Jump to content
Порталът към съзнателен живот
solej

Какво мислите за духовната дейност на Михаил Иванов?

Recommended Posts

...когато дойдат чужденците ,които са негови последователи, в лагера на Рила..Част от нас искат непременно да ги вкарат в ''правия път''.И започват едни обяснения кой е най-великият Учител.

От една страна не харесваме Михаил Иванов ,защото е някакъв... ,а от друга -не отказваме да посетим братските групи във Франция,Италия,Испания...Защо отиваме на ''духовен обмен'' там, след като за огромна част от членовете им Учител е Михаил Иванов? Не е ли това висша форма на духовно лицемерие? Или предпочитате да се правим ,че то не съществува? Това е все едно хем да не харесваш съседа си ,хем да му ходиш на гости или да искаш помощ от него ,когато имаш някаква нужда.

Да се крие Истината беше метод на една политическа система ,която не обичаше духовността и гонеше хората от храма.Надявам се ,че ние сме различни.Аз вече писах ,че е необходима и официална позиция по този проблем.А не само да чакаме някой да ни помогне за изграждането на някой център или издаването на някои книги /Поне част от средствата в от 1990 г до 2000 г бяха от чужбина/.Защо не попитате каква беше ролята на последователите на Михаил Иванов за изпращане на различни помощи за някои по-бедни братя и сестри в началото на прехода? И дали споделят вашето мнение онези ,които останаха без работа и благодарение на помощта им успяха да си намерят такава в чужбина?

Мда, чак сега разбрах същността на темата.

И тъй като аз самата не се чувствам обвързана, нито с българските, нито с чуждите последователи, нито с някаква официална позиция и въобще бях несведуща относно обстоятелствата, изнесени в този пост, бях в недоумение и изказах своята лична позиция. Тя не се променя. Каква е официалната - не знам, аз нямам намерение да се ползвам от т.нар. "духовен обмен", нито да вкарвам някой в "правия път".

Но ако положението е такова, каквото го описва solej, то ... нямам думи. Жалко, че и в тази сфера от живота ни се повтаря циничната максима - Кой каквото и да ти говори, имай предвид, че става въпрос за пари

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен най-мръсното е, че винаги се намира повод да се плюе по братята и сестрите от България. Като ядяли си приказвали, не казвали молитви, като видят пари едва ли не забравяли и майка си, в книгате "Изгревът" са били събрани фантазиите на тогавашното братство и т.н.

Михаил Иванов не ме интересува. Ние не знаем каква е истината. Но това, което понякога правим едва ли е в хармония с заръките, които Учителя ни е оставил.

Светъл ден!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Днес много хора искат да видят Христа. – Защо? – Да ги направи щастливи, да благуват. Като казвам това, не засягам вашия живот. Стремежът ви да се храните и обличате добре е естествен. Това желание е честно и благородно. Друг е въпросът, ако човек е осигурен и се стреми към осигуряване. Това желание е неестествено, незаконно. Какво печели човек, ако целия ден умът му е зает с мисли за пари, за къщи, за ядене и пиене, за даване тоя-оня под съд? Това е безсмислен живот. Човешкият живот е нареден по човешки, по своя собствена система. Животът на сегашните хора не е абсолютно Божествен. По форма и съдържание е Божествен, а по проява е човешки. Казано е в Писанието: „Образът на тоя свят прехожда“. – Защо? – Защото Отец не го е насадил. Казано е: „Всяко дърво, което Отец ми не е насадил, ще се изкорени“. Значи човешкият свят ще се изкорени, а Божественият ще остане. „И отиде след Него.“ Митарят разбра, че човешкият свят отхожда, и напусна митарницата по-рано, за да разбере и научи вътрешния смисъл на живота. Това значи да разбере човек, че е осигурен. Едно се иска от вас: да обичате братята и сестрите си. Ако обичаш, както трябва, няма да се намери брат или сестра в света, които да не отворят сърцето си за тебе и ти помогнат. Ако похлопате на някое сърце и не ви се отвори, нямате Любов в себе си. При когото и да отидете, щом имате желание да помагате, всеки ще ви отвори. Ако искате света да се оправи, прилагайте Любовта. Да приложите закона на Любовта, това значи да служите даром. Майки и бащи, ученици и учители, духовници и пасоми, управници и управляеми, служете даром. Както съществува закон на Любовта, така съществува закон на дарбите и добродетелите. Това са методи, които се изучават в Божественото училище, а резултатите им се виждат на земята. „Дойди след мене!“ Сега аз говоря принципно за митаря, като единичен и като колективен живот. Тоя митар е живял преди две хиляди години, но живее и днес. Много от вас се намират в голямо противоречие, страхуват се от живота, не знаят как ще го прекарат. – Добре ще го прекарате. – Тогава защо страдаме? – Защото не прилагате живите закони на Любовта, Мъдростта и Истината. Хората страдат, защото не познават Господа. Срещна някого и го питам: Познаваш ли Господа? – Не Го познавам. Казвам: „Ако човек не познава Господа, от Когото получава всички блага, какво може да очаква от своя подобен?“

