитект на Соломоновия храм), и след това са ги склонили да вградят това вярване в техните системи от формули.

След това те са изобретили благовидни, но фалшиви по-високи степени, преструвайки се, че хвърлят повече светлина върху тази изгубена тайна, за да подведат кандидата и да го развличат с образци, заимствани от истинското учение, но лишени от съдържание, и всичките изкусно скалъпени, за да доведат упорития неофит до задънена улица. И въпреки това, хора със здрав разум и умения, в други отношения, ще се срещат на интервали и с тържествено лице, усърдие и задълбоченост ще се отдават на подигравката да разкриват "подменени тайни" ,вместо истинските такива."

Нейната статия "Теософия или Йезуитство?" информира читателя, че "Римо-Католическата Църква бързо се разлага отвътре. Тя е изцяло разядена и бива поглъщана от хищните микроби, зародени от Лойола. Тя не е нищо по-добро от един плод на Мъртво море, красив за разглеждане за някои, но изпълнен с гнилостта на разложението отвътре. Римо-Католицизмът е само едно име. Като Църква той е един фантом от Миналото и една маска. Той е напълно и неразривно обвързан и окован от Обществото на Игнатий Лойола."
"Безполезно е да се спори и да се претендира за разлика между Йезуитството и Римо-Католицизма съответно" -продължава тя, "защото второто сега е погълнато и неразделно слято с първото."

Същата статия продължава с думите:
"Какъв е произходът на този орден? Може да бъде описан с няколко думи. На 16-ти август 1534 г. бивш офицер и "Рицар на Девата" от Бискайските провинции (Испания), и собственик на великолепния замък "Каса Солар" (Casa Solar)- Игнатий Лойола става главно действащо лице в следната случка. В подземния параклис на църквата Монмартър, заобиколен от няколко свещеници и студенти по богословие, той приема техния обет да посветят целия си живот на разпространението на Римо-Католицизма чрез всички възможни средства, независимо добри или лоши, и по този начин му е било позволено да създаде нов орден. Лойола предлага на своите шестима главни сподвижници техния орден да бъде войнствен, с цел да се бори за интересите на Светия престол на Римо-Католицизма. Две средства са били потвърдени за постигане на тази цел: образованието на младежта и прозелитство (апостолат). Това се е случило по време на управлението на папа Павел III, който е изразил пълна съпричастност с новия замисъл. Оттук през 1540 г. бива публикувана известната папска була- "Regimini militantis Ecclesiae" (Управлението на воюващата или войнстваща Църква), след което Орденът започва бързо да нараства като численост и власт."

Днес "Обществото на Иисус" наброява около 20 000 членове в целия свят. Тъй като съществуват различни нива и степени на Ордена, средният йезуит без съмнение няма каквато и да е представа за истинското естество на сдружението, към което принадлежи, и е най-вероятно добра, искрена, и напълно безобидна и скромна личност...
Николини, въпреки това, пише,че "Съществува таен клас, познат само на Генерала и малък брой верни йезуити, който, може би, повече от всичко друго е допринесъл за страховитата и загадъчна власт на Ордена."
С течение на вековете цял куп доказателства са били натрупани сред всеки народ и дори в самата Католическа Църква от свещеници, които са се осмелили да проговорят и да разобличат злото, че публичното лице на йезуитите е в действителност само това- фасада за пред обществото.
В една част от йезуитската "Крайна Клетва при встъпване в длъжност" ,от Висшестоящия се изисква да каже следните думи на кандидата за посвещение:

"Сине мой, досега ти си бил научен да действаш двулично: сред римо-католици да бъдеш римо-католик, и да бъдеш шпионин дори сред своите братя; да не вярваш на нито един човек, да не се доверяваш на никого. Сред реформаторите да бъдеш реформатор; сред хугенотите да бъдеш хугенот; сред калвинистите да бъдеш калвинист; сред другите протестанти, в общи линии, да бъдеш протестант; и спечелвайки тяхното доверие, да се стремиш дори да проповядваш от техните амвони, и да осъждаш с всичката страстност в характера си нашата Свята Религия и Папата ; и дори да слезеш толкова ниско, че да станеш евреин сред евреите, така че да бъдеш способен да събереш цялата информация в полза на своя Орден, като верен воин на Папата. Ти си бил научен да засаждаш коварно семената на ревността и омразата между общности, провинции, държави, които са били в мир, и да ги подтикваш към кръвопролитни дела, замесвайки ги във война помежду им, и да създаваш революции и граждански войни в страни, които са били независими и благоденстващи, култивиращи изкуствата и науките, и наслаждаващи се на благата на мира; да вземаш страна с воюващите и да действаш подмолно с твоя брат йезуит, който би могъл да участва на другата страна, но открито противопоставяйки се на това, с което ти би бил свързан, само за това Църквата да може да се окаже печеливша в края на краищата; в условията, определени от мирните договори и затова, че целта оправдава средствата. Ти си бил научен на дълга си като шпионин да събираш всички статистически данни, факти и сведения в твоята власт, от всеки възможен източник; да предразположиш и спечелиш доверието на семейния кръг на протестантите и еретиците от всяка прослойка и естество, както и на търговеца, банкера, адвоката, сред училищата и университетите, в парламенти и законодателни органи, както и съдебните системи и държавните общини, и да бъдеш всичко за всеки, в името на Папата, чиито служители сме ние до смърт. Ти си получил всички твои наставления досега като новак, неофит и си служил като съзаклинател, изповедник и свещеник, но все още не си бил набавен с всичко, което е необходимо да командваш в Армията на Лойола в служба на Папата. Ти трябва да служиш в точното време като инструмент и палач, според указанията на твоите висшестоящи; защото никой не може да командва тук, ако не е осветил своите усилия с кръвта на еретика; защото "без проливането на кръв, никой не може да получи спасение"."...
Алберто Ривера, който е избягал от Йезуитския Орден през 1967 г., потвърждава, че текстът на тази определена клетва е сходен с посочения по-горе. Клетвата също така е цитирана от Чарлз Дидие в неговата книга "Подземен Рим", издадена през 1843 г., като също така е била записана през февруари 1913 г. в Журналите на 62-ия Конгрес, 3-та сесия, на Конгресния Протокол на САЩ, от които е била по-късно отхвърлена, за да не бъде видяна никога отново.

Има едно проницателно и силно писмо, публикувано от Теософската Университетска Преса в книгата "Писмата на Е.П. Блаватска до А.П. Синет", в което йезуитите непоколебимо са наречени "врагове на човешката раса".  Алис Лейтън Клийтър- една от доверените приятелки и ученички на Е.П.Б. от последните й дни в Лондон и една от специално избраните 12 членове на нейната "Вътрешна Група" от езотерични студенти, е смятала, че това определено писмо (No. CVI) е било в действителност продиктувано на Е.П.Б. от Учителя К.Х.
Писмото е неподписано и стилът, тонът, и начинът на изразяване носят много от отличителните белези на писмата на К.Х., които по-късно станаха добре известни, по този начин придавайки достоверност на тази теория.

Ние цитираме тук някои от най-любопитните и важни части от това писмо, което разглежда единствено предмета за йезуитите:
"Техните нечисти заговори имат много по-широк обхват и включват безупречност на детайлите и внимание, за които светът, общо взето, няма никаква представа. Всичко се върши от тях ,за да доведат множеството от човешкия род отново до състояние на пасивно невежество, което те много добре знаят, е единственото, което може да ги улесни в постигането на тяхната цел за Всемирен Деспотизъм."
"В отминалите времена поне, нито една страна не е устоявала на посегателствата и коварните замисли на Папството по-добре и по-успешно от Англия. Следователно няма друга държава, която йезуитите биха искали толкова много да разчленят и унищожат."
"Те открито са признали, че на всяка цена ще сложат край, спирачка на колелата на английската политическа машина, чрез приобщаване към тях на някои от нейните главни мъже. На целия свят е известно, че те са си осигурили няколко от най-големите богаташи, благородниците и др."
"Тези подробности са предоставени така, че не само окултистите, но също нациите, общностите и личностите да могат да бъдат наясно и предупредени срещу тези, които без никакво колебание наричаме врагове на човешката раса.
Общоизвестно е ,че Колежът на йезуитите се намира в Рим. Не дотам добре известно e, че на практика, от доста години насам, тяхната Главна Квартира е в Лондон и е била там, дори преди да бъдат прогонени от републиканска Франция. Тогава те се стичат към Англия в по-голям брой и им е било позволено да пристигнат, англичаните са показали своето обичайно равнодушие."
"Студентите по Окултизъм би трябвало да знаят, че макар йезуитите, с техните способи, да са смогнали да накарат света като цяло и англичаните в частност да мислят, че няма такова нещо като Магия и да се присмиват на Черната Магия, тези проницателни и хитри интриганти сами се събират в магнетични кръгове и образуват магнетични вериги, чрез съсредоточаването на тяхната колективна ВОЛЯ, когато имат някакъв особен обект, на който да повлияят или някаква определена и важна личност, на която да въздействат. Отново, те използват също така своите богатства извънредно щедро,  за да бъдат улеснени във всяко едно начинание. Тяхното благосъстояние е огромно."

"Времето ще настъпи, когато тяхното богатство ще бъде насилствено отнето от тях за бедните и самите те безмилостно предадени на унищожение сред общите проклятия на всички народи и хора. Съществува Възмездие, наречено КАРМА, въпреки че често позволява на злодеи да преживяват успешно в продължение на векове. Междувременно, който има уши, "нека чува"."

Въпреки, че това писмо е написано преди повече от 120 години, основните обстоятелства, свързани с въпроса няма да са се променили оттогава. Ако се доверим въобще на Е.П. Блаватска и на Учителите, които са я подготвили, обучили и изпратили на Запад, на нейната теософска мисия, тогава ще постъпим добре, ако помислим два пъти, преди да отхвърлим с насмешка или забравим за възгледи като този, че йезуитите са "врагове на човешката раса".
Няма да бъде излишно тук да споменем, че по времето, когато Е.П. Блаватска е била заета с писането на "Тайната Доктрина", член на Римо-Католическата Църква е бил изпратен да й предложи 25 000 франка (огромна сума пари в онези дни!), ако се съгласи да не казва каквото и да било относно Християнството и Църквата в книгата. Естествено тя яростно отхвърля предложението или, ако трябва да сме по-точни, подкупа. Нейната добра приятелка графиня Вахтмайстър (Wachtmeister), която е била с нея по това време, е писала относно това и добавя, че "Те се борят за живота, защото "Т.Д." притежава това, което ще нанесе смъртоносния им удар,..."
По-късно в статията "Теософия или Йезуитство?" Е.П.Б. пита:
"Но какво трябва да мислим за бъдещето на Обществото, ако то трябва да бъде контролирано с думи и дела от такава подла Организация? Какво трябва да очакваме от население, което знаейки за съществуването на гореспоменатите обвинения и това, че те не са пресилени, но се придържат към исторически факти, все още търпи, когато не се бои от тях, йезуитите, срещайки ги, докато всякога е готово да посочи с пръста на презрението теософите и окултистите? Теософията е преследвана с незаслужена клевета и присмех с подстрекателството на същите тези йезуити, и мнозина са тези, които трудно се осмеляват да изповядат вярата си във Философията на Архатството. Въпреки това, нито едно Теософско Общество не е заплашвало някога обществеността с морално разложение и пълното, и свободно упражняване на седемте смъртни гряха под маската на светостта и водачеството на Иисус. Нито пък са тайни техните правила, но отворени за всички, защото те живеят в обширната дневна светлина на истината и искреността. А какво да кажем за йезуитите в тази връзка?"


"Обществото на Иисус" е "ненаситно чудовище, хранещо се от главния и костния мозък на човечеството, и развиващ нелечим рак върху всяко парченце здрава плът, до което се докосне", според Учителя К.Х.  На едно място той пише тези доста сериозни и силни думи, противопоставяйки Учителите от Транс-Хималайското Братство и техните способи за подготовка на учениците с методите на йезуитските Учители:
"Както вече споменах веднъж, те знаят, че това, което учат е лъжа; и ние знаем, че това, което ние съобщаваме е истина, единствената истина и нищо друго освен истината. Те работят за по-голяма сила и слава(!) на техния орден, ние- за силата и окончателната слава на индивидите, на отделните единици, на човечеството като цяло, и ние сме доволни, дори принудени- да оставим нашия Орден и неговите водачи изцяло в сянка. Те работят, трудят се изтощително и заблуждават, в името на земна власт в този живот; ние работим и се трудим изтощително и позволяваме нашите чели (духовни ученици) да попаднат във временно заблуждение, да им позволим означава никога да не бъдат заблудени оттам-насетне, и да видят цялото зло на фалша и неистиността не само в този, но и в много от техните следващи животи. Те- йезуитите принасят в жертва вътрешния принцип, Духовния ум на егото, за да захранят и развият по-добре физическия ум на личния, мимолетен човек, жертвайки цялото човечество, за да го принесат в холокост на тяхното Общество- ненаситно чудовище, хранещо се от главния и костния мозък на човечеството, и развиващ нелечим рак върху всяко парченце здрава плът, до което се докосне. Ние -укоряваните и погрешно разбрани-ние се стараем да доведем хората до това да жертват тяхната личност- мимолетен блясък- за благото на цялото човечество, следователно за собствените си безсмъртни Егота (Души), част от последното, както човечеството е една малка част от неделимото цяло, в което един ден ще се превърне. Те са обучени да заблуждават, ние -да извеждаме от заблуждение."...

Източник: blavatskytheosophy.com/theosophy-the-jesuits-the-roman-catholic-church/
(със съкращения)

 

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Растителни източници на протеин. Плюсове и минуси спрямо животинските му "конкуренти"

от Павлин Неновски, четиво за 7 минути   Със сигурност протеинът е най-популярното хранително вещество за всички активно спортуващи хора поради разнообразните си приложения и функции в тялото, сравнявайки ги с тези на въглехидратите и мазнините. Той е търсен и консумиран под всякаква форма, за да изгради, възстанови и поддържа клетките, мускулните тъкани, кожата, костите, кръвта и при нужда да създава антитела. Растителен срещу животински протеин Според аминокиселинния си състав съществуват два типа протеини - завършени и незавършени. Завършените са тези, които съдържат всички есенциални (незаменими) аминокиселини и обикновено са от животински произход. Незавършените протеини са от растителен произход и им липсват една или повече от незаменимите аминокиселини. Съществува вариант човек да си набави завършен протеин, без да яде храни от животински произход. Това става чрез внимателното комбиниране на растителни протеини. Ограниченото съдържание на аминокиселини варира при различните протеини. Това означава, че когато две различни храни се съчетаят, аминокиселините в единия протеин могат да компенсират отсъствието на онези в другия. Това се нарича протеиново допълване. Този принцип е основен за всяка една здравословна, вегетарианска диета. Освен това самият организъм също е способен да си произведе завършени протеини, стига да му бъде доставено разнообразие от растителни източници. Житните растения например са с ниско съдържание на лизин, докато бобовите почти не съдържат метионин. Това не означава, че вегетарианците или веганите приемат по-малко основни аминокиселини. Комбинирането на растителни протеини като житни с бобови води до високо качествен протеин, който е също толкова добър, а в някои случаи дори по-добър в сравнение с протеина от животински храни. Соята сама по себе си има високо съдържание на протеин, който може да бъде считан за равнопоставен на месния. Вегетарианското и веганското хранене е добре балансирана диета от житни, бобови, семена, ядки и зеленчуци, която съдържа смесица от протеини, които се допълват взаимно без необходимостта от каквото и да е планиране. Боб с препечени филийки, сирене или сандвич с фъстъчено масло, мюсли с мляко (соево или краве) и ориз с грах или боб са всички подходящи примери на протеиново допълване. Преди се е смятало, че протеиновото допълване е нужно да се осъществява с едно хранене. Сега вече се знае, че това не е необходимо, след като тялото запазва за дълго време запас от основните аминокиселини. Добре балансираният вегетарианец или веган лесно ще достави всички протеини и основни аминокиселини, необходими на тялото. Източници на растителен протеин Добрите хранителни източници за вегетарианците, както и за всички останали, които желаят да разнообразят менюто си и да заменят традиционните меса или млечни продукти, са ядките и семената, бобовите растения, соевите продукти (тофу, соево мляко, соева кайма) и зърнените растения. Различните храни съдържат различни протеини, всеки от които със собствения си уникален аминокиселинен състав. Съотношението на важните аминокиселини в храните може да се различава от тези, нужни на тялото, за да създаде протеини. Пропорциите на всяка от основните аминокиселини в храните, съдържащи протеин, определя неговото качеството. Хранителните протеини с всичките основни аминокиселини в съотношението, което тялото изисква, са наречени висококачествен протеин. Ако протеинът е малко в една или повече от основните аминокиселини, то той се определя като нискокачествен. Качеството на протеина е обикновено определяно според аминокиселинния модел на яйчения протеин, който се смята за идеалния. В този смисъл не е изненадващо, че животинските източници на протеини като месото, яйцето, млякото и сиренето имат тенденция да са по-висококачествени, отколкото растителните. В таблицата са описани най-популярните хранителни източници на растителен протеин, като белтъчното им съдържание се мени в зависимост от начина на приготовление за консумация. Растителни храни (за 100 гр. продукт) Белтъчини (гр.) Авокадо 2 Ананас 0.54 Аспержи 2.2 Бадеми 21 Банани 1.09 Боб 21 до 25.3 според сорта Броколи 2.82 Брюкселско зеле 3.38 Бял дребнозърнест ориз 6.5 Бял дългозърнест ориз 7.13 Бял среднозърнест ориз 6.5 Бяло грозде 0.69 Грейпфрут 0.63 Гъби 1.8 Гъби (консерва) 3.4 Диви круши 0.73 Диня 0.61 Зелен грах 5.42 Зелен фасул 1.82 Зелени маслини 1.03 Зимно къдраво зеле 2 Зрели маслини Джъмбо 0.97 Кайсии 1.4 Картофи, небелени 2.02 Карфиол 1.98 Кафяв дългозърнест ориз 7.94 Кафяв среднозърнест ориз 7.5 Кашу 18 Киви 1.14 Китайско зеле 1.2 Копър 1 Краставица 0.65 Кромид лук 0.8 Круши 0.38 Кълнове от пшеница 7.49 Ленено семе, смляно 1 Лешници 15 Леща 26 Лимон 1.1 Малки азиатски круши 0.5 Макаронени изделия 10.8 Манго 0.27 Мандарини 0.81 Маслини Класик 0.84 Мека бяла пшеница 10.69 Моркови 0.93 Нар 0.95 Обикновено бяло зеле 1.21 Овесени трици 17 Овесени ядки 16.89 Оранжеви домати 1.16 Орехи 15 Патладжан 1 Портокали 0.94 Праскови 0.91 Просо 11.02 Пшенични трици 16 Пъпеш Канталуп 0.84 Пъпеш Касаба 1.11 Пъпеш Медена роса 0.054 Репички 0.68 Ръж 10 Розово грозде 0.77 Ряпа 0.9 Салатка 1.23 Сладка жълта чушка 1 Сладка зелена чушка 0.86 Сладка червена чушка 0.99 Сладки картофи 1.57 Слива 0.7 Смокини 0.75 Соя 36.9 Спанак 2.86 Стрък праз лук 1.5 Сусам 18 Сухари 10.8 Тиква 1 Тиквичка 1.2 Фъстъци 26 Фъстъчено масло 25 Хляб "Добруджа" 7.1 Хляб "Софийски" (типов) 8 Хляб "Стара Загора" 7.3 Хляб (ръжен) 6.8 Царевица 9.42 Целина 0.7 Цикория 0.6 Червен домат 0.88 Червеникавокафяви картофи 2.14 Червено грозде 0.72 Червено зеле 1.43 Червено цвекло 1.2 Шам-фъстък 21 Ябълки 0.26 Ягоди 0.58 Предимства на растителния протеин Според едно проучване сред 4680 мъже и жени тяхното кръвно налягане се е понижило значително при продължителна консумация на зеленчуци, бобови и зърнени храни в сравнение с тези, които консумирали месо. Това показва, че вероятността вегетарианците да страдат някога от хипертония, а оттам и от тежки сърдечно-съдови заболявания, е значително по-малка от тази при останалите. Освен това се счита, че предимството при вегетарианските диети е в по-слабата им наситеност в общото приемане на протеини, отколкото невегетарианските. Тук се избягва рискът при високобелтъчните диети от остеопороза и бъбречни затруднения. Този тип режим на хранене е идеален за профилактика на стомашно-чревния тракт и спомага за изхвърлянето на токсините от организма. Необходими количества Изследване показва, че ние не се нуждаем от толкова много протеин, колкото се е смятало преди. Препоръчителното количество белтъчини за възрастни и деца се е намалило повече от два пъти за последните 20 години. Увеличените протеинови нужди по време на бременност и кърмачество са обикновено лесно засищани от завишената консумация на храна. Поради растежа на бебетата и децата те се нуждаят от повече протеин, отколкото възрастните (пропорционално на телесното тегло). Деца на балансирана диета обикновено приемат достатъчно протеин, стига да получават съответно достатъчно енергия (или калории). Препоръчителните количества от протеини са валидни, само ако енергийните нужди са задоволени. В противен случай хранителният белтък е използван за енергия, а не толкова за растеж и възстановяване. Това не винаги се отнася за вегетарианците, тъй като растителните източници на протеин се смятат и за добър източник на въглехидрат, използван за енергия. Противно на известните вярвания на атлетите и тези, които са заети с много натоварване, нямат непременно нужда от протеин като допълнителната енергия, изисквана за усилена активност, която най-добре се доставя чрез въглехидратите. Допълнителните протеинови нужди на бодибилдър могат обикновено да бъдат доставени чрез увеличеното енергийно приемане от повече храна. Растителният протеин има своите достойнства и предимства пред животинския. Той е здравословен, алтернативен вариант за консумация от страна на тези, които всекидневно наблягат на месото, яйцата и млечните продукти. В статията са използвани източници - виж списъка.
Прочети повече: http://www.bb-team.org/articles/3276_rastitelni-iztochnitsi-na-protein#ixzz43HZqKjGj

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Какво означава, ако имате буква М на дланта си

Хиромантията е древно учение за тълкуване на съдбата и характера на даден човек по линиите на ръката му. Понякога тези линии образуват дори фигури и букви. Една от буквите, за чието значение са се питали толкова хора по света, е буквата М. Ето за какви качества говори тя. Буквата М се формира от пресечените линии на дланта и подсказва за голям талант и много умения на дадения човек. Смята се, че тази буква се появява само при избрани хора, които се отличават със силна интуиция и вродено чувство за справедливост. Те са много целеустремени, но винаги постигат успеха си с честност. Според древно предание въпросната буква я имат само хората с гадателски способности. Ето защо, когато някой се опита да ги излъже или измами, бива разкрит, ако не веднага, то скоро след това. Фактът, че носителите на буквата М притежават толкова много способности, понякога ги прави прекалено взискателни и критични към останалите хора. Тъй като "медиумите" имат ум като бръснач, всяка проява на лекомислие и глупост ги отегчава и дразни. Но те трябва да се научат да бъдат малко по-спокойни, защото иначе съвсем ще се стесни кръгът на хората, с които общуват. Всеки, които има изписана буквата М на ръката, е горд и непримирим човек. Той не желае да се задоволи с малкото. Тези хора се борят с всички сили и когато правят нещо, влагат цялото си същество и воля. По тази причина очакват, че и другите ще са като тях. Често обаче биват разочаровани. Ако Вие сте човек, притежаващ въпросната буква, то със сигурност имате лидерски качества и умения. Вие успявате да мотивирате околните и да ги сплотите, за да можете заедно да достигнете желаните цели. Екипите, които сформирате винаги са успешни. Известно е още, че най-популярните философи, медиуми и учени са имали буква М на дланта си. В любовта хората с буква М са също толкова непримирими и борбени, както и в работата. Ако вашата нежна половинка е носителка на тази буква, тя не би позволила да бъде мамена. Ако все пак това се случи, лъжецът ще съжалява горчиво за постъпката си. Ако пък в една връзка и двамата партньори са от „избраните“, то жената има по-развита дарба от мъжа и това се дължи на прословутата женска интуиция, която всяка дама притежава.   /Източник : sanovnik.bg /

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Потвърдиха "ефекта на Моцарт". Музиката на гения е благотворна.

Могат ли творбите на Моцарт да направят хората по-умни и съобразителни? На 260-ата годишнина от рождението на великия музикален гений китайски учени са провели изследване което е потвърдило съществуването на „ефекта на Моцарт“, съобщава агенция Синхуа, цитирана от Мегавселена бг .За първи път за благотворното влияние на произведенията на Моцарт в научния свят заговаря Франсис Раушер. Още през 1993 година той провел изследване, според което прослушването на соната К. 448 подобрява паметта и пространственото ориентиране. Предприемачи от цял свят взели тези данни предвид и продажбите на музиката на Моцарт започнали да растат .
В същото време в научния свят нямало единно мнение за „ефекта на Моцарт“. За да разсеят съмненията, професорът от Института за науките за живота и технологиите в Китайския университет за радиоелектроника и технологии Яо Дечжун и екип учени провели в рамките на етологията и невробиологията редица експерименти.
Първоначално върху техните лабораторни мишки (повече от 100), а след това и върху хора (60 студенти). Участниците в експеримента били разделени на три групи. В продължение на една седмица едната от тях слушала произведения на Моцарт в обичайно изпълнение, а другата – в обърнато, тоест творбите на Моцарт били изпълнявани огледално – от края към началото. Освен това учените променяли ритъма и тоналността. И така всеки ден по половин час.
След това участниците в експеримента трябвало да изпълнят някои задачи – да намерят изход от лабиринта, да изрежат изделия от хартия или да направят обемни фигури от нея. Получените резултати се сравнявали с резултатите на контролната група.Изследването потвърдило съществуването на лечебно въздействие на музиката на Моцарт – първата група изпълнявала задачите най-добре. В същото време „огледалното“ изпълнение на Моцарт давало противоположен ефект и втората група се справила със задачите по-лошо от контролната.
Според изследователите причината е в ритъма и именно той оказва благотворно влияние. „Под влиянието на музиката на Моцарт в главния мозък се увеличава броят на невроните, а при обратното прослушване на соната К. 448 те стават по-малко и осъзнатостта на поведението се снижава“, отбелязва Ся Ян, един от изследователите.
Резултатите от експеримента са публикувани в британското издание Scientific Reports.

/Блиц/  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Учителят Петър Дънов- Път към Съвършенство- Числа

