Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Мисъл за деня-22.1.2018г

  Мисъл за деня-23.1.2018г Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия на живота, за всяко същество Той е предвидил един план, който хората не знаят. Добре, че те не знаят плана, който Бог е определил за всички живи същества. Те трябва само едно нещо да знаят, а именно: Всичко, което Бог е намислил, е добро. Основни мисли
 3. 23.01.18 Бог никого не оставляет. И при самых плохих условиях жизни Он предвидел для любого существа план, о котором не знают люди. Хорошо, что они не знают плана, определённого Богом для всех живых существ. Им надо знать только одно, а именно: Всё, что задумал Бог, это к добру. Основные мысли Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия на живота, за всяко същество Той е предвидил един план, който хората не знаят. Добре, че те не знаят плана, който Бог е определил за всички живи същества. Те трябва само едно нещо да знаят, а именно: Всичко, което Бог е намислил, е добро. Основни мисли
 4. Yesterday
 5. Мисъл за деня-22.1.2018г Помнете следното нещо: каквото и да става в живота ви, то е необходимо за вашето самовъзпитание. За всички случаи, които се представят в живота ви, трябва да се радвате, защото в тях се крие нещо дълбоко, нещо смислено. Това, именно, показва, че разумните същества от невидимия свят се интересуват от вас и се радват, когато вие правилно използвате случаите, които ви се дават в живота за работа. ...Радвайте се, че има кой да се интересува за вас. Никой не живее за себе си, никой не е сам в света. Основни мисли
 6. 22.01.18 Помните следующее: чтобы и не происходило в вашей жизни, оно необходимо для вашего самовоспитания. Во всех обстоятельствах, возникающих в вашей жизни, нужно радоваться, потому что в них скрывается нечто глубокое, нечто осмысленное. Именно это показывает, что разумные существа из невидимого мира интересуются вами и радуются, когда вы правильно используете обстоятельства, дающиеся вам в жизни для работы. ...Радуйтесь, что существуют те, кто интересуется вами. Никто не живёт для самого себя, никто не одинок в мире. Основные мысли Помнете следното нещо: каквото и да става в живота ви, то е необходимо за вашето самовъзпитание. За всички случаи, които се представят в живота ви, трябва да се радвате, защото в тях се крие нещо дълбоко, нещо смислено. Това, именно, показва, че разумните същества от невидимия свят се интересуват от вас и се радват, когато вие правилно използвате случаите, които ви се дават в живота за работа. ...Радвайте се, че има кой да се интересува за вас. Никой не живее за себе си, никой не е сам в света. Основни мисли
 7. Last week
 8. Благодаря за беседата! Живият хляб
 9. Мисъл за деня-21.1.2018г ...Всяко нещо в света, което е допуснато, то си има своите добри страни. Път на Божиите блага
 10. „Отче наш“ „Ще се развеселя“ Ще прочета част от шеста глава от евангелието на Йоана. „Защото Божият хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света.“ Неделна беседа: Живият хляб 1932 18 декември 1932 г. „Благословен Господ, Бог наш“ „Добрата молитва“
 11. 21.01.18 ...Всё, допущенное к существованию в мире, имеет свои хорошие стороны. Путь Божиих благ ...Всяко нещо в света, което е допуснато, то си има своите добри страни. Път на Божиите блага
 12. Мисъл за деня-15.1.-21.1.2018г