Христос казва на учениците си: „Плът и кръв не са ви открили това, но Отец ми, Който живее във вас. Никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го привлече“. Казваш: „Еди-кой си ме привлече към себе си“. – „Не си прав“. Само Отец може да привлече човека към себе си. – Защо само Отец привлича хората? – Защото Той е Любов. Само Любовта носи живот. Христос казва: „Аз дойдох да им дам живот и то преизобилно“. – Какъв живот? – Който носи Любовта. Кой не търси тоя живот? Който приеме тоя живот и разбере Христа, в него ще стане коренна промяна. Повечето хора са далеч от тоя живот, затова са недоволни едни от други и виждат само погрешките си. Често при мене идват хора да ме изпитват, да видят наистина ли съм такъв, за какъвто ме смятат. Те ме изпитват, но и аз ги изпитвам. Казват: „Ние мислихме, че си светия, а ти си бил обикновен човек“. – По-добре да мислиш, че съм обикновен човек, отколкото днес да ме хвалиш, а утре да ме кориш. Така не се постъпва. Който може да укорява човека, може и да го бие...

Това е законът, който Христос е изказал чрез стиха: „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери“. Следователно, когато търсим Божественото, трябва да пристъпваме с всичката си искреност. От вас се иска абсолютна искреност, абсолютна чистота и абсолютно знание. Ако вярвате, че има закон, който регулира отношенията в света, той ще ви заведе при Великия Източник на живота. Да намерите Божественото в себе си, това значи да намерите Христа. Като Го намерите, животът ви ще се осмисли. В който дом влезе Христос ще донесе мир между мъжа и жената, между децата и родителите. Тоя дом ще бъде пример за всички. Дето има мир и хармония, там е Любовта. Бог привлича всички хора при Сина, Който е изявление на Неговата Любов. И тъй, освободете се от заблужденията и не питайте де е Христос и как може да Го намерите. Жената може да намери Христа в мъжа, а мъжът – в жена си. Братът може да намери Христа в своята сестра, а сестрата – в брата си. Обаче, който изгуби Любовта си, ще изгуби и Христа. – „Аз търся Любовта.“ – Ще я търсиш, разбира се. Любовта е Бог, Който осмисля живота. Когато намериш Господа, т.е. Любовта, твоето свръхсъзнание ще се пробуди и ти ще минеш от физическия свят в духовния и от духовния в Божествения. Минаването от единия свят в другия не може да се опише с думи. Само виждането ще покаже какви са тия светове. Виждането има отношение към възприемането на Любовта. Обаче вие сте още в предисловието на Любовта. Това, което наричате любов, е според българите „сляпата събота“. Днес между хората действа сляпата любов. В бъдеще ще дойде великата Любов, която ще работи за обединяване на всички души в едно цяло – служители на Бога. Мъже, жени, деца, това са обекти, чрез които се проявява законът на Любовта. Хиляди същества са работили на земята и в невидимия свят, за да създадат условия за изявяване на Великия Господ като Любов. Това, което иде сега в света, е толкова велико, че всички ангели надзъртат от небето да видят какво иде и какво става на земята. Цялото небе, цялото Битие се интересува от това.

Велик момент настъпва! Изявяването на Великия Господ се очаква с интерес от всички добри, разумни и възвишени същества. Тия, у които съзнанието е пробудено, ще възприемат Божия лъч и ще възкръснат. Останалите, на които съзнанието не е пробудено, ще спят. Казано е в Писанието: „Будни бъдете, защото не знаете в кой час или в кой ден ще дойде Бог“. Това е оня тържествен час, в който Христос ще мине край твоята митарница и ще каже: „Дойди след мене!“ Ще бъде ли съзнанието ти будно или ще кажеш: „Господи, почакай малко, имам да уредя някои сметки с митарницата“. Извика ли те Господ, веднага тръгни след Него. Никакво уреждане на сметките, никакво чакане! Веднага ще ликвидираш с всички сметки, моментално ще решиш въпроса. Никаква философия! Че така било писано, че иначе било писано. Писаното ще се тълкува от нашата будна душа. Само тя познава истината. Това означава стихът: „Всички ще бъдем научени от Господа“. Няма да се учите от човеците, но от Господа. И аз няма да ви уча, но искам да ви освободя от всички заблуждения, които са вложени във вашите умове. От неправдата помен няма да остане. От старите вярвания също помен няма да остане...

Дойди след Мен

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Eто, аз съм една от тези, дето се чудеха, защо съществува подобна тема.

И доста време се въздържах от коментар, а не че нямам собствено отношение към въпроса.

Надявах се дори, темата да затихне.

Това са и моите мисли, изразени по най-добрия начин.

Иска ми се да кажа на всеки от вас, който е писал ( и положително, и отрицателно): Човече, представи си, че ти си положил толкова усилия и труд в дадена посока с идеята за по-добро ... и си представи тези думи, казани по твой адрес!

Надявам се темата да бъде затворена, но не от модератор, а от нашите усти.

Критиката има смисъл, когато е градивна, а и тогава не винаги.

