Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

823 теми в този форум

  • 5 отговора
  • 1237 прегледа
  • 5 отговора
  • 1390 прегледа
  • 5 отговора
  • 1287 прегледа
  • 14 отговора
  • 2421 прегледа
  • 8 отговора
  • 1963 прегледа
  • 7 отговора
  • 1967 прегледа
  • 4 отговора
  • 1221 прегледа
  • 17 отговора
  • 2761 прегледа
  • 9 отговора
  • 1847 прегледа
  • 12 отговора
  • 2141 прегледа
  • 5 отговора
  • 1358 прегледа
  • 7 отговора
  • 1625 прегледа
  • 6 отговора
  • 1653 прегледа
  • 7 отговора
  • 1743 прегледа
  • 8 отговора
  • 1607 прегледа
  • 4 отговора
  • 1133 прегледа
  • 12 отговора
  • 2503 прегледа
  • 8 отговора
  • 1629 прегледа
  • 8 отговора
  • 1763 прегледа
  • 8 отговора
  • 1706 прегледа
  • 5 отговора
  • 2596 прегледа
  • 4 отговора
  • 1410 прегледа
  • 24 отговора
  • 4182 прегледа
  • 15 отговора
  • 2964 прегледа
  • 16 отговора
  • 3206 прегледа