Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • постове
    4
  • коментара
    9
  • прегледа
    10856

Исус праща Четирите по дванадесет

Sign in to follow this  
ivail

2627 прегледа

Исус праща Четирите по дванадесет

1. И Исус отиде в планината да се моли. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт срещу нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква зараза. Това са имената на дванадесетте апостоли, които бяха избрани за дванадесетте племена на Израел:

2. Петър, наречен Кифа - за племето на Рувим; Яков Зеведеев - за Нефталимовото племе; Тома, наречен Близнака - за Завулоновото племе; Матей, наречен Леви за племето на Гад; Иоан - за племето на Ефрем; Симон Зилот - за Исахаровото племе;

3. Андрей - за племето на Иосиф; Натанаил - за Симеоновото племе; Тадей - за племето Завулоновото; Яков Алфеев - за племето на Вениамин; Юда - за племето на Дан, Филип - за Асировото племе. И Юда Искариотски - Левит, който Го предаде, бе също сред тях (но той не беше от тях). И Матий и Варсава, бяха също там.

4. Тогава Той призова по същия начин още дванадесет други да бъдат пророци, човеци на Светлината, за да бъдат с апостолите, и им разкри скритите неща на Бога. И техните имена са Хермес, Аристобул, Селений, Нерей, Аполо, Варсава, Андроник, Луций, Апелес, Закхей, Урбаний и Климент. И тогава Той избра и други дванадесет, които да бъдат Евангелисти, и още дванадесет, които да бъдат Пастори. Тези Четири по Дванадесет Той призовава, за да ги изпрати при дванадесетте племена на Израел, до всяко едно по четирима - по един от всяка от четирите дузини.

5. И те стояха около Учителят, облечени в бели ленени дрехи, призвани да бъдат святото свещеничество Богу за служене на дванадесетте племена, към които да бъдат изпратени.

6. Тези четири по Дванадесет Исус изпрати и им заръча, казвайки: Желая да бъдете моите Дванадесет апостола с другарите си, за свидетелство в Израел. Идете в градовете на Израел и при изгубените овце от Израилевия дом. И като отивате, проповядвайте, казвайки, Царството Небесно е близо. Както Аз ви кръстих във вода, така кръщавайте и вие, тези които вярват.

7. Помазвайте и лекувайте болните, прокажените очиствайте, мъртвите възкресявайте, освобождавайте от бесове, даром сте приели - даром давайте. Не взимайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си. Нито торба за път, нито две ризи, нито обувки, нито тояги, защото работникът заслужава своята прехрана. И да ядете това, което се слага пред вас, но до това, от което е отнет живота не се докосвайте - то не ви е позволено.

8. И в кой да било град или село, като влезете, разузнайте кой е праведен, и при него оставайте докато тръгнете отново. И когато влизате в дом, поздравявайте. Ако домът е достоен, мирът ви нека дойде на него, но ако не е достоен, мирът ви нека се върне към вас.

9. Бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Бъдете невинни и непорочни. Човешкият Син не идва да унищожава, но да спасява; нито да отнема живот, но за да даде живот на тялото и душата.

10. И не се бойте от тези, които убиват тялото, но не са в състояние да убият душата, а по-скоро бойте се от оногова, който е в състояние да унищожи и душата и тялото в Геената(буквално Изчезването, място на вечната смърт (не е вечен живот в страдания)).

11. Две врабчета не се ли продават за един асарий? и нито едно от тях няма да падне на земята без разрешение на Всевишния. Да, дори космите на главите ви са преброени. Не се страхувайте, защото ако Бог се грижи за врабчетата, няма ли Той и за вас да се грижи!

12. Достатъчно е за учениците, да бъдат като учителя си, и слугите като техния господар. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул(господаря на злото, буквално - господаря на мухите), могат ли с по-голямо име да нарекат служителите му? Затова, не се бойте от тях, защото няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, или тайно, което да не се узнае.

13. Което ви казвам в тъмнина, ще говорите в светлина, когато му дойде времето; и което чуете на ухо, това ​​проповядвайте от покривите на къщите. Затова, които да изповядват истината пред човеците, тях Аз ще призная пред Родителя ми, Който е на небесата. Но всички, които отричат истината пред хората, от тях Аз ще се отрека пред Родителя ми, Който е на небесата.

