Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Съборни беседи

Sign in to follow this  

10 файлове

 1. Пътят на ученика, Съборно слово 1927-1930 г.

  Пътят на ученика

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2010 г.

  Поредицата Съборно слово обединява в хронологичен ред беседите, изнасяни от Учителя на Седемте Рилски езера, Витоша и в София на Изгрева, систематизирани досега като рилски и съборни.

  В томчето ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА са публикувани и 12 лекции от Общия окултен клас, държани на Седемте рилски езера от 23 юли – 24 август 1930 г.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани досега в сборниците:

  ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1927 г., София, Изгрев.

  ПО БОГА НАПРАВЕНИ - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1929 г., София, Изгрев.

  БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1930 г. при Седемте рилски езера.

  ДОБРОТО ОРЪЖИЕ – лекции на Общия окултен клас на учениците на Всемирното Бяло Братство IX година (1929-1930 г.) том III.


  Съдържание

  Съборни беседи 1927 г.

  Пътят на ученика
  Духът на Господа
  Братя в единомислие
  Ще се превърне в радост
  Обич към знанието
  Пробуждане на съзнанието на ученика
  Дойде глас
  Явно говорих
  Свещеният час

  Съборни беседи 1929 г.

  По Бога направени
  Положителни и отрицателни страни на живота
  Линиите на Природата
  Абсолютна чистота
  Духовното у човека

  Рилски беседи 1930 г.

  Интуиция
  Скришната стаичка
  На езерата
  Задължително право
  Първият ден
  Начало и край
  Упътвания и наставления
  Благословена между жените
  Виждане и съзнаване
  Носител на Божиите мисли
  Познава гласа Му
  Божествена връзка

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки


  Пътят на ученика
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2010 г., ISBN: 978-954-744-132-3

  328 тегления

  0 коментара

  Обновено

 2. Царският път на душата. Да им дам живот, Съборно Слово 1935-1936 г.

  Царският път на душата. Да им дам живот

  Съборно слово 1935 - 1936 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

  Съдържание

  Съборни беседи 1925 г.
  Възпитание на ума
  Двете свещени положения
  На отворено и на затворено
  Търпение и вяра
  Подпушване на светлината
  Как да се молим
  Високият връх
  Чистота и святост
  Живите образи
  Чистотата
  Проявлението на Любовта
  Истинната врата
  В съгласие с Живата Природа
  Дето и да идеш
  Късият път
  Съборни беседи 1926 г.
  Отвън и отвътре
  Светлият път на Знанието
  Раждането на свободата
  Да не бъдете съдени
  Имената са ви записани
  Свещеният огън
  Правосъдие
  Ще се изкоренят
  Добро и съвършенство

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки


  Царският път на душата. Да им дам живот
  автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN-978-954-744-118-7

  451 тегления

  0 коментара

  Обновено

 3. Книгата на Великия живот, Съборно слово 1932-1934 г.

  Книгата на Великия живот

  Съборно слово 1932 - 1934 г.


  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  Беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) от течението Съборно слово, държани през 1932-34 г.

  Съдържание

  Седемте рилски езера – 1932 август

  Слабото и силното
  Най-малкото добро
  Ценни мисли из книгата на Великия живот
  Подражатели на Бога
  Ценни мисли из книгата на Великия живот
  Добре дошъл
  Ценни мисли из книгата на Великия живот
  Двата пътя
  Опорни точки на живота
  Завършени и незавършени процеси
  Най-мъчният изпит
  С притчи
  Ще и не ще
  Новите възгледи
  Книжници и фарисеи
  Ценни мисли из книгата на Великия живот
  Което остарява
  Общото благо
  Трите свята
  Път на зазоряване
  Оставете децата
  Ценни мисли из книгата на Великия живот
  Ще се приложи
  Ценни мисли из книгата на Великия живот
  Делата Божии
  Открити
  На живите
  Слизане и възлизане
  Иде час

  София, Изгрев, – 1933

  Бъдещото верую на човечеството
  Един удар
  Великата формула
  Едно звено
  Витоша, Яворови присои, – 1934
  Великото в живота
  Граници на живота
  Противоречия и възможности
  Живот, знание и свобода

  София, Изгрев, – 1934

  Часът на Любовта
  И помаза
  Великото и малкото
  Дигни одъра си

  Приложение

  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки

  Книгата на Великия живот
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2008 г., ISBN: 978-954-744-093-7

  558 тегления

  0 коментара

  Обновено

 4. Свещеният огън, Съборно слово 1925-1926 г.

  Свещеният огън

  Съборно слово 1925-1926 г.


  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  НАРЯД И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1925 г.

  ДВЕ СВЕЩЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1925 г.

  СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на Изгрева, през лятото на 1926 г.

  Съдържание

  Съборни беседи 1925 г.

  Възпитание на ума
  Двете свещени положения
  На отворено и на затворено
  Разяснение за Истината
  Търпение и вяра
  Подпушване на светлината
  Как да се молим
  Високият връх
  Чистота и святост
  Живите образи
  Чистотата
  Проявлението на Любовта
  Истинната врата
  В съгласие с Живата Природа
  Дето и да идеш
  Късият път

  Съборни беседи 1926 г.

  Отвън и отвътре
  Светлият път на Знанието
  Раждането на свободата
  Да не бъдете съдени
  Имената са ви записани
  Свещеният огън
  Правосъдие
  Ще се изкоренят
  Добро и съвършенство

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки

  Свещеният огън, Съборно слово 1925-1926 г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN-978-954-744-121-7

  400 тегления

  0 коментара

  Обновено

 5. Новият живот, Съборно Слово 1922-1924 г.

  Новият живот

  Съборно Слово 1922-1924 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1922 г.

  АЗ СЪМ ИСТИННАТА ЛОЗА
  Цикъл беседи, Търново 1922 г.
  ИК "Роял-77", Варна 1992

  ТИХИЯТ ГЛАС
  Извънредни беседи от Учителя, 1924-1930
  ИК "Всемир", София 1997

  Съдържание

  Съборни беседи 1922 г.

  Единственото начало
  Новият живот
  Съвършеният мъж
  Чистота на сърцето
  Много плод принася
  Новият ден
  Музика, работа и пост
  Истината
  Утринен наряд
  Работа за новия живот
  Изпитвайте Писанията
  Лицето на Бога
  В Горницата
  Милосърдието
  Великата Божия църква
  Предварителни бележки
  Живот вечен
  Утринен наряд
  Беседа за младите
  Какъв трябва да бъде ученикът
  Върху задачите на Школата
  Новият и старият живот
  Изтълкувай ни тази притча
  Правила и мерки за избягване на всички погрешки
  Аз съм истинската лоза
  Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика
  Съвети и наставления за учениците
  Аз съм вратата на овцете
  Празникът на труда
  Дух Свети ще ви научи

  Съборни беседи 1924 г., Рила

  Новата азбука
  Условия за взаимна работа
  Общи въпроси
  Каляване на материята
  Хубави чувства
  Чада Божии

  Съборни беседи 1924 г., София

  Наряд за 1924-1925 г.
  Качества на разумния живот
  Правила на разумния живот
  Съзнателният живот като забава
  Царе – слуги на Господа

  Съборни беседи пред ръководители 1924 г., София

  Ако излекува болния
  Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие
  Кръстът
  Никаква лъжа
  Разумният труд

  Приложения

  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
   
  Новият живот, Съборно Слово 1922-1924 г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN-978-954-744-108-8

  468 тегления

  0 коментара

  Обновено

 6. Мировата Любов, Съборно слово 1919-1921 г.

  Мировата Любов

  Съборно слово, 1919 - 1921 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  Беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) от течението Съборно слово, държани през 1919-21 г.
   
  Съдържание

  Годишна среща 1919 г. – 19-26 август

  Обяснения върху обстановката в залата за събрания
  Мировата Любов
  Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората
  Разбиране и прилагане
  Правият път
  Живот вечен
  Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях
  Продължение на въпросите и отговорите
  Правилно разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот
  Методи за приложение
  Начин за самоконтрол
  Космичната обич
  Първи наряд за 1919/20 година
  Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 година
  Втори наряд за 1919/20 година
  Беседа по нарядите

  Годишна среща 1920 г. – 19-24 август

  Път, Истина и Живот
  Новото човечество
  Беседа за учителите и майките като възпитатели
  Сутрешен наряд, 20 август
  Мерило за правилно разбиране
  Необходими условия за ученика
  Сутрешен наряд, 21 август
  Идване и възприемане на Духа
  Сутрешен наряд, 22 август
  Работа за през годината
  Сутрешен наряд, 23 август
  Работа на учениците
  Гимнастически упражнения
  Работа върху чистотата и самообладанието
  Сутрешен наряд, 24 август
  Големец и слуга
  Сутрешен наряд, 25 август

  Годишна среща 1921 г. – 19-25 август

  Сутрешен наряд, 19 август
  Гимнастически упражнения
  Възпитание на човешката воля
  Пробуждане на колективното съзнание
  Сутрешен наряд, 20 август
  Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси
  Законът на съвършенството
  Сутрешен наряд, 21 август
  Правилни методи за разбиране
  Общи упражнения
  Четирите съвета
  Определяне работата на четирите съвета
  Сутрешен наряд, 22 август
  Правилният развой на човешките енергии
  Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили
  Сутрешен наряд, 23 август
  Отговори на зададени въпроси
  Сутрешен наряд, 24 август
  Законът на самопожертването
  Сутрешен наряд, 25 август
  Разумно служене

  Мировата Любов
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2008 г., ISBN: 978-954-744-092-0

  400 тегления

  0 коментара

  Обновено

 7. Лъчи на живота, Съборно слово 1937-1938 г.

