Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Донка

  Комплекс за външен вид

  Здравей Анна и добре дошла! Моят личен опит и мнение: Комлексът за външен вид до голяма степен се корени в свръхизискванията за перфектен външен вид, които сега се налагат от цялата ни масова култура, вклиняват се в подсъзнанието още на малките деца и "осигуряват" комплексите за малоценност. На времето аз стигнах до извода, че несъзнателно се вглеждам във външния вид на всеки около мен и го преценям. Съответно, приемам, че всички други правят същото с мен. Обаче, аз не мога да бъда сигурна в техните преценки за мен, не мога да питам, нито пък да вярвам на всеки, и оттам идваше неувереността и направо да си кажа комплекс за малоценност. В един момент най-сетне открих, че всъщност не съм в центъра на вниманието на хората около мен, дори повечето не ме забелязват, ходейки си по техните задачи . В този момент вместо да изчезне, комлексът се видоизмени и засили. Почувствах се малоценна, че не ми обръщат внимание (както аз на тях). Това също е насадено от масовата ни култура - сякаш всеки очаква от себе си да е на сцена, в светлината на прожекторите и да получава аплодисменти.... То вярно, че животът е сцена, но публика за тази сцена няма - всички сме на нея... Когато и до тази истина успях да се добера, комплексът доста се укроти. От езотерична гледна т. комплексът за външен вид е богохулство. Да, сериозно е. Бог ни е дарил с тела, които нямат равни на себе си на тази планета. Ние нищо не сме платили, нито допринесли за тях. Отгоре на всичко, сме критични, търсим им слабостите, сравняваме се, искаме да сме по-добри от това, което сме и... накрая се омаймунваме. Красотата на външния вид се състои във вътрешното излъчване на любов, разум, доброта, милосърдие... Забелязала ли си как влюбените стават изведъж много красиви? И как човек с перфектен външен вид може да отблъсне със стъклен бездушен поглед?
 3. Здравей А опитвал ли си да се включиш в някакви клубове - народни танци, латино, зумба или някакви спортове, където ходят и жени... ? Там запознанствата са естествени и личните контакти спомагат за по-бързото сближаване. Силно препоръчвам танците. Сега има много клубове, в които ходят точно такива като теб.
 4. Можеш само да благодариш за отхвърлянето, но явно не искаш да си научиш урока. Амбициозните и пробивните винаги ще си търсят по-високо стартово стъпало. Все пак имало е и по-лош сценарий - женят се за "наследница" и те оставят като "придворна дама" - т.е. любовница, с което съсипват целия ти личен живот. Твоят мъж е този, който не само няма да отхвърля произхода и биографията ти, но напротив, ще те уважава за него. И нека е амбициозен, но поне да е преживял нещо подобно на твоето детство, за да те разбира.
 5. „Отче наш“ „Ще се развеселя“ Ще прочета част от първата глава от Евангелието на Иоана. „Духът Божи“ Неделна Беседа: Словото - 11 март 1934 г. „В начало бе Словото и Словото бе у Бога.“ Желая туй Слово да бъде у вас и да стане за вас една наслада. То ще бъде Бог у вас. „Благословен Господ Бог наш“ „Добрата молитва“
 6. Владимир Алексеев побывал в самых суровых и холодных уголках нашей планеты, от Гренландии до Антарктиды. Фотографии и видеокадры удивительны... Рассказ об экспериментах начинается примерно с 39:19. В аннотации к фильму говорится: "Возможно, мы стоим на пороге нового понимания человека о нашей планете и себе самом, о реально существующем невидимом мире, и об огромной силе простого человеческого внимания. Эти явления, к сожалению, пока ещё мало изучены. Но проведённые опыты подтверждают, что энергия самого человека программирует нашу реальность через воду, из которой состоит всё вокруг, включая и тело человека, с его здоровьем. Проведённые в России и на Украине эксперименты значительно расширяют исследования знаменитого японского учёного Масару Эмото, и впервые находят не просто подтверждение необъяснимых свойств воды, а наглядно показывают, почему всё происходит именно так, и какую роль в этом играет сам человек. Но готов ли он столкнуться с Правдой? Почему сегодня не принято открыто говорить о невидимых глазу, но фиксируемых, энергиях? Почему не изучаются многочисленные проявления невидимого мира, и не объясняется, как правильно себя вести человеку? А если изучается, то кем и где? "
