Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. 21.08.18 Однажды Бог выведет вас из этого мира и познакомит вас с теми братьями, которых вы не знаете. Иной раз вы хотите знать что собой представляет Небо. ...Небо – общение разумных существ, живущих в единении, радующихся другу другу и не представляющих себе жизнь без друг друга. Все живут для одного и один живёт для всех. Поскольку те существа так разумны, то и их внешняя обстановка на Небе самая красивая и их состояние по возможности самое идеальное, которое может существовать. Общение разумных душ! Качества разумной жизни Един ден Бог ще ви изведе от този свят и ще ви запознае с онези братя, които вие не знаете. Някой път искате да знаете какво нещо е Небето. ...Небето е общение на разумни същества, които живеят в единение, които се радват един на друг и които не могат един без друг. Всички живеят за едного и един живее за всички. Понеже те са толкова разумни, то и тяхната външна обстановка на Небето е най-красивата и тяхното състояние е по възможност най-идеалното, което може да съществува. Общение на разумни души! Качества на разумния живот
 3. Yesterday
 4. Благодаря за беседата! По някой път хората се спъват. Казва: „Той трябва да расте, пък Аз се смалявам.“ След като израсте и се образува малкото житно зърно, нали се смалява. В него е животът да израсте пак наново. Големите хора не искат да се смаляват. Те трябва да станат на зрънца, защото зрънцата са, които хранят света, а не онази плява, с която е обвито зърното. Много от нашите съвременни знания са плява, малко зрънца има. Нали сега слагат в сламениците слама. Ние храним говедата си с нея, но те изпосталяват. И ние сме станали доста мършави, понеже не ядем зърната на истината, но онази слама, която не съдържа никаква храна в себе си. Ние по някой път искаме Господ да ни даде всичко в наши ръце, по човешки схващания. Че Бог, Който изпраща светлината Си в света, Той я праща чрез ръцете на любовта. Тази светлина със слуги ли идва? Тя идва, и ние я възприемаме. И досега тия ръце не са искали да платим нищо за светлината. Толкоз години живеете, и нито дума не е ставало да платите нещо. Въздуха ще изпрати с двете ръце на Бога. Вие живеете и ходите свободно в него. Ако Господ би ви дал власт на вас, щяхте да ограничите и светлината. Колко време сега сте без светлина? Братята мислеха, че като дадат осветлението на общината, че ще тръгнат работите наред, а сега близо един месец нямаме светлина. И се потриват: бакър искат, жици нямало, часовници трябват. По-напред казваха: „Всичко е братско.“ И за един летен месец изгорили толкова енергия, както през зимата. Сега вече не е братско. Та казвам, сега съвременното ваше верую така функционира. Докато делите кого Христос обича повече, вие не сте разбрали. В света никой не може да обича повече или по-малко. То е заблуждение. Ти обичаш една кокошка, но то не е никаква обич. За пет пари жито ще ѝ дадеш, па после ще ѝ вземаш живота. Снесе ти едно яйце, изядеш го. Лозето обработваш, обрязваш го и му изядеш всичкото грозде. И семето не посяваш. Идущата година пак го обрежеш. Ако не даде плод, лозето било виновато как тази година да не даде плод. Сега суша станало, оплакват се хората. Някой път се оплакват, че е много киша. Някой път на хората не може да им се угоди. Като деца не са доволни и като стари, и като млади не са доволни. Като дете пълзи, като възрастен работи, а като стар иска да му слугуват, постоянно се оплаква. Старият постоянно разправя една и съща история, едно време как било. Веднъж ти разправих историята, два пъти, три пъти. Аз слушам по някой път да ми разправят: на Петдесятница като слезел Духът Божи, всички проговорили разни езици. И сега проговориха. Само че тогава, като проговориха, говореха на знайни езици. Българинът говори турски, и хубаво говори. Говори български, и хубаво говори български. Говори арабски, и хубаво говори арабски. Говори санскритски, и хубаво говори. Сега говорят каля-хуля – нищо не се разбира. Не е ново това. Старите работи мъчно ги разбираме. Да остарее човек, то е стара работа. Да осиромашава човек, то е стара работа. Да се разболява човек, то е стара работа. Да се смущава, е стара работа. Да плаче, е стара работа. Да яде, е стара работа. Да диша, е стара работа. Да се кара с хората, е стара работа. Всичките неща, които имаме досега, са стари. Кое е новото? Новият ред на нещата кой е? Новият ред на нещата е умрелите да оживеят. Новият ред на нещата е невежите да просветнат, лошите да станат добри. Това е новото в света... От любов и обич
 5. Мисъл за деня-20.8.2018г Желая на всички да се качите на най-високото място, което Бог ви е определил. Желая на всички като стигнете най-високото място на вашия живот, пак да слезете и да благодарите на Бога, че сте могли благополучно да отидете до най-високия връх и пак да се върнете назад. Много върхове сте минали, но като стигнете най-високия връх, който ви е определен, там ще разберете смисъла на Живота – той е скрит в този връх именно, в това най-високо място. Желая ви тази година да се качите на най-високото място! Най-високото място
 6. В чём смысл жизни человека? Что лежит в основе всех религий и священных писаний мира? Что объединяет всех людей на Земле? Масштабное исследование, проводимое участниками Международного общественного движения АЛЛАТРА на основе Ключей Исконных Знаний. Люди со всего мира делятся своим сокровенным о Духовной Истине. Перед каким главным ВЫБОРОМ стоит сегодня человечество и каждый человек? ...
 7. 20.08.18 Желаю всем вам подняться на самое высокое место, определённое вам Богом. Желаю всем вам, достигнув самого высокого места в вашей жизни, снова спуститься и благодарить Бога, что смогли благополучно дойти до самой высокой вершины и снова вернуться назад. Вы побывали на многих вершинах, но, достигнув самой высокой вершины, которая вам определена, вы поймёте смысл Жизни – он скрыт именно в этой вершине, в этом самом высоком месте. Желаю вам в этом году подняться на самое высокое место! Самое высокое место Желая на всички да се качите на най-високото място, което Бог ви е определил. Желая на всички като стигнете най-високото място на вашия живот, пак да слезете и да благодарите на Бога, че сте могли благополучно да отидете до най-високия връх и пак да се върнете назад. Много върхове сте минали, но като стигнете най-високия връх, който ви е определен, там ще разберете смисъла на Живота – той е скрит в този връх именно, в това най-високо място. Желая ви тази година да се качите на най-високото място! Най-високото място
