Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Всичко. Включително Психотерапия

Showing all content posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  Съгласна. Въпроси: Възможно ли е да съществува човек, който е надраснал ролята "продукт на обществото" посредством самоосъзнаване? Възможно ли е човек да бъде свързан със споменатия център, боравещ с пълната информация за съществуващото?
 3. Добрата Молитва Всичко в света е строго определено. Който не върви по тоя определен път, ще се тласка насам-натам и ще получи наказания от законите на природата. Спасението някои търсят вън от себе си. Человек все се моли и търси работа за нещо здраво да придобие. Всеки се стреми да има здрави: гърди – те съответствуват на душата; стомах – той съответствува на живота; и мозък – той съответствува на ума на човека. От илюзиите в света произтичат всички страдания и заблуждения. Детето ви, ако не е решено да умре, то не може да умре. На сегашните хора трябват светли мисли. Това понятие за Бога, което сега имат, е старо. Трябва да работим в новото понятие за Бога. На вас ви трябва воля. В какво се състои волята? Учителят разказва примера: Една американка била болна до смърт. Повикала мъжа си и искала обещание от него, че не ще се жени след смъртта ѝ. Той не обещал. Тогава и тя казала: „И аз няма да умра!“ И действително не умряла, оздравяла. Някой като каже: „Няма да върви“, и вижда, че работата се разваля, наистина не върви. Друг казва: „Ще върви“ – и тръгва. Докато всички мисли в мозъка са в съгласие, человек не губи равновесие. Равновесието стои в краката, а краката са добродетелта. Всякога да има хармония. В природата не може да има мир, там има винаги сътресения, но да имате в себе си мир. Не е мир това да лежи човек и да почива. Трябва человек сам да си турга шапката, трябва четиво. Всяка добра книга е слънчев лъч. Каляване на волята Ако те е страх – пипай умряла змия, прекарай я през ръцете си. Като вали дъжд, нека те намокри и не се бой от простуда. Това да се прави май, юни и юли включително. Тогава въздухът е напоен с много магнетични сили. Ще пиеш 3–4 чаши чиста топла вода, не окадена, и на глътки. С това ще калиш волята си. Каже ти някой „магаре“, не се обиждай, а разчепкай думата „магаре“ по букви. Те имат следното значение: м – означава малките неща, а – значи да си умен, г – да знаеш да слизаш и да се качваш, а – да си умен, р – да знаеш да противоречиш на мъчнотиите, е – да растеш. Следователно ще размишляваш върху думата „магаре“ и ще се увериш, че няма нужда да се обиждаш, т.е. ще си кажеш: „Аз зная какво значи магаре.“ Светът има мъчнотии, защото не е подготвен за това учение. Разговор
 4.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Петър Дънов – Учителя: „Като кажеш думата Истина, ако можеш да я разбереш сама по себе си, без тия прибавки, тя е по-силна, отколкото с тях. При думата Истина, като се тури друга дума, обезсилва се. Тя сама съдържа всичко. Всякога едното е най-силно. Бог е Един. Някой път правите проверка на известен закон: туряте една дума, туряте друга и я произнасяте; веднага се добива една реакция, отзад ли да я турите или отпред. Когато разберете вътрешно закона, ще видите, че не са допълнителните думи, които ще дадат сила. Другите форми ще се наберат. От какво произлиза думата Истина?
    ''(Някой): Значи същина''.
    (Учителя): Ако промените ударението – истина? „ИЗ" значи „КВАС“, нещо, което заквасва. Значи, ИСТИНАТА е СИЛА, която прави формите, от тесто. Туй, което прави СЪЩИНАТА на нещата, то е ФОРМАТА.
    Изстудяване. Всяко нещо, когато го правите, трябва да изстине. Не можеш да го правиш, докато е горещо. Можеш да го ковеш, но трябва да изстине, за да го полироваш. Тъй е и във физическия свят. ИСТИНАТА, В НАЙ-ПРОСТОТО РАЗБИРАНЕ, Е ТАЗИ СИЛА, КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА СЪЩИНАТА НА НЕЩАТА И ТЕХНИТЕ ФОРМИ, ИЛИ МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ИСТИНАТА Е СЪЩИНАТА, ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА НЕЩАТА. ИСТИНАТА, КОГАТО ПРАВИ ФОРМАТА, ВЛИЗА ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО; ТЯ НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ОТ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО.
    ''(П.Чорбаджиев): И времето е форма.''
    (Учителя): И ВРЕМЕТО, И ПРОСТРАНСТВОТО Е ФОРМА.“
     
     
   •  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    СЪЗНАНИЕТО
     [е Бог; Който] е извън времето и пространството, извън противоречията, извън страха и съмнението. Пространството произвежда страх, а времето - съмнение: когато паднеш в някой кладенец, страхът дохожда; когато наближи падежът за изплащане на някоя полица, съмнението дохожда. Като видите, че при вас дохожда онзи, на когото дължите, вие казвате: „Дали не е сбъркал, дали не е прибързал с донасянето на полицата?". Когато два дисхармонични предмета се съпоставят едновременно във времето, те произвеждат в ума на човека съмнение; когато тия два предмета се разделят в пространството, те произвеждат в човека страх.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Петър Дънов – Учителя: „Животът се ражда, без ограничения. После слиза в ограниченията. От безграничното [т.е. от Божествения; от Идеалния Свят на СМИСЪЛА; на ЕДИНСТВОТО / на ЛЮБОВТА] влиза в граничното [влиза във физическия свят, на временните и преходни ФОРМИ; т.е. влиза в света на разделението; на МНОЖЕСТВОТО] и излиза в свободата [на Духовния Свят, където е СЪДЪРЖАНИЕТО, а СЪДЪРЖАНИЕТО е, което се отлива във ФОРМИТЕ на Живота].

