Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Неделни беседи

Sign in to follow this  

40 файлове

 1. НБ, 3-та серия, Сила и Живот - "Солта" - стар правопис

  НБ, 3-та серия, Сила и Живот, "Солта" - стар правопис

  Солта

  Неделни Беседи - Сила и Живот 3-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  Беседа Стих от Библията Дата

  1. Солта (Мат. 5:13), 25.03.1917 г.

  2. Виделината (Мат. 5:14), 01.04.1917 г.

  3. Рождението (Лука 2:11), 07.01.1915 г.

  4. Двамата господари (Лука 16:13), 21.01.1917 г.

  5. Разделено царство (Мат. 12:25), 08.12.1918 г.

  6. Изгряващото слънце (Йоан 12:46), 04.05.1919 г.

  7. Светилото на тялото (Мат. 6:22), 11.05.1919 г.

  8. Гредата (Мат. 7:5), 18.05.1919 г.

  9. Трапезата на Новия Завет (Мат. 9:10), 25.05.1919 г.

  10. Отхвърленият камък (Марк 12:10), 01.06.1919 г.

  11. Гърбавата жена (Лука 13:13), 08.06.1919 г.

  12. Учител и Господ (Йоан 13:13), 15.06.1919 г.

  13. Малкият закон (Мат. 5:19), 22.06.1919 г.

  14. Старият книжник (Мат. 13:52), 29.06.1919 г.

  15. Двамата свидетели (Йоан 8:17), 16.11.1919 г.

  16. Денят на доброто (Мат. 12:12)21.12.1919 г.


  * в скоби са дадени стиховете от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Солта", Сила и живот, 3-та серия беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1929г., Русе
  източник - Издателство Бяло Братство

  1471 тегления

  0 коментара

  Обновено

 2. НБ, 1-ва серия, Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис

  НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис

  Ето Човекът

  Неделни Беседи, Сила и Живот - 1ва серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  Беседа Стих от Библиятa Дата

  1.”Ето Човекът!” (Йоан 19:5), 16.03.1914 г.

  2. Житно зърно (Йоан 12:24), 23.03.1914 г.

  3. Явлението на Духа (I Kор. 12:7), 20.04.1914 г.

  4. Талантите (Мат. 25:15), 27.04.1914 г.

  5. Любовта (I Kор. 13:1), 06.07.1914 г.

  6. Сънищата на Йосиф (Бит. 37:5), 20.07.1914 г.

  7. Законът на служението (Йоан 12:26), 27.07.1914 г.

  8. Важността на малките неща (Мат. 18:10), 03.08.1914 г.

  9. “Мир вам!” (Йоан 20:29), 11.09.1914 г.

  10. Необходимостта да познаваме Бога (Йоан 17:3), 21.09.1914 г.

  11. Колко по-добре стои човек от овца! (Мат. 12:12), 28.09.1914 г.

  12. Фарисей и Митар (Лука 18:10), 05.10.1914 г.

  13. Страхът (Мат. 10:28), 19.10.1914 г.

  14. Условията на вечния живот (Йоан 17:2), 12.10.1914 г.

  * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Ето Човекът", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  фототипно издание
  изд. София, 1915г.
  източник - Издателство Бяло Братство

  1405 тегления

  0 коментара

  Обновено

 3. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот - "Духът и Плътта" - стар правопис

  НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта" - стар правопис


  Духът и Плътта

  Неделни Беседи, Сила и Живот 2ра серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов


  Съдържание на неделните беседи от томчето


  Беседа Стих от Библията Дата


  1. Духът и плътта (Гал. 5:17), 02.11.1914 г.

  2. Новото основание (I Kор. 5:11, Йоан 14:6), 10.05.1915 г.

  3. Великден (Мат. 28:19), 22.03.1915 г.

  4. Многоценният бисер (Мат. 13:46), 19.04.1915 г.

  5. Учителите (Мат. 23:8), 07.12.1914 г.

  6. Словесното мляко (I Петр. 2:2), 16.11.1914 г.