ПЕТЪР ДЪНОВ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО                                                                 Числа Който разбира смисъла на числата от 1 до 10, той е разбрал смисъла на живота. Числата и геометрическите фигури представляват азбуката на Божествения свят. Човек е една математическа формула, той е направен от числа. Учителят Като количествени величини числата имат свое силово поле. Числата крият велики тайни. Те, заедно с музиката, са езикът на природата. Те са в основата на мирозданието. Макар и да изглеждат отвлечени величини, подобно на буквите, те притежават специфични вибрации, когато се изразяват геометрично. Като че ли по този начин те се материализират. Вече споменахме, че махалото реагира диференцирано на четните и нечетните числа. Някои автори отричат арабския произход на възприетата система от числа и вероятно имат право. Но какъвто и да е този произход,  истината е, че тази организация на числата е абсолютна.  Графичното изражение на числата от едно до девет крие интересни изненади: 1, 2,3,4, 5,6, 7, 8,9 - изразени схематично, всяко число има толкова ъгли, колкото е стойността му. Известни са многобройни случаи на причудливи закономерности при последователни аритметични действия и куриозни числа, които проявяват странни свойства. За пример ще посочим един от т.нар. магични квадрати. Той е изобразен на графичното произведение "Меланхолия" от Албрехт Дюрер. Квадратът съдържа числата от 1 до 16, разположени в 16 квадра­тчета, подредени в четири реда. За този квадрат се знае, че сборът от числата на всеки хоризонтален, вертикален или диагонален ред е винаги 34 ! А  3 + 4 = 7.  Според Учителя числото 7 представлява диаметъра на вселената. 1 + б също е 7 (от 16). Проучвайки свойствата на споменатия квадрат ние се натъкнахме още на изненадващо много закономерности.  Ето част от тях: 1.       Ако свържем центровете на квадратчетата в хронологичен ред по четири в група (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16), получава се строго симетрична геометрична схема с два центъра (виж гл. "Двата принципа"). 2.    Сборът на числата от пет вътрешни квадратчета, съставени (всяко поотделно) от 4 първични квадратчета е пак 34: 16 + 3 + 5 +10 = 34 2+13 + 11 + 8 = 34 11 + 10 + 6+7 = 34 и т.н. 3.  По-нататък може да потърсим и други зависимости, като събираме или изваждаме срещуположни квадратчета от симетрични групи 16 + 10 = 26   14 + 12 = 26 5+3=8          7+1=8 15-9 = 6       8-2 = 6 6-4 = 2         13 - 11 = 1  и т.н. Закономерностите продължават. Те са около 20, но ние ще спрем до тук. Според нас тук могат да се използват и компютри за разкриване на други тайни в този квадрат. Такива магически квадрати има поне още шест. Броят на техните квадратчета е 9, 25, 36, 64 и 81., а сборът от числата по хоризонталните, вертикалните и диагоналните редове е съответно 15,65, 111,175,260 и 365. Тези странни квадрати са благодатни случаи за проучвания, както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Числото 142857 е феноменално. Ако го умножим по 2,3,4,5 и 6, ще получим числа, съставени от същи­те цифри, само че подредени различно: 142857 х 2 = 285714 142857 х 3 = 428571 142857 х 4 = 571428 142857 х 5 = 714285 142857 х 6 = 857142 При това резултатите от умножението по 2 и по 5 имат известно сходство: 285 и 714 са разменени във втория резултат - 714285. Аналогичен е и случая с втория и третия резултат. Същото число, умножено по 7 дава 999 999. А умножено по 8 дава 1 142 856. Ако в така полученото число прибавим първата цифра (1) към последната (6), ще получим първоначалното число 142 857. Интересни са и следните примери:   Числата се проявяват двояко. Ако човек живее по законите на природата, числата му помагат. Когато се движи в невярна посока, числата проявяват разрушителна сила. Сега Земята се намира в числото четири и е на път да излезе от него, преминавайки към числото пет. Днес човечеството се намира на границата между две епохи. Изминалата - свързана с числото четири, и новата - свързана с числото пет. Числото четири се съдържа в кръста. А кръстът идва от диагоналите на квадрата. Последният има четири страни и четири ъгли. Той е числото четири. Хоризонталната част на кръста е свързана с чувствата и физическия свят, а вертикалната - с ума и духовния свят. И наистина, изминалата епоха беше ознаменувана от християнския кръст. Църквата със своя символ доминираше в обществения и личния живот на човека. В последно време, на световната сцена се появи нацисткият кръст в двата му варианта. В резултат от инквизицията и фашизма пострадаха десетки милиони хора. Според Учителя и много други чужди автори Българският народ е богоизбран. Ето защо всичко, което е свързано с нашата история, има особено значение. Например датата 09. 09. 1944 има за краен резултат числото девет (завършен цикъл, резултат). При това 1 +9 + 4 + 4 също е девет. Човек се ражда на деветия месец. Детето родено на седмия месец може да оживее, докато в осмия животът му е в най-голяма опасност. Осем е най-трудното число. 7.11.1917 (Октомврийската революция) има същия резултат - девет, защото 7 + 11 + 1+9+ 1+7 = 9 Кръстът представлява още отворен куб, разгъвка на куб. Кръстът е съществувал преди християнството. Кръстът сам по себе си не е причина за човешките страдания, но ги съпътства. Страданията са до числото четири. Числото пет освобождава от страданията. Днес ние сме свидетели на едно ново явление -кулминацията на звездите. А звездите лъчеизпускат и се приближават към кръга - най-съвършената геометрична фигура. Кръгът е геометрична фигура от друго измерение, поради което той не се подчинява на земните закони. Тази е причината за липсата на формула, с която да се изчисли точно лицето му, защото числото "пи", с което си служим, е неточно. Русия, Израел и САЩ са държави, които във втората половина на XX век имаха особена роля на све­товната арена. Те имат звезди на знамената си. Звездата символизира човек, изправен, с разтворени ръце и крака, така както Леонардо да Винчи го е изобразил в известната си рисунка, вписана в окръжност и квадрат. В българската история числата 17,18 и 23 са били фатални. Балканската война започва през 1912 година. Сбо­рът на цифрите е 13. Ето защо резултатът е лош. Друг пример от нашата история: 10.11. 1989 год.: Тук "10" представлява "1", т. е. начало в личен план. "11" е борба между двете единици в обществен план, т. е. - противоречия. 1989 представлява като сбор "9", т. е. - край на даден цикъл. Общият сбор от тази дата (10 + 11 +1 +9 + 8 +9) е "3". Това значи, че събитието е за добро, защото "3" е хармонично число, което накрая ще уравновеси всичко. А10+11е21- числото на прилежната любов. Следователно, тази дата съдържа както начало (1) така и край (9) на фона на борбите и раздорите (11). Изучаването и опознаването на числата не е лесна работа. Питагор е стигнал до числото четири, въпреки високата си ученост и надареност. Той се е обучавал, при посветените в Сирия и Египет в продължение на 18 години. ' Ако искате да разберете кои от числата ви помагат, започнете да ги пишете от едно до десет. Спирайте се на всяко поотделно и се вслушайте в себе си. Числото, което изписвате с най-голяма радост и удоволствие, е това което ви помага. Според Учителя числото 1 е най-голямо, защото преди да се появят всички останали числа, е имало само числото 1 - всемирното яйце, от което се ражда вселената. Числото две и всички останали са получени след разделянето на единицата, както семките на всички ябълки от дадено дърво са произлезли от една семка. * * * Качествата на числата, дори в този кратък вид описани, могат да послужат за определяне на някои особености от характера и развитието на дадената личност. Сборът от рождения ден, месеца и годината дава така нареченият път в живота. Тези рождени дати са много важни за живота. Числото, което означава деня на раждането, се отнася до личните работи. Числото, което означава месеца на раждане, се отнася до общите работи. Числото, което регистрира годината на раждането, се отнася до съдбата. (За удобство, при редуцирането, изпускаме деветките, защото с тях или без тях резултатът не се променя.) ПРИМЕР: 30! 08.1933 година Човекът е роден на "3", число, което благоприятства интереса и стремежа му към изкуство, хармония и равновесие. Месецът, в който се е родил е 8. Това число, отнасящо се до обществения живот, област, в която индивидът намира някаква реализация, макар и с много трудности. Служебните дейности търпят неблагоприятни влияния на осмицата. Целият му живот е една продължителна одисея от много десетки, все различни длъжности и задължения - работа в материалния свят, свързана с практически занимания и материални проблеми. Всичко казано за 8 важи за нашия пример. Годината е 1933,1+9 + 3 + 3 = 7. Седем определя една съдба, свързана с учене (споменахме честата смяна на длъжностите и професиите), увлечение по философията, което дава тона на целия му живот. Независимо от това лицето проявява явни склонности към творчество, дори в областта на техниката, заедно с една универсална любознателност. Пътят на живота е З + 8 + 7=18 = 9. Въпреки, че крайният резултат е 9, налице е неблагоприятно преминаване през 18. Това носи отрица­телни последици. Само положителни усилия могат да ги предотвратят, или смекчат. Наличието на тройки (съдържат се и в "9") предполага красота, равновесие, изкуство и пр. Като изхождаме от рождената дата и числените стойности на името, ние можем да направим убедителни изводи за характера и живота на дадена личност. За тази цел читателят може да се обърне към съответните издания и източници.            Учителят за числата Числата от едно до девет изразяват трите свята: 1, 2, 3 - Божествен свят . 4, 5,6 - Ангелски свят 7, 8, 9 - Физически свят. В числото 1 има деление; в 2 - умножение; в 3 -изваждане; в 4 - събиране. Тия числа представляват закон. Числата 1 и 2 са творчески. Числото 3 е резултат, получен от съединяването на 1 и 2. Шест е получено от съединяването на 2 и 4, а девет - от съединяването на 4 и 5. Числото 2 показва, че ще имате любовни, добри отношения с хората. Числото 5 показва, че ще се свързвате с хората външно, без големи задължения, значи, при двойката ще правите любовни връзки, при петорката ще се изучите да служите, както жената служи на мъжа и мъжът на жената. При 10 ще използвате всички условия на живота. Бащата разбира смисъла на числата 1, 4, 7. Майката разбира смисъла на числата 2, 5, 8. Синът разбира смисъла на числата 3,6,9." 1,4,7 - положителни 2, 5, 8 - отрицателни 3, 6, 9 - неутрални Тройката съдържа качествата на единицата и на двойката. Двойката пък съдържа качествата на-едното и на двете, но тя съдържа в себе си едно особено качество - примирението. Значи, жената има сила да примирява нещата. Тя проявява силата си, когато дойде числото 3 - солта. Числата съдържат положителни и отрицателни енергии. Положителните енергии се изразяват в положителния, т. е. в добрия, нормалния живот, а отрицателните в неправилния живот. За добрия човек числото 9 означава узрял плод, а за лошия - затвор. 1, 4, 7 - киселина 2,     5, 8 - основа                               3,     6, 9 - сол. 1 - 10 - Божествена еволюция 10 - 100- Ангелска еволюция 100 -1000 - Човешка еволюция. 1 Единицата е Бог. Основа на всички числа. Тя представлява ума и още бащата. Изразява сила, творчество, воля, независимост, щедрост, енергия. Единицата не с за всекиго. Тя е строго число. 1 пробужда съзнанието и порива за работа. Тя е начало, път, по който идват божествените благословения. Числото едно е динамично. То е семето, което се посажда, човекът в движение. Творчески принцип. Мерило на нещата, извор от който си излязъл. Едното създава нещата. Божествената правда. Божественото начало у нас. 1 не означава количество. Най-силното и най твърдото число. Символ на щастието. Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. При едно човек е неотстъпчив. Едно е най-тежкото и най-бързото число. Така бързо се движи, че е едновременно във всичките центрове на вселената. Единицата е създала останалите числа, както точката е създала правата линия.и всички тела. Силата е в 1. Живо число. Едно е пролет. 2 Две е любовта, която гради. Това число е майката. То е числото, което нарежда нещата. Вторият ден е на послушанието и приложението. Двойката работи навсякъде в природата. Числото две е закон за противоречието и контраста. Число на раздори. Дето влезе числото 2, непременно ще създаде борба и противоречие. Единственото число, което събрано и умножено със себе си дава един и същи резултат: ' 2 + 2 = 4; 2x2 = 4 2 - закон за примирение на две единици. Числото 2 освобождава. В него има винаги безпорядък. Показва движение и подтик към напредък. Път. Числото две е свързано с егоизма на човека, пораждащ спорове, скандали, фатално число. При две човек отстъпва. Число, което помага. Пътят, по който си тръгнал. Астрологически е на Луната. Фатално и скандално число. Нажежено желязо - не го пипай. Възможностите за движение са в 2. Числото 2 е да умеете да оценявате, а това не е лесна работа. Закон за Любовта. В 2 е законът на смекчаването. 2 показва движението на човешкия живот отзад напред, към очовечаване; Две е приложение на любовта. Най-трудно число е то. За него Бог не се е произнесъл. Докато Господ не се произнесе и работата на числото 2 е незавършена. Числото 2 е незавършен процес. Числото на красивите, мъчни и прогресивни процеси, незавършен процес. Всички спорове се дължат на числото 2. 2 - От един висш свят се влиза в един низш свят. То е число против човешката личност. Личността е осъдена на смърт при двойката. Ако имаш числото 2, винаги го умножавай. Числото 2 е лято. 3 Три е положително число, резултат. Носи радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония и равновесие. Числото три символизира детето, любовта, мъдростта и истината. Това е числото 3. Носи благослов. То е спасително. Числото три символизира триъгълника. То е неутрално число. Три е завършен процес. Число на примиряване. Посока, към която трябва да се движиш. Числото три е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото, мястото, до което си дошъл, най-близката станция Три е закон на равновесие. 3 е по-мощно число от 6. С три се върши повече работа, отколкото с шест. 3  е хубаво число, късметлия - Любовта, Вярата, Надеждата. Меко число. Три е есен. 4 Четири работи в материалния свят. То е квадрат и кръстопът. Тези фигури ограничават и носят страдание за човека. Мъчнотиите са до числото четири. 4 - Начин за примирение на две двойки. Четири -човекът в животинско състояние. Закон за стабилност. Изкуство за деление на нещата. Четири е число на волята и устойчивостта. Число на мисълта. 4 - Затворен кръг. Обикаляш като кон на хармана. Щом вършееш и камшик ще има. Волево число. В това число има топлина. То е земно. 4 - Зима, нямо условия за външна работа. Мярка, с която можете да разрешите една задача. Квадратът е закон за числото 4. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши. Число на мисълта. Символизира Божията правда, пред която хората не могат да издържат. 4 - Сега влиза в света и още не се разбира. Числото 4 е зимата 5 Пет символизира човека. То освобождава от страдания и ограничения. Води до промени. Олицетворение е на свободата, разнообразието и пътуването. То е напускане на земното, човешкото и прилагане на божественото. Свързано е с човешкия ум. Пет всякога взема. То е кинетично число. Число на .работа. Това число е съкровището. Прилича на сърп, с който може да се жъне. Изкуство за добро свършване на работата. Числото 5 означава, че човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи Божественото. Принцип на противоречията. 5 - Женски принцип, човек на добродетелта. Числото 5 е човек, който е извън четириизмерния свят. Тази е причината, поради която човек не се появява. Число на работа и на промени. Човек, който вече е индивидуализиран. Има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата милва. Петорката е път на освобождение. Пентаграм. Числото пет е число, което българинът обича. То работи за него. Свързано е човешката цел и човешките чувства. 6 Шест означава материални условия. Посято семе, което е израснало нагоре. Краен резултат. Да ядеш сладко. Шест е щастливо число, защото е пълно. Има резервоар. То е число на илюзиите. Ако не се реагира и работи навреме причинява пакости. Олицетворение на дома, отговорността, справедливостта и съвестта. Изразява музика, талант, разбирателство и равновесие. Има аналогично съдържание с числото три (3), защото съдържа две тройки. Три и шест са в хармония. Числото шест е търпение. За добрия човек 6 е растене, развитие, а за лошия - смърт. Шест е слизане и възлизане (две по три, два триъгълника, соломонов знак). Шесторката представя змията. За пример, ако разбирате числото 6, вие можете да произведете всички числа, които са произлезли от него; ако не го разбирате, ще попаднете в числото 6 като число на илюзии и нищо няма да постигнете. Числото 6 е свързано със закона на развитието. Шест е закон на еволюцията, който показва отношението на човека спрямо животните, че трябва да сме милостиви.към всички същества. 6 - Закон за развитие, на прогрес. При 6 вярваш на всичко, живееш в илюзии. В шестия ден сме създадени, в закона на Любовта. Добре, че в добър ден сме създадени. Растенията и животните са създадени в други дни и виждаме, че животът им е тежък. По-добър е седмият ден - ден на почивката. 6 - Резултат от влиянието на числата 1 и 5. Число на илюзии, на забавленията. Слизане и качване, това е числото 6. Въртенето на Земята е число то 6. Радост и скръб, печалба и загуба - все 6. Бог ни създаде на шестия ден, в деня на Любовта, по закона на Любовта. Шестият ден е материален. 6   - това е човекът - разумът. В шестия ден стана поляризирането - мъж и жена. 7   Седем е число на съвършенството и творчеството. Свързано е с ума, знанието и мъдростта. То е олицетворение на умствен анализ, техничност, вяра, теоретизиране, принципност и склонност към философия. 7 - Число на пълнота. То представлява диаметъра на вселената. В седмия ден Бог си почива. Почивката винаги показва изобилие. Число на задълбочена работа, на изолираност и самота. От 1 до 7 - най-силно е седем. Строго число. Изисква от човека правилно прилагане на основните принципи на живота -Любов, Мъдрост и Истина. Число на Духа. Чисто число - чистота от вътре, красота отвън. 7  е число на ангелите, ден на почивка, на изобилие и любов. Седем е свещено число. Мъжки принцип. В него се съединяват два свята. Седем е свързано със силите, които работят в човечеството. 8 Осем е почивка - работи на физическия свят. Осем е число на справедливостта. То е най-трудното число и носи най-големи страдания. То е числото, ко­ето може да поправи лошите хора. Свързано е с кри­тичен ум. Изплащане на дълговете. Осем е майката – природа. Символизира властта, силата, напрежението, контрола, изпълнителната способност, организацията, успеха. Числото осем съдържа две четворки. Числото осем е връзка между двата свята - физическия и духовния. То е число на вечността и безконечността. Трудно число, но може да помогне понякога да си свършите работата. Число на затвор, на ограничения. Това число е последното, на което можете да разчитате. 8 - пасивно число. Число на Духа. Числото осем е майка на света. 9 Девет е число на духовния свят. То е възвишеното число. Число на резултата. Примиряване с противоречията, т.е. резултат на всички работи. Девет е число на човечеството, на разумността. То е образ на по:съвършени от нас същества. Това число е главата на човека с неговите възможности. В числото девет са съединени земния, духовния и божествения живот. Това са портите, през които ще минете. Портите са деветият ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимитe, Серафимите и Херувимите. Девет съдържа всички добродетели. Краен резултат па всеки човешки живот. Проявеният човек. Като дойде числото 9 не отлагай! Отложиш ли, ще дойде нещастието. При девет не се философства. Активно число. 9 е в триизмерния свят. Ще обобщи всички неща. Числото девет е резултат от влиянието на числата седем и осем. 10  Десет е хармонично число. Който иска да заповядва, той е числото десет. Всички многоцифрени числа, които имат сбор числото десет, са хармонични числа. Десет е най-хубавото космическо число. То носи ред и порядък. Това е число-чудо. Човекът в неговото обществено развитие. Закон за развитие и прогрес. Свещено число. Нулата е условие и среда за проява на силите. Събрано с нулата, числото десет е пак едно, 10 - отиване при Бога, да дадеш отчет за всичко, което си направил на Земята. С десет започва новото в света.   11 и 22 са числа, чийто смисъл е служба на обществото и човечеството. Когато тези числа присъстват в рождената дата на дадено лице, това означава, че последното е надарено със способности и качества да ръководи и доминира, поставяйки живота си в служба на другите. 11 и 22 имат значение на идеализъм, саможертва, вдъхновение. В това отношение 22 има въздействие на по-високо ниво и на по-висок международен план. 22 служи на цялото човечество. То означава универсалност. 11 означава вечна борба между двете единици. 12                Резултат на човешкия свят. Израз на разумността. Число, което спасява. То играе важна роля. 13                 Число, в което хармонията е нарушена. Нарушено е равновесието. И причина за това е липсата на "2" (1, 2, 3). Ето защо 13 е фатално число, с което не всеки може да се справи. Негативното му влияние в обществения живот не е така голямо, както в личния. Числото тринадесет е безмилостно. Руши и създава. Изобщо избягвайте числата, сборът на които образува 13, 16,17 и 19. 14 - Закон на жертвата. Число на жертвата. Две по седем. Разумността, която е привела животинското царство в разумно царство. 15  Числото, което означава разклащане на устоите на злото и всичко старо. Число на катастрофи. Каквото имате - ще го изгубите.   16  Събаряне на злото от трона му. Число на сърцето. Дяволът бяга от 16.    17   Число на божествения принцип, и на милосърдието, защото               1 +7 = 8, има падение и слабост.  18   Число на егоизъм. Нехармонично. Число на погрешките. Носи нещастия. 19     Спасява човечеството. То е числото на общественото развитие. Щастливо число. 20          Число на любовта. 21   Число на славата. В него има три седмици. Израз на великата Любов, която осмисля живота. 22      Число, което е минало през животните. 23      Скандално число. Съставено е от 2 + 3 = 5. В някои случаи - число на раздора. 24      Число на сърцето, защото 2 + 4 = 6. 25      2 + 5 = 7. Божественият живот. 26      Светът, в който живеем. 27      Число на търпението. Строго число 2 + 7 = 9. 28       2 + 8 = 10. Число на съзнанието. Епохално число. Щастливо. 29      Символ на изпълнението. 30      Означава големи противоречия. 70    е на благодатта. Съдържа всички условия за развитието на човека.  72   е важно число. 90   Цял живот ще слугувате без да ви плащат. 99    Най-щастливото число. 100   е на ангелите. То е съвършенството. 120  Играе роля във вселената. 123  е съвършено и хармонично. 123 Божествен свят. Бог. 153 Сборът му е девет. То представлява завършен резултат, един божествен цикъл. От това число човек може да се ползва, ако разбира нещата. Може да намери щастието си в това число. Единицата спа­да към божествения свят, а 5 е от онези велики души, които са разбрали божия закон. То твори, но не съгражда. 3 спада към човешкия свят. Щастливо число. 456 Духовен свят. Ангели. 666 е числото на греха, защото 6 + 6 + 6 = 18. 789 Физически свят. Хора. 800 е победа над злото. 999 Хармонично число. Щастливо във всички времена. Число, в началото на което има 5 (5, 50, 500) не е благословено. За мъжа щастливите числа са 1, 2 и 12, а за жената 1, 9 и 19. За българина щастливото число е 31, за евреина - 22, а за французина - 30. Дойдете ли до осморката в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. Очите ви трябва да са отворени на четири, а съзнанието - будно. Едното създава нещата, двете ги развива, а трите ги прилага. 999-27-9       666-18-9       333-9-9       888-24-6   555-15-6    222-6-6      777-21-3     444-12-3        111 - 3 - 3 За лекия човек числото 15 означава уволнение, 16 - обръщане на работите му наопаки. 1 - ум, 2 - сърце, 3 - воля 123 може да се видоизмени така: 231 и 321. Съдът е по-голям, но съдържанието е същото. В трудни моменти, в мигове на изпитания изговаряйте числото 123. Стаите на жилищата не трябва да имат размери на квадрат (3:3), (4:4), а на правоъгълник (4:5).   /Източник: bratstvoto.net /  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Бивш американски сатанист разкрива тайни за елита и умствения контрол

Разгадаване на окултното с Марк Пасио (Mark Passio). Пасио е независим изследовател, радиоводещ на разговорно предаване, оратор и деец за свобода от град Филаделфия /щат Пенсилвания/. Той се е заел със задачата да сглоби големи количества изследвания в областта на окултизма, духовността, метафизиката, символиката и съзнателността. Вие може да намерите цялата тази информация на неговата страница www.whatonearthishappening.com , както и на www.freeyourmindconference.com /Едно интервю на Лий Ан Макаду за "Infowars.com":/ "-...Чувала съм те да казваш в няколко от твоите беседи, че ти си бил всъщност практикуващ в тъмния окултизъм. Очевидно от там идва част от твоята експертиза.Ти можеш да потвърдиш, че тези окултни символи са действащи, че те имат сила, но какво означава това, дотолкова доколкото ти си се занимавал с това, нещо като сатанизъм, луциферианство, някакъв друг вид тъмен окултизъм, за който аз действително не зная нищо и разбира се какво те е принудило да търсиш това познание, и кое беше това, което ти помогна да осъзнаеш, че това не е било нещо, за което си искал да изразходваш своите сили? - Разбира се. Това е наистина чудесен въпрос. В моите младежки години аз възприех без да подлагам на особено съмнение доста от религиозните догми и индоктринация (втълпяване), които бял получил от членове на семейството и от преподавателите в училище. Аз произхождам от доста образцово римо-католическо италианско окръжение в Южна Филаделфия и моето семейство беше от този род хора, които никога истински не оспорваха религиозните системи, със сигурност никога не бяха подлагали на съмнение властите и всичко подобно, и по това време, когато бях възприел много от тези догматични вярвания и се бях примирил с тях, несъмнено ми липсваше немалко знание относно това какво представлява религиозната индоктринация, защо тя се прилага. Аз, разбира се, не знаех нищо за Астротеология по това време и много от това познание би могло вероятно да постави това втълпяване в някаква перспектива, но тъй като ми липсваше [това знание], моето разочарование от съвременната организирана религия се преобърна в краен гняв, и в гнева си аз предприех действия чрез опита си да търся противовес на религията, противовес на системата, в която бях роден. И аз го открих под формата на тъмното скрито знание, на тъмния окултизъм и в частност сатанизма, който бе видът тъмен окултизъм, към който бях силно привлечен. И аз възприех много от сатанинските вярвания и идеологии, особено чрез съчинения и музика. Част от моя труд беше, в края на краищата, призната от Антон ЛаВей, който беше първосвещеник в организацията, позната като "църквата на Сатаната" по това време. Той почина впоследствие, но ме беше помолил да взема участие в "църквата на Сатаната" и да стана свещеник в нейното паство. Аз приех тази покана, станах пастор в "църквата на Сатаната" и работата, която трябваше да върша, в основни линии, в по-голямата част от времето, беше да разяснявам идеологията на сатанизма на хората и да се опитвам да привлека повече хора към чиновете на тази идеология. Докато моята въвлеченост в сатанизма въобще (не само в организацията "църквата на Сатаната") растеше, на мен ми стана ясно, че това не беше просто една изолирана група от личности, които работеха с окултно или скрито познание, с цел да увеличат по същество своята собствена сила, но че имаше групи - взаимосвързани групи, които действаха заедно, и те идваха от разнообразен кръг хора от всички сфери на живота. Във всички обществени институции, които можете да си представите имаше сатанисти, поставени на длъжности, с висша власт и влияние вътре в тези институции- включително политиката, банковото дело, правото, въоръжените сили, правораздаването, забавленията, технологиите, здравеопазването, образованието и всяка друга област на нашия живот. И те не бяха отделни личности, които просто се опитваха да разширят собствената си власт и влияния, те работеха заедно като сплотена единица върху една обща цел, и тази обща цел бе да увеличат своята собствена колективна власт, за сметка на правата и свободите на всички останали. Когато ми стана ясно, че това към което тази сатанинска, йерархична мрежа, съществуваща в света се стреми всъщност е робство, моята осъзнатост не ми позволи да продължа нататък с въвлечеността си в тези групи и аз започнах да се отдръпвам от моята обвързаност. Хората често казваха: "Не бяха ли те извънредно ядосани заради това и не се ли опитаха да те задържат в групата?" Те първоначално се опитваха да ме изкушат с по-високи нива на участие в други мрежи и мозъчни тръстове, които достигат доста по-високо в политиката, и определено в операции, свързани с евгениката. Но когато осъзнах какво представлява всеобхватната програма на цялата сатанинска, йерархична мрежа, съществуваща в света, аз се отказах от участие в тези групи. Хората ме запитваха: "Не се ли опитаха да те придърпат обратно, не те ли заплашваха?" Те бяха напълно незаинтересовани от моето напускане. Те просто казаха: "няма нищо, което можеш да направиш, за да промениш нещо, ние държим човешките умове и ние държим обществото точно там, където го искаме, отиди и си свърши мръсната работа, кажи на хората това, което знаеш, и ще си "удряш главата в бетонна стена" до края на естествения си живот. Така че направи всичко лошо на което си способен, защото няма нищо, което би могъл да сториш, което да ни навреди." Това беше тяхното отношение, когато напуснах.

-Наистина, това е подобно на "удряне на главата в стена" и съществуват такива крайни сили, държащи хората под хипноза, точно говорихме за Антон ЛаВей и "църквата на Сатаната", за връзките с NSA (Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС), ако желаете да поговорим за наблюдението и контрола. Имам предвид, че те са високите ешалони на властта и тук имаше тайна програма с NSA, която не беше разкрита до съвсем наскоро, очевидно тя е продължавала доста дълго време. -Аз считам групите, в които бях замесен за доста ниско ниво, определено не такива от високо ниво, дотолкова, доколкото можем да си представим. Смятам, че ЛаВей беше един вид марионетка в ръцете на тези сатанински мрежи и групи от високите нива, и със сигурност работеше с правителствени институции по времето, когато беше жив. Повечето хора не разбират каква е идеологията на сатанизма, те си мислят, че става въпрос за почитане на дявола. Няма нищо общо с прекланянето пред християнската представа за дявола.
Сатанизмът, в общи линии има 4 главни догми или всеобхватни принципа на вярата и те са:
* Самосъхранението е най-висшата цел и ти трябва да правиш всичко което можеш, за да увеличиш своята лична власт и влияние в света, без значение кого трябва да прегазиш, настъпиш или нараниш, за да получиш това, което искаш. Това наистина е най-главната догма и ако погледнете обществото, по-голямата част от него е затънала в тoзи манталитет на "прерязване на гърлото" и на "самоизяждане".
* Моралният релативизъм (относителност) е вторият главен принцип, който е схващането, че не съществува подобно нещо като обективни образци за правилно и грешно поведение, че ние като човешки същества можем да решим какво е правилно или погрешно, въз основа на нашите прищявки и на нашите действия съответно, и ако погледнете по-голямата част от обществото, аз бих казал, че повече хора са морални релативисти, отколкото морални обективисти (които смятат, че съществуват обективни образци на правилно и грешно поведение).Това е също доста широко разпространено в обществото.
* Третият главен принцип е социалният дарвинизъм- идеята, че най-безпощадните в обществото притежават някакъв вид предварително предопределено право да властват над всички останали в обществото, защото тяхната генетичност ги е довела дотук и ги е направила годни за управленчество, и знаете ли, много хора всъщност биха разсъждавали по този начин- че това е добре, че това е просто естественият ред на нещата, и това също е немалко разпространено в нашето общество.
* И накрая, четвъртият основен стожер на сатанизма- това е евгениката- схващането, че на онези, които са социално годни да управляват, които са най-годните в обществото и са се издигнали до върха и дават заповедите, се отдава да решават кой ще разпространява гените и кой не, или казано с други думи, кой ще живее и кой трябва да умре. -Това е невероятно, защото очевидно има толкова много неща, които ние се опитваме да разобличим тук в "Infowars" и ние говорихме немалко за това самосъхранение. Дори когато видите тези членове на тайни общества и си мислите как тези хора понякога буквално се измъкват с убийство и ужасни неща, които са прикрити: педо-садизъм и подобни неща, и човек просто се чуди как тези хора в правораздаването, в политиката, как тези престъпления биват покривани. Но това е този вид система за самосъхранение на тайните общества, която притежават, за да се защитават взаимно и да защитят тази всеобхватна, надзираваща "ръка", която направлява всичко. Какво да кажем за тези окултни символи, които те използват и тъй да се каже проникват нашето общество? Какво е това, което знаете и как те биват използвани? -Мисля, че добро предисловие към това би било да обясним какво означава "окултно", защото много хора чуват тази дума и не разбират какво наистина означава тя. Те имат погрешно схващане за това какво общо взето означава окултно. Думата окултно произлиза от латински език, идва от латинското прилагателно "occultus /окултус/", което означава "скрит от погледа" и глаголът "occultare /окултаре/" означаващ скривам, прикривам, пазя в тайна, така че и двете латински думи поред произлизат от латинското "oculus /окулус/". "Oculus" означава око, така че всичко се свежда до това, което може да се види и това, което е трудно да бъде видяно- което е скрито от погледа, което е забулено за нашето зрение, което е трудно видимо, защото в много случаи действа в невидимото или духовно царство. Това означава "окултно". Окултизмът е знание, което е било скрито по определени причини (може да разгледаме какви са тези причини), но това е знание, което е било прикрито и се пази само от малък брой хора. Когато скриваш и държиш много важно познание изцяло за себе си, и се опитваш да го пазиш недостъпно за всички останали, това което правиш в този случай е, че ти създаваш разграничаване на властта, чрез разграничаването на познанието, което си създал. Ние всички сме чували израза "знанието е сила". Аз бих го променил в малка степен и бих казал: "Знание, което е приложено, може да бъде превърнато в истинска световна власт." И това е, което тези тъмни окултисти правят, те използват своето познание със сигурност не за да повдигнат човечеството, те го използват, за да създадат разграничаване на властта в света, така че те да останат укрепени във властта и да могат да се възползват от всички останали, които са затънали в невежество. Окултното е просто тайно познание, което е скривано от много малък кръг хора, които експлоатират това знание, за сметка на всички невежи хора, на невежите маси, които нямат идея какво е това знание и как действа. Следващият въпрос, който обикновено задават хората е какво е познанието на окултизма, за какъв вид знание ние говорим тук, ние говорихме за окултизма като цяло. Окултизмът е дял от науката, който не е известен обикновено на широката общественост, скрито познание относно две всеобхватни области на изучаване на човешката дейност: Това е човешката психика, умът и това как умът работи- всички негови вътрешни дейности и операции, как действа всъщност психиката, какво представляват човешките подбуди и как действат те. Аз бих нарекъл това вътрешният свят на индивида и в окултизма това често се нарича "по-малка Аркана" или дялът на познанието, който представлява светът на микрокосмоса, с други думи казано, животът на личността, психиката. Следва вторият дял на познанието, което е относно по-големите духовни закони, с които, в края на краищата, цялата Вселена е обвързана и съобразно с които работи. Това се счита за главна или "по–голяма Аркана" на познанието или светът на макрокосмоса ,или това е знание за духовните закони на Вселената и също така физическите науки. Защото много от дейностите на физическите науки също са окултни, или скрити от нас, така че обществото да не се развива и напредва, по начин по който хората, които понастоящем държат властта, не искат това да става. (...) Вземайки това предвид, тези два дяла съставляват всичко, което човечеството се нуждае да разбере, за да се освободи. Това е причината да бъде скрито, да бъде окултно, защото хората, които понастоящем заробват човечеството и, които в днешни дни направляват нашето общество, не искат равния шанс, който се дава на всички чрез това знание да бъде разбран от хората, защото ако хората масово научат за това, те ще бъдат в състояние да вземат властта в свои ръце и да се освободят от това, което е било направено с тях, от това да бъдат държани в условия на човешко робство, в каквото се намират сега. Окултното знание не е нито добро, нито лошо, не е нещо, което по своята същност е отрицателно или положително. Съзнанието на притежателя на това знание в края на краищата би определило дали това знание се прилага в действителност за добро или за зло.  С други думи казано, или за повдигане на човечеството, чрез разпространението и разпределянето на това знание сред населението (следователно да просветлява хората и да ги прави способни да бъдат осведомени и да правят своите добри избори и добри решения, в хармония с духовните закони на Природата, с природния Закон), или това окултно знание да бъде използвано за зло, за зли намерения, за контрол и управляване на хората, на които то понастоящем им липсва или не са запознати с него. И това е различието, което аз бих описал между светлия окултизъм или това, което аз съм избрал да нарека "деокултизъм"(което е това, което смятам за себе си, че съм- деокултист- някой, който се опитва да извади навън, "на дневна светлина" това скрито познание, така че всички да го видят и разберат) и тъмния окултизъм от друга страна. Тъмните окултисти искат умишлено да крият и да запазят това познание прикритo, с цел да създадат и да поддържат това разграничаване на властта, което те имат в днешно време. -Именно, защото дотогава, докато те поддържат една фалшива действителност, хората са като "в мъгла" и никой не би могъл да промени тази действителност, защото те не притежават разбирането за това какво всъщност е реалност. Те просто се намират в транс, с всичкия този символизъм, с който биват бомбардирани отвсякъде. Очевидно зрителите на "Infowars" знаят относно "всевиждащото око", пентаграмът и всичко подобно, но този символизъм е рекламиране, просто основна реклама. Кажете ми малко за това! -Разбира се. Наистина достига доста надълбоко и мисля, че този пример, който бих искал да дам наистина ще илюстрира какво действително е окултизмът, как е прилаган в обществото и как действа върху психиката на хоратa, които нямат никаква представа за символите, които са използвани срещу тях и нямат никаква представа за дълбокото, вътрешно познание на психиката, което е използвано срещу тях от хора, които го разбират в голяма дълбочина. За да разберем този пример, ние просто трябва да се потопим в света на архетипите, които са по същество първични видове символи.


