Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“ Едно малко съзерцание. Ще прочета трета глава от Евангелието на Йоана. Ще ви посоча от книгата „Божественият и човешкият свят“, някои места ще ви посоча. (Прочете се десета страница.) Високи и ниски места. Високите места са учените хора. Ниските места са тези, които сега се проявяват. (Прочете се двайсет и трета страница.) Утринно Слово: 370.Близо и далеч 1942 5 април 1942 г. „Отче наш“
 3. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-21.4.2018г Прилагайте добродетелите в живота си. Ценете малките неща и радвайте се на тях. Видиш една малка пеперуда, обърни се към Господа с думите: Господи, благослови я! Видиш едно дърво, помоли се и за него, Бог да го благослови. Видиш един извор, пожелай и той да се благослови. Срещнеш едно малко дете, пожелай и то да се благослови. Най-после, помоли се, Бог да благослови и тебе. Бъди доволен и благодарен за всичко, както пеперудката е доволна. Блажени нищите
 4. 21.04.18 Прилагайте добродетели в своей жизни. Цените малое и радуйтесь ему. Видишь маленькую бабочку – обратись к Господу со словами: Господи, благослови её! Видишь дерево – помолись за него, Бог его благословит. Видишь источник – пожелай и ему благословения. Встречаешь маленького ребёнка – пожелай и ему благословения. И наконец, помолись – да благословит Бог и тебя. Будь доволен и за всё благодарен, как довольна и самая маленькая бабочка. Блаженны нищие Прилагайте добродетелите в живота си. Ценете малките неща и радвайте се на тях. Видиш една малка пеперуда, обърни се към Господа с думите: Господи, благослови я! Видиш едно дърво, помоли се и за него, Бог да го благослови. Видиш един извор, пожелай и той да се благослови. Срещнеш едно малко дете, пожелай и то да се благослови. Най-после, помоли се, Бог да благослови и тебе. Бъди доволен и благодарен за всичко, както пеперудката е доволна. Блажени нищите
 5. Last week
 6. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-20.4.2018г Ще кажете, че се стремите към Духовния свят. – За да разберете Духовния свят, трябва да разбирате физическия; и обратно: познаването на физическия свят води към познаване на Духовния. Както за познаването на физическия свят имаш нужда от сетива и органи, така и за познаването на Духовния свят са нужни съответни органи. ...Ето защо, от всички хора се иска работа, да развият духовните си органи и сетива така, както са развити физическите. В къщи
 7. 20.04.18 Вы скажите, что стремитесь к Духовному миру. – Чтобы понимать духовный мир, нужно понимать физический мир. И, наоборот, познание физического мира ведёт к познанию Духовного мира. Как для познания физического мира нуждаешься в органах осязания, так и для познания Духовного мира нужны соответствующие органы. ...Вот почему от всех людей требуется работа, чтобы развить свои духовные органы и органы осязания так, как развиты и физические. В доме Ще кажете, че се стремите към Духовния свят. – За да разберете Духовния свят, трябва да разбирате физическия; и обратно: познаването иа физическия свят води към познаване на Духовния. Както за познаването на физическия свят имаш нужда от сетива и органи, така и за познаването на Духовния свят са нужни съответни органи. ...Ето защо, от всички хора се иска работа, да развият духовните си органи и сетива така, както са развити физическите. В къщи
 8. Имам въпрос към Дао: Откога и с какво точно познавате Астрологията? 1/по това, което съм чел за нея в издания и статии 2/по това, което е писал Учителя 3/ присъствал съм лично на разглеждане на астрокарта на човек, когото познавам (или моята) 4/ опитвал съм се да направя и тълкувам астрокарта 5/ умея да строя сам астрокарти (без програма) и съм разгледал (с или без курс) поне 50 астрокарти на хора, които познавам лично и като биография Отговорът ще осмисли разговора. От личния си живот знам, че няма как да бъде променено мнението на един човек за ореха, ако той самият не го посади и отгледа... Е и да му вкуси ядката... Да добавя - беше ми хубаво да прочета разсъждения , много сходни с моите лични преди 2010 година. После реших да докажа, че са случайни съвпадения, не е наука. ... Но честно. Оттогава изтече много вода, много астрокарти и много човешки съдби и пътища.... Наука е.
