Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Всичко. Включително Психотерапия

Showing all content posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: что происходит и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? Угрозы и риски ближайшего десятилетия. Вопросы и ОТВЕТЫ. Мы — люди, и МЫ ХОТИМ ЖИТЬ! Будущее человечества. Как выжить? Какие изменения произойдут в области мировой экономики и геополитики? Как обесценятся выдуманные человеческие ценности: биткоин, золото, картины, антиквариат и многое другое? Прогрессирующие катастрофические изменения, каскадность и нарастающая прогрессия глобальных катаклизмов на Земле стремительно приближают нас к дате, когда условия для жизни человека на этой планете станут неприемлемыми. Планета на грани гибели (природные аномалии, изменение в верхних слоях атмосферы, массовые мутации в природе). Цикличность. В чём опасность 24 000-летнего цикла и чем он отличается от 12 000-летнего цикла? Влияние антропогенного фактора на планету. Человечество вышло на перекрестье. Каков шанс на спасение? Как спасти человеческую популяцию и создать единую общечеловеческую цивилизацию? ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД в сложившейся ситуации — объединение человечества в формате Созидательного общества. Как можно в таком случае избежать климатического коллапса, научиться управлять погодой и климатом и никогда больше от них не зависеть? Что такое Созидательное общество и чем оно отличается от потребительского формата? Зачем нужно объединение всех людей? Почему важно задействовать весь человеческий потенциал? Новые источники энергии. Условия, при которых люди могут получить знания, позволяющие контролировать климат. Моделирование и построение климатических сценариев искусственным сознанием Джеки. Источник: https://allatra.tv/video/klimaticheskie-ugrozy-varianty-vyzhivaniia
 3. АлександърТ.А.

  ,,Китайска кашлица"

