Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Aliya

Защо се появява Юда всеки път, когато дойде живата истина

Recommended Posts

...

Пак ще попитам - възможно ли е било да се неутрализира предателството или, както казваш ти, на последиците от него, без да се извърши давление върху когото и да било, както и върху волята му?

В смисъл предателство пак има, но Исус бива спасен. По силите ли е било това на един Божествен план? И ако да - защо не е бил спасен?

Може би.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Исус разкрива на Юда Вселената: Духът и Самозараждането

...

Юда пита за съдбата на Адам и човечеството

Юда каза на Исус, "(Каква) е продължителността на времето което ще живеят хората?"

Исус каза, "Защо се чудиш на това, че Адам с неговият род ще живеят техния период от време в мястото където той получи неговото царство, с дълголетието с неговият властелин?"

Юда каза на Исус, "Умира ли човешкият дух?"

Исус каза. "Това е което Бог нареди на Михаил да даде назаем духът на хората, тъй че те да могат да му служат, но Великият нареди на Гавраил да даде духове на великият род без властелин над него - което е, духът и душата. Ето защо (останалите) от душите (54) ( - липсва една линия - ).

...

Юда каза на Исус, "Виж, какво ще правят тези, които са кръстени в твоето име?"

Исус каза. "Воистина (ти) казвам, това кръщение(56)(...) моето име(- липсват около девет реда -) не мен. Воистина ти казва(м), Юда, (тези които) принасят в жертва на Саклас(...) Бог (- три реда липсват -) всичко което е пагубно.

"Но ти ще надминеш всички тях. Ти ще принесеш в жертва тялото, което ме облича...

Из "Евангелие на Юда"

Значи, за да се родим от вода и Дух, трябва да пожертваме телата си, не буквално, но да не зависим от тях. Да се откъснем от материята, желанията си, а това е болезнено.

Като не разбират законите на живота и не познават себе си, хората се чудят откъде идват противоречията. Те не подозират, че сами ги създават. Причините за нещастията, страданията и противоречията на хората се крият в тях. Те имат слабости, недъзи, които ги отклоняват от правия път на мислене. Тази е причината, където хората имат различни идеи, различни разбирания. За пример, някой гледа на Бога като на същество, от което може само да изисква. Значи, Бог е длъжен само да дава и да помага, а човек е свободен от всякакво задължение към Него. Да мислиш така, това значи сам да си създадеш противоречия. Друг пък гледа на Любовта като на благо, което се отнася само до него. Той мисли, че като обича нещо, никой друг няма право да се ползва от него. Това разбиране на Любовта е създало робството. Ако обичаш някой човек, пазиш го само за себе си; ако обичаш някой предмет – дреха, обувки, книги, пазиш ги добре, да ти служат повече време. Не ги ли обичаш, ще ги захвърлиш настрана. Това не е Любов. Истинската Любов внася разширение в човешката душа. Щом обичаш някого, ще го оставиш свободен. Нека и другите хора се радват на този човек. Обичаш някоя дреха, някоя книга, остави и другите да се радват на тях.

Светът се нуждае от хора с широки и благородни сърца, със светли умове и с възпитана воля. Само такива хора могат да любят Бога и да Му служат. На тях само може да се разчита, те могат да победят. Всички останали – българи, французи, германци, англичани, руснаци, ако не любят Бога, повече ще се заробят. Ако слънцето и звездите не вършат работата си, както трябва, и те ще объркат пътя си. Ако земята не върви по определения си път и тя ще се изгуби някъде. Целият свят ще се обърка, само Бог ще действа разумно и ще създаде нова вселена, нов свят, нов космос. Всичко е в Бога и всичко от Него произлиза. – Кой ще победи сега? – Бог ще победи. Победата е в ръцете на добрите, разумните, възвишените същества, които вървят в Божия път и изпълняват законите Му.