 8. Last week
 9. Та, когато ние говорим, че някои неща са необходими, подразбираме един механичен процес, за който ние трябва да бъдем разумни, да се не противим, да знаем закона да спрем колелото. Може цялата фабрика да спреш, трябва да разбираш. Сега изобщо в цялата култура хората имат лутаница. Онези, които ръководят съдбините на човечеството – като кажем съдбините ги ръководят, разбирам най-разумните хора. Но тия, които ръководят съдбините, те не умират. Те, откак се е създал светът, все живеят и нито веднъж не са умирали. Може би те ще претърпят една смърт само тогава, когато светът се оправи; тогава ще умрат. Когато хората оживеят, те ще умрат. Докато хората умират, те пазят живота на хората. Един контраст. Една идея да ви остане в ума. Кои са ангелите? Разумни хора, които са живели, добили са много способности, изучили законите на природата, разбират как се добива вечният живот, намерили са го, намерили са основните закони, които свързват всичките работи и работят и свързват цялото човечество. Това е една теория, която приблизително е вярна. Сега религиозните хора ще цитират от Библията: „Така е казано.“ Един стих може да го тълкуваш както искаш. Сегашните музиканти искат да внесат нещо ново в музиката. Имаме класическа музика, после романтична, поетическа, имаме нова музика джаз бенд. Казвам: Новата музика, това са гадателите, които искат да предскажат какво ще бъде бъдещето в музиката. Новата музика няма да влезе по този начин, по който сегашните музиканти вървят. Най-първо трябва да се определи историята на класическата музика, как е дошла. Тя започва с хармонията. Преди класическата музика имаше ли хармония? Хармонията засега е свързана с класическата музика. Новото в сегашната музика, един преходен период има. Но сега класическата музика трябва да има един музикален коментар. В класическата музика всеки, който разбира, в известни пасажи има известни празнини. Там трябва да има нова линия, едно ново парче. Онзи, който свири, трябва да внесе нещо ново. Свири класическа музика, после пак направи крива линия, нов коментар. Туй внася нещо ново. Тогава музиката ще добие едно по-друго съдържание. При това, както класиците, както романтиците, и новите музиканти искат да предадат известни ефекти. Хубав е ефектът, но най-първо музиката трябва да се осмисли. Ние искаме да предадем ефект на живота. Ние искаме да живеем щастливо. Щастието е ефект. Всеки иска щастлив живот. Щастието после трябва да дойде. Преди да дойде щастието на Земята, ред други условия трябва да дойдат, да подготвят. Щастието е най-красивата дъщеря, която е стъпила на Земята. Тя е толкова хубаво облечена, ръцете, краката са толкова деликатни, после, лицето. При този живот, който сега живеем, тя няма да стъпи, тя отдалече, от един километър ще гледа отгоре, после пак ще си отиде. Колко сълзи не са пролети, колко книги не са написани, тя гледа и казва: „От вас зависи да дойда или да не дойда.“ Сега вече на вас оставям този въпрос, вие да го разрешите, за музиката. Той е за музиканти. Сега не зная, за коментара не подразбирам. Някои вземат от едно класическо парче нещо, после от друго, да направят един кърпеж като полска китка, българска китка, класическа китка, но това не е коментар на онази класика да стане цел сега. Както храната влиза в човешкия организъм, като расте, допълва онези празнини, така и музиката е жив организъм, който расте. Законът е същият. Нашите мисли, и те растат. Вие мислите, че вашите мисли са разхвърляни. Вие мислите, че едно време както сте мислили и както сега мислите, се различават. Много се лъжете. Силна е думата. Не се лъжете, но не е вярно, самозаблуждавате се. Самозаблуждавате се, че между мислите на вашето детство и вашата младост и старини вие сте друг човек. Вие сте точно това, което сте били като дете. Всичкото противоречие седи в това, че вие искате да се убедите, че не сте това, което искате. Вие ще цитирате апостол Павел: „Когато бях дете, като дете мъдрувах. Като станах възрастен, промених детското.“ Между това мъдруване има известна връзка. Едното не обуславя другото. Сега, друго изяснение да ви дам. Ако вземем азбуката, това е най-великото в света. По-велика философия от азбуката няма. Втората философия, това са слоговете. Третата философия, това са думите. Четвъртата философия е съединението на буквите, слоговете и думите. Граматиката ще даде правилата. Казвам: Тия фактори зависят от умствения свят. Тогава аз, като разсъждавам по този закон, ето какъв извод правя. Вземете българската дума „благость“ (според правописа до 1945 година). Вземам първата буква, която дава смисъла на цялата дума. „Б“-то съдържа всичките качества на думата, които са скрити. Всичките други букви са в съгласие с първата буква „Б“. „Б“-то показва онези закони, тази сила, която кара нещата да растат в света. „Б“-то е семенце. Тази малка опашка показва, че е покълнало, порасло. Има една разумна сила, която [кара] семето да расте. Следната буква „Л“ подразбира стремежа, откъде туй растене взима сила. Тя казва, че моята сила иде отгоре, от Слънцето иде силата ми. „А“-то показва разумното в света, което ръководи туй движение. „Г“-то показва вечния процес, туй безкрайното, вечното начало. В математиката се употребява този знак. „Г“-то показва нещата, които държи, всички неща, свързани в едно. „О“-то означава вечността, в която всичките нещастия са вложени. „С“-то показва големите промени, които стават. „Т“-то показва силата, която побеждава всичките мъчнотии. „Ь“ показва онзи велик закон на равновесие. Първата буква съдържа всичко туй в себе си. Всичките букви са коментар на благостта. Имате думата „благост“, която съдържа всичко туй. Който от вас каже „благост“, ще разбере всичко туй, което казах. На нито един от вас не му е идвало на ум. Когато кажа „благост“, в мене изпъква силата, която расте, разумната сила, вечното начало, което държи всичко хубаво, вечността, всичките условия – всички те дават сила на мисълта. Думата „благост“ почти считам най-силната дума в български език. Съдържа нещо, което няма двойственост. Не може да мислиш нищо друго... Постижимото
 10. Донка