 9. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-19.4.2018г Материалният живот без духовния няма смисъл. И духовният живот без материалния няма смисъл. Нито Дух без материя може да съществува, нито материя без Дух. Човекът трябва да бъде духовен, но същевременно трябва да бъде и материален. Обаче между двете му естества трябва да има пълна хармония. Групиране на сили
 10. 19.04.18 Материальная жизнь без духовной не имеет смысла. И духовная жизнь без материальной не имеет смысла. Ни Дух без материи, ни материя без Духа не могут существовать. Человеку нужно быть духовным, но, одновременно, нужно быть и материальным. Однако между духовной и материальной природой человека необходимо наличие полной гармонии. Группирование сил Материалният живот без духовния няма смисъл. И духовният живот без материалния няма смисъл. Нито Дух без материя може да съществува, нито материя без Дух. Човекът трябва да бъде духовен, но същевременно трябва да бъде и материален. Обаче между двете му естества трябва да има пълна хармония. Групиране на сили
 11. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-18.4.2018г Духовният живот включва в себе си и физическия. ...При слизане на енергиите от Духовния свят във физическия и при качването им от физическия в Духовния е нужна наука, с която човек трябва да се справя. В тези два процеса се крие смисълът на истинския живот. Групиране на сили
 12. 18.04.18 Духовная жизнь включает в себя и физическую. ...При вхождении энергий из Духовного мира в физический и при восхождении их от физического мира в Духовный мир нужна наука, которой человеку нужно овладеть. В этих двух процессах скрывается смысл истинной жизни. Группирование сил Духовният живот включва в себе си и физическия. ...При слизане на енергиите от Духовния свят във физическия и при качването им от физическия в Духовния е нужна наука, с която човек трябва да се справя. В тези два процеса се крие смисълът на истинския живот. Групиране на сили
 13. Мисъл за деня-16.4.-22.4.2018г

  Мисъл за деня-17.4.2018г Какво нещо е любовта? – Това, което носи живот и здраве на всички живи същества. – Какво нещо е мъдростта? – Това, което премахва противоречията и тъмнината в живота. – Какво нещо е истината? – Това, което премахва робството и ограничението. — Към какво трябва да се стреми човек? — Към идеалното, към реалното, което никога не се изменя. Гласът на душата
 14. О духовной благодати

  Беседа с Игорем Михайловичем Даниловым. Что такое духовная благодать? Как её приобрести? Почему люди её утрачивают, впадая в уныние? Как обрести Жизнь настоящую внутри себя?
 15. 17.04.18 Что такое Любовь? – То, что несёт жизнь и здоровье всем живым существам. – Что такое Мудрость? – То, что устраняет противоречия и темноту в жизни. – Что есть Истина? – То, что устраняет рабство и ограничение. – К чему нужно стремиться человеку? – К идеальному, к реальному, которое никогда не изменяется. Голос души Какво нещо е любовта? – Това, което носи живот и здраве на всички живи същества. – Какво нещо е мъдростта? – Това, което премахва противоречията и тъмнината в живота. – Какво нещо е истината? – Това, което премахва робството и ограничението. — Към какво трябва да се стреми човек? — Към идеалното, към реалното, което никога не се изменя. Гласът на душата
 16. Мисъл за деня-16.4.2018г Новото, което иде – Царството Божие, изисква съвършени форми, нови възгледи и вярвания. Старото ще се снеме от гърба на хората, като стара дреха, и ще се смени с нова. ...Това е новото учение – учение на Любовта, учение на Мъдростта и учение на Истината. Това е учението, което бъдещата култура носи на човечеството. Пробуждане на човешката душа 1 You reacted to this ×
