Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Всичко. Включително Психотерапия

Showing all content posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Споделете, как се развиват нещата при вас.
 3. Петър Дънов – Учителя: „Езикът, на който са писали древните, библейски хора, или, както някои ги наричат, мъдреците, не се дължи на тяхното външно знание.“ „Освен външно знание, човек придобива и вътрешно знание. Той придобива външното знание, по външен път, а вътрешното – по вътрешен път. Вътрешното знание внася в човека сила, радост, мир, но външно не може да се предава.“ „Когато човек дойде до вътрешното знание, той ще има ясна представа върху нещата.“ „Вътрешното знание се придобива отвътре и не се губи никога.“ „Вие, ако имате външно знание, непременно ще оглупеете.“ „След нашата смърт, това външно знание [добито в личния живот], се разкапва [като незаконно придобито (т.е. добито с користна цел, за лично облагодетелстване)] – това е причината, задето някой виден философ, който е писал много книги, след смъртта си отново да се прероди като един прост човек.“ „Ако не изучавате Музиката [т.е. ако Вътрешната Музика на Единното Божествено Съзнание, не "диша" във вашия ум], нищо не можете да постигнете! Всичките ви постижения, без Музика [на Съзнанието – понеже Музиката на Съзнанието е средство за организиране на вътрешното знание (т.е. – за въплъщаване на Словото)], ще бъдат като сняг [„Снегът - това са вашите стари идеи.“П.Д.], който един ден ще се стопи и нищо няма да остане. Без Музика, Жи­вотът е цвят, който ще цъфне [цъфтенето подразбира знание; значи – привидно, вие ще имате знание, но то (понеже, поради отсъствието на Музиката / Божията Любов / Единството – не е станало органически въплътено СЛОВО)] – няма да завърже и ще окапе. Без Музика, животът е едно зърно - ще го посееш, ще изникне, после ще изсъхне и няма плод [т.е. няма разбиране], да даде.“ „Сегашният ни живот трябва да се преобрази. Как? – Като променим възгледите си за Живота, а това ще стане, като вложим в него принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. Щом дойдете в свръзка с Бога, Той ще ви даде сили да сторите това. Сега, аз желая да се запознаете с Христа. Вие познавате Христа, но само външно; вътрешно още не сте Го познали [като СЛОВОТО, защото Христос е СЛОВОТО]. Да викате някого у дома си на гости, това не значи, че го познавате; да живеете 10–15–20 години заедно с него, и това още не значи, че го познавате, но когато два живота се слеят в един, да стане сливане, то значи познаване. Това нещо в будическото поле се казва сливане. Тогава всички противоречия в света изчезват. Човек вече не вижда злото и започва да работи тъй, както Бог работи. Трябва сливане в Бога на два живота, на четири живота, на осем живота, на шестнадесет живота и т.н., до като животът на цялото човечество се слее в Едно. Тогава ще се образува тази Хармония, която сегашните народи очакват. И тъй, за всички е нужно сливане и познаване на Христа вътрешно като Любов, познаване на Христа вътрешно като Мъдрост и познаване на Христа вътрешно като Истина. Това е дълбокият смисъл, който трябва да залегне във всеки ум, във всяко сърце, във всяка душа и във всеки дух.“ „Музиката е средство, което трябва да обхване мислите и чувствата на човека. Следователно, първо човек трябва да мисли за музиката, после да я чувства и след това ще се изяви на физическия свят. Същото се отнася и до словото. Първо човек мисли, какво ще говори, после чувства това, което ще каже и най-после трябва да се изяви. Това значи: всяко слово трябва да има мекота, съдържание и красота.“ „Онзи, който е чел Словото, и онзи, който е «изял» Словото, се различават. Който е «изял» Словото, той има Силата, която То съдържа.“ „Учи се външно, чрез памет и ум. Това е знание перспективно, условно, относително.“ „Учи се и вътрешно, гдето СЛОВОТО Е САМО СРЕДСТВО ЗА ВЪТРЕШНО СЛИВАНЕ, а новото знание всъщност е Животът на Тоя, с Когото си се слял - «Аз съм Пътят, Истината и Животът.»ХРАНАТА - ТОВА Е СЛОВОТО. И АКО ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ СЪС СЛОВОТО, ТОЙ ТОГАВА ОСТАВА НЕНАХРАНЕН. Словото обновява силите и насърчава.“ „ПЪРВОТО НЕЩО, НЕОБХОДИМО ЗА ЧОВЕКА, Е ХЛЯБЪТ. Гладният пръв трябва да намери хляба, за да придобие сила – той ще знае как да се ползва от него. Ще ядеш, без да се пресищаш – всяко пресищане изтощава човека. Освен с храната, пресищане става още и със знанието. Силата на човека е дадена за придобиване на блага, а не за разрушаване на неговия живот. Следователно ще ядеш, за да придобиеш сила за разумна работа, и няма да преяждаш. Ще живееш разумно, без да се изтощаваш. ЩЕ ПРИДОБИВАШ ЗНАНИЕ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА БОЖИЯ. КАТО ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА НА БОГА, ЩЕ ПРИДОБИЕШ ВЪТРЕШЕН МИР. Това значи да бъдеш щастлив. “ „Всичките неща на Земята ние можем да ги разбираме само символично, па и сам Христос, никога не е говорил направо, а казва, например, че Хлябът бил Неговото тяло, а виното – неговата Кръв и прочее. И действително, ХЛЯБЪТ, КОЙТО ИМАМЕ, ТОВА Е ЕМБЛЕМАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ. То, както хлябът, дава на гладния сила, живот, избавя го от страданията. Чрез тези емблеми, които имаме във физическия свят, ние можем да си съставим понятие за нещата в Духовния Свят.“
   