  Що е Щастие?

  Постижимото А ние често слагаме щастието като цел в живота и го ограничаваме до материални или социални придобивки.... Може би оттам идва цялата бъркотия. Затова красивата дъщеря ни гледа отдалече.
 11. 1. „Химни на Слънцето„; текст и ноти 2. Добрата молитва 3. Псалом 91 – песен 4. Прочит от Евангелията Матей 5:43-48 Марк 16:5-20 Лука 1:46-58 Йоан 20:19-23 5. Беседата „Делата Божий“ (от „Книгата на великия Живот“ – беседи, четени на Седемте рилски езера, 1932 г.) 6. Молитва на Духа 7. Песента „В зорите на живота„ 8. Псалом 117 9. Песента „Благословен Господ“ 10. Формула – Всеблаги Отче на всичката пълнота, в името на Твоята Любов, озари ме с благия си Дух и изпълни сърцето ми с Твоя Мир 11. Формулата на Братството източник
 12. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Постижимото - беседа Молитвен наряд за край: Бог е любов – песен Ще прочета част от 27-а глава от Деянията на апостолите от 27-и стих до 39-и. Ще взема само думите: „Тези ако не останат, корабът ни не може да се избави“. Туй, което интересува хората на Земята, то е постижимото. Не са философските трактати, не е поезията, не е музиката в дадения случай, което интересува човека. Има една идея, туй постижимото в човека, то го импулсира. Обикновеният човек трябва да си отбележи кое е постижимо. Защото има неща постижими, които всъщност са неща незавършени, непостигнати. Постижими неща са тези, които стават основа за следующето постижение. Там, където се образува една междина, тия неща са непостижими. Има едно прекъсване. Най-първо човек трябва да има една ясна представа за себе си, да си даде отчет какво представя той в живата природа. Всеки трябва да си даде отчет. Той се именува с известни имена: че е българин, французин, англичанин, нищо не значи. Преди всичко той трябва да е одарен с един ум, с едно сърце, той трябва да е одарен с една воля. Вземам думата „одарен“, не „ударен“. Казвам: Трябва да е надарен с воля – не воля да прави каквото иска, но под „воля“ се разбира разумно постижими неща. Воля има там, дето има нещо постижимо разумно. Много неща постижими има, за които отпосле ще съжаляваш. Сега мнозина се занимават с непостижими работи. Запример, искате да знаете как ще се оправи светът. Най-първо, това не е една задача за вас. „Кога ще се оправи светът?“ – питате. Не е задача за вас, нито е задача за вас колко милиона години е съществувало нашето Слънце, или Слънчевата система, или кога ще свърши светът. Това не е ваша задача. Може някой да си позволи да изчислява. Чудно е, че някои хора изчисляват от Земята след колко милиона години енергията на Слънцето ще се съкрати. Възможно е, допустимо е. Но нещата не са доказани, не са реални неща. Нима аз мога да разсъждавам като един учен човек, след като се запали огънят на огнището, да доказвам след колко ще се яви пак на огнището? Аз наблюдавам със своя телескоп от някой прозорец, че този огън се пали и гасне и ще създам теория. Обаче онези, които живеят в тази къща, те знаят как се образува този огън. Ни най-малко теорията може да съответствува с онези живите хора как се образува огънят. Обяснявам нещата чисто механически. Механическият процес е завършен процес. В механическия процес няма нищо разумно. Той не е процес разумен. Източникът му е разумен, но в самия процес няма нещо разумно. Един механичен процес е както едно колело. Кое е разумно в една фабрика? След като те хване със своите зъбци, може да те направи на парчета. Ти може да се молиш да бъде снизходително, но туй колело няма никакво верую. Казва: „Аз съм направено да се въртя, не искам никой да спира моето въртене“. Не че колелото говори така, но тъй е... Постижимото
 13. Слънчева

