Jump to content
Порталът към съзнателен живот
JMJ

Земетресенията

Recommended Posts

Уж разбораме, че е технологично постижение, но се отнасяме към него по същия първично-религиозен начин "Ох, колко голямо, страшно, могъщо. То може д причинява гръмотевици. То може да причинява земетресения."

thumbup1.gif

страхливото тръшкане по земята само вреди.

съгласна и това което най- много харесвам в твоята позиция е усещането, че не сме омагьосани илитерати, които имат стадна функция в неосъзнат зловещ план на неясна по размери и възможности сила/организация, която обаче по определение е злосторна;

не мисля, че Аврора има опозитно на твоето мнение, а някак й се наложи да защитава информацията, която е пуснала. Реално няма как да го направи, защото не тя е отговорна за съдържанието, а иска да ни представи някаква перспектива :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Помислете, ние, с нашите мисли и молитви можем да повлияем на енергийната обвивка-за добро или за лошо, освен по механичен начин въздействаме и по друг. Всичко е енергия!

Наистина е дошло време хората да се определят на коя страна са. И нещо важно-там, където има страх, няма Любов!

„Ставай!“ казва ангелът, „не спи!“ А сега изобщо вас ви приспиват. С какво? С какво ви приспиват лекарите, когато искат да направят някоя операция? Нали тургат хлороформ под носа и след като стане болният, усеща болките. Не е усещал никаква болка, а всичкият му въпрос е: Защо са тия страдания? – Операция са ви направили. И вие ме питате сега за причината на страданията. Приспал ви е и операция ви е направил някой. Ако аз ти турна хлороформ под носа и ти заспиш, а после направя операция на джоба ти и на касата ти; ти, като се събудиш и видиш, ще се хванеш за главата – дойдоха страданията! Нали това е една майсторска операция? Ами когато ви турнат хлороформ под носа и ви упоят и вземат вашата чест?... В широк смисъл вземам думата....

„Стани!“, казва ангелът. И днес той казва: „Станете!“ И аз искам да ви извадя из този затвор. Сега вие сте като Петър, разтривате си очите: „Дали е това вярно, дали този човек говори истината, или ни заблуждава?“ И тъй, като излезнем на улицата и аз изчезна, тогава ще познаете. И втори път няма да дойда вече! 10,000,000 свещи да ми запалите, няма да дойда. Няма да дойда! Разбирате ли? Свещи не ми трябват. Искам човешките сърца да бъдат запалени. Любов искаме ние! Църкви не искаме, каменни църкви не искаме. Искаме сърца да се любят, хора, ред и законност във всеки един дом, във всяко училище – това се иска днес в света. Това е законът на еволюцията. Нека всички свещеници съблекат своите одежди и да посещават бедните. Невидимият свят е сит от тези молитви. А сега казват: „Господ е благ, милостив“. Кой не знае това? Ти, братко, справедлив ли си като Господа? А сега обръщате псалмите: „Бъра, бъра, бъра...“ От 2,000 години насам тия псалми се четат, а Давид как се е криел, той не ги е чел, както ги чете духовенството днес. Един ден българите ще познаят, че аз съм им бил един голям приятел. Но когато аз си замина, не искам никакви паметници, и ако ми направят такива, ще ги разруша. Любов иска Бог, да се обичат всички като братя и сестри, това са паметниците на бъдещето. В главата на всеки свещеник, на всеки проповедник, учител, майка, това трябва да се втълпи: братство и сестринство трябва в света! И тогава ние ще влезнем в една нова философия – в нерационалните числа на висшата математика. Мога да ви разправям, но трябва да бъдете здрави, за да ви разправям. Има велика наука. „Стани!“, казва този ангел. Сега, разбира се, и без аз да го кажа, той пак ще дойде, но казвам: Моите думи са Божии думи, те не са мои думи. Какво Господ мисли да направи в бъдеще, те ще познаят. „Стани!“, казва ангелът, „изпълнявай волята Божия!“ А този Бог на Любовта иска от всинца ни един закон, Той го е вложил в нас. Какъв е този закон?

Стани и опаши се!

Прочетете цялата беседа, хубава е....

Впечатляващо!

Редактирано от Светлина и Хармония

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дали земетресението в Япония е умишлено предизвикано от тайните групировки или не? И дали това са определени хора, предизвикали умишлено това събитие, или това са други хора, несъзнателно предизивкващи с мислите и поведението си тези катаклизми е въпрос с не толкова важен отговор. Важно е, че това се случи, факт е.

