Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Earlier
 3. Добрата молитва 93. Отговор на зададени въпроси - 1921 - 23 август 1921 г. Господнята молитва "само възмъжалите души се подлагат на изпитание. Всяка душа, която е възмъжала, се подлага на изпитание, а невъзмъжалата не се подлага. Така че имайте предвид, че щом дойдат изпитания, това е един признак, че вие сте възмъжали и трябва да минете по този ред на нещата. И като ученици на Бялото Братство трябва да проучите закона и сами да се осветлите. Тъй както ви виждам сега тук в събранието, мнозина от вас са подложени на такива вътрешни изпитания, други са въодушевени, а трети ги мъчи нещо, души ги и те не знаят причините за това. Значи възмъжали са и минават през първата фаза на изпитанията. Всяко изпитание е резултат от смяна на душевни състояния. Всякога, когато човек минава от едно състояние в друго, сменя и мястото си. Той минава и се връща, в него настава една вътрешна тъга. Тъй че тъгата е нещо естествено. Има тъги, на които не знаете причините, т.е. стават смени на вашето състояние и вие трябва да се учите от тези смени. Не ги считайте за лош признак, те са едно благословение за вас, за вашия растеж, а отсъствието им е лош признак за вас. Ако на Земята нямате изпити за вашата душа, това е един лош признак. Дойдат ли изпитания, кажете си: „Моята душа е възмъжала, значи мога да нося изпитания.“ Има и друг род изпитания, причина за които са някои ваши грехове, те са кармични последствия на ваши грехове. Затова трябва да отворите очите си и да кажете: „Направихме грехове, ще си носим последствията.“ И тогава пак бъдете мъжествени." Отговор на зададени въпроси - 1921
 4. Днес наблюдавам колко старателно гласуват тук много възрастните хора - отиваха още за отварянето на урните. За голяма част от тях са важни и определящи 50 лв над пенсията; за други - старото членство, което те свързват с далечните години на своята младост. Младите се колебаят, доста изобщо няма да отидат... Та в чии ръце е бъдещето на тези млади хора и на техните деца....?
 5. 92. Размишления 2 - 23 август 1921 г. 1. „Отче наш“. 2. Размишление (коленичили на лявото коляно): Всеки разумен живот започва с Мъдрост, която изтича от Бога. Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. В тази Мъдрост са вложени всички условия за Разумен живот. 3. Благославяй, душе моя, Господа! 4.„И тъй, всеки, който слуша тези Мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък.“ (Евангелие от Матея 7:24) „Кой е от вас мъдър и учен, да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост и премъдрост.“ (Послание на апостол Яков 3:13) „И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, а както премъдри.“ (Послание към ефесяните 5:15) 5. Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. 6. Добрата молитва. След молитвата се направиха гимнастически упражнения. Всички мъже и жени се разпределиха на групи от по 61 души и така се изредиха в Горницата, където престояваха в молитва по 15 минути. В Горницата 1. Размишление върху Мъдростта. 2. Разглеждане и наблюдение на картините по стените. Да се спрем или на всички, или на ония от тях, които ни обърнат особено внимание. Да се стремим да схванем по интуиция това, което остане в душата ни. 3. Прочитане три стиха от Светото Писание по жребий. 4. Изказване на едно общо желание на цялата група. Стиховете от прочетената глава и общото желание на всичките групи се написват на един общ лист.
 6. Неделни беседи за м. април 2021 г. 4 април 2021 г. - 649. Стана невидим - 2 май 1937 г. 11 април 2021 г. - 650. Ново сърце - 9 май 1937 г. 18 април 2021 г. - 651. Рабство и приятелство - 16 май 1937 г. 25 април 2021г. - 652. Елате да разсъждаваме - 30 май 1937 г.
 7. Съборни беседи м. април 2021 г. 3 април 2021 г. - 92. Размишления 2 - 23 август 1921 г. 10 април 2021 г. - 93. Отговор на зададени въпроси - 1921 - 23 август 1921 г. - 17 април 2021 г. - 94. Размишления 3 - 24 август 1921 г. 24 април 2021 г. - 95. Законът на самопожертването - 24 август 1921 г.