    Ако ти не минеш от безграничното в граничното, ти не може да влезеш в закона на Свободата. Ти ще минеш по една крива линия.

    [Т.е. – ти, най-напред ще любиш (идеално, а не за някакви облаги, с които личността ти се заблуждава, относно) Бога, като мислиш за Божествения Свят (и ХРАНЕЙКИ СЕ с ежедневния Хляб – Христос – СЛОВОТО БОЖИЕ). После, от Божествения Свят, ще слезеш към физическия свят (защото на физическия свят, от материята на безкористността), ще приготвиш, в главата си, своя нова вътрешна ФОРМА, за Живота и чак тогава – ще можеш да влезеш и в Духовния свят (иначе казано: да се свържеш с Ангелите), където е СЪДЪРЖАНИЕТО, с което се пълнят формите.

    Значи – като разбереш СМИСЪЛА на Живота, ще го поставиш в (своя адекватна) НОВА ВЪТРЕШНА форма (приготвена в главата ти), за можеш, след като се напълни с НОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ – ти да се чувстваш СВОБОДЕН. Новото БЛАГОРОДНО СЪДЪРЖАНИЕ, е взето от Духовния Свят (в процеса на слушане на Ангелите)]. По тази крива линия ти ще дойдеш до закона на своята свобода. Туй е стремежът на цялото човечество. То е Свободата.

    Земният живот [в смисъла на изложеното – е само граничното и затова, този живот, без Божествения и без Духовния; т.е. ако го разглеждаме земния живот] сам по себе си, няма смисъл.

    Животът на Земята е най-голямото, разочарование, което човешката душа ще срещне [понеже пространството произвежда страх, а времето - съмнение]. По-голямо разочарование, надали ще срещнете. На Земята, най-първо ще бъдете приет царски и после ще ви изпъдят така, като тия, които са били в кръчмата и не си отиват навреме, и кръчмарят ще ги изрита навън. Най-първо, като дойдете на Земята, баща ви и майка ви ще ви направят едно угощение, ще ви дигат на ръцете си и най-после, като ви изпращат, ще ви турят на носило от няколко дъски и ще ви турят в земята. Това не е едно разрешение на живота. Щом идваш, ти ще дойдеш по един начин, а пък щом си отиваш, ще те изпращат по един такъв начин, с тарга. – ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ НИЩО НЕ СИ НАУЧИЛ. Велик смисъл има ЖИВОТЪТ, но трябва да го РАЗБИРАТЕ. Животът не може да се разбере в кръчмата [на лековатото отношение, към Него].“
 5. Last week
 6. kipenzov

  Свободният избор и свободната воля

  Александре, пак ще повторя тезата си и как би могла да се развие, т.е. до какви насоки може да се стигне. Нашата, човешката воля, в лицето на Човекът, такъв какъвто е обобщения образ за човек в настоящето, не е свободна! Ние(болшинството) сме продукт на обществото и не познаваме истинската си същност! Единствената свободна воля е тази, която е насочвана от център, боравещ с пълната информация за съществуващото! Идеята на тезата ми е да създаде полемика относно възможностите ни като хора и какви са способностите ни, за които сме в неведение. Ако можеш изкажи контра-теза, ако не промени заглавието на темата и не подвеждай с подобни генерализиращи послания в заглавието!
 7. kipenzov

  Свободният избор и свободната воля

  Това показва единствено РАЗЛИЧНО, а не еднакво, индивидуално ниво на съзнаване и разбиране! И то - ТВОЕТО, различно, лично, от моя гледна точка дори ограничено и несъзнаващо подтискано твое ниво на осъзнаване, но това си е твой "пролем"( Път)! Защото това, което "заместих", е материалистическия подход при "разделянето" на "Божията воля" на: А самото "заместване" го направих обединяващо, като "въведох представата", че БОГ не е реалността, а е и отвъд нея(), а реалността е просто продукт-следствие на Божата воля като атрибут на БОГ. Идеализъм в противовес на Материализъм. Елементарно "въвеждане" на представата за трансцендентното (отвъд време-пространственото). Просто малко уголемяване на "мащаба", както не веднъж съм споменавал, че решението на парадоксите става при по-висок мащаб, при който се обединяват дуалностите. Съответно се съгласих с първото, но не се съгласих с "разделението" на Божата воля, като безлична в следващото: , защото "ничия" се оказва, че е Божията, а така е нормално да се стига до "непознаваемото" и "невъзможното" : , което в случая излиза, че "няма как да има воля", не за друго, а защото не можем да я осмислим. За това защитих тезата, че не само, че Бог може да се сравни с човек (има база за сравнение, най-малкото от "по собствен образ и подобие"), ами и така се "отваря вратата" за , което е апотеоз на развиването на разума ни. А без да се осъзнае и приеме тази концепция за "Бог като единна личност, а ние негови копия", няма как да се случи: Казвал съм Ти много пъти, че в теб "бушуват" доста умствени противоречия(противоречиви конструкции), но не ме приемаш сериозно - твой си Път! Но поне не ми давай посредствени оценки чрез твоите твърдения-интерпретации за моите постове, плс! Опитай се поне малко да вникнеш в това, което споделям! Все пък не съм Ти длъжен с нищо, а обясняването на позицията ми, която за теб явно е трудна за разбиране, само ме предизвиква да я защитавам и "да се разводнява" дискусията в излишни обяснения, предизвикани от твоето нежелание да се потрудиш да разбереш какво казва другия. За пореден път! А всъщност, това което защитавам като теза може да ти е полезно, но дори и не го осъзнаваш!!! Защото хем подържаш в съзнанието си концепцията за "двете половини", хем се самосаботираш на подсъзнателно ниво, приемайки съдържащата противоречие теза за "човешка-Божествена воля", че и двете са свободни паралелно с концепцията за единството и ЕДНОТО?!?! Ако в две точки имаш свободен потенциал, подържащ движение, то това е цикъл. За да има цикъл става въпрос за равнопоставеност. Ако свободния потенциал е само в една от две точки, то тогава има "водено" движение.
 8. Подкрепям Орлин. Изобщо си избийте от главата, че трябва да впечатлявате жена с мачо поведение или материални неща. Е, разбира се ако търсите забивка за 1 нощ последното може да помогне доста. Но истинския мъж е такъв 24 часа всеки ден, приел себе си и слабостта си трудейки се и минавайки предизвикателствата, излъчването е съвсем различно. Такъв мъж излъчва спокойствие и поставя граници несъзнателно (респектира). Пътя до там не е лесен, иска се рискуване във всяко отношение за да се кали смелостта. Естествено тук нещата опират до личностната промяна, когато човек е минал терапия е много по-лесно да знае какво не е приел все още. За свалка с жена водеща до сериозна приятелка, не са нужни никакви техники единственото което трябва да се промени е вътрешната настройка (frame). Напишете в Гугъл - pick up artist frame control.
 9. д-р Тодор Първанов

