Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани.

Content Types


This stream auto-updates   

 1. Днес
 2. 25.06.17 Мы не исполняем волю Божию, не понимаем волю Божию, говоря: «Я постарел». Ропщешь, что постарел. Ты можешь роптать как человек – это другой вопрос, но мы не ропщем в Божественном плане. Можем роптать – мы свободны, но жизнь не состоит в том, чтобы роптать. Это – блага! Если дойдёшь до Любви – только Любовь в мире является тем, что примиряет все жизненные противоречия; и ангельские, и дьявольские, и людские, и у животных – все противоречия примиряет. Это – Любовь! То, что не может примирять, это не Любовь. Это моё понимание. Бескрайние вещи Ние не вършим волята Божия, не разбираме волята Божия, като казваме: "Остарял съм." Роптаеш, че си остарял. Можеш като човек да роптаеш, то е друг въпрос, но не е в Божествения план ние да роптаем. Можем да роптаем – свободни сме, но животът не седи в роптанието. Това са блага! Щом дойдеш до любовта – само любовта е това в света, което примирява всички противоречия на живота; и ангелски, и дяволски, и хорски, и животински – всички противоречия примирява. Това е любовта! Онова, което не може да примирява, то не е любов. Това е моето разбиране. Безкрайните неща
 3. Молитвен наряд за начало: Молитва на Духа Свят Приложете_добродетел - беседа Молитвен наряд за край: Няма любов, като Божията Любов - формула Ще прочета част от 24 глава на Притчите до 15 стих. Ще взема няколко думи от Второто послание Петрово, от първата глава, 5 стих: „Приложете на вярата си добродетел”. В какво седи прилагането на добродетелта? Много пъти се говори за добродетелта за вярата. Вярата е една установена сила за човека на земята, - с която той започва, с която започват не само хората, но и всички най-малки, най-дребни животинки. От най-малките до най-големите, всички започват с вярата. И най-голяма вяра имат най-малките животинки, най-слаба вяра има човекът. Туй е по отношение на вярата Животните имат най-малко знание, а човек има най-голямо знание. И туй знание той го е добил благодарение на малките животни, които с вярата са достигнали тези факти. И той се намира много учен човек. Тъй щото, ако искате да научите какво нещо е вярата ще го научите при най-малките животни. Ако искате да научите какво нещо е търпението, ще го научите при дърветата. По-търпеливи същества от дърветата няма. На човека му трябват още хиляди години, докато дойде до търпението на дърветата. И затова се казва че човек става дърво. По-голямо дърво от човека няма. Всички дървета, които се отказват от търпението, изсъхват. Всяко дърво, което се отказва от търпението, умира. Тъй щото наказанието на всяко дърво, което не търпи, и на всяко малко същество, което се отказва от вярата е, че те изчезват. Такъв е законът. Същевременно изчезва всеки човек, който се отказва от знанието - обезумява. И тъй растенията изсъхват, безверните от малките животни изчезват, а онези хора, които се отказват от резултатите на вярата - знанието е резултат на вярата от по-висш свят - те обезумяват. В Писанието се казва: „Рече безумният в сърцето си: Няма Бог.” „Няма Бог” значи: аз съм господар, няма всеки да ми заповядва. Той сам себе си ражда, няма кой да му заповядва. Нему всички му заповядват! Една бълха му заповядва да си тури ръката в пазвата, да се почеше. Един цирей, който е излязъл на гърба му, му заповядва да си тури ръката. Той казва, че е господар, а циреят му заповядва! Падне една капка кръв на крака му и тя му заповядва: „Измий си крака!” Той казва: „Аз съм свободен човек, каквото искам правя.” Като дойде циреят, той му казва как да го лекува. Като дойде бълхата, тя казва как да я изпъди; заповядват му как да яде, как да се облече и т.н. Аз не зная каква свобода има в това. Сега, аз взимам фактите така както са, не за присмех. Защото човек като не изпълни закона на природата, той става за присмех. За присмех е всеки лист, който е паднал от дървото. Всичката култура за него е свършена. Той пожълтява. Листата тактика имат. За да покажат, че уж са завършили своята еволюция, слизат от дървото жълти; ако са зелени, не са завършили своята еволюция. Но за да покаже причината, че слиза от дървото, листът пожълтява - значи тази култура на дървото не е за него. И хората като гледат този учения лист, в огъня го изгарят. Той се повдигне горе. Затуй казваме: учените хора все из въздуха ходят... Приложете_добродетел