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Каквото е съотношението на причината към следствието, такова е на Учителя към Михаил Иванов. Това следствие породи множество други следствия от своя страна, с които ние, днешните последователи на Учението, можем да се идентифицираме или - не. Причината е наясно със своите следствия!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Braman ,много добре знаеш ,че проблемът не е ''плюенето '' /критиката/ към някои от Братството в България.Просто такава е истината.А и какво е критика ...спокойно можете да разберем в някои от томовете на "'Изгревът'',които някои много добре познават и цитират.Те са класика

Последователите на Михаил Иванов и самият той не заслужават част от отношението към тях.Искам да припомня,че някои от братята и сестрите от чужбина бяха с решителен принос за спасяването на лагера ни на Рила/около 2000 г/.Тогава на голяма част от тях бяха изпратени молби за помощ/по интернет/ и те не се поколебаха да протестират пред своите правителства и пред правителството на България.Дори потърсиха стреща с този ,който искаше да ''купи'' това свещено място.

Борбата беше изключително тежка/подробности можете да научите от някои от българските участници/ и тези духовни хора издържаха своя духовен изпит.

А такова духовно поведение се формира в добра духовна Школа и от добър Учител.

Явно ''лагерите'' за и против Михаил Иванов ще останат и след тази дискусия.Сигурно това е нормално.Но поне да не го ''пращаме'' в Черната ложа.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте! Ще Ви препиша дословно мнението на пророчицата Ванга за въпросната личност.Източник "Изгревът" ISSN 954_90041_7_1, том VII, стр.691 из спомените на Крум Божинов ученик на Учителя и близък до Ванга : "Един ден ме извика Люба , рожденната сестра на Ванга. Ванга живее при сестра си и Люба и помага, понеже Ванга е сляпа.Извика ме Люба, сложи ме на стол и започна да ми разказва :"Дошъл Михаил Иванов заедно със сестра си от Варна на гости при Ванга.......Ванга отговаря "Нека дойде". Влиза целия облечен в бяло , с бяла брада, с бяла коса, с жезъл в ръката, издокарал се и се нагласил досущ образа на Учителя... Влиза и веднага вика на Ванга : " Аз съм Мировия Учител. Петър не е нищо пред мене.Той е самозванец........." Ванга го слуша и не може да проумее какво става.Защото тя е свикнала като дойде някой при нея да дойде смирено и после тя, Ванга задава въпросите и тя води разговора.А той се изтъпанчва и дори не споменава името на Петър Дънов, а Му вика Петър.Значи, Петър Дънов не е достоен да Му се спомене цялото име , а Го нарича Петър и самозванец.Люба през това време слуша и е цялата настръхнала , защото знае че ще се случи нещо ........... По едно време Ванга го пресича : "Кой си ти бре, и що сакаш?" "Аз съм Миаил Айванов и съм ръководител на Великото Бяло Братство.Дошъл съм да те питам как мога да се подмладя и да живия вечно." Ванга скача на крака и почва да ръкомаха срещу него : "Как не те е срам бе, лунгур с лунгур. Ами Той Петър Дънов ти е дал акъла в главата.Той ти е дал книги да четеш.Той ти е дал песни да пееш.А ти не Му споменаваш името дори и Му викаш Петър като че ли е най_долния простак. Ами простак си ти и я ми се махни от главата. Що народ е минал през мене, а ТИ СИ НАЙ_ГОЛЕМИЯ ЛЪЖЕЦ ЩО СЕ СЪМ ВИДЯЛА. ТИ НЕ СИ МИРОВ УЧИТЕЛ, А СИ МИРОВ ЛЪЖЕЦ.ТОВА ДА ГО ЗНАЕШ ОТ МЕН." Всеки от Вас може сам да си направи заключение за духовната дейност на тази личност.

Ясно се вижда, че историята е съшита с бели конци и не мисля, че някога се случвала. Дори и ако се има предвид на кого е служила Ванга, едва ли горните редове са достоверни. Мисълта мие, че дори Ванга не би прибягнала до толкова плитка лъжа, за да дискредитира Михаил Иванов. Следователно отговорността остава за разказвача Крум Божинов.

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

....

Явно ''лагерите'' за и против Михаил Иванов ще останат и след тази дискусия......

Aaaaaa, Моля, Моля!

Мен в лагери не ме слагайте. Просто не виждам какво бих могъл да отрека тук.

Ако изпадаме в крайности светло и тъмно, то се сещам, че в една беседа Учителя е казал, че истинският ученик трябва да се ползва и от светлите и от тъмните сили.

Няма да кажа в коя точно беседа, за да се заемете с търсене и да си "почине" тази тема :)

Само моля някой, който знае къде мога да прочета за "храни-йога", да ми пусне тази информация, но на лични.