  ........

  Това са натрапливи мисли.Поработи с някой колега и се научи, как да се справяш с тях.Сам няма как да го направиш.Виждам,че и през март си писал за натрапливости.
 10. Здравейте!Много се радвам,че намерих този форум,защото не знам какво да правя.Проблема ми е следният-още когато бях на 13-14 имах хипохондрични мисли,че имам рак и други страшни болести.Обаче когато мине време се оправях.Сега съм на 17 и половина и преди година точно имах страх от полудяване.Аз съм от Турция и проповядвам ислям.В началото беше добре чувствах се много добре,но когато почнах да мисля за смъртта нещо ми стана.Преди нямах такъв страх от нея защото знам че има по хубав.Преди седмица когато лежах ме връхлитаха някакви мисли за смърт-че точно сега ще умра.После отмина и неделя вечерта пак почна обаче вече не мога да ги избия.Странното е че когато се замисля не ме е страх обаче сякаш има нещо което ми се представя като смърт но не е.Притеснявам се за родителите си защото много ги обичам.Тази нощ заспах едва 4 часа пък по миналата 3 и сега съм като труп боли ме главата и не мога да заспя не знам какво ми става.Започнах да рева ор нерви снощи но не минава.Искам да се върна пак в миналото ми състояние да съм щастлив да спя спокойно.Когато започнах да си слагам ограничения като например не правех тези неща които са забранени в Корана сякаш заради това ме връхлитат.Какво мога да направя по въпроса страх ме е че няма да мога да заспя никога и ще откача.Не искам да пия антидепресанти но някакви хомеопатични или успокоителни на билкова основа само да ми мине и да съм по смел както преди.От Разград съм многовиои моля обърнете ми внимание!
 11. аз-съм-си-аз

  04.Акцидентални достойнства

  Така и не разбрах какви са достойнствата на планетите според фазата на луната. Някой може ли да поясни. Благодаря!
 12. Лошото е когато са “стационарни”, т.е. Когато сменят посоката. Тогава действат силно. Понякога когато зла планета е ретроградна, не е лошо. Аз не обръщам много внимание на ретрогратостта.
 13. аз-съм-си-аз

  Софтуер за астрология

  Намерих - astrotheme.com Освен орбисите показва и кои планети са ретроградни, което също ми трябва като информация. Оказа се, че всички злосторници при мен са ретроградни , очаквах го някак си.
 14. аз-съм-си-аз

  Софтуер за астрология

  Предполагам, че това е нещото, което ми трябва. Все още не съм много запознат с термините.
 15. “градусите на аспектите” - имаш пред вид отклонението от точния аспект или тъй наречените “орбиси”? Ако astro. com ти дава картата с точните градуси на положението на планетите, сам човек може да си пресметне отстоянието между две планети много лесно.
 16. Петко, Много ти благодаря за Мрежата на Съдбата! Тя ми е любима. Зарадвах се, че някой друг я е чел и я цитира. Поздрави! Следа
 17. аз-съм-си-аз

