Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Утринни слова

Sign in to follow this  

6 файлове

 1. Абсолютната истина, Утринно слово 1930–1932 г.

  Абсолютната истина
   
  Утринно слово 1930–1932 г.
   
  "Знание е нужно на човека. Ако знанието не повдига човешкия живот, то не е истинско - то е товар, с който сам човек не може да се справи. Ако знанието не се превърне в Светлина, на която чпвек може да чете, то не е истинско знание. Колкото повече се пробужда съзнанието на човека, толкова повече се увеличава и светлината му. Като знаете това, работете върху пробуждането на съзнанието си, а не го приспивайте."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.
   
  Съдържание:
   
  1. Абсолютната Истина, 21.09.1930
  2. Вътрешна свобода, 28.09.1930
  3. Божествени състояния, 9.11.1930
  4. Важността на размишлението, 7.12.1930
  5. Здрава основа, 4.01.1931
  6. Отношение към Бога, 1.02.1931
  7. Първичната храна, 1.03.1931
  8. Истински поклонници, 29.03.1931
  9. Път на вътрешно разбиране, 26.04.1931
  10. Здрави слуги и здрави господари, 24.05.1931
  11. Мистично разбиране, 21.06.1931
  12. Обич и знание, 8.05.1932
  13. Двете страни на света, 22.05.1932
  14. Постоянна благодарност, 29.05.1932
  15. Малкото добро и малкото зло, 19.06.1932
  16. Добрата Воля Божия, 26.06.1932
   
   
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2012 г.
  ISBN-978-954-744-167-5
   

  65 тегления

  0 коментара

  Обновено

 2. Учение и работа, Утринно слово 1934–1935 г.

  Учение и работа
   
  Утринно слово 1934–1935 г.
   
  "Най-хубавото нещо е човек да бъде ученик! Най-голямото благо, което човек има от Бога е животът. А най-голямата благодарност на човека заради живота е работата."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
  УЧЕНИЕ И РАБОТА,
  утринни слова, София, 1939

  ЦЕННАТА ДУМА
  утринни слова, София, 1941
   
  Съдържание
   
  1. Учение и работа, 23.09.1934
  2. Послушание, 30.09.1934
  3. Посвещение в живота, 7.10.1934
  4. Каин и Авел, 14.10.1934
  5. Тънкият конец, 11.11.1934
  6. Езикът на дъгата, 18.11.1934
  7. Петте постижения, 25.11.1934
  8. Доброто име, 2.12.1934
  9. Абсолютната и относителната реалност, 9.12.1934
  10. В Ниневия, 16.12.1934
  11. Правият път, 6.01.1935
  12. Причинният свят, 13.01.1935
  13. Товарене и разтоварване, 20.01.1935
  14. Подмладяване, 27.01.1935
  15. Ценната дума, 3.02.1935
  16. Отдалечаване и приближаване, 10.02.1935
  17. Път към Любовта, 17.02.1935
  18. Съучастници в благата, 24.02.1935
  19. Насилия под Слънцето, 3.03.1935
  20. Най-голямото изкуство, 10.03.1935
  21. Добрият живот, 17.03.1935
  22. Двете добродетели, 24.03.1935
  23. Придобиване и задържане, 31.03.1935
  24. Два метода, 7.04.1935
  25. Естествени прояви на Любовта, 14.04.1935
  26. Трите степени, 21.04.1935
  27. Трите врати, 28.04.1935
  28. Четирите елемента, 5.05.1935
  29. Правото на Любовта, 12.05.1935
  30. Възходящият път, 26.05.1935
  31. Тонът фа, 2.06.1935
  32. Път към разумността, 9.06.1935
  33. Плащане на дългове, 16.06.1935
  34. Човек и природа, 23.06.1935
  35. Начало и край, 30.06.1935
  36. Към мене, 7.07.1935
  37. Слово и живот, 14.07.1935
  38. Любов и служение, 21.07.1935
  39. Положителни качества, 28.07.1935
  40. Божественият план, 8.09.1935
  41. Скъпоценото камъче, 15.09.1935
   
  Приложение
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
   
  Издателство: Бяло Братство
  София 2013
  ISBN 978-954-744-201-6

  76 тегления

  0 коментара

  Обновено

 3. Сеятелят, Утринно слово 1932–1933 г.

  Сеятелят
   
  Утринно слово 1932–1933 г.
   