 7. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Псалом 91 Близо_е - беседа Молитвен наряд за край: Молитва на Царството Duhut_Bojii.mp3 Ще прочета четвърта глава от първо послание Петрово. ...Нас някой път ни привлича тялото на някого. Вземете, в съвременната любов привлича строежът на тялото. Очите, ушите, имат нещо, което привличат. Повече човек го привлича топлината, която има. Ако се ръкуваш с някой човек, който има студени ръце, не си разположен. Или пък някой път те привлича неговият ум, неговите мисли. Поетически говори, меко говори. Аз бих ви задал един въпрос. Защо змията обича жабите? Приятно ѝ е да ги гълта. Змията е студенокръвна и жабата е студенокръвна. Според теорията две еднакви величини се отблъскват. Ако жабата е положителна, но е студена. Има едно обяснение. Змията съдържа голяма доза електричество, тя е много динамична. Подвижността се дължи на електричеството, което пребъдва в нея. Жабата е земноводна. Електричеството, което е в змията, я измъчва. Електричеството суши нещата. Жабата не се суши, понеже жабата съдържа доста вода, магнетизъм. Водата е добър проводник на електричеството. Следователно една змия, като хване една жаба, електричеството минава в нея. Тя кречи. Жабата не може да издържи туй електричество и затуй кречи. Преминаването на този ток ѝ причинява страдания, започва да пее. Туй за змията е едно указание, научно изследване, че токът тече правилно. Вас по някой път ви е приятно да мъчите някой човек. Има доста електричество във вас. Другият, като жабата, съдържа вода в себе си, магнетизъм. Става добър проводник, да мине вашата енергия в него, да се освободите. Имате някакво неразположение. Същият закон е, както в змията и жабата. Не че змията мъчи, обича я. Някои от вас считате, че не е важно да се говори за змията и жабата. Може да ви се говори за светии, за ангели. Какво ще разберете, че с ленени дрехи са облечени, че със златни колани? Че тук хората нямат ли златни колани? Нямат ли звезди? И звезди имат. Някои ясновидци описват какви били ангелите. Така не се описва един ангел. Ангелът е едно същество, има такъв живот, че да се събере животът на човечеството, едва ли ще се равнява. От хиляди години, откакто са живели хората, да се събере тяхната опитност и се сравни с неговата, този ангел съдържа нещо повече. Тъй щото един ангел по знание, по благородство се равнява на всичките хора на земята. От очите му излиза благородство. Понеже ангелът, като срещне човека, хвърля голяма светлина в лицето, и хората припадат от страх. Когато дойдат и те намерят, че си извършил престъпление, скъсяват се краката. Когато си направил добро, хич не се скъсяват краката. Та казвам, всички вие задавате въпроса защо са болестите. Просто и ясно: всяка болест е вследствие на безлюбие. Там, дето отсъства любовта, се явява болестта. Там, дето отсъства любовта, явява се грехът. Там, дето отсъства любовта, там има всичките недоразумения. Вие считате, че това е причината и казвате: еди-кой си е причина. Дядо му бил причина, на него неговият дядо, и най-после осъждаме, че Ева била причина, че яла от плода. Ни най-малко не е. В естествено състояние на човека, всеки човек е една Ева. Всеки човек е Адам. Адам направи грях, който засяга всички. Вашите грехове са малки, не може да се сравнят с греха на Адама. Ако се възнаграждаваха греховете, на вас щяха да турят много малко кръстче. То щеше да бъде дървено. На Адама ще турят златен кръст със сто брилянта. За сегашните прегрешения никакви брилянти не щеше да има. Затова и страданието на Адама е по-голямо. Само един човек има, който е опитал колко е страданието. Той е Христос. На Христа излезе кръв из порите, Той опита греха на Адама. Понеже виновността на Христа седи в това, че когато се създаваше светът, каза на Господа да тури човека в рая: „От него ще излезе нещо.