  Софтуер за астрология

  astro.com е чудесен сайт, но не показва градусите на аспектите. А тези градуси са важни за силата на даден аспект. Кажете някой безплатен сайт, където мога да видя тази информация. Не ми е проблем да си платя за някоя програма, но не се занимавам сериозно и е безмислено да плащам. Просто ровя в моята карта...
 18. Комбинация от добра психотерапия, ефективен пик ап коучинг, мъжки спорт. В терапията се опознаваш и започваш да преобразуваш страховете си, виждаш че сега ти си баща и майка на самия себе си и можеш да промениш всичко. В един качствен пик ап коучинг, отвъд едната свалка механика, се учиш поведенчески-преживелищно, на терен, на общуване с жени - трепериш, страхуваш се, приемаш провала и отхвърлянето, което постепенно ги стапя. Все повече осъзнаваш, а и преживяваш практически как дори пълен със страхове, пак маса момичета са готови да са с теб. А колкото повече ги разтваряш до харизматична смелост, толкова повече ставаш притегателен магнит за другия пол и ти сам започваш да избираш. Спортът, комбинация от фитнес, кардио и боен спорт, са една добра добавъчна част от силното, високо мотивирано живеене, част от чара ти. По-горе са ти препоръчали айкидо. Аз бих те насочил към киокушин с новия правилник с ръце в главата и борба, към кудо, бойно самбо, бразилско джуджицу... Умишлено не пиша за мма - там духът на воина най-често е изгубен (разбира се, вероятно има изключения - зависи от треньора), принизен е до едното его налагане. Успехи!
 19. Майкъл Лайтуивър: "Когато се пробудите, вие ще осъзнаете, че истинското ви семейство не е това на вашата раса, култура, религия, страна, или дори вашето биологично семейство. Това е вашето Космическо Семейство; тези които са дошли, като вас – със задачата да помагат, по начини, малки или големи, в извършващия се преход. Истинското Братство и глобализация, в най-висшата си форма ще стане, едва когато си спомните Кои Наистина Сте, Защо Сте Тук и За Какво Е Всичко Това. То ще стане, когато се завърнете в истинския Храм на Божественото Присъствие – вашето СЪРЦЕ, където става това припомняне и от където сте призовани да служите на света.[Вие сте въплътени] Светлинни Същества, с две задачи: 1) Да останат в сърцата си 2) Да ПОМНЯТ кои са, защо са там и за какво е всичко това... Дуалността е достигнала своя връх, на тази планета и е довела до съвършенство – ИЛЮЗИЯТА за “добро” и “зло”... Наблюдавайте ОТНОШЕНИЕТО си, към другите. В момента, в който забележите, че съдите, ще знаете, че сте забравили Кои Наистина Сте, Защо Сте Тук и За Какво е Всичко Това... И вие ще можете да разберете, че сте в позиция на съдене и че сте излезли от сърцата си, когато обвинявате."
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Петър Дънов – Учителя: „СЪРЦЕТО НОСИ ПЪЛНОТАТА НА ЖИВОТА. ПЪРВИЯТ ЛЪЧ, КОЙТО ДУШАТА Е ПРАТИЛА ДО СЪРЦЕТО ВИ, Е СЪЗНАНИЕТО [за ЕДИНСТВОТО на Всичко, Което Е – това е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ]. Най-красивата мисъл, най-благородното чувство, най-правото действие, които проникват в душата на човека, съдържат в себе си ПЪРВИЯ ЛЪЧ. От него излиза кръвта и се разпространява по цялото тяло. Сърцето храни и мозъка. Без сърце, умът не може да мисли
   [право и затова], днес хората се занимават повече със злото, с отрицателното в света, а по-малко с доброто. Те трябва да излязат от областта на злото, от мътния извор, в който са попаднали и да влязат в Божествения Извор, да разберат, защо са дошли на Земята и какво е тяхното предназначение. Като стане от сън човек трябва да знае, какво му предстои да извърши през деня. На утрешния ден пак трябва да знае, какво му предстои да работи. Няма ли човек пред вид, какво днес трябва да извърши, неговият живот няма смисъл. Ако отсега нататък хората търсят приятелите си, ако отсега нататък определят, с какво да се занимават, техният живот е свършен. Човек слиза на Земята със строго определена задача, която трябва да реши. Макар че днес се говори за братство между хората, но тази идея още не е пуснала дълбоки корени в човешките души. Тя повърхностно, отчасти само занимава умовете на хората. И богати, и сиромаси не вярват още, че са братя. И религиозни, и светски също не вярват още в братството. Като вярва в Бога, религиозният мисли, че ще отиде на небето, а светският, невярващият – в ада. В това отношение хората разделят живота на полюси. Обаче адът и раят не са нищо друго освен състояния на човешкия ум, на човешкото сърце. Те определят свободата на човешкия дух. Значи адът и раят съществуват на Земята. Често хората се запитват, защо не успяват в живота си. Много естествено – те сами влизат в ограничителните условия на живота. Щом условията ограничават човека, той никога не може да успява. Иска ли да успява, казвам: Не приемай условия, които могат да те ограничат. Не се подавай на мисли, чувства и постъпки, които ограничават. БЛАГОРОДСТВОТО НА ЧОВЕКА – Е ИЗВЪН ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО. ТО Е ЕДИН МОМЕНТ, КОЙТО НЕ ЗАЕМА ДАЖЕ ЕДНА СТОМИЛИОННА ЧАСТ ОТ СЕКУНДАТА. ЗА ДА БЪДЕШ БЛАГОРОДЕН, ТРЯБВА [в главата си], ДА СИ ИЗВЪН ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО. За да успява в живота си, човек трябва да разбира свойствата на материята, с която работи. Същевременно той трябва да разбира и законите на ума и на сърцето си, както и РИТМУСА  [това е  – в дадения момент – Единната Обща Мисъл, в Битието], на който те се подчиняват. Хората са разместили нещата в живота си, вследствие на което и животът им е объркан. Те очакват на Бога, Той да ги направи добри. Що се отнася до успеха