 4. Мисъл за деня 26.06.2017 Ние не вършим волята Божия, не разбираме волята Божия, като казваме: "Остарял съм." Роптаеш, че си остарял. Можеш като човек да роптаеш, то е друг въпрос, но не е в Божествения план ние да роптаем. Можем да роптаем – свободни сме, но животът не седи в роптанието. Това са блага! Щом дойдеш до любовта – само любовта е това в света, което примирява всички противоречия на живота; и ангелски, и дяволски, и хорски, и животински – всички противоречия примирява. Това е любовта! Онова, което не може да примирява, то не е любов. Това е моето разбиране. Безкрайните неща
 5. Yesterday
 6. 24.06.17 Поэтому внешняя сторона тела не существенна. То, что кто-то постарел, это несущественно. Сегодня люди стареют от тревоги. Но в мире происходит ряд перемен, вследствие чего всё идёт к развитию. Вы говорите: «Нам надо стареть». Если человек следует Богу – он никогда не будет стареть. Человеку нужно стать взрослым в Любви. Однако, вместо того чтобы стать взрослым, он стареет. Если говорю Та външната страна на тялото не е съществената. Това, че някой остарял, това още не е същественото. Хората днес остаряват от тревоги. Но в света стават ред промени, вследствие на което всички неща вървят към развитие. Казвате: "Ние трябва да остареем." Ако човек върви по Бог, той никога не трябва да остарява. Човек трябва да стане възрастен в любовта. Наместо да стане възрастен обаче, той остарява. Ако говоря
 7. За начало: Добрата молитва В начало бе Словото Ще прочета 12 глава от I-то Послание към Коринтяните. Апостол Павел ще ви покаже още по-превъзходен път. Духът Божий Беседа:Работа за цялото За край: Отче наш. 2. Неделно утринно слово 6.Х.1940 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 8. Мисъл за деня 24-06-2017 Та външната страна на тялото не е съществената. Това, че някой остарял, това още не е същественото. Хората днес остаряват от тревоги. Но в света стават ред промени, вследствие на което всички неща вървят към развитие. Казвате: "Ние трябва да остареем." Ако човек върви по Бог, той никога не трябва да остарява. Човек трябва да стане възрастен в любовта. Наместо да стане възрастен обаче, той остарява. Ако говоря
 9. Last week
 10. Вярвайте на тях, не на своите мисли и летви за прескачане. Оценката, която Небето ни поставя никога не идва през нашите си мисли, а през случайни думи на случайни в живота ни хора....
 11. Поздравления за напредъка Аз ще взема отношение като педагог. Винаги ми е било болно, когато родителите приемат живота на детето си като "домашни, уроци, контролни, оценки, обещания, задължения..." Но вие нямата вина, това е вашата беда... А какво знаете за детето си отделно от изброените по-горе неща? Влюбен ли е? Кои са неговите приятели? За какво разговаря с тях? Какви мечти таи в душата си? Какви страхове измъчват ума му? На какво се радва и кое го прави щастлив? Какво е за него страданието и смъртта? В кое е най-силен и умел, а кое му е трудно? Бъдете сигурни, че на неговата възраст момчетата се вълнуват от всичко това.... А дали може да го сподели с вас? Защо не? Всъщност бихте ли го изслушали, ако започне да ви разказва "вредни глупости"?
 12. А питали ли сте други хора дали това, което сте правили дори и не специално за тях, им е било полезно? Възможно е вашият критерий за "полезен съм на другите" да е твърде различен от техния. Всъщност винаги е така. Да поясня с пример, който е класически за моя личен и професионален живот и вече съм писала някъде тук... А. беше на 9 г., когато майка му го доведе в школата ми. Тееежък случай. Опитвах какво ли не - всичко изтичаше като пясък между пръстчетата му и нямаше никакъв ефект от часовете ни. Накрая реших да бъда честна с майката и да и кажа да не го води повече и да не си харчат парите за уроци, от които няма никаква полза. Вече си репетирах думичките, когато А. влетя в стаята ми и ме прегърна и се залепи за мен, очичките му ме гледаха с такава любов, че забравих думичките си и вместо тях се надигнаха сълзи. Чувствах се некадърна, глупава и дървена... И тогава майката (чийто интелект не надвишаваше особено този на детето) ме погледна с молба и надежда и ми каза няколко прости думички - че знае колко е трудно с детето и, че не очаква да направя чудеса и само много много ме моли да не ги връщам, защото А. отбелязвал в календара кога ще дойде при мен и всяка сутрин питал днес има ли урок..... Никой друг учител не му бил дал такова внимание и любов като мен.Прегръщах детето и стоях като в безтегловност... А. ме научи на най-важния урок в живота и професията ми.... Пожелавам ви и вие да преживеете подобно просветление.