Според мен, в основата на нещата, които се случват на Земята, стои мисленето на хората. И както някога е станало с потъването на Атлантида, сега Земята също няма да остане безучастна. Нека не си въобразява никой, че ще върши безобразия и те ще останат ненаказани.

Според мен, това е предупреждение към човечеството, че нещата излизат извън контрол, че равновесието е нарушено. Човечеството трябва да се замисли за чистотата на своите мисли и когато хората, които го правят се увеличат, може да се надяваме на оцеляване. Сега моментът е критичен и всеки натежава в полза на едната или другата страна.

Дошло е време да се самоопределим и да направим нещо, имайки предвид силата на мисълта. :sleeping:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Светите Твои градове

Ще взема само три думи от 10 стих на прочетената глава: „Светите Твои градове“. В този стих е изобразена една колективна идея, идея на колективното човечество. Това е един град, образуван от същества, които се събират да живеят на едно място. Има нещо общо, което ги свързва. Три неща има, които са необходими за човека, за всички хора, за светски и за религиозни. На физическия свет човек трябва да запазва своята сила. В духовния свет човек трябва да запази своите чувства, а в умствения свет да запази своята мисъл. Който на физическия свет губи своята сила, той е изложен на промени. Всека промяна се дължи на известна загуба. Всека промяна във физическия свет е свързана с някоя промяна в духовния свет и всека промяна в духовния свет е свързана с една промяна в умствения свет. Или казано другояче: Промяната в мислите, в чувствата, говори и за промяната и в постъпките. Постъпките са свързани с мислите и с чувствата. Следователно те представляват край, един завършен резултат. Всички хора са събрани на едно место, т. е. организирани са да си помагат. Целта за организирането на хората е органическа идея. Животът е който организира хората. Следователно там, гдето има живот, има организиране. Ако животът е правилен, там и организирането е правилно, но това организиране има израз. Израз на правилното организиране това е здравето, правилните чувства, това е правата човешка мисъл. Организирането е външно условие, за да се проявят мислите. Вън от всека организация мисълта не съществува. Не мислете, че тези организми, които така са се организирали, е временно. Обаче, човешките организации са временни. Виждаме, че от техните организации нищо не остава на земята...

Съвременните хора разполагат с истини, които са неразбрани за тях. Запример, като кажат, че трябва да се вярва в Бога, с тази идея те мислят, че всичко изразяват. Но мнозина се запитват трябва ли да се вярва в Бога или не. По какво се познава, че хората вярват в Бога? Ако хората вярват, че има някой цар, който управлява държавата им и не изпълняват законите му, каква полза от това, че имат цар? Или какво ни ползува ако вярваме, че има правосъдие, че има закон в света, а не изпълняваме тия закони. Следователно във вярата ние трябва да отидем още по-далече. Вярата изисква изпълнителност. Вярата изисква дейност, актуалност на модерен език казано. Вярата е подтик към знание, а знанието е подтик към Любовта. Според мене човек първо се учи в света и като се научи той почва да обича. Защото само умният човек може да обича, а глупавият никога. Следователно Любовта според моето схващане не е наука за глупавите хора, тя е наука само за най-умните. Ако някои още не са опитали Любовта, те се отнасят към тази категория. На тях им трябва вяра, знание и след това като придобият вярата и знанието, тогава ще започнат да изучават великата наука за Любовта, която уражда живота. Затова е казано в Писанието: „Ти, която си слязла от небето, да би раздрала небето“. Какво е небето? – Местото, от където Любовта трябва да слезе. О, да би раздрал ти небесата, да слезеш, да биха се стопили горите от лицето ти, като огън, който гори храстите... /Исайя 64, 1, 2 ст./