За архетип се счита изначален образец, от който други образци или други по-развити видове символи са възникнали. Това е някакъв вид модел или изначална форма, или първообраз. Има някои основни символични архетипи. Разбира се имаме кръга, който представлява безкрайността и вечността, съвършенството и божественото. Кръговете всякога са били до известна степен считани за форма, която представя божественото...това е символ, който просто представлява съвършенство. Обратно, противоположно на това е квадратът, който е друг архетип и означава стабилност, също така твърдост и несъвършенство и представя неща, които са само обвързани със земята, които са силно земни и човешки, за разлика от божественото, което кръгът представя. След това имаме друг архетип- триъгълникът, ние също го срещаме често в символизма, защото представя равновесие, представя съюз и сближаване, често на противоположни крайности, означава интелект и в много случаи знание. Друг архетип е звездата, която представлява Дух или право на върховна власт и както знаете ,разбира се, това се използва немалко в политиката. Има много други архетипи, които можем да разгледаме, но по същество архетипите отекват силно в човешкото подсъзнание, това е основното, което трябва да имаме предвид. Архетипите са един вид вградени, едва ли не, в самата тъкан на нашето битие, това което някой би могъл да нарече потомствено ДНК, тъй като тези форми и символи са били около нас, откакто човечеството е на тази планета. Изопаченото използване на символизма и архетипите продължава непрестанно в нашето общество, и отново, тъй като хората са неосведомени относно това как много от този символизъм действа, за тези тъмни окултисти да използват това знание по този начин е като...детска игра (англ.-"piece of cake"). И така, искам да дам кратък пример. "Бети Крокър" (Betty Crocker) през 50-те години изобретиха микс (готова смес) за кексове и те не знаехa как това щеше да се приеме от американските домакини. Направиха доста проучвания и подoбрения върху този продукт, и го бяха разпространили по супермаркетите, изхарчиха купища пари за всичко това, и тогава миксът за кексове не се хареса никак на хората, не се продаваше въобще, и за това имаше скрита причина, но "Бети Крокър" не разбираха тази причина по това време.


Ще дам само малко предистория. За този микс за кексове, всичко което се изискваше беше да добавите малко вода към доставения прах, след това го запичате и накрая получавате готов кекс. В онези времена това се считаше за нещо доста удивително и за съжаление домакините и семействата като цяло не го приеха, те направиха един вид официално изявление, чрез липсата на покупки от тяхна страна, че това не беше нещо от което бяха заинтригувани. И "Бети Крокър" вместо да кажат: "Ние получихме един вид мандат от мнозинството от хората, те не се интересуват от това", те решиха, че ще накарат хората да искат микса за кексове. Само помислете върху това за момент. "Ние няма да кажем: Опитахме нашия продукт и не се получи, хората няма да го купуват, и хората ни произнесоха обвинението, че не се интересуват от него, и това е тяхната свободна воля и решение. Не, не, не, това не е достатъчно добре за нас като корпорация, ние ще направим проучване не само върху това защо хората не го искат, но и какво ние ще трябва да направим като компания, за да ги накараме да желаят самия продукт. Ние няма да се върнем обратно към чертожната дъска, няма да изоставим идеята, ние ще го запазим на щандовете и в крайна сметка ще кажем какво ще трябва да направим, за да го изменим леко, така че да накараме хората да го желаят." И така те наеха фирмата за рекламна кампания "Медисън Авеню", която поначало се състоеше от голям брой психолози, и те помолиха екипа на този психологичен мозъчен тръст да открият, чрез психоанализа, скритата психологическа причина защо домакините не искаха микса за кексове. Заключението, до което беше достигнало това проучване на мозъчния тръст беше, че докато средните домакини по това време, през 50-те години, оценяваха удобствата на микса за кексове, те чувстваха един много особен вид емоция, чрез спестяването донякъде на време и усилие, като се има предвид, че те първоначално са приготвяли кекс за своите семейства от нулата и са влагали много от своята енергия, усилие и любов в него. Емоцията, която тези домакини чувстваха беше всъщност вина. Това беше резултатът от психоанализата, проведена от мозъчния тръст към тази фирма за рекламна кампания "Медисън Авеню". Това, което те трябваше да направят, е по някакъв начин да уталожат тази психологическа вина в тези домакини. Начинът, по който те постигнаха това, доста любопитно, беше просто да добавят няколко думи към упътването върху кутията. Само помислете върху това за секунда. Колко мощни биха били няколко думи на кутията, за да променят изцяло мисловната нагласа на цяла група от хора в обществото, но точно това се случи, и този микс за кексове се продаде в края на краищата.Трите думи, които трябваше да добавят върху кутията. Фирмата за рекламна кампания, съставена от тези психолози заръча на "Бети Крокър": "Просто запазете микса за кексове такъв какъвто е и добавете върху упътването "Прибавете едно яйце" Това бяха трите думи, които трябваше да бъдат добавени върху кутията. Когато домакините прочетоха това ново упътване при опита си да разберат как тази смес се приготвя преди да я купят, това промени тяхното мнение. Повечето хора биха казали: "Какъв смисъл има това и как то действа? " И точно тук се крие същината на окултизма, на познанието на окултното, това е, което тези психолози приложиха. Това е, което трябва да разберем за окултното, че то е дълбока, древна и наследена психология, която е прилагана срещу хора, които нямат никаква представа как тя действа.
Яйцето е символичен архетип на женската енергия.Това е творческата същност на жената, която се съчетава с мъжкото семе, за да сътвори живот. То е символ на женската плодовитост. Това е, което те влагаха в съзнанието на домакините: "Ние сме ви дали готовия микс за кексове, който е много лесен за приготвяне, и след като сте получили това, вие добавяте едно яйце в микса." Символично, виртуално, косвено вие отдавате от своята творческа, женска същност на проекта и в това си действие тези домакини уталожват тази вина, която преди това са чувствали, като не са отдавали достатъчно от "себе си" в това начинание- да направят кекс за своето семейство. Добавяйки яйцето, това психологически успокоява вината подсъзнателно, без тези жени някога да са разбирали какво е било направено с тях по задкулисен, психологически път. И това е което, дами и господа, действително представлява окултното. Миксът за кексове се продаваше като "топъл хляб", след като те единствено промениха упътването на кутията, за да добавят символичен изначален образец, с който да успокоят тази психологическа вина на подсъзнателно ниво. Ако това не е достатъчно силен пример, не знам какво друго е. Това е, което хората трябва да започнат да разбират- какво е окултно знание, какво може да направи и как може да се приложи по изкривен начин в обществото, за да действа като вид оръжие насочено срещу хората, които не разбират как то действа. Бих предположил, че това е нещо много повече от изкусна реклама, от умни маркетингови техники, аз бих предположил, че това е пълно нарушаване на процесите на вземане на решения, породени от свободната воля на другите, защото ти използваш знание, което на тях им липсва, за да насочиш ума им в определена насока, без те дори да разберат как си сторил това.

-Безусловно! И това беше преди десетилетия, да не говорим колко погрешно използвано е това в рекламирането днес. Виждаме го в рекламите на "Мак Доналдс", "Бъргър Кинг", бързото хранене: "Знаем, че е вредно за вас, но вие просто трябва да отидете да се наредите пред ресторанта още сега!"
Роб Дю всъщност направи репортаж за Генно-модифицираните храни, имаше много активисти, които надигаха глас за това да бъдат поставяни етикети на ГМО, и те ги заведоха на вид среща на неправителствена изследователска организация, и когато излязоха от тази среща, те вече бяха настроени в защита на ГМО. Така че е просто удивително как лесно ние можем да бъдем програмирани. Знам явно, че разполагаш с тонове повече сведения, които хората могат да намерят на твоята страница whatonearthishappening.com , но само в последните няколко минути, имаш ли някакъв съвет как да избегнем всичко това или всичко е въпрос на самообразоване относно реалността, така че да избегнем преди всичко промиването на мозъци?

-Аз бих казал, че както при всички други аспекти на решаване на проблемите, в търсене на разрешение на това, пред което сме изправени в днешния свят, което определено се свежда до умствен контрол и окултно управляване на човешката психика, чрез познание, което е било изкривено и с което се злоупотребява, първата стъпка е да признаем, че проблемът съществува и да започнем да разбираме не само, че той съществува, но какви са причинните фактори за този проблем. Аз бил предположил ,че дълбокото невежество е един от най-големите причинни фактори за проблема, пред който сме изправени като вид. Ние можем да говорим много за признаците и за всичките различни аспекти на обществото, които са увредени докато "посинеем", но наистина те са симптоми и последици на скритите причини. Ние трябва да спрем да се опитваме да лекуваме симптомите и трябва да влезем в областта на съзнанието и на разбирането на тази досега затъмнена информация, на това затъмнено знание относно това как ние работим, което е било скрито. Това е едно от най-важните знания, които съществуват- себепознанието. И след това, другото знание, което е било прикрито, това е познанието за Вселената, в частност духовните закони на Вселената . Когато ние започнем да разбираме причинния фактор лъжи и невежество, ние правим диагноза на причинните фактори на проблема. И ако само погледнем думата диагноза, това е първата стъпка при лекуването, трябва да дадем диагноза за това какво не е наред. "Диа-" на гръцки е представка, която означава през или по пътя на, следвана от "гносис", което от гръцки означава знание, така че ние ще достигнем до разрешението по пътя на знанието, чрез знанието относно причинните фактори на проблема. Тогава можем да проумеем как това проявено състояние, до което сме стигнали, наречено настоящо човешко състояние, за което много хора биха казали: "Не искаме да присъстваме и искаме да се измъкнем от това състояние на робство и контрол", ние не можем да направим това освен ако имаме точна диагноза чрез знание за причинните фактори, които предизвикват това проявено състояние. Накратко, отговорът на това е, че познанието, което трябва да разберем са тези духовни закони на Вселената или това ,което аз определям просто като Природен закон. Моята работна дефиниция за това e: всеобщи, несътворени от човека и неизменими условия, които управляват последствията на човешките поведенчески избори, те са всеобщи, това означава, че тези закони съществуват навсякъде в сътвореното. Няма място, където би могъл да избягаш от тях, те са в сила и ти си обвързан с тях. Те не са създадени от човека. Те не са били въведени в действие от нито едно същество от триизмерния свят във Вселената. Те са въведени в действие от съзидателната сила във Вселената, наречете я Бог, наречете я скритият Интелект зад всичко, няма значение как я наричате, това е съзидателната енергия, която е наченала всичко и е привела в действие законите на това царство, което ние наричаме физическа Вселена. Тези закони са обвързващи и неизменни, което означава, че те са в сила независимо дали ги разбираме или харесваме това, че те са в сила или не, и ние не можем да променим нищо от това, че тези закони са действащи, точно както ние не можем да променим закона за земното притегляне или закона за електромагнетизма. Те са в сила във Вселената и те са винаги действащи, ние сме обвързани с тях, ние можем само да разберем техните действия и след това да изберем дали да приведем нашето поведение в съответствие с тях или не. И това, което тези духовни закони в основата си правят е да управляват последствията на нашите поведенчески решения. Когато правим избор, който е в съответствие с тези духовни закони, следователно това поведение е вярно според този природен или духовен закон, тогава ние получаваме една определена поредица от резултати. Когато постъпваме в противоречие с тези закони и като следствие постъпваме неморално и не следваме поведение, което е правилно, ние получаваме съвършенно различна поредица от следствия. Много е просто, аз наричам това законът, който определя дали нашето общество е свободно или не, законът на свободата. Свободата и моралността са в правопропорционална зависимост. Когато моралът нараства в което и да е общество, тогава свободата в това общество също ще нарасне. Ако нравствеността в кое да е общество е в упадък или върви към залязване, тогава свободата в това общество също ще е в упадък и това общество ще се приближава все повече към тиранията и поробването. Истинска свобода никога не може да съществува в общество, което възприема понятието или идеологията на моралната относителност. Това е основният проблем, който тласка нашето общество към тирания и към робство. Отново, морален релативизъм е схващането, че няма присъща и обективна разлика между грешно и правилно поведение, така че човечеството може да бъде съдник за това, ние можем да решим кое е правилно или грешно или да решим за себе си въз основа на нашите прищявки, харесвания, предпочитания какво е правилно и грешно за нас, но те не са обективни образци на поведение, които са залегнали в духовен закон. Така че истинското решение е да разберем Природния закон, всеобщия духовен закон, който управлява последствията на нашите поведенчески избори- дали избираме моралност или неморалност. Единственият начин, по който бихме могли да се измъкнем от тази бъркотия, в която ние сами сме се забъркали е да станем истински нравствени същества и да повишим моралността сред цялото наше общество. Тогава ще постигнем напредък към истинската Свобода..."

/Източник: Youtube   https://www.youtube.com/watch?v=KKBpBrsXMuk ПРОДЪЛЖАВА:...   към Втора част : http://stoyan80.blog.bg/history/2017/09/02/bivsh-amerikanski-satanist-razkriva-taini-za-elita-i-za-umst.1565004  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

"Третото Око" и неговите символи от древността до днес

ЕПИФИЗА: Какво е епифизата (Третото око /Аджна чакра)?

Епифизната жлеза се счита за една от най-важните части на нервната ни система. Тя е обвита в мистерия, но колкото повече хората я изследват, те осъзнават, че епифизата по същество е духовна антена, мистичното трето око (Аджна чакра), за което древните традиции говорят. В продължение на много векове, третото око е приемано за начин да се достигнат по-високи нива на съзнанието, докато все още човек е във физическо тяло.

Концепцията, че епифизната жлеза е "седалището на душата" или "духовната врата към всички светове и всички измерения" е важна за осъзнаването на пълната й функция. Преди да можете да стигнете до тази духовна врата, трябва да започнете практики за детоксикация и активация на вашата епифизна жлеза, чрез методи, като например промени в диетата и духовни практики като медитация и визуализация.

Медицината описва епифизата като:

"Малка ендокринна жлеза в гръбначния мозък, която произвежда производния на серотонина хормон, наречен мелатонин, който влияе на модулацията на моделите за събуждане/сън и сезонните функции. Формата й наподобява малка шишарка... и се намира в близост до центъра на мозъка, между двете полукълба, завита в канал, където двата заоблени таламични органа се свързват"...

"Епифизната жлеза е структура с форма на шишарка и често се вижда при рентгеново сканиране на черепа, тъй като тя често се калцифицира; калцификацията е доказана и се съпоставя с натрупването на флуорид."...

Идеята за третото око е научен факт. Целта на това трето око е ключът, който отваря вратата към метафизичните тълкувания, за които древната мъдрост говори. Какво е калцификация и какво я причинява?

Калцификацията е натрупване на калциеви фосфатни кристали в различни части на тялото. Това е естествен процес, причинен главно от нанобактерии. Нанобактериите са малки микроорганизми, които образуват черупки от калциев фосфат около себе си, главно, за да се предпазят от имунната ви система. Именно тези черупки, които се натрупват в нашата епифизна жлеза, в крайна сметка я калцифицират. Освен това много изследователи установиха, че това може да бъде причината за повечето болести, от артрити до инсулт, от рак до болки в гърба, тъй като тези калциеви черупки се натрупват в различни части на тялото ни.

За съжаление епифизната жлеза при повечето хора е силно калцифицирана. Тя толкова се калцира, че при сканиране се вижда като бучка от калций, в крайна сметка залепявайки третото ни око.
Поради ужасяващите западни менюта и хранителни системи, повечето хора са изложени на много повече от тези организми, отколкото когато и да било... Има два етапа в декалцификацията на епифизата. Първия е да се спре по-нататъшната калцификация на вашата епифизна жлеза, причинена от някакви навици в начина на живот или фактори в средата на живот, например флуорид и т.н. Втората стъпка е да работите за намаляване и премахване на съществуващото калцифициране и да подпомогнете по-нататъчното развитие на вашата епифизна жлеза... /Източник: Георги Петров : http://gpetrov.blogspot.co.uk/2014/02/1.html   (със съкращения) Символът на боровата шишарка е една от най-загадъчните емблеми, открити в древното и съвременно изкуство и архитектура. Малко учени го осъзнават, но шишарката загатва за възможно най-високо духовно просветление. Това е било признато от различни древни култури и символът може да бъде открит в руините на индонезийци, вавилонци, египтяни, гърци, римляни, християни...Също така се появява в рисунките на езотерични традиции като: Свободното Зидарство, Теософията, Гностицизма, Езотеричното Християнство. Боровата шишарка е запазила същото значение при всички : символизира таен рудиментарен орган, "пинеалната жлеза", "Третото Око", което ние всички притежаваме. Вляво: Великолепните руини на Ангкор Ват в Камбоджа, едно от най-магическите и духовни места на света, са изпълнени със символизма на шишарката. Дясно: Противоположно разположени животни от двете страни на просветления Бодхисатва в Ангкор Ват. Величествените каменни руини на Ангкор Ват са чудесна забележителност за наблюдение. Огромни кули, оформени като шишарки, очертаващи се на фона на небето се въздигат от тучната зелена джунгла по начин, който предизвиква въображението.  Шишарковидните кули биват често споменавани от учените: "Отделните заострени върхове на кулите в Ангкор имат...очертания на шишарки..." /Бенджамин Роуланд: "Изкуството и архитектурата на Индия"/ Въпросът все пак е значимостта на боровите шишарки: изглежда малко вероятно такъв отличителен белег да се появява ни в клин, ни в ръкав. Какво е значението на тези шишарки за древните постройки на Ангкор? Друго явление, свързано с Ангкор Ват, което също така никога не намира обяснение са "противоположно разположените животни". В примера, показан в горното изображение ние виждаме двойка еднакви, съразмерни слона, обърнати с лице един към друг- изображение, което често бива потулвано или неразяснявано. Любопитното е, че сходно изкуство с противоположно разположени животни се появява на други известни археологически "шишаркови" старини. Като например на древната римска скулптура "пигна" (от италиански- шишарка) показана долу, огромна бронзова шишарка е пазена от двойка противостоящи пауна: Построена от римляните през първи век, тази римска бронзова статуя, наречена "Пигна" ... е била използвана за фонтан в миналото. / Ватикан, Италия/ Жезълът на Озирис, 1224 г. пр Хр. (Египетския музей в Торино, Италия) Вляво: Шумерският бог Мардук, държащ шишарка в дясната си ръка./ Дясно: Римският бог Бакхус държащ в ръце "тирс", който завършва на върха с шишарка. Римски барелеф, изобразяващ менада, държаща тирс в десницата си (120-140 г. сл.Хр.) Дионис с тирс в ръка Вляво: детайл с бронзова шишарка от катедралата в Аахен, Германия;/ В средата: римска бронзова статуя с форма на шишарка на Пиаца Венеция, Италия;/ Дясно: зреещи шишарки Снимка на личното писалище на Адолф Хитлер. В средата на левия панел е изобразено божество, зад което са кръстосани два жезъла, завършващи с шишарки на върха.   Вляво: Жезълът кадуцей, носен от Хермес в гръцката митология. В древен Рим е бил изобразяван в лявата ръка на Меркурий. Дясно: визуално представяне на практиката на Кундалини йога. "Любопитно е, че езотеричният символ на Кундалини йога е кадуцеят, който включва две противоположно разположени змии. Кундалини е духовната енергия или живителната сила, присъстваща във всяко човешко същество, намираща се в основата на гръбначния стълб. За да бъде събудено Третото Око, енергията на кундалини трябва да бъде призована към челото, където тя се разраства и по този начин пробужда Третото Око. Смята се, че енергията пропътува през ида (ляво) и пингала (дясно) нагоре по централния стълб или сушумна. (Пингала е свързана с мъжката (активна, електрическа, слънчева) енергия в човешкото тяло, Ида- с женската (пасивна, магнетична, лунна) енергия - бел.прев.). Това е процесът, езотерично изобразен чрез символа на кадуцея с двете противоположно разположени змии, издигащи се спирално по централния жезъл. "кадуцеят, прътът на силата...В Индия той е бамбукова пръчка със седем възела...които представляват гръбначния стълб с неговите седем центъра или чакри... Също така означава и гръбначния мозък...докато змиите представят символично двата потока, наричани в Източната терминология "Ида" и "Пингала", и огънят, затворен в него е змията-огън, която на Санскрит бива наричана кундалини." /Чарлз У.Ледбитър/ Така, изкуството на противоположно разположените животни, свързано с шишарката ( *двойка слонове в Индонезия; *двойка пауни в Рим; *двойка змии в Египет), е всъщност алюзия (загатване) за потоците ида и пингала (противоположно разположените змии в кадуцея). Централната сушумна е поред символизирана от третия центриран рисунък (често шишарка), който на кадуцея е главният стълб, разположен Север-Юг. Много древни култури включват изображения на шишарка в тяхното духовно изкуство и архитектура и всички те също така създават изкуство на противоположно разположени животни. Езическите богове на Вавилон, Египет, Мексико и Гърция са били свързвани с шишарката, и жезлите на тези богове често са били украсявани с нея. Дори природните поведения на шишарката имат езотерично значение: докато зрее, тя бавно се разтваря, за да освободи своите напълно развити семена. Този процес е символизиращ разширяването на съзнанието, което съпровожда отварянето на пинеалната жлеза (епифизата) и пробуждането на Третото Око. Метафората е ценен и поощряващ умствен урок за езотерично явление, което не може да бъде видяно или обяснено по друг начин, тъй като протича вътре в мозъка. Читателите, запознати с Източните религии ще разпознаят Третото Око като имащо дълга история в Индия, Китай и Югоизточна Азия, където религиозните традиции на Хиндуизма, Будизма и Таоизма имат широко влияние. Повече от "религиозно" схващане, Третото Око е древен "духовен" обичай, издигащ се над обсега на  религиите. Известно е в различни случаи като "урна" и "тринетра" и е често отбелязвано с точка в средата на челото между двете очи. Третото Око е било наричано с различни имена през цялата история, включително: "вътрешно око", "око на ума", "око на душата", "око на причината". Изображението на единично "Око" е, в действителност, архетипен образ, който датира от хиляди години назад в човешката история. Появява се отново и отново в митове, скулптури, гравюри, и картини в древните култури по цял свят. Често е изобразявано в цял древен Египет като единично, безтелесно Око, Окото на Ра. Третото Око е било обикновено описвано от древни мистици, изпитали божествената светлина. " Във всеки човек съществува Око на душата, което...е много по- драгоценно от десет хиляди телесни очи, защото единствено чрез него истината бива видяна...Окото на душата...е единствено пригодено да бъде съживено и подбудено чрез математичните дисциплини," (Платон- "Държавата")... Символът на шишарката, в такъв случай, загатва за Третото Око: той изобилства в древното изкуство и архитектура, символично представяне на нашия понастоящем спящ прозорец към света. Източник: http://www.richardcassaro.com/occult-symbolism-behind-pine-cone-art-architecture  
(със съкращения)  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Живот след смъртта? Учени са събрали доказателства за него в "най-голямото досега" проучване.

Изглежда учените най-накрая са предоставили доказателство, че наистина би могло да съществува съзнание след смъртта, след като най-обширното досега проучване върху въпроса е показало, че пациенти са могли да си припомнят учудващи подробности, въпреки че официално са били обявени за клинично мъртви. Изследователи, работещи в Университета на Саутхамптън (Обединеното Кралство), които са участвали в проучването "Съзнателност по време на реанимация" (AWArness during REsuscitation), поместено в списанието "Реанимация" (Resuscitation), твърдят, че близо 40 % от хората, които преживяват клинична смърт са описали някакъв вид "осъзнаване" във времето, предшестващо рестартирането на техните сърца. Проучването, проведено от д-р Сам Парниа от Щатския университет на Ню Йорк в Стони Бруук е продължило 4 години и е включвало 15 болници в САЩ, Обединеното Кралство и Австралия, както и повече от 2060 случая на сърдечен арест. Въпреки, че голяма част от пациентите са били отстранени от изследването поради смърт, умора или оставяне на втория етап от интервюто незавършен, два доста специфични случая се открояват в проучването- достатъчни за да хвърлят сянка на съмнение върху факта, че всяко съзнание след деклариране на смъртта напълно престава да съществува. "Аз бях там горе, гледайки надолу към самия себе си, мед. сестрата и още един мъж, който беше с плешива глава...Не можех да видя лицето му, но успявах да го виждам в гръб. Беше доста едър тип... Носеше синя лекарска униформа и синя шапка, но можеше да разпозная, че нямаше никаква коса, поради мястото на което беше поставена шапката"- спомня си един пациент, преживял сърдечен арест. В послеписа към проучването е отбелязано : "Прегледът на лекарския запис потвърди...лекарският екип, присъствал по време на сърдечния арест и ролята, която идентифицирания "мъж" е изиграл в отговор на сърдечната смърт." Във втория, макар и непотвърден спомен, се посочва : "В началото, мисля че чух сестрата да казва "набери 444 сърдечен арест." Все пак, Парниа поддържа, че случаят е бил "значителен". Същият пациент е докладвал издаване на звукови сигнали от машина, произвеждани на триминутни интервали. "В този случай съзнанието и будността изглежда да са възникнали по време на триминутния период, когато не е имало сърцебиене," казва Парниа. "Това е парадоксално, тъй като мозъкът обичайно престава да функционира в рамките на 20-30 секунди след спиране на сърцето и дейността му не се възобновява докато сърцето не бъде рестартирано. Нещо повече, подробните спомени на зрително осъзнаване в този случай са били в съответствие с потвърдени събития." Екипът на Парниа е издирил 330 пациента, преживяли сърдечна недостатъчност, 140 от тях са пожелали да споделят своите преживявания. От тези, които са били разпитани, 61 процента са казали че не си спомнят нищо, но останалите твърдят обратното. Проучването върху областта на живота след смъртта е показало, че 46 процента са преживяли широк спектър от умствени възпоминания и два на сто са показали пълно осъзнаване на техните извънтелесни преживявания. От запитаните, 13 процента твърдят, че те са се отделили от техните тела. Били са установени няколко повтарящи се теми в спомените, най-често срещаните от които са били страх, насилие и "чувство на преследване." Пациентите също така са наблюдавали отвъдни картини, свързани със семейството, с животни, както и ярка светлина. Изследователите вярват, че последното изследване посочва необходимостта от по-задълбоченото проучване на този предмет. "Оценките сочат, че милиони хора са имали ярки преживявания, свързани със смъртта, но научните доказателства са били ,в най-добрия случай, неясни," заявява Парниа." Тези опитности изискват допълнително разследване."   ИЗТОЧНИК: http://rt.com/news/195056-life-after-death-study/

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Пророчества на Ванга

Пророчества на Ванга ЗА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ: Добър политик ке ни изведе. Не бойте се! България и този път ке издържи. Колко време е издържала, та сега ли? Война няма да има. Ке се намери добър политик, той ке изведе България. (Споделено пред Петър Костадинов, работил като неин пазач до 1995 г.) Ще дойде мъж със здрава ръка. Той сега само работи и мълчи. Но ще каже: „Стига сме играли на демокрация, време е вече да има ред.“ (Проф. Димитър Филипов уточнява, че Ванга е виждала този мъж като 60-годишен, българин, и че ще дойде от чужбина.) Казват: „Ванга казала синята бюлетина, Ванга казала червената бюлетина…“ А моята бюлетина е божествената! Един е Бог и него тача. Така ще е, както си е. Как да свършат тия лоши години – не можеш да сееш ечемик, а да чакаш ръж. Така е и с човеците… Всичко ще се оправи. Ще се появи и друг човек, който да заводи това хоро. Аз се радвам всички да са живи и здрави. Благославям децата и да няма кавга и война. (Публикувано във в. Новинар и в. Труд, 27.12.1994 г.) Висок човек от чужбина ще се появи и той ще оправи България… Не е Симеон. (Казано пред проф. Димитър Филипов, 1995 г.) Ето, измислят се нови закони. Тъче се нов вид облекло, с което да се облекат хората. Но ще мине още време, докато направим здрава тъкан. Нужно ни е не изкуствено облекло, а такова, от което да чувстваме топлина. Ще мине доста време, ще се появи висок човек, пришълец, и той ще бъде добър крояч и добър шивач. (Казано през 1978 г., Истината за Ванга) Руса жена ще помогне на България. (Казано през 1996г. пред Мариана Конова.) Не се карайте, всички сте Божии деца. България ще се оправи, чакат я добри дни. […] Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за пари. (Проф. Димитър Филипов) Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде тачена и уважавана от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне. (Пред Бойка Цветкова) Защо позволявате на децата си да напущат България! Та тя им е майка, тя им е баща. Хубава, лоша – всичко е тя. От Бога им е дадена. Какво си мислят, че ще намерят навън? Ще ходят, ще ходят и пак тука ще се върнат. От това България само губи. (Казано пред ст.н.с. Стою Стоев през 1980 г.) Какво сте хукнали към тая пуста Америка!? Боже, Боже… какво правят за пусти пари. (Казано пред ст.н.с. Стою Стоев) България не е бедна. Тя има народ трудолюбив, работлив. Българският народ всичко може, по силите му е всичко да произвежда. Народът ни е учен за разлика от някои други народи. Най-ученият в света. (Проф. Димитър Филипов) Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град. Българското писмо е едно от най-старите на земята. (Казано пред Анна Караангелова) България е благословена страна! Не случайно Силите ме изпратиха тук. (Казано пред Катя Чапкънова, бивша служителка в „Св. Петка” на Рупите) Нашите планини и езера са свещени като тия в Индия. Само че народът ни не го разбира. Ще дойде ден, когато при нас ще дохождат от цял свят и ще черпят енергия. Седемте рилски езера са райско кътче – то ни е връзката с Космоса. Затова Дънов толкова често е ходел там. (Пред Б. Цветкова, Ванга – живот за хората) Всеки народ си има звезда, която го зарежда със светлинна енергия. Но има и изключения. Някои народи нямат звезда, а планета. Един ден тези народи няма да могат да оцелеят. В необикновената за тях атмосфера ще се задушат… Народ, който има планета, вместо звезда, ще угасне както свещ при силен вятър. България има не само една звезда, а цяло съзвездие. (Валентин Сидоров, Людмила и Ванга) Когато ви е трудно и тежко, четете Библията – глава 13 на Евангелието от Йоан. (Казано пред Анна Караангелова) Балканите ще се обединят. Сега на Балканите е неспокойно, но ще дойде ден, когато всички балкански столици ще си подадат ръка за помощ и приятелство. Големи водачи от София, Букурещ, Белград, Атина и Анкара ще се съберат и ще разискват, водени от желание за мир и разбирателство. (Красимира Стоянова, Истината за Ванга. Пророчеството е записано от сестрата на Ванга още през 1948 г.) ЗА РУСИЯ: Да не разваляте дружбата с Русия. В дядо Иван, а не в брат Джон е спасението. (Казано пред Мариана Конова) Русия ще разпери криле, ще се издигне. Ще мине още време, трудно ще й бъде, но Русия ще си остане Русия. (Записано от Бойка Цветкова) Гърците са хитри, а турците са мешан народ, различен от нашия. Да търгуваме с тях е добре, но никога няма да станем искрени приятели. С Русия нещата са други. Русия няколко пъти ни е помагала, ще ни помага и в бъдеще, защото сме славянски, християнски народи, свързани от векове. (Красимира Стоянова, Истината за Ванга) Сега Русия се нарича съюз. Но ще се върне старата Русия и ще се казва като при Св. Сергий. Нейното духовно превъзходство ще признаят всички, включително и Америка. Това ще стане след 60 години. Преди това ще се сближат три страни – Китай, Индия и Русия ще се съберат в една точка. България ще е при тях само ако бъде заедно с Русия и като част от Русия. Без Русия за България няма бъдеще. (Записано от В. Сидоров, 1979 г.) ЗА КАТАКЛИЗМИТЕ Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята. Двамата най-големи водачи (Р. Рейгън и М. Горбачов – бел. авт.) на света си стиснаха ръце и направиха първата крачка към постигането на всеобщ мир. Но ще мине още много време. Ще изтече още много вода… Ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мир на планетата. Но това ще е началото на края. (Красимира Стоянова, Истината за Ванга) Ще има после години, когато градове и селища ще се рушат от земетресения и наводнения, природни катаклизми ще разтърсват земята, ще вземат връх лошите хора, а крадците, пияниците, доносниците и блудниците няма да имат брой. (Красимира Стоянова, Истината за Ванга) Знаете ли какво ще дойде след няколко години? Земетресения, огньове, наводнения, беди… От това много народ ще загине. Отвсякъде ще се бият, всички народи ще са в един кюп… Хората ще намалеят, стока няма да има, дърветата ще се унищожат, първо брястовете ще изчезнат. Овце, крави, кози – за ядене няма да стават. Вие си играете с всичко и не виждате каква мизерия иде. Хората ще ходят голи и боси, няма да има ни какво да ядат, ни отопление, ни осветление. (Казано пред Спаска Вангелова от Петрич, лятото на 1995 г.) Не прекалявайте с торовете и химикалите, защото природата вече се задъхва. Ще дойде ден, когато от лицето на земята ще изчезнат различни растения, зеленчуци, животни… Най-напред лукът, чесънът и пиперът. После пчелите, а млякото ще стане вредно. (Сп. Родолюбие, 1989 г.) Пчелите ще измрат. Млякото ще стане отровно. Ще затваряте вода в буркани. (Н. Ганев, Феномени на България, 1993 г.) Плодородна беше земята българска… А сега? Всичко се отрови и вие го ядете – ето откъде се взимат болестите. Алчните за пари за хората не мислят. Ама никой не е по-силен от Природата. Тя ще си връща. Големи промени ще има в Природата. (Пред Бойка Цветкова) ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА и ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят. (Казано пред Стефка, дъщеря на почощничката на Ванга – Витка) Всички апостоли сега са в движение, всички апостоли са на Земята, тъй като настъпи времето на Светия дух. Но най-голямата мисия се пада на апостол Андрей. Той подготвя пътя на Христос, както му е повелил. (Записано от В. Сидоров) Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцата си завръщането на Христос. (Записано от В. Сидоров) „Помислили ли сте защо напоследък се раждат толкова много близнаци. Като че ли на групи, на групи пристигат тези деца. И това не е случайно. Това са души от „небесното войнство“, които масово идват на земята, защото предстои голяма духовна борба. Те са предвестници на новото време, което изисква нови хора. Не ви ли прави впечатление колко са интелигентни сега децата още от рождение. От съвсем малки говорят за техника, за коли и самолети, за компютри и апарати, за какви ли не неща, в сравнение с предишните поколения просто се раждат гениални. Предстоят много интересни събития, но трябва да имаме търпение да ги дочакаме.“ (Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката) ЗА ВЯРАТА, УЧЕНИЕТО И РЕЛИГИИТЕ: Човечеството ще преживее много катаклизми и много бурни събития. Ще се променя и съзнанието на хората. Ще дойдат тежки времена, хората ще се разделят на групи по вяра. Ще дойде на света най-старото учение. Питат ме: „Скоро ли ще дойде това време?“ Не, не скоро. Още Сирия не е паднала. (Красимира Стоянова, Истината за Ванга) След 2000 година от земята първо ще изчезне една арабска страна, а после ще потъне един голям град. Няма да е скоро. (Казано пред Бойка Цветкова) Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача. (Пред Бойка Цветкова) Четете Дънов – той казва истината. (Казано пред Нешка Робева) ЗА ВОДАТА И ЗЛАТОТО: Всичко скрито злато ще излезе на повърхността на Земята, но ще се скрие водата. Така е определено. (Красимира Стоянова, Истината за Ванга) Водата ще стане по-скъпа от черното злато, а един ден тя напълно ще изчезне. (Казано пред Мариана Конова) В България има много злато и един ден то ще бъде открито. (Казано пред Мариана Конова) Ке дойде ден – в златни паници ке ядете и в медени чаши ке пиете, но вода нема да имате. (Казано пред Ценка Георгиева от Рупите) Водата, която е на Рупите, е много целебна. […] Но пари от този извор не търсете! Дошли тука, ровят, копаят… Да знаете ,че от тази вода бизнес не става. Почнете ли да я продавате, ще изчезне оттука и един Господ знае къде ще се появи. Пазете я тази вода! Откога ви говоря, че ще дойдат времена, златни бижута ще продавате за вода! (Казано пред Ценка Георгиева от Рупите) ЗА БОЛКИТЕ И БИЛКИТЕ: Много и незнайни болести ще се явят. Хората ще падат по улиците без видима причина и без видимо да са боледували. А това е все още предотвратимо, защото е във вашите ръце. (Сп. Родолюбие, 1989 г.) След 40 години няма да има сегашните болести, но ще се появят нови. Те ще са свързани с мозъка. (Пред Анна Караангелова) Лекарство против СПИН ще излезе и от желязо ще бъде. Защото този елемент намалява в човешкия организъм. Но ще дойде друга болест, по-страшна от рак и от СПИН. (Казано пред Катя Чапкънова, 1995 г.) Светът е започнал с билките и с билките ще свърши. Но билките от една страна лекуват само хората, които живеят в нея. Така е определено. Всеки да се лекува със своите билки. (Сп. Родолюбие, 1989 г.) В Природата е написано кой как да се лекува. Четете езика на Природата – чрез нея Бог говори. (Казано пред Мариана Конова) Лекарствата затварят вратата, през която може да влезе природата чрез билките и да излекува болния организъм. За всяка болка има билка. (Казано пред Магдалена Шумарова от Петрич) РАЗНИ: „През 2018 година влаковете ще се движат на релси, идващи от слънцето. Добивът на нефт ще спре и Земята ще си отдъхне.“ (За остров Самотраки) Този гръцки остров е населен с души, които са го обитавали и преди хилядолетия. Съвременните хора още не знаят много неща за него. Близо до бреговете на острова, но на голяма дълбочина, има много интересни неща за археолозите. Виждам ги – това са парчета от мраморни колони, изработени с голямо майсторство. Били са част от големи храмове и дворци. Още не са открити, но ще дойде ден, когато ще бъдат извадени от морето и ще предизвикат голяма сензация. След много години островът няма да бъде част от гръцката държава, а ще принадлежи на Италия. (К. Стоянова, Истината за Ванга) Запомни! След двеста години човекът ще установи контакт с братя по разум от други светове. Унгарска апаратура ще улови първа разумни сигнали от космоса… А истината за този космос трябва да се търси в старите свещени книги! (Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката) Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си го представим! (Записано от Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката) Свидетели сме на бурни събития. Промени настъпват във всички области на живота, разтърсват земята. Падат доктрини и диктатори, развенчават се стари митове, променят се понятията, разкрепостява се консервативното мислене. Всеки изминал ден е наситен с нови неща до краен предел. Но това не е случайно – нищо не е случайно. Затова съзнанието ни трябва да се променя към добротата. Земята навлиза в нов отрязък от време – времето на добротата. Това ново състояние на планетата не зависи от нас. То идва независимо дали го желаем, или не! Новото време изисква и ново мислене, друго съзнание, качествено нови хора, за да не се нарушава хармонията във вселената. (Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката) Много хора се стремят да се нагодят към днешните промени, но това няма да им помогне да влязат в бъдещето. Те са били нужни за времето, което си отива. Други, добри хора сега ще служат на бъдещето и на опазването и развитието на живота. (Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката) От 1992 година земята ще засияе в нова, добра светлина. Ще я населят нови души и някои от тях ще бъдат видяни. По-ярка светлина ще засвети в Йерусалим. Ще дойдат хора не с култура, а със знания. Очаквайте промени за добро. (Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката) (Източник: ivanstamenov.com) Нагоре