  Лъчи на живота

  Съборно слово 1937-1938 г.


  Автор: Беинса Дуно
  Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  ЛЪЧИ НА ЖИВОТА
  беседи от Учителя, държани на Седемте рилски езера през лятото на 1937 г.

  ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА
  беседи от Учителя, държани на Седемте рилски езера през лятото на 1938 г.

  ЛЪЧИ НА ЖИВОТА

  Седемте рилски езера, 1937

  Лъчи на живота, 18.07.
  Опитано е, 19.07.
  Ценности и възможности, 21.07.
  Стани!, 23.07.
  Основни тонове, 25.07.
  Правилна обхода, 25.07.
  Реално и идеално, 28.07.
  Планини и долини, 30.07.
  Червен и светъл, 1.08.
  Разбиране и съзнание, 1.08.
  Предназначението на човека, 4.08.
  Светилник на ръцете и на нозете, 6.08.
  Качества на ума, на сърцето и на тялото, 8.08.
  Двете състезания, 8.08.
  Път и възможности, 11.08.
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.
  Четирите правила, 13.08.
  Да познават, 15.08.

  София, Изгрев, 1937

  Свободно даване, 22.08., 5 ч.
  Съществени връзки, 22.08., 10 ч.
  Трите ухания, 23.08.
  Път за освобождаване, 24.08.
  Закон за вечната младост, 22.09.

  ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА

  Седемте рилски езера, 1938

  Двигатели в живота, 12.07.
  Видове храни, 13.07.
  Вътрешна просвета, 15.07.
  Качества на езика, 17.07.
  От пръстите на ръцете, 17.07.
  Основи на здравето, 20.07.
  Късият и дългият път, 22.07.
  Азбука на разбирането, 24.07.
  Резултати и последствия, 24.07.
  Ценности на Любовта, 27.07.
  Първо и последно място, 31.07.
  Възможни условия, 31.07.
  Който има уши, нека слуша, 3.08.
  Трудни задачи, 5.08.
  Нови пътища, 7.08.
  Здравословни и болезнени състояния, 10.08.
  Милосърдие, 12.08.
  Азбука на Божествения език, 14.08.
  Всяко растение, 17.08.
  Силен и слаб, 19.08.
  Степени на съзнанието, 21.08.
  Великият подтик, 26.08.
  Под слънчевите лъчи, 27.08.

  София, Изгрев, 1938

  Проява и постижение на Любовта, 28.08.
  Желаният мир, 28.08.
  Отче наш, 22.09.

  Приложение

  Речник на чужди и остарели думи
  Обяснителни бележки


  Лъчи на живота, СБ 1937-1938 г.
  автор: Беинса Дуно
  Издателство Бяло Братство
  София, 2010 г., ISBN: 978-954-744-140-8

  516 тегления

  0 коментара

  Обновено

 8. Любов към Бога, Съборно слово 1931 г.

  Любов към Бога

  /Съборно слово - 1931 г./

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2005 г.

  Беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) от течението Съборно слово, държани през 1931 г. Книгата притежава азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов.

  Съдържание

  Седемте рилски езера

  1. Любов към Бога
  2. Идеалът на човека
  3. Симон Петър
  4. Старите накити
  5. Ден на Доброто
  6. Ден на Божията работа
  7. Човекът на новото
  8. Теория и приложение
  9. Отпечатъци
  10. Недоказани истини
  11. Нашето място
  12. Чистене на съзнанието
  13. Обич, разумност, истинолюбие
  14. Ценното в малкото
  15. Хигиена на Живота
  16. Съчетание, приложение и изпълнение
  17. Мястото на Бога
  18. Тези три неща
  19. Ден на Божието изявление
  20. Запечатал е
  21. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината
  22. Които чакат Господа

  София, Изгрев

  23. Сила, Разумност и Добро
  24. Най-високото място
  25. Отиване и връщане

  Приложения

  Речник на непознати и чужди думи

  Любов към Бога - Съборно слово 1931 г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2005 г., ISBN: 978-954-744-077-7

  318 тегления

  0 коментара

  Обновено

 9. Езикът на Любовта, Съборно слово 1939-1940 г.