 4. Last week
 5. Ами, горе-долу, се оформя вътрешната интерпретация на житейската ти история към момента. Та и аз май познах... ,,Жената"(анимата ти) е била вече ,,при теб". ,,Отказвал" си да излезнеш пред хора, независимо от окуражаването ти от един аспект на анимата ти, докато си се ,,мачеел" бягайки(политайки, впечатлявайки) други аспекти на анимата ти( отново женски образи). Дори си изпитвал и идентифициране с "женския" ти вътрепсихичен образ. Толкова ти се иска да избягаш от "женското" в теб, че си готов и ,,черен принц" да станеш в извисяването си. А това "извисяване" е един вид ,,бягство". Бягане в "безопасността" на възвишението("хълма"), до който не достигат талазите на несъзнаваното("тъмната вода", То често се проявява и като нощно, бурно море, океан). Бягане от предизвикващите отвращение ,,мъжки" образи, от ,,потопения" в невежество ,,град", от страховете, непознатото, непроявеното. ,,Градът", ,,Театърът" - това са проекции на обществения живот, социума. Мястото, където можеш да се ,,омърсиш" и така да загубиш/замърсиш ,,светлият, чистият, божествен образ на младостта". Общо взето, отвъд ,,вътрешния екшън", живееш удивителния живот на всеки млад човек, тепърва навлизащ в сериозната(отговорната) страна на живота. На болката от загубата, липсата, неразбирането, но и на творческия порив да ,,ковеш собствената си съдба", да търсиш вдъхновено, да чувстваш неограничено. Само не приемай твърде лично взаимоотношенията с другите и техните действия! Избягвай крайните оценки! ,,Не съди, да не бъдеш съден"! Чети и между редовете! Това е най-краткото, което искам и мога да ти кажа. Вече не си малък, а и вече те посъветвах нещо в предния ми пост!
 6. Oil-free vacuum pump is regularly added to the bearing in lubricating oil or butter so that you can keep the bearing flexible and convenient for next use. Use oil-free vacuum pump, vacuum pump body unscrew the diversion plug, pour water. Oil-free vacuum pump usually USES the vacuum gauge method, which means to dip the brush into alcohol, acetone and other organic solvents and apply them one by one to the above suspicious parts and the air inlet joint of the rotary vacuum pump, and at the same time watch the change of the color of the vacuum gauge or the color of the glows. When the vacuum gauge wobbles or the purple glow turns milky white, it can be determined that the applied area is leaking. Liquid Ring Vacuum Pump Roots Vacuum Pump dry scroll vacuum pump liquid ring compressor
 7. Dry Vacuum Pump in Metallurgical Industry Dry vacuum pump consumes low power in production, saves energy and protects the environment. It is also very convenient in cleaning and maintenance. It is widely used in metallurgical industry, but do you know what role it plays in this industry? Protective solvent separation and vacuum sintering of high purity metals, alloy manufacturing and other processes need to be used as protective agents to protect metals from oxidation, the process is mostly completed in vacuum conditions produced by dry vacuum pumps, and sintering is also carried out in vacuum. For example, in the production of tungsten alloy (machined tool), tungsten alloy powder is protected by paraffin and ethanol (alcohol) solvents. Before sintering, solvents need to be removed under vacuum conditions and sintered into lumps in vacuum furnace. Vacuum casting lost foam casting is a relatively new casting technology, the main production links are dry sand vacuum fastening. The role of dry vacuum pump in metallurgical industry is briefly introduced in this paper. In addition, it is also widely used in various sectors of the national economy, such as the electric power industry, petrochemical industry, pharmaceutical industry which we are familiar with are inseparable from this vacuum equipment. Vacuum Pump For Textile Industry Scroll Pump For Wafer Processing System Vacuum Pump For Methanol
 8. Има сънища, които бяха по - елементарни и може да са свързани с горния. Наскоро два пъти сънувах, че отказвам да участвам в театрална постановка. В единия случай ме караше да играя някаква жена (преди това се перчех на някакви надути мадами с доброто ми летене над тях). Даже се скрих у дома и се преструвах, че ме няма, когато дойде да ме търси. В другия случай бях сред публиката, но не щях да изляза на сцената макар да бях репетирал (в първия подобен сън нямах спомен да съм тренира). Не бях репетирал пред публика и отказах да играя. Един много едър дебелак ме подгони и зорлем се качих на сцената. Дадох му отпор, но не успявах особено да му повлияя макар да удрях с все сила. Виждайки как към сцената се задават други едри мъже, които също бяха срещу мен побягнах. Имах и сън, в който съм отседнал в хотел намиращ се на хълм. Излязох от хотела и летях надолу към града над донякъде мътна вода. Градът беше наводнен. После пак с летене се върнах на сухия хълм, където беше сградата. Бях се превърнал в жена и мислех да се регистрирам отново в хотела, но вече с женска самоличност. Обаче в джоба беше мъжката ми лична карта...