в живота им, те мислят, че това зависи от тях. Тъкмо обратното е вярно. Горко на онзи, който очаква добротата, отвън. Добротата е в самия човек. От него се иска само да прояви своята доброта. Доброто е основа на живота. Без доброто човек не може да бъде интелигентен, не може да бъде и морален. Доброто е мярка на нещата. Доброто прави човека свободен в отношенията си с хората, а същевременно му дава разположение за работа. Да направиш едно добро, това не значи да притежаваш доброто. Защо? Защото днес можеш да направиш добро, а на другия ден – зло. Всъщност доброто е нещо неизменно. Който е поставил доброто за основа на своя живот, той не може да се мени: един ден да прави добро, а на другия ден – зло. Истинската ябълка не ражда едновременно и кисели, и сладки плодове. Тя ражда само сладки плодове. Ако ражда и кисели, и сладки едновременно, това показва, че някаква външна сила е действала върху нея и вложила в проявите ѝ нещо чуждо. Обаче по естество, ябълката си остава неизменна. Като не разбират причината за сладкия и кисел вкус на ябълката, хората делят нещата на добри и лоши, вследствие на което сами попадат в областта на злото. Като не разбират законите на живота, те поставят злото там, дето не съществува, и сами се натъкват на противоречия. Следователно, за да се справите със злото, вие трябва да поставите доброто като основа на вашия живот. Не е въпрос да бъдете добри, но да проявите доброто, което е вложено във вас. По естество човек е добър. Не гледайте на доброто като на нещо механическо, но като на качество, вложено от самата природа. За пример, златото е благороден метал. То се характеризира със свойството, че не се окислява. Това свойство на златото е вложено от самата природа и никаква сила не е в състояние да го измени. Значи и доброто в човека не се изменя. То е Божествено свойство, вложено от разумната природа. Съзнае ли това качество в себе си, човек може да каже, че е произлязал от Бога. Каже ли за себе си, че е лош, а същевременно поддържа идеята, че е излязъл от Бога, той не разсъждава правилно. Невъзможно е човек да е лош и да произлиза от Бога.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Pamela Kribbe: "Истинската ЦЕЛ на вашето пътуване НЕ Е СВЕТЛИНАТА ДА ПОБЕДИ ТЪМНИНАТА, но ДА УСПЕЕТЕ ДА СЕ ИЗДИГНЕТЕ НАД ТЕЗИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ И ДА СЪЗДАДЕТЕ НОВ ВИД СЪЗНАНИЕ, което може ДА ПОДДЪРЖА В – ЕДИНСТВО – ПРИСЪСТВИЕТО И НА ДВЕТЕ: СВЕТЛИНА И ТЪМНИНА.
  Ще обясним този доста труден въпрос, с помощта на една метафора: Представете си, че сте ловци на бисери и се гмуркате дълбоко в моретата. Вие отново и отново се гмуркате в дълбините на Океана, в търсене на онази специална перла, за която всички разказват, но никой още не е видял. Говори се, че дори Бог, който е Главният Гмуркач, никога не се е докосвал до тази перла.
  Гмуркането в Океана крие много опасности: можете да се загубите, или да се гмурнете толкова дълбоко, че да не ви достигне въздух за връщане. Но вие сте настойчиви и слизате в Океана, отново и отново, изпълнени с решимост и вдъхновение. Може би сте смахнати?
  Не, вие сте ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на НОВОТО.
  Тайната е, че в ПРОЦЕСА на намиране на перлата, вие сами я сътворявате. Перлата е духовното злато на ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
  ПЕРЛАТА - ТОВА СТЕ ВИЕ – ТРАНСФОРМИРАНИ, ОТ ОПИТНОСТИТЕ НА ДУАЛНОСТТА... Ето го и истинският парадокс – ИЗСЛЕДВАЙКИ НОВОТО, ВИЕ ГО СЪЗДАВАТЕ. ВИЕ СТАВАТЕ ПЕРЛАТА на Божието Творение."
 20. Писал съм по темата много пъти и по много начини. Накратко: Как знам какво искам да работя? Два подхода. Първият: Проба-грешка. Смело опитване на различни поприща, професии, занаяти, дейности. Страхът от "оцапване на ръчичките", е нужно да бъде прегърнат. Докато се действа така, важи правилото: "Ако не работиш това, което обичаш, обичай това, което правиш!" Тоест, превърни действието в медитативен, в учебен процес, в който пробите и грешките служат като тригер за експлициране на собствени психични съдържания и преработката им. Всяка дейност е нужно да бъде поработена достатъчно, сравнително добре усвоена, за да бъде извлечен душевният опит. Вторият: Себепознанието. Когато живееш силно, смело скачаш в трудностите, се събуждат много подсъзнателни наличности. Налага се да се отработват страхови програми, вина, тъга, да се минава през много болка, скръб, радост, още тегоба и пак удовлетворение. Когато следваш даден път, водещ решително към Себе-познаването, все повече прехвърляш центъра на самосъзнанието в Себе си. Все от по-отвисоко гледаш и все по-ясно виждаш за какво си дошъл на този свят и какво аджеба дириш в него. Все по-ясно осъзнаваш тихите пориви на същността си и все по-храбро си готов да ги следваш, поставяйки ги на първо място. Път на разширен мироглед, молитва, медитация, единение със смисъла да бъдеш автентичното си Аз. .............. Помощни подходи много. Има тестове за професионално ориентиране, спомагателни питанки, намиране на силните си страни, качества и приземената им употреба в социалната реалност. Тези помощни подходи обаче работят добре единствено на фона на интензивно преминаване през основните, през горните два начина. Имам някъде статии и клип по темата...