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Никак не бих казал, че т.нар. Омраам Айванхов (духовно име, не дадено от Учителя Беинса Дуно) може да се нарече Духовен Учител. Ако някой иска да разбере какво означава Духовен Учител и какви са качествата и уменията Му, нека отвори Евангелията и прочете за Господ Иисус Христос или да прочете книгата на Влад Пашов "Необикновеният Живот на Учителя Петър Дънов". Ако някой може да потвърди, че всичко онова, което е имал Учителя като умения, го има и Михаил Иванов, нека го сподели с нас. Аз лично много се съмнявам в това! Ето това може един Духовен Учител. Михаил Иванов е бил и ще си остане ученик на Учителя Беинса Дуно, независимо добър или лош, независимо каква е била неговата дейност по популяризирането на Учението на Учителя във Франция или където и да било по света. Нима някой от учениците на Господ Иисус Христос, извършили много по-голяма и по-мащабна от тази на Михаил Иванов просветна дейност по света, да е дръзнал да се нарече Учител, макар че всички те са вършели чудеса чрез Духа Божий, бидейки преки ученици на Христа?!? Има ли такъв, уважаеми братя и сестри? Или всички вие, забили поглед в Учителя забравихте Господ Иисус Христос, Главата на Всемирното Бяло Братство? Нима не се сещате, че чрез обръщението "Господи", с което започва всяка една молитва на Учителя, вие се обръщате към Господ Иисус Христос, Единородния Син Божий, Който умря на кръста за нашите грехове? Можете ли всичкото това величие и смирение, което се излъчва от Господ Иисус Христос и Учителя Беинса Дуно, Които са истински Духовни Учители, да го сравнявате с личността на Михаил Иванов? Ами хайде тогава да включим и Ваклуш Толев в този форум и да започнем да разсъждаваме и за неговата личност на уЧИТЕЛ. Усетете се и се смирете, и спрете да кичите с титли този или онзи тук на Земята. Горе на Небето Разумния Свят ще удостои человеците според тяхното достйнство. И онзи, който говори за несъвършеното тяло на Учителя Беинса Дуно, нека се осведоми как Учителя е минавал през стени и затворени врати и как след Заминаването Си е взел тялото Си. За справка: Влад Пашов, "Необикновеният Живот на Учителя Петър Дънов".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Животът на човека представлява предметно учение, за да развива Съзнанието си. И от тази гледна точка Михаил Иванов е толкова полезен, колкото и Учителя - всеки дава своя принос и обхват на действие върху человеците, според силите с които работи . Няма лоши сили, има развитие напред и нагоре винаги.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С почит за учителя от Михаил Иванов

Книгата за теглене

http://www.beinsadou...ads&showfile=71

Има я и в езотеричните книжарници.

Страница със записи на живо.

http://www.youtube.com/watch?v=rH8sU-M_b6c&feature=player_embedded

На руски:

http://www.youtube.com/watch?v=Ju6ZkjswSrQ

Колкото до Ванга,тя не може да бъде коректив изобщо.

Учителят е казал за нея,че тя е прероденият Василий Българоубиец.

/Сляпа и да помага на хилядите ослепени тогава души, в този живот....../

За съжаление не мога да дам источника.

Може би някой от форумци ще може да го направи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направих си труда да прочета няколко откъса от беседи на Михаил Иванов, за да мога да си опресня спомените (чел съм го преди, вкл. и споменатата Храни-Йога, но доста отдавна). Написаното, дори и да няма дълбочината на това, което би изложил един истински Духовен Учител, т.е. такъв вече завършил успешно този етап от еволюцията през който земното човечество в момента преминава, все пак е на доста високо ниво. Ако има грешки, предполагам, че те ще са незначителни и в резултат на незнание, а не на целенасочено заблуждение. Черните винаги действат в сянка. Никой черен няма да парадира, че е по-голям Учител от Петър Дънов. Целта на черните е не да бъдат признати за Учители, а да посеят погрешно знание в хората, т.е. такова, което ще затъмни духовността им. Целта им е да управляват, но без да са в светлината на прожекторите. И когато говорим за смирение, черните са способни да изиграят това смирение толкова успешно, че едва ли обикновен човек може да го различи. Значи подходът: „този не е смирен, значи е от черните“, най-вероятно ще доведе до погрешни заключения. Излишната показност означава, че изразяващият я все още не е изживял някои свои слабости, но в никакъв случай не означава принадлежност към черните.

Четейки цитатите от „Изгрева“ в мен възникна един съществен въпрос: Ако допуснем, че Михаил Иванов наистина е бил от черните, защо П. Дънов го е оставил в школата? Сега ще кажете: за изпитание на учениците. Не, подобно заключение е доста неразумно. Никой Учител не би допуснал представители на черната ложа в своя лагер, т.е. в школата. Всеки може да срещне съответстващо му изпитание в светския си живот, но не и вътре в духовната школа. Христос е изгонил търговците от храма, а изведнъж, толкова леко допускаме възможността Михаил Иванов да е бил от черните и в същото време да е оставен свободно да разпространява влиянието си в Братството. Една духовна школа се отличава преди всичко със своята чистота. Моето лично мнение е, че написаното в „Изгрева“ представлява силно изопачаване на думите на Учителя. Вероятно е имал предвид, че гордостта, желанието за слава и власт са семена посаждани от черните и в този смисъл Михаил Иванов е бил податлив на това черно влияние, но същото може да се каже за почти всички хора. Просто са посочени някои негови слабости и техния източник, като целта не е била заклеймяване, а да бъдат изкарани на светло и преодолени.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би е време да прочетете и какво е било отношението на самия Михаил Иванов към Учителя Петър Дънов.Ето какво пише той за своя духовен Учител /''С почит за Учителя Петър Дънов'',изд.''Просвета',Франция'/:

"Най-забележителното у Учителя Петър Дънов,онова,което го правеше изключителен,беше духовния живот,който бликаше от него и който като лъчи светлина ни озаряваше и проникваше в нас. Излъчването на една личност, отдадена изцяло на духовния живот,е нещо живо, един свят, населен с чисти същества, които проникват във всичко, до което се докоснат...