 9. 3-4 месеца след като си редовен в айкидото, можеш да се запишеш в кулинарни куросове, такива за рисувани или подобни, които от една страна ще те научат на нещо ново, а от друга ще общуваш с момичета, които имат различни качества и това ще ти помогне да се развиваш в общуването. Психотерапията както вече д-р Първанов спомена не може обаче да бъде заместена :))
 10. The working pressure of vacuum pump should meet the limit vacuum and working pressure requirements of vacuum equipment. For example: vacuum coating requirements 1× 10-5mmhg vacuum, vacuum pump selected to at least 5× 10-6mmhg vacuum. Usually choose the vacuum of the pump is higher than vacuum equipment vacuum degree half to an order of magnitude. From raising vacuum pump on the basis of the application ability, for the product overall applicability of continuous play, can increase the effectiveness of all aspects of product development, and to develop the advantage of expanding its application ability to enhance, completes the practical basis of extension products, in order to give full play to the effect of practical application, as all aspects of product quality requirements, is to improve the way to drive its operation, give full play to its various aspects ability, so as to promote the product the overall utilization rate of ascension. Vacuum pump unit vortex pump has been widely used in many fields: (1) semiconductor industry: thin film manufacturing equipment, semiconductor device packaging equipment; (2) scientific instrument industry: synchronous radiation beam line machine, electron microscope, vacuum pump set aurora test equipment, analysis and testing instruments; (3) mechanical equipment industry: material preparation equipment, vacuum testing equipment, vacuum filtration equipment, material purification equipment, ultra-high vacuum exhaust equipment; (4) medical equipment industry: dental instruments, dialyzer; Biological products industry: material purification and pharmaceutical preparation; (5) packaging industry: food, medicine, biological products and other packaging equipment; 6 vacuum metallurgy industry: vacuum furnace, nanometer material preparation equipment, vacuum testing equipment and other fields. Vortex pump as a molecular pump and small cryogenic pump before the pump is the best configuration to obtain oil-free vacuum system. Its main moving part is only one dynamic vortex disk, simple and the power of the small size under the same motion radius, less parts, simple and compact structure, small size of the whole machine, the dynamic and the static and dynamic vortex disk between the plate and the pump cavity, small gap between moving parts in the pump and the pump cavity without friction, so almost no wear and tear, stable operation, small power consumption, small gas flow loss, high working reliability, long service life, easy maintenance, low maintenance cost, high volume efficiency. Air cooling without water cooling. Water ring vacuum pump model 2BVA-2070 Small Volume Liquid Ring Vacuum Pump 2019 ARMPROD Expo
 11. Ако в населеното място, в което живееш, има клуб по айкидо, се запиши. Редовните занимания, ще повишат и самооценката ти и ще те научат да признаваш авторитети.Разбира се, това няма да замести психотерапията, но ще я допълни в много голяма степен.
 12. kipenzov

  Теза

  Ако осъзнаеш, че дълбоко в себе си вярваш, че си повече от другите и заслужаваш повече от това, което ти се случва, ще видиш как сам си ,,създаваш" проблемите. Спортът не е единствено за ,,самобичуване". Дал си си го като решение, но го комбинирай и с "вътрешна работа", за да не си остане само физическо усилие.