Дошло е вече времето за пресяване на хората. Който служи на Бога е и готов да направи жертва за Неговата Любов, Правда, Милосърдие, Добродетел, добро го чака. Който не е готов за никаква жертва, смърт го чака. Ще умре и няма кой да го погребе. Божието благословение не може да се излива върху него. Човек е дошъл на земята да се учи, а не да благува. Царството Божие не е дошло още между хората. Земята е опитно училище, работилница, в която огън гори, чукове се вдигат и слагат; дъски се стържат с рендета, метали се топят и т.н. След всичко това хората очакват ред и порядък на земята. Преди да дойде този порядък, те ще минат през безпорядъка на света. Всяко нещо, което излиза от работилницата, трябва да бъде добре направено. Докато е на земята, човек трябва да работи, за да извае нещо хубаво от себе си, че като влезе в духовния свят, да го приемат направо, да не го връщат назад. Можете ли да пуснете една кална, нечиста жаба в чистия извор? Попадне ли в извора, тя ще го размъти и вие не можете да пиете от неговата вода. За да се ползвате и вие и окръжаващите от чистия извор, трябва да извадите жабата навън. Духовният свят е подобен на чистия извор. Който влиза в него, трябва да бъде чист. Не е ли чист, ще го изхвърлят навън, както изхвърлят жабата от чистия извор...

Помнете: всяка постъпка, която не се основава на Любовта, не е права, не е Божествена. – Какво направиха евреите с Христос? – Разпнаха Го. – От Любов ли Го разпнаха? – От ревност. За да запазят учението на Моисей, те разпнаха Христос и казваха: „Бог е говорил на Моисей, но на този не е говорил“. Откъде знаеха те, че Бог е говорил на Моисей, а на Христос не е говорил? Като защитаваха Моисей, те очакваха да получат Божието благословение. Ако искате да получите Божието благословение, вървете в правия път. Изкривите ли пътя си, губи се благословението...

Христос казва: „Ако ме любите, ще опазите моя закон. Нова заповед ви давам: Да имате Любов помежду си“. С други думи казано: Служете на Бога с Любов. Нека Любовта бъде подбудителна причина в мислите, в чувствата и в постъпките ви. Само така ще познаете Бога, защото където е Любовта, там е Бог. Само по този начин ще дойдете в съгласие помежду си. Остане ли едни други да се убеждавате, нищо не се постига. Нито се убеждавайте, нито отричайте нещата.

Един от важните въпроси на съвременните хора е кой ще победи в сегашната война. Казах и пак ще повторя: Бог ще победи. – Защо? – Защото воюва с Любов. Ние сме против всички войни, които стават без Любов. Ние сме за живота, който се изявява чрез Любовта. Блажен е онзи, който живее и страда с Любов. Нещастен е онзи, който живее, мъчи се и страда без Любов. Щом прилагате Любовта, свободни сте да правите, каквото искате: ще пиете, но чиста, кристална вода; ще ядете, но чиста, доброкачествена храна. Може ли някой да превърне водата във вино, той има право да пие от него.

Служение с Любов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Въпреки, че не се чувствам готова да навлизам в тази материя, ще се опитам да споделя мислите си.

Юда, както и всички Ученици на Христос са знели, Христос им е казал, че ще бъде предаден от един от Тях. И тук възниква дилемата. Христос е начертал плана, Божественият план... и идва моментът на избора. Учениците са поставени пред тежък избор: да се включат ли в изпълнението на Божестения план или не. Юда се включва и планът е изпълнен. Юда е ИЗБРАЛ да въплати този план. Всеки един от Учениците до определн момент е бил потенциален Юда и е имал време да помисли дали има сили да поеме тази отговорност. Въпросът ми е каква е била Волята Божия? Да се изпълни планът и да се обеденят Материята и Духът чрез предателството на Юда, или те завинаги да си останат от двете страни на необятното? Според мен това предателство е била именно онази чиста и искрена Любов, която ние хората не виждаме все още. Онази жертва, която дори най-достойните не са готови да направят. Юда не е бил нито случаен Ученик, нито случаен Човек.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Антон_

Може ли да вляза леко в защита на Юда?

Представете си го в групата на тримата най-добри ученици на Христос - заедно с Мария Магдалина и Йоан.

Чели ли сте евангелието на Мария Магдалина?

Единствен Юда е бил достатъчно силен по дух, за да може да изпълни заръката на Христос.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си

Ако следваме първата заповед и възлюбим Бог с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си разум, то ще сме възлюбили и волята Му - ще възлюбим това, което се е случило и начинът, по който се е случило, защото ще го приемем в душата си и ще осъзнаем смисъла с разума си.