Мнозина са на мнение, че най-важното за един Учител е словото,което разнася неговата мъдрост и че ако той нищо не каже-нищо не може да се научи.Това мнение е погрешно.Дори да не говори,само от присъствието и излъчването му ,ние поемаме от неговата светлина и сила.В това се убедих от моите контакти с него. Най-важното не бяха думите, с които той проповядваше Учението,а мощната вибрация на неговия Дух, която проникваше дълбоко в нас''

Дали е възможно да бъдат казани или написани тези думи ,ако Учителят Петър Дънов е отхвърлил Михаил Иванов и е казал на своите последователи да не се срещат с него?

Редактирано от solej

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Ванга към Крум:

- Кой беше този когото погребахте вчера?

- Един голям брат, казваше се Боян Боев.

- Е,е-е-е, голям човек е бил той бре! Е-е-е що народ виждам. Пък и виждам вашия Учител е заобиколен с много ангели. Коя е тази жена в бяло? Много учена жена бре!

Казвам:

- Това е Паша Тодорова, стенографка на Учителя, която стенографира беседите, когато Учителят говори...

- А бре, вашият Учител е много голямо слънце, свети по-силно от слънцето. Това да знаеш от мене.

“Круме, срамота и грехота е ваши хора от Братството да идват да питат мен, когато аз трябва да питам вас по духовните въпроси. Имате такъв велик учител, оставил ви е толкова книги. Вие имате по-голямо знание от мен.”

“Круму, сега благословията се дига от София и отива във Варна, Бургаско и други места.”

Ванга към брат Продан от Петрич:

- Е,е, учението на Петър Дънов е най-силно, най-велико в цял свят. Но той не е доволен от неговите последователи. Старите, които са били около него, се са изпълнявали Учението. А младите го изопачават и преиначават. Словото му вземат от него и го предават като свое и се кичат с него."

Нешка Робева

" За мен леля Ванга е необяснима. Тя пазеше България. Феноменът й не може да се обясни, както не може да се обясни и Петър Дънов. За мен тя беше един въплатен дух, който приемаше страданието като необходимост. Нещо, с което тя заплащаше силата, която я владееше. Леля Ванга безкрайно обичаше Петър Дънов, казваше ми: "Чети Дънов, той е истината."

изт.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не ни трябват прочочествата и виденията на Ванга ,за да признаем духовната сила на Учителя Петър Дънов.Но темата не е за това , а за крайните негативни оценки ,които даваме за хора ,които не познаваме И то без да имаме качества на духовни Учители.

Редактирано от solej

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не ни трябват прочочествата и виденията на Ванга ,за да признаем духовната сила на Учителя Петър Дънов.Но темата не е за това , а за крайните негативни оценки ,които даваме за хора ,които не познаваме И то без да имаме качества на духовни Учители.

Темата е

Какво мислите за духовната дейност на Михаил Иванов?

Лично на мен ми се струва много интересна ,Благодаря на всички за мненията им ,полезни са ми :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Честно казано нямам голямо желание да пиша, но пак севръщаме до старите проблеми.

Любимия цитат на много хора от Братството е , че чужденците трябва да учат български. Това е хубаво, но защо да го учат. Кое ще ги стимулира да го учат? Книжарниците по света са пълни с духовна литература на техните езици. Учители от различни школи им идват на крака и им говорят на техните езици. Просто няма логика някой да се юрне и да дойде да учи български. Още повече , че образът на България в чужбина не е от най-добрите.

Що се отнася до това, защо Михаил Иванов не е превеждал и издавал книгите на Учителя , то е защото Братството му забранява. Въпреки това до 1966 година лекциите му започват с мисъл на Учителя и той я коментира. Лекциите на Учителя са дадени изключително за българите и чужденците трудно разбират една буквално преведена лекция. За това и Михаил е давал обяснения. Неговите лекции са по опростени.

Преди много години , по времето на комунизма, потропах на една врата и помолих да преспа. Хората бяха от Братството. Те не ме питаха кой съм и от къде съм, въпреки, че милицията редовно ги е посещавала. Дадоха ми едно легло, нахраниха ме и после ме питаха , кой съм и къде отивам. Колко от вас могат да го направят?

Във Франция е имало няколко ученика на Учителя, но французитеса си избрали Михаил. Явно с нещо ги е впечатлил , както мен ме впечатлиха тези хора от Братството и завинаги ще останат в паметта ми.