 13. Привет Александър. Интересни мисли ни споделяш от беседата ,а и като лични разсъждения.Благодаря. Моят интерес към астрологията е свързан с беседите.В тях Учителя понякога прави препратки ,като горната.Заинтересувах се преди време и разбрах,че българска астрологична школа има по времето на Учителя .Иначе науката астрология препоръчвам от личен опит за изучаване с цел самопознание .В това отношение тя може много да ни даде.Поздравления за комбинацията лъв -скорпион,дори и само по слънчев знак ,тя е впечатляваща за семейство.Все пак и двата знака са от неподвижните ,което прави срещата доста трудна особено в разменена позиция .Но това всеки може сам да наблюдава или опитва.Впрочем точно тези два слънчеви знака бяха в моята асоциативна препратка. Поздрави !
 14. Мисъл за деня-23.6.2017г Любовта към Бога е там, отдето ние възприемаме. Под любов към Бога аз винаги разбирам това, което дава живот. Щом обичаме Бога, ние ще възприемем нещо от Него. А щом обичаш ближния си, ще му дадеш нещо от себе си. А в любовта към себе си ти ще направиш отчет какво си спечелил от любовта към Бога и към ближния и ще го туриш в касата си. Ако си обичал правилно Бога и ближния, ще имаш правилна обмяна. Любовта към себе си е печалбата, която имаш. Ако имаш печалба, значи правилно си взел при любовта към Бога и правилно си дал при любовта към ближния. Трите плода
 15. 23.06.17 Любовь к Богу – там, откуда мы воспринимаем. Под Любовью к Богу я всегда подразумеваю то, что даёт жизнь. Если мы любим Бога – мы будем воспринимать нечто от Него. А если ты любишь своего ближнего – будешь давать ему что-то от себя. А в Любви к самому себе ты сделаешь отчёт, что ты приобрёл от Любви к Богу и к ближним, и положишь его в свою кассу. Если ты правильно любил Бога и ближнего – у тебя будет правильный обмен. Любовь к самому себе – имеющаяся у тебя прибыль. Если у тебя есть прибыль – значит ты правильно взял при Любви к Богу и правильно дал при Любви к ближним. Три плода Любовта към Бога е там, отдето ние възприемаме. Под любов към Бога аз винаги разбирам това, което дава живот. Щом обичаме Бога, ние ще възприемем нещо от Него. А щом обичаш ближния си, ще му дадеш нещо от себе си. А в любовта към себе си ти ще направиш отчет какво си спечелил от любовта към Бога и към ближния и ще го туриш в касата си. Ако си обичал правилно Бога и ближния, ще имаш правилна обмяна. Любовта към себе си е печалбата, която имаш. Ако имаш печалба, значи правилно си взел при любовта към Бога и правилно си дал при любовта към ближния. Трите плода
 16. Мисъл за деня-22.6.2017г. За тялото, което сега е създадено, казват, че било голямо величие! Един евангелист казва, че чудно и страшно е създаден човек! Не, стар автомобил е той! Дето се казва в Писанието: "Чудно и страшно е създаден човек", авторът на тези думи подразбира – съвършените същества, а не тия – глупави хора. Ти не си господар на мозъка си, на праната си, на съня си. Новият начин
 17. 22.06.17 О теле, созданном сейчас, говорят, что оно было величественным! Один евангелист говорит, что человек создан дивно! Нет, он – старый автомобиль! Там, где в Писании говорится: «Дивно устроен человек», автор этих слов подразумевает Совершенные существа, а не этих глупых людей. Ты не хозяин своего мозга, своей праны, своего сна. Новый способ За тялото, което сега е създадено, казват, че било голямо величие! Един евангелист казва, че чудно и страшно е създаден човек! Не, стар автомобил е той! Дето се казва в Писанието: "Чудно и страшно е създаден човек", авторът на тези думи подразбира – съвършените същества, а не тия – глупави хора. Ти не си господар на мозъка си, на праната си, на съня си. Новият начин
