Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

816 теми в този форум

  • 17 отговора
  • 2753 прегледа
  • 9 отговора
  • 1845 прегледа
  • 12 отговора
  • 2106 прегледа
  • 5 отговора
  • 1345 прегледа
  • 7 отговора
  • 1614 прегледа
  • 6 отговора
  • 1651 прегледа
  • 7 отговора
  • 1722 прегледа
  • 8 отговора
  • 1596 прегледа
  • 4 отговора
  • 1124 прегледа
  • 12 отговора
  • 2475 прегледа
  • 8 отговора
  • 1617 прегледа
  • 8 отговора
  • 1759 прегледа
  • 8 отговора
  • 1696 прегледа
  • 5 отговора
  • 2588 прегледа
  • 4 отговора
  • 1403 прегледа
  • 24 отговора
  • 4158 прегледа
  • 15 отговора
  • 2953 прегледа
  • 16 отговора
  • 3193 прегледа
  • 10 отговора
  • 2633 прегледа
  • 8 отговора
  • 1838 прегледа
  • 7 отговора
  • 1693 прегледа
  • 10 отговора
  • 1982 прегледа
  • 5 отговора
  • 1458 прегледа
  • 6 отговора
  • 1421 прегледа
  • 6 отговора
  • 1611 прегледа