Учението не е в книгите, а в делата.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какво мислите за учението му - това е правилния въпрос. Да се направят съпоставки с това, което е говорил Учителя, прилики, разлики. А не да вадим веднага големите ножове и да влизаме в боя. Кой какво дал, кой ял като мълчал - това са външни работи. Нима не сте виждали до сега анализ на дадено учение или система? Как може такава първосигнала реакция? Черен ли е - черен е. Или пък сърцеизлияния от рода на: "Това са два космични океана, в които аз се къпя, волен като делфинче". Трябва малко повече разсъждение. Такъв ни е инструмента за сега.:) И френските ни приятели какво са виновни? Мислите ли, че Учителя не им помага. Това, че някой негов ученик е малко вироглав (ако е такъв), означава ли, че ще оттегли ръката си от тези, които пеят неговите песни, мислят върху неговото Слово?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest alma9

Във Франция Михаил Иванов е водил духовен живот, като ученик на Учителя, създавайки една голяма група от съмишленици. Но да говорим за духовна дейност /учение/ , налице трябва да има и Учител, а той не е бил такъв. Мисля, че в един живот не може и ученик да си и Учител. В бъдещите му прераждания може и да стане Учител, но за мен той си остава един от многобройните ученици подложен на много изпити.

Редактирано от alma9

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направих си труда да прочета няколко откъса от беседи на Михаил Иванов, за да мога да си опресня спомените (чел съм го преди, вкл. и споменатата Храни-Йога, но доста отдавна). Написаното, дори и да няма дълбочината на това, което би изложил един истински Духовен Учител, т.е. такъв вече завършил успешно този етап от еволюцията през който земното човечество в момента преминава, все пак е на доста високо ниво. Ако има грешки, предполагам, че те ще са незначителни и в резултат на незнание, а не на целенасочено заблуждение. Черните винаги действат в сянка. Никой черен няма да парадира, че е по-голям Учител от Петър Дънов. Целта на черните е не да бъдат признати за Учители, а да посеят погрешно знание в хората, т.е. такова, което ще затъмни духовността им. Целта им е да управляват, но без да са в светлината на прожекторите. И когато говорим за смирение, черните са способни да изиграят това смирение толкова успешно, че едва ли обикновен човек може да го различи. Значи подходът: „този не е смирен, значи е от черните“, най-вероятно ще доведе до погрешни заключения. Излишната показност означава, че изразяващият я все още не е изживял някои свои слабости, но в никакъв случай не означава принадлежност към черните.

Четейки цитатите от „Изгрева“ в мен възникна един съществен въпрос: Ако допуснем, че Михаил Иванов наистина е бил от черните, защо П. Дънов го е оставил в школата? Сега ще кажете: за изпитание на учениците. Не, подобно заключение е доста неразумно. Никой Учител не би допуснал представители на черната ложа в своя лагер, т.е. в школата. Всеки може да срещне съответстващо му изпитание в светския си живот, но не и вътре в духовната школа. Христос е изгонил търговците от храма, а изведнъж, толкова леко допускаме възможността Михаил Иванов да е бил от черните и в същото време да е оставен свободно да разпространява влиянието си в Братството. Една духовна школа се отличава преди всичко със своята чистота. Моето лично мнение е, че написаното в „Изгрева“ представлява силно изопачаване на думите на Учителя. Вероятно е имал предвид, че гордостта, желанието за слава и власт са семена посаждани от черните и в този смисъл Михаил Иванов е бил податлив на това черно влияние, но същото може да се каже за почти всички хора. Просто са посочени някои негови слабости и техния източник, като целта не е била заклеймяване, а да бъдат изкарани на светло и преодолени.

Стан много ми хареса написаното от теб. Мисля си, такива дълбоки същества като Учителя и М. Иванов въобще си се разбират в Тишината и не се влияят от външното мнение на света важно е в същността как ще се случат нещата и какъв урок е крайно необходимо да се предаде на душите като този например "...Вероятно е имал предвид, че гордостта, желанието за слава и власт са семена посаждани от черните..." въпреки външните реакции посланието което ще достигне до душите е от изключителна важност. Според моето скромно мнение такива тежки изпити и задачи се дават само на най- преданите защото само те биха могли да ги издържат и да изпълнят на сто процента Божията Воля. А що се отнася до храни- йога и т.н... според мен въпросът стои в това, че на съществата независимо къде се намират трябва да им се говори в дълбочина на езика който разбират душите им. Според мен Велика е мисията на Учителя да дадеш нова светлина, нов импулс на всичко. Всеки разпознава в това Универсално учение пътя по който върви и получава ново вдъхновение ето в това стои ключът според мен защото и така съм го усетила за себе си и в това дело трябват истински верни работници на Божията нива.