  7. Стари и нови мехове (Лука 5:37), 12.07.1915 г.

  8. Свобода на Духа (II Kор. 3:17), 23.08.1915 г.

  9. Божественият Промисъл (Лука 12:7), 24.05.1915 г.

  10. Истината (Йоан 8:32), 24.04.1916 г.

  11. Марта и Мария (Лука 10:40), 14.01.1917 г.

  12. Растене в благодат (II Петр. 3:18), 07.01.1917 г.

  13. Децата (Мат. 18:3), 11.02.1917

  14. Блажените (Мат. 5:10), 04.02.1917 г.

  * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Духът и плътта", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1915 г.
  източник - Издателство Бяло Братство

  1346 тегления

  0 коментара

  Обновено

 4. НБ, "Все що е писано", 1917 г. - стар правопис

  НБ,"Все що е писано", 1917 г., стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Все що е писано, 28 януари 1917 г. София.

  2. Всичко ми е предадено, 18 февруари 1917 г. София.

  3. Спасението, 25 февруари 1917 г. София.

  4. Яков и Исав, 8 април 1917 г. София.

  5. Радвайте се, 15 април 1917 г. – Великден, София.

  6. Божията воля, 22 април 1917 г. София.

  7. Чистосърдечните, 29 април 1917 г. София.

  8. Вземане и даване, 6 май 1917 г. София.

  9. Бог е съчетал, 13 май 1917 г. София.

  10. Доброто съкровище, 20 май 1917 г. София.

  11. Пребъдете, 27 май 1917 г. София.

  12. Бог е Дух, 3 юни 1917 г. София.

  "Все що е писано", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1942 г.

  296 тегления

  0 коментара

  Обновено

 5. НБ, 16-та серия, т.II, "Живият хляб", 1932 – 33 г.

  НБ,16-та серия, т.II, "Живият хляб", 1932 - 33 г.

  Живият хляб

  Неделни Беседи - 16-та серия, т.II

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Живият хляб, 18 декември, 1932 г.

  2. Ще влезе духът, 25 декември, 1932 г.

  3. На двама господари, 1 януари, 1933 г.

  4. Духът дава живот, 8 януари, 1933 г.

  5. И украсиха светилниците си, 15 януари, 1933 г.

  6. Първото място, 5 февруари, 1933 г.

  7. И проводи ги, 12 февруари, 1933 г.

  8. А другото падна,19 февруари, 1933 г.

  9. Добро и човещина, 26 февруари, 1933 г.

  10. Мир на този дом, 5 март, 1933 г.

  11. Верният в малкото, 19 март, 1933 г.

  12. Кой ще ви даде вашето, 26 март, 1933 г.

  13. Радостта, 2 април, 1933 г.

  "Живият хляб", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Бургас, 1997 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  233 тегления

  0 коментара

  Обновено

 6. НБ, "Петимата братя", 1917, 1923 - 1925, 1928, 1938 г.

  НБ,  "Петимата братя", 1917, 1923 - 1925, 1928, 1938 г.

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:
   
  1. Петимата братя , 22 април, 1923 г. София.
  2. Живот вечен , 29 април 1923 г. София
  3. Дерзайте, Аз съм, 13 май 1923 г. в София
  4. За Името Ми , 20 май 1923 г. в София
  5. Напразно Ме почитат , 3 юни 1923 г. в София
  6. Разпятаго търсите , 10 юни 1923 г. в София
  7. Имаше двама синове, 17 юни 1923 г. в София
  8. След три дни ,  24 юни 1923 г. в София
  9. Ще дойдем при Него, 1 юли 1923 г. в София
  10. Речи само реч , 8 юли 1923 г. в София
  11. Който слуша вас, Мене слуша, 15 юли 1923 г. в София
  12. Братът на най-малките , 1 януари 1917 г. в София
  13. Новата азбука , 13 юли 1924 г., Мусала
  14. Малкият стрък , 13 юли 1925 г., Мусала (при Бистришките езера)
  15. Първичната връзка, 22 юни 1923 г. в София
  16. Здравият ум, 26 август 1923 г., Черни връх
  17. Пътят на героите, 6 януари 1928 г. в София
  18. Пред новата епоха, 9 октомври 1938 г., Мусала
   
  "Петимата братя", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1949 г.