Та казвам: Вие сте дошли до положението да развържете гордиевия възел. Когато се направи един кораб, най-после тургат един възел, като се развърже този възел, целият кораб отива в морето. Отрежете последния възел, с който се държите в света и турете тогава пълна пара. Аз не ви казвам още сега, той не е още съграден, но ако е съграден, нека бъде като онзи последния французки параход „Нормандия“, който направи чудеса. Той е най-големият параход за сега. Един човек може да направи много повече от този знаменит параход. Защо и вие да не влезете в морето с вашия параход, а седите със скръстени ръце и говорите за сиромашията? Казвате, кога ли ще дойде попътният вятър? Щом дойде попътният вятър, не чакайте извадете лодките с платната си и хайде в морето. Не мислете за последствията. Щом има попътен вятър, бързайте да тръгне вашият параход. Нека и на вашата вяра днес да се предаде едно качество. Вяра, в която вие да не се дразните. Вярата е малък недъг, но големи пакости прави на хората. Най-големите пакости произтичат от дразненето. Ти вярваш в едно нещо и се дразниш, че и другите хора не вярват като тебе. Ти се дразниш, че нещата не стават, както очакваш. Не се дразнете, вашата мисъл не е меродавна. Че вярвате, оставете нещата да стават така, както Бог мисли. Всички неща в света трябва да стават тъй, както Бог мисли, тъй както Бог е съизволил в своята Любов, както Бог ще ги възрасти със своята сила. Тогава церът на това дразнене е в мисленето. Мислете. Всеки човек, който не мисли, той всякога се дразни. Мислете. Вие не можете да се избавите от дразненето. То е най-мъчното нещо. То е последствие, от което човек има да се бори в света. Виждали ли сте някой човек, иска да отвори някоя врата и не може да я отвори, той захвърля ключа на страна, после взима ключа, туря го на ключалката, счупва ключа. Защо трябва да се сърди, не е виновна вратата. Вратата не е намазана с масло. Като се намаже, тя ще се отвори. А той се сърди. Аз съм виждал хора, които като видят някой камък на пътя си, разгневят се, вземат камъка и го хвърлят на страна. Казвам: Той пак е направил едно добро, но камъкът не е виновен да се дразни той. Силата на човека седи в малките работи. Той не трябва да се дразни в своята Любов, той не трябва да се дразни в своите добродетели, той не трябва да се дразни в своята вяра. Избягвайте дразненето във вашата вяра, във вашата доброта, във вашата любов. Като дойдете до дразненето, вий трябва да се чувствувате господар на положението. Само по този начин могат да се образуват истински връзки на братство и равенство, на вътрешно разбиране. Само по този начин може да изпълним Волята Божия. Само по този начин можем да бъдем проводници на великото и да преобразим света. Този свет може да се преобрази. Всичко може да му се противопостави, но светът ще се преобрази. Кога? Има едно определено време. Светът ще се оправи така, че и хората няма да знаят как е станало. Ще дойде този ден. И този ден е вече близо....

Има неща, които не можем и не е нужно да контролираме, но нека направим, това, което зависи от нас. И да бъде Волята Божия!

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И нещо важно-там, където има страх, няма Любов!!

Слънчева, вече на няколко пъти срещам това твърдение в този вид или противопоставен като съществуване страха на вярата

защо да не присъстват заедно? и точно за какъв страх става дума?

страхът е един път инстинктивен и самосъхранителен, втори път е боязън от божественото, трети път е равен на незнанието и т.н.

страхът често отива към осъзнатата част от нас ( не просто егова), често ни е страх да не загубим нещата, хората, местата, към които подхождаме с любов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съжалявам, но като изгледах около половината клип, единствения извод, който си направих, е, че този господин Еленко Ангелов не разбира нищо от физика, електротехника, електроника, смесва и обърква термини, въобще цялата работа е ала-бала според мен. Но по-лошото е, че уж не искат да плашат хората, а всъщност точно това правят; и ако действително е психолог, то би трябвало да му е ясно, че друг ефект неговите изяви нямат. Вие не се ли питате, защо точно СКАТ са пуснали това?

Аз самата съм инженер, с мнооооого математика, физика, електротехника и електроника в обучението, а съпругът ми е авиоинженер. Който е много загрижен за следите от самолетите, може да получи лично обстоен коментар кое, защо и как се получава.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Диана Илиева, а може ли да обясните по-подробно кое в обясненията на Еленко Ангелов е невярно и как всъщност стоят нещата със следите от самолетите?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

От всички филмчета и обяснения не можах да разбера какви точно вълни се използват за влияние върху климата. Веднъж се говори за вълни от порядъка на 2.5 херца, друг път се говори за нагорещяване, за което са нужни много, ама много по-къси вълни, носещи повече енергия. Как се осъществява преноса им на големи разстояния (от излъчващото устройство до целта) и как се извършва концентрирането им върху точно определения обект? Все пак не говорим за микровълнова фурна, а за нещо далеч по-мащабно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Диана Илиева, а може ли да обясните по-подробно кое в обясненията на Еленко Ангелов е невярно и как всъщност стоят нещата със следите от самолетите?

