Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Роси Б.

"New Age"

Recommended Posts

Нова епоха

Новата епоха (или още Ню Ейдж) в духовността най-често изразява аспекти от Земята, Луната и космическото пространство; термина Нова Епоха се отнася до настъпващата астрологическа Епоха на Водолея.

Новата Епоха (също позната като Движение „Нова Епоха”, Новата епоха в духовността или космически хуманизъм) е едно децентрализирано социално и духовно движение, което търси универсалната истина и постигането на по-висшия, личен, човешки потенциал. Комбинира аспекти от космологията, астрологията, езотеризма, алтернативната медицина, музиката, колективизма и прородосъобразния живот. Новата епоха в духовността се характеризира с индивидуалния подход към духовни практики и философии, отхвърляйки религиозните доктрини и догми.

Движението „Нова Епоха” включва елементи от по-древни духовни и религиозни традиции вариращи от атеизъм и монотеизъм през класически пантеизъм, натуралистичен пантеизъм, и от панентеизъм до политеизъм комбинирано с наука и Гея философия: особено археоастрономия, астрономия, екология, околна среда, хипотезата на Гея, психология и физика. Практиките и философиите на Новата Епоха, понякога черпят вдъхновение от големите световни религии: Будизъм, народната религия на Китай, Християнство, Индуизъм, Юдаизъм и Суфизъм; с особено силно влияние от Източно-Азиатските религии, Гностицизма, Неопаганизма, Нова Мисъл, Спиритуализма, Теософията, Универсализма и Западния Езотеризъм. Фрази, които се свързват с Движението на Новата Епоха са Всичко е Едно и Ум-Тяло-Дух.

Модерното движение на Новата Епоха се появява в края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век, но елементи от него могат да се открият още в края на 19в. и началото на 20в.

Уикипедия

Какво знаете още за това движение?

Какво мислите за него?

Има ли духовни мостове с учението на Петър Дънов?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С термина New Age много се злоупотребява. На практика всеки автор на езотерична литература се обявява за Ню Ейдж автор и добавя своите си интерпретации на истините към „учението“. Ясно е какво се получава. Все едно аз да напиша мнението си за Библията и да го обявя за част от самата Библия. Но на практика точно това се получава с Ню Ейдж – всякакви новоизлюпили се „авторитети“ представят своите си възгледи като Ню Ейдж. Истинските новатори обаче се разпознават не според претенциите си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Терминът е много общ и обхваща много различни и противоречащи си учения. Вероятно едно от малките неща, които се приемат от всички е, че се намираме на предела на две епохи и скоро ще настъпи другата, "новата епоха". Споменете си песента от филма "Коса".

Доколкото си спомням П. Дънов посочва началото на епохата на Водолея в 1914 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето каква връзка намирам между идеите на учението на Беинса Дуно и движението Нова Епоха:

Новата епоха и новото човечество

Старото си заминава, новото идва. Един нов свят се създава в нашите умове, в нашите сърца, в нашите тела. Не отвън, вътре в нас се създава един нов свят. (1, №957)

Аз виждам вече появата на един нов Човек. Едва доловим е още, като малки искрици е разпръснат той между много и много хора. Сега той е една усмивка у някого или един поглед бегъл, или една едничка дума, или едно малко движение, една чудесна постъпка между хилядите, но тя принадлежи на новия човек, който сега се ражда. (1, №897)

Новите условия изискват нови съзнания. Атмосферата на земята коренно ще се промени, ще стане по-рядка, ще се намали количеството на кислорода, както и атмосферното налягане. Когато настъпва нова епоха, тя всякога се предшества от много неблагоприятни условия. (1, №1511)

За в бъдеще всички народи ще се обединят в един народ, разбирам Божий Народ, като ще се считат за една фамилия, като братя и сестри, които имат само един Баща, имат еднакви отношения, разбират се и се обичат. (1, №1257)

Бъдещата религия ще има за задача да помогне на хората да виждат Бога и отвън, и отвътре. Отвън – навред, във всичко, и отвътре – в себе си. (2, №2974)

Религиозното чувство е фино. Едно от най-деликатните чувства. Индусите го наричат "хилядолистник". Който го има развит, в него има една деликатност, една нежност, навсякъде и във всичко е внимателен. (1, №946)