  217 тегления

  0 коментара

  Добавено

 7. НБ, "Учителю, да прогледам!", 1931 г.- стар правопис

  НБ, "Учителю, да прогледам!", 1931 г. - стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Книжката съдържа една неделна беседа, държана на 21 юни, 1931 г. София — Изгрeв

  "Учителю, да прогледам!", беседа държана от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1932 г.

  207 тегления

  0 коментара

  Обновено

 8. НБ, 4-та серия, Сила и Живот - "Братя и сестри на Христа" - стар правопис

  НБ, 4-та серия, Сила и Живот, "Братя и сестри на Христа" - стар правопис

  Братя и сестри на Христа

  Неделни Беседи - Сила и Живот 4-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Братя и сестри на Христа –19.10.1921 г.

  2. Плачът – 16.11.1921 г.

  3. Тогаз те ще просветнат – 23.10.1921 г.

  4. Синът Божи – 30.10.1921 г.

  5. Ненаписаните закони – 06.11.1921 г.

  6. В Египет – 13.11.1921 г.

  7. Ананий и Сапфира – 20.11.1921 г.

  8. Аз ще възкреся – 27.11.1921 г.

  9. Още по-блажени са – 04.12.1921 г.

  10. Стани и опаши се – 11.12.1921 г.

  11. „И Петър се грееше” – 18.12.1921 г.

  12. Каквото вържете на земята – 25.12.1921 г.

  13. Сродни души – 01.01.1922 г.

  14. „Целувание ми не даде” – 08.01.1922 г.

  Сила и живот, беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1922г., Кооперативна печатница "Едисон", София
  източник - Издателство Бяло Братство

  181 тегления

  0 коментара

  Обновено

 9. НБ, "Живият Господ", 1922 г.

  НБ, "Живият Господ", 1922 г.

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Живият Господ, Беседа от Учителя, държана на 1 октомври, 1922 г. гр. Русе.

  2. Възлюби го, Беседа от Учителя, държана на 22 октомври, 1922 г. София.

  3. Станете да отидем, Беседа от Учителя, държана на 29 октомври, 1922 г., София.

  4. По-леко ще бъде наказанието, Беседа от Учителя, държана на 5 ноември, 1922 г. София.

  5. Не знаете, що искате, Беседа от Учителя, държана на 12 ноември, 1922 г. София.

  6. Да наследя, Беседа от Учителя, държана на 19 ноември, 1922 г. София.

  7. Лама савахтани, Беседа от Учителя, държана на 26 ноември, 1922 г. София.

  8. Дойде да послужи, Беседа от Учителя, държана на 3-ти декември, 1922 г. София.

  9. Ще ви научи, Беседа от Учителя, държана на 10 декември, 1922 г. София.

  10. Добрата земя, Беседа от Учителя, държана на 17 декември, 1922 г. София.

  11. Защо не можахме, Беседа от Учителя, държана на 24 декември, 1922 г., София.


  12. Простри ръката си, Беседа от Учителя, държана на 31 декември, 1922 г. – София.

  "Живият Господ", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1948 г.

  170 тегления

  0 коментара

  Добавено

 10. НБ, 5-та серия, Сила и Живот - "Защо твоите ученици ядат и пият" - стар правопис

  НБ, 5-та серия, Сила и Живот, "Защо твоите ученици ядат и пият" - стар правопис

  Защо твоите ученици ядат и пият

  Неделни Беседи - Сила и Живот 5-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Защо твоите ученици ядат и пият - 15.01.1922 г.

  2. Плевелите и пшеницата. - 22.01.1922 г.

  3. Пак ще ви видя. - 29.01.1922 г.

  4. Какво трябва да искаме? - 05.02.1922 г.

  5. Ядоха и наситиха се. - 12.02.1922 г.