Да, мога.

В интерес на истината почти нищо смислено не казва, непрекъснато се запъва, покашля и на места е направо смехотворен - примерно между 16 и 17 минута (до там го издържах :) ) - казва нещо от сорта: "след като падне вода, учените намират барий, алуминиеви частици, много микро(микро)вълна, пластмаса и хартия ..." :3d_065: Ужасно - значи пада вода, т.е дъжд и намират в него микровълна :blink: и то много :1eye: . Това, че намирали пластмаса и хартия също е ужасно ненормално и страшно ;) . Ами при тази замърсена атмосфера, всичко може да попадне в дъжда, включително пясък от Сахара. Ама това за микровълната в падналата вода е реплика-убиец. Моля ви, не знам вече да се смея ли, да плача ли.

Преди това беше за аерозолите, че били "частици с микронен размер, които са в състояние да променят молекулярния състава на атмосферата" - ами не знае ли този човек, че и молекулите са с микронен размер?!? Обаче пък именно този размер би позволил тези аерозоли (ако съществуват) да останат невидими за човешкото око и въобще не биха променили дължината или ширината на следата след самолета. Също невидимо и също без промяна на параметрите на следите би било и ако решат да пръскат микроби:) , както казва водещия в началото.

Освен това каква е връзката на HAARP с аерозолите, че все ги споменава заедно :blink: - това са две различни неща.

И американския журналист, който излъчват от ютюб в началото и той е един "суперспециалист" :P - значи те специално го повикали да му покажат НЛО, щото нали извънземните по тяхна команда идват и си отиват, правят демонстрации разни по поръчка за пред журналисти, обаче той пък, като изявен познавач казва, че било очевидно, че това не било НЛО, ами било огнено кълбо, плазма :1eye: , оръжие ... брей!

И какво значи да повдигнат магнитното поле на Земята - ще ме извиняват, ама и с каквато милионна мощност да действат, ще се поозорят и пак няма да успеят. И какво означава 50% спад в йоносферата? Преди това пък се говореше за повдигане на йоносферата. Въобще жонглират с едни понятия, за пред хора, които не са запознати и праскат едни изводи, които целят или сензация или всяване на страх, или и двете.thumbdown.gif

HAARP може да се използва като оръжие, защото е напълно по силите му да наруши радиокомуникациите на противника примерно, но да причини земетресение?!?!? Честотата на почвените слоеве е ниска (дълги вълни), както правилно е отбелязал Станимир преди мен, а радиочестотите са с много, много по-къса дължина на вълната. Микровълните, колкото и да са с голяма мощност не могат да преминат през почвен слой и да достигнат до подпочвените води и да нагорещят (само) тях.

Въобще всичко е съшито с бели конци.

Колкото до следите от самолетите. Преди години имаше по-малко на брой самолети и не всички бяха реактивни; сега са много на брой и повечето са такива. Освен това сега самолетите са с повече на брой двигатели и по-мощни двигатели. Друго важно - сега има самолети, които се движат на по-голяма височина, отколкото преди години. Но има и малки, частни самолети, които пак се движат по-ниско. Така че вида и броя на следите е нормално обусловен от тези фактори, както и от метеоусловията, разбира се, но за тях се предполага, че и сега, и преди се е случвало да бъдат различни.

Разбирам, че всички, които пускате тези неща в сайта тук сте хора загрижени, а не целящи сензация или сплашване, хора, които искате да предупредите за евентуална опасност, но поне показаното до момента е крайно несериозно. Така че - спокойно. 60.gif

Редактирано от Диана Илиева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимир, правилно забелязваш. Един път се говори как високочестотни въздействия има върху атмосферата, а друг път, че уж същото, ама с честота 2.5 Херца, причинявало земетресения?!

Абе пълен булшит.

П.С. А и това за Тесла е егати манипуацията. Пускаме сигнал, а той като се върне в началната точка и пускаме пак сигнала и той резонирал, така че можело да има земетресения. Абе аланкоолу, ами радиостанциите, които излъчват непрекъснато? Когато сигналът се върне в началната точка и те продължават да излъчват - е къде са земетресенията причинени от радиостанциите.

Другата СЪВЕМ АБСОЛЮТНА АМА СЪВСЕМ ГРАНДИОЗНА ГЛУПОСТ Е, че могло радиоапарат да с енастрои да приема вълни на 8 или 2.5 херца. Че това не са радиовълни, няма как да се настрои радиоапарат да ги приема.