“ Препоръча го. Направи го по образ и подобие на Бога, доверие имаше в човека. Адам мислеше, че Господ има доверие в него. Като видя една женица, каквото тя му каза, направи. „Яж.“ Яде. „Излез из рая.“ Излезе. Герой във всяко отношение. Според мене Адам нямаше никаква идея за плода. Аз, ако бях писал един роман, ни най-малко няма да го направя герой. Един човек, който, като направи едно прегрешение, скри се под някой трън и цял ден Господ го търси, не може да го намери, какъв герой е? Героят се отличава със смелост. Да каже: „Господи, направих туй прегрешение, чух гласа Ти, но се убоях.“ Мислите, един човек, който прави престъпление, е герой? Той не искаше да остане в рая. Ако не беше съгрешил, той щеше да излезе с Ева. Ще каже: „Раят без Ева какво струва?“ Щеше да бъде с нея заедно... Близо_е
 8. За Плутон и Нептун сега Йордан би ни предупредил да не се занимаваме с енергии, които съмнително се усвояват в материята. Брат Тодор също би ни скастрил, че пропускаме силните лични планети, а се занимаваме с далечните. Опозицията на Сатурн и Нептун е характерна за всички, родени по същото време - кажи речи цяло поколение. В личните карти по-важни са домовете им. Сатурн - 10ти/ Нептун - 4ти -аз бих го тълкувала като "свръхсъзнанието, общественият живот са от едната страна на везните и изискват сериозност, трудолюбие, постоянство. Подсъзнанието е склонно да дава превес на безусловната любов пред практичността." Тези двете са се колебали от доста време.
 9. Защо нова кариера? Аз имах предвид само достоен венец на всичко усвоено в тази кариера досега. Сервитьорка означава, че добре познаваш този бизнес, и можеш да започнеш нещо свое в същия бранш. Не бих съветвала, например, да започва частен бизнес човек, който едва сега започва стажа си в някаква област. Моето мнение е, че астрокартата показва благоприятни условия, които обаче, трябва да се използват разумно и внимателно. Само един зрял човек може да го направи, знаейки като петте си пръста подводните камъни и хитростите на професията. Не те убеждавам, решението си е твое - само изразявам мнение, основано на личния ми опит.
 10. Сегодня эта тема очень актуальна! Так как является объектом спекуляций и манипуляций. Вследствие непонимания что такое джихад на самом деле, к сожалению, очень многие люди лишились жизни. Поэтому мы считаем очень важным разобрать, что же на самом деле такое джихад. Почему враги Ислама – Иблис, его рабы, используют эту тему для нагнетания ситуации во всем мире? Для того, чтобы создать из Ислама образ врага, чтобы образ мусульманина был у людей в сознании как некий отрицательный образ... Передачи по фильму "Зов Махди"
 11. Earlier
 12. За момента. Не е случайно това колебание и стремеж към дисциплиниране, към самостоятелен бизнес. Навярно нещата са започнали да назряват преди около година - тогава сатурн започна транзита в Козирог, а твоите важни Луна в съвпад с Юпитер са точно там. Сатурн изважда наяве скритите неща, иска сериозност и отговорност, иска реализация на плановете. При теб особено - тъй като това е твоят 5 дом - на творчеството, риска, индивидуализацията, реализацията на личността. Би трябвало през изминалата година доста неща, свързани с това, което искаш да се занимаваш и с твоята личност да са се оформили и да очакват да ги реализираш. Сега добрата новина - Юпитер - планетата благодетел наближава същата позиция. Преди него и венера - сигнификатора - ще мине над тях. Това е в рамките на следващите няколко седмици. Добре е да се възползваш за нещо по-бързо реализиращо се. Основният период, благоприятен за начинанията ти, ще започне някъде около средата на тази година и в края ще бъде в кулминация. Така че - мисли, право мисли! И действай разумно и внимателно - и най-важното с любов. В моята професия си повтарям, че аз работя не за себе си, а за ползата на моите ученици и техните радости са моята радост. Същото е и в храненето Успех!