14. Истина ви казвам, Аз дойдох да поставя мир на земята, но когато говоря, ето следва, меч. Аз дойдох да обединявам, но, ето, човек ще е в разрез с баща си, и дъщеря с майка си, и снаха със свекърва си. И неприятели на човека ще са от неговото му семейство. Неправедните не могат да се сприятеляват с Праведните.

15. Тези, които не вземат своя кръст и вървят след Мене, не са достойни за Мене. Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгубва живота си заради Мене, ще го намери.

3 . -Юда Искариотски тук се нарича левитин. Това може би е символ на факта, че остарялото свещеничеството е било озлобен враг на Исус, Неговите пророци и свещеници - на новата християнска организация.

2-5. Тук имаме подробности като един прилив на светлина за нас, обаче хвърлена по неясен пасаж в Ефесяни 4-11, отнасящи се до събитие, за което няма данни какво в официалната библия или в която и да е друга версия на Евангелията, достигнали до нас. Достатъчно ясен е пасажа в Ефесяни в сегашния му вид, но е неясно там за кое събитие се отнася.

6-9. Тези думи не оставят никакво съмнение, че организацията, която Исус въвежда, се основава на по-старата организация на Есеите (подобна на тази на Будистите), и от която са дошли манастирите, братствата и сестринствата(монасите и монахините в манастири на обществени начала) на християнската църква, които винаги са били популярни сред бедните, и ги сплотявала във време на беда, и е била пример за благочестив живот - без корупция и жестокости, обратно на светския живот, с неговите пороци, лукс и зли стремежи. "Оставете всичко и Ме последвайте", е непрекъснатия зов на Учителя, към тези, които имат силите да се отзовът.

Sign in to follow this  


9 Коментара


Recommended Comments

Хермес, а откъде си взел цитатите от правилния превод?

Аз съм го превеждал от препис на апокрифно евангелие, чийто арамейски оригинал е донесен от Тибет преди 130 години, и сега се пази във Ватикана.

Написано от св.ап. Иоан около 70г. в Рим, докато е бил затворник. След одобрението на текста от другите Апостоли, препис е занесен в Тибет в пълна тайна.

тук имам два въпроса:

1. От какъв език правиш превода?

2. Каква е гаранцията, че този текст наистина е писан от св.ап. Иоан?

Сподели този коментар


Линк към коментар

1. Староанглийски

2. Не мога да докажа това по начина, по който би ми се искало.

Познавайки будисткия, есейския и богомилския начин на живот, мога да твърдя, че този апокрифен текст отговаря точно на това, което би трябвало да разбиране като Чист живот, начин на устройство на община, чисто и неподправено християнство, без сливането му със светската власт, която се ръководи от позицията на силата и другите й "хубавини".

"Неправедните не могат да се сприятеляват с Праведните."

Лично за мен не е важно кой го е писал, а какво съвестта ми говори, когато го чета. А тя ми говори много различно когато чета официалните версии на библиите.

П.П.: Тези дни Ватикана отвори част от секретния си архив, и ако ми е писано ще го посетя.

Сподели този коментар


Линк към коментар

1. Староанглийски

Нещо не разбирам. В мнението ти, към което ми даде линк на първия въпрос, казваш: „Аз съм го превеждал от препис на апокрифно евангелие, чийто арамейски оригинал е донесен от Тибет преди 130 години, и сега се пази във Ватикана.”

От тези твои думи излиза, че си го превеждал от препис, не от превод. Освен това преди 130 години защо им е било да го превеждат на староанглийски?

2. Не мога да докажа това по начина, по който би ми се искало.Познавайки будисткия, есейския и богомилския начин на живот, мога да твърдя, че този апокрифен текст отговаря точно на това, което би трябвало да разбиране като Чист живот, начин на устройство на община, чисто и неподправено християнство, без сливането му със светската власт, която се ръководи от позицията на силата и другите й "хубавини"

Нямам нищо против будистите, есеите и богомилите. И на мен ми харесват. Но не трябва ли преди да слагаш превода на това евангелие, да дадеш линк към източника от който правиш превода. А ако този източник го няма в нета, то все пак да разкажеш каква е историята на текста, който превеждаш. Къде е намерен, кога, от кого...