 21. Здравейте, Sleda мерси много за: Установен метод за Духовно Развитие Част II – Ретроспекция Според мен е добре ако някой практикува или реши да пректикува упражнението Ретроспекция да прочете: "Ефекта от разкаянието – Опасността от твърде често къпане" Цитата е част от книгата МРЕЖАТА НА СЪДБАТА ЧАСТ V ЕФЕКТА ОТ РАЗКАЯНИЕТО – ОПАСНОСТТА ОТ ТВЪРДЕ ЧЕСТО КЪПАНЕ Тъй като измежду розенкройцерските ученици има много които изпълняват предоставените от Старшите Братя упражнения с цел да подпомогнат растежа на душата, въпреки че те не се чувстват задължени да встъпят в Пътя, хубаво е да се вземе под внимание окултния ефект на емоциите породени от тези упражнения. Когато при упражнението на ретроспекцията* стремящият се към възвишен живот преглежда случките за деня в обратен ред и се среща със случай когато той наранява някого или пропуска да помогне на друг или по някакъв друг начин не е живял така както той смята за идеал, той бива обучаван да култивира интензивно разкаяние за това което е извършил неправилно с цел да изтрие записа от семенния атом в сърцето където този запис се е бил отпечатал вследствие на стореното и където той ще остане докато не бъде изтрит чрез страдание в чистилището, ако преди това не е бил изчистен по неестествен начин, както посредством това упражнение. В чистилището изчистващия процес се осъществява посредством центробежната сила на отблъскването която дърпа и откъсва веществото на желанията от тялото на желанията в което изображението на случката се е формирало прехвърлено от етерната матрица. През това време душата изстрадва това което е причинила на другите поради определените условия в долните области на Света на Желанията където се намира чистилището. Някои ясновидци, които не са в състояние да осъществяват контакт с висшите региони, разказват за Света на Желанията като за илюзорен свят и те са прави доколкото става въпрос за долните области, защото там всички неща изглеждат обърнати както ги виждаме в огледало. Тази особеност не е без определена цел, нищо в Божието царство не е без определена цел; всичко обслужва процеса на достигане на един мъдър завършек. Това обръщане поставя грешната душа на мястото на свята жертва, така че когато се извърти лентата и се появи сцената когато тя е съгрешила спрямо някой друг човек, душата не гледа само като страничен наблюдател, а вижда сцената отново като действие и тя става, за известно време, жертвата на злото и усеща болката почувствана от наранения, защото центробежната сила на отблъскване приложена за да изтрие картината от тялото на желанията на причинителя на злото, трябва поне да е равна на омразата и яда на жертвата, които са отпечатали картината върху семенния атом когато се е случило събитието. ___________________________________________________________________ ‘’упражнението на ретроспекцията’’ – или обредът/ритуалът на ретроспекцията ___________________________________________________________________ По време на ретроспекцията ученикът се старае повторно да възпроизведе тези условия; той се опитва да си представи сцените когато той е действал неправилно, а разкаянието което се мъчи да почувства трябва да е поне толкова силно, колкото е раздразнението и негодуванието изпитани от наранения човек. Тогава то ще има същия ефект като заличаване на записа на злодеянието от центробежната сила на отблъскване която осъществява изчистването на злото в чистилището с цел да се екстрактира от него качеството на душата което ние познаваме като СЪВЕСТ/добросъвестност, съзнателност, което качество действа като спирачка или средство за отказване в момента на изкушение. Когато е използвана по този начин емоцията на разкаянието изчиства тялото на желанията от бурени, оставяйки почвата чиста и подхранвайки растежа на множество добродетели които разцъфтяват в духовен напредък и създават отлични условия за служене в Божията градина. Но както силата латентна в барута и експлозивните вещества може да бъде използвана за подпомагане на великите достижения на цивилизацията или да повтаря най-дивашките прояви на варварството, така също тази емоция на разкаянието може да се употреби неправилно по такъв начин, че да стане вреда и спънка за душата вместо помощ. Когато се отдаваме прекомерно на разкаяние всеки ден и ежечасно ние всъщност изразходваме много енергия, която би могла да се използва за много хубави начинания живота, защото непрекъснатото разкаяние се отразява на тялото на желанията подобно на това което става при прекомерно къпане на физическото тяло, както е описано в ‘’Опасността от прекомерна чистоплътност’’, статия отпечатана в нашето списание ‘’Лъчи от Кръста на Розата’’. Там се твърди, че водата има силен афинитет към етера и го абсорбира в голяма степен, дадени са няколко примера за да демонстрират този факт; също така се твърди, че когато се къпем при нормални условия водата отстранява голяма част от отровния масматичен етер от виталното тяло, ако стоим под водата достатъчно дълго време. След къпането виталното тяло става като че ли изтощено и съответно придава чувството на отпадналост, но ако ние сме в добро здравословно състояние и ако не сме се къпали прекалено дълго, недостигът се възстановява скоро от потока на енергията която се влива в тялото през далака. Когато тази постъпваща вълна от пресен етер е изместила отстранената зловредна субстанция във водата, ние се чувстваме с подновена енергия което с право отдаваме на къпането, но въпреки че обикновено не осъзнаваме напълно изложените тук факти. Но когато един човек който не е в перфектно здравословно състояние си създаде навика да се къпе всеки ден или може би дори по два пъти на ден, по-голямо количество от етер се извлича от виталното тяло. Снабдяването през далака с етер освен това е понижено поради загубата на сила на семенния атом който е разположен в слънчевия сплит и виталното тяло се изтощава. Затова възстановяването при