 13. Здравей! Голям екшън, големо чудо! Оставаше по некое време да ти се появи и Георги Христов и да запее ,,Черно и бяло в нас се преплитат във неделим кръговрат"... Като цяло иначе е доста контрастен съня ти. Бели, черни, черни, бели и никакво червено. Червеното на ,,кръвта", на ,,живото", на ,,обединяването на полярностите". Очевидно си бая ,,опък" човек в живота. Крайността на "Или-или" е малко незряло, но явно си на такъв етап от Пътя ти. Между крайните ,,Черно" и ,,Бяло" има доста нюанси на ,,Сивото". Някой хора с 50 от тези нюанса написаха книги, та и ги филмираха... да не говорим пък за сивите пилигрими, че ще стане задруга за кръгли украшения Обаче не може да се отрече комплексността на сюжета. Предполагам, че този ти сън е бил предшестван от доста други, по-опростени като конструкция сънища. Нещо като ,,преследвания", ,,неравни битки с много противници", ,,стоене гол пред хора"... все такива сънища, които предхождат проявяването в съня и на ,,женския" образ. Това е анимата ти. Контрасексуалния ти вътрешен психичен образ. Зомбясалата мъртво-жива ,,красавица с хубав тен" е точно този архетип - анимата. Катакомбата, гробницата й е мястото, където стои тя, незахранена от твоята сила. Съвсем нормално е да е толкова ,,изпостеляла". Въпреки ,,недохранването" й от твоя страна (ниското ниво на интегриране), тя все пак ти показва, че тя е ,,инструментът" ти, чрез който можеш да се ,,изправиш пред Черния змей", ,,Сатан", непознатото, неосветените в съзнанието ти ,,кътчета Живот". Сатан е и Сатурн, повелителя на формите. Анимата е инструментът на мъжа за извличане в съзнаваното на съдържанията от безсъзнаваното. В твоя случай ,,бялото змийско чудовище", анимата ти напомня за предназначението й - да ,,влезне в тялото" на несъзнаваното (змеят не е само символ на непознатата сила на Хаоса, но и на безбрежната Мъдрост). Рептилоидната форма е да ти напомни, че имаш бая работа по осъзнаването на първичното, животинското - инстинктите. Осъзнаването на егото явно ти е на дневен ред. В този аспект анимата(жената в теб) завоалирано ти подсказва, че ако я захраниш със силата си ще има тя самата сили да ,,бъде погълната и да излезне" от тъмното тяло на несъзнаваното, за да ти донесе ,,магическата сила" на знанието(змията, кундалини). На алхимичната трансформация на ,,черното в бяло", направляваната Енантиодромия. ,,Гъсеницата" в ,,Пеперуда". Да, ма ти кво правиш? Отблъскваш я. Бягаш. Политаш. Къде? Бягаш от ,,църквата", от вече трансформираната й полярност, и къде отиваш? Нагоре! Е историята в края вече е показателна за вътрешното ти състояние. Този, който бяга от анимата(жената, майката) е вечномладия бог(puer aeternus), ,,малкият принц". В твоя случай - величествения Черен принц, който е ,,Звездното дете". Това ,,бягство" е полезно до време. Мечтите, когато не намират почва в реалността, се превръщат в кошмарите на сивото ежедневие. Живот без любов под формата на страст, която да превръщаме в градивни действия е метафорично казано ,,живот на Сянка", "безкраен спомен за нереализираното бъдеще". Съветът ми е да ,,омекотиш контрастите". ,,Войнът на светлината" също е до време. И Дон Кихот е бил войн като млад, но като е остарял се е биел с вятърни мелници. Вероятно си ,,водна" зодия, щото мистичното и религиозното те влече. Така или иначе си в контакт с Поинтересувай се как ,,се приземява Детето"!
 14. Здравейте, Станах на 25 и ми се иска да имам приятелка. Само че няма капка увереност! Причината за това не знам дали се крие в по-долните редове. Като малък, баща ми постоянно ме унижаваше и подценяваше, караше ме да се чувствам по нисш, за да има контрол той и да се чувства по-добре. Този модел на поведение го е наследил от дядо ми. Усещам се, че и аз проектирам този модел на стъпкване на самочувствието на другите само за да мога да се чувствам добре, иначе се чувствам зле през останалото време. Също така - не мога да трая авторитетни фигури. Бунтувам се постоянно. Все взимам от другите, искам да се науча да давам и да живея пълноценно като нормален човек. Надявам се, че е възможно да се поправя възможно най-бързо. В момента нямам възможност да посетя професионална помощ до поне януари затова се надявам да ми дадете нещо за размисъл сам следващите месеци!
 15. Здравейте, Mecholari мерси много за книгата. Мария Арабаджиева има лекция на част от книгата. https://www.youtube.com/watch?v=OMoksLNoHZs Поздрави, Петко
 16. Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва Недейте_се_грижи_за_живота_си-беседа Ще се развеселя-песен Молитвен наряд за край: „Благословен Господ Бог наш“. Тайна молитва „Недейте се грижи за живота си, що да ядете, нито за тялото си, що да облечете.“ Ще прочета 12-та глава от Лука, от 22-ри стих надолу. ...Казвам: При сегашното състояние на онези, които влизат в новата епоха, се изисква едно обобщение, за да изучават истинския живот. Вие сте били при голямото щастие, при хубавите условия, а сега минавате през нещастие, през голямо безпокойство на живота си. Вие не се впрегнете на работа, но си вземате един билет на лотария, и чакате да спечелите нещо. Някой вземе един, два, три, четири и повече пъти лотарийни билети и все очаква да спечели нещо. Надява се, че като се тегли този път, той ще спечели най-голямата печалба от триста или повече хиляди лева. Тегли се печалбата, но той не печели. Нищо, купува пак билет, надява се на второ теглене, когато ще се паднат 400 хиляди лева. Тегли се пак лотарията, пак нищо не печели. Чете по вестниците и вижда, че на еди-кой си номер се паднала голямата печалба, но (в)се казва: Няма нищо и аз ще спечеля някога! Този човек се учи на нещо, вяра придобива. Без да е спечелил нещо, той очаква, че ще придобие, ще спечели нещо. Не е лошо нещо лотарията, тя има добра страна, развива вярата на хората. Човек вярва в невъзможното. Например той има един билет от няколко лева, а такива билети има около сто хиляди, но той вярва, че ще спечели най-голямата печалба от (сто хиляди