Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Цялата Активност

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Здравайте! Съжалявам че се намесвам, но вече не знам към кого да се обърна. Познавам йогата Венцеслав Евтимов от 50 години. Не бях в България за известно време и загубихме връзка. Последно чух, че се е оттеглил по здравословни причини. Някой има ли информация за него или към кого да се обърна за такава? Благодаря! Б. Младенов
 3. „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“ Едно малко съзерцание. Ще прочета трета глава от Евангелието на Йоана. Ще ви посоча от книгата „Божественият и човешкият свят“, някои места ще ви посоча. (Прочете се десета страница.) Високи и ниски места. Високите места са учените хора. Ниските места са тези, които сега се проявяват. (Прочете се двайсет и трета страница.) Утринно Слово: 370.Близо и далеч 1942 5 април 1942 г. „Отче наш“
 4. Ще възродя темата, защото е доста важна, и поради това много объркана в човешката психика (не изключвам и моята собствена). От скоро чета разни гностични текстове, защото смятам, че допълват християнството, поне това християнство което е достигнало до нас. Защото след толкова години, някой знае ли изобщо какво наистина е било християнството оригинално... Тамошното виждане е, че материалният свят е създаден от не толкова положителен колкото е представен в Юдаизма Демиург който наричат Yaldabaoth (а иначе Яхве)... Нещо което според мен всеки с непромит мозък е забелязъл - Старият Завет може да се разказва за всякакъв бог, но не и Първосъздателя, не и този описван от Христос... Според гностиците Yaldabaoth е бог забравил тези над него, ревнив и тираничен, създаден на свой ред от несъвършеното желание на Мъдростта да опознае Единствения. Адам и Ева като физически същества обаче са творения на този Yaldabaoth, и от там идва несъвършената им природа и несъвършенството на живота. "Врътката" в гностицизма е, че те обаче са надарени с "божествената искра" от Първосъздателя, което създава една дуалистична представа за живота. Тази дуалистична човешка природа е причината за толкова много различни представи, които сами за себе си са грешни.... Първо, какво наистина е сексуалността. В гностицизма и християнството има доста тънка нишка за истинската и природа. Това е способността на Адам да създава на свой ред живот "като бог". В Юдаизма, не става ясна каква точно е драмата в това. В гностицизма обаче става ясно - тази способност му е отнета от Yaldabaoth. Yaldabaoth отнема правото на други да бъдат богове - както над него, така и под него, защото иска да е единствен бог. Според гностиците, той е "изигран" да предаде "божествената иска" на Адам. В опита си да я отдели от Адам, Yaldabaoth създава два пола. Редно е да споменем, че Yaldabaoth се разглежда като андрогенен, и създава Адам по свой образ като андрогенен. Това разделяне на два пола обаче, кара Адам да си "спомни" на свой ред че е създател, чрез сексуалността която се появява между двата пола. Това обаче го прави смъртен и е запратен още по-надолу в материята. Дори в появата на сексуалността се вижда тази дуалност. От една страна по този начин Адам си спомня за собствената си божествена природа която се изразява чрез способността да създава живот на свой ред. От друга това се проявява чрез падналата материална природа идваща от Yaldabaoth. В гностичните текстове ясно се казва, че сексуалността, създаването на нови материални тела се управлява от Yaldabaoth. При самите гностици има различни течения как да се отнасят към това и естествено общ за всички отговор няма. На най-примитивно и масово ниво, сексуалността се изразява несъзнателно, хаотично, материално. В нея липса каквато и да е духовност и висша форма на проява на емоции, мисъл и т.н. Няма как да бъде и друго яче, след като е проява на същества които се възприемат по точно този начин, на това ниво. В гностицизма я има тази идея, че повечето хора се изразяват именно на това физическо ниво, в пълна слепота за "божествената искра". Те са единствено тялото си дадено им от Yaldabaoth. Yaldabaoth според мен сам вижда падението на съществото което създава, но сам не е способен да разбере причините за това падение. Затова създава "закони" чрез които външно да насочи човекът. Старият Завет е именно това - списък с правила и норми чрез които той се опитва да "поправи" стореното, без да разбира, че той сам е част от това падение. Поради това, че "поправката" е външна, има циклични бунтове против нея (Содом и Гомор, пък и времето в което днес живеем). Човекът е като един тинейджър, и в крайна сметка прави точно обратното на това което му се казва, в опита да намери себе си. Животът им представлява едно лутане из крайностите - на разврат и опит за целомъдрие, докато се научат на самоконтрол... Втората категория хора са тези у които самосъзнанието активно се развива. Те са не само материални, но и на "психично ниво" - емоционално и ментално. Те се опитват да създават своя свят и да се борят с неизбежните проблеми и пречки по пътя това да се случи. Сексуалността тук поне се опитва да бъде проявена съзнателно и конструктивно. Т.