 17. 16.04.18 Приближающееся новое – Царство Божие – требует совершенных форм, новых взглядов и верований. Старое будет снято со спины людей как старая одежда и заменится новой. ...Это новое учение – учение Любви, учение Мудрости и учение Истины. Это учение, которое будущая культура несёт человечеству. Пробуждение человеческой души Новото, което иде – Царството Божие, изисква съвършени форми, нови възгледи и вярвания. Старото ще се снеме от гърба на хората, като стара дреха, и ще се смени с нова. ...Това е новото учение – учение на Любовта, учение на Мъдростта и учение на Истината. Това е учението, което бъдещата култура носи на човечеството. Пробуждане на човешката душа
 18. Молитвен наряд за начало: „Отче наш“ „Духът Божи“ „В начало бе Словото“ Верен_в_малкото Молитвен наряд за край: „Благословен Господ, Бог наш“ Тайна молитва Ще ви прочета един от най-мъчните пасажи на Евангелието, една от най-мъчните речи. Досега не са я изтълкували и аз няма да ви я изтълкувам, само ще ви я прочета. „Верният в малкото е верен и в многото, а неправедният в многото е неверен и в малкото.“ Аз бих кръстил беседата „Малкото и многото из царството на човешкия дух“. Природата, или разумният свят, се отличават с едно безкрайно разнообразие. Там, дето липсва разнообразие, започва несъзнанието. Разнообразие има само в един разумен живот, само в един духовен живот, само в един организиран живот. Тъй разбирам аз разнообразието. Не разнообразието на светлината, това е само превод. Туй не е разнообразие. По някой път ние падаме в погрешка, като мислим, че всичките въпроси в живота са решени. Не, те едва са започнали да се решават. Защото, ако съм съществувал във времето на растенията, когато се явиха на земята, или в царството на минералите, когато те се явиха, какво понятие можем да си съставим за света в царството на минералите. После, ако минаваме в царството на растенията, друг поглед ще имаме, в царството на животните – друг поглед. Най-после в царството на човека какъв поглед ще имаме? Та казвам, този въпрос е за разумните, за способните, за онези, които искат да живеят. Запример бих засегнал този въпрос, какво нещо е животът. Аз гледам на живота от друго гледище. Учените хора са разделени на два лагера. Ние не може да разглеждаме живота като механически процес. То е само повидимому. Запример, като запалим свещта, ние може да кажем, че виждаме светлината, но не е свещта, която може да даде светлината. Тя е само един повод да се яви светлината. Защото и в електричеството се явява светлина. В единия случай може да кажем – без лой не може да се яви светлина, а в електрическата лампа и без лой се явява светлината. Механическо обяснение е – без лой не може да се яви светлина. Когато си служим със светлината на свещта, светлината иде от лойта. Сега, когато си служим с електричество, казваме, че светлината не иде от лойта, а от водата. Като се завърти едно колело, създава светлина. Сега аз не искам да се спирам върху големи подробности, защото там човек ще заспи. Един банкер е заинтересован от големите подробности, а един обикновен човек не го интересуват подробностите на печалбите на балката. Обаче има живи положения, при които, дали си учен, или не, еднакво може да се ползваш. Въпросът е друг. Придобитото дали ти може да го ползваш? Има едно различие за учения и простия само в придобивките. Ученият човек ще използва придобивките по един начин, простият ще използва придобивките по друг начин. Нееднакво се ползват. Обаче и ученият, и простият от светлината еднакво се ползват, еднакво плащат. Ние сега вземаме в туй нормално състояние, както са... Верен_в_малкото
