Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Мисъл за деня-23.10.2017г Когато посеем една семка, ние имаме първия процес – поникването на растението, втория – на прорастване, третия – на цъфтене, а четвъртият процес – връзване на плодове. Следователно доброто, плодът в човека, може да се яви само в неговата душа, а в окултизма наричат това причинно тяло у човека. Всяка семка е една причина. Съвременната култура, движението на човечеството се дължи на тия семки на доброто от миналото, а в бъдеще тези семки ще дадат бъдещата култура. Денят на доброто
 3. 23.10.17 Когда мы посеем семя – мы имеем первый процесс – всход растения, второе – прорастание, третий – цветение, а четвёртый процесс – завязывание плодов. Следовательно, добро – плод в человеке, может возникнуть только в его душе, а в оккультизме его называют причинным телом человека. Каждое семечко – причина. Современная культура, движение человечества обязаны этим семенам добра в прошлом, а в будущем эти семена дадут будущую культуру. День добра Когато посеем една семка, ние имаме първия процес – поникването на растението, втория – на прорастване, третия – на цъфтене, а четвъртият процес – връзване на плодове. Следователно доброто, плодът в човека, може да се яви само в неговата душа, а в окултизма наричат това причинно тяло у човека. Всяка семка е една причина. Съвременната култура, движението на човечеството се дължи на тия семки на доброто от миналото, а в бъдеще тези семки ще дадат бъдещата култура. Денят на доброто
 4. Yesterday
 5. Къде греша ?

  Съгласна съм с Миша! Благодаря! Само аз не го наричам битка, а работа над себе си. Няма с кого да се бия - имам нива за култивиране... За Меркурий - мисля, че ти сама разбираш колко му е трудно с комуникацията при този телец - 9 дом и с тези аспекти. Миша правилно забеляза, че ти търсиш критика - защото тя по принцип е характерна за твоя Меркурий. НО! като една меркурианка, трябва да ти кажа със сигурност, че Меркурий изпълнява това, което Слънцето му каже. Ако овенско силно напористо слънце му каже да се държи по овенски (аз отпред, другите след мен - или срещу мен), Меркурий все ще смята околните за свое стадо или за съперници. Мисля, че добре ме разбираш. Ако, обаче, овенското слънце възложи на Меркурий в телец и в съвпад с Венера, старателно да открива красота и хармония там, където тя не се вижда на повърхността, където е скрита под враждебност дори..., той може би ще спре да налага своите мерки за красота и хармония и да отсъжда. За да потърсим доброто и красивото в другия "въпреки", че той се е настроил враждебно към нас, нужно е да притихнем, да наблюдаваме внимателно без да "присъстваме"... Тогава започваме да улавяме вълните на радиото на Божествената Любов.
 6. Благодаря за беседата! Истинната лоза
 7. Мисъл за деня-22.10.2017г В духовния свят човекът е дърво. Както плодните дървета са необходими за човешкия живот, така и човешките добродетели са необходими за ангелите, защото чрез тях те се хранят. ...Щом мислите дали трябва да се прави добро или не, вие сте от ниска култура. ...В духовния свят никак не става въпрос, дали трябва да се прави добро или не. Доброто е смисълът на живота. Денят на доброто
 8. Господнята молитва Йоан 15 Неделна Беседа: Истинната лоза, 18 септември 1932 г. Добрата молитва Истинната лоза
 9. 22.10.17 В духовном мире человек представляет собой «дерево». Как плодоносящие деревья необходимы для человеческой жизни, так и человеческие добродетели необходимы для ангелов, потому что они ими питаются. ...Если вы думаете над тем надо ли делать добрые дела или нет, вы – на низком уровне культуры. ...В духовном мире не стоит вопрос о том, надо ли совершать добрые дела или нет. Добро – смысл жизни. День добра В духовния свят човекът е дърво. Както плодните дървета са необходими за човешкия живот, така и човешките добродетели са необходими за ангелите, защото чрез тях те се хранят. ...Щом мислите дали трябва да се прави добро или не, вие сте от ниска култура. ...В духовния свят никак не става въпрос, дали трябва да се прави добро или не. Доброто е смисълът на живота. Денят на доброто