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Бивш космонавт от Аполо проговори за извънземните

Космонавт от Аполо 14 твърди, че извънземни са осъществили контакт, но това е било прикривано 60 години. "Извънземни са осъществили връзка с хората няколко пъти, но правителствата са укривали истината в течение на 60 години, твърди шестият по ред човек стъпвал на луната. Космонавтът от Аполо 14, д-р Едгар Митчъл казва, че е бил запознат с редица посещения от НЛО на Земята по време на своята служба в NASA, но всяко едно от тях е било засекретявано. Д-р Митчъл, 77 годишен, заявява по време на радио събеседване, че източници в космическата агенция, които са имали контакт с пришълци, са описали съществата като "малки хора, които изглеждат странно за нас." Той споделя, че вероятно действителните извънземни са били сходни с традиционната представа за тях -малко тяло, широки очи и глава. Стряскащо, той твърди, че нашите технологии "не се доближават дори най-малко по развитост до техните " и "ако биха били враждебно настроени", той предупреди, че "бихме били заличени досега." Д-р Митчъл, заедно с командира на Аполо 14 Алън Шепърд, държи рекорда за най-дългата някога лунна разходка, продължила 9 часа и 17 минути по време на тяхната мисия през 1971 година. "Случи ми се да имам щастието да се докосна до истината, че нашата планета е била посещавана и НЛО феноменът е истински," -заяви д-р Митчъл. "Това е било старателно покривано от всички наши правителства за последните 60 и повече години, но постепенно информацията изтече, и някои от нас са имали преимуществото да узнаят част от нея." "Аз съм общувал с представители на военните и разузнавателни кръгове, които знаят, че под повърхността на общественото знание се крие отговора - да, ние сме били посещавани. Четейки вестниците напоследък, става ясно, че това се случва доста често." Д-р Митчъл, който има Бакалавърска степен по авиационно инженерство и Докторска степен по космонавтика и астронавтика твърди, че случаят Розуел е истинен и сходни посещения на пришълци продължават да се разследват. Той каза на удивения водещ от радио "Kerrang!" Ник Маргерисън: " Това наистина започва да излиза наяве. Мисля, че се приближаваме към истинско откритие и някои сериозни организации се движат в тази посока." Господин Маргерисън споделя: "Аз си мислех, че съм се натъкнал на някакъв вид астронавтски хумор, но той беше напълно сериозен, че извънземните наистина съществуват и в това няма никакъв спор." Официални представители от NASA, въпреки това, побързаха да опровергаят тези твърдения. В изявление, техен говорител заяви: "NASA не следи НЛО. NASA не е замесена в какъвто и да е вид засекретяване, свързано с извънземен живот на тази планета или където и да е другаде във Вселената." Д-р Митчъл е велик американец, но ние не споделяме неговите виждания по този въпрос."   д-р Митчъл е бил пилот на лунния модул по време на мисията "Аполо 14"   Източник: "Daily mail": http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1037471/Apollo-14-astronaut-claims-aliens-HAVE-contact--covered-60-years.html

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Изследване на Благодатния Огън

Андрей Александрович е учен-експериментатор, завеждащ отдел в Института по атомна енергия "Курчатов", провел научна експедиция, която си поставила за цел да разясни естеството на появата на Благодатния Огън. Научните изследвания, проведени от него в Йерусалим са първите по рода си в историята, касаещи чудото със слизането на Благодатния Огън. Ето какво физикът от Курчатовския център сам разказа в интервю за вестник "Вера": "Андрей Александрович, защо точно вие сте се насочили да изследвате естеството на Благодатния огън? Това в съответствие ли е с вашата научна тема ? - В последните 12 години съм се занимавал с така наречената нискотемпературна плазма. - Какво е това? - В плазмено състояние на материята се намират по-голямата част от веществата във Вселената : Звезди, галактически мъглявини, междузвездната среда. Това е силно йонизиран газ, в които концентрациите на положителните и отрицателните заряди са равни. Около Земята плазма съществува, например, във вид на слънчев вятър, йоносфера. На самата Земя това е рядко явление, а нейното създаване ние усвоихме съвсем наскоро. Например, в хирургията започнаха да прилагат "скалпел" от най-тънки струи плазма, нажежени до 5000-7000 градуса. Това е високотемпературна плазма, която може само да разрязва материи. Има още и нискотемпературна, от 40-80 градуса, която е в състояние да заздравява раните. Тук със създаването на такива медицински "изцеляващи" инструменти се занимавам аз, вече започваме да ги пускаме в употреба. -А каква е връзката с Благодатния огън? - Съдейки по многобройните описания, появяването на Благодатния огън се придружава от възникване на плазма, която външно много наподобява нискотемпературна. Например, известно е, че за определено време този Огън изобщо не изгаря ръцете и лицето. Също така, почти хиляда години, свидетелите говорят за някакъв вид светкавици, преминаващи по стените на храма, както и преди, така и по време на слизането на Огъня. Сега, обаче е трудно те да бъдат забелязани - заради хилядите фотографски светкавици, тъй като в храма не е забранено да се правят снимки. - Тези плазмени явления уникални ли са? - Разбира се. В лабораторията ние изследване нискотемпературна плазма само във вакуум. Във въздуха тя също може да съществува, но само при строго определени условия. Знам само за един аналог на Благодатния Огън - това е запалването на т.нар. огньове на Свети Елмо. Те обикновено възникват по мачтите на корабите при високи различия в електрическите потенциали между облаците и водата, както и при много висока влажност. Но над Божи гроб на Великден е горещо и сухо, няма никаква електропроводима влага, и няма откъде да се получат мощни различия в потенциалите. В същото време, там се появяват светкавици, светлинни колони, които, според мен, се превръщат в искри и образуват Огън. Това явление е напълно физично, но от къде идва то? Ние се надявахме, че изследванията ще ни подскажат. -И как започна вашата работа ? - Със запознанство. При мен в лабораторията дойде моят сътрудник и ми каза, че има един човек, Александър Викторович Московский, който се интересува от плазмени явления. Аз реших да му дам телефонния си номер. Когато Александър Викторович позвъни и започна да обсъжда темата, аз първоначално не повярвах. Той ми предложи да съберем неголям комплект за радиочестотни измервания и да се отправим на Великден към Йерусалим в Храма на Божи гроб. Пътуването беше платено от продуцента на документалния филм, и заедно с неговия оператор ни предстоеше да отпътуваме. Разбира се, аз бях поразен, тъй като отдавна мечтаех да посетя Светите земи... - Какво устройство взехте със себе си? - С него не можахме да решим веднага. Когато обсъждахме с Александър Викторович физическите аспекти на появата на Огъня, постепенно стигнахме до такова заключение: че той е възможен в резултат на електрически разряд. Какво предхожда това, ние не можем да знаем, но в материалния си стадий той се проявява като електричество. За да се определи такъв разряд, е достатъчно да имаме прост радиоприемник - той улавя пращене в ефира. Но за чистотата на измерването е необходимо, разбира се, по-съвършено устройство, за предпочитане възприемащо дълги вълни - те обикновено от никого или от нищо не се задействат, на тези вълни цари "тишина", в която един сигнал ще се чува отчетливо. Второто изискване за устройството беше малкият размер, който би бил едва забележим и не би привлякъл никого, когато отидех с него в Храма. Третото изискване - захранването трябваше да е достатъчно за продължително време, тъй като точното време на възникане на Огъня не е известно на никого и измерванията трябва да се поддържат постоянно. По всичко личеше, че на нас щеше да ни е от полза компактна апаратура, която се използва за откриване на "бръмбари" и радиостанции. Но тя е високо-честотна. Оказа се, че най-компактни устройства за дълго-вълновия диапазон у нас в Русия не съществуват. Но тук късметът започна да ни се усмихва. Купихме осцилоскоп тип "Велиман" американско производство. А скоро след това от Америка ни донесоха същия, но по-доброкачествен. Усъвършенствахме го, прикачихме чувствителна антена и специална защита от статично електричество, така че да няма никакви външни шумове. След това изпробвахме оборудването в най- различни ситуации, на концерти, по време на гръмотевична буря. Цялата работа отне около два месеца и точно на време успяхме да заминем - на 24-ти април аз вече бях в Йерусалим. A 26-ти беше Великден. Още по това време аз разбрах, че има нещо нередно. От опита си в изследователската работа знам как всякакви проблеми възникват, когато се захванеш с нова научна тема. А тук сякаш бяха утъпкали пътеката пред тебе. И устройството сглобихме бързо, и с отпътуването всичко мина гладко. Само едно препятствие беше възникнало ... - Какво е то? - С визуален запис са направени редица измервания. За да станат замерванията научен факт, е необходимо скалата на устройството да бъде заснета на видео . Но нещата се развиха по различен начин. Официално, аз бях записан като помощник- оператор, а моето устройство, като предназначено за следене на качеството на звукозаписа. То действително е подходящо за това. И така ние с оператора и другите телевизионни служители отидохме в Храма за Великденската служба. Първият път бях отделен от снимачния екип на площада пред храма, въпреки че аз имах същия пропуск като на журналистите. Те трябваше да се върнат за мен и да ме проводят през огражденията и тълпата. За втори път ме разделиха с оператора вече по пътя - и отново той ми помогна. Най-накрая влязохме вътре, а след това мен просто ме издърпаха от групата на телевизионните работници. - В какъв смисъл "издърпаха "? - Там в коридора вярващите бяха разделени на три части: едни бяха изпратени в православната част на храма, други- в арменската, трети- в коптската. Ние, екипът на телевизионерите , отидохме в арменската част, защото там, на втория етаж, гледката е по-добра . Всички тях ги пропуснаха, а мен, въпреки че по нищо не се отличавах от тях, буквално ме издърпаха от групата и ме насочиха към православната. Не можех да направя нищо, започнах да си търся там подходящо местенце. Сгуших се на пет-седем метра от Гроба Господен - на достатъчно разстояние, така че да се запише точно радиофизическата обстановка в Гробницата. Сред тълпата беше трудно да се разположи устройството, но тук беше възможно да оградя малък кът в стената : на половин метър от нея стоеше инвалидна количка, а след това дойде журналистът от ORT Сергей Пашков със своята камера, и аз поставих неговия статив заедно с количката, като ограждение. Периодично в този кът ние трябваше след това да придърпваме хора, които изгубваха съзнание,- изливахме вода, давахме им валидол. Шест часа да се стои прав сред тълпата- не всеки е способен да издържи. Същевременно следих и скалата на устройството. "Ловене" на радиолъчи имаше през цялото време. Патриархът на Ерусалим отдавна беше се скрил в Гробницата, церемонията започна ... И ето - сега! Записано е изменение на спектъра на излъчване поради неизвестен импулс. Това се случи след 15 часа и 4 минути. Един плясък - и нищо друго подобно на него. И скоро се появи и патриархът на Йерусалим с горящи свещи. - И какъв е бил този плясък? - Електрически разряд. Какво е той, от къде се появи, аз не зная. По-късно той се завърна в Русия. Аз се заех с разкадроването на записаните радиосигнали. Записването продължи в течение на шест часа и половина. Едно измерване- това са около хиляда "кадъра". Работата е доста отегчителна. Но се потвърди: преди появяването на Огъня е имало електрически разряд. - И това е всичко? - А вие какво бихте искали? - Е, нещо потвърждаващо... - Подробности сега не мога да изложа, тъй като това е свързано с договореностите със създателя на документалния филм. Картограма на измерванията ще бъде подробно представена там. Но главното аз вече го казах: това беше електрически разряд. Защо това е важно ? Вижте, тук се разкрива цялата картина. Относно плазмените явления аз вече споменах - и те сами по себе си представляват чудо , тъй като Храмът не разполага с никакви условия за тяхното възникване. Вторият необясним факт е електрическата зареденост на въздуха, която се установявя дори и без инструменти,- мнозина чувстват, че по време на слизането на Благодатния Огън космите на ръцете им настръхват . Това е възможно при много големи различия в електрическите потенциали, да речем, между покрива на къща и пода на първия етаж. Това е, в случай че къщата е направена от чист кварц, а на улицата има гръмотевична буря. Но на Великден в Йерусалим , по правило, не възникват никакви бури , там е сухо . А самият Храм на Божи гроб е построен от разнородни материали - варовик, мрамор, дърво . Построен е без единен план , той има множество различни пристроявания. Така че да се подозира, че може би в него първоначално е бил вграден гигантски резонатор, токоизправител и кондензатор, необходим за натрупването на електрически заряд и последващ разряд, е просто нелепо. Но разликата в електрическите потенциали в края на краищата възниква ! И то в определен ден, на Великден, след молитвите в Гробницата. И тук пред нас се появява последният открит от нас щрих - появата на Благодатния Огън се придружава от електрически разряд. Така се оказва, че появата на Огъня е неразделна част от всички тези невероятни, необясними явления, имащи едно електрическо естество. Това не е ли доказателство за неговата чудодейност? Между другото, заедно с това ние проведохме още един анализ. Съществува историческо свидетелство, че през 1549 г., когато Йерусалим е бил под турско владение, на православния Великден вярващите не били допуснати в Храма. Хората започнали да се молят на улицата , и скоро една от колоните пред входа на Храма била ударена от мълния . Колоната се разцепила и лумнал Благодатния Огън- за утеха на православните и за назидание на неверущите . Ето това съвпадение , че именно на Великден, когато Огънят не е слязъл, се появила пукнатина , не е ли чудо ? Човек би могъл, разбира се, да се усъмни, някои казват, че всичко е било постановка и пукнатината върху колоната е била направена по изкуствен път. Обърнахме се за съвет към Евгени Михайлович Морозов - той е водещ специалист в областта на механиката на разрушаването, не само в Русия, но и в света, автор е на над 800 научни публикации на тази тема. Евгени Михайлович изследва предоставените му подробни снимки на пукнатината и недвусмислено заключи, че тя е могла да се появи единствено в резултат на електрически разряд, такава е нейната структура. Какво означава това? Че да се фалшифицира пукнатината е нямало как да стане: това, което е трябвало да притежават е някакъв електрически генератор, и то още през XVI век, когато за съществуването на електричеството не са имали и представа ! Това означава,че свидетелството е достоверно, мълния е имало, и тя е предшествала слизането на Огъня. Истинността на това потвърждава и нашето откритие за електрическия произход на Благодатния Огън . - Филмът кога ще бъде излъчен ? - Най-вероятно тази година, но до Великден е малко вероятно да успеят да го монтират. Разбира се, по-добре ще е да се види , отколкото да се чуе. И още по-добре - да се преживее за себе си. Това, което най-много от всичко ме порази, беше ... отвореността на пътя, който водеше към Храма - колко лесно ни се отдаде подготовката на експеримента. И ясната забрана за неговото визуално записване, което не ни позволи да направим изследването на научните факти. Сякаш Невидима ръка ме беше дръпнала и отделила от оператора с видеокамерата. - Как смятате, защо е възникнала тази забрана? - У мен се появи следното убеждение : достоверен запис на чудото е невъзможен. Може да е нещо, което само да бъде видяно, да бъдат засечени косвени доказателства, както на мен ми се отдаде, но да бъде превърнато в научен факт няма да се получи. Такова е естеството на чудото." Записал Михаил Сизов Източник: вестник "Вера" (21.04.2009 (със съкрaщения)  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Вярвали ли са ранните християни в прераждането ?

"Доктрината за прераждането е ерес единствено за по-късното Християнство. Много християни не знаят, че идеята за многократните завръщания на човек на Земята, за християнството съвсем не е нова. И в първи век от новата ера, и във втори, а дори и в трети в много църкви учители са преподавали и закона на причинно-следствената връзка, и закона за повторното раждане. Но само един век след смъртта на Иисус ортодоксалните богослови започнали да осъзнават каква голяма опасност за устойчивостта на тяхната власт над хората, се крие в тези закони. Те със зъби и нокти са се стараели да внедрят в съзнанието на хората, че спасението може да се получи само от Църквата, но именно идеята за прераждането разрушавала тази власт. Разрушавала я до самите й основи. В продължение на много векове, много поколения Църквата е трябвало да се бори против идеята за прераждането, да се бори докато тази доктрина, явяваща се основата на всички древни духовни учения, не бъде заклеймена като ерес. Почти 500 години ортодоксалните богослови е трябвало да участват в много трудни спорове с привържениците на превъплъщението. Но победата е била постигната единствено с обединените усилия на Държавата и Църквата, когато в средата на 6-ти век, църковният олтар се е обвързал с императорския трон. И въпреки,че законите на човешката еволюция не са подчинени дори и на императора, той все пак си въобразил, че и космическите закони попадат в неговата власт. И законът за прераждането...бил отменен. Особено жестока е станала борбата с привържениците на превъплъщението между трети и шести век- след смъртта на Ориген, виден християнски философ, богослов и писател. Ориген не само учил на закона за причинно-следствените връзки и прераждането, но е оставил и философски труд, където той прямо говори за предишните съществувания на душата и повторното й завръщане на Земята, където животът на новата личност се развива, вземайки се предвид предшестващи причини, зародени в минали животи. И все пак, въпреки преследванията, учението за повторните завръщания на душите на Земята се разпространило практически по целия християнски свят. Още в седми век то се е изучавало в християнската секта на павликяните в България и Босна. Пак тук на Балканите през десети век учението за прераждането се е изповядвало от християнската секта на богомилите. А християнската секта на катарите, основана около 1150 г. в най-католическата страна в Европа- Франция (а също и в Италия) - е учила превъплъщението даже в най-мрачните и опасни за знанието средни векове. Кръстоносният поход против катарите, обявен в 13-ти век от Римския Папа, завършва с техния разгром, и след това цяла Европа вече е била обхваната от огньовете на Инквизицията. Несъзнателният страх от тях е жив в сърцата на много християни и до ден днешен. Но мрачните времена все пак приключили. Започнала епохата на Възраждането на разума. И за пореден път на светло излязла унизената човешка мисъл. В съвременния Юдаизъм съществува едно негово течение, което се нарича Хасидизъм. Началото на движението на хасидите било поставено в Полша, след това се разпространило в цяла Източна Европа. В основата на Хасидизма лежи учението за прераждането, което е взаимствано от средновековните юдейски мистици- кабалисти. Равинът Израил Баал Шем Тов (1700- 1760) е основоположник на движението на хасидите (днес те се отличават с пейси -дълги къдрици, спускащи се от слепоочията, черни шапки и дълги черни палта). Идеята за прераждането проникнала даже в самото сърце на Християнската Църква. Може би за това, че в края на 20-ти век 25% от католиците в САЩ вече признават прераждането, до известна степен е "виновен" и полският архиепископ Пасавали (1820-1897) , съвременник на Е.П.Блаватска. Архиепископът открито признавал прераждането и по този начин като че ли дал "зелена светлина" на други свещенослужители и енориаши. Веднага след като той заявил, че идеята за повторното раждане не само не противоречи на учението на Христа, но и помага да се намерят правилните отговори на по-рано неразрешими въпроси, много полски и италиански свещеници споделили убежденията на Пасавали. Но ако през 20-ти век сред свещениците симпатията към идеята за повторното раждане все още е по-скоро изключение, отколкото правило, това съвсем не означава, че сред мълчаливите католически Никодими няма хора, споделящи тази идея. А в новия Век, въобще не е изключено, и сред руските православни архиепископи също неизбежно да бъде обявен и техен собствен Пасавали. И той би имал чудесен адвокат- най-видният християнски учител от първите векове, преподавал през трети век в школите на Александрия и Палестина заветите на Христа, все още ненарушени в следващите векове. Името му е Ориген. Ориген е живял 69 години. Когато се е родил, а това е било през 185 г., Учението на Христа още не е било засипано с пепел. Но когато Ориген е правил последните си стъпки на Земята в 254 г., той е стъпвал вече, както е казала Елена Ивановна Рьорих, по последните загасващи въглени. Ориген, възпитаник на идеите на Платон, Питагор, гностиците и нео-платоническата гръко-римска школа (а всички те са проповядвали идеята за превъплъщението, както впрочем и Климент Александрийски) е придал научен смисъл на учението на Христа, той е настоявал за философски подход към Свещените писания на евреи и християни. Ориген отказвал да приеме буквално алегорията в Книга "Битие" и алегориите на Христа. По-късно, в книгата "За Началата" той ще напише, че към повествованията, изложени в буквален смисъл са приложени такива разкази, които не могат да бъдат приети в исторически смисъл, но може да се разбират (единствено) в духовен смисъл... Почти 300 години след смъртта на Ориген (около 543 година), император Юстиниан I (управлявал 527-565 г.), фактически ръководел живота на Църквата, назначавал епископи и дори хвърлил за няколко години в Константинополския затвор Римския Папа Вигилий, който не се е съгласявал с него, издал указ, осъждащ приципите на Ориген, включително, разбира се и учението за предишните съществувания на душата. Указът гласил: "Анатема срещу Ориген и всички, които мислят по подобен начин ". Местният събор в Константинопол (който след разпада на Римската Империя през 5-ти век останал столица на Източната или Византийска Империя) утвърдил указа и заставил всички епископи да го подпишат. Само Папа Вигилий не поискал да подпише този документ, за което и бил арестуван от императора. През 553 г. Юстиниан свиква Петия Вселенски събор. Вигилий I отказал да присъства и да изследва писанията на богословите, които императорът е щял да предаде на анатема. Първият път съборът е бил свикан през Май 553 г. в Агия София - знаменитият храм в Константинопол. Сред 14 анатеми в списъка с еретици, в 11 анатеми се упоменава името на Ориген. Петият Вселенски събор отменил доктрината за прераждането на душите и по този начин в ортодоксалното Християнство била наложена забрана на древната вяра в повторното раждане на човек на Земята... /Из книгата "Посланикът на Утринната Звезда Христос и Неговото Учение в светлината на Съкровеното Учение на Шамбала, VII том - Лариса Дмитриева "/   "Ако може да се докаже, че едно нематериално и разумно същество има живот в себе си независимо от тялото и, че е по-зле в тялото, отколкото извън него, тогава без съмнение телата имат само второстепенно значение и възникват от време на време, за да отговарят на различните условия на разумните същества." (Ориген, из "Подбрана библиотека на Никейските и След-Никейски Отци на Християнската Църква" )   "Така че, всички онези, които слизат на Земята - съобразно със своите заслуги или с това място, което са заемали там (в света, т.е. в съответствие с предишните опитности - Ред.) - в този свят е определено да се родят в различни страни, между различни народи, в различни връзки, с едни или други слабости, и да произхождат или от богобоязливи, или от по-малко благочестиви родители. Така, понякога се случва ,че израелтяни попадат сред скитите, а бедни египтяни се озовават в Юдея." (Ориген- "За началата"- трети век сл.Хр. превод: П.Петрова)   "Имал ли съм някакъв житейски период, предшестващ ранното детство? Бил ли е това този период ,който аз съм прекарал в майчината утроба или някакъв друг?...А какво е било преди този живот, о Господи на моята радост, пребивавал ли съм някъде или в някое тяло? " ( Блажени Августин -"Изповеди " -ок.397-398 г. сл.Хр.)    