 19. Мисъл за деня-15.4.2018г Хората трябва да разберат, че Бог може да живее само в техните светли умове и добри, и благородни сърца. Това е Истината. Бог пребъдва в сърцето и в ума на всеки човек, който мисли, чувства и действа правилно не само по отношение на своите братя, но по отношение най-малките растения и животни. Онзи човек, който може да спаси мравката, и който полага грижи и за най-малкото растение, той може да помага и на брата си. В този дух трябва да се възпитава новото поколение! Умовете им
 20. 15.04.18 Людям нужно понимать, что Бог может жить только в их светлых умах и в их добрых, благородных сердцах. Это – Истина. Бог пребывает в сердце и уме каждого человека, который думает, чувствует и поступает правильно не только по отношению к своим братьям, но и по отношению к самым крошечным растениям и животным. Человек, спасающий муравья, заботящийся и о самом маленьком растении, он сможет помогать и своему брату. В таком духе нужно воспитываться новому поколению! Их умы Хората трябва да разберат, че Бог може да живее само в техните светли умове и добри, и благородни сърца. Това е Истината. Бог пребъдва в сърцето и в ума на всеки човек, който мисли, чувства и действа правилно не само по отношение на своите братя, но по отношение най-малките растения и животни. Онзи човек, който може да спаси мравката, и който полага грижи и за най-малкото растение, той може да помага и на брата си. В този дух трябва да се възпитава новото поколение! Умовете им
 21. Earlier
 22. Авторът на статията по някаква причина забравя, че ние макар и да сме относително завършено цяло, всъщност сме брънка в една безкрайна синархична верига, повтаряща се на холографски принцип. Проумяли са го още в древността... Ние продължаваме да вървим на заден ход и да поставяме великото си Аз в центъра. Накрая на статията ми стана забавно - обвинявайки астрологията в егоцентризъм, накрая завърши с призиви за... егоцентризъм. Само че не навън, а навътре... Препоръчвам за вглеждането навътре теорията за психичните полета на Курт Левин - Kurt Lewin, Виготски - зоната на най-близкото развитие, Узнадзе - установките (нагласите), Ухтомски - доминантата и още доста класика от психологията, обясняваща връзката на човешката ни психика с вселената и социума ни. Препоръчвам за астрологията - Дейн Ръдиар - Dane Rudhiar - The Astrology of Personality, The Astrology of Transfоrmation, Ray Duglas - Astrology of The Inner-Self. Това като начало, за да се разбере връзката...
 23. Всъщност ние никога не сме били, не сме и няма да бъдем източникът на мъдрост от извора. Ние сме тези, които черпим от този извор. Но не от щерните, които други са напълнили и водата застоява там и тинясва - от истинския извор. И не някой да чакаме да ни донесе, а сами да идем да отпием. Доверие можем да си имаме, че МОЖЕМ САМИ да го сторим - има път за всеки от нас отделен и за всеки има вода, но! сам да си я отпие... Мисля, че затова ти е трудно да приемеш себе си като такъв извор. Може би е добра идея да се приемем не като извора, а като душата, която сама стига до него и пие от него...
 24. Като една Дева в пълна степен, за мен религията винаги си е биля бягство от работата, за която съм дошла в този свят. За часовете, в които ще повтарям до умопомрачение мантри, аз мога да свърша толкова много полезни на хората неща, мога да науча толкова много полезни за мен неща.... изобщо за мен духовното учение е истината. Да ми даде светлина, да се уча целият си живот тук на земята коя съм, защо съм тук, как точно да живея, та да осъществя върховния замисъл, с който съм изпратена.... И не само и просто да мисля и медитирам, и да се моля - работа и милосърдие. Или както казва Учителя - ние не сме в 14 век та да ставаме отшелници в пещерите. Сега имаме друга мисия. Не да бягаме от света в някакви изкуствено създадени от незнам кого си убежища, да бъдем в света, но да не сме от него. И един ден светът да се промени....