  Мисъл за деня-20.1.2018г Съвременните хора преувеличават нещата, вследствие на което създават помежду си големи неприятности и страдания. Като знаете това, бъдете внимателни, първо проверявайте, каквото ще говорите, и после говорете. Не бързайте да съобщавате неща, които не сте проверили. С бързане работа не става. Важните въпроси с бързане не се решават. Основни мисли
 13. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Псалом 91 Постоянна_благодарност_1941 - беседа Молитвен наряд за край: Duhut_Bojii.mp3 - песен Venir_Benir.mp3 - песен Ще прочета първата глава от евангелието на Лука. Смешно е по някой път да говориш на един човек, който е работил десет–дванайсет часа. Той се нуждае от почивка. Сегашните хора са уморени от грижи какво ще стане с тях. Някой се грижи за своята старост, някой се грижи за своята младост, за ядене, за какво ли не. Грижи се по някой път да не стане някаква катастрофа със земята. Някой път се плашим да не би слънцето да изгасне. Заоблачи се небето, изплашим се. Стане студено, изплашим се. Който няма, го е страх и който има, и него го е страх – не е една беля. Като няма – лошо, като има – пак лошо. Минаваш в гората, когато нямаш нищо, хванат те разбойници, бръкнат в джоба, пуснат те. Ако си богат, като минеш, хванат те, претърсят те, вземат ти, каквото имаш. Кое е по-хубаво: като имаш ли да те оберат, или като нямаш? Някой ден си разположен хубаво, но след малко погледнеш всичкото това разположение, ограбил те някой. Станеш бедняк. Здрав си бил известно време, дойде някаква болест, температура имаш, яви се главоболие, стомахоболие, какво ли не. След всичките тия противоречия ще ни учат, че в оня свят ще идем в рая. Хубави работи са, но за далечното бъдеще. Сега не може да идем в рая. Сега иде някой проповедник да проповядва на рибите да излязат при хората. Като дойдат рибите, как ще ги посрещнат? Доста пиростии имат хората за рибите. То са сравнения. Трябва да се знае, че ангелите имат съвсем други умове, съвсем други опитности. Те са същества чисти, фини, техният организъм не е като човешкия. Човек, накъдето тръгне, всички ще го видят. Един ангел никой не може да го види. Ако иска да бъде видим, става видим. Ако иска да бъде невидим, остава невидим. Пътува от една слънчева система до друга, отива на екскурзия, когато иска. Ти не може да идеш. За да идеш оттук до Бургас, трябват осемстотин лева. Пеш да вървиш, колко време ти трябва? Хляб къде ще намериш? Сега трябват купони. Идеш в Швейцария, трябва разрешение навсякъде. Като идеш там, пак трябват купони, пък и пари трябват. С малко пари, както тук в България, не може, с много пари става. Тъй както говорим, представяме един свят за ония хора, които не са напреднали за Божествения свят, които не разбират законите. Тия противоречия тогава съществуват. Противоречията съществуват за ония хора, които не са просветени. Виждаме отчасти света, понеже нещата не стават, както ние мислим, че всичко е противоречие. Запример в нас има голямо противоречие, когато става студено или топло времето. Когато стане студено и после топло времето, то са условия за дъждовните капки. Ако времето не стане студено и топло, не може да се образува дъждът. Постоянна_благодарност_1941
 14. 20.01.18 Современные люди преувеличивают вещи, вследствие чего создают между собой большие неприятности и страдания. Зная это, будьте внимательны, сперва проверяйте, что будете говорить, а затем говорите. Не торопитесь сообщать то, что вы не проверили. Со спешкой работа не даётся. Важные вопросы со спешкой не решаются. Основные мысли Съвременните хора преувеличават нещата, вследствие на което създават помежду си големи неприятности и страдания. Като знаете това, бъдете внимателни, първо проверявайте, каквото ще говорите, и после говорете. Не бързайте да съобщавате неща, които не сте проверили. С бързане работа не става. Важните въпроси с бързане не се решават. Основни мисли
 15. Мисъл за деня-15.1.-21.1.2018г

  Мисъл за деня-19.1.2018г Кои ще влязат в новата епоха, т.е. в бъдещия живот? – Тия, които служат на Любовта; тия, които служат на Мъдростта; тия, които служат на Истината. Тия, които служат на живота; тия, които служат на знанието; тия, които служат на свободата. Тия, които служат на движението; тия, които служат на учението; тия, които служат на работата – бъдещето е тяхно. Реалности в живота
 16. 19.01.18 Кто войдёт в новую эпоху, т. е. в будущую жизнь? – Те, кто служат Любви; те, кто служат Мудрости; те, кто служат Истине. Те, кто служат жизни; те, кто служат знанию; те, кто служат свободе. Те, кто служат движению; те, кто служат учению; те, кто служат работе – будущее за ними. Реальности в жизни Кои ще влязат в новата епоха, т.е. в бъдещия живот? – Тия, които служат на Любовта; тия, които служат на Мъдростта; тия, които служат на Истината. Тия, които служат на живота; тия, които служат на знанието; тия, които служат на свободата. Тия, които служат на движението; тия, които служат на учението;тия, които служат на работата – бъдещето е тяхно. Реалности в живота
 17. Мисъл за деня-15.1.-21.1.2018г

  Мисъл за деня-18.1.2018г Във всеки момент трябва да знаете две неща: дали изпълнявате вашата воля или Волята Божия. Ако сте готови да служите на Бога, Той може да трансформира живота ви. Трансформиране на живота
 18. 18.01.18 В каждый момент вам нужно знать две вещи: исполняете ли вы свою волю или Волю Божию. Если вы готовы служить Богу, он может трансформировать вашу жизнь. Трансформирование жизни Във всеки момент трябва да знаете две неща: дали изпълнявате вашата воля или Волята Божия. Ако сте готови да служите на Бога, Той може да трансформира живота ви. Трансформиране на живота
 19. Житен режим 2018 Любезни братя и сестри, Житният режим за 2018 г. е с начало 2 февруари 2018 г., петък и край 11 февруари 2018 г., неделя. Заповядайте в лечебницата на природата! ИЗТОЧНИК
 20. Мисъл за деня-15.1.-21.1.2018г

