Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Розалина

Мисъл за деня 23.08.2010-29.08.2010

Recommended Posts

Има нещо, което бди над нас и ни пази. Върху вас бдят всички Същества, които ви любят. Често вие прекъсвате връзката си с Невидимия Свят, с онези Същества, които ви любят, и по този начин разколебавате себе си в Живота.

Ти си в училище. Въздухът, водата, светлината, топлината и студът в Природата са пособия на Великото Училище, в което си поставен. Те са временни пособия. Над тях стои Божественият Дух, който ръководи човека в неговото развитие.

Всеки човек, когото срещнете, е изпратен от Бога, да ви помага. Всички препятствия, които срещнете, са условия, да ви помага Невидимият Свят. Благодарете на Великите Разумни Същества, които следят за вас като по-малки и по-слаби, и постоянно ви помагат. Ще дойде време, когато всичките ви работи ще бъдат оправени...

...Няма какво да се безпокоим какво ще стане. Човек е най-слабото същество, което Господ пази, за да познае то, че има Божи Промисъл...

...Считайте, че всичко в света е създадено добре. Считайте, че всичко, което ви се случва, съдейства за вашето добро. Това трябва да залегне дълбоко във вашите умове, сърца, души и воля. Често Провидението праща на човека голямо страдание, за да го избави от друго, по-голямо нещастие.

Господ всичко промисли. Мнозина мислят, че са изоставени, че никой не се интересува от тях. Ако те разбираха отношенията, които съществуваха между всички живи Същества, в душата им щеше да цари пълен мир и хармония. Отношенията, вътрешните връзки между Съществата са такива, че и за най-малките е предвидено по една благодат, която да ги тегли нагоре. Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия, за всяко Същество Той е предвидил един план, който хората не знаят. Добре, че те не знаят плана, който Бог е определил за всички живи Същества. Те трябва само едно нещо да знаят: всичко, което Бог е намислил, е добро. Какви са Божиите мисли, как ще се реализират - това ще остане тайна за всички времена и епохи.

Божественият промисъл

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

На някои хора е дадено да се учат от собствените си грешки. Ако им се говори няма да разберат. Те се учат по пътя на страданието.

Корените

Убедих се в това от собствен опит. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато имате едно страдание, ще знаете, че Бог ви предпазва, за да не направите едно отклонение. Когато дойде едно страдание, Провидението го праща, като има предвид голямото зло, което иде. За да не дойде това зло, Провидението праща по-малкото страдание.

Всяка несполука е бъдеща сполука. Така че има за какво да се работи.

Понякога малките страдания ни пробуждат, те са по-скоро изпити. За ума, за сърцето, за волята... При всички случаи трупаме опитности.

Страданията представляват велика Божествена наука. Без тях човек не може да се учи. Те носят знание. Дърветата, когато се садят гъсто, израстват тънки и високи; когато се садят рядко, стават яки и дебели. Също и хората – при лошите условия стават идеалисти, а като се поставят при обикновени условия, стават материалисти.

Страданията са оран, радостите – сеене. Страданието трябва да се превърне в радост – посятото трябва да израсне. И обикновеният, и великият човек страдат, само че обикновения човек страда и се ожесточава, а великият страда и се повдига.

При всички изпитания в живота човек трябва да служи само на Бога, само на една идея и ако не се поддаде на изкушението и изпитанията, ще познае себе си.

Корените

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Онова, което Бог ти е дал, трябва да го дадеш.

Трябва ти да го дадеш някому, не го задържай за себе си.

Служенето седи в това: Бог ти дава нещо, да идеш да го дадеш някъде, да изпълниш Неговата воля.

Ако ти дадеш това нещо, както Бог изисква, ти ще почувствуваш една вътрешна радост.

Когато дойде някой, който носи Божието благословение,

да го възприемеш, да го оцениш, пак ще се зарадваш.

Тогава имате следния процес:

От взимането и от даването изваждаш третото правило – прилагането."