тези хора е невъзможно във времето между толкова често повтарящите се изчерпвания и като резултат физическото тяло страда; тези хора губят непрекъснато сили и могат да се разболеят сериозно. ‘’Както горе, така и долу и като долу, така и горе’’, гласи Херметичния афоризъм, като по този начин формулира великия закон за аналогията който е главния ключ за всички мистерии. Когато ние използваме центробежната сила на разкаянието за да изличим злодеянията от нашето сърце по време на вечерното упражнение-ритуал на ретроспекцията, ефектът е подобен на действието на водата която изхвърля миазматичния отровен етер от виталното ни тяло когато се къпем и по този начин отваря място за нахлуване на чист здравословен етер. След като сме изгорили погрешните си действия в жертвения огън на разкаянието, зловредната субстанция отстранена по този начин отваря място за постъпване на вещество на желанията което е нравствено по-здравословно и е по-добра почва за благородни дела. Колкото по-добре сме се прочистили чрез това разкаяние, толкова по-голямо празно пространство ще се отвори и повече нов материал ще привлечем към нашите ефирни тела-носители. Но, от друга страна, ако се отдаваме на съжаления и разкаяния през цялото време когато сме будни както някои правят, ние надминаваме дори чистилището защото все пак там се изчиства злото, съвест е отговора на всяка изтръгната от силата на отблъскването картина. Тук, поради вкопчващата връзка между тялото на желанията и виталното тяло, ние не можем да съживяваме картината в паметта толкова често колкото искаме и докато тялото на желанията постепенно се разтваря и изчезва в чистилището по време на изчистването на панорамата на живота, едно малко количество би трябвало да бъде добавяно когато сме във физическия свят защото трябва да заеме мястото на количеството изхвърлено при разкаянието. Така съжалението и разкаянието когато се практикуват непрекъснато имат същия ефект върху тялото на желанията както прекомерното къпане върху виталното тяло. Силата на двата носителя се изчерпва при прекомерно прочистване и поради тази причина за нравственото и душевно здраве неконтролираното отдаване на чувство на съжаление и разкаяние е така опасно както е фатално твърде многото къпане за доброто физическо здраве. В двата случая ръководно правило трябва да бъде умереност. Когато изпълняваме упражнението-ритуал ретроспекция би трябвало да се отдаваме на чувства на съжаление и разкаяние с цялата си душа; ние би трябвало да проливаме огнени сълзи които да изгарят дълбоко същността ни; ние ще трябва да направим процеса на изчистване възможно най-обхватен за да заслужим накрая възможно най-големите милост и опрощаване. Но когато сме завършили упражнението, би трябвало да направим същото което става в чистилището – да смятаме лошите случки през деня за приключили и да забравим напълно за тях, освен ако те не изискват поправящи действия, да се извиним за нещо или да направим нещо за да удовлетворим изискванията на съвестта. И след като по този начин сме платили дълга си, душевната ни нагласа трябва да бъде само оптимизъм. ‘’Въпреки че греховете ни са черни, те ще станат бели като сняг’’, ‘’Ако Бог е с нас, кой би могъл да бъде против нас?’’. При тази нагласа ние умираме всеки ден за стария живот и всеки ден започваме нов духовен начин на живот защото нашето тялото на желанията по този начин се подновява и пригажда за по-възвишен живот. И понеже разсъждаваме върху предмета за съжалението и разкаянието във връзка с проблема за растежа на душата и за тяхното въздействие върху нашите ефирни тела, би било от полза да споменем ефекта на разкаянието върху други области. Има хора които живеят с разкаянието като с най-добър приятел, които си лягат вечер с него и стават сутрин след сън с него; взимат го със себе си на работа, на пазар или на църква, те сядат да се хранят на масата с него, те си го кътат като най-ценното си притежание и те по-скоро биха се разделили с живота си отколкото с разкаянието за нещо си. Както вампирът изсмуква етера от виталното тяло на свята жертва и се храни с него, така непрекъснатите съжаление и разкаяние за определени неща става елементал от веществото на желанията, който действа като вампир и изтегля не друго, а живота от бедната душа която го е създала и чрез използването на принципа на привличане между подобностите, той подхранва продължаването на този болезнен навик. Ние не помагаме на близките си хора които сме обичали и които са напуснали този свят със скръбта си която си мислим че е доказателство за вярата ни, ние им пречим по този начин. Те са напуснали тази област на опитност и са се отправили към други нива където има други уроци за учене, а ние ги задържаме чрез нашите мисли защото известно време след като са умрели те имат остро усещане за нас и ние им дължим обични и окуражаващи мисли вместо егоистични скръб и тъга които нараняват и нас и тях. Съжалението е разрушително за целия душевен растеж защото докато така създаденият мисъл-елементал се задържа около нас като вампир ние не можем да се изкачваме по стръмния път. Празното и суетно разкаяние което се отнася до болезнени размишления относно миналото и грешките му е отвратително като лешояд който кълве разлагащ се труп. Длъжни сме да го изгоним от мислите си както не бихме допуснали лешояд до тялото си. Вместо това, нека да култивираме една душевна нагласа на оптимизъм за всичко, защото всичко работи в посока на доброто. Бог е на кормилото, нищо не би могло да стане истински лошо и всичко ще се оправи с Бога напред. Поздрави, Петко
 22. АлександърТ.А.