  6. Искайте, търсете и хлопайте. - 19.02.1922 г.

  7. Царството Божие. - 26.02.1922 г.

  8. В дома на Отца. - 05.03.1922 г.

  9. Слушайте него. - 12.03.1922 г.

  10. Твоето Слово. - 19.03.1922 г.

  11. Които вас приема. - 26.03.1922 г.

  12. Прави правете неговите пътища. - 02.04.1922 г.

  13. Волята на Отца. - 09.04.1922 г.

  14. Не бъди неверен, но верен. - 16.04.1922 г.

  15. Христа разпет. - 23.04.1922 г.

  16. Ще се стопи. - 30.04.1922 г.

  17. Ученикът не е по-горен от учителя си. - 07.05.1922 г.

  18. Неговата заповед. - 28.05.1922 г.

  19. Гладуват и жадуват. - 25.06.1922 г.

  20. И Петър го взе настрана. - 30.07.1922 г.

  Сила и живот, беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на Кооперативна печатница "Съгласие", 1922г., София
  източник - Издателство Бяло Братство


  166 тегления

  0 коментара

  Обновено

 11. НБ, 12-та серия, т.III, "Голямото благo" - стар правопис

  НБ,12-та серия, т.III, "Голямото благo", стар правопис

  Голямото благo

  Неделни Беседи - 12-та серия, т.III

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Голямото благо - 19.05.1929 г.

  2. Другата съдба - 26.05.1929 г.

  3. Огън да запаля - 02.06.1929 г.

  4. Достоен - 09.06.1929 г.

  5. Да изпълня - 16.06.1929 г.

  6. Разумните кротки - 23.06.1929 г.

  7. Илия вече дойде - 21.07.1929 г.

  8. Ще трябва да речете - 28.07.1929 г.

  9. Който слуша моите думи - 04.08.1929 г.

  10. Моите овце слушат моя глас - 11.08.1929 г.

  "Голямото благo", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1936 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  166 тегления

  0 коментара

  Обновено

 12. НБ, 9-та серия, т.IV, "Вехтото премина" - стар правопис

  НБ, 9-та серия, т.IV, "Вехтото премина", стар правопис

  Вехтото премина

  Неделни Беседи - 9-та серия, т.IV

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Вехтото премина - 03.04.1927 г.

  2. Двама синове - 10.04.1927 г.

  3. Раб и син - 17.04.1927 г.

  4. Изостаналите укрухи - 24.04.1927 г.

  5. Сто пенязи - 08.05.1927 г.

  6. Ще ви се даде - 15.05.1927 г.

  7. Що искате - 22.05.1927 г.

  8. Благо и леко - 29.05.1927 г.

  9. Две думи - 05.06.1927 г.

  10. Дойде на себе си - 12.06.1927 г.

  11. Ще оздравее - 19.06.1927 г.

  "Вехтото премина", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1931 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство


  165 тегления

  0 коментара

  Обновено

 13. НБ, 11-та серия, "За съдба дойдох" - стар правопис

  НБ,11-та серия, "За съдба дойдох", стар правопис

  За съдба дойдох

  Неделни Беседи - 11-та серия,

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. За съдба дойдох – 22.04.1928 г.

  2. Който се отмята– 29.04.1928 г.

  3. Глас от града – 06.05.1928 г.

  4. Работник и неговата прехрана – 13.05.1928 г.

  5. Той дойде при Пилата – 20.05.1928 г.

  6. Бог е Дух – 27.05.1928 г.

  7. Вечно веселие – 03.06.1928 г.

  8. Кога ражда – 10.06.1928 г.

  "За съдба дойдох", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1928 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  164 тегления

  0 коментара

  Обновено

 14. НБ, 10-та серия, т.II, "Ни мъж, ни жена" - стар правопис

  НБ,10-та серия, т.II, "Ни мъж, ни жена", стар правопис

  Ни мъж, ни жена

  Неделни Беседи - 10-та серия, т.II

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Ни мъж, ни жена – 20.11.1927 г.

