Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 10 отговора
  • 2601 прегледа
  • 8 отговора
  • 1822 прегледа
  • 7 отговора
  • 1673 прегледа
  • 10 отговора
  • 1978 прегледа
  • 5 отговора
  • 1443 прегледа
  • 6 отговора
  • 1406 прегледа
  • 6 отговора
  • 1598 прегледа
  • 11 отговора
  • 2141 прегледа
  • 7 отговора
  • 1738 прегледа
  • 11 отговора
  • 2280 прегледа
  • 8 отговора
  • 1845 прегледа
  • 7 отговора
  • 1777 прегледа
  • 10 отговора
  • 2250 прегледа
  • 3 отговора
  • 1195 прегледа
  • 6 отговора
  • 1719 прегледа
  • 6 отговора
  • 1796 прегледа
  • 8 отговора
  • 2081 прегледа
  • 9 отговора
  • 1890 прегледа
  • 6 отговора
  • 2091 прегледа
  • 11 отговора
  • 2437 прегледа
  • 9 отговора
  • 2238 прегледа
  • 11 отговора
  • 2700 прегледа
  • 9 отговора
  • 2833 прегледа