  Свободният избор и свободната воля

  Може да е несериозно , за което се извинявам Израстнал съм с понятието ,,воля" , като за вид сила . Сила с която можем да въздействаме . Сила обусловена от себеосъзнаване и себевладеене . И последната оформена идея за свободната човешка воля е , че можем да избираме как да постъпваме . Да постъпваме като егоисти , или не .
 23. АлександърТ.А.

  Свободният избор и свободната воля

  Това че заместваш едно твърдение с друго , не го прави по достоверно . И двете са човешки интерпретаций , еднакво показващи сегашното съзнаване . Философите са доказали , че наблюдателят може да наблюдава/познае част от себе си . Това се вижда както при огледалото , така и при идеята за разделяне на наблюдател и наблюдаемо . Двете равностойни части , могат да опознаят само настрещното и никога себе си . Значи не е достатъчно да се раздели на части . Не знам точно кога ( ) , но тази идея се развива в ----разширение и сливане на ,,двете половини" ---- А сега вече : ,,И Духът да се върне при Източника"(сливането) ---се оформя като път на любовта . В крайната цел , сливането , се получава и пълното себепознаване . Без сливане/обединение , остава частичното познание . Разделеното познание на всяка частица . И най важното имам предложение , за да не предизвикваме усмивки . Нека МОДЕРАТОРА да добави ,, ЧОВЕШКАТА СВОБОДНА ВОЛЯ " към заглавието .Може да е подчертано добавено
 24. Рассвет

  О магии

  В погоне за силой, желанием «обладать во что бы то ни стало», иметь «любым путём» человек попадает в ловушки системы, которые впоследствии отнимают больше, чем он приобретает. Человек попадает в паутину невидимой зависимости через проводников системы от третьих сил, которая отнимает у него Жизнь. Важно знать и быть предупреждённым о тех опасностях, которые подстерегают человека при соприкосновении с невидимым материальным миром.
 25. Ще споделя, че откривам във въпроса търсене на лекота и приятно усещане, избягване на проблемите, а не търсене на дълбочина - може и да не е така, разбира се. Наскоро прочетох нещо, което много ми хареса - всяка случка, всеки човек и преживяване, което се случва в живота ни, е всъщност диалог с Бога. Можеш да ползваш и други думи вместо Бог - Вселената, Дао, не става дума за религиозни догми, а за цялост. С това искам да кажа, че няма нищо случайно, и ученето е в самия живот, в самите преживявания. Какво конкретно не харесваш в колектива си? Какво в теб отразява това? Ако приемеш, че средата там е трамплин за твоето себеосъзнаване и растеж? Ако бъде фокусирано, като динамична медитация? Ако фокусът обаче не е в парите - защото това е слаба цел, която не топли същински. А ако пък не е твоето нещо и чувстваш, че не можеш да научиш нищо за себе си в момента там - защо си точно там? Страх, че няма да намериш друга? Работа колкото поискаш! Но, навсякъде е ценна адаптивността, самодисциплината, но най-вече любовта, с която работим (с която живеем). Ще разкажа една история по повод въпроса. Наскоро с мои приятели решихме да пътуваме с влак - оказахме се в един изключително мизерен, мръсен, стар влак. Кондукторът във влака беше към 60-годишен мъж, с много стар и захабен костюм, залепени с тиксо очила, а баджът, който висеше на врата му беше толкова покъсан, че едва личеше какво пише. И понеже си купихме билети от влака, когато кондукторът застана срещу мен, видях искрената му усмивка, почувствах човечността му. Беше изключително любезен - но не престорено и мазно, а смирено и спокойно, тихо и дори незабележимо, ако нямаш сетивата да го почувстваш. Така общуваше с всички пътници, а аз го наблюдавах с удивление - този обикновен човек, пътуващ в мизерните влакове, общуващ с всякакви хора - някои от които не особено приятни, си вършеше работата, както се казва, с кеф! Как го прави? Дадох му повече пари, отколкото струваше билета, сякаш това ще промени целия му живот, а и явно от някакво криво съжаление (което не е проява на същинска любов) и му казах да не ми връща, ако няма, с надеждата да прикрия опита си да му дам повече пари. Е, той взе точно толкова пари, колкото струваше билета. Не видях по лицето му обида, напротив, сякаш нищо не се промени в него. Та, не е до външното съвършенство, на което се надяваме в работата, в живота си, което търсим в другите. До вътрешното приемане и обич е. Тогава и отвън приемаме и обичаме - точно, каквото си е. А вътрешното приемане, приемането на самия себе си - това е трудна работа, продължителна, няма царски пътища...
 26. @xam, ще се включа със споделяне като жена - @Човек_88 ти е дал много добра посока. Жените харесват самоуверени мъже, а това са именно самоприелите се - онези, които са съвсем наясно, че не са съвършени (като всеки друг), но обичащи се точно каквито са си в момента. Онези, които искат да се усъвършенстват, опознават, порастват, без това да е с цел да удовлетворят друг. Тренировките (особено по бойни изкуства) са страхотен начин да се научиш да се подчиняваш, чувствайки и разбирайки, че имаш какво да учиш от другите мъже и това не е в разрез с твоята увереност. Можеш така и да намериш мъж, който притежава качества, които баща ти не е имал. Така или иначе обаче не е смисълът в това да удовлетвориш баща си или някой друг - а да приемеш собствените си неуспехи и провали. Така с времето ще спреш да се страхуваш от тях, ще чувстваш, че те хранят, а не те съсипват. Виж, ти вече съзнаваш моделите, патерните, които са дълбоко заложени в теб и твоя род. Това Е много, това е голям напредък! Щом си ги осъзнал, ще ги преработиш, вярвам го. Пишеш, че искаш да се научиш да даваш, а не да вземаш. Можеш да опиташ доброволчески инициативи, има колкото си пожелаеш! Но този бунт спрямо авторитети говори, че ти е трудно да приемеш всъщност - защото това те прави сякаш слаб. Сякаш пак си онова малко унизено момче. Истинската сила е в слабостта. Можеш да приемеш само от позицията на слабост. Да учиш от тази позиция, не от такава на псевдо-гордост и сила наужким. Няма нужда да се "поправяш", ти не си счупен. Ти си умен, млад мъж, който има пред себе си път да извърви, много възможни ходове, никой от които грешни, а насочващи и постепенно все по-прецизни, какво по-хубаво?
 1. Load more activity
×