  Автономна Работническа Конфедерация - АРК 26 август в 20:46 ч. · Уважаеми учители, с оглед на безпрецедентният натиск върху вас да се ваксинирате срещу коронавирус, от страна на държавата, медиите, предателските синдикати, НПО агентурата в образованието, публикуваме това становище изготвено от адвокат Стоянова: Относно: Принуждаване за ваксинация на служители в системата на предучилищното и училищно образование На вниманието на Директора на РЗИ УВЕДОМЛЕНИЕ Пиша Ви в качеството ми на адвокат – към мен и към мои колеги напоследък се обръщат обезпокоени служители в детски градини и училища, които сигнализират за оказвана върху тях принуда от страна на няколко РЗИ да се ваксинират срещу Ковид-19. Пострадалите граждани разказват, че в РЗИ се привикват директори на детски градини и училища, както и служители в учебните заведения, като те биват заплашвани, че ако до ноември месец не се ваксинират, ще бъдат уволнени. Моля да имате предвид, че към момента всички ваксини срещу Ковид 19 не са надлежно лицензирани за употреба при човека, а са пуснати на пазара с разрешение за извънредна употреба – от доклада на Европейската медицинска агенция, с който със сигурност сте запознати, е видно, че последното проучване на безопасността при реалното приложение на препарата на Пфайзер – Бионтек ще бъде завършено на 31.03.2024 година (https://www.ema.europa.eu/…/comirnaty-epar-public…). Сроковете за останалите препарати против Ковид 19 на Модерна, Джонсън и Джонсън и Астра Зенека са подобни и по-дълги, тъй като препаратът на Пфайзер пръв получи разрешение за извънредна употреба. Това означава, че всички ваксинирани лица участват ДОБРОВОЛНО в клинично проучване и ваксиниран подписва декларация за информирано съгласие, която практически регламентира неговата воля за участие в проучването и освобождава напълно производителя от отговорност при нежелана реакция или смърт. Във връзка с горното, моля да се запознаете с разпоредбите на Конституцията на Република България, които имат превес над всички закони и подзаконови нормативни актове и дават право на гражданите да откажат да участват в медицински опити (чл. 29, ал. 2), също и да не бъдат подлагани принудително на лечение и санитарни мерки, освен ако това е записано в закон (чл. 52, ал. 4). Българската държава е длъжна да се грижи и да гарантира както за правото на труд, така и за здравето на гражданите си и Вие, като длъжностни лица, нямате право да принуждавате нито един български гражданин със заплахи и натиск да се подлага на нежелана медицинска интервенция – подобни действия завършиха с осъдителни присъди на Нюрнбергския процес. С настоящото Ви уведомявам, че принудата е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по действащия Наказателен кодекс на Република България, което се наказва с лишаване от свобода до шест години. Тъй като от РЗИ очевидно си позволявате да оказвате принуда на гражданите в качеството си на длъжностни лица, за вас ще се приложи квалифицираният състав на алинея 2, в който може да бъдете лишени от свобода от три до десет години. Прилагам извадка от Наказателния кодекс на Република България, с който е добре да се запознаете: Чл. 143. (1) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години. (2) Ако деянието е извършено от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Моля да имате предвид, че аргументи в полза на „общественото здраве” са несъстоятелни – както вие най-добре знаете, към момента ваксините против тежко протичане на коронавирусната инфекция са нестерилизиращи – тоест, по информация на производителите и на официалната страница на Европейската медицинска агенция, същите се предполага да предпазват САМО реципиента от тежко протичане на заболяването, но НЕ предотвратяват заразяване и НЯМА ИНФОРМАЦИЯ същите да предотвратяват възможността ваксинираният да е приносител на заразата и да заразява околните. По последни данни, съобщени от директора на CDC (Център за контрол на заболяванията - САЩ), при инфектираните с вируса ваксинирани се наблюдава идентично вирусно тегло с неваксинирани пациенти (еднакво заразни са за околните). В този смисъл, твърдението, че гражданите, които принуждавате да се ваксинират, няма да се заразят след ваксинация и/или ще предпазят лицата, с които работят, Е НЕДОКАЗАНО И НЕВЯРНО съгласно характеристиката на препаратите, дадена от самия производител и регулаторния орган, както и на актуалните данни от клиничните проучвания до момента. С настоящото писмо Ви уведомявам, че ако върху служителите в учебни заведения от страна на директори и служители на РЗИ се оказва натиск да участват в медицински експеримент против волята им, всеки от тях има право да подаде жалба срещу Вас пред прокуратурата и компетентните органи, за да понесете лична наказателна отговорност за престъплението ПРИНУДА, което извършвате спрямо гражданите в качеството си на длъжностно лице. С уважение, Адвокат Стоянова
 4. АлександърТ.А.

  ,,Китайска кашлица"

  https://www.facebook.com/watch/okodavidi/
 5. Тук става дума за сравнение между две цивилизации, което в ден днешен няма същата актуалност, иде реч за една обща картина. Хора всякакви. Освен това понякога по - тъпият може да каже нещо по - умно от някой, който като цяло е по - умен.
 6. Earlier
 7. Когато отивах и разговарях с Учителя след това пишех в тетрадката си „Днес, на еди коя си дата бях при Господа". Години по-късно чух от него следното: „Между мене и Бога разлика няма да правиш". Това много рядко го казваше и е само за онзи, който разбираше и който го схващаше по дух. Имаше и други начини за общение по дух с Учителя и Той можеше да даде някое подобно преживяване на ученика. Учителят веднъж каза: „Когато някой ме сънува на сън знай, че това е емблема на Божественото". А аз го сънувах, че той ми поднесе цветя в една ваза. Вероятно това бе един отклик на моята душа към Божественото. Днес тези неща са много прости за обяснение, но тогава бяха много трудни за разбиране. Те и днес трудно се разбират. Много пъти Учителят не делеше себе си от Бога. Не делеше себе си от Божествения Дух, който беше в него и нямаше такъв ученик, който в една и друга форма да не го е усетил, да не го е видял, да не го е разбрал, че това е изявление и проявление на Божествения Дух. Говоря за учениците, а не за слушателите в салона на Изгрева. А ученици са онези, чиито съзнание се намира в полето на свръхсъзнанието, т.е. те имат връзка с Божественото, те са направили връзка между човешкия свят и Божествения свят и чрез тази връзка протича Божието благословение върху тях и чрез тази връзка се осъществява обмена между човешката душа и Божествения Дух.https://beinsa.bg/izgrev_s.php?s_type=phrase&id=1348&status=1&high=Между мене и Бога разлика няма да правиш#result_start
 8. Донка

