Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Що е търпение?

Recommended Posts

Търпелив ли е човек

(минаващ за духовен, за мъдър дори, в очите на околните),

който - имайки силата да си отмъсти за "обидата" -

взема случая, с охота?...

Разбира се, че егото му ще намери веднага благовидния предлог, за това деяние...

Толкова е лесно - егото йезуитски коментира случая, напр. така:

"Ще те мачкам - за твое добро,

ще ти "разваля репутацията",

за да ме забележиш, че аз съм "глава, а не опашка",

макар че иначе - изобщо не съм "такъв" човек!...

Но - няма как - "целта оправдава средствата",

затова само ти помагам - по този начин..." :)

Тук липсва мекотата, защото тя не се цени и не се търси изобщо...

"Помощта" :thumb down:, маскирана като "мечешка услуга" - е налице... :)

Но това е - поради невежеството ни, за което - сме в неведение... :)

Всеки минава оттук,

затова не критикувам никого,

че не може да съобрази,

какво точно върши, в даден момент...

Господ ще го поправи, когато му, дойде времето за това...

Мнението на Учителя:

Поставете онова Божественото знание в ума.

Има една светлина, която е мека.

Има една топлина, която е мека, което не гори и не изгаря.

Турете я в сърцето.

Имайте една сила, която е мека, поставете я във вашата воля.

Най-първо, чрез меката светлина, като се обърнете, ще видите туй, което наричате Божие лице;

чрез меката топлина ще видите пулсирането на Божието сърце,

какво е спрямо вас

и през меките постъпки ще видите онази разумност, която съществува в цялата природа.

Знаете ли какво нещо е въздържанието?

Представете си, че вас ви турят на позорен стълб. Вие сте един цар.

Ако свържат на един стълб един цар

и започнат да го укоряват,

а той да е спокоен и да слуша това, като го обиждат,

а има сила да отмъсти,

ако този цар не постъпи според тях,

той е търпелив човек, той има светлина в ума си.

Та казвам: Някои от вас мислите, че сте търпеливи.

Търпеливи сте, понеже нямате никаква сила.

Търпеливи сте, понеже нямате никаква мисъл.

Търпелив е онзи човек,

който има Божествената светлина,

онзи, който има Божествената топлина

и Божествената сила.

Аз наричам - този е търпеливият човек.

Според мене търпението е наука

за добиване на Божествената светлина,

за добиване на Божествената топлина

и за добиване на Божествената сила,

които са необходими на Земята.

Ако вие може да се обидите от една дума само,

мислите ли, че сте силен човек?

Светът тук е една школа, едно училище на Земята.

Място на всички дипломатически лъжи.

При къпалнята

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Търпелив ли е човек

(минаващ за духовен, за мъдър дори, в очите на околните),

който - имайки силата да си отмъсти за "обидата" -

взема случая, с охота?...

...

Не мога да си обясня текста в скобите по друг начин, освен че имаш в предвид конкретен човек. Все пак ако разглеждаме нещата безпристрастно и принципно, подобно пояснение е съвсем ненужно.

Иначе по отношение на останалото:

1) търпеливият човек не се обижда;

2) не е подвластен на желанията си, т.е. те не го заслепяват и не влияят на съзнанието му;

3) не пропуска възможности, защото в противен случай е твърде вероятно търпението му да се окаже безсмислено.

Отговорът на въпроса очевидно е: не. Вярно е, че някои хора в стремежа си да отмъстят могат на пръв поглед да оставят впечатлението за търпеливост, но това е само привидно. Такива хора вътрешно са разкъсвани от желанието си, но поради своята сила (която не може да им се отрече) успяват да понесат напрежението в името на отмъщението.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Търпелив ли е човек

(минаващ за духовен, за мъдър дори, в очите на околните),

който - имайки силата да си отмъсти за "обидата" -

взема случая, с охота?...

...

Не мога да си обясня текста в скобите по друг начин, освен че имаш в предвид конкретен човек. Все пак ако разглеждаме нещата безпристрастно и принципно, подобно пояснение е съвсем ненужно.

Иначе по отношение на останалото:

1) търпеливият човек не се обижда;

2) не е подвластен на желанията си, т.е. те не го заслепяват и не влияят на съзнанието му;

3) не пропуска възможности, защото в противен случай е твърде вероятно търпението му да се окаже безсмислено.

Отговорът на въпроса очевидно е: не. Вярно е, че някои хора в стремежа си да отмъстят могат на пръв поглед да оставят впечатлението за търпеливост, но това е само привидно. Такива хора вътрешно са разкъсвани от желанието си, но поради своята сила (която не може да им се отрече) успяват да понесат напрежението в името на отмъщението.

Благодаря ти за труда да мислиш по въпроса, макар да бях убедена, че задавам риторичен въпрос (риторичният е такъв въпрос, който по презумпция е ясен и не изисква никакъв отговор... Т.е. - съвсем не исках да предизвиквам когото и да било - да се изказва неподготвен)...