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Учителя за Всемирното Бяло Братство

ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО Празника на лятното слънцестоене посрещнахме на планината. Бяхме излезли за няколко дни, като използвахме малката хижа в подножието на връх Острица. Всяка сутрин излизахме на върха, където посрещахме Слънцето, правехме утринна молитва и гимнастически упражнения. После, като избирахме някоя слънчева поляна между скалите, сядахме около нашия обичан Учител. Една сутрин стана въпрос за Светлите Бели братя, които ръководят човечеството. Учителя каза: Има едно Божествено общество, има един Божествен народ. Аз ви съветвам да се свържете крепко с него, за да възприемете новата Светлина в умовете, сърцата и душите си. На всички казвам: ние ще победим! Господ е с нас. Няма сила в света, която да се противопостави на тези велики принципи, на които служим. Всички добри, честни, справедливи и умни хора – мъже, жени и деца, са с нас. Всички онези, които поддържат трите велики принципа, от каквато и църква или партия да са те, са с нас. Питат ни: „Кои сте вие и колко сте?“ – Ние сме едно Велико Братство, каквото светът никога не е виждал. Едно Братство, което има клонове и на Земята, и на Небето, и в цялата Вселена. Който служи на Бога, той е гражданин на това Велико Бяло Братство, което наричаме Братството на Божията Любов, на Божията Мъдрост, на Божията Истина. Ще кажете: „Ние искаме да станем членове на това Братство.“ Аз пък искам да бъдете ученици на това Братство. Да се учиш при Бога – това значи да минеш Школата на Всемирното Бяло Братство. Най-добрите професори, най-добрите учители са в тази Школа. Всеки от вас трябва да я намери. Тя не прилича на нашите университети. В нея няма никакви хипотези и теории. Като завършите тази Школа, ще ви дадат трудни задачи, които трябва да разрешите правилно. Например ще ви дадат задача да ходите между дивите племена и между изостаналите хора. После ще ви изпратят между добрите и между лошите хора, между животните и растенията, и ще наблюдават как ще постъпвате с тях и как ще ви прие¬мат. Най-после ще ви дадат един скъпоценен камък и един прост камък и ще видят какво ще направите с тях. Ако използвате добре и простия, и скъпоценния камък, Белите братя ще ви приемат за член. Те са много взискателни към всекиго, защото той ще разполага с тяхната сила. Приемат ли го веднъж помежду си, те всякога ще му помагат. Велики перспективи, велико бъдеще, велики постижения седят пред вас. Йоан Кръстител, който беше дошъл малко преди Христа, бе запознат с Божествената наука, с Божественото учение. Той не е бил от простите, от невежите. Той е бил посветен, учил се е в една от Школите на древността. Новото в света е било давано винаги от това Велико Братство. Светлите братя чрез Христа внесоха доброто в света. Ако не беше дошъл Христос преди две хиляди години, какво щеше да бъде положението на човечеството? – Всичко хубаво в света се е внасяло от Светлите братя, които са работели за повдигането на народите. Онези хора, в чиято душа и дух живее Бог, са великите Същества, гениите, Учителите на човечеството, които са дали най-високите проявления в музиката, в поезията, в изкуството и изобщо във всички области на живота. Това са душите, които подтикват човечеството напред. За историческия процес не са фактори този или онзи народ, това или онова лице, но невидимият свят, силите, които дирижират събитията, а именно – членовете на Бялото Братство. Единственото ръководство в света е това на Всемирното Бяло Братство. Всички други хора – общественици, писатели, свещеници, проповедници – са служители на Бялото Братство. Цялата култура, правдата в света, се подтиква от мощната сила на Братството. Бялото Братство не е нещо невидимо. То не е църква, не е секта. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Който завърши своето развитие, той ще влезе в това Всемирно Братство. Добрите хора по вътрешен начин са свързани с Бялото Братство. Добрият, каквото и да придобие, внася го в Бялото Братство. Хората ни търсят заради капитала, който имаме. Има хора, които са обикаляли дворовете на Бялото Братство, но не са проникнали в неговото светилище. Какво може да знае един студент, който не е слушал нито един професор? Някои казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минал изпитите, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде – и в Индия, и тук. Членовете на Бялото Братство знаят законите на Природата, могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Брат е онзи, който от излизането от Бога до връщането при Бога, през всички съществувания ти е бил брат. При всички условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му. Ако всинца имате такъв идеал, ще бъдете ученици и служители на това Велико Всемирно Братство. Божественото Учение на Великото Братство не се ражда сега. То е съществувало от началото на създаването на света. То съществува, откак Вселената съществува. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия Всемир. Всеки член от това Братство е проява на Бога. Те са придобили това чрез усилена работа. Ако изучавате живота на тези братя, ще видите каква жертва са дали те на света. Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие бихте тръгнали в техния път. Засега не може да се намери поет или писател, който може да напише такъв роман. Защо? – Защото той не може да намери такива красиви образи нито в ума, нито в сърцето си. Само онзи човек познава новата философия на живота, който се е свързал с Великите братя и върви по техния път Един брат запита: „Защо изразът „Бели братя“ се предпочита пред израза „напреднали светли Същества“?“ Защото като се каже братя, разбира се, че те имат отношение към нас, наши братя са. В някои най-обикновени събития се крият неща, които вие не подозирате. Срещате човек, когото вие мислите за обикновен, а той е от Светлите братя. Въпрос: „В бъдеще ще излязат ли тези Светли братя в света, между хората?“ Някои от тях са излезли вече. Ангелската йерархия ръководи човечеството. Ангелите имат представители на Земята. Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година Белите братя правят събор. И представителите на Белите братя на Земята се събират на събор. „Къде?“ – На един висок връх на Хималаите. „Къде е този връх?“ – Зная го, но не мога да ви го кажа, не е позволено. Тогава великите братя изявяват към тях Любовта си във всичката своя пълнота, с всичката си енергия, която се отправя към целия свят. Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката, изкуствата, за преустройство на обществата, за подобряване на строя и управлението. Светлите и красиви дни на нашия живот се дължат на събора на Белите братя на Слънцето. Когато някой от Белите братя на Земята минава през посвещение, той трябва да внимава това да стане в деня на тържествения събор на Слънцето. Тогава именно лъчите на Слънцето изпращат нещо ново на Земята. Една сестра попита: „Може ли да посетим Белите братя там, дето живеят?“ Те не че не искат вашето посещение, но хората не са готови още да разберат това знание, което се учи там. От друга страна, те не са с такива физически тела, както вашите. Те живеят в етерни тела. След време Всемирното Бяло Братство ще окаже още по-голямо съдействие на човечеството и ще настане светла епоха. В Природата има един план, който никой не може да измени. Този план ще се приложи и хората ще станат свободни. Един брат попита: „Богомилското движение има ли връзка с нашето движение?“ Ние не сме били фаза на някакво течение. Ние сме извор, който е излязъл от Бога. Други течения са излизали от нас, но ние не сме излизали от друго течение. Богомилите имат сходни черти с нашето течение, понеже както богомилското движение, така и нашето, идат от един и същи велик център на Бялото Братство. В миналото ние сме се проявявали по един начин. В бъдеще ще се проявяваме още по-съвършено. (Из "Изворът на Доброто- Последните думи на Учителя Петър Дънов ")

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Учителя Петър Дънов за Планините

НА ПЛАНИНАТА Днес направихме с Учителя една от пролетните екскурзии, които всички тъй много обичаме. Тръгнахме в ранни зори, изкачихме стръмнината още по хладина и посрещнахме Слънцето от високите планини. Тук направихме гимнастическите упражнения, разположихме се близо до потока сред младата зеленина и цветя. Близостта на върховете се усеща, от тях иде хлад и свежест. Големите снежни преспи се белеят още тук-там. Слънцето грее, чувства се пулсът на Великия Живот – приливът, който идва в Природата. В разговор Учителя каза: При изкачване на височините, понеже пътят е разнообразен, има равни и стръмни места, предизвиква се дейността на всички органи и човек става по-здрав. В ранна пролет наблюдавайте виолетовия цвят на планинските склонове. Това е прилив на прана, това е краската на праната. Сега много хора тръгнаха по планините. Младото поколение в България, което тръгна по планините, е благонадеждно. Високите върхове са динамични центрове. Те представляват резервоар на сили, които ще се използват в бъдеще. Планинските върхове са свързани с вътрешни земни сили и с космически сили. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Ако сте неразположени, изкачете се на висока планина – ще се почувствате освежени и ободрени. Когато строихме чешмичките на Рила, вложихме в тях новите идеи. Който пие от тази вода, ще възприеме нещо от тези идеи. Тук, на Балканите, по-рано са се разхождали слонове, мастодонти, лъвове и тигри. Всички планини на Балканския полуостров претърпяват едно снижаване и след време ще бъдат полета, а полетата ще бъдат планини. По-рано Витоша е била по-висока, отколкото днес. Когато отиваш на планината, остани на това място, което те привлича. Когато нечисти хора отиват на чисти места, не ги пущат – времето се разваля и те се връщат. Ако вървите в планината, дръжте една мисъл в себе си. Дойдат ли три-четири мисли в ума ви, ще паднете. В планината никога не мисли за лоши, отрицателни работи. Има места, където като седне човек, получава вдъхновение. Има полза от това сядане. Има идеи и мисли, които се проявяват на височина 3000 метра. Други се проявяват на височина 3200, на 4000 метра. Всеки от вас може да провери този закон. Ако се качвате на Хималаите до известна височина и през ума ви минават идеи, характерни за височината 5000 метра, ще кажете, че височината, на която сте стъпили, е 5000 метра. Например един месоядец се качва на планината и по едно време в него се явява мисъл да не употребява повече месо. Това показва, че е стигнал до височината, на която се ражда тази мисъл. Тази височина е 8000 метра. Като стигне човек 9000 метра височина, той забравя своята националност. Колкото по-горе се качвате, толкова по-високи идеи ви занимават. Красиви места са тези, дето човешки крак не е стъпвал. Търсете тези места. На някои места в Рила има от този първичен елемент и ако човек стъпи на такова място, моментално ще се обнови. Един ден и вие ще трябва да стъпите на такова място. От този момент ще настъпи нова епоха в живота ви. В Природата има живи места, живи фокуси, които предават на човека възвишени сили. Ако се качваме на планината, за да разберем какво Бог иска от нас, това качване има смисъл. И ако слизаме в долината, за да занесем на хората това, което сме придобили на планината, това слизане има смисъл. Ние сме дошли на планината, за да се радваме на именията на своя Баща. Щом сте дошли, забравете всичко старо. Във възгледите ви трябва да стане преврат. Който е дошъл на планината, трябва да се освободи от някой свой лош навик, недъг или болка. Божественият свят е много по-красив от най-красивите планини, от най-красивата природа тук. Всички духовни центрове на Рила, Алпите, Хималаите и на други планини са свързани. В Рила има голямо разнообразие. В нея има места, дето човешки крак не е стъпвал. Отпреди хиляди години разумните, напредналите Същества са знаели, че ще отидем на Седемте рилски езера, и са ги приготвили за нас. Рупите* са красиви. Те приличат на голям град. Рупите са най-свещените места на Рила. Думата Рупи в корена си има рух – място на Духа. В Рупите има Школа. Мястото от Бели Искър до Рупите – местността „Скакавците“, е светилището на Рила. Там има непристъпни места. В Рила се намира най-старата Школа. Хималаите са нова планина. От Хималаите идват да се учат в Рила. В Рила има стар институт. Посветени от Хималаите идват да се учат в библиотеките на Рила. И в Алпите има Школа, но в Рила е най-старата Школа в света. Тези Същества живеят в ефирни тела. В Рила са складирани знанията. Културата за Египет, за Индия е отивала там от Рила и се е разпространявала. Има какво да се учи за в бъдеще. Какво е значението на тези свещени центрове? – Те работят за Новата култура. Тези светли Същества в планините не се явяват на хората, освен когато хората имат Любов към тях. Учителя показа обширни долини и върхове, които се простираха пред нас, и каза: Ако ви се отворят очите, тук ще видите сега картини от „Хиляда и една нощ“. Тук присъстват разумни Същества. Трябва да влезете във връзка с тях. Обърнете се към тях и ги поздравете с думите: „Светли братя, ние ви поздравяваме и желаем Господ да ви благослови!“ Тогава те ще ви отговорят: „Това, което казахте на нас, да се върне и на вас.“ (Из " Изворът на Доброто - Последните думи на Учителя Петър Дънов " ) *Рупите- име, дадено от Учителя П. Дънов на част от Северозападния дял на Рила: (Еленивръх, Орловец, Двуглав, Зли зъб, Попова капа и Голям Купен).

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Торинската Плащеница-нови разкрития

"Експерти: Торинската плащеница не е средновековен фалшификат. Друго проучване на Торинската плащеница с използването на инфрачервена светлина доказа: това не е средновековен фалшификат, но истински древен погребален саван, в който може действително да е било увито тялото на Христос.В продължение на няколко века, учените водят спорове относно автентичността на Плащеницата, която се е превърнала в една от най-емблематичните реликви на Римо-католическата църква. Сега изглежда, че този спор е приключил. Проф. Джулио Фанти, специалист в областта на механичните и термични измервания в Университета на Падуа, и журналистът Саверио Гавета са изследвали влакна от Плащеницата и са ги сравнили с проби от тъкани, датиращи отпреди 3000 години преди нашата ера до наши дни. Резултатите от анализа показват, че "рожденият ден" на Плащеницата се намира в периода между 3000 г. пр.н.е. и 400 г. сл н.е. Вярно е, че относно това откъде на тъканта се е появил отпечатък на Христовия образ, експертите засега не могат да дадат отговор. По-рано, през 1988 г., тъканта е била подложена на въглероден анализ, и той е установил,че плащеницата е създадена между 1260 и 1390 година. Оттогава учените неведнъж са отправяли искания към Църквата относно провеждане на нови анализи, но винаги са срещали отказ. Така че в своите изследвания Фанти и Гаета са използвали едни и същи влакна, както и учените през 1988 година." / Източник: "Pravda.Ru" /   "Руският доктор по химия Дмитри Кузнецов е провел няколко научни опита,за да убеди своите колеги, че те са допуснали грешка определяйки,че Плащеницата датира от 14-ти век. Той казва,че резултатите от радиовъглеродния анализ са били замърсени с излишен въглерод,който тъканта е поела по време на пожар,който Плащеницата е претърпяла. Той е заявил,че в действителност Плащеницата е по-стара отколкото обичайно се предполагаше и,че тя е поне на 2000 години... Доказан факт е, че изображението на човешко тяло върху Плащеницата не е фалшификат. Никакви забележими следи от мастило, багрилно вещество или боя не са били открити на платното.Нещо повече, не е ясно как образът под формата на фотографски негатив се е появил изобщо. Физикът доктор Джон Джаксън от Военно-Въздушната Академия на САЩ и ръководител на Проекта за Изследване на Торинската Плащеница казва,че фибрите на изображението са прогорени до дълбочина само от 15 микрона и при това единствено от едната страна. Той добавя,че силно рентгеново лъчение може да произведе подобен ефект.И това е огромна загадка какъв може да е бил източника на такава мощна радиация преди две хиляди години... Има много неща около Плащеницата,които биха могли да докажат,че наистина е била погребалният саван на Христос, като например римска монета върху двете очи, изсечена между 29 и 33 година сл. н.е. Раните са сходни с Евангелския разказ за Христовото изпитание. А) Корона от тръни. Б) Рани по лицето. В) Охлузвания по рамената. Г) Охлузвания по колената Д) Следи от бичуване Е) Рани от пирони по ръцете и стъпалата Ж) Странична рана Е) Краката НЕ СА счупени... Изследователят Алън Адлер казва неотдавна,че учени са открили следи от изцеден (анг. "exuding"-б.п. ) течен кръвен материал отдясно на Плащеницата. Докторите научиха за съществуването на такава течност едва през 20-ти век. Това доказва ,че дори и изкусен фалшификатор не е имал представа за подобна течност и поради това не би могъл да я нарисува върху Плащеницата. Така че, саванът действително е бил в допир с човешко тяло. Важно е да се отбележи,че анализът на течността е потвърдил,че човекът, който е бил увит в савана е загинал от обезводняване и от шока, предизвикан от болката. По-рано познавачите отричаха хипотезата,че разпънатите на кръст хора неизбежно са умирали от задушаване. Извършен експеримент, включващ доброволци, е доказал, че позата на разпнат човек не е причинила затруднения на дишането и е позволила жертвите да останат живи в течение на няколко дни. Торинската Плащеница е парче плат, в който Христос е бил увит, след като е бил свален от кръста. Древната плащеница дълга 4.36 см. и широка 1.13 см. се пази с особени грижи в специален метален сандък в катедралата на Св. Йоан Кръстител, Торино, Италия. По-рано се смяташе,че първото писмено свидетелство относно Плащеницата датира от 1354 година. Но скорошно изследване, ръководено от Йан Уилсън потвърди, че е имало и по-ранни записи, датиращи още от 1200 г. Тези описания споменават за саван, който по много черти напомня Торинската Плащеница. По това време реликвата е била известна като Свещеното Платно от Едеса, тъй като е била съхранявана в турския град Едеса. Секундо Пия от Торино, адвокат и любител фотограф заснема Плащеницата, използвайки стъклени плаки за пръв път. Когато промива негативите,той бива възхитен да открие позитивно изображение и осъзнава,че той наблюдава тялото на разпнатия Иисус! Торинската Плащеница е била повредена по време на пожар през 1532 г. и преживява друг през април 1998 г. Скорошни проучвания на изображението върху Плащеницата позволиха учените да установят височината на Христос. Той е бил приблизително 180 см. висок. Малко позната реликва, пазена в манастир в Овиедо,Испания, е парче от древен плат с кървави петна. Скорошна експертиза разкри, че кръвта от платното е сходна с тази от Торинската Плащеница. Платът с размер 83-53 см. се нарича Судариум, което на латински означава "лицева кърпа". Изследователи смятат, че това е кърпата, с която лицето на Христос е било покрито, след като е бил разпнат и е била пазена прегъната в ковчег, заедно с мъртвото тяло. Хрониките разказват, че кърпата е била преместена от Йерусалим по време на войната срещу Персия през 614 г. сл н.е. Пристигнала е в Овиедо през 1113 г." (Източник: english.pravda.ru- със съкращения)  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

П. Йогананда за преражданията на някои известни личности

"Изглежда, че относно въпроса за превъплъщението философията на Индия се разминава с християнските учения. Но в действителност тази доктрина се отрича единствено в широко разпространените тълкувания на Библията, но не и в самата Библия. Превъплъщението не се явява нехристиянско или неюдейско учение. То се е проповядвало от няколко велики отци на ранното християнство, включително и от Ориген (185-254 г. сл. Хр.), който е твърдял,че го приема като нерушима традиция на "апостолските времена". /Британската енциклопедия нарича Ориген "Най-бележитият от всички Отци на църквата,може би, с изключение на Августин". Ориген пише за прераждането- "Нима не е разумно, че душите се помещават в тела в съответствие с техните достойнства и предишни постъпки?"/ Едва след петото столетие след Рождество Христово, през 553 г.сл.Хр., на Втория Константинополски събор, тази доктрина е била окончателно отхвърлена от християнските догми. Анатемата, която е била произнесена срещу тази доктрина е била следствие на политически маневри, а не толкова на теологична чистота. Учените неотдавна установиха, че папа Вигилий, присъствал по това време в Константинопол, не е взел участие в провъзгласяването на анатемата и всъщност е бойкотирал изобщо този събор... Беседите за превъплъщението понякога се оказваха крайно интересни. Веднъж аз попитах Учителя: "Имал ли е Юда някаква духовна реализация?" "Той определено е имал лоша карма -отвърна Учителят, но въпреки всичко той е бил пророк". "Бил ли е?" Такава вариация на известната тема за злодеянието на Юда ме порази. "О, да -потвърди Учителят уверено. Той е трябвало да бъде пророк, за да стане един от дванадесетте. Но е трябвало той да преживее страдания в течение на две хиляди години заради предателството. През този век той, най-накрая, е получил освобождение в Индия. Иисус се явил на някакъв учител и е помолил той да бъде освободен. Аз познавах Юда в този живот", -добави Учителят. "Вие сте го познавали? Мен страстно ме развълнува тази история. Как изглеждаше той?" "Всякога много спокоен и сдържан. У него все още се е съхранила някаква привързаност към парите". Веднъж един друг ученик започна да се шегува по повод на тази склонност. Но Учителят поклати глава и каза спокойно: "Не бива. Оставете го на мира". През 1936 година Учителят посети Стоунхендж в Англия. На своя секретар, Ричард Райт (брат Дая Мата), той подметна тихо: "Аз самият съм живял тук преди три и половина хиляди години". Понякога той ни заинтригуваше с препратки, винаги мимолетни, относно миналите животи на някои знаменити обществени личности. "Уинстън Чърчил е бил Наполеон- ни говореше той. Наполеон е желаел да покори Англия. Чърчил, в качеството си на министър-председател на Англия, е разрешил тази амбициозна задача. Наполеон е искал да унищожи Англия. В ролята на Чърчил той е бил принуден да председателсва при разпада на Британската Империя. Наполеон е бил изпратен в изгнание, след това отново се връща във властта. По същия начин и Чърчил е бил отлъчен от политиката, но след известно време отново се възкачва на власт". Интересен е фактът, че Чърчил в младостта си е намирал вдъхновение във военните подвизи на Наполеон. "Хитлер- продължи Учителят, е бил Александър Велики. Любопитно е, че и двамата- Хитлер и Александър, са приели стратегията на мълниеносната атака - блицкрийг, както я е нарекъл Хитлер. Разбира се, на Изток, където завоеванията на Александър са довели до гибелта на велики цивилизации, названието "Велики" звучи саркастично". Учителят се е надявал да пробуди в Хитлер общоизвестния интерес на Александър към религиозните учения на Индия и, по този начин, да отправи амбициите на диктатора към по-високи духовни цели. Той действително се е опитал да се срещне с Хитлер през 1935 година, но му е била отказана такава среща. "Мусолини - казваше Учителя, е бил Марк Антоний. Кайзер Вилхелм е бил Юлий Цезар. Сталин е бил Чингиз Хан". "Какъв е бил Франклин Рузвелт?" - попитах аз. "Аз никога никому не съм казал за това -отвърна Учителят с усмивка. Аз се опасявах от неприятности!" "Ейбрахам Линкълн, -ни обясни той, е бил йога в Хималаите, който е умрял с надеждата за постигане на расово равноправие. С раждането си Линкълн е имал за цел изпълняването на това желание. Той се е завърнал отново в това столетие като Чарлз Линдбърг -каза Учителят. Интересно е да отбележим, че независимо от достойните заслуги, Линкълн не е получил така широко обществено признание, докато почти без особени усилия то е станало достояние на Линдбърг. Странно е, че след смъртта на Линдбърг, неговият хавайски приятел Джоузеф Кахалеахи, възкликнал: "Това не е незначителен човек. Този човек е от нивото на Президент" ... Известно е, че Чарлз Линдбърг е проявявал интерес към индийската философия. Вероятно (може само да гадаем), осъществявайки желанието, възникнало в йогата да се посвети на делото за расово равноправие, и отхвърляйки, като Линдбърг, общественото признание, което е било кармическа награда за успеха на Линкълн, той отново в следващия си живот да стане йога. Относно по-святи хора, Учителят казваше, че Тереза Нюман, католическата притежателка на стигматите от Конерсройт, Германия, е била Мария Магдалена: Ето защо,- ни обясни той, тя е притежавала дарбата да получава видения от Христовото разпятие". Лахири Махасая -веднъж той ми каза в Туенти-Найн Палмс, е бил най-великият светец на своето време. В предишния си живот той е бил крал Джанака. Бабаджи го е посветил в златния дворец, поради факта, че той е живял в дворец и преди. Според друг ученик, Учителят е казал, че Лахири Махасая е също големият средновековен мистик Кабир. "Бабаджи, -ни каза Учителят, е въплъщение на най-великия пророк на Индия Кришна." Учителят ни разкри, че той самият е бил най-близкият приятел и ученик на Кришна, Арджуна ("Принцът на преданните", както е наречен в Бхагавад Гита). За нас се оказа лесно да повярваме, че той е бил този могъщ войн, тъй като изключителната волева сила на Учителя, неговият вроден талант за водачество, и неговата огромна физическа сила (когато той избираше да я прояви) характеризираха някого със склонностите на могъщ, непобедим герой. Говорейки за това превъплъщение, Учителят ми каза: "Ето защо, в този живот, Аз съм толкова близък с Бабаджи".   / Откъс от глава 28 на книгата "Път" от Свами Криянанда /

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Едгар Кейси за нашето време

"Мрачните прогнози на знаменитият американски пророк Едгар Кейси от десетилетия хвърлят в ужас жителите на Земята, но малцина знаят, че сред предсказанията на Кейси има и напълно позитивни. Ето някои от предсказанията на Кейси, които още не са се сбъднали: Нова област на науката, ще се развие на базата на психически / духовни явления През септември, 1939 г., Кейси предрича, че това ще се случи тогава, когато се обособи един и същи интерес от страна на науката към умствените, духовните явления, така както е и към материалните явления. Кейси не определя срок за това, но уточнява, че това ще бъде една нова фаза в познанията на човечеството. Ново откритие в астрономията ще се направи Кейси прави велико предсказание, че ще бъде направено откритие на завъртането на Слънчевата система около звездата система, съставена от Арктурос и Плеадис. Налице е възможност за Трета световна война Кейси предвижда възможността за Трета световна война. Той говори за размирици, които ще се зародят около проливите Дейвис, и в Либия, и в Египет, и в Анкара, както и в Сирия, около проливите в Австралия, в Индийския океан и Персийския залив. Като се има в предвид войните в Афганистан и Ирак, както и напрежението в Близкия Изток в момента, със сигурност съществува възможност за такава война. Значителни археологически открития относно произхода на човека ще бъдат направени Кейси предрича, че ще бъдат направени три значителни археологически открития от много древно и важно естество, които ще доведат до революция в начина, по който се разбират човешкият произход, космологията и религията. Кейси заявява, че това ще се случи, когато човечеството достигне едно по-високо ниво на духовност. Трите открития според него са в Египет (в близост до Великата пирамида), областта Бимини (където е възможно част на Атлантида да вече е открита) и Юкатан (мястото, където астероид е убил динозаврите). Китай ще се превърне в християнска нация Кейси предвижда бъдеще, където Китай ще бъде: "люлката на християнството, отнасящо се до живота на хората." Тъй като китайското комунистическо правителство вече е спряло своята културна война срещу религията и демокрацията и подтиква към ограничаване практиката на будизма, няма никаква причина за съмнение, че китайският будизъм един ден ще се превърне в "люлка на християнството." Вулканична дейност ще доведе до големи земетресения "Ако продължи активността на вулканите Везувий или Пеле, на южния бряг на Калифорния и областите между Солт Лейк и южните части на Невада можем да очакваме в рамките на три месеца след това множество земетресения.” Американското западно крайбрежие ще бъде унищожено Кейси предвижда, че в Лос Анджелис и Сан Франциско, както и в много части на Западния бряг ще настъпи унищожение. Промени в земната повърхност ще настъпят също и в централната част на Съединените щати. Океанското равнище ще се повиши значително Кейси предвижда, че с разместването на земните магнитни полета, което започна през 1998 г. ще дойде и постепенното топене на полярните ледове, което евентуално ще доведе до наводнение на много крайбрежни региони, което пък от своя страна ще доведе до спад на сушата около 30 фута. Всичко това би могло да бъде причина и за големи промени в бреговите линии по света. Нова ера на мир и просветление ще последва огромните Земни промени И накрая, Кейси предвижда настъпването на една нова ера на просветление и мир за човечеството. От множеството предсказания, които Кейси даде и които се сбъднаха в действителност следва това , че неговото пророчество за бъдещето трябва да се разглежда сериозно. Въпреки това, Кейси сам заявява, че бъдещето не е фиксирано и че свободната воля на човека прави почти всичко възможно. (sanovnik.bg)   Откъс от книгата "ПРОРОЧЕСТВА" / 1996: * За природата на сънищата, които са по-често символични, отколкото буквални: “Всяко условие, което става реалност, бива първо сънувано. То е проекция на мисъл или условия, които наистина са възможни в бъдещето.” “Не е необходимо човек да се въздигне до небесата, за да доведе Силата [Бог] до хората, нито трябва да проникне в елементите, нито да се спусне в дълбините, за да доведе Силите, защото пред теб са положени, днес, добро и зло. Избери това, което ще доведе до по-добро развитие на Аза. Отдаване на Господа е службата, която човек дължи на своя създател…” “В духовния аспект (на живота) всичко е добро. Докато същността реализира съдбата си чрез своя интелект, нейната опитност става лоша или добра в зависимост от избора.” “Защото, запомнете, Съзидателната сила (Бог) е създала човека със своя собствена воля. Какво ще прави с нея, той си знае! Само тенденциите и склонностите могат да бъдат дадени, а те, както е указано тук, понякога изглеждат като лош избор, понякога има полезни влияния. Те трябва да зависят изцяло от самата същност.” “Както е дадено от Него, Бог е поставил вратите…Той е поставил целите, през които човешката активност трябва да премине. Но Той оставя избора на човека.” “Този, който очаква и който действа в очакване, в съответствие с духовните и физическите активности, ще бъде възнаграден.” “Сине мой, във всичко, което получаваш, търси познанието” гласи библейска заповед. Кейси добавя “… и способността да го прилагаш”. * Един от най-често споменаваните изрази на Кейси се отнася до “това първо правило, закон, който е вечен – посетите семена един ден трябва да бъдат пожънати.” Това е ключът към разбирането на прераждането и карма, чрез които се проявява законът за причината и следствието. Действието му се простира не само в настоящия живот, но и в миналите и бъдещите животи. Сегашният ни живот е резултат от миналите и причина за нашите бъдещи преживявания, защото те се определят от нашите сегашни мисли и действия. Кейси подчертава библейското твърдение: “Божият закон е съвършен – той обръща душата.” Може да пренебрегваме тези закони, да не ги прилагаме в практиката, но те съществуват и ние попадаме под въздействието им всеки ден. “Ако искаш да имаш приятели, дръж се приятелски. Ако искаш да бъдеш обичан, обичай.” Спящият пророк напомня: “Има закони – законът е любов, любовта е закон…” “ Защото Божият закон е съвършен и каквото някоя същност, индивидуалност, посее, това трябва да пожъне. Този закон не може да бъде променен. Но дали ще бъде приложен с цялата си строгост, или със снизхождение и благосклонност, зависи от избора на същността. За да получава човек снизхождение, благосклонност, любов, приятелство, човек трябва да проявява тези чувства към близките си. Има бариери, да. Те могат да бъдат премахнати от Него, Който плати цената вместо тебе; не за себе си, а с вяра, любов, търпение, доброта и нежност трябва да ги срещнеш. На същността може да се стори, че е твърде нечестно да преживява такава опитност (конкретна лоша съдба на личността). Така ли е? Божият закон е съвършен. Благодатта му е достатъчна, ако твоето търпение е достатъчно…” * Питат Кейси за указание в каква църква да се присъедини човек. - “Запомнете, по добре църквата да е във вас. Колкото до организацията, изберете не такава, която да ви е удобна на вас, а такава, в която ще служите по-добре… без значение как се нарича. Нека животът ти да слави Иисус Христос… Защото Учителят не построи църкви, Той положи основи.” * На друг човек Кейси казва, че църквата е вътре в него, това човекът бил научил от предишна инкарнация: “Преди това същността е била в английската земя в периодите, когато възникнал въпросът между държавата и църквата. И тогава същността за себе си решила веднъж завинаги: църквата е в теб самия, а не в някой папа или проповедник, нито в някоя сграда – само в теб. Защото тялото ти е храм на живия Бог и Христос става твой спътник в духа и тялото…” “Както трябва добре да се разбере (а това все повече и повече ще се разбира от менталната същност на човека), развитието на душевните качества на човешкия род ще расте все повече и повече, за да представи целия период на преход като развитие на човешката раса не в биологична й форма, а в социалната, като условия в еволюцията на човека във всяка опитност (или прераждане).” * Кейси дефинира психичните явления с обяснението, че “психично” означава “от духа или душата”. Той добавя, че психичните сили са: “когато въображението се сънастройва с духа или душата на индивида” или “могат да дойдат от други същности, или души, които преминават. Те са действителни. Не могат да бъдат разбрани от физическа гледна точка, а само от интуитивния, възприемчив ум. Без психичния свят, физическият би бил в състояние на “опити и грешки” или като “кораб без кормчия”. Той е изграждаща сила във всички и във всяко състояние.” “На този, който има и използва правилно, ще му се даде. Онзи, който има и злоупотребява с привилегията, ще му се отнеме и това, което притежава. Ако използваме правилно и най-слабите си психични качества, ще ни се даде повече. Но трябва наистина силно да желаем да придобием тези качества.” “Намери себе си. Намери идеала на Аза. И колко висок е този идеал. Дали той се състои, или се отнася до саморазвитието (или до себеотрицателното развитие) заради славата на идеала? Бъди сигурен, че идеалът е духовен… И не се задоволявай с друг водач, освен от Трона на Божията милост!… А кой може да бъде по-добър водач (да го учи) от Създателя на Вселената? Защото Той е казал, че “ако търсите, ще намерите” и “няма да те изоставя неутешим”. Ако ти си праведен в целите, в намеренията, в желанията, “Аз ще донеса всичко в паметта ти, от което се нуждае твоята душа, ум, тяло, развитие… Това е обещание от Него, който може да изпълни каквото е обещано на всяка душа, търсеща Неговото лице, Неговия път.” “Тогава често говори със своя Създател. И нека твоята молитва бъде: “Господи, нека бъде волята Ти, че аз – Твоят син, Твой слуга – да бъда от най-голяма полза за хората. И нека Отче наш, разбера Неговите заповеди, така както Ти си обещал, че ако Го чуем, това, което искаме в Името Господне, ще бъде наше. Аз ще търся тази връзка, Отче наш, както и да ми бъдеш водач всеки ден!” . . .“Защото за същността – както и за света – търпението е урокът, който всяка душа трябва да научи в своето пътуване през материалността. А това е смисъл за същността: Времето, Пространството, Търпението са в менталната област, същите, които се подразбират от израза “Бог Отец, Син и Свети Дух”; или както Дух, Тяло, Душа. Те са израз на триизмерната мисъл. И в търпението човек започва все повече и повече да разбира континуитета на живота, душата като част от Цялото…” “Времето и пространството са елементи от собствената идея на човека за Безкрайното и не са реалности, както са телесните неща в света…” “Защото светлината се движи в Пространството и Времето и върху това чиле, гранче, между тях са записите, направени от всяка душа в нейния път през вечността; чрез нейното узнаване не само на материалния свят, но и в мисълта в каквато и сфера на същността да съгражда за себе си в своя опит, в своето пътуване, в своята дейност.” “Тези записи се правят във връзка с нашата среда, наследството ни и според нашите идеали. Така там има не само запис на фактите, но и оценка за тях. Когато се “четат” Акашовите записи, факторите, свързани със средата, наследството и идеалите също се вземат предвид.” “Така, независимо от това, което същността е извършила или може да извърши, вътре в нея са записите на това, което е извършила върху гранчето на Времето и Пространството.” “Бог задвижва света, Духът произвежда неговата активност. При движението Той създава Светлината, а после хаоса. От Светлината идва Сътворението на онова, което на земята се нарича материя, а в сферите около земята – Пространство и Времето; и чрез Търпение материята е еволюирала в активности, докато са се появили небесата и съзвездията, звездите и Вселената, която я познават – или се опитват да я опознаят индивидуалните души-същности в материален план. После на земята идва материалността чрез Духа, който влиза в материята. Духът се индивидуализира и става това, което различаваме като индивидуални същности. Духът, който е внедрен в материята, който има отношение към цялата земна среда за славата на Съзидателните Сили, е част от Универсалното съзнание.” < Колкото повече осъзнава – чрез Търпението, чрез Времето, чрез Пространството – своята връзка с Божествената природа – Отец, Син, Свети Дух, в Аза същността намира тяло, ум, душа. Както Синът е създателят, така и умът е създател на индивида. > . . .“Когато се заемеш с днешните проблеми, всеки един от тях се оказва чат от онова, което се опитваш да постигнеш. Не просто опитностите ти от момента, защото онова, което се е случило във времето преди много години, днес дава своите плодове. Дали ще ги обереш зрели, или ще ги оставиш да изгният на дървото на живота? Или пък направо ще ги пренебрегнеш?” * Как да узнаем кога вземаме правилни решения? – “Чрез вслушване навътре… Защото отговорът на всеки въпрос; отговорът, как да разберем Неговия път, винаги е в нас. Вътрешното Аз е част от Безкрайното, докато упорството на личността (което може да ни отклони) винаги е във война с Безкрайното, защото му липсва онова, което може да се нарече издръжливост, вяра, търпение…” “Изисква се търпение да се отнесем към другите така, както искаме те да се отнасят към нас. В този момент ние получаваме награда. Години разделят причината от следствието. В търпението ние опознаваме душите си, осъзнаваме нашата идентичност, това че всеки от нас е корпускула в едно велико тяло, в сърцето на нашия Бог. И Той не иска нищо друго.” . . .* Фактически, именно благодарение на схващането на тези понятия за нас е възможно да познаем Безкрайното. Записите на това, което сме направили в миналото, са вътре в нас и те са там за нас, за да си спомним, ако искаме, защото “ни е обещано да си спомним всички неща”. “Каква е водата на живота? Какво е това, което Духът и Невястата, или Духът и Агнецът казват, че свободно идва и си отива? Търпение, Време, Пространство! Така можем да узнаем, че сме част от Него; че нашият дух, нашите души свидетелстват в нещата, направени от нас, в които ние свидетелстваме за Него.”   (Източник : cpecs.com)  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