  Мисъл за деня-17.1.2018г Като изучавате науката за небесните светила, с нея заедно ще изучавате и свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството. Засега свещените книги са затворени за хората. Няма да мине много време и, тайните, които те крият в себе си, ще излязат на яве, ще станат достъпни, ако не за всички хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях. За тази цел вие трябва да се приготвите, да разбирате тези тайни. Ако не можете да се ползувате от знанията, които днес имате бъдещите знания ще представят нещо по-мъчнодостъпно за умовете ви. Основни мисли
 21. 17.01.18 Изучая науку о небесных светилах, заодно с ней вы будете изучать и священные книги, которые представляют будущую культуру человечества. До сих пор священные книги были закрыты для людей. Не пройдёт много времени и тайны, которые они скрывают в себе, станут явными, станут доступными, если не для всех людей, но, по крайней мере, для тех, кто искренне стремится к ним. Для этой цели вам надо подготовиться, понимать эти тайны. Если вы не можете использовать знания, которые имеете сегодня, будущие знания будут представлять нечто более труднодоступное для ваших умов. Основные мысли Като изучавате науката за небесните светила, с нея заедно ще изучавате и свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството. Засега свещените книги са затворени за хората. Няма да мине много време и, тайните, които те крият в себе си, ще излязат на яве, ще станат достъпни, ако не за всички хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях. За тази цел вие трябва да се приготвите, да разбирате тези тайни. Ако не можете да се ползувате от знанията, които днес имате бъдещите знания ще представят нещо по-мъчнодостъпно за умовете ви. Основни мисли
 22. Earlier
 23. Мисъл за деня-15.1.-21.1.2018г

  Мисъл за деня-16.1.2018г Велика наука е да познава човек силите на своя организъм и да се справя с тях. В това отношение, окултната наука иде да улесни човечеството в неговия път. Астрологията, например, показва гамата, в която човек се движи, както и нейният основен тон. ...Вие трябва да изучавате планетите и техните влияния върху човека. Това трябва да става от любов. Човек трябва да обича слънцето, луната и звездите, за да ги изучава. Основни мисли
 24. 16.01.18 Великая наука для человека – познать силы своего организма и справляться с ними. В этом отношении оккультная наука приходит облегчить путь человечества. Астрология, например, показывает гамму, в которой человек движется, показывает и её основной тон. ...Вам нужно изучать планеты и их влияния на человека. Это должно происходить от Любви. Человеку надо любить Солнце, Луну и звёзды для того, чтобы их изучать. Основные мысли Велика наука е да познава човек силите на своя организъм и да се справя с тях. В това отношение, окултната наука иде да улесни човечеството в неговия път. Астрологията, например, показва гамата, в която човек се движи, както и нейният основен тон. ...Вие трябва да изучавате планетите и техните влияния върху човека. Това трябва да става от любов. Човек трябва да обича слънцето, луната и звездите, за да ги изучава. Основни мисли
 25. Мисъл за деня-15.1.2018г Като е дошъл на земята и се облякъл в материя, човек трябва да пази организма си, да има правилна обхода към него... Човек трябва да пази известен морал към тялото си... Приложението на морала започва от човешкото тяло и постепенно излиза навън, към същества, по-далечни и по-близки от него. Затова казваме, че както постъпва човек към себе си, така ще постъпва и към другите. Невъзможно е да бъдеш към себе си небрежен, а към другите внимателен. Закони на доброто
 26. 15.01.18 Придя на Землю и облёкшись в материю, человеку нужно беречь свой организм, иметь правильное отношение к нему... Человеку нужно соблюдать определённую мораль [по отношению] к своему телу... Приложение морали начинается с человеческого тела и постепенно выходит вовне, к существам, более дальним и более близким ему. Поэтому говорим, что как человек поступает по отношению к себе, так будет поступать и по отношению к другим. Невозможно быть небрежным к себе, а к другим внимательным. Законы добра Като е дошъл на земята и се облякъл в материя, човек трябва да пази организма си, да има правилна обхода към него... Човек трябва да пази известен морал към тялото си... Приложението на морала започва от човешкото тяло и постепенно излиза навън, към същества, по-далечни и по-близки от него. Затова казваме, че както постъпва човек към себе си, така ще постъпва и към другите. Невъзможно е да бъдеш към себе си небрежен, а към другите внимателен. Закони на доброто
 27. "Сегашният живот е само фаза от онзи красивия живот, към който отиваме. Ние сме пътници във Вселената, всички същества на Земята. Всичките планети, това са туристи, които са тръгнали, отиват по екскурзии по този път. Всички туристи са свободни всеки да се яви кой когато иска. Има определен срок, но срокът е такъв: след три милиарда и 600 милиона години ти трябва да пристигнеш на първата гара на Битието”
 28. Мисъл за деня-8.1.-14.1.2018г.

  Мисъл а деня-14.1.2018г ...Природата възпитава своите деца с години, като прилага към тях различни методи, по-сурови и по-меки. Тя си служи с по-сурови методи, когато иска да смекчи характера им, да сломи тяхната упоритост. Не се възпитава лесно човек. Задачата на природата не е да унищожи човека, да го стрие на прах, но да го възпита. Новото възпитание
 1. Load more activity
×