 13. Благодаря - вие ми писахте почти отлична оценка :). Аз на свой ред за пореден път се убеждавам колко красноречив и понякога буквален може да бъде хороскопът. На въпроса: Да. Да. Да обясня първото да. Сатурн в 10 дом показва именно това - неприязънта, задачата за дисциплиниране на общуването и непостоянството, финансите и отговорностите. Нужните качества - да, имаш ги. Но имаш и качества, които са пречка и които трябва да усъвършенстваш с любов. Меркурий в овен 8 дом показва, че имаш лидерски качества, но те трябва да се хармонизират с екипната работа. Трябва да намериш мястото и приложението на личните си решения в рамките на общото. Още нещо, което прави впечатление - девата на 2 дом - знака на грижата за другите, на разумната жертва на егото в името на безусловната любов към хората. Решението е в 8 дом - общите притежания - сама няма да се справиш, макар че можеш да водиш - трябват ти и партньори, които ти да подбереш и с които да си в хармония. Това с яденето ми се струва много добра идея - телецът на 10 дом отлично се напасва с нея, а Венера в 9 дом - на работата в чужбина.
 14. Слънчева

  Свещени думи на Учителя

  Да има! В любовта трябва да има мекота. В постъпките трябва да има Доброта. В езика трябва да има Мъдрост. В погледа трябва да има Истина. В решенията трябва да има победа. Мъчното място. Когато въпросът дойде до мъчно място, тогава се разрешава правилно. Докато не е дошъл до мъчното място, въпросът не може да се разреши. Без страстта любовта съществува, [но] не може да се прояви. Тогава хората страдат. Любовта погрешки не вижда, защото тя ги поправя. Свещени думи на Учителя
 15. Здравейте и добре дошли Ще се опитам да приложа инструкциите на Йордан. 10 дом - телец - управител - венера - в телец 9 дом - хармонична и силна. Останалите (Юпитер и Сатурн) са в по-неблагоприятни позиции. Приемам, че сигнификатор на професията е венера. В телец тя е свързана с красотата, естетиката, добрия вкус във всичко материално (облекло, храна, цветя и т.н.) Темите на 9 дом - пътуване на далечни разстояния, духовност и религия, висше образование... Например се сещам за моя позната, която вдигна на крака малкия шивашки цех на съпруга си, като наложи красиви модели, създаде връзки извън страната и започна да получава поръчки... Самата тя е рускиня от Москва, икономист по професия и стилна дама. Венера има прекрасен тригон със съвпада на Юпитер и Луната в 5 дом. Възможна е връзка с качества или занимания на майката, което би могло да е доходно, благотворно. Във всеки случай творчески заложби и импулс има в изобилие и очакват да бъдат реализирани по подходящ начин. Възможно е децата също да бъдат ангажирани. Възможна е и работа с деца... Сатурн в 10 дом в близнаци обяснява състоянието на колебание - задачата е то да се преодолее разумно, с любов. Възможно е да се забави и има затруднения намирането на подходящото занимание. Освен това той е сигнификатор на 7 дом - партньори, клиенти, конкуренция. Те очевидно са много важни в случая. Според моето виждане - задачата е да се намери начин за добра комуникация и обмяна на информация с тях. Може би това е, което задържа нещата. 2 дом - дева - меркурий - в овен/8 дом 11 дом - близнаци - меркурий Очевидно приходите ще изискват търговски усет, умение да се общува и да се управляват финанси, практичност. Надявам се с нещо да съм се докоснала до проблема и най-вече до решението. Ще съм благодарна за обратна връзка.