е. те нямат нужда от външен контрол и норми, а моралът и самооценката идват отвътре. Но на това ниво, хората продължават да не разбират светът в който се намират. Те само имат шанса да получат "гносис" в този процес. На това ниво човек има идеята, че трябва да "учи", от живота и от "учители". Сексуалността ги обвързва с живота и този процес на "учене", тъй като човек се учи чрез това което създава. Понякога наистина сексуалната енергия може да бъде пренасочена към други дейности, където ще намери по-добра реализация. Третата категория хора са гностиците, т.е. тези които разбират истинската природа на самите себе си и светът в който се намират. На това ниво няма нужда от някакъв процес на творчество, защото това творчество е винаги в границите на материалният живот който ни е отреден като хора. За гностикът главната задача вече е завръщането към истинския дом, истинския Отец който не е Yaldabaoth и не е неговото творение. В този смисъл, усилията трябва да са насочени в това отново Адам да стане цялостен, да обедини мъжкото и женското начало, или по друг начин казано - да постигне баланс за самия си. Тъй като пътят на познанието е доста личен процес, как това точно става е индивидуално. Според мен е заблуждение, че сексуалността на това ниво трябва да бъде сублимирана към "по-висши дейности". Това е идея от предното ниво, че трябва да се "твори" в тази реалност. Но реално няма по-висша дейност от тази да постигнеш познание за себе си. Повечето вероятно го постигат чрез целомъдрие, като метод да открият баланса в самите себе си. От друга страна ако не могат напълно да го намерят, и сексуалността ще им даде някакво познание за тях самите, то някаква форма на сексуалност отново е нужна, макар и на ниво което е отново различно от предните групи. Подобен избор естествено би бил по-опасният, тъй като има потенциала да те завлече на по-ниските нива, защото сексуалността в крайна сметка идва от там.... Но от друга страна, ако това е начинът да постигнеш познание за себе си което ти убягва, то може да няма алтернатива... В крайна сметка, изводът е, че не може да се робува на която и да е концепция. Трябва да си наясно с различните гледни точки, и в крайна сметка ти избираш в даден момент на живота си кое се отнася за теб... и си поемаш последствията естествено...
 5. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-21.4.2018г Прилагайте добродетелите в живота си. Ценете малките неща и радвайте се на тях. Видиш една малка пеперуда, обърни се към Господа с думите: Господи, благослови я! Видиш едно дърво, помоли се и за него, Бог да го благослови. Видиш един извор, пожелай и той да се благослови. Срещнеш едно малко дете, пожелай и то да се благослови. Най-после, помоли се, Бог да благослови и тебе. Бъди доволен и благодарен за всичко, както пеперудката е доволна. Блажени нищите
 6. 21.04.18 Прилагайте добродетели в своей жизни. Цените малое и радуйтесь ему. Видишь маленькую бабочку – обратись к Господу со словами: Господи, благослови её! Видишь дерево – помолись за него, Бог его благословит. Видишь источник – пожелай и ему благословения. Встречаешь маленького ребёнка – пожелай и ему благословения. И наконец, помолись – да благословит Бог и тебя. Будь доволен и за всё благодарен, как довольна и самая маленькая бабочка. Блаженны нищие Прилагайте добродетелите в живота си. Ценете малките неща и радвайте се на тях. Видиш една малка пеперуда, обърни се към Господа с думите: Господи, благослови я! Видиш едно дърво, помоли се и за него, Бог да го благослови. Видиш един извор, пожелай и той да се благослови. Срещнеш едно малко дете, пожелай и то да се благослови. Най-после, помоли се, Бог да благослови и тебе. Бъди доволен и благодарен за всичко, както пеперудката е доволна. Блажени нищите
 7. Last week
 8. Не можеш да го махнеш, сякаш е грип. Нормален механизъм и работа на ума ти е, срещ който си почнала да се бориш, да се страхуваш от страха, да се "пазиш" с ритуално миене не от бацилите, а от сянката си. В психотерапия се учиш да осъьзнаеш срещу какво се бориш, да обичаш, приемаш сянката си, да обясняваш мислите си качествено, да се шегуваш, обичаш и знаеш, че си повече от мислите и мозъка си.