  Езикът на Любовта

  Съборно слово, 1939-1940 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
  ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА,

  Беседи от Учителя, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1939 г., изд. София, 1939
  БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ

  Рилски беседи от Учителя, държани на Мусала, Седемте езера и София, изд. София, 1940

  Съдържание

  Съборно слово 1939 г.

  Езикът на Любовта, 12.07.
  Отличителни качества на мисълта, 12.07.
  Реалността на живота, 16.07.
  Основни правила на хигиената, 19.07.
  И в Мене, 21.07.
  Вратата на Любовта, 23.07.
  Любов и почитание, 23.07.
  Път към живота, 26.07.
  Божествена светлина, 30.07.
  Ценни придобивки, 30.07.
  Умен, добър и силен, 2.08.
  Търпение, 4.08.
  Светлина, топлина и сила, 6.08.
  Постоянното в живота, 6.08.
  Плодът на Духа, 9.08.
  Служене, 11.08.
  Опознаване, 12.08.
  Вечният живот, 13.08.
  Гласът на Любовта, 13.08.
  Разнообразието в живота, 14.08.
  На своето място, 15.08.
  Възможности на Любовта, 16.08.
  Не дири своето си, 17.08.
  Новият закон, 18.08.
  Новораждане, 19.08.
  Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.
  Малката молитва, 21.08.
  Цар и служител, 22.08.
  Три ценни неща, 26.08.
  Запалката на Свещения огън, 27.08.
  Еднообразие и разнообразие, 27.08.
  Близо и далеч, 22.09.

  Съборно слово 1940 г.

  Божественият и човешкият свят, 23.07.
  Правила на Любовта, 23.07.
  Закон за частите и за Цялото, 24.07.
  Вечно обновяване, 28.07.
  На сватба, 28.07.
  Реалност на живота, 4.08.
  Стотникът, 4.08.
  Вяра и вярване, 11.08.
  Да имате Любов, 11.08.
  Божествена радост, 14.08.
  Магическата сила на Любовта, 15.08.
  Господаруване и слугуване, 16.08.
  Сянка и реалност, 17.08.
  Изучаване и приемане, 18.08.
  Проветряване, 19.08.
  Единство в Любовта, 19.08.
  Неоцененото богатство, 25.08.
  Двете царства, 25.08.
  Учене и служене, 28.08.
  Вслушване, 29.08.
  Прилежание, 30.08.
  Десетте девици, 1.09.
  Добрата покана, 1.09.
  Закони на дишането, 4.09.
  Функции на вярата, 8.09.
  Израил и българин, 8.09.
  Любов в трите свята, 15.09.
  Разбрани и неразбрани езици, 15.09.
  Връзка между Бога и човека, 22.09.
  В Божественото училище, 22.09.

  Приложения

  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки

  Езикът на Любовта
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2011 г., ISBN: 978-954-744-146-0

  366 тегления

  0 коментара

  Обновено

 10. Възможности за щастие, Съборно слово 1941-1943 г.

  Възможности за щастие

  Съборно слово 1941 - 1943 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г.

  Съдържание

  Съборно слово 1941 г.

  Възможности за щастие
  Същината на човека
  Тя иде
  Новият път
  Зората на живота
  Правилно дишане
  Служение с любов
  Предназначението на човека
  Прави възгледи
  Гладът
  Което не е
  Възелът
  Малкият опит
  Трите перпендикуляра
  Единственото нещо
  Двама или трима
  Четирите положения
  Красивото в живота
  Царството Божие
  Знание и сила
  От север към юг

  Съборно слово 1942 г.

  Опорни точки на живота
  Единното и неделимото
  Възходящият път
  Живите числа
  Прилагане на живите числа
  Новият път
  Новият свят
  Космичната Любов
  Красота и благост
  Новата култура
  Красотата на живота
  Дом на блаженството
  Самовъзпитание
  Ценни добродетели
  Наследници на Земята
  Силните
  На зазоряване
  Тайната стаичка
  Устойчиви връзки
  Постоянна благодарност
  Любов и обич
  Опознаване
  Добрият живот
  Смисълът на живота
  Малки възможности

  Съборно слово 1943 г.

  Вечното благо
  Същественото в живота
  Ден на Любовта
  Новото в живота
  Гласът на душата
  Жилища на човешката душа
  Раждането
  Единствената сила
  Номер първи
  Проявен и непроявен
  Блаженствата
  Новата присадка
  Възприемане и предаване
  Хармония в живота
  Пътят към изток
  Извор на Любовта
  Добри плодове

  Приложение

  Речник на чужди и остарели думи
  Обяснителни бележки


  Възможности за щастие
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2011 г., ISBN: 978-954-744-148-4

  391 тегления

  0 коментара

  Обновено

Sign in to follow this  
×