  Мисъл за деня-13.8.-19.8.2018г

  Мисъл за деня-19.8.2018г Сега ние се намираме в съборните дни. Всяка година имаме събор. Какво нещо е съборът? Съборът може да го правят добрите и разумните души. Когато се съберат лоши хора, събор има ли? – Няма събор. Онези, които живеят в Любовта, може да направят събор. Онези, които живеят в Мъдростта, може да направят събор. Онези, които живеят в Истината, може да направят събор. Онези, които живеят в Правдата, може да направят събор. Онези, които живеят в Добродетелта, може да направят събор. А онези, които не живеят в тия добродетели, за тях никакъв събор не съществува. Следователно щом живеем в закона на Любовта, ние сме на събор. Качества на разумния живот
 14. 19.08.18 Сегодня у нас пора Соборных дней. Каждый год у нас проводится Собор. Что такое Собор? Собор могут проводить добрые и разумные души. Будет ли Собор, если собираются плохие люди? – Нет. Проводить Собор могут те, кто живёт в Любви. Проводить Собор Собор могут те, кто живёт в Мудрости. Проводить Собор могут те, кто живёт в Истине. Проводить Собор могут те, кто живёт в Правде. Проводить Собор могут те, кто живёт в Добродетели. А те, кто не живёт в этих Добродетелях, для тех никакого Собора не существует. Следовательно, если мы живём в законе Любви – мы на Соборе. Качества разумной жизни Сега ние се намираме в съборните дни. Всяка година имаме събор. Какво нещо е съборът? Съборът може да го правят добрите и разумните души. Когато се съберат лоши хора, събор има ли? – Няма събор. Онези, които живеят в Любовта, може да направят събор. Онези, които живеят в Мъдростта, може да направят събор. Онези, които живеят в Истината, може да направят събор. Онези, които живеят в Правдата, може да направят събор. Онези, които живеят в Добродетелта, може да направят събор. А онези, които не живеят в тия добродетели, за тях никакъв събор не съществува. Следователно щом живеем в закона на Любовта, ние сме на събор. Качества на разумния живот
 15. Донка