 9. Психотерапевт в София - ОКР

  Като излезеш от медицинската терминология ще бъде много по-лесно. Аналога на "пълното излекуване" в случая е живеенето с повиче радост, достойното трудене, поддържане на ефективни взаимоотношения, способност за изпитване на лекота в справянето с житейските ситуации и прочее. С други думи - субективното усещане за щастие би трябвало да нараства. Това, последното, не може да бъде постигнато с нито едно лекарство.
 10. Значи няма пълно "излекуване"(защото разбрах, че това не е болест), така ли?
 11. Ако сте в това състояние много дълго време, усилено сте работила по себе си психотерапевтично, но въпреки това не успявате, да. Като цяло обаче, не. Разчита се на психотерапията, първо и предимно на нея, а успоредното започване и на двете, гарантира не успех, а хронифициране.
 12. А бихте ли казали при окр помагат ли и лекарствата?
 13. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-20.4.2018г Ще кажете, че се стремите към Духовния свят. – За да разберете Духовния свят, трябва да разбирате физическия; и обратно: познаването на физическия свят води към познаване на Духовния. Както за познаването на физическия свят имаш нужда от сетива и органи, така и за познаването на Духовния свят са нужни съответни органи. ...Ето защо, от всички хора се иска работа, да развият духовните си органи и сетива така, както са развити физическите. В къщи
 14. 20.04.18 Вы скажите, что стремитесь к Духовному миру. – Чтобы понимать духовный мир, нужно понимать физический мир. И, наоборот, познание физического мира ведёт к познанию Духовного мира. Как для познания физического мира нуждаешься в органах осязания, так и для познания Духовного мира нужны соответствующие органы. ...Вот почему от всех людей требуется работа, чтобы развить свои духовные органы и органы осязания так, как развиты и физические. В доме Ще кажете, че се стремите към Духовния свят. – За да разберете Духовния свят, трябва да разбирате физическия; и обратно: познаването иа физическия свят води към познаване на Духовния. Както за познаването на физическия свят имаш нужда от сетива и органи, така и за познаването на Духовния свят са нужни съответни органи. ...Ето защо, от всички хора се иска работа, да развият духовните си органи и сетива така, както са развити физическите. В къщи
 15. Имам въпрос към Дао: Откога и с какво точно познавате Астрологията? 1/по това, което съм чел за нея в издания и статии 2/по това, което е писал Учителя 3/ присъствал съм лично на разглеждане на астрокарта на човек, когото познавам (или моята) 4/ опитвал съм се да направя и тълкувам астрокарта 5/ умея да строя сам астрокарти (без програма) и съм разгледал (с или без курс) поне 50 астрокарти на хора, които познавам лично и като биография Отговорът ще осмисли разговора. От личния си живот знам, че няма как да бъде променено мнението на един човек за ореха, ако той самият не го посади и отгледа... Е и да му вкуси ядката... Да добавя - беше ми хубаво да прочета разсъждения , много сходни с моите лични преди 2010 година. После реших да докажа, че са случайни съвпадения, не е наука. ... Но честно. Оттогава изтече много вода, много астрокарти и много човешки съдби и пътища.... Наука е.
 16. Не сме много в България, които се справят с окр. За себе си не е добре да се говори, би било самохвалене - работа на доволните клиенти е да препоръчват. Успехи - Георги ще направи най-доброто възможно в случая за вас!
 17. Психотерапевт в София - ОКР

  Здравей, лечение не е най-подходящата дума за ОКР, защото не е болест, а и няма нищо, което да е от компетенциите на медицината. Това е облекчаващо и мен условие, защото не съм д-р, а обикновен човек, психолог, биолог, фен на разни хобита и житейски смисли Пиша ти лично съобщение. Поздрави!
 18. Нееее, просто ще го цитирам, за да го умножа! Съдра ме от смях, бре човек! Да не говорим за концентрацията на мъдрост, опитност, човечност... Заслужаваш да бъдеш филмиран!
 19. Изходът е в живот, в който иска и стиска, в живот в който творчеството е изобилно проявявано, а любовта давана. Тогава е и получавана. Силен живот от душа и сърце!