Човек "минаващ за духовен, за мъдър дори, в очите на околните" е всеки, който сам се припознае и в това си амплоа...

Не изключвам себе си - когато егото ми ме издебне, от засада - (напр. при преумора се случва) - тогава говоря и върша неща, които предварително нито съм подозирала, че мога да сторя, нито пък съм искала точно това да се случи... (Излагам се тотално... :) - това искам да кажа.)

Слабите хора сме така...

Търсим обаче образеца, за да се изправим и затова коментираме него, идеала

(а не конкретни личности и техните незадоволителни прояви, които са преходни). ...

Даже библейският ап. Павел споделя , относно своята "плът" (его), следното:

Римляни 7:19

"Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша."

Редактирано от velinavasileva

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще формулирам мисълта си по друг начин. Задаваш въпроса: Търпелив ли е човек, който - имайки силата да си отмъсти за "обидата" - взема случая, с охота? Каква връзка има с отговора на въпроса ти, това дали въпросният човек се мисли за духовен или дали минава за такъв пред другите? В този смисъл пояснението ти е напълно несвързано с отговора на въпроса, който задаваш. Дали се припознавам или не в думите ти, тебе въобще не би трябвало да те интересува. А това, доколко се изказвам неподготвен току що мисля, че изясних.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще формулирам мисълта си по друг начин. Задаваш въпроса: Търпелив ли е човек, който - имайки силата да си отмъсти за "обидата" - взема случая, с охота? Каква връзка има с отговора на въпроса ти, това дали въпросният човек се мисли за духовен или дали минава за такъв пред другите? В този смисъл пояснението ти е напълно несвързано с отговора на въпроса, който задаваш. Дали се припознавам или не в думите ти, тебе въобще не би трябвало да те интересува. А това, доколко се изказвам неподготвен току що мисля, че изясних.

Ще пропусна диалога... :)

Извини ме... :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Има една мъдрост, че дърво със здрави корени може да устои на много силна буря, но никое дърво не започва да развива тези корени в мига, в който се зададе буря на хоризонта.Силата на на човек се крие в това, да проявява толерантностПонякога нашата култура тълкува подобен акт за пасивност, слабост, макар, че това е сериозно доказателство за вътрешна сила.Или отказвайки се на мига от промяна на всяка цена, печелим лично израстване, търпение, приемане.Така ние не позволяваме на емоциите да ни отклонят от нашия път.Да проявим премерена реакция в трудна ситуация е изкуство,изисква се силно, дисциплинирано съзнание.Всеки определя своите приоритети, а решенията и действията винаги трябва да следват избора.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Търпението и изборът на подходящото време — всичко идва, когато трябва да дойде.

Животът не може да бъде пришпорван, не може да се изживее по разписание, както толкова много хора искат.

Ние трябва да приемем каквото дойде в дадено време и да не молим за повече.

Но животът е безкраен, така че ние никога не умираме, ние никога не сме се раждали наистина.

Ние просто ми­наваме през различни фази. Няма край. Хората имат мно­го измерения.

Но времето не е такова, каквото го вижда­ме, а е повече в уроците, които получаваме.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Истинското търпение е безгранично. Трябва обаче да правим разликата между: 1) действие поради изчерпано търпение и 2) действие поради необходимост, целесъобразност и взето решение. Във втория случай ние прекратяваме чакането си, но без да достигаме границата на своето търпение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Повечето хора носят сянката на търпението – неволята, мъчението, страданието, но не и самото търпение. По необходимост те издържат мъчението, страданието и мислят, че са търпеливи. Привидно е така, но вътрешно те постоянно мърморят, постоянно са недоволни.

Търпение

Ето така идват прозренията - с много малко думи и точно затова - кристално ясни и изумително точни.

Издържането на страданието НЕ Е търпение, а е "сянката на търпението". Какво е сянката? Петното, което виждаме на мястото, където реалното тяло е пречупило лъчите на светлината. Всяко тяло, попаднало на пътя на светлината, хвърля сянка. Всяко търпение изглежда отстрани като издържане на страдание, стискане на зъби, но всъщност не е.

По какво да познаем дали сме в търпението или само в сянката му? По усещането за недоволство може би?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Повечето хора носят сянката на търпението – неволята, мъчението, страданието, но не и самото търпение. По необходимост те издържат мъчението, страданието и мислят, че са търпеливи. Привидно е така, но вътрешно те постоянно мърморят, постоянно са недоволни.

Търпение

Ето така идват прозренията - с много малко думи и точно затова - кристално ясни и изумително точни.

Издържането на страданието НЕ Е търпение, а е "сянката на търпението". Какво е сянката? Петното, което виждаме на мястото, където реалното тяло е пречупило лъчите на светлината. Всяко тяло, попаднало на пътя на светлината, хвърля сянка. Всяко търпение изглежда отстрани като издържане на страдание, стискане на зъби, но всъщност не е.

По какво да познаем дали сме в търпението или само в сянката му? По усещането за недоволство може би?

