Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 1403 прегледа
  • 6 отговора
  • 1595 прегледа
  • 11 отговора
  • 2139 прегледа
  • 7 отговора
  • 1732 прегледа
  • 11 отговора
  • 2267 прегледа
  • 8 отговора
  • 1845 прегледа
  • 7 отговора
  • 1773 прегледа
  • 10 отговора
  • 2245 прегледа
  • 3 отговора
  • 1194 прегледа
  • 6 отговора
  • 1718 прегледа
  • 6 отговора
  • 1793 прегледа
  • 8 отговора
  • 2077 прегледа
  • 9 отговора
  • 1885 прегледа
  • 6 отговора
  • 2089 прегледа
  • 11 отговора
  • 2435 прегледа
  • 9 отговора
  • 2235 прегледа
  • 11 отговора
  • 2697 прегледа
  • 9 отговора
  • 2826 прегледа