Лука 10:2

И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.

~~~

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, 12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; 13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; 15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Ефесяни 4 глава

П.П. Според мен и грешките тук са на място, за да се покажат малките препъни камъчета които в крайна сметка обръщат цялата кола. Поздрави!

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте и Честита Новата 2011 година на всички тук! Преписвам дословно оригиналния текст на частния разговор между Учителя и Лазар Котев, Костадин Иларионов и Димитър Добрев състоял се в Търново на 12.02.1921 год. имащ отношение по обсъжданата тема.Взет е от "Изгевът" том I ISBN 954_799_183_3, Библиотека "Житен клас", София 1993 г. от спомените на Мария Тодорова от стр.308 до 310:

" Ако някой иска да говори в събранието , да говори от свое име , а не да ангажира Школата и да излиза от името на Учителя. Освен ония , които Учителя изпраща и които са снабдени с особено разрешение , скрепено с инициала на Духа.

Не е само Каров, а и тия там двамата _ Кръстю и Михаил _ те са във властта на Черното Братство.Вие сте виновни за всичко.Вие ги извикахте, вие ги прибрахте и вие им отпуснахте пари.Те могат да отидат да работят , а не да лежат.Като дойдат, всички искат да мижат, а не да работят.Котката, когато е при дупката на мишката _ мижи.Но когато хване мишката_ не мижи вече.Те имат тактиката на Черната ложа.Те гледат и мижат, а после казват " ти си Тонко и т.н.". Михаил е без сърце.Гръблашев им е писал да ги пита дали да отиде в Америка, а те идват при Мене и по един околен път Аз да им кажа , а те да му пишат , че те са му предсказали.Аз им казах :"Нали знаете, кажете му".Това е общо течение, да използват.Никой не ги е вързал.Свободни са да си отидат.Старите приятели да стоят на постовете си , да си отварят очите , за да не се крият зад гърба им подобни хора.Аз ще ги изкарам на фронта .Вие няма какво да се борите.Това е една мрежа , една борба между Черното и Бялото Братство.Всички приятели да вземат мерки , да се оттеглят от младите и сами да работят.Наруши се едно правило : преди събора ни , никой няма работа тук.

За лазарките _ те са техни илюзии и фикции.Всички тия работи стават , за да поумнеете вие.Всичко, което съм ви казал сте го извадили на пазар.Трябва да се научите да мълчите .На старите съм казал много работи и са ги издали на младите.Ако ги спреш в едно , то в него ще се резвие лицемерието.Те са хора които искат да ви използват.Тях ще ги впрегна , защото зная откъде идва тая работа.За отделното хранене на Кръстю и Михаил в събора , аз ги изобличих с думите "Кой ви позволи да се храните отделно".Аз имам и камшик .Такива светии като Кирил и Методиевци аз не признавам.Ония бяха гиганти, а тия са бръмбари.Те си бяха във Варна много добре.Още не са за света.Да си отидат там.Като се компрометират, хората ще кажат :"Ето ги всичките са такива." Трябва да ги изпитвате.Когато някой плаче , остави го да получи опитност.Постави една, две, три години на опит и тогава го приеми.Тях ги разглези Гръблашев .Всички ходеха при тях на поклонение.Нямам нищо общо с хора които лъжат.Аз зная техните съзерцания.Нека се оженят.Могат да вземат по две_три жени , нямам нищо против това.Не бъдете лековерни и не оставяйте да ви лъжат.Те трябва да се оженят , хората трябва да знаят тази философия : любовта като стремеж, като чувство, като сила и като принцип.Когато някой дойде и представи себе си като Учител , ще му кажете "Нам са открити много работи, които не ни е позволено да говорим".

Тайно трябва да държите всичко.Те черпят от вас и като си изчерпят всичко , ще капитулират.Затова престанете да им давате и съобщавате онова, което знаете.Черната ложа иска да повдигне вътрешен раздор .Това е тяхната тактика.Духовете ги лъжат.Аз виждам вътре в тях черни като катран сенки.Нас не ни е страх от тях.Страх ни е когато има грях.Райна Стефанова под тяхно влияние е обсебена.Леглото си да не отстъпвате никому.Когато дойде Христос, ще Му отстъпим стаята си , а на Неговите слуги ще им посочим тавана.

Аз никого не съм натоварил с никаква работа.Те са хванати.Аз имам да им чета молитви на тях.ще им кажа как се служи на Бога.Аз ще извадя своя нож.Трябва да работят на друго ново място.Тук не се позволява.В името Божие ние не позволяваме да се говори лъжа.С Моето Име злоупотребяват, но ще им прекъснем нишките.На всички ще кажете : "Кръстю и Михаил трябва да си отидат във Варна". Двата изпита не издържаха , а сега навън.Това е решението на Бялото Братство.Ония Духове , на които те не се оказаха достойни , ще им намерим друго място , а те да отидат да копаят.те са дошли за материални облаги. Ако искат да гадаят, да отидат другаде, в Англия , но тук и в Мое Име, Аз не позволявам , защото не искам да огорчавам Господа.Силата Ми не е в тези хора , които ме следват.те искат да ме повдигнат, за да повдигнат себе си.Недейте гледа каква светлина съм , ами прочетете книгите си на тая светлина. За всичко съм снизходителен , но дойде ли някой да руши Божественото _ там съм лош.Ще му смажа главата.Абсолютни нищо няма да им давате, всичко здраво ще се определи в мълчание.Да кажете на всички стари приятели да пазят мълчание.