лева), един милион лева. Че това е голяма вяра! Седи този човек и си казва: На мене ще се паднат тези един милион лева. Като се тегли и нищо не спечели, той не се обезсърчава и казва: Нищо, друг път ще излезе моят номер! Ще дойде този милион. Казвам: Да, след сто хиляди тегления, все ще ти се падне този милион. Но има един закон на вероятностите, който определя тия неща. Това почива на кабалистиката. Ако ти, който купуваш билета, можеш да хармонираш трептенията си с онзи, който продава билета, той ще възприеме твоите трептения и без да усети как, слепешката ще пипне билетите и ще ти продаде точно този билет, който печели най-голямата сума. Но трябва да знаеш как да направиш това нещо. Един господин ми разправяше една своя опитност. Среща го един ден един негов познат и му казва: Слушай, вземи този билет от лотарията, ще спечелиш. Късметът е твой, вземи този билет! – Но понеже, казваше той, нямах пари за билет, не го взех. Пък и не ми се щеше да вземам на заем, за да купя билета, в чийто късмет не вярвах. И наистина този билет спечели. Както ми каза и колкото ми каза приятелят ми, така излезе. После съжалявах, но късно. Един ден дойде щастието при мене и аз не повярвах. Има един закон, според който, когато човек много вярва, това е суеверие, многото вяра не почива на трезва мисъл. Напротив, тогава се намесват в човека чувствата, които пречат. Когато човек ще спечели или ще постигне нещо в света, тогава се обединяват много сили в негова полза: И умствени, и сърдечни, и духовни и той изпитва спокойствие в себе си. При това положение като вземете този билет, вие никак не се интересувате дали ще спечелите или не, като че всичко забравяте. Погледнете, спечелили сте! Ако пък много се интересувате дали много печелят билетите, вие нищо няма да спечелите. Колкото повече четете вестниците да видите кога ще се теглят билетите, и дали печелите, бъдете уверени, че нищо няма да спечелите. Престанете да се интересувате, но това трябва да стане естествено. Сега това е външната страна на въпроса, от който се вижда, че хората се интересуват от парите. Човек може да има пари, колкото иска. Но колко трябва да иска той? На човека не му трябват много пари, защото всичкото злато в света е равномерно разпределено между всички хора на земята. Следователно, човек няма право да вземе повече отколкото трябва от благата, които се падат на всички останали хора вън от него. Когато хората разполагат с повече, отколкото имат право, това е вече друг въпрос. Някой търговец може да има събрани с милиони килограма жито – това е друг въпрос. То не е негово. Това жито е и на други хора. Следователно, благата, както днес са разпределени между хората, не са разпределени по Божествен път. Някои хора са прости служители на Бога, те пазят неговите складове с благата в себе си. Слушал съм как отговарят някои богати хора, когато отиват да им искат пари на заем. Те казват: Тези пари не са мои, те са на чужди хора. Когато дойде онзи, на когото са тези пари, тогава нека той да даде. Аз съм дошел на света, само за да пазя тези пари. Сега ние мислим, че като сме дошле в света, имаме право да вършим каквото искаме. Можеш да правиш каквото искаш, само когато знаеш какво и как. Ако не знаеш, по-добре нищо не прави, тогава казваме: Не прави това, което може да ти създаде някакво нещастие. Но какво трябва да правиш? – Все трябва да правиш нещо, няма да седиш и бездействаш. Някой казва, че не може да вярва. – Хубаво, като не може да вярва какво може да прави? Някой казва, че не вярва в бъдещия живот. Добре, пък аз вярвам в бъдещия живот. Но все-таки има нещо, в което и ти, и аз вярваме. Ти и аз вярваме в този живот, който сега живеем на земята. Ти вярваш, че като умреш ще останеш на земята. Аз пък вярвам, че като умра ще отида на друго място. Ти вярваш, че ще останеш в къщата си, а аз вярвам, че съм временно в нея, като в един хотел, който един ден непременно ще напусна... Недейте_се_грижи_за_живота_си
 17. Една бърза консултация с вас не ми се обеснява в какви психо състояния съм изпадал но нещата които съм мислил докато съм бил там се чудя дали всъщност не са доста логични като мислех че имам шизофрения развивах страшни теории и една от тях в последствие се оказа реална а тя беше че хората от селата са много по малко склонни към шизофрения защото те живеят с постоянна мисъл за следващия ден и постоянно мозака им се упражнява с вечните занимания от селския живот винаги има какво да се направи , поправи и др. нали това си бяха мои теории после като четох за шизофренията което беше и грешка защото изпадах в огромни страхове не искам и да се сещам но имало такива изследвания на учени които са установили че хората от селата са с най нисък процент на шизофрения а следващата ми теория която ми се върти в главата е интернета и по точно опцията на почти всички сайтове да следят какво гледаш за да знае компютъра какви реклами и видео клипове да ти пуска например в ютуб да ти предлага клипове според твоите харесвания и се питам дали това всъщност не е много вредно за хората които имат проблеми с психиката на практика мозъка ти като си под различни форми на стрес в опасни нива е свикнал на един начин на живот гледаш дадени клипове дадени неща които всъщност започват да се повтарят и повтарят и измъкването от цялостната ситуация става още по трудна и трудна докато не спреш да се ровиш в интернет а да започнеш да правиш нещо да излезеш от това състояние като спорт или някакво друго занимание но за мен най добрия вариант е спорт не мога да обясня точно идеята ми много ми е трудно да го напиша тук така че да е последователно и да хванете логиката
