Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 12 отговора
  • 2451 прегледа
  • 8 отговора
  • 1614 прегледа
  • 8 отговора
  • 1749 прегледа
  • 8 отговора
  • 1689 прегледа
  • 5 отговора
  • 2577 прегледа
  • 4 отговора
  • 1394 прегледа
  • 24 отговора
  • 4138 прегледа
  • 15 отговора
  • 2937 прегледа
  • 16 отговора
  • 3173 прегледа
  • 10 отговора
  • 2615 прегледа
  • 8 отговора
  • 1825 прегледа
  • 7 отговора
  • 1676 прегледа
  • 10 отговора
  • 1979 прегледа
  • 5 отговора
  • 1449 прегледа
  • 6 отговора
  • 1412 прегледа
  • 6 отговора
  • 1604 прегледа
  • 11 отговора
  • 2143 прегледа
  • 7 отговора
  • 1741 прегледа
  • 11 отговора
  • 2287 прегледа
  • 8 отговора
  • 1850 прегледа
  • 7 отговора
  • 1778 прегледа
  • 10 отговора
  • 2256 прегледа
  • 3 отговора
  • 1196 прегледа
  • 6 отговора
  • 1729 прегледа
  • 6 отговора
  • 1797 прегледа