 8. „Отче наш“ „Ще се развеселя“ Ще прочета няколко стиха от 2-ра глава от Евангелието на Лука. Ще говоря върху 15-и стих от прочетената глава: „Да идем, прочее, във Витлеем.“ „Духът Божи“ 648. Да идем във Витлеем - 25 април 1937 г. „Благословен Господ Бог наш“ Тайна молитва Да идем във Витлеем
 9. Добрата молитва 91. Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили - 22 август 1921 г. Господнята молитва
 10. Филмът е бил тенденциозен и пропаганден. Както обикновено в днешно време. Това не е вярно. Човешкият организъм е подчинен на любовта - това науката го е доказала. Това е началото на доклад, свързан с психофизиологичните аспекти на принципа на Любовта в педагогиката на Учителя, който съм подготвяла за сборник, предстоящ за публикуване. Тук ценни са връзките към научните публикации. Принципът на любовта – психофизиологичен аспект Принципът е абстрактната същност на устройството и функциите на някакъв организъм / машина / свят. Ако Създателят е заложил принципа на любовта в основата на психиката на човека, то би следвало да го търсим дълбоко в биохимията на нейното функциониране – психобиологията и психофизиологията. 1/ Kok, B, Fredrickson, B, Coffey, K, et al. How Positive Emotions Build Physical Health: Perceived Positive Social Connections Account for the Upward Spiral Between Positive Emotions and Vagal Tone. Psychological Science 2013 Hacking the Nervous System” by Gaia Vince (http://mosaicscience.com/story/hacking-nervous-system) Миелиновият блуждаещ нерв (nervus vagus) или вагусният нерв, 10-ти черепен нерв е основен компонент на парасимпатиковия клон на автономната нервна система. Този клон на нервната система не е под съзнателен контрол и до голяма степен е отговорен за регулирането на няколко отделения на тялото в покой. Това е най-дългият нерв в тялото, който започва в мозъка, спуска се надолу по врата и минава покрай храносмилателната система, черния дроб, панкреаса, далака, сърцето и белите дробове. Този нерв е основният играч в парасимпатиковата нервна система, която е частта за „почивка и храносмилане“ (сравнение – симпатиковата нервна система е свързана с „бий се или бягай“) Тонусът на блуждаещия нерв – вагусният (парасимпатиковият) тонус, се измерва посредством наблюдение на сърдечния ритъм по време на вдишване и издишване. Колкото е по-голяма разликата между сърдечния ритъм в периода на вдишване и този в периода на издишване, толкова по-висок е вагусният тонус. Високият вагусен тонус показва, че тялото е способно да се отпуска след стрес. Високият вагусен тонус подобрява функциите на много системи на тялото, предизвиквайки по-добра регулация на кръвната захар, функциите на сърцето и кръвоносните съдове, стомаха и храносмилателната система – посредством по-добра продукция на храносмилателни ензими. По-високият вагусен тонус се асоциира с по-добро настроение, по-малко тревожност и по-добра устойчивост на стрес. Блуждаещият нерв разчита чревната микрофлора и инициира ответна реакция за овладяване на възпалителните процеси, в зависимост от откритите патогенни организми. По този начин чревната микрофлора повлиява настроението, нивата на стрес и общото възпаление. Резултатите от изследванията показват, че „положителните емоции, положителните социални връзки и физическото здравословно състояние се влияят взаимно в самоподдържаща се във възходяща спирала динамика.“ Сърдечният вагусен тонус, който е обективната основа за физическо здраве, е свързан с дишането и отразява функционирането на вагалния (блуждаещия) нерв. Блуждаещият нерв е ядрото на парасимпатиковата нервна система, която регулира сърдечния ритъм в отговор на сигналите за сигурност и интерес. (Porges, 2007) Последните изследвания сочат доказателства, че причинната връзка между положителните емоции и физическото здраве може да се проявява и в обратната посока – високите нива на вагусния тонус се асоциират с повишени способности за регулиране на емоциите на личността (Fabes& Eisenberg, 1997) и с положителната емоционалност. От своя страна, по-големият напредък в положителния емоционален фон, на свой ред води до по-висок вагусен тонус, а това, на свой ред – до по-добро здраве. По този начин положителните емоции и социални контакти са взаимно обусловени с по-доброто качество на здравето посредством нивата на тонуса на блуждаещия нерв (парасимпатиковата система) – т.