  Смисълът на живота

  Не съм съгласна с изравняването "съзнанието е ума". Умът е проява на съзнанието, но не го изчерпва. "съзнанието е ума, нещо, което се опитва да се по цялата линия на времето, но не и в настоящето." Да разбирам ли, че това е позиция от рода на: "осъзнаването на настоящето е принципно невъзможно"? "животът е настоящето, интуиция, инстинкти, инстиктивен стремеж към Бог" - това означава ли изключване на съзнанието от живота? Стремежът към Бог изключва ли съзнанието?
 9. Тайна молитва 113. Един малък опит - 20 юни 1922 г. Тайна молитва Един малък опит
 10. Благодаря! И виделината свети
 11. АлександърТ.А.

  ,,Китайска кашлица"

  Наблюдавайки как ни се набива постоянно ,,Ковид заплахата" , няма как да не обърна внимание и на такива публикации : https://anoncyberarmy.wordpress.com/2021/04/07/започват-масивни-обвинения-в-престъп/?fbclid=IwAR3S-lOPPtWKRutFegH7UAHaRnKwAX478AMX5WQPeOrf0melQcHVF3x7Nts Престъпление срещу Човечеството масов експеримент
 12. http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/И_виделината_свети
 13. Цикълът на Сатурн и Уран е много тясно свързан с духовната история и развитие на българите, дълбоко бележи тяхната съдба – и с хубаво, и с лошо. Но наистина не бива да говорим само за духовни върхове, за развитие и култура. Не. Дори самото оцеляване, съществуване и освобождение на България – и те са свързани със Сатурн и Уран в един драматичен танц на сцената на живота. И това датира от най-дълбока древност, още от Орфеевото време, но на него няма да се спираме – учението на великия трак няма да намери място в по-долния списък от изключителния събития, свързани с България. Тези явления и случки, свързани с аспектите между Сатурн и Уран, са ключови не само за българите и тяхната мисия и задача, те са много по-съдбовни и дълбоки, отколкото може би изглеждат на пръв поглед. Но нека проследим някои от тях хронологично: Сатурн тригон Уран 928 г. – През пролетта на 928 г. в подземието на манастир Св. Параскева, Боян Мага, патриарх Стефан, презвитер Йеремия-Богомил, Симеон Антипа, Василий Византиец, Гавриил Лесновски и двама непознати сирийци поставят началото на богомилството. Неговата искра пали факела на цяла Европа и ни дава Ренесанса. Сатурн квадрат Уран 933 г. – Началото на гоненията против богомилите. 17 от водачите са умъртвени в студените тъмници на Преслав, подложени на неописуеми мъчения – избождане на очи, горене с нажежени щипци, мрежи от разпалени гвоздеи по гърба и гърдите, оковаване в нагорещени железни дъски, рязане с ренде, наливане на разтопен метал в ушите, изваждане на нокти с клещи… Списъкът е дълъг и ужасяващ. Сатурн полусекстил Уран 1211 г. – Съборът против богомилите, свикан от цар Борил. Сатурн съвпад Уран 1762 г. – Паисий Хилендарски написва „История славяноболгарская” през 1762 г. Историята има ключова роля в пробуждането на българското съзнание, в опазването на българския език и съхраняването ни като народ. В същата година, в град Котел е ръкоположен за свещеник Софроний Врачански, който продължава светлото дело на Паисий. Сатурн съвпад Уран 1807 г. – разразява се Руско-турската война (1806-1812 г.), която внася подем и надежда на българите за освобождение. Емигрантите в Румъния създавати доброволчески отряди в помощ на руснаците, които превземат Силистра и се насочват към Балкана. Намесата на Франция и Англия скланя Русия да подпише Букурещкия договор, при който се игнорират българските искания, формулирани от Софроний Врачански. Сатурн опозиция Уран 1829 г. – следващата Руско-турска война е факт. Сатурн съвпад Уран 1852 г. – Възраждане на българското национално-освободителното движение. Сатурн секстил Уран 1857 г. – Георги Раковски предлага четническите движения и народни въстания като път за освбождение. Сатурн квадрат Уран 1860 г. – голям военен конфликт между Сърбия и Турция с участие и на български четници. Сатурн тригон Уран 1864 г. – на 30 юни (стар стил) 1864 г. се ражда Учителя Петър Дънов. Сатурн опозиция Уран 1873 г. – на 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г. е обесен Васил Левски. Сатурн квадрат Уран 1885 – сръбско-българската война, която България печели, но не получава нищо. На 6.09.1885 г. става Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Третият квадрат на Сатурн с Уран 29.04.1886 г. предизвиква преврат и абдикация на княз Батенберг на 26.08.1886 г. Фердинанд Кобургготски, който създава много беди на българския народ, се избира за княз на България. Сатурн съвпад Уран 1897 г. – на 33-годишна възраст Учителя Петър Дънов приема Божия Дух. През 1897 година Учителя учредява и Общество за повдигане религиозния дух на Българский народ. Сатурн квадрат Уран 1909 г. – на 22 септември 1908 г. Фердинанд обявява независимостта на България. Сатурн тригон 1912 и 1913 г. – Учителя Петър Дънов съставя „Завета на цветните лъчи на светлината“ в Арбанаси. По мистичен път той подрежда стихове от Библията, така че да съответстват на различните краски и добродетели. Също през 1912 г. България, Сърбия и Гърция обявяват война на Турция и я побеждават. За съжаление през 1913 г. започва Междусъюзническата война, която завършва катастрофално за България. 