  Любовни трепети

  Може би търпеливо изчакване да се изяснят обстоятелствата вътре и вън. Случвало ми се е на тази възраст (17-18) да съм странно запленена (до влюбеност) от няколко момичета. Малко покъсно, когато поузрях (20-21) осъзнах, че много ми се е искало да приличам на тях по външност и поведение. Сякаш съм се влюбила в образа, който аз съм искала да имам, но не е било възможно по някаква причина. Загубата на интерес към другия пол може да се дължи и на ниско самочувствие и неувереност. Общуването с човек от същия пол винаги е по-спокойно, отколкото с другия (той от друга планета ). Не отричам и различната полова ориентация, но за да е сигурна, трябва да мине достатъчно време и човекът да я осъзнае. То и естествената полова ориентация би следвало да се осъзнае преди да се консумира...
 16. Слънчева

  Мисъл за деня-13.8.-19.8.2018г

  Мисъл за деня-18.8.2018г Нашата работа се заключава в обединението. Днес всички хора трябва да се обединят, да работят в единство. ...Светът може да се оправи само тогава, когато всички хора се обединят. Силен и слаб
 17. 18.08.18 Наша работа заключается в объединении. Сегодня всем людям надо [духовно] объединиться, работать в единстве. ...Мир может улучшится только тогда, когда все люди [духовно] объединятся. Сильный и слабый Нашата работа се заключава в обединението. Днес всички хора трябва да се обединят, да работят в единство. ...Светът може да се оправи само тогава, когато всички хора се обединят. Силен и слаб
 18. „Добрата молитва“ „В начало бе Словото“ Ще ви прочета трета глава от евангелието на Йоана. Утринно Слово: От любов и обич, 11 октомври 1942 г. „Отче наш“ От любов и обич
 19. Слънчева

  Мисъл за деня-13.8.-19.8.2018г

  Мисъл за деня-17.8.2018г Великото в живота е пробуждането на човешката душа. Аз уподобявам това пробуждане на пъпките на цветята. Като символ го взимам. Всяка една душа в Божествения свят мяза на една пъпка, която чака своето време. Туй пробуждане не става така произволно, но то е най-великото събитие на битието! Както в един дом най-великото събитие е раждането на едно дете, така и в Божествения свят най-великото събитие е пробуждането на човешката душа, за която ангелите се радват. Първият лъч на топлината
 20. 17.08.18 Пробуждение человеческой души – величайшее событие в жизни человека. Я уподобляю это пробуждение бутонам цветов. Беру его как символ. Каждая душа в Божественном мире похожа на бутон, ждущий своего времени. Это пробуждение не происходит произвольно, но оно самое большое событие бытия! Как рождение ребёнка является самым большим событием в доме, так и в Божественном мире величайшим событием, которому радуются ангелы. является пробуждение человеческой души. Первый луч тепла Великото в живота е пробуждането на човешката душа. Аз уподобявам това пробуждане на пъпките на цветята. Като символ го взимам. Всяка една душа в Божествения свят мяза на една пъпка, която чака своето време. Туй пробуждане не става така произволно, но то е най-великото събитие на битието! Както в един дом най-великото събитие е раждането на едно дете, така и в Божествения свят най-великото събитие е пробуждането на човешката душа, за която ангелите се радват. Първият лъч на топлината
 21. Донка