е. те са физиологично заложени в устройството на човешкия организъм (божествени – бел. моя). Учените предполагат, че способността на хората да превръщат своите положителни емоции в положителни социални връзки с останалите е причината за влиянието на положителният емоционален живот върху вагалния тонус. Доказано е експериментално влиянието на положителните емоции върху по-голямата социална ангажираност (Isen, 1970), социалното включване (Dovidio, Gaertner, Isen, Lowrence, 1995), индивидуализиране на другия фокус (Johnson& Frederickson, 2005), приемане на чуждата гледна точка (Nelson 2009), само-отваряне (Cunningham, 1998), междуличностно доверие (Dunn& Schweitzer, 2005), и съчувствие (Nelson, 2009). При това, колкото повече време хората посвещават на генериране на положителни емоции в себе си, толкова по-приятни стават техните взаимодействия с останалите. (Frederickson, 2008). Скорошни анализи на социалните връзки, изследвани при над 300 000 индивида стигат до заключението, че влиянието на социалната интеграция върху рисковете за смъртност по своята величина е сравним с рискови фактори като пушене, алкохолизъм, затлъстяването и обездвижването. Според поливагусната теория на Porges (2007) миелиновият блуждаещ нерв играе централна роля в социално-ангажиращата система на бозайниците. Той е свързан с координацията на погледа, генерирането на лицевия израз, и настройката на ухото към честотите на човешкия глас – критични за социално свързаното функциониране. Високите нива на неговия тонус се асоциират с по-социално поведение и близост. Експерименталните данни показват, че активността на блуждаещия нерв е по-голяма в присъствието на подкрепящи приятелски отношения, отколкото в противоречиви и проблемни, и тази активност се увеличава посредством влиянието на окситоцина – ключовият невропептид, който регулира социалната ангажираност. Положителните емоции и положителните социални контакти влияят по един и същ реципрочен начин на височината на вагусния тонус. В статията се предлагат начини за съзнателно повишаване на вагусния тонус: 1. Бавно, ритмично диафрагмено дишане 2. Тананикане със затворена уста – вагусният нерв е свързан с гласните струни и „мрънкането“ го стимулира механично. Може да се тананика песен или звука ОМ 3. Говорене (пеене) 4. Изплакване на лицето със студена вода 5. Медитация (loving - kindness meditation) – изследване от 2010 г. сочи, че повишаването на положителните емоции е довело до повишаване на социалната близост и до подобрения на вагусния тонус. 6. Балансиране на чревната микрофлора – присъствието на здравословни бактерии в червата създава положителна обратна връзка с психиката посредством вагусния нерв, повишавайки тонуса на парасимпатиковата нервна система. Прилагам целия файл Принципът на Любовта - психофизиологичен аспект (2).docx
 11. Благодаря! Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота
 12. Е това наистина щеше да ме разсмее, ако не осъзнавах колко много хора разсъждават така, за съжаление.... И трите принципа отдавна са изтълкувани с брилянтна логика. И не само от един уважаван Учител. Това, че ние се опитваме да прилагаме някакво повърхностно буквално разбиране, още не можем да претендираме за ТЪЛКУВАНЕ. Моят съвет към самоуверения тълкувател от началния пост - да попрочете малко написаното от умни хора. Невротиците се раждат точно сред тези, които тълкуват принципите по изложения по-горе начин. И не говоря празни приказки - имам лични, конкретни примери, както и примери за излекуване, когато се следват РАЗУМНО принципите. Сега ще устоя на изкушението да дам своето тълкуване, защото първо не е мое, а съм го научила от мъдри книги. И второ, защото е по-добре човекът да си го намери сам.