  "Ето, излезе сеятелят да сее. Когато сееше, едно падна край пътя и дойдоха птиците и го озобаха; друго падна на камъните, където нямаше много пръст, и наскоро изникна, защото нямаше дълбочина от земя; а като изгря Слънцето, припламна и понеже нямаше корени, изсъхна. Друго пък падна в тръните, и пораснаха тръните, и заглушиха го. Трето падна на добрата земя и даваше плод: едно - сто, друго - шестдесет, и трето - тридесет."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.
   
  Съдържание:
   
  1. Ново разбиране
  2. Правила за живота
  3. Свобода и ограничение
  4. Даване и вземане
  5. Слабото и силното
  6. Механични и съзнателни процеси
  7. Разрешаване на мъчнотиите
  8. Младост и старост
  9. Време и пространство
  10. Мисълта – мощна сила
  11. Новото съзнание
  12. Забраненият плод
  13. Сеятелят
  14. Разбрано добро и неразбрано зло
  15. Топли чувства и светли мисли
  16. Външна и вътрешна вяра
  17. Добри проводници
  18. Три мисли
  19. Божествен импулс
  20. Умен и справедлив
  21. Неговата воля
  22. Блажени сте
  23. Истина и добро
  24. Начало и край
  25. Прав и крив път
  26. Отворени кранове
  27. Приемане и предаване
  28. Дреха на живота
  29. Примирение
  30. Целта на живота
  31. Вяра и Любов
  32. Вяра, надежда и любов
  33. Ръцете на Любовта
  34. Новото знание
  35. Отворените прозорци
  36. Правила за приложение
  37. Разумно съотношение в Природата
  38. Семе, цвят и плод
  39. Силното оръжие
  40. Вътрешно послушание
   
  Приложение
   
  Речник на чужди и остарели думи
  Обяснителни бележки
   
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2012 г.
  ISBN-978-954-744-180-4

  46 тегления

  0 коментара

  Обновено

 4. Старото отмина, Утринно слово 1936–1937 г.

  Старото отмина  
   
  Утринно слово 1936–1937 г.
   
  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
  ТОЙ СЪЗДАВА,
  утринни слова, София, 1947

  СТАРОТО ОТМИНА
  утринни слова, София, 1947
   
  Съдържание
   
  Той създава
  Важността на черния дроб
  Реалното в Любовта
  Шестото чувство
  Реалността в живота
  Божествената храна
  Учение и служение
  Конкретното в Любовта
  Великодушие и целомъдрие
  Първият и последният
  Конкурсен изпит
  Ликвидиране и прилагане
  Три необходими неща
  Обмяна в Божественото
  Приложение на вярата, любовта и надеждата
  Старото отмина
  Примирителната постъпка
  Степени на Любовта
  Двамата синове
  Истина и благост
  Първата дума
  Както Бог мисли и прави
  Единият и многото
  Първото място
  Новото
  Упование на Божественото
  Детето на Истината
  Проводници на Любовта
  Особености на човека
  Външен и вътрешен живот
  Смекчаване на злото
  Вътрешна обхода
  Силният
  Свят на промени
  Любов и приравняване
  Речник на чужди и остарели думи
  Обяснителни бележки
  Автор Учителя Петър Дънов
  Издателство: Бяло Братство
  София 2013
  ISBN 978-954-744-218-4

   
   
   

  70 тегления

  0 коментара

  Обновено

 5. Новото разбиране, Утринно слово 1933–1934 г.

  Новото разбиране
   
  Утринно слово 1933–1934 г.
   
  "Това е учил едно време Христос: покаяние трябва, наближило е Царството Божие! Значи наближило е времето за онзи, разумния живот, когато всички хора могат да бъдат здрави, могат да бъдат разумни, могат да бъдат добри. Това значи Царството Божие."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.
   