 18. 21.06.17 Сейчас вы все неожиданно пугаетесь от плохих условий жизни. Плохие условия состоят в непонимании путей, на которые вас поставил Бог. Бог может поставить вас в плохие условия, но мысль Бога – отличная, она не плохая. Но вы, не понимая путей Бога, понимаете мысль Бога ошибочно и находитесь в смущении. Действие музыки Сега всички вие се изплашвате някой път от лошите условия на живота. Лошите условия седят в неразбирането на пътищата, в които Бог ви постави. Бог може да ви постави в лоши условия, но мисълта, която е у Бога, е отлична, не е лоша. Но вие, като не разбирате пътищата на Бога, разбирате мисълта на Бога погрешно, и се намирате в едно смущение. Действието на музиката
 19. Мисъл за деня-21.6.2017г Сега всички вие се изплашвате някой път от лошите условия на живота. Лошите условия седят в неразбирането на пътищата, в които Бог ви постави. Бог може да ви постави в лоши условия, но мисълта, която е у Бога, е отлична, не е лоша. Но вие, като не разбирате пътищата на Бога, разбирате мисълта на Бога погрешно, и се намирате в едно смущение. Действието на музиката
 20. 20.06.17 Тебе не нужно надеяться на условия. Надо знать, как их использовать. И при отсутствии этих условий – всё-таки нельзя терять уверенность. При малых возможностях – опять же не нужно терять уверенность. Если твоё сознание не пробуждено – на Земле всегда существует возможность (незначительная возможность) создать себе большое несчастье. Пять дверей Ти не трябва да уповаваш на условията. Трябва да знаеш как да ги използваш. И при липсата на тия условия – пак не трябва да се обезсърчаваш. При малките възможности – пак не трябва да се обезсърчаваш. На Земята всякога съществува една малка възможност, ако съзнанието ти не е будно, да си създадеш едно голямо нещастие. Петте врати
 21. Мисъл а деня - 20.06.2017 Ти не трябва да уповаваш на условията. Трябва да знаеш как да ги използваш. И при липсата на тия условия – пак не трябва да се обезсърчаваш. При малките възможности – пак не трябва да се обезсърчаваш. На Земята всякога съществува една малка възможност, ако съзнанието ти не е будно, да си създадеш едно голямо нещастие. Петте врати
 22. Срещата на Любовта
 23. Срещата на Любовта
 24. Срещата на Любовта
 25. Мисъл за деня - 19.06.2017 Намериш пари на пътя. Нямаш нужда. Къде ще ги поставиш? Върви по пътя, дръж ги, не ги туряй в джоба си. И като видиш някой беден човек, дай му ги. Нали като намерите някой предмет, слагате го на определено място – нали има място за изгубени предмети? Като намериш пари, къде трябва да ги туриш? Това са правила в живота. Срещата на Любовта
 26. 19.06.17 Находишь деньги на дороге. У тебя нет нужды в них. Куда ты их денешь? Иди по дороге и держи, не прячь их в свой карман. И, увидев какого-то бедного человека, дай ему эти деньги. Ведь, найдя какой-то предмет вы кладёте его на определённое место – не правда ли, имеется место для потерянных предметов? Куда нужно положить деньги, когда ты их находишь? Это – правила жизни. Встреча Любви Намериш пари на пътя. Нямаш нужда. Къде ще ги поставиш? Върви по пътя, дръж ги, не ги туряй в джоба си. И като видиш някой беден човек, дай му ги. Нали като намерите някой предмет, слагате го на определено място – нали има място за изгубени предмети? Като намериш пари, къде трябва да ги туриш? Това са правила в живота. Срещата на Любовта
 27. Здравейте приятели.Днес сутринта публикувах от телефона и бях с ограничени възможности да споделя мисли. Беседата е многопластова .На мен лично един прочит не ми е достатъчен,за да вникна в темите ,които засяга. Първата мисъл,която днес ме впечатли беше следната: Асоциацията ,която направих ,докато четях тази мисъл беше астрологична .В такова (като описаното)отношение са водните и огнените хора (според преобладаващия елемент в рожденните си карти ) .Водата и огънят като стихии и елементи, носят характеристики и тяхната среща ги изправя пред посочените в мисълта дилеми.
 1. Load more activity