 10. Last week
 11. 91 Псалом Молитвата на Царството Размишление Фир-фюр-фен Ще взема само един стих от Писанието, дето Христос казва: „Аз съм лозата, вие сте пръчките. Всяка пръчка, която принася плод, обрязва се, за да даде повече плод.“ Цветята цъфтяха Утринно Слово: Трите придобивки - 13 април 1941 г. „Това е живот вечен да позная Тебе, единаго, истинаго Бога и Христа, когото Ти Си пратил.“ Това е живот вечен, да познаем ние любовта, да познаем мъдростта и да познаем истината. Това е живот вечен. Няма по-сладки плодове от плодовете на любовта в света. Отче наш. Трите придобивки
 12. Мисъл за деня-21.10.2017г Сега да определя какво означава думата „добро“. Думата „добро“ определя качествата на всички наши действия, то е плодът, а Христос казва: „По плодовете ще се познаят“. Не може да има добро в човешкия живот, ако няма плод. ... Както плодовете определят качествата на дървото, така и доброто определя качеството на човека. Денят на доброто
 13. 21.10.17 Теперь определим, что означает слово «добро». Слово «добро» определяет качества всех наших действий, оно – плод, а Христос говорит: «По плодам их узнаете их». В человеческой жизни не может быть добра, если нет плода. ...Как плоды определяют качества дерева, так и добро определяет качество человека. День добра Сега да определя какво означава думата „добро“. Думата „добро“ определя качествата на всички наши действия, то е плодът, а Христос казва: „По плодовете ще се познаят“. Не може да има добро в човешкия живот, ако няма плод. ... Както плодовете определят качествата на дървото, така и доброто определя качеството на човека. Денят на доброто
 14. Къде греша ?

  Здравей Марсин Радвам се, че се "виждаме отново! Струва ми се че се познаваме от един семинар, но прости ми ако греша. Мисля, че ти си казала причините в написаното от теб. Имам въпрос - какви са взаимоотношенията с хората от курса по йога или от последователите на Учителя? Нямам предвид всички - има ли 1-2-3ма от тях, с които се разбираш и се усещаш близка? Различават ли се по някакъв начин отношенията ти с тях от тези, които си имала в самото начало с твоите колеги и съседи? Слънце и луна в овен си е сериозно предизвикателство. А къде е Меркурий и как е аспектиран?
 15. Мисъл за деня-20.10.2017г Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, дето доброто да не се е върнало при оня, който го е направил, и то с лихвите. Всичко, което умът, сърцето и душата вършат, се връща към оня, който го е направил. Това е неизменен закон – закон на Божествения порядък. Хората не успяват в живота си, защото искат да наложат човешкия порядък над Божествения. Това е невъзможно. Най-мъчната работа
 16. 20.10.17 Добрые дела никогда не пропадают. В истории человечества нет случая, когда бы добро не вернулось к тому, кто сделал добрые дела, с лихвой. Всё, что совершают ум, сердце и душа, возвращается к человеку. Это неизменный закон – закон Божественного порядка. Люди не преуспевают в своей жизни по причине того, что хотят утвердить главенство человеческого порядка над Божественным. Это невозможно. Самая тяжёлая работа Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, дето доброто да не се е върнало при оня, който го е направил, и то с лихвите. Всичко, което умът, сърцето и душата вършат, се връща към оня, който го е направил. Това е неизменен закон – закон на Божествения порядък. Хората не успяват в живота си, защото искат да наложат човешкия порядък над Божествения. Това е невъзможно. Най-мъчната работа