 16. Това за почвата и дървото - зависи от ситуацията... Сещам се за два примера: 1. Сухата почва се намира в географски район, който по принцип е засушлив и/или почвата никак не е подходяща за дървета. Да се сади дърво в такава почва е критика към нея и към географията. И разбира се е глупост и престъпление спрямо живото същество - дървото - което ще натикате насила в място, което не е за него, където Бог не му е отредил да живее. Не че не можете силом да му осигурите условия, но то винаги ще се чувства на чуждо място.... Като нашата борова гора в Кенана - Хасково. Много си я обичаме, много ни радва, но... съхнат. Защо? Ами защото поясът, климата, почвата ни е подходяща за широколистни гори - най-вече дъб. Нашите хора изсекли дъбчетата - те са малки и не хващат око, но са местното дърво - и за ефект засели боровете, за да "подобрят" гората и въздуха. 2. Продължение на т. 1 Над гр Своге има селище на еколози, които работят над възстановяване на местната екосистема. На времето жестоко изсекли местния дъб - цер - за пари, разбира се. После пак за бърза дървесина - техните наследници засадили борове. Последните изсушили още повече и без това бедните почви и прогонили птиците (наторители). Сега умират бавно, съхнат, защото не са на своето място. Та Филип и приятелите му отглеждат малки местни дъбчета в саксийки, сеят житни култури и не ги жънат, за да привличат птици, и какво ли още не - ще ви разкажат като идете при тях - в сдружение Тринога. Мечтаят да върнат старата гора и водно богатство на красивото искърско дефиле... Ще кажете, че те критикуват предците ни. Не. Това не е критика, това е любов и знание... и всеотдайност.
 17. „Отче наш“ „В начало бе Словото“ Ще прочета част от 16-ата глава на Притчите – от началото до 10-ия стих. Неделна Беседа: Приготовленията на сърцето - 4 март 1934 г „Благословен Господ Бог наш“ „Добрата молитва“ Приготовленията на сърцето
 18. „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитва на Царството“ „Мога да кажа“ Да имаме едно размишление. Ще прочета девета глава от евангелието на Марка. „В начало бе Словото“ Утринно Слово: Двата велики закона - 4 април 1943 г. Приложете любовта в духа си. Приложете обичта в душата си и бъдещето е ваше. „Отче наш“ Двата велики закона
 19. В случая с дървото - критика би означавало човекът да е недоволен, че земята е много твърда, и затова не може да изкопае дупката... Или да критикува дървото, че изисква по-дълбока дупка, за да се прихванат корените му. Копае ли дупката с радост, човекът не критикува - той работи за живота.
 20. Опасявам се, че не мога да се съглася с последното. Вътре между християнските вероизповедания (католици, православни, евангелисти и още куп др.) се води не просто престрелка с критика, но дори война. На моменти мълчалива и позиционна, на моменти доста разгорещена. Опитайте се да споменете на евангелист нещо малко по-различно от неговите канони и ще усетите що е то критика. След изминалите от последното ми мнение тук години, съм още по-убедена, че критиката никога не е полезна. Границата между градивна и разрушителна е размита и субективна. Критикувайки, човек е част от проблема, вместо да е част от неговото решение.