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би целта е отклоняване на вниманието от истинските причини за земетресенията.

Конфликтът е много стар. Нарича се религия на егоизма. А девизът му е: "За мен да има, за теб да няма". Истинското нарушение е в неправилното разпределение на благата. Също и в месоядството.

Колко е хубаво да кажем: Има машини, правят зло, треперете, подчинявайте се....

Можеше да станем вегетарианци, можеше да разпределяме благата равномерно.....можеше....

Знаете ли колко страшна сила е вопълът на гладния, на лишения, .....

Земята е жива, не е пръст бездушна.....

Сега ни търси сметка....

Само всеобщите молитви могат да създадат светло бъдеще....

Редактирано от Светлина и Хармония

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Земята е жива, не е пръст бездушна.....

При обикновените земетресения земята се разтърсва на дълбочина най-много 5–10 километра. При големи земетресения, които рядко се случват, земята се разтърсва на по-голяма дълбочина. Земята представя млада мома, която се движи около своя възлюбен – слънцето. Когато земята се разиграе силно, както при земетресенията, това показва, че като млада мома, тя се е хванала на хоро и играе. Застои ли се дълго време на едно място, без да тропне на хорце, земята започва да остарява: от млада мома тя постепенно отива към стара баба. Има страни, в които не стават никакви земетресения. Те се намират в положението на баби, които си почиват. Като се казва, че земята е млада мома, мнозина искат да се докаже това по научен начин. И да се докаже, ако не е истина, пак недоказано остава.

Личност и душа

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Не противодействай на своите добри чувства и желания! Не противодействай на своите възвишени мисли!“

Природата не търпи никакви противодействия. Който не я слуша, тя ще го разтърси. Същото научно обяснение се прилага и при земетресенията.

Земетресенията се дължат на напрежението, което изпитват силите на земята в междумолекулните ѝ пространства. Това напрежение

предизвиква разширяване на тия пространства, което се изпитва от нас като земетресения. Напрежението върху силите на природата не е

нищо друго, освен космическа енергия, която идва от хората, от всички живи същества на земята. Живите същества са врати, проводници на енергии.

През човека, като през най-висша форма, минават най-висши енергии.

Следователно материята живее и съществува поради космическия човек. Ако той умре, т.е. престане да живее на земята, и земята ще умре –

няма повече да съществува. Ние сме дошли на земята, за да може тя да живее. Значи недиференцираната материя приема живота, който минава през хората.

Когато казваме, че човек е причина за земетресенията, подразбираме онези човешки мисли, които са в състояние да подпушат междумолекулната

енергия на земята. Чрез земетресенията природата стресва хората, уплашва ги, а по този начин тя трансформира енергиите си.

Когато се проповядва на хората да живеят добре, да не изтезават и да не колят животните, целта е да ги заставят чрез молитви, чрез добри дела да преработят недиференцираната материя на земята, да отпуснат запушените ѝ отвори, да се избягнат земетресенията и катастрофите, които стават в природата.

В Божествения свят не съществуват никакви сътресения, никакви катастрофи. Там всичко е абсолютна хармония.

Дисхармония съществува само на физическия свят, причина заради която са хората

Придобиване на щастие,ООК

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, това е така, само че имам въпрос. Защо е казано "целта е да ги заставят"? Заставянето не е ли един вид принуждаване насила някого да извърши нещо? Не трябва ли всъщност всеки сам да осъзнае грешката си и доброволно чрез молитви и добри дела да променя себе си и случващото се около нас? <BR>Пример: земетресението сплашва хората, те разбират, че природата ги наказва, започват да поправят грешките си, но от <STRONG>страх</STRONG> да не се повтори земетресението, а не правейки го с Любов.

Редактирано от JMJ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Земята подготвя на човечеството нови изпитания

5d9e7b2612-300x170.jpg

Катастрофалното земетресение на 11 март на северо-източния бряг на Япония, предизвика множество слаби (с величина не повече от 3) трусове по света, съобщава Livescientist.

Те са отбелязани в сеизмични райони – в областта на Тайван, на Алеутските острови, Канада, на Аляска, Вашингтон, Орегон и Калифорния.

Много по-интересен за специалистите обаче е фактът, че японският катаклизъм, е причинил вторични трусове и там, където никога досега не е имало, като например Куба. За трусове се съобщава също и в области, в които земетресенията се случват, но с много малък магнитуд – в околностите на Пекин, както и в централната част на САЩ.