  Съдържание
   
  1. Новото разбиране на връзката в живота, 24.09.1933 г.
  2. Двата процеса в живота, 1.10.1933 г.
  3. Вечният порядък и безпорядъкът в живота, 8.10.1933 г.
  4. Разбирането на Словото, 15.10.1933 г.
  5. Слушайте Го!, 22.10.1933 г.
  6. Няма да ви остави, 29.10.1933 г.
  7. Общото благо, 5.11.1933 г.
  8. Силен и умен, 12.11.1933 г.
  9. Истинската добродетел, 19.11.1933 г.
  10. Красивата страна на живота, 26.11.1933 г.
  11. Молитвата, 3.12.1933 г.
  12. Законът на молитвата, 10.12.1933 г.
  13. Две правила, 17.12.1933 г.
  14. Трите изпитания, 24.12.1933 г.
  15. Радост, която никой няма да отнеме, 31.12.1933 г.
  16. Едно изречение, 7.01.1934 г.
  17. Реалното и нереалното, 14.01.1934 г.
  18. Синовно отношение, 21.01.1934 г.
  19. В какво седи духовният живот, 28.01.1934 г.
  20. Изпълнение на Волята Божия, 4.02.1934 г.
  21. Младият, възрастният и старият, 11.02.1934 г.
  22. Не пресушавай живота, 18.02.1934 г.
  23. Любов и разбиране, 25.02.1934 г
  24. Обичай Божественото, 4.03.1934 г.
  25. Новата дреха, 11.03.1934 г.
  26. Едно ви трябва, 18.03.1934 г.
  27. Възстановете Любовта, 25.03.1934 г.
  28. Единственият свободен, 1.04.1934 г.
  29. Слугуване, 8.04.1934 г.
  30. Божествен и човешки порядък, 15.04.1934 г.
  31. Бъдете като Баща си, 22.04.1934 г.
  32. Бедният Лазар и богатият, 29.04.1934 г.
  33. Господарят и на двете, 6.05.1934 г.
  34. Носителят на Неговото Слово, 13.05.1934 г.
  35. Като себе си, 20.05.1934 г.
  36. Двата порядъка, 27.05.1934 г.
  37. Трите страни на съзнанието, 3.06.1934 г.
  38. Противоречие и благо, 10.06.1934 г.
  39. Което става, 17.06.1934 г.
  40. Към Емаус, 24.06.1934 г.
  41. Върховният авторитет, 8.07.1934 г.
  42. Справедливост, милосърдие, 15.07.1934 г.
  43. Пътят на възкресението, 22.07.1934 г.
  44. Човешкото и Божественото, 29.07.1934 г.
  45. Трите изпита, 26.08.1934 г.
  46. Законът на подмладяването, 2.09.1934 г.
  47. Съшествие на Духа, 9.09.1934 г.
  48. Вярата и Небето, 16.09.1934 г
   
  Приложение
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
    Издателство: Бяло Братство
  София 2012
  ISBN 978-954-744-191-0

     

  52 тегления

  0 коментара

  Обновено

 6. Топлината на Любовта, Утринно слово 1935–1936 г.

  Топлината на Любовта
   
  Утринно слово 1935–1936 г.
   
  "Дръжте се за онази ваша мисъл, която хвърля светлина на пътя ви; дръжте се за онова ваше чувство, което ви дава топлина и импулс в живота; дръжте се за онази ваша постъпка, която внася сила в организма ви и усилва волята ви. Тази мисъл, това чувство и тази постъпка са най-важни за вас, те са стъблото на вашето дърво, около което всички останали мисли, чувства и постъпки се обединяват, то ги организира. Любовта към Бога разрешава всички въпроси."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
  ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ,
  утринни слова, София, 1943

  УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ
  утринни слова, София, 1943
   
  Съдържание
   
  Трите родословия
  Развълнуваното море
  Двата порядъка
  Фарисеи и садукеи
  Степени на разбиране
  Източник на знанието
  Героите
  Свещеният огън
  Вътрешният закон
  Доволството
  Огън на пречистване
  Трите книги
  Коприненият конец
  Земята като училище
  Причини за страданията
  Знайният Бог
  Топлината на Любовта
  Устойчиви величини
  Слуги на доброто
  Огънят на Любовта
  Ще се похваля
  Познат от Бога
  Абсолютна справедливост
  Новият метод
  Което Бог е съчетал
  Възприемане на Словото
  Двете фази
  Божествената връзка
  Изгрев и залез
  Права мисъл, чувство и говор
  Четирите качества
  Сляпороденият
  Вътрешна връзка
  За слава Божия
   
  Речник на непознати и остарели думи
  Обяснителни бележки
    Издателство: Бяло Братство София 2013
  ISBN 978-954-744-210-8

     

  77 тегления

  0 коментара

  Обновено

Sign in to follow this  
×