  2. Ще оздравее момчето ми – 27.11.1927 г.

  3. Седем кошници – 04.12.1927 г.

  4. За приятелите си – 11.12.1927 г.

  5. Твърдата храна – 19.12.1927 г.

  6. Идат дни – 25.12.1927 г.

  7. В образ Божи – 01.01.1928 г.

  8. Жлебът – 08.01.1928 г.

  9. Заветът – 15.01.1928 г.

  10. Никодим – 22.01.1928 г.

  "Ни мъж, ни жена", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Печатница „Гутенберг“, Казанлък, София, 1933 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  160 тегления

  0 коментара

  Обновено

 15. НБ, "Дали може", 1917 г. - 1918 г. - стар правопис

  НБ,"Дали може", 1917 г. - 1918 г., стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Дали може, 10 юни 1917 г. София.

  2. Доведете го, 30 юни 1918 г. София.

  3. Трите положения, 7 юли 1918 г.

  4. В истия час, 14 юли 1918 г.

  5. Радостни и търпеливи, 21 юли 1918 г.

  6. Заведеевата майка, 23 юли 1918 г.

  7. Събличане и обличане, 28 юли 1918 г.

  8. Доброто вино, 4 август 1918 г.

  9. Две жени, 11 август 1918 г.

  10. Погледна Петра, 18 август 1918 г.

  11. Скритият квас, 25 август 1918 г.

  12. В къщи, 1 септември 1918 г.

  13. Да Го посрещнат, 8 септември 1918 г.

  14. Не може да се укрие, 15 септември 1918 г.

  15. Двамата братя, 22 септември 1918 г
  .
  16. В мое име, 29 септември 1918 г.

  17. Да се роди, 6 октомври 1918 г.

  18. Двата полюса, 13 октомври 1918 г.

  19. Дух Господен, 20 октомври 1918 г.

  20. Двете заповеди, 27 октомври 1918 г.

  21. Призваните, 3 ноември 1918 г.

  22. Да наеме работници, 10 ноември 1918 г.

  23. Като чуха, 17 ноември 1918 г.

  24. Изобилният живот, 1 декември 1918 г.

  25.Лемуил - Малък разбор, 5 декември 1918 г.

  26. И рече баща му, 15 декември 1918 г.

  27. Неизвестното, 29 декември 1918 г.

  "Дали може", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1942 г.

  160 тегления

  0 коментара

  Обновено

 16. НБ, 15-та серия, т.II, "Вземи детето", 1932 г.

  НБ,15-та серия, т.II, "Вземи детето", 1932 г.

  Вземи детето

  Неделни Беседи - 15-та серия, т.II

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Вземи детето, 10 януари 1932 г. София – Изгрев.

  2. Освободени, 17 януари 1932 г. София – Изгрев.

  3. Доведете ми го, 24 януари 1932 г. София – Изгрев.

  4. Проява на живата светлина, 31 януари 1932 г. София – Изгрев.

  5. Тези малките, 7 февруари 1932 г. София – Изгрев.

  6. Да известят на учениците Му, 14 февруари 1932 г. София – Изгрев.

  7. Моята любов няма да премине, 21 февруари 1932 г. София – Изгрев.

  8. След това, 28 февруари 1932 г. София – Изгрев.

  9. В последното време, 6 март 1932 г. София – Изгрев.

  10. Приложете добродетел, 13 март 1932 г. София – Изгрев.

  11. Що да сторя, 20 март 1932 г. София – Изгрев.

  12. Верният в малкото, 27 март 1932 г. София – Изгрев.

  13. Наклали огън, 3 април 1932 г. София – Изгрев.

  "Вземи детето", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Бургас, 1993 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  160 тегления

  0 коментара

  Обновено

 17. НБ, 8-та серия, "Заведоха Исуса" - стар правопис

  НБ, 8-та серия, "Заведоха Исуса", стар правопис

  Заведоха Исуса

  Неделни Беседи - 8-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Заведоха Исуса – 15.11.1925 г.

  2. Тридесет и осем години - 22.11.1925 г.