 13. Мы живём в уникальное время, когда Истина становится всеобщим достоянием и люди перестают молчать о том, что утаивалось на протяжении последних 6000 лет! Все пророки приходили от одного единого Бога и приносили всему человечеству одну Истину, которая нас всех объединяет. Ведь Бог один и Истина одна на всех! Во все времена пророки говорили об одном: о жизни в любви и равенстве, в мире и справедливости, — о Созидательном и Идеальном обществе. Но почему мы так не живём? Пришло время, когда мы МОЖЕМ воплотить в реальность то, о чем мечтали пророки! Как мы воспользуемся этим шансом? 0:00:00 заставка 0:01:36 НАЧАЛО 0:05:31 ЧТО ГОВОРИЛИ ПРОРОКИ И КАК ПОСТУПАЮТ ЛЮДИ 0:12:03 ХРИСТИАНСТВО: к чему привели изменения учения Иисуса посредниками 0:51:53 ИСЛАМ: искажения учения Пророка толкователями и последствия этого для человечества 1:37:45 Иерархия и неравенство в ИНДУИЗМЕ. Ганди: концепция самоуправления и созидания 1:57:38 БУДДИЗМ: как изменялось учение Будды 2:13:12 Почему деятельность ООН не эффективна 2:16:46 Как родились 8 Основ Созидательного Общества. Самый масштабный опрос в истории человечества 2:19:53 Что говорили пророки о 8 основах СО 2:27:35 Потребительское общество — результат искажения Истины, привнесённой пророками 2:28:42 РЕЛИГИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ: власть и бизнес вместо Любви к Богу 2:47:31 Можно ли искоренить голод в потребительском обществе? 2:50:44 Называл ли Иисус людей рабами и что он говорил о власти? Фрагмент передачи «Знамение» с участием И. М. Данилова 2:53:16 Зачем политики и религиозные организации сдерживают развитие науки? 3:00:34 Почему в мире так много атеистов? 3:05:41 ИЕРАРХИЯ: причины явления и последствия для общества 3:16:10 Видео О ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВЛАСТИ 3:21:37 Ростовщичество — экономическое рабство 3:32:17 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВОЙНЫ 3:33:11 Видео «Жертвы Второй мировой войны» 3:47:21 РАЗДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИЙ 4:12:45 ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 4:16:37 Природные аномалии и катаклизмы 4:23:42 Болезни и духовно-нравственный упадок 4:30:25 Видео «Предвестники последних дней из Писаний» 4:34:02 Фрагмент передачи «Знамение» с участием И. М. Данилова 4:36:21 ПРОРОЧЕСТВА О ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ В КУЛЬТУРАХ И РЕЛИГИЯХ МИРА 4:56:40 Видео «Утешитель — Имам Махди — Калки Аватар — Майтрейя — Саошьянт» 4:59:12 О последних днях в индуизме и буддизме 5:03:07 О последнем времени в исламе 5:12:19 Для чего человечеству дан был Ислам? 5:20:06 Фрагмент передачи «Знамение» с участием И. М. Данилова 5:24:02 Концепция ислама — Созидательное Общество 5:29:40 Помощники Имама Махди: кто они? 5:31:58 Почему все ныне живущие являются избранными? 5:34:54 ПРЕДСКАЗАНИЕ О САМОМ ЗНАЧИМОМ СОБЫТИИ 5:43:05 Расцвет науки и образования благодаря Пророку 5:48:39 О Знамении 5:58:55 Об информировании людей 6:04:56 Кто сказал, что Эдем — это утопия? 6:08:56 Смысл АЛЛАТРА — исполнить волю Бога 6:12:57 Мешают ли религии объединению людей? 6:15:02 СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 6:17:39 ГИМН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА “We are more than 99%”. Премьера 6:23:09 Созидательное общество и его процветание в ближайшем будущем 6:28:39 Древнее пророчество индейцев: мы живём во времена великих перемен 6:34:20 Три ключевых события нашей цивилизации в 2019, 2020 и 2021 6:36:00 Общество мечты 6:37:51 Авраам Руссо. Премьера песни “Save the world” 6:45:32 Мы МОЖЕМ воплотить мечту Пророка 6:49:43 Шаги к Кришне 6:54:00 Все пророки говорили о единой Истине 6:57:53 О свободе бытия в Ведах 7:03:20 8 основ СО — фундамент конституций всех стран 7:07:28 Махатма Ганди и общество равенства 7:13:46 Ценность жизни в учении Будды 7:17:36 Последнее наставление Пророка Мухаммеда 7:21:36 Все пророки проповедовали мир 7:24:19 Правда уже звучит по всей планете 7:27:16 Ответственность СМИ перед обществом 7:32:45 Мультфильм «Лопата» 7:35:14 Мы можем построить Созидательное общество 7:56:07 Премьера песни Roystar Soundsick & Keana “Propherts Dream” 8:01:10 Созидательное общество — решение всех проблем современности! 8:23:57 Игорь Михайлович Данилов: всё в руках людей