Ако следваме втората заповед, няма да различаваме отвън и вътре в себе си предателство, а ще осъзнаем, приемем и възлюбим това, което е ближният ни, защото така възлюбваме това, което носим в себе си ние самите.....

Лично мнение само...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нима мислиш че силните по дух си слагат въжето? Защо 2000 години името му е нарицателно за предател?

Ако е необходимо за цялото човечество - да!!! Тук не разглеждаме злободневна тема.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Антон Каро

Може да се погледнат нещата и така -

Юда е изпълнил молбата на Исус, защото той единствен е разбирал какво стои зад действията му - че реално той не е предател.

Мария Магдалина и Йоан не са можели да я свършат тази работа.

Останалите апостоли са били с по-прости разбирания за живота и за тях би било недопустимо да свършат това велико дело.

А това как Църквата третира Юда, си е нейн проблем.

И една лека препратка - същата история е и с Луцифер - единственият, който може да понесе бремето и дисбаланса на негативните човешки страсти и илюзии, за да ги трансформира в положителни.

Знаете какво значи Луцифер на латински - Носещ Светлина. Това е братът на Христос. На него е поверена работата по въздигане на човечеството.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Абе то хубаво да обичаш ближния, напълно съм съгласен, но ако човек обича примерно акулите и дори е решил да се грижи за някоя и да я храни, трябва ли да влиза при нея във водата? Значи любовта си е любов; да не съдим – да, съгласен съм; да сме загрижени за ближния – да... Обаче да не се съобразим с това, че насреща ни има акула, а не нещо друго е доста неразумно и неизменно ще платим скъпо. Никой не е казал, че предателите не са хора, че трябва да ги обичаме по-малко. Не, но не можем да доверим живота си на човек, който вече веднъж се е опитал да ни убие. Докато наличието на доверие, неизменно говори за наличието и на любов, липсата на доверие не е задължително липса на любов.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Антон Каро

Обичай ближния си.

Хубаво звучи.

А като обърнем фразата, също звучи хубаво -

Ближи обичния си.

За акулите и предателството - вероятно вече стана ясно как гледам на въпроса, няма нужда да пускам грамофона...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами предателството си съществува – факт. И ако се опитваме да изкараме Юда светец – добре, няма проблем. Но въпросът е, че в хилядите случаи на предателство в ежедневието ни, нещата стоят по съвсем друг начин. Предателите съвсем откровено се стремят да навредят, липсва всякаква чистота на мотивите им. Какво разкрива Библията – една историческа случка или символично отразява един аспект от човешките взаимоотношения + един закон при проявлението на противоположностите (не само в човешкия живот, но като цяло в Космоса)? Това ще оставя на всеки сам да си отговори.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би сте чели и знаете, че с идването на Великия Учител на Земята по същото време се прераждат и всички пророци от Стария завет и ученици на Христос от Новия завет. Знаете ли кой е преродения Юда от обкръжението на Учителя? Това е бившия православен свещеник Симеон Арнаудов обладаващ силен глас и качества на отличен певец. Завършва живота си в старост със самоубийство в общежитие за стари хора. Сам той за себе си казва , че не е послушал нито един съвет на Учителя и приема това като голямо свое непослушание. Източник на тази информация е "Изгревът на Бялото Братство пее учи и живее" от Вергилий Кръстев.Номера на тома ще напиша по-късно - ако някой се заинтересува.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами предателството си съществува – факт. И ако се опитваме да изкараме Юда светец – добре, няма проблем. Но въпросът е, че в хилядите случаи на предателство в ежедневието ни, нещата стоят по съвсем друг начин. Предателите съвсем откровено се стремят да навредят, липсва всякаква чистота на мотивите им. Какво разкрива Библията – една историческа случка или символично отразява един аспект от човешките взаимоотношения + един закон при проявлението на противоположностите (не само в човешкия живот, но като цяло в Космоса)? Това ще оставя на всеки сам да си отговори.

Привличаме нещата,от които имаме нужда,включително и предателствата,в контекст на кармата.