 17. Мисъл за деня-19.10.2017г Аз не ви препоръчвам да бъдете светии в обикновен смисъл на думата. Истински светия значи да можеш да владееш двата принципа на живота тъй, че да ги употребиш за твоето повдигане, както можеш да укротиш един лъв, една змия, по същия начин можеш да укротиш и един дявол-не можеш да го направиш добър, но можеш да го направиш безвреден. Започнете от вашите мисли. Една мисъл, която ви терзае, това е един лъв, една змия. Не се старайте да ги изпъдите или убиете, а ги укротете, победете. Новото основание
 18. 19.10.17 Я не рекомендую вам быть святыми в обычном смысле слова. Быть истинно святым – значит быть в состоянии владеть двумя принципами жизни так, чтобы употребить их для своего развития; подобно тому, как можешь укротить льва, змею, ты можешь укротить и дьявола; не можешь сделать его добрым, но можешь сделать его безвредным. Начните с ваших мыслей. Терзающая вас мысль – это лев, змея. Не старайтесь их изгнать или убить, а укрощайте их, побеждайте. Новое основание Аз не ви препоръчвам да бъдете светии в обикновен смисъл на думата. Истински светия значи да можеш да владееш двата принципа на живота тъй, че да ги употребиш за твоето повдигане; както можеш да укротиш един лъв, една змия, по същия начин можеш да укротиш и един дявол; не можеш да го направиш добър, но можеш да го направиш безвреден. Започнете от вашите мисли. Една мисъл, която ви терзае, това е един льв, една змия. Не се старайте да ги изпъдите или убиете, а ги укротете, победете. Новото основание
 19. Мисъл за деня-18.10.2017г ...пророк е онзи, който изказва една велика истина – който и да е той. Когато дойде един пророк, той няма да се съобразява с официалните знания на хората, с официалната църква, но той ще каже нещата тъй, както Природата ги е казала. Може тази истина да не е приятна на хората, но тя е необходима. И Петър го взе настрана
 20. 18.10.17 ...пророк – тот, кто выражает великую истину, кем бы он и ни был. Когда приходит пророк, у него нет необходимости сообразовываться с официальными знаниями людей, с официальной церковью, но он скажет о вещах так, как их сказала Природа. Возможно, что эта истина неприятна людям, но она необходима. И Пётр Его отозвал в сторону ...пророк е онзи, който изказва една велика истина – който и да е той. Когато дойде един пророк, той няма да се съобразява с официалните знания на хората, с официалната църква, но той ще каже нещата тъй, както Природата ги е казала. Може тази истина да не е приятна на хората, но тя е необходима. И Петър го взе настрана
 21. Писмо до моя баща

  Всъщност нямах време а и не исках да ангажирам вниманието - но щом е необходимо.... За лелята - нейните и на нейния род деца всички са останали в родните си места и си прехранват семействата от имотите, оставени им от възрастните. Работят си ги с любов и не искат да емигрират. Дори двама от тях с осигурени жилища в града, се връщат да живеят в селските къщи на своите дядовци - естествено добре ремонтирани. Там са щастливи и децата им растат на свобода. Превъзхождат в пъти доста градски връстници и имат всичко, което имат те + въздуха, спокойствието, контакта с природата и хората. На срещата се видя, че вражди няма и не е имало... За моите - като учителка моят приоритет беше и е образованието. Двамата имат професии, които им осигуряват добър доход. Единият е тук, не мисли за емиграция, другият е навън - там му е добре. Не казах нищо за баща им. Това е сложна тема за нас тримата. НО! ние сме благодарни и на двамата "бащи", с които живяхме, за всяко малко или голямо нещо, което всеки от тях успя да ни даде по своя начин. Благодарни сме за изпитанията. Толкова имаха сили и време, така разбираха... . Децата понякога казват - ако бяхме живели в друго "добро" семейство, сега нямаше да сме това, което сме. Заедно научихме важен урок - да се обичаме и разбираме като приятели, не като родители и деца. Разликата? Истинските приятели разбират и прощават слабостите и грешките си....