 18. Здравейте на всички. С интерес чета дискусиите .Жалко че се пише толкова малко. Ето го моя сън. Сънувах че минавам покрай гробище и от там излиза около 20-годишна хубава жена (облечена в черна рокля беше). Жената е мъртва, в процес на разлагане. Зомби. Мъртва, но жива в същото време.Казвам и: "Имаш хубав тен." Не се изказах правилно, защото имах предвид че тя има много хубава бяла кожа. Кожата и си беше направо бледа, виждаха се мъртвешки петна!! Тя ми благодари и уж тръгна нанякъде другаде да ходи. Влязох аз в гробищния парк и се запътих към гробницата и. Вътре беше мрачно. От един ъгъл наблюдавах живата мъртва (по някакъв начин се беше телепортирала обратно в последния си дом). Пред нея се яви Сатана в образа на голям черен змей. Тя започна притеснено да повтаря "имам хубав тен, имам хубав тен". Притеснението и се дължеше на факта, че от ден на ден се приближаваше към момента, в който ще се разложи и че губеше относителната си мъртвешка хубост. Докато трескаво повтаряше, взе да се превръща в чудовище, от тялото на което се вият разни бели змии. Бяло змийско чудовище. Приближи се към черния змей Сатана, от когото просеше помощ. Той я погълна временно. След като излезе от него тя вече беше преобразена. Имаше магически сили. Той беше станал неин учител по магия. Тя беше станала част от така нареченото Черно братство. Въпреки това беше облечена в бяла рокля. Усети ми, че я наблюдавам. Втурна се към мен. Гробницата се превърна в църква, към чийто покрив водеше бял тунел. Втурнах се нагоре летейки през белия тесен тунел, а новоизлюпената злодейка след мен. Не можа да ме хване. Бидейки вече навън, аз се раздвоих. Виждах себе си като друг човек, наблюдавах се отстрани. Този другият беше с образа на граф Дракула от "Дракула: Неразказан" . Аз-той беше целият в черно, но беше добър, беше част от Бялото братство. Бялата булка от Черното братство се втурна към него/мен (явно го искаше/ме искаше за съпруг). Белият чернодрешко побягна. По едно време се спря и насочи ръце към нея, насочвайки по този начин част от енергията си. Въпросното насочване забави нейните движения и му помогна в бягството. Една последователка на Дънов каза, че тези двамата са ученици на двете братства. Поздрави.
 19. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Електричеството_и_магнетизмът Молитвен наряд за край: Пътят на живота - молитва Беседа, държана на учениците от окултната школа на Всемирното бяло братство, на 22 януари 1920 г., четвъртък В съвременното общество има общ стремеж към организиране. Организирането някои наричат мобилизиране. Мобилизирането може да се използва и за добро, и за зло. Организирането е потребно в духовния живот. Трябва да си зададем въпроса: по кой начин трябва ние да се организираме? Нека направим малко наблюдение в природата, какво правят малките семенца, как се организират. Когато се посее житно зърно, то веднага се поляризира и почне да се организира: да пуща корени надолу в почвата и други, клонища, нагоре във въздуха. При организирането си туй семе иска да се залови за почвата – защо? – защото оттам може да черпи сокове. Изкуството е как да се изваждат сокове от земята. Сега, въпросът е за другите коренчета, клончетата, които възлизат нагоре; и те се организират, и те искат да поемат от въздуха това, що им е необходимо. Също и ние всички едновременно сме на два свята – материален и духовен: черпим сокове от материалния свят – обществото. Нашите корени са в него, а пък клонете ни са в духовния свят. Можем ли, като съзнателни същества, да приложим този велик закон на растенето, сир.(сиреч) да разберем процеса на растенето разумно? Религията е път за развиване във физическия свят, за организиране на обществото, и тя е започнала най-първо с музика, разни игри, хора; българското хоро е се от ония времена на първично организиране. То е физическата страна, подготовка към религиозно настроение на ума и за пробуждане на съзнанието. В продължение на тази епоха, която започва 700 години преди Христа, съзнанието и чувствителността са се развили, и затова хората усещат сега по-големи страдания, отколкото тогава. И тия болезнени състояния ще се усилят още повече. То е признак за разширение на човешкото съзнание. Когато наблюдавате природата, особено когато жените са трудни, два-три-четири месеца, някои жени минават такова едно състояние: онези, у които съзнанието не се е развило, прекарват леко, но високо развитите, интелигентните, минават много голяма криза, и тази криза зависи от онова състояние на душата на детето, която влиза вътре в света на майката, заражда в нея временна дисхармония, докато майката сполучи да регулира наклонностите и желанията на детето; тогава то изгубва своето съзнание и се подчинява на волята на майката, защото майката взема надмощие, власт над детето. Дете, което до раждането безпокои много майка си, не е за препоръчване. Навеждам този факт, за да ви покажа, че много от религиозните идеи са като тия деца: те ще влязат във вас – ще заченете, и някои от тях може да ви причинят големи болки. Избавлението не седи в помятането. Лекарите казват, когато една майка е в такова състояние, че е слаба и няма да износи детето, и й дават цяр за помятане. Помятането е десет пъти по-опасно, отколкото раждането; защото природата, която е разумна, компенсира всяка жена; тя с всяко раждане се обновява, става по-умна и се развива характерът й, а онази, която помята, губи сърдечни и органически сили. Това е вярно и по отношение на идеите. Ако във вашия ум или във вашето сърце проникне известна идея, каква да е, Божествена или друга, служите й няколко години и я напуснете, ще изгубите вашата умствена способност и привлекателността на вашето сърце. Затова Писанието казва: „По-добре една девица да не се жени", ако не се наема да стане майка, да ражда. И вие требва да спазвате този закон. Мнозина възприемат всяко ново учение – значи, искат да станат бременни. Ако не възприемете туй учение, ще възприемете разните учения на обществото – не можете да избегнете от това: обществото ще ви застави да излезете от вашето пасивно положение. То постъпва като майките и бащите с дъщерите си: „Ожени се! Докога ще чакаш?"; днес-утре й казват това, и най-после дотегва на момата, и тя направя прибързан избор... Електричеството_и_магнетизмът
 20. АлександърТ.А.