Както посочва сеизмологът от Американската служба за геоложки проучвания (USGS) Джъстин Рубинщайн, централните региони на САЩ, като цяло, са сеизмично спокоен район, но земетресение в Япония са успели да го „събудят“ и него.

След земетресението в Токио трусове са регистрирани в щатите Тексас, Луизиана, Канзас, Небраска, Айова, Южна Дакота и Минесота – в някои щати, спред Рубинщайн, за първи път. Сеизмолозите се надяват, че наблюдението на тези процеси ще им даде нова информация за сеизмичната активност на Земята.

Миналата седмица, USGS експерти заявиха, че силни вторични трусове, чийто брой надхвърля 6, а понякога и 7, ще има в Япония през следващите десет години.

Това се обяснява с факта, че земетресението от март увеличава напражението върху разлома в северната и южната част на японския жлеб – дълбочините в Тихия океан край бреговете на страната.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Темата със земетресенията е много актуална сега, особено след Япония. Има доста теории за тяхното възникване, но тази с HAARP е може би най-ужасяващата, защото ми е трудно да приема, че е възможно, но историята е пълна с подобни зверства. Ако човекът се е научил да предизвиква такива катаклизми възкликвам: Защо в нас хората се таи толкова много зло. Има една друга теория, съгласно която, Земята понякога сменя своите екватори, което е предизвикано от въртенето на земята. Любопитна е защото се опира на това, че около екватора се събират високите планини. Аз си мисля, че топенето на ледовете е една то възможните причини за сегашното ни положение, понеже Земята се върти, а това поражда известно разместване на земната кора, която плува върху течна магма. Има и друга теория за растежа на Земята, както и теорията за живата Земя.

Напоследък много чета разни статии и много често се изтъква как информацията, коята ни сервират, обслужва известни интереси. Ако вземем много изписани страници за 2012 година и прогнозите на учените, които прогнозират какви ли не бедствия още от слънцето, Нибиру, за която отричат, но има и много вярващи, човек може съвсем да затъне в това блато от информация. Днес четох за прогноза за голяма земетресение в Калифорния, в Рим. Любопитно е, кой стои зад цялата тази информация.

Единствения факт е, че сега на Земята стават наистина странни неща и доста аномалии. Вярвам, че това не е случайно и също така вярвам, че хората могат да променят това, ако не е вече късно, стига да променят отношението си към нашия дом, ЗЕМЯТА, защото тя не е просто ресурс, защото тя е жива и трябва да я уважаваме и зачитаме, да се опитаме да постигнем едно хармонично съществуване с Природата, без която няма как да оцелеем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Рим се готви за разрушителното земетресение, предсказано за 11 май

Не стига това, ами днес навсякъде по центъра на София от някакво Family Radio раздаваха листовки според които краят на света е насрочен за 21.05, т.е. след 11 дни. :feel happy:

А вие готови ли сте? :whistling:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

WORLD-New forecast+Analysis

Maya Popova | May 7, 2011

Iran,South Iran or a country in bordering closeness -Turkey,Afghanistan and other close in the region. Magnitude-5.0R.-5.5R. and not over 6.0R. Dates-8-10 May and not later than 16-th ANALYSIS 8-th May of the above forecast: SOUTHERN IRAN-4.0R.. The forecast is still valid. ANALYSIS 9-th May :.. SOUTHERN IRAN-4.9R..in full accordance with the forecast of Iran at [...]Earthquake Forecast – Maya Popova - За любителите на точни прогнози- изберете българското !

Редактирано от KirilChurulingov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Земетресението в Турция днес с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер.

Вижте още тук: http://www.focus-news.net/?id=n1581789

Редактирано от Роси Б.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля да подходите спокойно към това клипче:

http://vbox7.com/play:cb0d6e412b

Намерих го, след като тази нощ по малките часове усетих 4 леки труса и търсих някаква информация. Други хора също са ги усетили, но явно са твърде леки за новина.

Силно се надявам следващото изменение на оста да стане плавно!

Смятам, че хората в този форум могат също да спомогнат за това.

Голяма прегръдка за всички!

Честита баба Марта!

Дали можем да подарим здраве на Земята?

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Земята според мен е като живо същество и както ние е се обръщаме на сън ту на една страна ту на друга така и Земята се намества Може да ме помислите за луда но аз мисля че някои земетресения са дело на човешка намеса както и аномалии във климата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×