 22. Мисъл за деня-17.10.2017г Любовта, това е светът на душата. Мъдростта е светът на ума. Истината е светът на волята, на човешкия дух. Свещено чувство
 23. 17.10.17 Любовь – это свет души. Мудрость – свет ума. Истина – свет воли, человеческого духа. Священное чувство Любовта, това е светът на душата. Мъдростта е светът на ума. Истината е светът на волята, на човешкия дух. Свещено чувство
 24. Earlier
 25. Мисъл за деня-16.10.2018г Любовта е най-малкият подтик. Без любов в света не може да има движение. Да обичаш, значи да дадеш най-малкият подтик на движение. Даром
 26. 16.10.17 Любовь – самый малый толчок. Без Любви в мире не может быть движения. Любишь – значит даёшь самый малый толчок движению. Даром Любовта е най-малкият подтик. Без любов в света не може да има движение. Да обичаш, значи да дадеш най-малкият подтик на движение. Даром
 27. Молитвен наряд за начало: Молитва за Свещената Чистота Ценни_мисли -беседа Молитвен наряд за край: Да се прослави Бог в Бялото Братство.... - формула Ще прочета част от 5 глава от Матея, от 3 до 13 стих. Ще прочета няколко изречения, които наричам ценни мисли за постижението на един красив живот.*) Има две неща в света непостижими. Те са великото голямо и великото малко. Всички хора се намират в стълкновение с тези две противоречия в живота. Някои хора искат да станат големи, не може да станат. Някои хора искат да станат малки, и това не може да стане. Нито малък можеш да станеш както трябва, нито голям може да станеш както трябва. Всички хора имат стремеж. Здравият човек има стремеж да бъде здрав, ученият човек има стремеж да бъде учен. Добрият човек иска да бъде добър. Свeтият иска да бъде свят. Силният иска да бъде силен. Но никой не е могъл да реализира туй което иска. Защото силният след като реализира силата, задържа ли я? Зад безсилието е силата. Какво седи зад силата? – Зад силата седи безсилието. Какво седи зад доброто? Злото. А зад злото? Доброто. Какво седи зад омразата? Зад омразата седи любовта. Какво седи зад любовта? Омразата. Питате, какво искам да кажа с това? Туй именно, че зад доброто седи злото. Ако ти не разбираш доброто, ще дойде злото, ако не разбираш злото, ще дойде доброто. Всеки, който не разбира доброто, идва до злото, и всеки който не разбира злото идва до доброто. Щом ти разбираш доброто, до злото не идваш. И щом разбираш злото, ти до доброто не идваш. Значи в неразбирането на нещата има един прогрес възходящ, а в разбирането на нещата има един низходящ прогрес. Може да се доказва това. Един математик може да ви докаже, че като умножите една въображаема единица 4 пъти сама на себе си, ще получите едно реално число. Един въздушен газ, който е невидим, като го сгъстите 4 пъти, той ще стане чрез налягането видим, той ще се сгъсти. Невидимите неща може да станат видими. Кога? Всички онези предмети, които вървят по права линия, са невидими. Защо? За да видиш какъв да е предмет, той трябва да се отклони от правата линия, или казано с езика на геометрията, да направи едно пречупване, да се образува какъв и да е микроскопически ъгъл. Следователно ще имате една малка рефракция, една сянка се хвърля. Ако няма никакво пречупване, вие не можете да видите нещата. Следователно, всички онези предмети, които имат коефициент единица, са невидими. А всички други предмети с коефициент 2 са видими. Тези, които имат коефициент 3, също са видими. Колкото повече се увеличава коефициентът, нещата стават по-видими. Следователно, първата причина, която е невидима сама по себе си, след като направи едно малко пречупване, тя е образувала закона. Законът, това е едно малко пречупване на правата линия. Следователно, ти виждаш известно ограничение, в което ти вървиш. Законът, след като се е пречупил, той е станал видим – образувал е резултати. Всеки един закон има свои последствия. Сега, това са общи твърдения, но важно е да приложиш един закон. Нали и в моралния свят има закон – закон, който хората могат да изпълнят. Говори се за закон на живота, но и него хората не могат да изпълнят, и вследствие на това, като не могат да приложат закона на живота, хората умират. От неразбирането на закона на живота хората умират. Когато разберат този закон, ще оживеят. От неразбирането условията на живота хората осиромашават. Като разберат условията, те забогатяват. Богатият, когато не разбира условията на богатството, той осиромашава. Сиромахът когато разбира условията на сиромашията, той забогатява. Ценни_мисли
 28. Мисъл за деня-15.10.2017г Кога сте били щастливи? – Когато сте обичали. По-леко ще бъде наказанието
 29. 15.10.17 Когда вы были счастливы? – Когда вы любили. Наказание будет более лёгким Кога сте били щастливи? – Когато сте обичали. По-леко ще бъде наказанието
 1. Load more activity
×