  Проблемни отношения

  Хубавото е , че ревноста излиза още в началото По добре , чети тук в портала за ревноста . Да си наясно с какво си имаш работа . Може би тук : http://www.beinsadouno.com/board/search/?q=ревност
 21. kipenzov

  Целта на духовния Път

  Сетих се за български думи, с които да "заместим" "плодове" и "продукт". "Дарове" или "Блага"!
 22. kipenzov

  Целта на духовния Път

  Тъй като със самите въпроси - дали плодът е цел и в какъв смисъл, се "бърка в дълбокото поле" на метафизиката, също неминумо и в теологията, ще дам само една отправна констатация. Една, ма бая обемиста, извинявам се, за което! То вече намекнах за това с "чувствата-мислите са с енергийна природа" , както и с това Но нека да обобщя: 1.Целта на Пътя е да го вървим! По Пътя обаче, понякога паралелно, преминаваме през два "етапа" - разширяване, свиване. "Разширяване на съзнанието" чрез умствена преработка(добиване на смисли, осмисляне)на информация от "събития-чувства-мисли" и осъзнаване(като "мине и през Сърцето") на тази информация. "Свиване на съзнанието" чрез същия, горепосочен съзнателен процес, но с "обратна посока". Вече няма натрупване на смисли, а редуциране - "премахване"(необръщане на внимание на незначителното) на излишното. "Опростяване", "сбиване", "компресиране" на информацията. 2. По пътя има множество смисли! В тези два "етапа" добиваме различни по естество смисли. На база тези смисли си формираме мироглед( в ума). На база този мироглед "преживяваме"(в сърцето) света, такъв какъвто го "виждаме". Тези два "етапа", заедно със смислите и мирогледа ни, са част от различни стадии, през които "преминава" съзнанието ни с центъра на това "преживяване на процеса" - Азът ни. Азът ни, самосъзнанието ни, е основният аргумент за "преживяването", "мислено-чувственото опознаване" на света, Субектът, който гледа Обектът. А светът Вселена ли е, Бог ли е, Господ ли е, Аллах ли е, Брахман ли е, Нищо или Нещо ли е, все си е свят, Обектът. Въпросът е, че тези стадии на развитие на индивидуалността, която е проекция на Аз-а ни са описани. Описани са един път на ниво индивид - Стадии на психосексуалното развитие, а друг път на ниво индивид в общество - Стадии на психосоциално развитие според Ериксън,. Макар че, лично на мен повече полезна информация ми носят разработките на Ж.Пиаже, с надграждането на Колдберг - Стадии на моралното развитие, защото от тях се "осветлява" алтруизма като "етап на вътрешното израстване". През различните стадии добиваме също различни смисли. Мироглед на Дете, Мироглед на Родител, Мироглед на Възрастен и евентуално и други... Но от тези смисли може ли да се добие един общ смисъл? И така да отговорим на въпроса за смисъла, де. 3. Смисълът на Пътя е един! От множеството смисли, които добиваме през различните стадии на развитието ни, формираме различно "преживяване" на света. При това преживяване ние изпитваме дълбоки чувства и развиваме определени способности. Това са "плодовете" на нашия индивидуален живот. Когато говорим за "плодове" на подсъзнателно ниво веднага се задейства асоциацията с "ядене". Съответно идентифицирането ни с "плодовете на нашия живот" веднага предизвиква асоциацията, че някой "яде" тези "плодове". Кофти усещане, твърдя го от личен опит. Въпрос на "християнското програмиране" е. Грешникът, който вечно изкупва вината си, под "надзора" на висшестоящия. Робска психика, която трудно се трансформира в "психика на свободен човек", осъзнал че не е "роб Божий", а е "раб(от работник, работа) Божий". Една буква, а каква промяна. Точно както запетаята при "Да се обеси, не да се помилва!" и "Да се обеси не, да се помилва!". За това предлагам друго тълкуване на думата "плодове"- като "продукт"! Верно че "продукт" е чуждица, но не се сещам за друга дума на това, което произвеждаме, докато живеем. Така "продуктите" на Пътя идват от смислите, които добиваме. Единият продукт е за наша "консумация", "у-потреба"( когато ни потрябва, да го потребим). Това са способностите и уменията (у мен, в мен). Тях развиваме, за да "храним" Духа си. Другият продукт е за чужда(не единствено наша) "консумация", "употреба". Това