  Патриотизъм

  Раковски прекрасно го е казал - Любовта към Отечеството. Любовта подразбира готовност да се дава без да се търси отплата - отплатата е чувството, което човек изпитва при самото даване. Отечеството е земята и хората, където човекът се е родил, проговорил, израснал и оформил като личност - културата, която лежи в основата на неговия човешки разум. Без тази култура човекът е листо на вятъра, растение без корен.... Виготски е доказал с много наблюдения и експерименти, че ако по време на социализацията на детето няма поне една стабилна езикова и културна основа, детето не успява да развие интелектуалния си потенциал, тъй като няма здрава решетка от понятия. Възможно е едновременно да се изградят две или 3 такива решетки, но задължително трябва да са отделени една от друга - на мама, на тате, на баба... Раковски не сравнява Отечеството - всеки човек си има своя представа за своето Отечество и всяко Отечество е мило. Няма едно отечество, което е над другото Отечество. Любовта към Отечеството превъзхожда не въобще всички добрини, а само световните, т.е. добродетелите на светския живот. Божествените добродетели се отнасят към цялата Вселена, тъй като тя също е наше Отечество.
 22. Слънчева

  Красотата на душата

  Важен въпрос е какви трябва да бъдат отношенията ни към Бога. За да имаш отношение към Бога, първо ти трябва да мислиш. Мисълта е първото условие за създаване на отношения. Второто условие е да имаш същество, с което да се разговаряш мислено. Мисълта трябва да отива до известно същество и да се връща. Така се създава особен вид общение, връзка. Трето условие е музиката, т.е. трептението. Не можеш да мислиш нито да предаваш мисълта си без проводник, т.е. без среда. Това са трептенията на въздуха, които, щом са хармонични, наричаме ги музика. На първия принцип отговаря мозъкът, на втория принцип отговарят дробовете, а на третия – стомахът и цялата храносмилателна система. Друго сравнение: музиката има отношение към устата, към чувствата, гласът има отношение към ушите, а мисълта – към очите, които възприемат светлината. За да се прояви, човек се нуждае от светлина, топлина и сила. – Какво търси човек в света? – Господа. Дали съзнава това, или не съзнава, не е важно. Всяка душа търси Бога. Грешката е там, че хората търсят Бога вън от себе си и се питат има ли Бог, или няма. Щом Го търсиш, ще се качиш горе в главата си, ще отвориш радиото си и веднага ще влезеш във връзка с горния свят, с разумните същества там и ще започнеш да се разговаряш. Който има радио, знае как се постъпва. Завърти ключа, сложи стрелката, където иска, и веднага слуша какво се говори от Москва, Лондон, Париж. Будните души веднага му отговарят. Знае се, че и когато не е съществувало радиото, хората пак се съобщавали с възвишения свят. Пророците, светиите са предавали думите на Господа, както и на разумните същества, от горния свят. Това не става чрез ума, но по вътрешен път. То е достъпно за учените, за просветените хора, които разбират. Колкото и да говориш на невежия по този въпрос, нищо няма да разбере. Той не е просветен... Красотата на душата
 23. Слънчева

  Мисъл за деня-13.8.-19.8.2018г

  Мисъл за деня-16.8.2018г Велика е човешката душа! Тя носи в себе си, в своето развитие, постиженията на цялото човечество. Учените, както и Учителите, наричат тази душа "майка на човечеството". Великото и красивото
 24. 16.08.18 Велика человеческая душа! Она несёт в себе, в своём развитии, достижения всего человечества. Учёные, как и Учителя, называют эту душу «Мать человечества». Великое и красивое Велика е човешката душа! Тя носи в себе си, в своето развитие, постиженията на цялото човечество. Учените, както и Учителите, наричат тази душа "майка на човечеството". Великото и красивото
 25. Слънчева

  Мисъл за деня-13.8.-19.8.2018г

  Мисъл за деня-15.8.2018г Какво представлява Св. Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете. Питате: „Защо жените раждат?“ Чрез закона на раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце. Виделината
 26. 15.08.18 Что являет собой Святая Богородица? Она представляет женщину с её сердцем: ребенок – сердце, которое она воспитывает. Человек пришёл в мир воспитать, возродить своё сердце, вырастить его, как ребёнка. Вы спрашиваете: "Зачем женщины рождают?" Законом рождения Бог учит вас, как воспитать своего ребёнка, то есть как взрастить своё сердце. Виделина Виделина Какво представлява Св. Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете. Питате: „Защо жените раждат?“ Чрез закона на раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце. Виделината
 27. Слънчева

  Мисъл за деня-13.8.-19.8.2018г

  Мисъл за деня-14.8.2018г Много е говорено за любовта, но почти нищо още не е казано за нея. И аз съм говорил много за любовта, но още не съм дошъл до встъплението в любовта. – Защо? – Защото има елементарни работи, които предшестват любовта, а те трябва да се знаят. Да познават
 1. Load more activity
×