Който дава живот е от Бога , а не който убива.На старите приятели ще кажете :"Да изпълните Волята Божия _това е силата." Това разделяне е попска работа.Трябва смирение. Да се каже на всички приятели : "Няма да поздравявате никого , който отива при Кръстю и Михаил ." Човек, който иде от горе , той е смирен. Това разделение е мисълта на поповете _ Черната ложа, която иска да сее раздор. Тия духове тръгнаха от София и сега обикалят всички кръжоци. Бъдете внимателни и всички изпитвайте. Аз няма да позволя в Мое Име да се вършат такива работи.Нека е малко, но чисто.Който иска да бъде Мой ученик трябва да се откаже от баща, майка и от своя си живот. А такива , при които ходят момичета да им гадаят , не са за мене. Моето Име ще им служи за уловка.Като един ключ, с който ще си отключат да обират и ще си заминат."...............................

Този текст ,немога да го приема за верен ,по простата причина ,че първо не е в стилът на П.Дънов ,и второ по това какво ни е оставил М.Иванов можем да си направим изводите ,а за мен те са че ни е оставил едно прекрасно продължение на учението на Петър Дънов ,и в лекциите си дори М.Иванов не е написал нищо негативно за Учителят ,а напротив ,той го издига много високо .Интересно ми е защо някой ще иска да учерни Михаил Иванов ,да стигне до там та дори и текстове на Учителят да променя ,направо си е срамота .Да не говорим и за Петър Дънов колко чернилка се е изляла върху него ,явно с тези истини които са ни оставили ,засягат болното място на някои хора ,и те са толкова горди ,че немогат да приемат истината и вследствие на това се отдават на завист и всички съпровождащи негативни стойности .Просто невиждам как някой може да се съмнява в такива светли личности ,още по малко в този форум .

Редактирано от veselinvalchev1981

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество,

в мярката на ръста на Христовата пълнота;

14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда,

в лукавство, по измамителни хитрости;

15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие

на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Ефесяни 4 глава

Елфи е дала прекрасен цитат.:thumbsup:

Всеки напредващ в Духовния Път помага по някакъв начин на по-малко напреднали от него,

което не го прави велик Учител, но съработник в Христовото дело.

Както знаем на нас хората ни помагат Ангелите,на тях пък помагат Арахангелите....

Но тук се намесва въпросът с Йерархиите,в който няма да навлизам.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Всеки напредващ в Духовния Път помага по някакъв начин на по-малко напреднали от него,

....

Това е нож с две остриета.

Може да помага, а може и много, УЖАСНО много да вреди.

А тези неща напредващият в духовния път не може да ги прецени. Затова най-добре да не помага целенасочено, защото всяка целенасочена помощ от "напредващ" е по-скоро вредна.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...

Всеки напредващ в Духовния Път помага по някакъв начин на по-малко напреднали от него,

....

Това е нож с две остриета.

Може да помага, а може и много, УЖАСНО много да вреди.

А тези неща напредващият в духовния път не може да ги прецени. Затова най-добре да не помага целенасочено, защото всяка целенасочена помощ от "напредващ" е по-скоро вредна.

Помощ се дава,когато ти я поискат.Тя се състои например в информация, книга,начин на лечение....

Това е споделяне на знания,а всеки си ползва това,за което му е дошло времето.....

Лично аз съм имала такива помощници на всеки етап от моето духовно развитие,те са се появявали,факт,

и съм им благодарна....

Много помощ съм получила и тук,от форумци.Обичам ви!:sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А има ли краен етап в развитието, за да си отвъд категорията напредващ? По същия начин по който някои тук слагат телета под дейността на брат Михаил, може да се проследят и лекциите и думите на брат Петър. Умишлено употребявам малките имена, а не духовните им прозвища. Защото персоната и биологичният и мозък неотменно имат своите си слабости, дори и през нея да се провежда цялата светла йерархия! Виждам ги и в личността на брат Петър, както и в тази на брат Михаил. Аз се покланям на мъдростта на Беинса Дуно, въпреки че стила на изказ на богослова Петър Дънов понякога не резонира с пристрастията на собствената ми по-научно насочена персона. Покланям се пред мъдроста на Омраам, въпреки че съзнавам лимитираността на проводника му, личността на Михаил Иванов. Същото разграничение може да се направи и между личността на Йешуа (Исус) и Месая (Христос), провежданото от нея.

Преди време посещавах лекциите на брат Петьо във Варна (Елеазар Хараш). Чудесен е! Обикновен човек, провеждащ нещо много повече. След време чух от някои "ученици" силно отрицателно мнение за него. Сега го чувам и за Омраам, за Ваклуш Толев и за кого ли не. Който не козирува на братския съвет, явно бива отхвърлен. Българщина...

Наистина, какво ни ползва ако търсим грешки и критикуваме? Има грешки във всеки. Аз не приемам, че личността на Петър Дънов или на Михаил Иванов или на който и да е друг проводник на Светлината е безгрешна. Не е! И не може да бъде! Според мен не е и чак толкова важно кой колко добър проводник е, или както се получи тук в дискусията, "моят татко е по-силен от твоя татко...". Важна е посоката, пътят и личното ти развитие! Когато веднъж стъпиш на пътя, цялата Вселена те води и пази! Ученикът неизменно има вътрешна локализация на контрола и може да различава и отсява! Дори да е тръгнал по крива пътека, сърцето бързо подсказва и свободната воля насочва стъпките. А посоката, предлагана от този велик Учител, Омраам, е пътят на светлината!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.

×