 21. Благодаря за беседата! Ако имате Любов
 22. „Отче наш“ „В начало бе Словото“ Ще прочета част от 14-а глава от Евангелието на Иоана. „Ако имате любов към Мене, опазете Моите заповеди!“ (15-и стих.) „Духът Божи“ Неделна Беседа: Ако имате Любов, 25 февруари 1934 г. „Благословен Господ Бог наш“ „Добрата молитва“ Ако имате Любов
 23. Молитвен наряд за начало: „Добрата молитва“ „Сила, здраве е богатство“ „В начало бе Словото“ Ще прочета двайсета глава от Йоана. Чели сте я много пъти. Но двайсета глава означава: ако умре човек, може ли да оживее. Чете се като събитие, което е станало. Тя се отнася до всеки един човек. Като умре, ще може ли, тъй както е писано в главата, да възкръсне? Тогава има смисъл. Да участваме в един живот, в който хората ядат, а ние умираме от глад, няма смисъл. За гладния, да участва в живота на яденето, има смисъл. Казвам, туй е за онези, които трябва да ядат, а не за онези, които трябва да гладуват. (Учителят прочете двайсета глава от Йоана.) „Духът Божи“ Молитвен наряд за край: „Отче наш“ По някой път някои от вас се много концентрирате. Обикнете земята повече, отколкото трябва. Човек трябва да обича. Ако обича земята повече от слънцето или ако обикне земния живот повече от духовния, той е на кривия път. Ако обикнеш духовния живот повече от земния, пак си на крив път. Чудни са хората, когато казват: „Земният живот нищо не струва.“ То е неразбиране. Той е една подготовка, през която ти трябва да минеш. Ако не слезеш и не минеш през всичките изпитания, не може да влезеш в духовния живот. Земята е Божествена врата. Ако мислите, че не е Божествена врата, то е друг въпрос. Когато считате земята като врата за живота, то е друг въпрос. Бог създаде света, Бог създаде човека. Сега имаме предвид само хората, създадени от хората. Много хора, които срещате сега, те са копие на художници, нарисували картини хора или скулптура, но то е човешко дело. Гледаш някой човек, от восък направен, да ти заговори. По някой път ще заговори, като го пипнете, пак не е човек. Казвам, в нас има едно Божествено начало, дълбоко нещо скрито; каквото и да направиш, има един глас, който пришепва: „Бъди добър.“ Любезно говори: „Бъди добър, да не повтаряш тази погрешка втори път.“ Кажеш някоя лоша дума, казва: „Бъди добър, втори път не произнасяй тази дума.“ Учи той. Или постъпиш криво, казва: „Тъй не се постъпва по този начин.“ Облечеш се, казва: „Тъй човек не се облича.“ Станете сутрин, някой турил лявата ръка в палтото, казва: „Какво има – лявата или дясната?“ Нямам нищо против. Ако искаш знание да добиеш, тури си лявата ръка; ако искаш любов, тури си дясната ръка в палтото. Туриш дясната ръка в палтото, отиваш, туй, което искаш, няма да получиш. Ако излезеш от къщи и туриш левия крак първо, ще придобиеш едно нещо. Не че е лошо. Ако тръгнеш с десния крак, ще придобиеш друго познание. Слуги, ученици, синове
 24. Продолжение дискуссии на самые острые вопросы современной психологии и психиатрии. За основу рассматриваемой гипотезы взяты знания изложенные в книгах Анастасии Новых и передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. Смотрите во Второй Игре: - Что такое мысли? Как они формируются? Наши ли мысли? Кто манипулирует человеком при помощи сознания? Сознание - инструмент искажения реальности! - Что стоит за хронической усталостью, страхами, депрессией? - СЕКРЕТ БЕССМЕРТИЯ сокрыт в эффекте Плацебо? - Как и почему человек становится серийным убийцей? Природа явления. Мнение профессионалов, объяснения маньяков. - Проявления невидимого мира, с которыми мы сталкиваемся: невидимые друзья наших детей, неестественное агрессивное поведение ребенка. - Что такое «СУБЛИЧНОСТЬ»? Что на самом деле стоит за феноменом расщепления личности? - Последствия использования гипноза. Во Второй Игре принимают участие психологи, психиатры, психотерапевты, врачи из Германии, США, Испании, Чехии, Литвы, России, Словакии, Украины и других стран. Игра профессионалов. Что такое сознание? Фильм 1
 25. Неделни беседи - м. януари 2019 г. 6 януари 2019 г. - 532. Ако имате Любов, 25 февруари 1934 г. 13 януари 2019 г. - 533. Приготовленията на сърцето - 4 март 1934 г 20 януари 2019 г. - 534. Словото - 11 март 1934 г. 27 януари 2019 г. - 535.Стана здрав - 18 март 1934 г. .
 1. Load more activity
×