 20. " Само да не е сластната прегръдка между двете ви хистерична, че дефиницията при нея е искам, но не ми стиска и симулирам липсващата ми възбуда сексуална, житейска и смислова през невротично симптомообразуване, къде фантомно, къде приличащо на поп фок п.а. или друго... " Хубаво сега?! Възможно ли е до там да се стигне??? И как да не се стига??? Изгубено ли е всичко??? Или да си купувам къща на село и да живея без часовник, аскетски, самотно, за да позная повече себе си и да се заобичам??? Че горното звучи заплашително??? Или да се запиша при вас??? Терапия, това ли е възможния изход??? Моля, съвет!
 21. Само да не е сластната прегръдка между двете ви хистерична, че дефиницията при нея е искам, но не ми стиска и симулирам липсващата ми възбуда сексуална, житейска и смислова през невротично симптомообразуване, къде фантомно, къде приличащо на поп фок п.а. или друго...
 22. Deisy

  Благодаря за отговора!Вие всички лекари в този сайт сте много умни и след като сте направили такъв сайт за взаимопомощ,където да помагате със съвети и текст ,а думите имат голяма сила да лекуват,да успокояват ,да създадат мотивация,настроение примерно, къде ефекта да е временен ,къде дългосрочен ,помагат и това ви прави достойни хора .
 23. Здравейте д-р Балджиев! Много благодаря, че точно вие ми отговорихте! Бихте ли ме приели за преглед и лечение, защото прочетох мнения на Орлин Баев и той обяснява, че само вие и д-р Първанов успешно лекувате ОКР? Искам да ви опиша моя проблем и ако решите, че може да ме приемете, ако може да ми пишете на лични Проблемът ми започна след като родих детето си. Аз родих преди 2 години. Аз и преди това бях маниак на тема чистота, но сега вече нещата излизат извън контрол. Постоянно си мия ръцете, след почти всичко, което докосвамам... дори започнах да ги мажа с белина (когато съм докосвала нещо "много" мръсно) и после ги мия със сапун и това понякога продължава 15 мин....в "лошите" ми дни изхабявам по 4 сапуна на ден...карам близките си да си мият ръцете...постоянно бърша всичко...дистанционни, телефони, дръжките на вратите, ключовете за осветлението...Гнус ме е да докосвам сурово месо и яйца - докосвам ги само с ръкавици...Внушила съм си, че когато някои е докосвал нещо мръсно и не се е измил "дълго и продължително", след това изцапва всичко, което докосва...Не знам мъжът ми как ме търпи...а на майка ми вече не и е приятно да идва в нас, заради "правилата"...Всичко това ми отнема много време и вече съм много изтощена и изморена...защото започнах да върша тези бърсания на дистанционни, телефони, дръжки на врати...през нощта...и понякога си лягам в 3 часа...Като изляза навън с детето постоянно мисля какво пипам, и непрекъснато се бърша с мокри кърпи...лошото е, че бърша и детето...Толкова много го обичам и ме е страх за него и заради това искам да се излекувам от тази ужасия....опитвам се сама да си наложа да не се мия толкова, но не става...не знам защо..Преди месец отидох на психиатър и тя ми изписа Флуанксол (който не ми подейства по никакъв начин...аз до сега не съм пила такива хапчета...), а вчера бях на контролен преглед и ми добави и Стимултон...Аз не искам да пия хапчета и според мен ми трябва психотерапия, а не хапчета...Д-р Балджиев ще ви бъда много благодарна, ако ме приемете Искам да се оправя най-много заради детенцето ми!
 24. Баев, фен съм Ви!!! И словоблъсканицата и текста под нея, БРАВО! Ще се хвърляме в Любовта, пък да става какво то ще... Любов към себе си! Това е Ключът и аз го знам, но явно съм се пристрастила към паниката и си седя в шибаната зона на комфорт с нея... И не, не умрях до сега!? Как не ми писна да се държа затворена във вечна прегръдка с нея?! Има някаква странна симбиоза между нас, въпиюща страст... Като две жадни за сласт същества.. Но аз съм решена да си тръгна от тази нездрава и нелюбовна връзка, взех и дадох всичко в нея, изигра си житейската роля! Слагам раницата и шапката и тръгвам! Ако имам желание един ден, ще пиша накъде ме е отвела Любовта! Спорен Път на всички! Благодаря,
 25. Бог пътува винаги инкогнито, Бог никога не спи, Тънкото изкуство да не ти пука, Любовта отвъд думите, Животът може да е чудо. Все чудесни книги
 1. Load more activity
×