Вие следва да сте наясно:решителните събития в еволюцията на човечеството трябва да настъпят,и те настъпват с помоща на избрани личности.

Техните души напускат духовния свят и се инкарнират без оглед на това,дали са напълно подготвени,защото те всъщност се инкарнират заради човечеството.

И може би често става така,че за да се появи подходящата личност в точно определения исторически момент,се налага даден кармически път да бъде

преждевременно прекъсван или всячески удължаван.Над тези личности надвисват такива съдби,които нямат нищо общо с тяхната предишна карма...

Откровенията на Кармата,Р.Щайнер

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен предателството като усещане съществува само в човека, който се чувства предаден. Иначе промяната на състоянията е най-естествения процес. Нима цветовете се чувстват предадени, когато увяхват, за да може дървото да върже плода? Нима малките плодчета, които нашата слива изхвърля всяка пролет, за да може да изхрани останалите, трябва да се чувстват предадени? Нима листата наесен се чувстват предадени?

Когато настъпи моментът, ако сами не "предадем" старата форма, ако не предадем пашкула, за да излезе пеперудата, пеперудата и пашкула ще загинат заедно...

Всъщност за мен темата е формулирана малко по-различно - Юда се появява тогава, когато е време да се появи Живата Истина - да възкръсне старата форма, за да запази Духа.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Привличаме нещата,от които имаме нужда,включително и предателствата,в контекст на кармата.

Да, но това не прави предателите герои. Защо все разглеждаме темата от гледна точка на предадения – дали това, което му се е случило е заслужено, дали съди предалия го и т.н.? Дали човекът е предател зависи не от това как другите го оценяват. Толкова ли е трудно да се разбере, че същността на предателството е човек да се откъсне от божествената природа, от Бог, от учителя си, от цялото, т.е. с действията си да им се противопоставя и изолирайки се от тях по собствена воля, всъщност се изолира от духовния живот. Не става въпрос за това, че предателят ще навреди на предадените, а за скъсване на вътрешната връзка с тях. За предадените предателството е просто едно изпитание, но за предателя то е отделяне за много дълъг период от време. И пак повтарям: това се случва реално.

Вие следва да сте наясно:решителните събития в еволюцията на човечеството трябва да настъпят,и те настъпват с помоща на избрани личности.

Техните души напускат духовния свят и се инкарнират без оглед на това,дали са напълно подготвени,защото те всъщност се инкарнират заради човечеството.

И може би често става така,че за да се появи подходящата личност в точно определения исторически момент,се налага даден кармически път да бъде

преждевременно прекъсван или всячески удължаван.Над тези личности надвисват такива съдби,които нямат нищо общо с тяхната предишна карма...

Откровенията на Кармата,Р.Щайнер

Това се отнася по-скоро за Христос, отколкото за Юда.

Шансът падналия плод да намери подходящи условия не е голям, но плодът и в двата случая изгнива. Остава семенцето, не плода. Предателството обаче е подобно на откъсване на плода от дървото, когато семенцето още не е узряло за да поникне.

Всъщност ако трябва да сме честни имаме включените в Библията евангелия, където ясно се казва, че Юда е предател и едно евангелие от Юда, с поне за мен неясна достоверност, където събитията се представят като дирижирани. Остава въпросът: защо е било необходимо Юда да се прави, че предава Христос? Каква е ползата? Да може да изпъкне величието на Христос? (Какво тщеславие би означавало това!!!)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Всъщност ако трябва да сме честни имаме включените в Библията евангелия, където ясно се казва, че Юда е предател и едно евангелие от Юда, с поне за мен неясна достоверност, където събитията се представят като дирижирани. Остава въпросът: защо е било необходимо Юда да се прави, че предава Христос? Каква е ползата? Да може да изпъкне величието на Христос? (Какво тщеславие би означавало това!!!)

E, Стан, ако трябва да сме честни, ще се сетиш и за това, че включените в достигналата до нас Библия са избрани, че и поизменени, няколко века по-късно, със съмнително добри намерения.

Ще припомня нашия по-ранен диалог, който аз прекъснах, за да не те притискам към смяна на гледната точка (хубаво е това да става постепенно и по собстено желание):

...