 25. Молитвен наряд за начало: „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“ Видове_женитби - беседа Ще прочета част от двайсет и втората глава от евангелието на Матея, от началото до петнайсети стих. „Духът Божи“ Молитвен наряд за край: „Това е живот вечен, да позная Тебе, единаго истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.“ „Отче наш“ Цитирах ви един от най-красивите пасажи на Библията. И втори един пасаж, какъвто сте чели. Кой е най-интересен пасаж от Библията: ако цялата Библия изчезне, че като семка се посее, да роди Библията? Вие мълчите. Аз ще ви кажа защо мълчите. Един си купил една Библия, искал да му тръгнат работите, Господ може да бъде с него. Като си взел Библията, тръгнало му назад, каквото имал, загубил, казал си: „Като взех тази книга, всичко назад ми тръгна, я да се освободя от нея.“ Хвърля я в огъня и като изгаря, едно малко парче хвръкнало настрана. Взел го и прочел: „Бог е любов“. Ти да произнесеш: „Бог е любов“, и да ти тръгнат работите; като произнесеш: „Бог е любов“, да си готов всичко да дадеш, което имаш; като произнесеш: „Бог е любов“, да си готов на всяка жертва; като кажеш: „Бог е любов“, времето да стане ясно; като е сухо, като кажеш: „Бог е любов“, да завали дъжд; ако има потоп и кажеш: „Бог е любов“, да престане потопът. Днес хората се бият и като кажеш: „Бог е любов“, да престанат да се бият. Туй разбирам. Казвате: „Какво има да уча Библията? Доста трудна книга е.“ Много учена книга е. Ако вземеш началото, създаването на света, как ще го разбереш?... ... Щом дойдем до любовта, която носи безсмъртие, която носи вечна младост в себе си, любовта, която носи вечното подмладяване, няма какво да се питаме. Като видиш една погрешка, да знаеш да я поправиш и да видиш, че в тебе има причина. Сега този цар в Христовото време така направи. Днес, ако направи угощение, кои ще дойдат? Днес вярвам да дойдат избраните. Ако и днес е както във времето на Христа, въпросът не е разрешен. Сега аз ви поканвам на сватбата на новия цар. Няма да се откажете да идете на угощението. Други ще кажат: „То са глупави работи, за онзи свят. Да се живее на земята.“ Така не се разсъждава. Ние на земята трябва да живеем. В живота, ако стотина пъти повикаш лекари да ти турят инжекции, какво нещастие е. Ако четири–пет пъти ти отворят стомаха и червата, правят ти операции: за това операция, за онова операция, ще отворят стомаха за някой тумор – благодарим за такъв живот. Този е старият живот. Сега ви говоря за миналото, преди две хиляди години какви сте били. Аз вярвам, че вие сега не сте такива. Не вярвам сега да направите същата погрешка. На сватбата трябва да се иде и да се облече човек с най-хубавата дреха, с най-хубавите мисли, с най-хубавите чувства, и да бъде здрав. Когато се женят хората... Сега някоя мома се жени. Има някои, които трябва да се женят. Няма човек неженен. Един се жени умствено, друг се жени сърдечно, трети се жени за постъпките. Сега трябва да започнат другите бракове вече. Виждам, вие сте женени по четири начина. Сега трябва да се жените по третия брак. По четвъртия начин като се ожените, тогава сте за оня свят вече. Светът е една фабрика, дето имате всичките процеси и не трябва да се връщаме назад към елементарните процеси, които другите хора вършат. Имаме следния процес, дето материята е прочистена. Да изкараме най-чистото... Видове_женитби
 26. Мисъл за деня-14.4.2018г Смирение се иска от човека. Мекота се иска от човека. Има ли тези две качества, той ще има търпение да понася всичко. Това значи да се подчини човек на Божественото в себе си. И тогава, колкото и да го нападат отвън, той ще понася всичко с радост. Разумни отношения
 27. 14.04.18 От человека требуется смирение. От человека требуется мягкость. Если у человека присутствуют эти два качества, он будет иметь терпение всё переносить. Для человека это означает подчиниться Божественному в себе. И тогда, сколько бы на него нападали извне, он будет всё переносить с радостью. Разумные отношения Смирение се иска от човека. Мекота се иска от човека. Има ли тези две качества, той ще има търпение да понася всичко. Това значи да се подчини човек на Божественото в себе си. И тогава, колкото и да го нападат отвън, той ще понася всичко с радост. Разумни отношения
 28. Мисъл за деня-13.4.2018г ...Новият живот иде да оформи новите мисли и желания, да изтъче от тях новия човек. Велико дело се твори днес пред цялото Небе и цялата земя. Скритият квас
 1. Load more activity
×