Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6341 прегледа
  • 0 отговора
  • 9378 прегледа
  • 2 отговора
  • 43 прегледа
  • 6 отговора
  • 124 прегледа
  • 6 отговора
  • 146 прегледа
  • 7 отговора
  • 165 прегледа
  • 7 отговора
  • 176 прегледа
  • 6 отговора
  • 203 прегледа
  • 6 отговора
  • 166 прегледа
  • 6 отговора
  • 222 прегледа
  • 6 отговора
  • 210 прегледа
  • 6 отговора
  • 275 прегледа
  • 6 отговора
  • 268 прегледа
  • 6 отговора
  • 240 прегледа
  • 6 отговора
  • 270 прегледа
  • 11 отговора
  • 279 прегледа
  • 6 отговора
  • 251 прегледа
  • 6 отговора
  • 269 прегледа
  • 7 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 284 прегледа
  • 6 отговора
  • 261 прегледа
  • 6 отговора
  • 255 прегледа
  • 7 отговора
  • 316 прегледа
  • 6 отговора
  • 322 прегледа
  • 6 отговора
  • 279 прегледа