H.Рьорих и България

"Тъй като сме склонни да забравяме историята и фактите й да потъват в морета от документи, свързваме името Рьорих преди всичко с програмата Знаме на мира, провеждана през 70-те години на ХХ век от покойната Людмила Живкова. Никой не може да отрече нейната заслуга за голямата популярност, която името Рьорих тогава получи в България. Нейните предшественици обаче, сред които е и Васил Стоилов нe са имали нито намеренията й, нито възможностите й, да въздействат върху публиката по начина, по който тя успя да го направи. По това време Васил Стоилов бе един от малцината, за които Рьорих не беше нещо ново, не беше поредна сензация, както за по-голямата част от публиката. Той не бе въвлечен в духовната държава на Рьорих в резултат на проведената кампания или по принудата на конюнктурните обстоятелства. Художникът обитаваше тази държава много преди това, през 20-те и 30-те години на ХХ век, в годините на своята младост, заедно със своите приятели и колеги тогава – по-възрастните от него Борис Георгиев, Николай Райнов, Благой Мавров, Майстора /на които в началото дължи и голяма част от своята информация за Н.Рьорих/...   Николай Рьорих (1874 -1947) "Връх на пет съкровища (Два свята)" -Н.Рьорих, 1933 г. Koгaтo B.Cтoилoв пoeмa cвoя път в изĸycтвoтo пpeз 20-тe гoдини нa XX вeĸ, H. Pьopиx e yвлeчeниe нa мнoзинa, в няĸaĸъв cмиcъл e мoдa, ĸoятo зa няĸoи oтминaвa c гoдинитe, тaĸa ĸaĸтo ce e пoявилa. Ho зa Bacил Cтoилoв, вeднъж пpипoзнaт, H.Pьopиx cи ocтaвa дyxoвeн yчитeл зa цял живoт. Зa нeгo H.Pьopиx e иcтинcĸo въплъщeниe нa чoвeĸ и твopeц c впeчaтлявaщo, мoщнo дyxoвнo излъчвaнe, oбeдинявaщ Изтoĸa и Зaпaдa c изĸycтвoтo cи и c eтичecĸaтa cи дoĸтpинa. Bлeчeниeтo ĸъм идeитe нa H.Pьopиx и вĸycът ĸъм нeгoвaтa живoпиc ce ycтaнoвявaт ĸaтo тpaeн eлeмeнт, cъвceм бeзĸoнфлиĸтнo впиcaл ce в cтaбилнaтa, пpocтa и cтpoгa, цeннocтнa cиcтeмa нa B.Cтoилoв. Mнoгo ca ypoцитe, ĸoитo тoзи бългapcĸи xyдoжниĸ възпpиeмa oт H.Pьopиx и cлeдвa в изĸycтвoтo и живoтa cи... Bacил Cтoилoв cъбиpa пpoдължитeлнo и цeлeнacoчeнo в cвoя apxив дoĸyмeнти зa Hиĸoлaй Pьopиx. Mнoгo oт тяx ca yниĸaлни и гoвopят зa дългoгoдишнo зaдълбoчeнo пpoyчвaнe нa твopчecтвoтo и дyxoвния oпит нa тoзи xyдoжниĸ, ĸaĸтo oт нaчинaeщия, тaĸa и oт зpeлия Bacил Cтoилoв. Toвa ca peдĸи ĸниги, cтaтии, пepиoдични издaния, бpoшypи oт цeнтpoвe, пocвeтeни нa изyчaвaнeтo и paзпpocтpaнeниeтo нa идeитe нa Pьopиx пo cвeтa – Pycия, Индия, CAЩ, Eвpoпa.[4]. Teзи мaтepиaли пoпaдaт в ĸoнтeĸcтa oт дoĸyмeнти, cвъpзaни c eднa твopчecĸa личнocт cилнo ycтpeмeнa ĸъм тъpceнe нa cвoй caмocтoeн път в изĸycтвoтo и изгpaждaнe нa cвoй нeпoвтopим cвят... Eднo oт пoдчepтaнo интepecнитe пpoтивopeчия, пo-cĸopo вътpeшнo, пcиxoлoгичecĸo, eтичнo и ecтeтичecĸo e бoгoмилcтвoтo нa Bacил Cтoилoв. Увлeчeниeтo мy пo тoвa peлигиoзнo yчeниe, пoявилo ce пpeз 10 вeĸ, oбявeнo пo-ĸъcнo oт цъpĸвaтa зa epec, нe e пpoявa нa oбиĸнoвeнo любoпитcтвo. To би мoглo дa ce oпpeдeли ĸaтo пpoтивoпocтaвянe нa poдoвaтa и ceмeйнaтa тpaдиция, чиитo ĸopeни ca в пpaвocлaвнoтo xpиcтиянcтвo и ĸaтo нapyшeниe нa пpaвилaтa oт глeднa тoчĸa нa цъpĸвaтa, чиитo cлyжитeли ca нeгoвия бaщa и дeдитe мy нaзaд във вpeмeтo. Изpacнaл в cвeщeничecĸи и ĸнижoвeн дoм xyдoжниĸът твъpдe paнo oпoзнaвa и зaпoчвa дa cи cлyжи c изoбpaзитeлнитe и cлoвecни изpaзни cpeдcтвa нa xpиcтиянcĸaтa ĸнижoвнocт и ĸyлтypa. Учeничecĸитe мy тeтpaдĸи пo литepaтypa и pъĸoпиcнитe мy ĸниги cъc cтиxoвe ca yĸpaceни c pиcyнĸи и винeтĸи c цъpĸoвeн изoбpaзитeлeн peĸвизит – цъpĸoвнocлaвянcĸи шpифтoвe, cтилизиpaни oбpaзи нa Xpиcтoc, пpидpyжaвaщи тeĸcтoвe, ĸoитo oбaчe ca твъpдe дaлeч oт ĸaнoничнoтo xpиcтиянcтвo... Интересът към богомилството и неговите сродни европейски духовни движения – патарени, катари, албигойци – за В.Стоилов се превръща в предмет на професионално проучаване. При първото си пребиваване в Париж /1928-1932/, благодарение на приятелството си с големия български библиограф д-р Никола Михов той открива във Френската национална библиотека голямо количество от интересуващата го литература по този въпрос като продължава в този дух на нови търсения и при всяко от следващите си пътувания там. Ценни издания за богомилите, между които е и т.нар. Златна книга, той събира и в личната си библиотека. В посоката на богомилството, на извънканоничното боготърсачество, В.Стоилов търси корените на българския етнически и антропологически характер и тип. А увлечението му по идеите и изкуството на Рьорих бележи степента на универсализация на тези негови духовни нагласи и занимания. Четенето на споменатата Златна книга, което можем да проследим по запазения в архива му екземпляр, отбелязва синхронизирането и наслагването на сходните конструкти между богомилството и идеите на Рьорих. “То [богомилското учение] представлявало не само едно възвестяване на творческите и разрушителните сили, които движат всемира и на които е подчинен и човека, но в него е била провъзгласена и всеземночеловеческата общиария, всеземночеловеческото общожитие при всечеловеческо равенство и всечеловеческо братство, без лична собственост, без царе, без царства, без господари и без роби”. Подчертаната от В.Стоилов част в този израз характеризира посоката на подчертаванията в цялата книга. Отбелязани са всички изрази и отделни думи, изразяващи универсални понятия в нейния текст. Събираните от В.Стоилов материали за Н. Рьорих са свързани и с обществената задача да запознае по-широка част от българското културно общество с идеите и творчеството на този мислител, художник и учен, за когото по това време се говори на много места по земята, който изпраща своите сигнали от Изтока, от Индия и Тибет и от свободния свят отвъд океана. Пространната статия на нашия художник, посветена на Н.Рьорих е публикувана в няколко броя на вестник “Родно изкуство” през 1940 година /от бр. 4 до бр. 5 вкл./. Тази статия заема особено място в литературните и изкуствоведски изяви на В.Стоилов. Тя представлява своеобразен код към общуването и разбирането на изкуството не само Рьорих, но и на самия В.Стоилов. Замислянето и написването на текста за Н.Рьорих е повод и за кореспонденцията на нашия художник със самия Н.Рьорих, както и с музеите и центровете събиращи неговото изкуство и пропагандиращи идеите му – Париж, Рига, Ню Йорк, Москва и др. За да разберем мащабите на тази задача е добре да я положим върху важните събития от тези години – навечерието и началото на Втората световна война, пресният спомен от индийските националноосвободителни борби начело с Ганди и обаянието на младия Джавахарлал Неру начело на Индийската държава , както и обиколките на големия индийски мислител и писател Робиндранат Тагор из Европа и гостуването му в България, изобщо обаянието и влиянието на Изтока, на неговото изкуство и философия за европейската култура. В тази своя статия В.Стоилов поставя Н. Рьорих в редицата на “великите посветени”, на “вечно прераждащите се учители, готови всякога да понесат кедровия кръст на земното страдание, за спасението на човека”. “Такива са били – пише той – Исус от Назарет, Св.Франциск Асизки, Рембранд, Бетховен и др.” Николай Василиевич Рьорих е сред тях “най-светлият викинг, който живее днес на земята”, “който има всички тайни знаци на пророк и водач в пътя към културата”. Като”дейност от апокалиптичен мащаб” В.Стоилов определя в самото начало на текста си живота на Рьорих. “Това, което за Средновековието и Ренесанса са Джото, Фра Анжелико, Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рафаело, Веласкес, Рембранд, Нуно Гонсалв, Рюиздал, това е Николай Рьорих за днешната епоха”. Aвтоp: Надежда Александрова (със съкращения-bibliosphere.eu) ........................................................................................................................................................ -Людмила беше един истински човек. Людмила направи чудеса. Нейните чудеса ке говорят и без филм...Тя беше на мене керка,тя беше много близка. Като ми тежеше нещо: - "Не се сърди,Ванге!"- ми казваше. И затова си бехме близки и сме си близки. -Чувствате ли я Людмила сега, явява ли се понякога? -А-а тая тайна няма да ти кажа аз. А-а ,това е тайна. Кой каза? Ванга каза...Тия тайни са мои.Те са богови..." (Откъс от интервю с леля Ванга,проведено през Май 1996г. на Рупите) "...Истина е и че Ванга не разкрива причините: “Все ме питате, разпитвате. Аз няма да ви кажа. Историята ще ви каже. От историята нищо не може да се скрие. Людмила имаше големи качества. Ако беше останала жива, много неща нямаше да бъдат така, както са сега. Тя щеше да направи чудеса, ако не беше умряла.” Но за дъщеря й Евгения Живкова нещата стоят така: “Няма никаква мистерия нито около нейната смърт, нито въобще около нейния живот.” Все пак нейните близки приятели я смятат за убита. В книгата си "Людмила" пък един от най-добрите й приятели - Богомил Райнов, смята, че тя просто е напуснала обезсилена този свят... Спиралата – синоним на развитие Людмила Живкова публично показва своите уклони към източния мистицизъм, което е твърде общо казано. През 1979 г. излиза статията й “Хармония и красота в безпределния спиралообразен кръг на развитието”, а сборникът й “За усъвършенствуване на човека и обществото” е просмукан с източна мисъл. “Философски тя имаше за емблема не кръга, а спиралата – пише Пантелей Зарев. - По кръга нещата се повтарят, по спиралата те се извисяват и вървят нагоре. Ето защо спиралата бе нейният символ за човешкото, паметта за изминат път, подвижната точка при възхода нагоре.” Основният постулат на Бялото братство е за постепенното възходящо развитие в спирала - от раждане към смърт, всъщност затваряне и развитие на еволюцията. Дори ако се застане пред главния вход на НДК, строен от Людмила Живкова, и погледът се отправи вляво и вдясно, той ще открие два черни барелефа, които се състоят само от една стилизирана спирала. В левия се вижда годината 681, а в дясно - 1981 - т.е. 1300 години от спираловидното развитие на България. (Днес тези барелефи са скрити от рекламни пана - б.а.) Людмила е свързвала миналото, настоящето и бъдещето във велико триединство. За нея това е било синтез на върха, до който е достигнала тогавашна България и народът й –“дръзновение, носено от силата на вечния огнен стремеж”. Посланикът ни през 80-те в Мексико Богомил Герасимов твърди, че Людмила Живкова е била Агни Йога, а Агни е индуисткото божество на огъня. “Мила обичаше страстно огъня – пише и Любомир Левчев, - обичаше неговата пречистваща сила, неговата опасна красота. Обичаше го по прометеевски, за нея той беше символ на духовния живот и знак на вечния стремеж към съвършенство. В нейните най-зрели слова, тази дума се среща често.”... Между 17 и 27 март 1981 г. Людмила е на поредно посещение в Индия по покана на Индира Ганди. Там посещава градовете на махатмите Лакнау, Мадрас, Аоровил, Понтичери... През април 1978 г. в галерията на ул. "Шипка” № 6 Живкова прави грандиозна изложба на Николай Рьорих с присъствието на неговия син Светослав, който организира собствена изложба. Провеждат се научни симпозиуми за осветляване дейността на учения и мислителя. И днес България е собственик на най-голямата сбирка от над 200 платна на художника, след тази в "Рьорих център" в Ню Йорк. С изложбата Людмила Живкова цели да направи пробив в масовото съзнание, да използва животът и творчеството на личността като конкретен сравнителен пример и средство за естетическо възпитание. Успехът на програмата "Рьорих" води до идеята за движението "Знаме на мира". Л. Живкова награждава Светослав Pьopиx при посещението му в България За Людмила Живкова "царството на бъдещето" вече е "царството на красотата". Според нея детските форуми трябвало да култивират у децата планетарно, а по-късно - космическо съзнание и мислене. Тогава ООН обявява 1979 г. за година на детето и оформя програмата "Леонардо Да Винчи", която работи и до днес. Всички ученици в България са включени под една или друга форма в движението, то представлява цяла културна програма. Децата от целия свят влизат в българския парламент и по едно дете от всяка страна произнася слово от трибуната. Международният успех на Асамблеята може да се посочи само с един факт - словото на Людмила пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк през същата 1979 г. Тогава в кулоарите на ООН се образува опашка за поднасяне на лични поздрави към голямата ораторка. Телевизионните станции постоянно излъчват неини изявления... Обърната на Изток, “Людмила Живкова имаше пиетет към духовното и към онези култури, в които са господствували не материалните и технически фактори, а фактори морални, фактори на духовността. Източната философия е философия на съзерцанието. Тя приема действието само като духовно състояние, докато Людмила се стремеше към практическо действие. Това е качествено различно от философските системи на Изтока. Тя не се откъсваше от големия и сияещ свят около нея, за да възприема нещо, което има характера само на идея, на метафизичност. Тя чувстваше връзките си със света. И най-вече с неговата младост, с децата”. Това пише Пантелей Зарев, а самата Живкова заявява: “Мисълта за детето е мисъл за бъдещето. Нека придадем искрите на творческия Огън в достойни ръце, които ще продължат да утвърждават прекрасната същност на творчеството”. Работата си по програмата за всенародно естетическо възпитание тя започва още през 1975 г. За тази си програма Людмила е наречена от западни професори "Мечтателката от София". Дотогава само един човек от Източния блок е наричан мечтател – Ленин, водителят на Октомврийската революция в Русия през 1917 г. Фундаменталните резултати на жизнения път на Людмила Живкова не спират да ни удивляват, а неразбирането на нейните идеи прекалено опростенчески ни кара да я назоваваме "ексцентрична”. С будния си и творчески ум тя прави толкова за българската култура, колкото всичките правителства след нея взети накуп не успяват. Като майка и жена тя прави толкова много за децата на България и на света, че предизвика любовта на хиляди от тях и уважение от страна на световни организации, авторитетни люде и цялата тогавашна международна общественост..." (Текст: Стоян Радулов, със съкращения)

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Учителя Петър Дънов за влиянието на планетите:

Влияние на планетите: "Астрологията, това е една стара наука. Тя води своя произход още от първата култура, зачената е с първата раса, която е съществувала на земята в предисторически времена. Астрологията, това е физиология на човешката душа. Може да направим следното сравнение: както анатомията е необходима за един лекар, за един хирург, така съвременната астрономия представлява анатомия, а пък астрологията — физиология на небесните тела. Астрологията, това е една отвлечена наука. Мъчно е да се докаже каква връзка има между планетата Марс и човека. Или мъчно е да се докаже прямо, фактически какво влияние има Сатурн за човека. Когато кажем, че някой индивид е слънчев тип, това е символ. Когато кажем, че някой е марсианец или че някой принадлежи към типовете на Луната, Сатурн или Венера, това са пак символи. При хората от слънчевия тип Слънцето има връзка с човешкия ум. Ще ви дам общи, бегли мисли върху тия типове. Слънчевите типове се отличават по следните белези: те са любители на Природата, затова са хора поети, оптимисти, гледат светло на бъдещето, весели са и по натура са добри. Можем да кажем, че те са почти най-добрите хора. При добрия аспект на Слънцето те са философи на творчеството, разсъждават философски, имат една здрава философия, подложена на един здрав опит. Следователно слънчевите типове се занимават повече с музика. Туй е влиянието на Слънцето — върху целокупния мозък на човека. Дойдем ли до влиянието на Венера, тя се занимава с една по-гъста материя, със сърцето, занимава се с кръвообращението — сгъстяването и разредяването на кръвта. По някой път тя се занимава с миризмите на цветята и знае как да ги комбинира. Понеже е богиня на Любовта, то, за да увлече хората, тя е майстор на формите. Сега астролозите разправят, че тия хора, които са под влиянието на Венера, всякога се отличават, че са горещи, у тях има отлично кръвообращение. Те на всяка стъпка все за Любов говорят. Ще ги видиш в разни афери, инциденти, навсякъде. Те и през прозореца излизат, и през вратата излизат, и през най-малката дупка може да влязат и да излязат. Когато Венера заговори, за нея няма препятствие. Разбира се, Венера си има и своите добри влияния. Когато тя се влюбила в Слънцето, придобила от него добри качества. Венера има за баща Юпитер и го почита. Тогава тя упражнява отлично влияние върху човека. Но по някой път куртизанка е тя; когато е свързана със Сатурн, пък има приятелство с Марс, че и с Меркурий, тогава се дигат много скандали и все от любов. Разбира се, за в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора. Кръвта във венерините типове се различава от кръвта на хората от слънчевия тип. Устройството на организма във венерините типове е различно от формите на слънчевите типове. Изобщо всичките типове се различават по своите геометрически форми. Венерините типове обръщат внимание на външната култура: красивите шапки, напъстрени с пера на птици и др. Като обича външното и като се стреми към красивото в Природата, тя създава модата, все тя се разпорежда. Венера като види някое голо дете, казва: Ще облечете туй дете. Сатурновите типове са под влиянието на Сатурн. Вие сте учили за него, в старата митология се говори. Сатурн едно време е бил баща на боговете. Той изгубил своя престол и станал недоволен. Хората, върху които тази планета има влияние, са големи скептици. Едно окултно предание казва, че за да изгуби Сатурн туй си положение, причината била, че се влюбил в една от дъщерите на човечеството. Тя го излъгала и затова го свалили от престола му. Ето защо Сатурн спрямо хората е крайно подозрителен. Тъй е паднал този бог от своето величие. Туй, което ние наричаме съдба в света, това са всякога сатурновите типове. Те се отличават с крайно подозрителен характер. Всичките най-ужасни престъпления, които стават в света, всички мъчения, убийства се дължат все на Сатурн. Разбира се, някой път тия влияния идат във свръзка с Марс. Марсовият тип е героичен, войнствен, доблестен. Песимизмът, недоволството у хората се дължи все на тоя марсианец. Преобладаващо влияние в организма има венозната кръв. У всички тия сатурнови типове преобладава въгленът. Аз ги наричам хора на въглерода, направени са все от въглен. Те в нищо не виждат доброто. Каквото хубаво нещо и да му кажеш, той ще ти покаже обратната страна. У Сатурн повечето черти са лоши, но някой път се случва, че има и добри страни. Една част от планетите действат зле върху човека, но благодарение, че другата част действа благотворно, те се взаимно компенсират. Сатурновите типове хора изобщо, храносмилателната им система е слабо развита, всякога имат развален стомах. Много недъзи има у тях. Те имат силен дух, критически ум. Ако искаш някой да ти намери погрешките и да ти покаже правия път, намери един Сатурнов тип. Това е френологическото им отличие. Центърът на разсъдъка у тях е силно развит. Личните чувства са чрезмерно развити. Страхът у тях е тъй също силно развит, защото те гледат на лошата страна на живота. Всеки човек, който е песимист, от чисто френологическо гледище у него са силно развити страхът, предпазливостта, честолюбието, тщеславието. Съвестта е слабо развита; вярата и надеждата — също. Такъв човек като види, че не може нещо да реализира, той обръща другия лист и почва да проповядва своите възгледи. Те гледат през особено стъкло на живота. Луната и тя упражнява известно влияние върху хората. Как се казват тия типове, върху които Луната указва влияние? — Лунни типове или лунатици. Те са хора на въображението. Един човек, върху когото Луната оказва влияние, ако започне някъде търговия, на 100-тях, 150 вярва. И затуй такива хора никога не прокопсват. Те все се чудят защо нещата стават тъй или иначе, все са изненадани. Те са поети, не се обезсърчават, имат много голяма вяра. Те вярват на късмет. Колкото гадателки има в София или другаде, те ще ги намерят, ще искат да им кажат нещо от късмета, като им гадаят било на кафе, било на боб, било на карти. Тия хора са още и иманяри, вярват, че има скрити съкровища в земята. Те не обичат да работят, надяват се на късмета си. Турците казват: Ако ми е късмет, на крака ще ми дойде. У тези хора челото им горе е широко. Лицата им са валчести, доста правилни. Те вярват в добрата страна на съдбата. Марсовите типове са отлични. Те са смели, решителни, мускулести, по темперамент — холерици, войнствени хора. Щом го закачиш, тегли ножа си, особено като пие половин килограм вино, готов е да се бие. Извади ножа си и казва: Ти онзи ден ме срещна на пътя, това ми каза, онова ми каза. Марсови типове са англичаните, германците, те спадат под влиянието на Марс, а българите изобщо са сатурнови типове. Тук на Балканския полуостров владее този бог Сатурн, затова и ние не можем да се освободим от него. Където види култура, той казва: Какво, култура ли! — и бърза да разваля. Американците са още и под влиянието на Меркурий, търговци, сметкаджии хора са те, затуй англичаните ги е страх само от американците. Разбира се, това са само наброски от астрологията. Тя е една наука, която трябва да се проучи добре, защото има приложение навсякъде в живота. В човешкия организъм, във всяко едно положение на тялото, в устройството и формата на челото, на лицето може да познаете един човек към кои типове спада. Всички планети оказват влияние върху човека. За пример марсовите типове имат широки глави при ушите; зад челото главата им е широка. Те са смели и решителни. После у венерините типове и у всички други типове главата се отличава. Всяка една планета си указва своето влияние, тя си създава особен тип. Сега, разбира се, ученият човек трябва да мине през влиянието на тия планети, да ги проучи, да ги съчетае и оттам насетне той ще почне да борави с друга материя, да създаде новото си тяло. Планетите, това са един ключ. Писанието казва, че Бог взел и направил човека от пръст. Тази пръст, този прах бе разпръснат из пространството, във всички планети, и Бог взе тази пръст, направи от нея каша и от тази каша създаде човека. Затуй всяка една планета указва известно влияние върху човека. Например Марс гледа колко желязо има в човешкото тяло. Той държи сметка за желязото, как се употребява. Слънцето държи сметка за златото; Луната държи сметка за среброто, Меркурий се занимава с живака и т.н. Тия елементи, които са вътре в човешкия организъм, те упражняват влияние. Ако у някой човек желязото има преобладаващо влияние, той е марсианец. Ако преобладава златото, голямо влияние има Слънцето. Обаче благородното, възвишеното у човека не зависи от количеството на златото, но от неговата активност. Ако златото у човека е чрезмерно активно, то е, защото има такива сили, които са свързани със златото. Когато известни магнетически и електрически течения минат през атомите на златото, те са, които правят човека един или друг тип. Те са, които превръщат неорганическото желязо в органическо, което упражнява влияние върху човека. Има още много други съставни елементи в организма на човека, които упражняват влияние върху него. Тъй щото за вас, като ученици именно, за да бъде тая наука достъпна, трябва ви воля. Разбирате ли? Волеви типове трябва да бъдете, но не в обикновен смисъл. Прост волев тип. Аз наричам волев човек този, който като си постави един идеал, да няма мъчнотия в света, която може да му попречи. Трябва да има воля, като тази на онези мъченици — макар 100 гвоздеи да му забият, да каже: Христос пострада така, и аз мога да постъпя по Неговия пример. Това е идеал! Един ученик, който е минал през всички тия изпитания, само той може да устои. Имайте предвид едно правило: докато един ученик не мине през всичките изпитания, той не може да влезе в царството Божие лесно. Това не е играчка. Да влезеш в България, в Англия е лесно, но да станеш гражданин на Англия, да заемеш видно място в някое заведение, за това се изисква време. Ако отидете в Англия, можете ли за една година да постъпите в Кембриджския университет? Не, трябва да минат 10–15 години. Казват някои: Като влезете в царството Божие. Как се влиза там, къде е това царство? Че царството Божие си има свои научни заведения, свои институти, професори, философи, има си свое художество, своя музика, свое музикално училище. Ще каже някой: Къде е онзи свят? — В Млечния път е царството Божие. Значи трябва да минете през всичките изпити. И когато изпитите дойдат, най-първо ще бъдат на физическото поле, после ще дойдат изпити на вашето сърце и на вашия ум. Аз следя сега учениците, като се поставят на тия изпити, не могат да издържат един елементарен изпит — учат, учат, не могат да го издържат. И аз гледам, от няколко години насам тия, които са чели окултни книги, говорят за онзи свят, но когато им се даде един малък изпит, колата им се върти навсякъде. Не може така! Колата трябва да се върти само в една посока!... Сега, аз ви говоря от толкова години в България, минал съм през най-лошите условия, опитал съм ги, но човек трябва да бодърства много и ако не бодърства, може да бъде пометен. Бодърства ли, няма мъчнотия, която човек да не може да победи. Някой път нещата сами по себе си се разрешават. Ще бъдете смели и решителни! Ще вярвате, няма да се съмнявате! Някой ме пита: Къде е това Бяло Братство? Най-после, може да се зададат и други въпроси: Къде е Господ?; Къде е Христос? Ако питате един ясновидец, той ще ви каже дали тази вечер е тук Христос, или не. Той ще Го види. Няма събрание, което ако духовете на хората са въодушевени, обладани с възвишени мисли, и да не ги посети Христос най-малко за 5–10 минути или да няма друг някой представител от Бялото Братство. Достатъчно е двама души да си повдигнат мисълта нагоре, и ще ги посети Христос. Ще кажете: Ама може ли Христос да бъде едновременно на толкова места? То е смешно схващане! Христос едновременно може да присъства на всички събрания в света. Време и пространство в духовния свят няма. Не че не съществува, но времето и пространството не е едно препятствие. Ако влезете в духовния свят, времето и пространството улеснява хората, сближава ги. Тук ги раздалечава, а в духовния свят ги сближава. Следователно аз мога да ви приведа следното сравнение: всички окултни събрания, които стават по лицето на земята, може да ги съберете в една орехова черупка. Е, питам тогава: Христос не може ли да ги слуша изведнъж? Това не зависи от формата на нещата, то зависи от интензивността вътре. Сега аз ще ви обясня какво означава тази черупка. Съзнанието на Христа, Неговото присъствие е толкова силно, че Той схваща умовете на тия хора идейно. Този орех е толкова голям, че всичките събрания може да се съберат. Но ако вие го възприемете буквално, ще кажете: Ако това е истина, голяма лъжа е. Не, има такава възможност. Сега понеже Сатурн господства над българите, вие ще бъдете внимателни спрямо него. В какво отношение? — Няма да му разправяте вашите идеи. Мълчете си, гледайте да го изненадате. Когато реализирате нещо, тогава да разбере той. Щом кажеш какво си намислил, той ще развали работата. И затова на българите работата върви дотогава, докато никой не я узнае. Узнае ли я някой, всичко се разваля. Вземете примера с Балканския съюз. Създаде се, но Сатурн дойде, намеси се и развали работата. Той направи такава каша, че българите и сърбите и до днес не могат да се помирят. И в религиозно отношение пак Сатурн е, който пречи. И в Школата — също, навсякъде е той. Аз гледам, дойдат съмнения, пак той — същата чорба..." ( Учителя Петър Дънов - Из 22-ра школна лекция на Общия окултен клас (II година), 12 март 1923 г., София.)   Небесните тела и здравето: "Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи разумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети. Всички планети са трансформатори на Божествената енергия в различните организми. Всички планети са населени с разумни същества. Юпитерианците са с достойнство, със съзнание за себе си, горди, но милостиви. Сатурняните са философи, задълбочени, подозрителни, все критикуват, все се съмняват, те са най-старите жители на Слънчевата система, обаче Уран и Нептун са излезли преди Сатурн – техните жители са по-стари от тези на Сатурн. Дихателната система, стомашната и нервната са създадени при различни условия и времена под влиянието на планетите. Същото е и с частите на тялото. Например ръцете се намират под влияние на Близнаци и Меркурий. Краката – под влияние на Риби и Юпитер. Дробовете – под влияние на Рак, главата – под влияние на Овен. Съвременните хора трябва да изучават динамиката на човешкото тяло във връзка с планетните влияния върху него. Така човек ще разбере, че известни клетки от тялото му се намират под влиянието на Слънцето, други – под влиянието на Сириус, трети – под влиянието на Юпитер и т.н. Изобщо, с колкото по-възвишени същества и планети е свързан човек, толкова по-възвишена и обработена е материята на неговото тяло. Колкото по-обработена е материята на човешкото тяло, толкова и животът му е по-възвишен. Степента на човешкото развитие се определя от материята на неговия организъм. Животът на човека се изразява чрез материята. Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите. Когато използва влиянието на всички слънца в Космоса, човек достига съвършенство. В мозъка на човека има само едно слънце, около което се движат всички планети. Каквото виждаме на небето, същото го има и в мозъка. Това, което наричаме движение на сили, на силови центрове в мозъка, не е нищо друго освен влиянието на външните планети върху мозъка. Почти всички планети имат точки в главния мозък на човека. Юпитер е на средата на темето на главата, Сатурн е отстрани в горната част на главата, Венера – в горната част в средата на челото и тила. Марс е от двете страни на главата, над ушите. Юпитер дава дължина на главата, активност. Сатурн дава разширение на човешкия ум, на съзнанието, Луната дава разширение на челото. Разширение дава и Марс. Всичките планети влияят на мозъка. Земята и всички звезди – също. Силите на Слънцето организират сърцето и белите дробове. Силите на Сатурн организират черния дроб и костите. Силите на Марс – жлъчката и половата система. Силите на Юпитер – стомаха и слънчевия възел. Силите на Венера – бъбреците. Силите на Меркурий и Луната – мозъка и нервите. Луната влияе и на женските полови органи. Далакът е проводник на слънчевата енергия и се намира под влияние на Слънцето. Юпитер управлява тимусната жлеза. Меркурий – тироидната жлеза. Сатурн и Уран – хипофизата. Нептун – пинеалната. Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система. За да контролира силите на своя организъм, човек трябва да свърже симпатичната нервна система с мозъчната, както и костната с мускулната. Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек ще огрубее. Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите на организма и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите от Космоса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места по-малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страдания, неговите недоволства; и най-възвишените енергии, натрупани на едно място, създават тягостно състояние. Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и на Луната и ги трансформира правилно. Под влиянието на Слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Слънцето е, което събужда мисълта на човека. Слънцето е живо, колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо, божествено съзнание в човека се събуди, Слънцето започва да мисли за него, тогава човек е здрав и дълго живее. Хилядолистникът е във връзка с физическото слънце, а Слънцето е, от което получаваме съживителна енергия и цялото наше естество. Духът Божи дава енергия на Слънцето, то пък я внася в главния мозък, в ларинкса, в сърцето, в душата. Хилядолистникът черпи някои от цветовете си от Сириус и Орион. Хилядолистникът представлява небесната красота с всички планети и всички цветове, съдържа хиляди центрове само в главния мозък и тези центрове разпределят хилядите цветове, които дават един невероятен блясък, най-красивия блясък. Слънцето е израз на хилядолистника, който се управлява от Духа на Бога. Планетите имат отношение към известни елементи, специално метали. Луната има отношение към среброто, Слънцето – към златото, Марс – към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тия елементи в кръвта си, той заболява. За да се подобри състоянието му, този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, състоянието на организма се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувствува нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влизат в ума и в сърцето на човека. Като знаете това, вие трябва да прилагате астрологията и чрез самовъзпитание, за съграждане нервната система. После чрез своите мисли и чувства ще внасяте в кръвта си всички елементи, от които се чувствува недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно. Черешата е под влиянието на Венера. Ябълката също. Растенията и плодовете съдържат такъв род енергия в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействувате по някакъв начин върху характера си, трябва да употребите такава храна, която ви дава съответните енергии. В бъдеще човек ще употребява храна според планетите, които действуват в този ден. В понеделник ще ядете храна, която е под влиянието на месечината; във вторник – която е под влиянието на Марс и т.н. Като знаете влиянието на планетите върху човека, специално на Слънцето, трябва да имате правилно отношение към него. Ако човек е в хармония със Слънцето, ще бъде в хармония и с Луната, и със Земята. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно – хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползува от неговите блага. Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се възстанови нормалната дейност на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже своето сърце с общия пулс на космическото сърце. Всяка планетна система има също така свое сърце, което е свързано с общото космическо сърце. Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. За 10 дни направете следния опит: всеки ден по три пъти (сутрин, на обед и вечер) се вглъбете в себе си и кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да праща енергията си по целия свят.” Младите още не са съградили ония духовни органи, върху които Сатурн, Уран и Меркурий се отразяват благотворно. Като не са развили още духовните си органи, щом се намерят под влияние на тия планети, младите употребяват духовните си сили за физически нужди. Вследствие на което огрубяват. Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек непременно ще огрубее. Невъзможно е с физически усилия да имате духовни постижения. Който иска да се роди на Земята, трябва да знае много добре астрология, да знае в коя година да се роди, в кой месец, кой ден, час, минута и секунда. Ако ти не се родиш през годината, месеца, седмицата, деня, часа, минутата и секундата, когато е трябвало да се родиш, твоите работи на земята няма да се справят. Не че природата няма желание да ти помогне, но между избора на времето, през което си дошъл, и природните и планетните влияние има едно несъответствие. Когато болният иска да се излекува от болестта си, да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, да не прониква светлината и в неговата стая. Става ли въпрос за слънчевата светлина, там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. Ако някое дете се разболее в периода на празнене на Луната, то непременно ще оздравее. Ако се разболее през времето, когато Слънцето отива към южното полушарие – от 22 септември нататък, то непременно ще оздравее. Но и при тези благоприятни условия за оздравяване на детето, със своите отрицателни мисли майката може да усложни състоянието му." (Източник: „Книга на здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно)