Пак ще попитам - възможно ли е било да се неутрализира предателството или, както казваш ти, на последиците от него, без да се извърши давление върху когото и да било, както и върху волята му?

В смисъл предателство пак има, но Исус бива спасен. По силите ли е било това на един Божествен план? И ако да - защо не е бил спасен?

Може би.

Отговаряш с "Може би." (аз бих отговорила по-категорично, най-малкото защото ми е трудно да съпоставя по сила и възможности скромната човешка свободна воля, в случая на Юда, с Божията воля), но и при този отговор е хубаво да продължим нататък. Щом искаме да разсъждаваме непредубедено, следва да се запитаме - "Защо Исус не е бил спасен?"

А на въпроса ти "Каква е ползата?", отговор може да се даде, ако се разсъждава по въпроса "Как, по какъв начин Исус спасява човечеството?" Или направо - "Можел ли е Исус да стане наш спасител, връзка между нас и Отца си, ако не стане Христос?"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

E, Стан, ако трябва да сме честни, ще се сетиш и за това, че включените в достигналата до нас Библия са избрани, че и поизменени, няколко века по-късно, със съмнително добри намерения.

Така е, но те дори и да са частично редактирани все пак са автентични. Има апокрифни евангелия, но въпросът е дали евангелието от Юда и по-точно този текст, който е разпространен под това име е действително апокрифно евангелие.

Пак ще попитам - възможно ли е било да се неутрализира предателството или, както казваш ти, на последиците от него, без да се извърши давление върху когото и да било, както и върху волята му?

В смисъл предателство пак има, но Исус бива спасен. По силите ли е било това на един Божествен план? И ако да - защо не е бил спасен?

Да, може би, ако е било част от плана. Но в действителност спасението на Христос (разбира се умира само личността) не е. Планът си има свои цели, които да се осъществят без значение дали Христос ще умре или не. Това е просто една подробност от гледна точка на осъществяването на плана, която подробност е зависила и в крайна сметка е била решена от човешката свободна воля. Защо изключваш свободната воля? Планът си е план, но той е зависим от нея в детайлите си. Та хората могат да унищожат и планетата ако пожелаят. Да, планът предвижда и тази възможност. Темата за божествения план е сложна и смятам засега да я оставя. Планът, според мен, това се създадени образи в причинния свят, които представляват прототип на това, което в бъдеще трябва да се въплъти във по-плътна физическа форма. Факторите, които влияят на това проявление, на начина, на сроковете за проявление са изключително много. Заложеното непременно ще се прояви, независимо от човешката свободна воля, но последната има изключително силно влияние върху параметрите на това проявяване.

А на въпроса ти "Каква е ползата?", отговор може да се даде, ако се разсъждава по въпроса "Как, по какъв начин Исус спасява човечеството?" Или направо - "Можел ли е Исус да стане наш спасител, връзка между нас и Отца си, ако не стане Христос?"

Не разбирам добре написаното, но ми се струва, че излизаш от контекста на евангелието от Юда, в който бе зададен въпросът ми.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

E, Стан, ако трябва да сме честни, ще се сетиш и за това, че включените в достигналата до нас Библия са избрани, че и поизменени, няколко века по-късно, със съмнително добри намерения.

Така е, но те дори и да са частично редактирани все пак са автентични. Има апокрифни евангелия, но въпросът е дали евангелието от Юда и по-точно този текст, който е разпространен под това име е действително апокрифно евангелие.

...

Виж, може би не съм била ясна, с тези думи аз не настоявам за истинност на евангелието на Юда. И въобще не се базирам на него в следващите разсъждения, просто продължих предишния ни диалог с теб.

...

Пак ще попитам - възможно ли е било да се неутрализира предателството или, както казваш ти, на последиците от него, без да се извърши давление върху когото и да било, както и върху волята му?

В смисъл предателство пак има, но Исус бива спасен. По силите ли е било това на един Божествен план? И ако да - защо не е бил спасен?