  3. Той знаеше -29.11.1925 г.

  4. Видя го Исус - 06.12.1925 г.

  5. Откъде ида - 13.12.1925 г.

  6. Добрата земя - 20.12.1925 г.

  7. Показа им ръцете си - 27.12.1925 г.

  8. До скончанието на века - 03.01.1926 г.

  9. Давам власт - 10.01.1926 г.

  10. Благ - 17.01.1926 г.

  11. Мария избра - 24.01.1926 г.

  12. Свидетелството Негово - 31.01.1926 г.

  13. Познат от Него - 07.02.1926 г.

  14. Позвах Сина Си - 14.02.1926 г.

  15. Бъдете съвършени - 21.02.1926 г.

  16. Приех от Отца Си - 28.02.1926 г.

  17. Домовит човек - 07.03.1926 г.

  18. Саваат-Амон-Ра - 14.03.1926 г.

  19. Закон на съпоставяне - 21.03.1926 г.

  20. Петте разумни - 28.03.1926 г.

  21. Дава плод - 04.04.1926 г.

  22. И земята ще се изпълни със знание - 11.04.1926 г.

  23. Зазоряване - 25.04.1926 г.

  24. Сам изтъпках жлеба - 18.04.1926 г.

  25. Избавената душа - 02.05.1926 г.

  26. Ще бъде жив - 09.05.1926 г.

  27. Ще ми изявиш - 16.05.1926 г.

  28. Скритото имане - 23.05.1926 г.

  29. Което дава живот - 30.05.1926 г.

  30. Ще се наситят - 06.06.1926 г.

  31. Стана плът - 13.06.1926 г.

  32. В малкото - 20.06.1926 г.

  33. Своите си - 27.06.1926 г.

  34. Запалената свещ - 04.07.1926 г.

  35. За слава Божия - 11.07.1926 г.

  "Заведоха Исуса", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на Печатница "Малджиев", 1926 - 1927 г., Русе,
  източник - ПорталУики


  159 тегления

  0 коментара

  Обновено

 18. НБ, "Новият човек", 1921 г.

  НБ, "Новият човек", 1921 г.

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Новият човек, 13 март 1921 г. София.

  2. Фарисей и садукей, 20 март 1921 г. София.

  3. Сеятелят, 27 март 1921 г. София.

  4. Храненето, условие за вечен живот, 3 април 1921 г. София.

  5. Любовта, носителка на живота, 10 април 1921 г. София.

  6. Огнената пещ, 17 април 1921 г. София.

  7. В рова на лъвовете, 24 април 1921 г. София.

  8. Възкресение на Любовта, 1 май 1921 г., Великден, София.

  9. Изтълкувай ни тази притча, 15 май 1921 г. София.

  10. Живата енергия, 22 май 1921 г. София.

  11. Да ги изпита, 29 май 1921 г. София.

  12. Ангелът отговори, 5 юни 1921 г. София.

  13. Двете жени, 12 юни 1921 г. София.

  14. Дойди след Мен, 19 юни 1921 г. София.

  15. В правда, истина и святост, 26 юни 1921 г. София.


  16. Поздравът на Любовта, 2 октомври 1921 г. София.

  "Новият човек", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1947 г.

  157 тегления

  0 коментара

  Добавено

 19. НБ, "Великите условия на живота ", 1919 г. - стар правопис

  НБ,"Великите условия на живота", 1919 г., стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Великите условия на живота, 12 януари 1919 г. София.

  2. Голямата вяра, 19 януари 1919 г. София.

  3. Лозата и пръчките, 26 януари 1919 г. София.

  4. Като себе си, 2 февруари 1919 г. София.

  5. Противоречие в съзвучието, 9 февруари 1919 г. София.

  6. Ако не бях дошъл, 2 март 1919 г. София.

  7. Моето иго, 9 март 1919 г. София.

  8. Детето растеше, 30 март 1919 г. София.

  9. И отиде, та се пристави, 30 ноември 1919 г. София.

  "Великите условия на живота", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1944 г.

