Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Други

Sign in to follow this  

3 файлове

 1. Мусала - олтар на Бога. Беседи и разговори с Учителя Петър Дънов

  МУСАЛА
  Олтар на Бога
   
  Беседи и разговори
  с Учителя Петър Дънов
   
   
  Вместо въведение
   През 1922 г. Учителя летува с голяма група братя и сестри от София и провинцията в Боровец, в така нареченото Горско училище. По време на летуването той организираше излети из околността, особено до красивата поляна Шумнатица, а често и до връх Мусала. През 1924 г. летувахме при долните Мусаленски езера, на едно възвишение, което се спуска от връх Мусала надолу като било и разделя долините на Бели и Черни Искър. Тази местност Учителя нарече „Незнайният връх АБ и БА“. Там бе с малка група ученици от Специалния клас и държа няколко беседи.
  От 1925 г. започнаха редовните летувания на Мусала. Бивакът се установяваше край долните две Мусаленски езера и редовно се излизаше за изгрев на връх Мусала. Пребиваването там продължаваше 3–5–7 до 10 дни. Тези екскурзии се правеха при по-сурови условия. Повечето братя и сестри бяха без палатки, някои имаха навеси. Спасители бяха огньовете, около които се грееха и сушаха. Такива общи мусаленски летувания имаше през 1925, 1926, 1927, 1928 и 1929 г. От 1929 г. започна летуването при Седемте рилски езера и така до 1942 г.
  След 1929 г. нямаше общи летувания на връх Мусала, но Учителя пак го посещаваше с малки групи през 1934, 1935, 1937, 1938, 1940 г.
   Боян Боев
   Из „Акордиране на човешката душа“
  Съдържание:
   
  Пред прага на Храма
  Вместо въведение
  1922 г., 5 – 30 юли, Чамкория
  Положителни и отрицателни сили Прости и сложни движения Живите сили в Природата Възможности Развитие на съзнанието И Петър Го взе настрана 1924 г., 11 – 14 юли, Мусала
  Новата азбука. 1924 г., 11 – 14 август, при Мусала
  Условия за взаимна работа За да изследваш Божиите работи (разговор) Каляване на материята Хубави чувства Чада Божии 1925 г., 12 – 13 юли, Мусаленските езера
  Платното Малкият стрък 1926 г., 11 юли, Мусала
  За Слава Божия 1928 г., 14 – 20 юли, при Мусала
  Светилището на Рила (разговори) Единство и общност Общение с Невидимия свят (разговор) 1929 г., 9 – 17 юли, при Мусала
  Пътят на светиите (разговори) Господар и слуга Специфичната светлина и топлина Животът в Природата (разговор) 1934 г., 16 септември, Мусала
  Вярата и новото 1935 г., 9 – 11 септември, при Мусала.
  Забулената Изида (разговор) 1937 г., 27 – 30 септември, при Мусала.
  Разумното в света (разговор) 1938 г., 5 – 9 октомври, при Мусала
  Бог ви обича (разговор) Пред новата епоха 1940 г., 22 – 24 юли, при Мусала
  Иде Новото (разговор) Божественият и човешкият свят Правила на Любовта Посещение на Бога (разговор) Закон за частите и за Цялото В светлината на Любовта (разговор) Вместо епилог Мусала – песен -------------------------------------
  Съставител: Галина Герасимова
  Редактор: Ивелина Христова
   
  Графичен дизайн и предпечат: Илиана Попова
  Фотографии: Светла Нейкова
   
  Издателство „БЯЛО БРАТСТВО“
  София, кв. Изгрев, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ № 2
  тел.: 02/ 41 80 110
  ISBN 978-954-744-275-7
  www.bialobratstvo.info; www.beinsadouno.org
   

  184 тегления

  0 коментара

  Обновено

 2. Разумното сърце - избрани беседи и лекции от Учителя

  Разумното сърце - избрани беседи и лекции от Учителя

  Тази книга ще позволи на читателя да надникне в дълбочината на учението на Учителя Петър Дънов (Бениса Дуно). Книгата е съставена от избрани лекции и беседи.

  "Как познаваме, че в нас действа Разумното сърце? – Когато това Разумно сърце действа в нас, в душата ни всякога става едно разширение. Щом направиш най-малкото добро, ти усещаш вътрешно доволство в себе си, като че ли си придобил целия свят. " (Учителя)

  Издателство: Захарий Стоянов,
  София, 2003 г.
  ISBN: 954-739-431-2

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  2628 тегления

  0 коментара

  Обновено

 3. Великата майка

  Великата майка

  "Великата майка" е сборник от тридесет и шест беседи от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Съставен е от Елена Андреева, стенограф, като хронологичен цикъл от дешифрирани стенограми, съхранявани тайно на Изгрева в София до 1990 година. Беседите са изнасяни в продължение на 16 години и са били предназначени за особен кръг читатели - омъжени жени и духовни сестри.

  Номинация за най-добра книга - изложение София 2006.


  Книгата е предоставена от издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство,
  София, 2006 г.,
  ISBN: 954-739-068-3

  Дата на първоначално въвеждане: 08.02.2008 г.

  2145 тегления

  0 коментара

  Обновено

Sign in to follow this  
×