16 март 1914 г. – произнася в София първата (официално стенографирана) неделна беседа „Ето Човекът” с която слага начало на сериите „Сила и Живот”. В тях излага основните принципи на учението на Бялото братство. Сатурн опозиция Уран 1918 г. – Учителя е интерниран във Варна с обвинението, че учението му разколебава духа на българските войници по време на ПСВ. Живее в хотел „Лондон” и води кореспонденция със свои ученици. През 1918 г. се слага край на войната, който е свързан с изключително тежки последици за родината ни. Фердинад абдикира в полза на сина си – Борис III. Сатурн квадрат Уран 1929 г. (1928-33) През 1929 г. се открива Школата на Рила, а през 1930 г. започва изнасянето на Неделните утринни слова. Сатурн квадрат Уран 1975 г. – Учителя Петър Дънов казва, че през 1975 г. на земята ще започнат да се вселяват висши адепти, светии, напреднали души, за да тласнат човешката еволюция напред. Сатурн квадрат Уран 1999 г. – При друг разговор през 1939 г., Учителя казва на учениците си, че ако не успеят да използват благоприятните условия в момента, такива ще има чак през 1999 г. Сатурн квадрат Уран 2021 г. – Тук вече сме ние. В статията си за квадратурата между Сатурн и Уран ви представих тезата си за промененото влияние на аспекта след 1975 г., като тази промяна е положителна за всички разумни хора, които работят върху своя характер, способности, качества и добродетели. За всички хора, които знаят, че сме тук и сега, за да се учим задълбочено и сериозно (Сатурн) като усвояваме новите уроци и начин на мислене (Уран). Единство (Уран), стъпило на здрава основа (Сатурн). Всъщност разбирането на принципа и същността на влиянията в астрологията, а и в живота, е ключово за проникването в тази дълбока наука. Планетите и светилата ни влияят и наша задача е да усилим положителните им качества, както и достойно да възпираме и трансформираме негативните. Но те винаги ли влияят по един същи начин? Нима законът на еволюцията не ни нашепва, че и техните въздействия се променят и развиват? А ние не им ли влияем също (би било справедливо)? Краткият отговор е „Да“. Подробният отговор ще е обект на отделен материал, но все пак ще спомена, че когато ние хората се развиваме, ставаме по-добри и разумни, то и влиянието на Земята в хороскопа на войнствения марсианец или добродушния юпитерианец се подобрява. Не случайно в миналото някои планети са били резки и категорични малефици (няма да посочвам Сатурн и Марс, за да не се обидят), а сега ги приемаме доста по-радушно. Не случайно и Рудолф Щайнер говори за мисията на Буда на Марс (подобна на Иисус на Земята), при която този дух им показва един нов път на ненасилие и милосърдие. И че оттогава влиянията на Марс в хороскопа са далеч по-хармонични. Но за философията на астрологията – друг път. Само един цитат от Учителя Петър Дънов (не мога да се сдържа): „Изучавате астрологията, но знаете ли какво взаимно влияние съществува между самите планети? Казвате, че планетите влияят върху човека. Така е, но една и съща планета в продължение само на една година оказва различно влияние върху даден човек. Защо? Защото и в нея стават различни промени.“ Спирам с небрежното отклонение от Сатурн и Уран и то само да завърша с твърдото си убеждение, че всичките тези събития и случки са за добро, дори когато най-малко ни се струва, че това е така. И че каквото и да се случи (или да не се случи) през 2021 година, то ще е важно за нас – българите. И не само. Радислав Кондаков
 14. 1. Смени си ника, например на Някоя 2. Прекалено зацепена си за любимия човек. Поставила си на второ място Бог и законите на Вселната Всичко, към което се привързваме прекалено, ни бива отнето. Намали важността на любимия човек за теб. Той е малка част от живота ти.
 15. ами съзнанието е ума, нещо, което се опитва да се по цялата линия на времето, но не и в настоящето. А животът е настоящето, интуиция, инстинкти, инстиктивен стремеж към Бог
 16. АлександърТ.А.