са чувствата - и дълбоките и по-повърхностните. За тях е "Борбата". За душите ни, които се проявяват в чувствата. Чувствата, който имат силата да надмогват над мислите, а от тук и да определят съзнанието. "Световната борба за контрол на съзнанието". За това качих изследването, за да се видят "образните представи", с които се прави този контрол на съзнанието ни, чрез предизвикването на определени модели на поведение и "популяризирането" им чрез медиите. Но, също така, и да може чрез запознаването с тези "образни представи" да имаме солидна база за самоизследването ни. Да се "отвори разклонение" на Пътя в посока "Познай себе си", защото смея да твърдя, че сме доста невежи по отношение на това, което сме наистина. Така стигам да извода, че смисълът на пътя може и да е един, но има две изражения. 4. Смисълът на Пътя е в смислите по Пътя! Добиването на тези смисли, които да ни водят към "по-широко поле" на осъзнаване! Към преодоляване на Невежеството. При положение, че сме осъзнали, че развиваме продукти за собствена потреба, егото ни ще остане доволно. Но какво правим с продуктите, от които не се ползваме ние - егото ни е наранено? А сега, де! Време е "да влезне" Алтруизма. Да правиш, без да търсиш удовлетворение. Да даваш, без да мислиш за награда. Трудно е за егото ни, но не е невъзможно. Иска се искрено желание. Так стигам, според мен, до по-дълбоките значения на смислите и целта на Пътя, отвъд ПОПезотеричните "захарчета", намазани като "розови бонбонки". 5. Целта на Пътя е Желанието. Смисъла е да почувстваш Желанието осъзнато! Желанието е това, което ни "движи". Което ни мотивира. Смисъл в желанията не можем да открием. Оценяваме ги автоматично на база резултатите от действията, които сме извършили като следствие от мотивацията за задоволяването им. Така усещаме волята да ги задоволим. Волята е силата, която прилагаме, за да задоволим желанията си( задо-ВОЛЯ-вам). Алтруизмът е в това "Вам". Отдавам волята си вам. ОТ-давам, от там- давам. А иначе от мен, каза егото, , тинтириминтири. 6. Целта на пътя е да усетиш Волята. Смисълът е да се научиш да я управляваш! С волята можем да обърнем реки. Може да се потърси нещичко за Виктор Шаубергер, които е непризнат учен-практик в областа на природната наука. С Волята можем и да навредим. С волята можем и да помогнем. 7. Целта на пътя е Отговорност! Отговорността за собствените действия, сама по себе си носи отговори. Отговор-нос-т. Отговорите водят до нови въпроси. Волята дава силата да отговориш, желанието носи нуждата да си отговориш. 8. Целта на Пътя е самият Път. Смисълът на Пътя е самият Смисъл! С вървенето по пътя, осъзнаваме, че вървим по Път. Смисълът за Пътя, произтича от смислите по Пътя. Самопораждане. Самодостатъчност. 9. Не можеш да видиш по-далеч, от Изборът, които не разбираш! Последното може и да е реплика на персонажа "Оракулът", отправена към персонажа "Нео" в една филмова трилогия, и това да е "образна представа", с която да ми е контролирано съзнанието. Ала може и да е нещо, което съм избрал да "видя" още преди да се родя и да започна да живея, за да разбера, че съм се "видял" преди да мога да "виждам". 1.0. Целта на Пътя е да го вървим! Времето е относително! Завърнах се в началото, но добавих цикъла на "0"-та. Колкото искам "0" мога да си добавям, но Целта на пътя ще си е самият Път, защото времето е част от съзнанието ни. Ние живеем във времето и то живее чрез нас. Времето, за да отделим смисъла от целта, е това което умът ни има нужда да направи, за да разберем. Но чувството се проявява във времето, ала не е зависимо то времето. За това, според мен няма нужда да разделяме смисъла от целта, тъй като никой няма искрено желание да е Нищо. Подобни по смисъл желания са прикрити желания за бягство и таена надежда за промяна, но не са искрено желание да бъдем Нищо. Пък и старите хора са казали "Не си задавай въпроси, чиито отговори не Желаеш да получиш!" п.п. надявам се макар и да е доста дълго, да е било полезно. Пък и нелинейно си подкрепих тезата за Свободата, като приех "плодовете" да не са плодове, а "продукти".
 1. Load more activity
×