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Учителя Петър Дънов за Любовта

Любовта "Ако говоря с човечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал що дрънка." (I. Кор. 13:1) "Думата любов е станала много прозаична в устата на хората; дотолкоз прозаична, че няма вече никакъв смисъл. Когато някоя дума изгуби своя смисъл, избезсолява, а всичко онова, което се избезсолява, няма в себе си сила и, вследствие на това, в него настъпва упадък. В органическия свят, когато известна храна влезе в стомаха и не може да реагира правилно върху него, образува се едно състояние, което лекарите наричат мъчно храносмилане и което, от своя страна, произвежда известна неприятност на самото тяло. Този закон е верен, не само по отношение на физическия свят, но и по отношение на умствения живот: когато ни се представи една мисъл, която не може да реагира върху нашия мозък, и умът ни не може да я възприеме, образува се и у нас същото състояние. Тъй става и с човешкото сърце: когато едно желание влезе в сърцето на човека и не може да реагира върху него, а сърцето, вследствие на това, не може да го възприеме, образува се пак едно подобно състояние. Човешкото естество има трояко разбиране върху нещата. Вземете един плод, ябълка червена, пъстра, красива; най-първо нейната форма мами вашите очи; ще вземете, ще я обърнете откъм едната, после откъм другата ѝ страна и ще си съставите чрез очите, според нейната външна форма и цвят, известно понятие за нея. След като вашите очи свършат този процес, ще приближите ябълката до носа си, да видите дали издава някакъв мирис, и вашето обоняние ще определи качеството на тоя мирис. Когато вашето обоняние свърши своята работа, ще поискат вашият език и вашите зъби да опитат ябълката, и те ще направят последната операция върху горката ябълка — ще развалят нейната красива дреха, и от тази пъстра премяна няма да остане нищо; езикът ще каже: Тази ябълка е вкусна. Тъй и любовта има в живота трояко проявление по отношение на хората, и поради неразбиране нейните съотношения се ражда онова криво схващане за нея, което съществува у хората. Едни казват, че тя е чувство, други — сила, трети — илюзия и т.н. Какъвто е умът на човека, такъв му е и халът, дето се казва; следователно, според него ще бъде и схващането му за любовта. За да познаете съждението на един човек върху известен въпрос, вижте какво той говори и пише; за да познаете една жена, посетете я, вижте домът ѝ какъв е; за да познаете една готвачка, влезте в кухнята ѝ и вижте какво и как готви; за да познаете един войник, пуснете го в бойното поле; за да познаете един учител, трябва да го видите в училището; един свещеник — в църквата и т.н. Всяко нещо трябва да бъде изпитано на неговото място. Следователно, когато дойдем да говорим за значението на любовта в обширен смисъл, разбира се, не всички ще сте готови да разберете това, което мога да ви кажа, и, за да мога да предам тази мисъл, да ви бъде понятна, трябва да я облека в проста форма. Мога да говоря на език непонятен вам, не защото имам желание да бъда неразбран, но защото има причини, поради които езикът ми може да бъде неразбираем. Когато се роди едно малко дете, майката първо му дава мляко, после, като поотрасте то, приготвя му жидка храна, сетне му сдъвква, и то, от своя страна, първо смуче и гълта млякото, и много му е приятно; за да му даде майката, обаче, по-твърда храна, трябва да му изникнат зъби: инак, ще се развали стомахът му. Но преди растенето на зъбите става известен процес — детето боледува. И тогава майката си казва: Детето има огница, дали няма да умре, ще викам лекар; обаче, когато зъбите израстат, това състояние минава. И в човешкия живот се явява също такова състояние — когато му дадат твърда храна, любовта, той преминава през процеса на страданията. Следователно, когато казваме страданията са необходими, подразбираме, че е необходимо да ги минем, да израснат нашите зъби, за да можем да се нахраним с тази твърда храна. Какви са тия зъби — после мога да ви ги изтълкувам; но сега ви казвам, че, щом почнат вашите страдания в света, то е признак, че са почнали да ви никнат зъби. Когато минете през този процес, вие сте вече сформирани, имате 32 зъба, и сте във възрастта на Христа — 32 години. Сега, да направя един малък разбор, как апостол Павел е схващал любовта. За да разберем любовта, трябва да сравним това понятие с противоположните нему понятия. Когато човек иска да опише някой предмет, трябва да намери отличителните му белези; описва, например, един кон, една крава, овца, вълк и т.н. — трябва да намери белезите, които отличават едно от друго всяко от тия животни. В описанието правим разбор обикновено на външната страна, но можем да направим разбор и на вътрешните особености, като изтъкнем разликите, които съществуват между тях. В съвременния свят всички хора искат да са красноречиви оратори, понеже всеки знае, че един оратор със силата на словото може да влияе на тълпата. Но апостол Павел казва: Ако имам всички красноречия, които човешкият език може да добие, нещо повече, дори ако имам красноречието на ангелите, а не разбирам любовта, нищо няма да ме ползва: отношението ще бъде също такова, както когато гледаме една ябълка само отвън. Сега всеки у нас се запитва каква ще бъде неговата съдба и оная на България? Ако можехте да пророкувате, всички ще се стекат да ви питат, и вие ще бъдете на почит, ако вашето пророчество се сбъдне. Но апостол Павел казва: И ако имам пророчество, и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Тия неща, които стават днес, не съставят живота. Можете да местите планини и градове, можете да разпределяте цели царства, но всичко това е само външната страна на живота. И по-долу апостол Павел още казва: И ако раздам всичкия си имот за прехраната на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползувам. Значи, дори да имаме всички дарби, които апостол Павел оповестява, а сме лишени от любов, ние сме лишени от най-важното. Не че тия неща не струват, но са само външната страна на човека, не засягат човешката душа. И той започва по-нататък да описва положителните качества на любовта. Първото нейно качество е дълготърпението. А знаете ли смисъла на търпението? То е основният стълб на живота. Имате ли търпение, можете да постигнете всичко; нямате ли го, нищо няма да постигнете в живота. Човек с търпение е като кораб с котва; човек без търпение е като кораб без кормило. Именно това е отличителното свойство на любовта. Затова е казано: Бог е любов, понеже Той е дълготърпелив. Дълготърпението е признак на великата любов, която Бог храни към нас. Ако Той нямаше тази любов, не би ни изтърпял досега; не би изтърпял нашето невежество и нашите низости и отдавна би очистил света от нас. Та, с каквато работа да се заемем, каквито блага и да искаме да добием в живота, за нас търпението е безусловно необходимо. Мнозина казват: Търпението — това е волевост. Не, търпението е велико качество, и в човешкия характер няма по-благородна черта от него. Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие; Любовта може да ни дойде даром, но търпението трябва да го придобием. А страданието е един процес, чрез който може да се придобие търпението; този е методът за придобиване на търпение. За да търпим, трябва да сме заквасени с три основни качества: мъдрост, истина и добродетел. Защо майката претърпява известни грешки на своето дете, а гледа да го възпита? Тя предвижда, че то, макар и да има своите слабости, ще стане в бъдеще велик човек, човек, полезен на своя дом и на своята родина. Именно, като предвижда това, майката си казва: Аз за това дете ще се изложа на всички несгоди и ще претърпя всички негови слабости. И тя умно постъпва. Търпеливият човек е умен и предвижда бъдещето. Вземете една мома; когато не е още омъжена, тя държи ръцете си много чисти, не иска да ги накваси дори с вода, маже ги с парфюми; но, когато се омъжи, не се стеснява да ги намаца вече в парфюма на детенцето, и дори това ѝ е приятно. Какво намира тя в това дете? Какво я привързва към него? Да го претеглиш — ще излезе само няколко килограма. В него има една Божествена душа, която привлича любовта на майката дотолкоз, щото тя със своето дълготърпение е готова във всичко да му угоди, грижи се по всякакъв начин за него. Ако останеше да го отгледа мъжът, той би го захвърлил, би казал: Тази работа не е за мене. Следователно, всяка работа в този свят, за да можем да я свършим, непременно трябва да имаме любов — тя е велик фактор в сърцата на ония, които я имат. Говоря ви върху любовта в нейния широк смисъл; не ви говоря за същността ѝ. Някои хора считат любовта за едно усещане, за едно приятно разположение на сърцето. Това не е любов, защото човек може да пийне половин кило винце, пак ще му стане приятно на сърцето; за известни болки правите известни разтривки и от тях също усещате известна приятност; но това не е оная приятност, която дава любовта. Когато човек ви люби, може някой път да ви причини и болка: любовта едновременно причинява и страдание и радост — то е нейно свойство. Тя е сила с две острила: тя милва всички, но и наказва всички. И как ви наказва? Като се отдели от вас, ставате тъжен и казвате: Нещастен съм. Защо сте нещастен? От отсъствието на любовта. Аз съм щастлив — защо? — защото любовта присъства в мене. Но любовта казва и друго — търпението е пътят, по който тя може да дойде в човешкото сърце. Дълготърпението създава условия да се прояви любовта. Без търпение любовта не може да дойде у нас. То е първото основно качество — авангард на нейното идване. Когато усвоите туй търпение в неговото широко разбиране, вие ще видите, че то е голяма сила в ръцете на смелия, на решителния човек — такъв човек има велико бъдеще пред себе си. Сега, ще оставя думата благосклонност — тя е положителната, активната страна на любовта, когато дълготърпението е пасивната, съхранителната страна, при която имате да издържите известен товар; благосклонността е любов готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е — срещнете един просяк, иска да му направите известна услуга, направете я; един ваш приятел има благородни черти, иска да му направите известна услуга, направете му я, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра. Искаме хората да ни обичат и да бъдат учтиви, а често ние нарушаваме това правило, и освен че нямаме търпение, но често не показваме поне дължимата към хората обикновена благосклонност. Някои казват, че обичат някого, а говорят на други лошо за него. Ехото на това говорене един ден ще се чуе, защото, каквото човек посее, това и ще пожъне; ако посее ябълка, ябълки ще събере; ако посее тръни, тръни ще пожъне. Не говоря какви трябва да бъдат моите отношения към вас, всякога гледам какви трябва да бъдат отношенията ми към Бога, към любовта, сиреч към онова, какво се изисква да сторя спрямо своите братя. Как ще разбера моите постъпки, то е второстепенен въпрос, важно е за мене дали съм приготвен, дали мога да изпълня онзи основен закон, който любовта ми налага — мога ли да бъда търпелив, както тя иска, мога ли да бъда благосклонен, както тя желае. Това е нужно за всекиго едного, за целия свят, за онези, които действително имат сърце. Онези, които не разбират това — тях ще оставя. Някои питат: Какво ще стане с лошите, грешните хора? Това, каквото ще стане с камъните, с мравките, с малките буболечки. Па, нима мислите, че положението на мравките е по-лошо от вашето? Те са хиляди пъти по-щастливи от вас: те не усещат тия страдания, които вие усещате. Трябва да съжаляваме само ония хора, в които се е пробудило Божественото съзнание, които разбират любовта, доброто и злото, които страдат и се терзаят. Някои хора казват: Мене не ми върви в света — аз съм нещастен човек. Отговарям: Защото любовта не те е посетила, затова си нещастен. А защо не дохожда? — Защото си нетърпелив. — Ама мъча се да бъда търпелив. — Хубаво, почнал си. — Пак не ми върви. — Защото не си благосклонен. Ще кажете: Тия неща са много хубави и лесни да ги направи човек, ще ги направим; но не ги правите. Аз ви казвам като лекар: Всинца сте болни; защото не съм срещал човек здрав в пълния смисъл на думата; напълно здрави са само светиите и ангелите, които живеят на Небето; хората са болни — разбира се, не в еднаква степен. Един лекар, като влезе в къщата ви, ще ви каже: Вашата къща не е хигиенична, защото е на север; ще излезете от тая стая, ще се преместите в южна; трябва да държите прозорците доста отворени, за да влиза чист въздух и светлина; ще промените постелката; ще обърнете внимание на храната и т.н.. И любовта казва същото — Вашата стая е на север, нехигиенична, трябва да влезете да живеете в южна стая, дето слънцето може да ви огрее, сиреч тя иска да каже: Трябва да бъдете търпеливи и благосклонни. Тя казва: Това са моите две ръце, с които постоянно работя — те са ръцете на любовта. И знаете ли колко струват тия две ръце? Неоценими богатства. Когато имате тия ръце, вие сте в състояние всичко да работите. Повтарям, за да израстат вашите духовни ръце, трябва непременно да имате търпение и благосклонност. Щом се откажете от тия две качества, и външните ваши органи не могат да реагират, па и вътрешните не могат да се развиват, за да се проявят добродетели. А защо трябва да бъдете добродетелни? Защото добродетелите ще ви донесат всички необходими материали за съграждане на вашата къща, ще ви донесат всички ония сокове, които са потребни за вашето израстване. Добродетелта не е нищо отвлечено, а е нещо реално, което винаги е в състояние да гради. Та затуй, онези от вас, които могат да разбират, трябва да схванат в какво се състои търпението в пълния смисъл на думата — не онова търпение да понасяш обиди: то още не е търпение; тайната на търпението е, когато човек ви обиди, да намерите в обидата добрата страна и да я използвате. Обидата — това е един много корав орех, който ви е дал някой; вие трябва да го счупите, да извадите ядката отвътре и да я изядете. И ако можете така да се храните, вие ще станете напълно здрав. Хората, когато говорят лошо за вас, когато ви охулват, те ви дават храна, и, ако умеете да използвате тая храна, ще бъдете предоволни. Хората ви хвърлят твърди камъни; вие трябва да ги разчупите, защото вътре в тия камъни има съкровища, които можете да използвате и с това да се обогатите. Като отидете у вас, почнете да размишлявате и да се молите на Господа да разберете търпението. Досега много хора се занимават с глупави работи, много християни искат да бъдат велики, знаменити, да имат много знания. Хубаво, знанията сами по себе си ще дойдат, стига да бъдете човеци да умеете да ги възприемете и използвате; те може да бъдат и като сила, която може да облагодетелства вас и вашите ближни, стига да умеете да ги използвате както трябва; но може да бъдат и като раница на гърба на човека. Любовта не завижда. Значи, за да видите дали ви е посетила истинската любов, трябва да се поизпитате дали не завиждате. Завиждате ли — нямате любов. Любовта трябва да съществува вечно в нашите дела: тя е потребна и в тоя наш живот и в следващия и в по-друг живот, и, колкото по-нагоре отиваме, толкова по-дълбок смисъл ще намерим в нея. Трябва отсега да хванем този път: друг път за Небето няма. Ще кажете: Този път е труден, не може ли без него? — Не може. Без него всякъде другаде можем да влезем, но не и в Царството Божие. Любовта не завижда, на неправдата не отговаря с неправда, на злото не отвръща със зло, всичко претърпява. Разбира се, не казвам, че завистта, че гордостта няма да посетят никога нашето сърце; по някой път ще дойдат, като гости, но и затуй няма да ни съдят; работата е, да не правим приятелство с тях. Но някой път се хванем ръка за ръка със завистта и казваме за хората: Той е лош, трябва да се пазите от него и правим живота на човека нещастен. Завистта не е нещо отвлечено, както виждате, това са съществата, които са добили отрицателни качества; дори има на земята хора, които са олицетворение на завистта. Само след като научим тия две качества — търпението и благосклонността — ние ще научим историята на нашия живот, ще научим защо сме слезли на земята. Пак ще ви наведа примера с житното зърно, че в света няма от всички сегашни плодове по-примерно от житното зърно: ако искате да изучите процеса на търпението, вижте търпението на житното зърно. Без търпение ще имате разочарование. Много хора няма да ви повярват. Ще кажете: Мене не ме следват хората. Защо ще ви следват: хората не са родени вас да следват? Ще слушат вашето учение, но да ви следват — никога. Питате често: На кого сте последовател?; на хората, наистина, може да бъдете последователи, но понякога може да бъдете излъгани, когато, ако бъдете последователи само на Бога, няма да бъдете никога излъгани. Един е пътят, и Исус Христос го казва: Аз съм Пътят. Ако не те следват хората, ще рече, ти не си в пътя. Може да каже някой: Аз не вярвам и да тръгне по друг път; но един ден без друго ще се убеди, че този е пътят; животът ще му го каже, защото той е един велик изпит. Ама ще кажете: Убеди ме, че тогава. Не искам да те убеждавам. Аз ти казвам, че този хляб, който ти давам, той ще те нахрани. — Ама кажи ми от какви елементи е съставен, с каква вода е замесен. — Нямам време. Ще вземеш ли хляба да ядеш? — Не искам. Турям го в торбата и заминавам. Ще запитате също: Какво е любов, от какви елементи е тя съставена? Ако много запитваш, ще я туря в торбата, ще я метна на гърба и ще тръгна на път по-нататък; ще ти кажа: Нямам време да разправям сега тия въпроси. Животът е нещо положително — опитайте, вземете, наяжте се от този хляб и ще видите. Любовта е храна на живота: без нея не може да се живее и да се постигне нещо в света. Някои хора имат твърде смътно понятие за любовта било по отношение на търговия, било в учение, било във война. Всякъде трябва да имаме любов; тя е велика сила. И тази сила, с която аз повдигам туй стъкло, също е любов. Същата тази сила може да се сложи и в един топ, да хвърли граната и да убие сума хора, може да се прояви в земетресение, може да разруши дори и цялата земя, може да създаде и един свят. То е отношение в нейната употреба — как се употребява известна сила. Любовта е една сила, която чрез известно регулиране може да се използва. Хората са себелюбиви — като дойде любовта, искат да я затворят в себе си. Но, ако тя беше затворена в нас, ще разруши нашите стени и ще излезе навън. В такова жилище, в каквото искаме да я затворим, не може да стои. И се ражда смърт. Смъртта е процес на разрушение на всякаква егоистична мисъл и желание; с нея Бог разрушава всички огради, в които лошите духове са се вградили. Нашето сърце и нашият ум трябва да имат всички условия, за да я възприемат. Тя е тиха, спокойна, но същевременно със своите действия тя е сила ужасна. Когато сме в хармония с нея, светът е блаженство; не сме ли в хармония, няма по-опасна сила в природата от любовта. И затова хората от практика казват: Който много обича, много и мрази. Колкото тя е силна в положителната страна, толкова е силна в отрицателната; затова трябва да бъдем с нея много внимателни. Когато я имаме, да не действаме отрицателно, защото тя тогава действа разрушително — явяват се болести, страдания, разрушение на цялото общество. Мнозина казват, че Господ е любов и, като любов, не трябва да наказва. Господ, като е толкова благ, е в същото време и взискателен. Като ни види недоволни, казва: Турете му един килограм на гърба. Ние питаме: Защо ми турят тази тежест? Но Той, без да отговори, казва: Турете му още един килограм. — Ама не мога да нося. — Турете му още един килограм. И като ни притисне така, не можем да мърдаме. Тогава почваме да казваме: Господи! Прости ми. —- Снемете му един килограм, отговаря Господ. Повтаряме молбата — Снемете му още един килограм; колкото повече се молим, толкова повече килограма ни се снемат от гърба. И като снеме всичката тежест, Господ ни попитва: Е, научи ли урока? — Научих го хубаво. — Ако искаш да не те товаря вече, трябва да бъдеш благосклонен и търпелив спрямо околния свят, към всички, които са около тебе, както и те към тебе трябва да бъдат благосклонни и търпеливи; тия малки твои братя може да грешат, но ти трябва да имаш търпение, както аз търпя; в деня, в който престъпиш закона, ще почна пак да те товаря. — Не мога да нося. — Ще носиш. Аз ви казах как можем да се освободим от нашия товар. Всеки от сърце трябва да каже на Господа: Аз съм благодарен от душа и сърце за всичко, което Си ми дал; защото Бог е дал на всеки човек хиляди блага, но той не знае как да използва тия блага — Вода гази, жаден ходи. Много търговци са недоволни — защо? — защото имали 10 хиляди лева и не им стигали. Като им дадеш 20 хиляди, пак не им стигат; дадеш им 50 хиляди, 100 хиляди, пак са недоволни. Знаете ли съвременното човечество на какво мяза? Сигурно сте чели за онзи рибар, който намерил едно красиво око. Попитали го: Колко искаш за това око? — Колкото то тежи. — Претеглете го. Турили 10 грама, окото недоволно, турили 20 грама — пак недоволно, турили 100 грама — недоволно, турили един килограм, 100 кг, 1000 кг, 10000 кг, всичкото злато — окото останало пак недоволно. Какво ще правим — не може да се изплати? взели да се питат. Най-после повикали един стар мъдрец и го попитали: Какво да правят? — То е много лесна работа — отговорил мъдрецът — вземете малко пръст и посипете окото. Направили това, и къпоните с окото се вдигнали нагоре. И Господ един ден, като ни види недоволни, ще каже: Турете пръст на очите му, и ние вече ставаме доволни. Както ние често обичаме да подсоляваме и подпиперяваме нашето ястие, така и Господ, като не сме доволни, ще ни тури малко сол или пипер, за да ни направи доволни. Защото животът не седи в многото, което имаме, а в онова, което можем да използваме в даден момент, и в това — да бъдем благодарни от туй, което Бог ни е дал. Тогава Бог ще ни даде още по-големи блага. Та, тази глава от апостола трябва да я приложим в практическия живот: да почнем да работим и да бъдем полезни на своите братя, които са около нас. Ние сме като в училище — учим нещата; не сме като в разсадник. Църквата е голям разсадник; там може всичко да посееш; училището е, обаче, градина, в която трябва да се посеят само неща, които ще принесат полза. В училищата трябва да се научим как да обработваме и насаждаме хубавите и полезни неща. И по отношение на училището има една връзка между сърцето и ума — ние трябва не само да разсаждаме, но и да култивираме и покажем ония основни закони, по които трябва да се развива животът. Казвате: Защо Бог не ми е дал по-големи способности, по-голяма сила, повече пари? — Аз виждам много причини за това. Защото, колкото пъти ви е пращал на нивата, вас, вашите деди и прадеди, да работите, вместо да се завземете да обработвате умовете и сърцата си, вие сте се занимавали с вкуса на забраненото дърво, да правите все нови и нови опити, които са коствали всичкия ваш капитал. Колкото пъти сте идвали целокупно на тая нива, вместо да работите, вие сте бягали и сте се връщали при Него и сте се молили пак да ви даде нещо наготово. Вие сте като ученици, които бащата и майката искат да направят учени, а те не се учат, бягат от училището; мнозина от вас са бягали от това Божествено училище. Казвате: Туй нещо не може да се изкара на глава, ами хайде да го ударим през просото. Много пъти сте говорили това, па и сега може да го кажете; но то не е умно нещо. Онзи, който иска да научи Божествения закон, да приеме една по-висока степен, да се издигне в областта на светиите, отгдето да гледа ясно на живота, и Господ да гледа благосклонно на него, непременно трябва да свърши Божественото училище на земята със зрелостен изпит. В това свършване седи благото на всекиго. Неподготвени в тоя свят, ще карате коне, ще орете, ще трошите камъни, ще правите пътища, докато научите онова, което конете, ралото, камъните и пътищата ви учат — да се подготвите за Царството Христово. Непослушните деца Господ ги туря камъни да трошат, а на послушните дава благородни занятия. Ще кажете: Тежко е това учение! Да, вярно, за мързеливите, съгласен съм, че е тежко; но за прилежните, за трудолюбивите и смирените — то крие богатства. Знаете ли защо червеят е в земята, жабата във водата, птицата във въздуха и човекът посред тях? Това са четири велики положения на живота. Но, ще ми кажете: Това са неща отвлечени. — Не са отвлечени; това са четири велики истини, които ви показват тесния път — пътя на Божията мисъл. Той е тесен — вярно; но за това нещо има дълбоки причини, които сега не мога да обяснявам. Те лежат извън границите на тоя свят. Но да се върна на думата любов, която хората са обезсолили, извратили; потъпкали са нейната доброта, нейната красота и са развалили нейната звучна хармония дотолкоз, че сега са останали само нейните дрезгави звуци, които дращят ухото ни. И ние си казваме: Любов — това са илюзии на живота, празни мечти на младите и зелени моми и момци, които гонят неуловимата сянка на живота. Да, сянка; но зад тая сянка има реалност, от която произтича сокът на живота, от който душата постоянно утолява своята жажда, както утруденият пътник при студения и бистър планински извор. Какво неоценимо богатство, какви знания са скрити в тая едничка дума! И ако хората знаеха как да я произнасят правилно, тъй, както тя е произнесена първоначално от Божествената уста, всичко наоколо им щеше да се усмихва и с умиление да слуша тоя небесен зов. Те щяха да имат магическия жезъл на древните мъдреци, пред силата на който всичко се е прекланяло за добро. Мнозина ще кажат: Какво щастие е, човек да притежава тоя жезъл! Вярно, най-голямото щастие, което човек може да добие на земята. И може да го добие, стига да иска да се стреми непреодолимо към това благо. Сега само това ще ви кажа: ако вземете първо да изучите търпението в живота — всякога и всичко да претърпявате със смирение и радост — ще намерите истината. С вашето нетърпение и лоши мисли създавате една тежка атмосфера във вашата къща. Жената недоволна, защото мъжът взимал 150 лева; това иска, онова иска — желания, желания, желания; а кой ще работи заради вас, кой друг ще ви ги достави, а не вие сами? Например, ако всички поискат да имат пълни хамбари, без да работят, отде ще ги вземат? Благата се добиват мъчно — с труд. Затуй трябва да бъдем доволни от онова, което Бог, в Своята велика Мъдрост, е благоволил да ни даде. Не ви съветвам никога да слушате хорски съвети. Може да извлечете известна поука от тях, но всеки трябва да слуша онзи съвет, който Бог е вложил в неговата съвест. Вижте какво казват хората и, ако то е в съгласие с онова, което Господ ви казва вътрешно във вашата съвест, послушайте ги; ако не, не следвайте чужди съвети никога. Ако искате да бъдете свободни от грешки, непременно трябва да слушате Господа: всеки един, който не слуша Господа, не е умен човек, а е роб на своите външни влечения, на хората, на всички. Вие търсите Господа — къде? Той е у вас, във вашия ум, във вашето сърце, Той се проявява в тия две дарби. Слушайте добре ума си и сърцето си — чрез тях Господ ви говори. Ама някои ще ви проповядват, че умът и сърцето са развалени. Не е право. Ако нашият ум и нашето сърце бяха развалени, с какво ще познаем Господа? Има неща у нас развалени, но не всичко е развалено. И аз ви питам: ако не вярвате на своя ум и на своето сърце, на кого ще вярвате? Ако вашият ум и вашето сърце са развалени, като моето, защо ще вярвам във вас? В кого трябва да вярваме? В Господа, Който живее в нас. И когато вярваме на себе си, ще вярваме и на своя брат. Който не вярва в Господа, Който живее в него, не може да вярва на другите хора. И онзи, който не е благосклонен към ближните си, не е угоден Богу. Затуй Господ казва да обичаме ближните си. А вашият ближен е наранен, разпнат, прикован на кръста. Не е вашият Господ на Небето; вие сте Го приковали. Че туй е истина, четете Евангелието. Вашето спасение ще стане не иначе, а чрез това приковаване — търпение и благосклонност. Тогава ще дойде вашето освобождение. Ще кажете: Това е мъчна работа. Не е мъчна. Не се бойте. Да те приковат на кръста е приятна работа. Господ хиляди години търпи приковаването. Да не пострадаме? — Няма да пострадате. Хората, които ги е страх от страдания, ние не ги искаме в училището ни. Вие трябва да благодарите на Бога за тия страдания: те са пратени от Него. И тия страдания, които сега ви се дават, вие ги заслужавате, вие сте достойни за тях. Ако Христос не бе носил този трънен венец, ако не бе прикован на кръста, как щеше да прояви тази любов? Бихте ли Го обичали днес, ако искаше и би живял като цар? Вие Го обичате, защото бе прикован на кръста за нашето спасение. Затуй отсега нататък бъдете герои, не се страхувайте от страдания, а казвайте на света, че сте мъже и че не един кръст, а десет сте готови да носите. Един се оплакал, че кръстът, който носел, бил много тежък; Господ рекъл: Вземете му го и го въвел в една голяма зала и му рекъл: В тази зала има големи и малки, златни, сребърни, железни и каменни кръстове, избери си един: Човекът, като ходил, ходил, намерил един малък кръст и рекъл: Туй кръстче искам. — Ами че това е кръстът, който ти носеше досега; този кръст бях ти дал, рекъл Господ. Та, често ние преувеличаваме нашите страдания. А те са пътят на нашето възлязване към Бога. И затуй, когато някой страда, да си казваме: Той е грешник, който се спасява. Аз го ублажавам и му казвам: Братко, ти си по-близко до Небето; бих желал да бъда на твоето място. Когато някой каже: Аз не съм видял страдания, аз му казвам: Ти си още зелен. Зеленото е приятно, но, когато почне да зрее, дохождат страданията. Сега вземете тази мисъл в себе си, давам ви я за размишление от страна на Господа: когато ви дойде страдание, да се радвате и да благодарите на Господа, че ви обича, та ви го праща. Страданията са признак на Любовта Божия, и нека всинца да носим този кръст. Затуй и на целокупния български народ, като душа, Господ му даде тия страдания, да усвои тия две велики качества — дълготърпението и благосклонността. Ама, казвате, гърците и сърбите са такива, онакива. — Нищо — не обръщайте внимание, вие си научете урока за вашето спасение, а какви са те, оставете: те нищо не са спечелили, и те ще дойде време да учат този урок, който вам е даден по-рано, за което трябва именно да благодарите, а не да роптаете. Нас ни разпнаха. — Няма нищо — вие сте по-близо до Мене, отговаря Господ, другите не са; те са сега далеч, но и те ще дойдат на това място. Когато ви разпнат, тогава ще влезете в Царството Божие. Затуй нека се радваме, че имаме нещо повече на тоя свят. Нека всинца бъдем последователи Христови и достойно да носим това име на земята — християни. Какво ще кажат други, да оставим настрана. Нека бъдем дълготърпеливи и благосклонни и да изпълняваме дълга си към Бога тъй, както го разбираме в нашите чисти мисли и желания. И в тоя велик път никога да не се спъваме, а да воюваме смело, решително, и да насърчаваме всекиго, който воюва заедно с нас. Това е силата, с която ще надделеем сегашните мъчнотии." (Беседа, държана на 6 юли 1914 г. в София)

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Защо 7 е свещено число?