Даване, вземане и прилагане

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Служенето сега. Колко елемента има служенето? „С“-то е един елемент. „С“ какво означава? Вторият елемент е „Л“. Третият елемент е „У“. „Ж“ е четвъртият елемент. „С Л У Ж Е Н И Е“. В дадения случай първият елемент на служенето дава безграничност на понятието. Ще служиш специфично, не на един човек, но някой път (на) едно бръмбарче. На един лист ще услужиш, паднал някъде, пет пари не струва, ще се наведеш да го вдигнеш. Колко енергия ще изхарчиш за този лист? Този лист не плаща твоята енергия, която изхарчваш. После ти не знаеш къде може да го туриш. После ще изхарчиш една твоя мисъл, ще иждивиш част от времето си. Още първият елемент, какъв е той? Първият елемент, „С“-то, показва, че имаш достойнство, искаш да услужиш на един лист. Какво означава падналият лист? Всеки един човек, който не служи на Бога както трябва, той е паднал лист, който се търкаля из калта. Този стъпи отгоре му, онзи стъпи отгоре му, този го побутне, вятърът го дигне, обръща го.

Питате: „Какво нещо е любовта?“ Любовта е да знаеш как да я възприемаш, да знаеш как да я даваш и да знаеш как да я прилагаш. Ако не знаеш как да приемеш любовта, ако не знаеш как да даваш любовта, ако не знаеш как да прилагаш любовта, ти не можеш да знаеш какво нещо е любовта. Единственото нещо, което не се знае и никога няма да се знае, то е любовта. Защото не можеш да я разделиш и да я видиш, тя е толкова обширна, че никъде граници не можеш да видиш. Представете си сега за любовта, че е слънцето. Ако го разглеждаш като твое тяло, че искаш отвън и отвътре да е увито с една диамантена кожа, гладко едно кълбо, което има един милион километра в диаметър. Но живеят същества разумни, всички облечени в твоята дреха, какво ще знаят те за слънцето? Ако обикалят, какво ще научат? Представете си, че туй слънце свети. Защо свети туй слънце? – Защото ви обича. Като идете при него, то ще загасне и вие ще бъдете в тъмнина. Нали сега има противоречие? Ако слънцето изгрее, ти ще си затвориш очите. Нали е опасно слънцето? Докато ти обичаш слънцето, то ще те гледа; щом престане то да те гледа, ти не го обичаш. То е вече тъмно.

Из Даване, вземане и прилагане

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да знаеш как да даваш, кога и как; да знаеш как да говориш, кога и как да говориш.

Даване, вземане и прилагане

Човек трябва постепенно да развие у себе си чувството да възприема другите хора като продължение на себе си... "Другостта" на другите - е илюзия... Всички ние сме различни проявления на Единия - във време и пространство и трябва от тази позиция да се проявяваме...

Защото - докато човек живее и действа в усещането за разделеност от останалите хора - не е възможно да изпълни Божията Воля, но може лесно да се заблуди, че точно това прави...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня - 28 август 2010 година

Според мене, три причини има за заболяване на човека: яденето, дишането и мисленето. Ако не знаеш, как да ядеш и пиеш, ще се явят един род болести; ако не знаеш, как да дишаш, ще се явят друг род болести; ако не можеш да мислиш право, ще се родят трети вид болести. Като не яде, не диша и не мисли правилно,клетките в човешкия организъм се индивидуализират, и човек заболява. И обратно,човек е здрав, когато яде, диша и мисли правилно.

Свят на промени

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов - песен

Малката молитва

Псалом 25

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисъл за деня - 29 август 2010 година

Да благодарим, че Христос се е молел за човечеството. Да благодарим на любовта, която е снизходителна към нас. Да благодарим за малките страдания, които ни сполетяват. Ако не благодарим за тях, ще дойдат по-големи страдания. Ако благодарим за малките страдания, ще дойдат големите Божии благословения.

Свят на промени

Молитвен наряд за всеки ден :

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото - песен

Добрата молитва

Псалом 61

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×