  Смисълът на живота

  защо да не е свързано ? пп .. по презумпция няма нищо несвързано в нашия свят .
 17. Не разбирамн по каква тема ми говориш За мен, напоследък, смисълът на живота е човек да върви към Бог
 18. 112. Бележка на Савка Керемидчиева - 15 юни 1922 г
 19. АлександърТ.А.

  Смисълът на живота

  Въпросът ,, кое е първо , яйцето или кокошката" е хубав . Но по важното е , че те са свързани . Без значение кое може да съществува само и кое от кое е създадено . Веднъж създадено то е свързано с останалото .
 20. Благодаря ! Може да се каже и така : .Нямаме гъвкавоста на разумната реакция . Инертни сме в реакциите , в отношението към околните . Това е , което казват ,,хората са спящи" . Реагира се автоматично , по нагласите на ума . А няма как да сме други докато водещ е този логичен ум , с които построяваме речта си . а висшия ,,Аз" се явява на проблясъци . За това учителите ни призовават да сме толерантни , към себе си и другите .От един дол дренки сме , само различна почва сме обитавали . Може още сега да постъпваме гъвкаво--разумно , но нагласите да са по завета на Учителите . Човек да изгради мисловни нагласи основани на новото учение . Не е случайно , че то се гради от любовта . За любовта няма алтернативи , няма различия във възгледите . Достъпно и разбираемо е от всички . Всеки може да живее по любов , Стига да го пожелае . До като доиде висшия ,,Аз" пак ще сме бавнички , за да проверяваме всичко по любов ли е . Но грешките и престъпленията ще са малко .
 1. Load more activity
×