Да, може би, ако е било част от плана. Но в действителност спасението на Христос (разбира се умира само личността) не е. Планът си има свои цели, които да се осъществят без значение дали Христос ще умре или не. Това е просто една подробност от гледна точка на осъществяването на плана, която подробност е зависила и в крайна сметка е била решена от човешката свободна воля. Защо изключваш свободната воля? Планът си е план, но той е зависим от нея в детайлите си. Та хората могат да унищожат и планетата ако пожелаят. Да, планът предвижда и тази възможност. Темата за божествения план е сложна и смятам засега да я оставя. Планът, според мен, това се създадени образи в причинния свят, които представляват прототип на това, което в бъдеще трябва да се въплъти във по-плътна физическа форма. Факторите, които влияят на това проявление, на начина, на сроковете за проявление са изключително много. Заложеното непременно ще се прояви, независимо от човешката свободна воля, но последната има изключително силно влияние върху параметрите на това проявяване.

...

Сигурен ли си в подчертаното от мен, че го твърдиш така категорично? Ами ако не е подробност? Можел ли е Исус да изпълни мисията си, ако не умре на кръста?

И въобще не съм сигурна, че хората могат да унищожат планетата, ако пожелаят. Макар че не подценявам свободната им воля. Дори и съвкупната човешка воля на много хора е незначителна, спрямо Божията воля. А в случая ти съизмерваш волята на един единствен човек Юда, та дори и да е ученик, посветен, с Божията воля

...

А на въпроса ти "Каква е ползата?", отговор може да се даде, ако се разсъждава по въпроса "Как, по какъв начин Исус спасява човечеството?" Или направо - "Можел ли е Исус да стане наш спасител, връзка между нас и Отца си, ако не стане Христос?"

Не разбирам добре написаното, но ми се струва, че излизаш от контекста на евангелието от Юда, в който бе зададен въпросът ми.

Както казах по-горе, не се базирам на евангелието на Юда, задавам въпросите по принцип и според мен те са ключови. Ако искаш помисли върху тях.

Редактирано от Диана Илиева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Антон Каро

Нали помните великата реплика "Организмът е съвкупност от клетки", която героят на Тошко Колев казва във филма Двойникът?

Е, в този тон, бих казал:

СЛОВОТО Е СЪВКУПНОСТ ОТ БУКВИ

но

Буквите не правят Словото.

Мислете, като се хващате за буквата.

Лек ден

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сигурен ли си в подчертаното от мен, че го твърдиш така категорично? Ами ако не е подробност? Можел ли е Исус да изпълни мисията си, ако не умре на кръста?

И въобще не съм сигурна, че хората могат да унищожат планетата, ако пожелаят. Макар че не подценявам свободната им воля. Дори и съвкупната човешка воля на много хора е незначителна, спрямо Божията воля. А в случая ти съизмерваш волята на един единствен човек Юда, та дори и да е ученик, посветен, с Божията воля

За да се отговори на въпроса „Можел ли е Исус да изпълни мисията си, ако не умре на кръста?“ първо трябва да си отговорим на въпроса „В какво точно се е състояла мисията на Христос?“. И може би християнството щеше да е много по-истинско и духовно, ако почиташе живия вместо разпънатия Христос, но това е дълга и отделна тема. Не съизмервам волята на Юда с Божията воля. Даже въобще не съм я споменал. Юда предава Христос, но хората Го осъждат и разпъват на кръста.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, но това не прави предателите герои. Защо все разглеждаме темата от гледна точка на предадения – дали това, което му се е случило е заслужено, дали съди предалия го и т.н.? Дали човекът е предател зависи не от това как другите го оценяват. Толкова ли е трудно да се разбере, че същността на предателството е човек да се откъсне от божествената природа, от Бог, от учителя си, от цялото, т.е. с действията си да им се противопоставя и изолирайки се от тях по собствена воля, всъщност се изолира от духовния живот. Не става въпрос за това, че предателят ще навреди на предадените, а за скъсване на вътрешната връзка с тях. За предадените предателството е просто едно изпитание, но за предателя то е отделяне за много дълъг период от време. И пак повтарям: това се случва реално.

Ако аз предам престъпник /убиец или крадец/ на полицията,то аз ставам автоматично предател спрямо него,значи ли,че съм се откъснала от Божествената природа,от Бог...