Някои от елементите на природата носят безсмъртието, което се дава на хората периодически. Жизненият еликсир, който алхимиците са изучавали, идва отдалече, минава през Слънцето и слиза на земята. На всеки 2000 години слиза на земята по една вълна на безсмъртието. Тази вълна носи нов живот, нова култура, нова епоха. (1, №1514)

Един ден няма да има нужда да се доказва има ли друг свят или не, понеже всички хора ще прогледнат. Сега има нужда да се доказва, да се разисква по този въпрос, защото хората са още слепи. Тогава ще има радиовръзка с онзи свят, ще има поща, отиване - връщане, хората ще се разговарят със своите близки така, както сега се разговарят помежду си. (1, №2085)

Ние сме в една нова епоха, когато се ражда един нов човек. Цял един нов свят се създава. Сега се създава третият Адам. Всякога, когато се създава един Адам, има катаклизми. Нашият свят се преустройва. Това в религията се нарича съдба на света. Ще вярваме и ще живеем в Бога и няма да умираме. То ще бъде една дълга епоха, в която всички желания и идеи от хиляди години ще се реализират. Земята ще бъде тъй хубава тогава, ще бъде един друг свят, друга култура. Божественият Адам носи правото на всички хора, човек да знае, че е човек. (1, №1209)

Целият свят, цялата Слънчева система, целият космос се движи в една нова посока. Човек не умира, но дохожда до такива условия, дето съзнанието му се пробужда. Земята влиза в нови Божествени условия. Целият свят се пробужда. (1, №1978)

Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.

Паневритмия

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вярванията на движението Нова Епоха

Съществуват редица основни вярвания, около които са обединени повечето последователи на Нова Епоха. Ето и по-важните от тях:

- монизъм: всичко, което съществува е произлязло от един единствен източник на божествена енергия.

- пантеизъм: всичко, което съществува е Бог, Бог е всичко, което съществува. Това води съвсем естествено към идеята за божествеността на индивида. С други думи всички ние сме Богове. Бог не е същество, което живее на небето. Той е в цялата Вселена и във всеки един човек.

- панентеизъм: Бог е всичко, което съществува. Бог е едновременно цялата Вселена, като в същото време я надвишава.

- реинкарнация ( прераждане ): След смъртта ние се прераждаме и живеем друг живот като човек. Този цикъл се повтаря многократно. Това вярване е подобно на концепцията за миграцията на душата през различните еволюционни равнища от хиндуизма.

- карма: Всяко действие си има противодействие. Каквото посееш, това ще пожънеш. Друго тълкуване е, че всички добри и лоши постъпки през живота на човек се натрупват, като накрая, преди прераждането, се отчита тежеста на едните или другите и това зависи следващия живот на човека.

- аура: Аурата е енергийното поле, което обгражда човешкото тяло. Невидимо за повечето хора, то се вижда като сияние или многоцветно поле около тялото на човека. Тези, които се научат да виждат аурата и да интерпретират правилно това, което виждат, могат да поставят диагноза и да лекуват състоянието на ума на даден човек, както и неговото духовно и физическо здрве.

- личностна трансформация: Силно мистично преживяване, което довежда до приемане на ползата от убежденията и практиките на Нова Епоха. Водени зрително, чрез хипноза или медитация, поддръжниците на Нова Епоха се опитват да достигнат тази трансформация. Вярващите се надяват да развият нови потенциали в самите себе си: способността да се самолекуваш и да лекуваш другите, способността да използваш психическата си енергия, да достигнат ново разбиране за Вселената и за нейните принципи и други. По-късно, когато критично много хора достигнат това ниво на духовно развитие, трябва да стане голяма световна духовна, физическа, психологическа и културна трансформация.

- екологична отговорност: Вярата във важността на обединяването на всички хора с цел запазване здравето на Земята, която често е разглеждана като Гайа ( Майка Земя ), жива цялост.

- универсална религия: Тъй като всичко е Бог, тогава съществува само една реалност и всички религии са просто различни пътища към тази реалност. Това може да се представи като планина, към върха на която водят много духовни пътища. Някои са лесни, други - трудни, но всички водят към върха. Смята се, че нова световна религия, която съдържа елементи от всички досегашни, ще се развие и ще бъде приета.