Лично за мен не е важно кой го е писал, а какво съвестта ми говори, когато го чета. А тя ми говори много различно когато чета официалните версии на библиите.

Съгласна съм, но донякъде....Все пак нищо не може да ми замени силата на думите: „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото” от официалната версия на библията. Текстът който си сложил е доста далеч от тази версия. Дори за хора като мен, не запознати подробно с Библията. Затова ме учудва написаното от теб в една от темите:

Това пълно Евангелие се пази във Ватикана, но преди да бъде предадено на кардиналите в 1870-та, препис от него е направен във Францисканския орден. В същност монах от този орден на св. Франческо, донесъл от Тибет свитъците и е направил преписа.

За автентичността - то е в библиотеката на Ватикана, така че се знае къде е.

По-вероятно е да видиш това Евангелие ако си настойчива, отколкото да видиш оригинала на Новия Завет или препис от него от преди 350г. .

Как така някой теолог, изучавал дълги години Библията, може да бъде заблуден от препис на това евангелие, вместо оригинала...!? Чак толкова наивни не вярвам да са във Ватикана?

Колкото до думите ти, че няма препис на Новия завет от преди 350г. , не мисля така. Има - папирусът Бодемар (датиран около 175-200г. , съхранява се във Ватикана), папирусът Райлъндс (фрагменти от евангелието, 117-138 г., мисля че се съхраняват в Манчестър).). Може да се открие за тях информация в нета.

Между другото ватиканската библотека е покзала едни от най-старите ръкописи от евангелията още през 2010г.

http://www.romereports.com/palio/Vatican-Library-exhibits-oldest-manuscript-of-the-Gospel-english-3049.html

Сподели този коментар


Линк към коментар

Не мога да разбера - за Тибетското евангелие ли става дума или за някое друго... също открито в Тибет от францискански монаси както си написал...? Всъщност главната ми молба е тази - да уточниш източника от който превеждаш.

Сподели този коментар


Линк към коментар

ivail, мисля, че не си много искрен с мен. Тук

ivail, може ли малко информация от къде са тези текстове?
http://www.beinsadou...ndpost&p=163381

линкът води към твоя пост във форума, където говориш за Тибетското евангелие:

Хермес, а откъде си взел цитатите от правилния превод?

Аз съм го превеждал от препис на апокрифно евангелие, чийто арамейски оригинал е донесен от Тибет преди 130 години, и сега се пази във Ватикана.

Написано от св.ап. Иоан около 70г. в Рим, докато е бил затворник. След одобрението на текста от другите Апостоли, препис е занесен в Тибет в пълна тайна.

Чак сега видях, че текстовете които си сложил са от The Gospel of the Holy Twelve

Защо не си дал просто линк към главата която превеждаш в случая:

Lection XVII

Jesus Sendeth Forth The Twelve And Their Fellows

Това ли ти е представата за "Чист живот, начин на устройство на община, чисто и неподправено християнство," като пишеш...? За мен

чистотата се свързва с честните и почтени отношения между хората. Тук не виждам подобни отношения за съжаление.

Сподели този коментар


Линк към коментар

Благодарим за споделеното!

Добре е, ако може да се прави връзка с древногръцките термини, защото техните концепции са по-близки до тези на другите древни философии и цивилизации, отколкото с английския светоглед и начините на изразяването му.

Например

http://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_of_the_spirit

Сподели този коментар


Линк към коментар

Мила Ани,

Много се тревожиш за неща, които не ти донасят полза.

Живей усмихната и чети какво ти е на сърце.

Каквото пиша, превеждам или творя, не го правя за себе си, а за общото повдигане. Не е нужно да доказвам нищо и на никой нещо, нито да свидетелствам за никой пред никого.

Благодаря ти за упреците, ще си взема бележка, и ще се помоля за теб.

Сподели този коментар


Линк към коментар

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
×