Аз като предател ще навредя на предадените от мен...Това може да се случи в реално време..:sleeping: .???

Вие следва да сте наясно:решителните събития в еволюцията на човечеството трябва да настъпят,и те настъпват с помоща на избрани личности.

.

И в двете посоки.

Единствено Христос, като същество от най-високо йерархично ниво, е извън кармата,но това автоматично го прави недосегаем за обикновените хора,

тоест такова случайно лумпенско предателство просто не е възможно да се състои,освен ако не влиза в Божия план ...В противен случай принизяваме

съществото ХРИСТОС до човека Исус,който е бил съсъд на великия Дух...

Колкото до евангелията,писани са много по-късно,и то не от участниците в събитията...Да не говорим за редакциите и подборките на официалната вече църква ...

Прекалено много несигурни неща се нареждат в историята,и лично аз предпочитам да се осланям на алтернативните и апокрифните евангелия,поне поповете не са имали

достъп и възможност да ги изманипулират...Не случайно например не дават гласност и крият вече няколко десетки години Свитъците от Мъртво море...Едва ли са само те.

А за Мистерията на Голгота смятам да отворя нова тема,защото е недопустимо невежеството относно нейното значение като централно събитие в цялата история на човечеството.

Редактирано от Мария-София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Имам едно по-различно виждане за Юда.:rolleyes:

Юда е един от най-просветените евангелисти и най-приближени до Христос,

от най-вътрешния кръг.Той е една много напреднала душа в духовния път,която приема да направи

огромна саможертва.Целта изобщо не са 30-те сребърника.....А изпълнението на

Божествения план за Мистерията на Голгота.Като допълнителна екстра

към тази жертва следва и оплюване и отхвърляне в следващите няколко хиляди години......

Тази задача не е по силите на обикновен предател.:sleeping:

Точно така. Исус е помолил Юда да го предаде.

Прочетете Евангелие на Юда.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Ако аз предам престъпник /убиец или крадец/ на полицията,то аз ставам автоматично предател спрямо него,значи ли,че съм се откъснала от Божествената природа,от Бог...

Аз като предател ще навредя на предадените от мен...Това може да се случи в реално време..:sleeping: .???

Предател ставаш дотолкова, доколкото той ти се е доверил по някакъв начин. Освен това връзката и съучастието с престъпника е нещо нежелателно. Такива връзки е добре да бъдат прекъснати. Да възпрепятстваш престъпника (разбира се в границите на разумното) в правенето на престъпления не е вреда, дори и спрямо самия престъпник.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Юда: най-необходимият виновник" статия:

http://www.liternet.bg/publish5/hkarastoianov/iuda.htm

Мен ме вълнуваше по-скоро тази тъй устойчива конструкция "Юдина целувка", която те обрича на вечен позор и омерзение и която е най-страшната възбрана пред правото ти на собствен избор В КОГО ДА ВЯРВАШ! По-страшна е дори от неверието, не намирате ли?! Това е страшно. Защо й е било на Църквата да проявява такава жестокост - Юда единствен няма да бъде никога опростен. Самият факт, че има някаква простъпка без шанс за опрощение, вече е ужас някакъв. При това, конструкция, която дефакто противоречи на писанието - но Църквата отказва да прочете тези места добронамерено. Това не е случайно, нали? Това има някаква цел. Ето, това ме интересуваше. Сигурно не съм го постигнал, ...Христо Карастоянов

И още един анализ:

http://bgsahajayoga.wordpress.com/2009/11/19/a%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B2-%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82/

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Ако аз предам престъпник /убиец или крадец/ на полицията,то аз ставам автоматично предател спрямо него,значи ли,че съм се откъснала от Божествената природа,от Бог...

Аз като предател ще навредя на предадените от мен...Това може да се случи в реално време..:sleeping: .???

Предател ставаш дотолкова, доколкото той ти се е доверил по някакъв начин. Освен това връзката и съучастието с престъпника е нещо нежелателно. Такива връзки е добре да бъдат прекъснати. Да възпрепятстваш престъпника (разбира се в границите на разумното) в правенето на престъпления не е вреда, дори и спрямо самия престъпник.

Просто съм станала свидел на престъплението и съм повикала полиция???

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×