“Значителен брой знакови предмети и събития се асоциират с това иначе толкова обикновено число 7. Седем е едно от най-удивителните числа. Свещено число, число от духовен порядък. Според Свещеното писание седем е съвършеното число. То управлява времето и пространството. В Египет седем е символ на вечния живот, числото на бог Озирис. В Християнството седем е символ на сътворението. На седмия ден от раждането се кръщава новороденото. В древна Гърция седем е символ на Аполон. Аполон се родил в седмия ден на месеца, а неговата лира имала седем струни. С числото седем са свързани и най-известните паметници от античността, наричани Седемте чудеса на света. Седем са дните от седмицата, а седмият от тях, неделята е отреден за почивка на Господ. Седем са континентите на нашата планета, Седем са основните цветове на дъгата, Седем са музикалните тонове, Седем денонощия продължава лунната фаза. В Библията - Стария и Новия завет числото седем се споменава 770 пъти. В християнството се говори за Седем смъртни гряха: Гняв, Алчност, Завист, Лакомия, Похот, Високомерие, Леност. В ислямската традиция съществуват седем невести и седем земи, седем врати на рая и седем стъпала на ада, седем пророци —- Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Иисус, Мохамед. Седем е най-тайнственото и свръхестествено число. Седем е числото на завършения цикъл. Използвано в магическите ритуали, то изразява овладяването на природните стихии, на видимия и невидим свят, символизира акта на съзиданието, еволюцията, видоизменянето, съзряването." (topshop.bg) “7 -Седмицата винаги е покорявала човечеството това е числото на мъдростта. Има седем планети: Слънце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, които определят живота на човека в астрологията; има седем дни в седмицата, а седмият е за почивка. Състоянията на луната се променят на всеки седми ден. Млечните зъби изпадат в седмата година, на 14 години встъпваме в пубертета, на 21 години човек става зрял. Така можете да продължите до седмия Х, на всяка седма година става някаква промяна. Често пъти се проявява като молитва на Доброто за живота и света, седем пъти.” (meridian27.com) “Символът на числото 7 е триъгълник върху квадрат - форма, представляваща цикличното време в космоса и човешкия живот. Доктор Уейн Уесткът е открил връзка между числото 7 и развитието на човешките деца: след една седмица пада пъпната връв; след две седмици (два пъти по седем) очите започват да виждат; след три седмици детето започва да обръща глава; след седем месеца му растат зъби; след 14 месеца (два пъти по седем) може да седи стабилно; след 28 месеца (четири пъти по седем) върви уверено. Седмицата -е смятана за особено щастливо и важно число. Според древните традиции тя символизира победата на духа над материята. Исус Навин обсаждал стените на Йерихон седем дни, преди те да паднат. В книгата „Откровение" в Новия завет числото 7 се появява често: 7 църкви, 7 златни свещника, 7 звезди, 7 лампи, 7 печата, 7 царе. Традицията твърди, че седмият син е надарен с магически способности...” (chudesa.net) “Числото 7 е считано за свещено и е било въплащение за началото и края. Във Вавилон, например, почитали седем главни божества, които се прекланяли пред 7 големи небесни тела: Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. По-късно имената на тези планети дали имената и на седемте дни от седмицата в римския календар. Така неделята станала Слънце, понеделник – Луна, вторник – Марс, сряда – Меркуриий, четвъртък –Юпитер, петък – Венера, а събота – Сатурн. Числото седем има водеща роля в летоноброенето. В Библията се срещат седемте поколения на светото семейство, в приказките се казва "през седем държави"... Често се среща и в географските названия – много градове, села, планини носят следата му. Рим, Прага, Киев, Москва се гордеят, че някога са били построени на "седем хълма"... Наполеон е вярвал в магическата сила на седмицата. Изградил войската си на базата на 7 принципа. Самият той стоял начело. Всяка част била водена от маршал, на всеки маршил принадлежали 7 генерали, на всяка рота – по 7 взвода. И до ден-днешен много учени по света се занимават с особените характеристики на числото седем.” (sanovnik.bg) “Седмият ден "И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави , и в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои дела, що бе сътворил и създал." Числото седем не подлежи на определение и убягва на формата: геометрична особеност, която не следва естествената прогресия на фигурата и формата, които съставляват геометрията на метерията, както видяхме до числото шест. Въпреки това седмицата от незапомнени времена се смята за най-мистичното от всички числа, защото съответства на седемте посоки, на седемте дни на седмицата, на седемте чакри, лъчите на безброй други системи, които неизбежно отразяват фино-материалния аспект на числото. То е спектър, призма и тон: тнива, пластове и аспекти. Седем е денят Сабат за почивка и свещен размисъл... най-святата нумерологическа цифра в много от свещените ви книги и традиции. Дали има връзка между тази ексцентричност, това изключение на формата и неговото мистично значение? Помислете, че геометричната седмица седмоъгълникът, просто не изглежда естествено в света на плътната материя. Няма го в структурата на листото, нито на клетката, на кристала или на капката роса. Въпреки това седем са цветовете на дъгата; нотите в музикалната стълбица; енергийните центрове в системата на чакрите. Дали седмият ден на почивката не символизира съзнанието, което проявява висшите си измерения... може би времето за мечтаене на Бог? Седмият ден на Битието описва как Бог "си почива от всичките Си дела, що извърши". Думата "извърши" е нарочно използвана, тъй като иска да разграничи работата на съзнателното проявление на материята, която достига завършеност в шестия ден от текста. Дали тук, на седмия ден, не ви показват как Бог (съзнанието) изразява "своето" разнообразие и неизмерима мъдрост в изследването на собствения си възвишен Аз? Числото седем наистина принадлежи на света на цвета, музиката и духовността, понеже е мярката на дъгата, на диатоничната стълбица и на чакрите - отражение на божествената съзидателност, която притегля материята нагоре. Подобно на боговете на Олимп, приспивани от подръпването на седемте струни на Лира, Бог си почива като забавя честотата си. Когато го прави, се появява видимият спектър /дъгата/. Музиката, хармоничното отражение на звука, танцува по седемте ноти на стълбицата и във Вселената отеква Музиката на Сферите. На седмия ден Бог, художникът, полага основата на вашата еволюция от материята - чакрите на светлината, енергията и вибрацията: божественото се устремява към идеала, вдъхновението на душата. Спомняте ли си седмата посока? Представете си, Бог влиза навътре в себе си - Първосъздателят изучава "себе си" - и сигурно ще откриете по-дълбокото значение на благословения и осветен седми ден. Тогава ще проумеете магията на седмия ден.” (Aвтop: Патриша Кори) “Вярата в силата на числото седем се корени в дълбока древност. В палеолитни предмети, намерени в различни райони на света, се натъкваме неведнъж на числото седем – върху копие в планината Кавказ са изрязани 7 знака като стрели. Смята се, че те са били послание за успешен лов. Костна пластинка, която се намира в Ермитажа на Санкт Петербург, доскоро удивлявала учените с орнаментите си. Професор Виктор Бурков от Санктпетербургския университет е установил, че това е култова кост, която е служила в неизвестен ритуал. Централната спирала върху нея е със 7 извивки, а всяка има по 7 пробива. От двете й страни има по-малки спирали и всички те започват със 7 дупчици. Подобни култови предмети, обожествяващи числото 7, са намерени и при ацтеките, и в древен Египет и в Полинезия. Питагор е смятал, че седмицата олицетворява единни процеси у човека, които ние все още не познаваме. Той пръв забелязва ,че основните тонове в музиката са седем. След него древните учени търсели отговори в астрономията, в броя на планетите, но съвременните астрономи смятат, че тогава не е било възможно да бъдат видяни повечето планети в Слънчевата система. Американски учени са потърсили тази закономерност в нервната система и по-специално в зрението. При многобройни опити било установено, че човекът, за разлика от останалите живи същества, може да възприеме едновременно до 7 зрителни възприятия. Седем едновременно е неговият предел. При съвършено различни изследвания на човешкото ухо учени от Чикаго установили, че максималният брой тонове, които неподготвен човек може да различи е ... точно седем. Отново седмицата става предел на възприятието както при зрението, така и при слуха. На практика 97% от информацията за заобикалящата ни среда получаваме именно с тези органи – очите и ушите. Това означава, че седем бележи върха на психическите възможности на човека за едновременно възприемане на света. Физиолозите търсят съвпаденията в устройството на нервните клетки. След всяко дразнене невроните например имат период на рефракция, който отнова стига до числото ... седем. Може би наистина това число е биологично програмирано в нашия живот като ритъм, който подчинява живота ни.” (Aвтop: Петя Петкова (Castaneda-bg.com) “Морфичното Поле е информационно поле създадено от сходни мисли,емоции и видения,които са свързани заедно на едно енергийно ниво.По този начин може да бъде създадено изключително силно енергийно поле,наречено още енергийна решетка или Матрица. Защо 7 е най - силното и мистично число в света? Защо великите пирамиди в Египет са построени под ъгъл от 51 градуса от вън? Защо мистичните култове и религии използват числото 7 в техните учения,символизъм и литература? Защо Матрица 7 е едно от най-мощтните Морфични Полета ,към които можете да бъдете настроени? Нека погледнем по от близо мистичното число 7.Чрез умножение тези числа 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 9, 10 могат да бъдат получени или да създават едно друго.Числото 7 не може да бъде получено чрез умножение или деление,не може да участва и в получаването на горните числа.Този факт прави 7 много загадъчно и интересно.Защо това е така? Помислете.Опитайте да намерите отговор на пъзела. Числото 7 има много по-голямо влияние от колкото хората си представят.Ние носим това число вътре в нас като дълбоко подсъзнание,духовна истина.Неговото влияние е огромно.Силата която има над нас е велика.... То формира основата на цялата система от убеждения.Например: Христяните очкват спасение като избягват 7-те смъртни гряха,а числото ,което са дали на техният Бог е : 777. Ако милиарди хора почитат това число и носят дълбока подсъзнателна ,духовна истина в себе си,енергията на Матрица 7 трябва да е огромна.Вие ще бъдете посветени в божествената енергия на това тайнствено и могъщо число 7. И така защо 7 е най-силното и мистично число в света? Защото то просто не трябва да съществува ,но в действителност съществува.В духовно отношение 7 означава да бъдеш извън колелото на Кармата,цикълът на живота или за някои,колелото на страданието.Този жизнен цикъл често е представен символично чрез числото 22.Ние намираме това число 22 в Тарот (голямата Аркана) ,а също и в Кабалистичното Дърво на Живота.В Нумерологията ,22 е също символ за кръг.Когато погледнем формулата виждаме 22:7. 360-те Градуса(кръг) не може да бъде разделено на 7 по равно,както останалите цифри от 1 – 9 могат.Така 7 остава самостоятелно,извън цикълът на живота или реалността.То стои извън времето ,пространството и универсалните закони.То символизира сътворение само по себе си,където всичката реалност е забравена.Това е самата сила на Сътворението.Това е силата на Бога ,която съществува в друго измерение,но в същото време съществува точно сега. Енергията на Матрица 7 е нещо специално.Моля ви да разберете,че вие сте 7 , 7 това сте вие,от вътре и от вън.Това е вашата истинска същност. 7 е чисто съзнание,вие сте чисто съзнание.Без него вие просто няма да сте наясно с нищо.Чистото съзнание не е вашият логически ум.Важно е да преживеете истинската си същност като чисто съзнание.Опита,преживяването е единственият път да го разберете.Вие съществувате едновременно в тази реалност и в 7-то измерение.И двете съществуват точно сега. Матрица 7 ще ви помогне да живеете в настоящето,да съществувате сега.Ще ви помогне да спрете да живеете в миналото или в бъдещето,които са продукт на ума,а не на вашето съзнание. Матрица 7 е Морфичното Поле на мистичното 7,което ни води обратно до нашият Истински Аз ,до нашето божествено ядро.Това е единствената цел на нашето духовно пътуване .Няма значение как ще го направим или по кой път ще стигнем там.Матрица 7 е навсякъде.Тя е дълбоко в нас,над нас,под нас и около нас.Ние не сме наясно с това,защото сме твърде заети с ежедневният ни живот.Винаги мислим за това какво ще правим утре,къде ще отидем за празниците,мислим за миналото,за всички добри и лоши преживявания...Матрица 7 ни води обратно тук и сега ,далеч от илюзиите на миналото и бъдещето,които са създадени от нашият ум.Ние ще научим разликата между логическият ум и чистото съзнание,истинската ни същност.Матрица 7 ни води в състояние на съществуване ,в което логическият ум утихва и нашата Божествена Същност се появява пред нас.Не се тревожете ако това звучи сякаш ще изгубите ума си напълно,това със сигурност няма да се случи.Дори напротив : вашият ум ще ви стане приятел тук и сега.” (reikiforever.com) “Числото седем е познато като свещено число между числата. В древно - индуските сказания за светя и хората, в кабалата, в религиозната философия на всички времена, това число е било символ на съвършенството. Ако, числото три е първият образ и първият символ на пълнотата и духовната завършеност, седем е неговото преповторение в по-висша гама...За възходящите души към Бога има седем ангели, които ръководят седемте същности на Великата Божествена Същност: Михаил, което ще рече: като Бога, Анаел, което преведено значи: Послушай ме, Господи, Рафаил - Бог Изцелител, Гавраил, което значи Сила на Бога, Касиел или престол Божи, Са-шиел - Божия справедливост и Самуил - гняв Божи. За слизащите пък към бездната и ада, има седем демони: Велзевул, Самаел, Питон, Осмодей, Ве-лиал, Люцифер и Сатана. Последният - сатаната, което ще рече противник Богу, е изкусявал Иисуса в пустинята, но е бил победен от Него. Числото седем се счита за основа, която въздигната в различна степен, дава ключа на всички земни и небесни тайни. С него се разрешават загадките на космоса, за тия, които знаят да го употребят. Когато веднъж попитали Исуса, дали трябва седем пъти да прощаваме на тия, които имат прегрешения към нас, Великият Учител на всички векове, отговорил не седем пъти, а седемдесет пъти по седем. Светилниците на древните жреци от Египет, а после на евреите, са били със седем свещи, което символизира седемте добродетели, които трябва да осветяват пътя ни към духовното съвършенство. Освен това, седем са тайните древни науки за човека, Вселената и Бога: херметизъм или тайноведска философия, метафизака, кабала - наука за Бога, вселената и човека, тора - наука за формите, питагорейство, йероглифика и наука за числата. В разположението на планетите от слънчевата система, което разположение (аспекти) е от извънредно важно значение за тълкуване характерните особености на дадено лице, ние имаме седем основни положения: Съединение - когато две небесни тела, спрямо земята, която приемаме за център на хороскопа, се взаимно съвпадат (не сключват ъгъл помежду си). 2. Дуодектил, когато двете тела са отдалечени едно от друго така, че ъгълът, който затварят с земята е 30°. 3. Секстил, когато този ъгъл е 60°. 4. Квадратура, когато ъгълът е 90°. 5. Тригон - при ъгъл 120°. 6. Квинконс—при ъгъл 150°. и 7. Опозиция - при ъгъл 180°. В древната магика са посочени седем драгоценни камъни, с чиито свойства се побеждават редица отрицателни сили. Те са следните: Карбункул, съответствуващ на слънцето, Алмаз - на Луната, Сердолик - Меркурий, Изумруд - Венера, Рубин - Марс, Сапфир - Юпитер и Обсидий - Сатурн. Великото съответствие, което съществува във Вселената и което може да се изучи с числото седем, е дало повод на посветените в тайните на космичния живот, да изрекат истината, която намираме и в Господнята Молитва: „Quod est superius est sicut quod est Inferius" - каквото е горе, това е и долу. Или „Както на небето, така и на земята”. И така, числото седем крие в себе си една сложна символика, която на пръв поглед изглежда малко нагласена или суеверна, но, като се задълбочим в нея, ще се убедим в действителността й. Причината за това се крие в обстоятелството, че хората отдавна са загубили ключа за съответствията в живота, и суеверието е задръстило съзнанието на хората, където по-рано е имало разумна вяра. Но,, впрочем, нашата задача при изяснение символиката на числата и формите не е да убеждаваме, а само да посочим. (Източник: Из “Слънце след буря”, Есета,Георги Томалевски) “Числото седем (7) е като 6, само с прибавено послушание. 7 - закон на съвършенство; 7 - число на пълнотата. 7 - почивка. Почивката е ден на изобилие, ден на любов. 7 е свещено число. В седмия ден Господ си почива. Почивката винаги показва едно изобилие. Всякога разумното в света е почиване. 7 - число на луната; на пълнолуние. Коя е причината, че всички се спъват в числото 7? То е много старо число - който си позволи да излезе от числото 7, една съчица да вземе, убиват го с камъни. Ако кажете една лоша дума, веднага на въжето ще увиснете. Такова е числото 7, никому не прощава. Евреите, които взеха числото 7 за свещено и като начало на леточисление, виждате, че няма народ, който да е страдал толкова много, колкото евреите. Строго число е седмицата. Евреите не го разбираха. А числото 1 още по-малко го разбираха. 7 е чисто число, чистота отвътре, красота отвън. 7 - знак на пълнота. Това число изразява хармоничното отношение на човека към света.” (Учителят Петър Дънов)  

Stoyan_V

Stoyan_V

 

Слава Севрюкова за съдбата на българите

"Пророчицата сочи пръстите на ръцете си: „Два пъти по ей толкова правителства ще се сменят, докато се яви човек, който да не мисли единствено и само за собствения джоб.“ Племето ни не ще погине oт изпитанията. Знайте, онези, които останат и които ще дойдат после, все ще се зоват българи.“ „Не бойте се, България никога няма да се изгуби от света, за разлика от други държави!“ „Не мислете, че земята, по която стъпвате, ще е все българска. Някога значителен къс болезнено ще се изтръгне от живата й жилава плът. Югоизточната (част).“ „Това ще са нелеки изпитания. Страната ни ще е пред опасност от загуба на държавността. Ударът обаче няма да се приеме толкова страдалчески от народа, защото границите между държавите в ония години ще са размити…“ „В тежкия период ще ни помогнат носителите на феноменални способности. Единствено духовността ще ни възроди.“ „Ще бъдат направени и опити части от североизточна България да отидат към Турция.“ „Едва след позорния акт на разцепване на страната, загрижената за собственото благоденствие политическа класа изведнъж ще се стресне и посъживи. Ще се осъзнае и замилее за позабравеното „отечество любезно“. Народностната ни карма ще приключи, когато парче земя се откъсне от България. Горчива орис. Едва подир това ще настъпи известно благоденствие за изстрадалия народ.“ „България се срива под турско робство, поради натрупаната с векове карма от безмилостните гонения срещу богомилите. По-късно, въпреки многобройните опити, сама не намира сили да отхвърли турското иго. Свободата й идва отвън, от руснаците. Помислете защо се дарява независимост… Затова не е изцяло изплатена кармата ни. Предстои наша територия да бъде „предадена“ на Турция. За съжаление, ще се изтърпи и този позорен акт, за да приключи нелеката ни обремененост. Политиците едва тогаз ще се осъзнаят и втурнат да работят за Родината.“ „Докато Европа слисана умува какво да предприеме за осиротялата ни държава, някои политици ще бъдат съдени за поредната, може би най-страшна национална катастрофа. Мнозина ще заплатят с лихви греховете си. От тоз миг нататък властниците ще станат изключително внимателни към събитията в страната. В периода, когато същата тази Европа объркана се двоуми как да реагира, сърбите състрадателно ще ни подадат ръка. Ще ги приемем като братя.“ „Ще дойде време населението в България силно да оредее. Мнозина ще я напуснат. Но по земите ни все ще има хора, зовящи се българи, говорещи родния език. От най-старите народи в Европа сме, няма да ни затрият. Докато има живот на Земята, българите не ще изчезнем. Затова, казвам ви, богоизбрани сме. Други народи ще се заличат, ние не. „Въпреки упадъка трябва да се гордеем с народността си. Открай време сме изпращали в забвение най-страшните поробители. Не трябва да търсим признание, че носим горд дух, а да го заслужим. Предстои да бъдем почитани в Европа и по света! От племето ни ще излязат умни същества. Ще го прославят извън пределите на страната. Радвайте се, че живеете в България!“ „На Земята винаги има две крайности, Светлина и Тъма, продължава прорицателката. Те владеят Човешкия дух. Да, у нас неведнъж е вилняла непрогледна Тъма, но по-често благоденства томителна Светлина. Душите, въплътени на българска земя, се извисяват. Племето ни, подобно на еврейското, е белязано от Бога. Тук се въплъщават еволюирали, ведно с най-пропаднали ниски духове. За да се развиват. При нас по-бързо се расте в сравнение с другите народи. Будни сме, с борбен дух, но поради прекомерно ярката индивидуалност не сме единно племе. И все пак, колкото да намаляваме, пак повтарям, не ще изчезнем от лицето на Земята.“ „Ще изтекат черните времена. В България нещата ще се променят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Като прогонени от подивели ветрове, ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Затова ви казвам: Гласувайте, кой как желае, но гласувайте! Отреденото ще стане, ала всеки трябва да поеме и лична отговорност, за да извърши България своята нелека мисия!“ „Държавата ще се срине. Ще се изредят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат. Напротив – ще я крадат. Ще минават тия, ония… И ще дойде жена, която ще оправи нещата. Това ще стане към 2017-2018 година. България ще се изправи на крака едва тогаз.“ „С Промяната много лидери и правителства ще се сменят. Най-сетне начело ще застане жена. Ще възвърне в политическия живот истинското родолюбие и забравените изконни ценности. Това ще е белег за изплащане на българската карма. Тогава ще се оттласнем напред. Ще настъпи неудържим разцвет във всички области.“ „Ще настане чудо през XXI век в Родината.“ „Помнете, няма да сме държава, която е ей тъй (сочи ръка надолу). Не ще бъдем народ от ниска класа. Ще имаме авторитет. Но никога не ще успеем да се издигнем икономически. България ще я спаси не толкова възстановената икономика, колкото възвърнатата Духовност. Трябва да се стремим да бъдем център на Светлината.“ „И в най-тъмни години не угасват лъчите сред будните синове на нашето племе. Все има проблясъци. Но българинът е склонен към леност. Обогатили се материално, забравя духовното. Тъй е и при другите народи. Затуй сме в недоимък. Но тази период няма да е безкраен. Кармата ни най-сетне ще свърши. Предстои да станем като Швейцария, та и повече.“ „Да знаете – духът на библейския Давид вече се е превъплътил в България.“ „Държавата ни ще изпадне в критично състояние на границата на оцеляване. Когато е на ръба, духът на превъплътения Давид, тогава неин водач, ще я спаси. В негово лице България ще даде на света значим политик. Той ще направи много за страната и за Европа.“ „Страната ще преодолее кризата и укрепне. От богоизбрания ни народ ще се роят бъдещи духовни водачи. Това не е случайно – писмеността на славянското племе преди повече от хилядолетие се яви чрез нас. Предстои ние да разширим неговата култура. Това е кармично предопределено.“ „Помнете, ще удивим Човечеството. Родените сред нас открития ще впечатлят света. Тепърва ще се узнае и за приносите ни в историята. Ще дадем на човешкия род големи умове. В областта на науката, та дори и в омразната напоследък политика. И това ще стане, но вече по-късно във времето, когато се превърнем в равностойни членове на Европа.“ „Хората ще заживеят обединено. Границите ще отпаднат, но отделните народи ще запазят самобитност. Едва тогаз България ще роди значими политици-обединители. Големи умове, помнете, предстои да излязат от нашето племе. Със световен принос в много области на човешкото знание – наука, философия, изкуство. Тогава страната ни ще е повече от Швейцария. Ще се превърне в малък примамлив световен оазис.“ „Българското племе никога, ама никога не ще бъде заличено от лицето на земята. Други народи, както ми се разкрива, ще изчезнат, ние – не. Помнете – никога! Събудената мощ на духа на българина е голяма. Родината ни ще се превърне в райска градина. Тези, които сега я напускат един ден горчиво ще съжаляват.“ „Таман страната ни ще се пооправи и светът ще тръгне на зле. Но ние тогаз вече ще сме на завет за онова, което иде… То ще трае наполовина на времето на Втората световна война…“ „Разпънати на кръст между Изтока и Запада, между Севера и Юга, пред нас се откроява един единствен избор – Духовността. Към него нито Западът, нито Изтокът ще ни спрат, защото свише сме предопределени да обогатим света. А и в миналото сме го правили.“ „Рано или късно предстои обединение на славянството. То ще предостави на Човечеството велики завоевания. България ще е резерват на Духовност. Нашият народ ще реализира докрай благородна месиянска роля към славяните.“ „Не бойте се, най-тъмно е преди зазоряване. Тежката мрачна българска карма, побеляла от очакване, вече е на привършване.“ („Зеница към вселената“, 2007 г. -Христо Нанев) Видя богомилите "Леля Слава владееше психотронната възстановка на събития, които са минали преди много години. Така тя успява да види и с какво са били облечени богомилите", разяснява нейният летописец. Малцина знаят, че Антон Дончев се допитвал до нея, когато пишел сценарий, и тя му разказала детайли от тяхното облекло. Според ясновидката богомилите са носели бели и кафяви раса, препасани с шнур. Облеклата им били направени от по-тесни платове, пришити един към друг. Носели колан с джоб накрая, където държали огнивото си. Благодарение на своята свръхсетивност именитата българка се добрала до територии в познанието, които още стоят заключени за човечеството. "Светът и Космосът са разумни. Земята - казвала тя - е живо същество, както човешкият организъм." На "ти" със светците ...Слава Севрюкова била способна да чува най-извисените духове, които не се прераждат втори път. Така наученото от тях било най-достоверно. Слава била убедена, че точно тези същества са нашите светци, които църквата е канонизирала и ревностно почита в календара си. Един ден, беседвайки с Нанев, пророчицата от кв. "Овча купел" го изненадала с откровението, че може да види и формата на човешката мисъл. Според слуховете по този повод комунистите веднъж дори я накарали да "влезе" в ума на Ричард Никсън. Така българката прозряла, че американският президент няма намерение да прекрати войната във Виетнам и смята да я води до дупка. Слава Севрюкова разкрива и много тайни за родината си. Според нея страната ни е богоизбрана. "България, казвала тя, е страна на двата полюса, тук има много извисени души и много принизени. Искрите обаче, които непрекъснато прехвърчат между тях, като цяло движат държавата напред. Хората ще се научат да живеят духовно и здравословно и ако сега рекордьорите по възраст ще са 90-100-годишни, в средата на ХХII век дълголетниците ще стигат до 180 години", пророкува феноменът от световна величина Слава Севрюкова." (Източник: indigota.com) "Защо над България се стоварват горчиви изпитания -две робства с низ непосилни страдания? Тегоби, неотшумяващи до наши дни? Това е от "орисията" на племето ни. То, както ми се "разкрива", никога не е изоставяно от подкрепата на Висшата сила. Колкото до народностната ни карма, тя е плод на злодеяние - някога сме отхвърлили един велик дух, въплътен по земите ни... Пророчицата не уточнява името му. В по-късен разговор дава да се разбере - това е Поп Богомил: - Виждам нашите богомили. - Слава потъва в диплите на отдавна отшумелия живот. - Не са безбожници и антихристи. Несправедливо дамгосани, напразно се опитват да ги опозорят. Прозорливи люде, знаели са -човек по природа е "сгъстена светлина". От душа са се уповавали да й дадат земно проявление. Мъдри, смирени, с желание отивали на смърт в името на висша кауза - подобряването на живота. Убедени - създаденото от примера на мъртвите, невинаги е по силите на живите. Не се постига правда, без да се мине през страдание. Нито се опознава сладостта й без горчивините му. Богомилите са избивани невинни като агнета по време на злополучния цар узурпатора Борил, сринал духа на държавата. Най-страховитото зло е винаги коварно скрито не другаде - в душите ни. Особено, ако е облечено във власт... Оттук- значима част от националната кармична натовареност. От тъмата на Средновековието изгряват потулени открай време истини. Слава "взривява" скверната фабрика, бълваща от столетия злословия срещу богомилите. Много страдание е побрано в народната душа. Една тъжна пословица я издава: „На българина мъка дай". Управниците открай време не пропускат щедро да я предоставят... „Срамота е, толкова сте дали на света, а нищичко не знаете за себе си!" - Гневно подмята преди по­вече от век за нестихващите ни недоразумения българският историк от чешки произход Карел Шкорпил. Въпросът е: на какво да се надяваме в задаващите се месеци и години? Какво се очертава пред самобитната ни древна европейска държава? Къде се люшка след поредно крушение скърцащият, още непотопен кораб наш, мятан из мъглявата световна неизвест­ност? Къде са прозорливите навигатори в бурите на политическото море? Нека се изправим пред недогорелите надежди на изстрадалите, отчаяни бедни сънародници. В измъче­на, брулена от свои и чужди (болезнен е въпросът от кои повече?) страна. И се запитаме: къде ще ни отведат в новите световни предизвикателства "първите държавни мъже"? Във "великата епоха на забогатяване кой как може". В снишените висоти на "натежало от сладост безвремие". (Христо Нанев)

Stoyan_V

Stoyan_V

Sign in to follow this  
×