 14. Рассвет

  Знамение

  Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания? Источник: https://allatra.tv/video/znamenie Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания? Источник: https://allatra.tv/video/znamenie Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания? Источник: https://allatra.tv/video/znamenie Феномен АЛЛАТРА как международного самоорганизующегося общественного движения, которое не имеет аналогов в мире. Почему, как и на каких ценностях стремительно объединяются по всему миру люди, независимо от национальности, вероисповедания, социального статуса, места проживания? ... Начиная с 00:40 говорится о Выборе человечества -- точке бифуркации. Исследуются и рассматриваются такие вопросы: - Почему пророки разных религий говорили одновременно и о рассвете человечества (созидательном обществе), о золотом тысячелетии и в то же время вещали о конце времён, об Армагеддоне, апокалипсисе? Выбор человечества: два пути. - О чём предсказывали пророки? Что ожидает человечество в ближайшем будущем? - ЗНАМЕНИЕ, о котором рассказывал Мухаммед (последний Пророк), после которого мир изменится. - Каковы признаки Судного часа? - Избранность народа или человечества? О какой избранности говорили пророки? - Почему человек является «носителем врат рая и ада»? - Что такое «Живой» человек и что такое «мёртвый» в понимании древних знаний? - Что значит «мёртвые восстанут в телах живых»? Физика процесса. - Что значит «в последние времена мёртвые будут приходить к живым»? - Что значит «воскрешение в День Суда»? - Почему Посланники говорили, что у человека есть две смерти? - Жизнь после смерти. Послесмертная судьба. Состояние субличности. - Как и почему искажалась Истина: «вся власть от Бога»? - Почему пророки мечтали и говорили о построении Созидательного и Идеального общества? - Что такое точка бифуркации? Игорь Михайлович говорил о событии, предсказанном ещё Пророком Мухаммедом (мир ему)! Это событие -- см. Международная онлайн конференция «Созидательное общество. О чём мечтали Пророки» -- состоялось 20 марта 2021 г. Это начало изменений в судьбе всего человечества!
 15. Моля royalrife за някакъв източник, свързан с разсъжденията "В Природата двете сили Любов(магнетизъм) и омраза(електричество) работят едновременно." Особено за идентифицирането на електричеството с омразата. Изненадана съм и ще съм благодарна за пояснения.
 16. И още интересни материали разработват в рамките на ДНК - генеалогията.
 17. Что происходит с человеком во время осознанного сна? Как реагирует физическое тело и как психически отражается на человеке практика осознанных сновидений? Управляет ли человек сновидениями в осознанном сне на самом деле? ... Текст передачи -- https://allatra.tv/video/osoznannye-snovideniya-realnost-ili-fantaziya Текст передачи -- https://allatra.tv/video/nochnye-sushchnosti-sukkuby-inkuby-demony-i-sonnyy-paralich Сонный паралич: физиология или демоны? Комментарий специалиста. Контроль теней. Выпуск 5
 18. 13 марта 2021 г. Геннадий Иванович принял участие в работе Международной онлайн-конференции «Перспективы цивилизации. Калейдоскоп фактов» -- см. его выступления на 05:37:07 -- 07:10:50.