- Нов световен ред: Той е утопия в която има световно правителство, няма войни, болести, глад, замърсявания и бедност. Половита, расовата и религиознита дискриминация ще спрат. Принадлежността на хората към тяхното племе, народ или нация ще бъде заменена от чувството за отговорност към цялата Земя и всички хора, които я обитават.

Практиките на Нова Епоха

- контактьорство: Метод, подобен на този, използван от спиритуалистите, при който се вика духа на починал човек. Разликата е, че спиритуалистите смятат, че душата остава непроменена след смъртта, а контактьорите вярват, че тя преминава на по-високи нива на съществуване. Те обикновенно се опитват да осществят контакт с едно единствено духовно развито същество. Съзнанието на това същество се предава чрез медиума на другите хора по различен начин - той може да говори, да пише, да рисува или под някаква друга форма да изразява получената информация. Контактьорството съществува от 1850 година, така че има контактьори, които не са от Нова Епоха и се разграничават по един или друг начин от движението.

- кристали: Кристалите имат молекулна структура, която ги отличава от останалите природни материали. Тази стрктура се отразява и на повърхността. Повечето кристали имат симетрична гладка повърхност. Кристалите се образуват от различни често срещани вещества: сол, захар, диаманти, кварц и др. Те могат да се оформят по различни начини, така че да вибрират в различна честота. Това им свойство ги прави често използвани в комуникационните и компютърните технологии. Последователите на Нова Епоха вярват, че кристалите имат лечебна сила.

- медитация: Това е процес на освобождаване на ума от всекидневните мисли и тревоги и навлизане на подсъзнателното ниво на съзнанието. Това често се постига чрез повтаряне на мантра или фокусиране върху определен предмет.

- музика стил Нова Епоха: Нежна, мелодична и вдъхновяваща музика, включваща различни инструменти. Използва се за подпомагане на лечебни, масажни терапии и релаксация.

- астрология: Вярата, че ориентацията на планетите по времето на раждането на всеки човек и мястото на това раждане предопределя бъдещето на индивида. Вярата в астрологията е често явление сред последователите на Нова Епоха, но не ограничена само сред тях.

- холестечна медицина ( свещена медицина ): Това е сбор от лечебни техники, които са различни от традиционните. Целта на тези техники е да се изцели както тялото, така и ума и душата. Така се постига баланс и хармония в човека. Тези техники включват акупунктура, лечение с кристали, хомеопатия, иридология ( ирисодиагностика ), масажи, различни методи на медитация, лечебно докосване ( рейки ) и др.

- Развитие на човешкия потенциал: Това е сбор от терапевтични методи, включващи индивидуална и групова работа на духовно равнище. Целта е да се подпомогне развитието на духовността на хората.

Източник

Един от авторите, когото чета в момента(и когото аз определям като такъв) е Лий Каръл.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има доста общи неща според мен, макар и да не съм изследвала в детайли.

Изразена просто, религията на “Ню Ейдж” е пантеизмът – вярата, че Бог е съвкупност от всичко, което съществува. Според пантеизма няма отделен Бог, вместо това, тяхната концепция за Бога се състои в това, което те наричат Божа сила (или жизнена сила). Те учат, че тази енергия или Божа сила произтича през всички живи същества – растения, животни и човешки същества. Тъй като тази Божа сила тече през всички нас, те правят логическият извод, че затова и ние трябва да сме богове или най-малкото част от Бога.

тук

Но нека видим само думите-Ново учение, новите хора, новата епоха, ново знание... Както и значението на думата Пан-ев-ритмия... :feel happy:

Днесъ всички казватъ: „Дѣ е писано за това ново учение?“ Казвамъ: „Ще го обуславя на Евангелието“. Ето кое е то. За него се говори: Кое е това ново учение, щото съ власть повѣлява и на нечистите духове и послушватъ го. Това е за новото учение, освенъ ако прѣводътъ е кривъ. Тогава, нека се сравни съ гръцкия. Съврѣменната култура се отличава съ своя широкъ замахъ. Въ всички епохи е имало опити за сближение на човѣцитѣ. Азъ употрѣбявамъ думата сближение въ смисълъ, сближение по особенъ начинъ, разумно сближение, защото има сближение между слуга и господарь, сближение между вола и господаря му. Сближение е това. Да, но разумно сближение трѣбва. Разумното сближение, въ съврѣменна научна форма казано, е актъ на човѣшкото съзнание. Има актъ на разумната човѣшка душа, защото нѣкои хора приематъ, че човѣкъ нѣма разумна душа.Човѣкъ има разумна душа. Щомъ двама души страдатъ еднакво, тѣ се разбиратъ. Слѣдователно, вие може да ме запитате: Защо сѫ страданията? Страданието, това е единъ великъ законъ, който примирява хората. И въ съврѣменния свѣтъ страданието сѫществува като единъ Божественъ актъ да сближава хората. Когато хората се сближатъ, туй великото, Божественото въ свѣта ще вземе друга форма. Това не значи, че ще изчезне отъ свѣта. Не, енергиитѣ само се мѣнятъ въ природата, не се измѣнятъ.
Кое е това ново учение?

Ето защо, когато говорите за Любовта, вие трябва да я разглеждате от положението на новия живот. Не е достатъчно само да казвате, че обичате, но изворът на вашата любов трябва да бъде голям – откъдето минавате, всичко да поливате. Това означават думите: „Любовта зло не мисли“. Вие казвате, че обичате някого, а не знаете какво обичате в него и къде е това, което обичате. Ще кажете, че обичате добротата или честността на някой човек. – Къде е добротата на този човек? Къде е неговата честност? Знаете ли на кое място на главата е изрязано доброто и честността на човека?

Добри и лоши условия

и т. н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Две характерни черти на мирогледа на Новата епоха са хуманизмът – вярата, че човекът е в основата си добър, свободен на действа, както желае, стига да не вреди на никого, и господар на собствената си съдба, и мистицизмът – вярата, че съществува един “духовен свят“, населен от духовни същества, по-мъдри от хората, които желаят да общуват с нас и да ни водят. Промяната на мирогледа на един човек се нарича “развиване или издигане на съзнанието“. Тук под “съзнание“ се разбира начинът на мислене и възприемане на действителността. Това “развитие“ може да стане постепенно и незабележимо, чрез слаби и ненатрапчиви въздействия. То може да стане и рязко вследствие на някакво драматично преживяване или изпадане в особено психическо състояние. Начините на постигане на тази промяна са напр. йога, трансцедентална медитация, приемане на психотропни вещества (лекарства и наркотици), методът Силва и много други сходни практики. Всички те боравят с понятията “себереализация“, “самоусъвършенстване“, “здравословен начин на живот“, “холистична медицина“, “овладяване на съзнанието“, “творчески интелект“, “развиване на творческия потенциал“ и други подобни.

Последователите на Новата епоха вярват, че с времето ще има достатъчно “посредници“, които ще повлияят на духовните вибрации на цялата планета, така че ще настъпи масово обръщане на хората към този тип съзнание. С тази цел през точно определени периоди от годината, напр. в средата на лятото, те изпълняват определени ритуали на специални места като напр. Стоунхедж, които се смятат за особени “енергетични точки“.

Тук е мястото да отбележим, че българското “Бяло братство“ или, както са известни, дъновистите, макар и отделна организация, се вписват напълно в схемата на това учение. Такова място, което “концентрира космическа енергия“, в България, според тях е районът около Седемте рилски езера. Всяка година през лятото там се организират дъновистки лагери и се провеждат конгреси. Чрез общи молитви, духовни песни, медитация и други духовни упражнения, които могат да са най-разнообразни, последователите на Новата епоха търсят контакт с духовния свят или с извънземен интелект. Тъй като липсва единно установено учение или организация, формите могат да бъдат най-разнообразни. Чрез всички тези практики се цели духовното повлияване на цялата земя и установяването на Новата епоха.

Източник

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Посветих доста време в опознаване на ученията и приликите и разликите между тях,кой какво прави и защо го прави....Тук ще кажа само:

Бъдете будни!

Пътят на българите е Пътя на Христос и Учителя !

:3d_023:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вижте аз на каква статия попаднах относно учението Ню Ейдж http://selenabg.com/...6-18-42-35.html Какво мислите вие ?