  154 тегления

  0 коментара

  Обновено

 20. НБ, "Ще управлява всички народи", 1920 г. - 1922 г.

  НБ, "Ще управлява всички народи", 1920 г. - 1922 г.

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Ще управлява всички народи, 7 март 1920 г. София.

  2. Законът и пророците, 28 март 1920 г. София.

  3. Зачудиха се, 4 април 1920 г. София.

  4. Отиде след Него, 11 април 1920 г. София.

  5. Молих се, 18 април 1920 г. София.

  6. По предание, 2 май 1920 г. София.

  7. Запалят свещ, 9 май 1920 г. София.

  8. Истинната лоза, 27 август 1922 г. В. Търново.

  9. Вратата на овцете, 3 септември 1922 г. В. Търново.

  10. Ще ви научи, 24 септември 1922 г. В. Търново.

  11. Обичен и скъп, 8 октомври 1922 г. София.


  12. Ангел Господен говори, 15 октомври 1922 г. София.

  "Ще управлява всички народи", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1948 г.

  154 тегления

  0 коментара

  Добавено

 21. НБ, 7-ма серия, "Настанало е царството Божие" - стар правопис

  НБ, 7-ма серия, "Настанало е царството Божие" - стар правопис

  Настанало е царството Божие

  Неделни Беседи - Сила и Живот 5-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Настанало е царството Божие – 19.10.1924 г.

  2. Раздай всичко - 26.10.1924 г.

  3. Родените - 02.11.1924 г.

  4. Блажен този раб - 09.11.1924 г.

  5. Градовете Содомски и Гоморски - 16.11.1924 г.

  6. Да угоди на народа - 23.11.1924 г.

  7. Който се учи - 30.11.1924 г.

  8. Ти си - 07.12.1924 г.

  9. Да го посрещнат - 14.12.1924 г.

  10. Миротворци - 21.12.1924 г.

  11. Които гладуват - 28.12.1924 г.

  12. Моята заповед - 04.01.1925 г.

  13. Тесния път - 11.01.1925 г.

  14. Замъждяло светило - 18.01.1925 г.

  15. Който иска славата - 25.01.1925 г.

  16. Аз те познах - 01.02.1925 г.

  17. Видяхме звездата - 07.02.1925 г.

  18. Последното място - 15.02.1925 г.

  19. И пишеше на земята - 22.02.1925 г.

  20. Сега скръб имате - 01.03.1925 г.

  21. Моето царство - 08.03.1925 г.

  22. Той заповядва на Слънцето - 15.03.1925 г.

  23. Да не се смущава сърцето ви - 22.03.1925 г.

  24. В който град влизате - 29.03.1925 г.

  25. Ръката съблазнява - 05.04.1925 г.

  26. С Дух и огън - 12.04.1925 г.

  27. Истинната лъжа - 14.06.1925 г.

  28. И оздравя дъщеря й - 21.06.1925 г.

  29. Плодът на дървото - 28.06.1925 г.

  30. И обхождаше Исус всичката Галилея - 05.07.1925 г.

  31. Което вие виждате - 19.07.1925 г.

  32. Дава живот – Скръбта и радостта - 25.07.1925 г.

  33. Великият закон - 10.11.1925 г.

  "Настанало е царството Божие", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на печатница "Малджиев", 1925 г., Русе
  източник - Издателство Бяло Братство


  153 тегления

  0 коментара

  Обновено

 22. НБ, "Който дойде при мене", 1924 г. - 1925 г.

  НБ, "Който дойде при мене", 1924 г. - 1925 г.

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Който дойде при мене, 16 март 1924 г. София.

  2. Брат ти си дойде, 23 март 1924 г. София.

  3. Плати ми, що ми си длъжен, 30 март 1924 г. София.

  4. Кажи само реч, 6 април 1924 г. София.

  5. Още малко, 13 април 1924 г. София.

  6. Просете, търсете и хлопайте, 20 април 1924 г. София.

  7. Ще го изцеля, 27 април 1924 г., (Великден), София.

  8. Каквото попросите, 4 май 1924 г. София.