 19. Рассвет

  Здравото учение 1937

  Благодаря! Здравото учение 1937
 20. Здравейте, приятели! Разходите по хостинга за м. февруари бяха платени от администратора и създателя на сайта Ивайло Станев (Иво) - с лични средства. Разходите за хостинга за следващите 3 месеца - м. март, април, май, преведох от остатъка от даренията през 2020 г. - 393 лв. В момента няма останали суми от дарения. Следващото плащане за хостинг трябва да бъде през първите дни на м. юни. Надяваме се, че до 1 юни в рекламната сметка на сайта също ще се съберат средства, за което благодаря на всички потребители..... Сметката, в която можете да превеждате дарения за хостинг е написана по-горе. Моля всеки, който изпраща дарения, да напише като основание - Дарение за Портала, и да ми пише лично съобщение, за да потвърдя, че съм получила превода. Благодаря на всички приятели, които безкористно помагат за издръжката на сайта!
 21. Что такое сон? Каково значение сна для человека? Почему шишковидную железу считают органом ясновидения, духовным центром человека, какова настоящая роль кристаллов эпифиза?... Текст передачи -- https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Что же такое сон? Роль мелатонина в жизни человека Почему нам снятся сны? Эксперименты учёных по записи сновидений Как связаны желания с вещими снами? Эмоциональное состояние в дне отражается на качестве нашего сна Роль мелатонина для сна Строение шишковидной железы Шишковидная железа и древние артефакты разных народов Связь между глазами и шишковидной железой Загадочные кристаллы в эпифизе Связь шишковидной железы с сознанием Источник: https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Что же такое сон? Роль мелатонина в жизни человека Почему нам снятся сны? Эксперименты учёных по записи сновидений Как связаны желания с вещими снами? Эмоциональное состояние в дне отражается на качестве нашего сна Роль мелатонина для сна Строение шишковидной железы Шишковидная железа и древние артефакты разных народов Связь между глазами и шишковидной железой Загадочные кристаллы в эпифизе Связь шишковидной железы с сознанием Источник: https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Что же такое сон? Роль мелатонина в жизни человека Почему нам снятся сны? Эксперименты учёных по записи сновидений Как связаны желания с вещими снами? Эмоциональное состояние в дне отражается на качестве нашего сна Роль мелатонина для сна Строение шишковидной железы Шишковидная железа и древние артефакты разных народов Связь между глазами и шишковидной железой Загадочные кристаллы в эпифизе Связь шишковидной железы с сознанием Источник: https://allatra.tv/video/chto-takoe-son-zagadochnaya-shishkovidnaya-zheleza Передачи из цикла "Психология. Постижение Истины" , в том числе "Бессонница. Психология. Постижение Истины. Выпуск 3” Передачи из цикла "Психология" с болгарскими субтитрами можно посмотреть на "АллатРа-България"
 22. Неделни беседи за м. март 2021 г. 7 март 2021 г. - 645. Здравото учение 1937 - 4 април 1937 г. 14 март 2021 г. - 646. Виделината и тъмнината - 11 април 1937 г. 21 март 2021 г. - 647. Синаповото зърно - 18 април 1937 г. 28 март 2021 г. - 648. Да идем във Витлеем - 25 април 1937 г.
 23. Съборни беседи м. март 2021 6 март 2021г. - 88. Размишления 1 - 22 август 1921 г. 13 март 2021 г. - 89. Правилният развой на човешките енергии - 22 август 1921 г. 20 март 2021 г. - 90. Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота - 22 август 1921 г. 27 март 2021 г. - 91. Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили - 22 август 1921 г.
 1. Load more activity
×