Съгласна за прозренията!От днешната беседа на Портала ,горната мисъл беше откритие за мен Винаги съм смятала ,че човек ,който понася мъчнотиите и несгодите в живота си, е търпелив човек Ето ,че има една по-висока степен на търпение, която е първата черта на любовта .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много хубави мнения има ,написани тука...На кратко,търпението е способността да насочваме енергията към осъзнаването.Действието да бъде предхождано от по-пълно разбиране

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Що е търпение" - не може да се обясни с думи. Това е добродетел, в която няма думи и започнеш ли да я обясняваш, вече си я изгубил. Дар от Бога, понякога е необходимо, понякога не, няма повтаряемост.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Смятах себе си за не търпелив човек. Почти никога нямах търпение да доведа нещата до край, това разбира се водеше до неудовлетворения. От друга страна съм търпяла на болка, на страдание и на какво ли не. Но не съм смятала, че проявявам търпение. Търпяла съм тези неща от безизходица, от страх, от погрешни мотиви.

Днес се научих да довеждам някои неща до край. Удовлетворението ме мотивира да проявявам търпение за още неща. От друга страна се научих, че не всичкото страдание е нужно да се търпи и така да хабя енергия с която мога да направя нещо градивно. Страдания, които са безсмислени, породени от страх и нерешителност или от глупост се научих да избягвам.

И живота ми се промени към по-добро.

Затова мисля, че търпението само по-себе си не е добродетел. То става такова, когато е съчетано с мъдрост.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Умение да отложиш желанията си, за да увеличиш дивидентите си. Наследство от ловните традиции. Тревоопасните животни, в ролята си по-ниско в хранителната верига, нямат това умение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Самата дума има корен "търпя" навеждащ на мисълта, че отлагането във времето е съпътствано с някакво страдание. Търпението не е добродетел, добродетел е единствено, когато възвращаемостта е добро дело. Ако подхождаш с търпение да научиш едно дете да чете примерно, това е добродетел. Ако търпиш някой да убива пред теб, това няма как да е добродетел. Във всеки случай търпението се учи, така както и дебненето по време на лов. С други думи предполага някаква зрялост и натрупан опит.

Търпението да не харчиш парите си, носи лихва. Търпението да спестяваш истини пред ръководството ти запазва работата. Търпението е риск и цена на пропуснатата възможност в икономически аспект. Търпението се ползва за различни цели.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тревоопасните животни, в ролята си по-ниско в хранителната верига, нямат това умение.

Не е точно така, гледаме едно зайче, това е най-търпеливото животно, което може да съществува.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз пък си мисля, че търпението е винаги добродетел. Това, че някой може да го използва с користни цели вече няма връзка с търпението, а с волята.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз пък си мисля, че търпението е винаги добродетел. Това, че някой може да го използва с користни цели вече няма връзка с търпението, а с волята.

Това ми звучи като "Доброто е винаги добро, а това, че някой може да го ползва за зло има общо с волята."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тревоопасните животни, в ролята си по-ниско в хранителната верига, нямат това умение.

Не е точно така, гледаме едно зайче, това е най-търпеливото животно, което може да съществува.

Хмм, имам съмнения, че грешиш. Търпението е осъзнат отказ от удоволствие, заради планирана награда. Примерно прайд лъвове тихо лазят по земята обграждайки антилопа, за да успеят да я хванат, вместо веднага да се нахвърлят върху нея.

Какъв пример можеш да приведеш за търпение при тревоопасен?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз пък си мисля, че търпението е винаги добродетел. Това, че някой може да го използва с користни цели вече няма връзка с търпението, а с волята.

Това ми звучи като "Доброто е винаги добро, а това, че някой може да го ползва за зло има общо с волята."

Не бива да се отричат добродетелите в лошите хора. А дори и най-лошите притежават такива, особено свързани с интелекта и волята. Наемният убиец може да проучва дълго време жертвата си и да се подготвя за подходящия момент да я убие. Това е търпение и това е добродетел. Лош е изборът да използва търпението си за да убива. Проблемът не идва от там, че убиецът е търпелив, а от избора му как да използва това си качество.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Умението е възможност за успех в определена задача или начинание. Значи умението търпение може да бъде ползвано за постигане на цели, които морала ни може да раздели на правилни и неправилни, добри и лоши, редни и грешни. По какъв критерий наричаш търпението добродетел, след като се оказва, че присъщите му свойства не го самоопределят като такова? Със същият успех не можем ли да наречем търпението безнравствено?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Търпението е винаги необходимо. То е качество, което всеки човек следва да придобие в хода на своето развитие. Затова го наричам добродетел. Разсъжденията ти може да са верни от определена гледна точка, но само при едно твърде буквално тълкуване на думата добродетел - разбирана не като някакво необходимо и ценно качество, а като качество прилагано винаги с положителни последствия.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Пак зависи от гледната точка от която тълкуваме понятията. Търпението може да бъде използване във всичко. Може да бъде използвано с добри и с лоши намерения, но и в двата случая е по-добре човек да го притежава, отколкото да не го притежава.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×