  9. Напразно ме почитат, 11 май 1924 г. София.

  10. Да възлюбиш Господа, 18 май 1924 г. София.

  11. Онези дни; ще се съкратят, 25 май 1924 г. София.

  12. И валя дъжд (И валя дъждът), 1 юни 1924 г. София.

  13. Ще дойда след Тебе, 20 юли 1924 г. София.


  14. И Бога за свой Отец казваше, 1 ноември 1925 г. В. Търново.

  "Който дойде при мене", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1950 г.

  151 тегления

  0 коментара

  Добавено

 23. НБ, 9-та серия, т.III, "Праведният" - стар правопис

  НБ,9-та серия, т.III, "Праведният", стар правопис

  Праведният

  Неделни Беседи - 9-та серия, т.III

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Праведният – 20.02.1927 г.

  2. Слънцето ще зайде - 27.02.1927 г.

  3. Иди повикай мъжа си! - 06.03.1927 г.

  4. Няма тайно - 17.03.1927 г.

  5. Кротките - 20.03.1927 г.

  6. Лозените пръчки - 27.03.1927 г.

  "Праведния", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1930 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство

  150 тегления

  0 коментара

  Обновено

 24. НБ, 6-та серия, "Двата природни метода" - стар правопис

  НБ, 6-та серия, "Двата природни метода", стар правопис

  Двата природни метода

  Неделни Беседи - 6-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Двата метода на природата – 09.09.1923 г.

  2. Бъдете разумни! - 16.09.1923 г.

  3. Съблазните. - 23.09.1923 г.

  4. Ще ви направи свободни. - 25.10.1923 г.

  5. Изпитвайте Писанията! - 28.10.1923 г.

  6. Отвори им умовете. - 04.11.1923 г.

  7. Който има уши. - 11.11.1923 г.

  8. Бог на живите. - 18.11.1923 г.

  9. Ще хвърля мрежата. - 25.11.1923 г.

  10. Който люби. - 02.12.1923 г.

  11. Всичко каквото чух. - 09.12.1923 г.

  12. Той ги изпита. - 16.12.1923 г.

  13. Скръб и радост. - 23.12.1923 г.

  14. Нашите длъжници. - 30.12.1923 г.

  15. Едно ти недостига. - 06.01.1924 г.

  16. Оздравяха. - 13.01.1924 г.

  17. Допреният въглен. - 20.01.1924 г.

  18. Колко пжти да прощаваме! - 27.01.1924 г.

  19. Плодовете на Духа. - 03.02.1924 г.

  20. Искаш ли да оздравееш? - 10.02.1924 г.

  21. Царството Божие се благовествува. - 17.02.1924 г.

  22. Що е това? - 24.02.1924 г.

  23. Родени изново. - 02.03.1924 г.

  24. Господи, да прогледам! - 09.03.1924 г.


  "Двата природни метода", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на Печатница "Фотинов", 1924 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство


  148 тегления

  0 коментара

  Обновено

 25. НБ, "Поучаваше ги", 1923 г.

  НБ, "Поучаваше ги", 1923 г.

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Поучаваше ги, 7 януари 1923 г. София.

  2. Ей – ей, не – не, 14 януари 1923 г. София.

  3. На земята и на небето, 21 януари 1923 г. София.

  4. Кое е това учение, 4 февруари 1923 г. София.

  5. Ще бъдете свободни, 11 февруари 1923 г. София.

  6. Свещено правило, 11 февруари 1923 г. София.

  7. Дойдох да изпълня, 18 февруари 1923 г. София.

  8. Отвори очите ни, 25 февруари 1923 г. София.

  9. Видяхме Господа, 11 март 1923 г. София.

  10. Пробуждане на човешката душа, 25 март 1923 г. София – Изгрев.

  11. Защо сте тъжни, 8 април 1923 г. София.


  12. Чий е този образ, 15 април 1923 г. София.

  "Поучаваше ги", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1949 г.

  146 тегления

  0 коментара

  Добавено

Sign in to follow this  
×