Струва ми се пълна измишльотина. <_< Няма да влизам в повече детайли.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някои точки са доста тенденциозни. Например: "Луцифер е истинския син на Бог" (според ню ейдж). Ами не е. Сега може да има някой друг автор от многото, които претендират да са ню ейдж, който да твърди нещо такова, но по принцип Луцифер е трябвало да ръководи земната еволюция - нищо повече. Но той затъва прекалено много в обвързаността си с материята и следва неговото падение. Така вместо да подпомага развитието на човечеството, той се превръща в сериозна пречка за осъществяването му.

 

В ню ейдж няма и преклонение пред творението, което да замества преклонението към Бог. Да, разбирането за Бог е различно от това на християнската религия, но той, а и духа като цяло се поставя винаги пред материалния свят.

 

П.П. Желателно е текстове на чужди езици да се превеждат преди да се публикуват.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност в английската статия в Уикипедия много неща свързани с ню ейдж са изложени много точно. Истинските ню ейдж автори са тези, които се предложили в ученията си нещо ново в сравнение с модерните за времето им духовни и религиозни течения.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ню Ейдж е една интересна смесица от бели и черни учители....с преобладаване на черните. 

 

Аз, разбира се, се изразявам толкова крайно, за да бъда по-поетичен.

 

Интересното е, че влиянието на Ню Ейдж върху хората е крайно. Ако се питате къде са източниците на съвременната комерсиализация, изострянето на противоречията, полюсаризацита на духовността, манията на хората за добруване, която доведе до банковата и т.н. кризи, това е Ню Ейдж. Движение на една загиваща епоха.....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимир, гледа ли видео материала? Той е със субтитри :)

В него, по мое мнение, има доста неща, които да те провокират и да отречеш, защото не са удобни.

Съжалявам за теб заради Алис Бейли... и за това, че някои от представите ти могат да бъдат разбити на пух и прах.

Също така съжалявам, че заради естеството на темата в лекцията се смесват духовното и конспирацията, защото според мен не е редно да бъде така. Между другото, макар да не съм адвентист, много ми допада принципността им за придържане към Словото и християнската доктрина. Този професор Уолтър Файт има да каже в лекциите си изумителни неща, разкриващо тълкувание на Библията и ценни за вярващите християни истини. Много е изобличаващ, препоръчвам го на всеки, който не се страхува.

Редактирано от no_self

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Гледал съм го преди. Нямам намерение да го гледам отново. И коя точно от представите ми трябва да бъде разбита на пух и прах? Към ню ейдж се отнасят някакви твърдения, но кой всъщност е авторът им не се споменава, а в действителност повечето автори, които се отнасят към ню ейдж не само че не споделят подобни възгледи, но пишат съвсем противоположни неща. Прави се опит да се придаде някаква систематичност и яснота, там където нея я няма. В основата на ню ейдж са автори, които дари да са знаели са изложили много малка част от познанието си и то в една голяма част символично. Останалото са малко успешни или почти безуспешни опити да се развие и обясни казаното от тях.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей Станимире,

нямам никакъв интерес към Ню Ейдж в момента, не зная с какво се занимават напоследък, нито какво пишат и не ме интересува, защото съм отегчена от това. Ако ти нямаш никакъв интерес към Библията, която се опитвам да изучавам напоследък и ми се отразява добре, докато не се отегча и от нея, няма да успеем да намерим допирна точка за съвместен диалог скоро. Ако смяташ, че има нещо по-дълбоко, което би могъл да споделиш по темата ще бъда много щастлива. Ако ли не, ще я караме както и досега - както дойде.

Редактирано от no_self

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според моето скромно мнение,

след като на 21.12.2012 нито имаше край на света, нито масово възнесение,

нито дойдоха извънземни да осъществяват контакти с нас

постепенно Ню-ейдж идеите ще излязат от модата, ще се позабравят, ще престанат да бъдат интересни

Ще се появи нещо друго....дано да е по-смислено

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да допълня само към по-горното - надявам се, че по метода на утаяването и филтрирането времето и животът ще изкристализират от тях истинските непреходни ценности, които бяха доста разводнени и леко замътнени, и че хората, които са следвали тези идеи, са вече събудени за Любовта.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×