Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Guest valentinus

Евангелие от Юда

Recommended Posts

С Юда напред се не върви,че краят му го знаем.Той,Христос май сам си казал кой е,още преди Юда да го посочи,сам се предал,казват писанията,от Любов се предал,пък ние още чакаме юдите...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Краят на апостол Юда е нашето начало!

Ако в нас той предаде земното, може да стигнем и в небесното.

Но къде сега е Юда?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега,както не ни се нрави нещо земното и решаваме да го предадем,утре и небесното може да не ни се понрави и него ли да го отпишем бързо-бързо?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много добре те разбирам,Вики,приятелю непознати :D !Но вкарването ни в постулати ми заприличва на догматизъм,от това призовавам да се пазим,че то нищо не допринася за единението ни с Отца.А моята отправна точка е благодарността за всичко,което ни заобикаля,защото,което за нас е преходно,за Бог е вечно.А,иначе,ти,доколкото те разбирам,отдавна вече си победил материята. :thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Думичката Атман означава Висш Аз. Юда е Атман. Относно телата, Атманическото тяло е най-външното, най-финито, онова, което има възможност да влиза в пряк контакт с Бог, и то принципно се изхранва директно от Божествената прана, а не от по-високостоящо тяло. Като форма, тманическото тяло се разглежда като додекаедър (12-десетостен, фигура с дванадесет стени), която представлява т.нар. Платоново тяло, и отговаря на петия елемент- прана, или етер. Додекаедъра е съставен от петостени...като футболна топка почти..

Юда е част от енерго-информационна числово-логаритмична редица, която съвсем точно отразява етап от процеса, известен като "Сътворение".

Доста е за човек като мен, достатъчно ограничен и прост, смикнал да разрязва само триизмерни (кървящи притова) одушевени предмети с цел хирургична процедура... :thumb down: ...да захване да обясни такива сложни неща като Сътворението...освен ако то самото не беше нещо толкова просто, че и по-просто дори от хирургията..И както хирургията се учи най-добре от книжки с малко, но съдържателен текст, и много картинки..то и Сътворението е най-добре да се обясни с много картинки и кратък съдържателен текст към тях...

Ако внимателно изучим какво представлява Сътворението, ще трябва да изучим сакралната геометрия, да се научим що е то златно сечение, какви пропорции има, да разгледаме спиралите, и да схванем що е то логаритмична спирала на Фибоначи...

После, започвайки от Пустотата, буквално от Нищото, съвсем лесно може да сътворим точно в седем последователни дни всичко, което представлява Вселената- съвършеното Битие...при това, спазвайки указанията дадени в писанието, но не само в еврейско-юдейското писание, но и в някои други...

След отва, ще трябва да изучим що е това съзнание, и на какъв принцип са устроени нивата на съзнание в цялото видимо и невидимо Битие... след което да разглеждаме най-вече онова което е било, което е, и което ще бъде в Египет...Несъмнено доста предварителна работа е това, но ако имаме желание, повечето от тази работа се извършва под ръководството на Сили, които насочват търсещия, подкрепят го, но никога не му "известяват тайни", нито пък му показват "онова, което е скрито"- това са си привилегиите на търсещия... :thumbsup:

После, трябва просто да наблюдаваме....един процес, наречен "оплождане"- как точно става оплождането на една яйцеклетка от сперматозоида...и от тук, да хванем евангелието (било на Юда, било на Тома, но най-вече Йоановото, заедно с другите три "официални" евангелия) и да опишем този процес, който наблюдаваме като яявлението "оплождане", етап по етап до момента, в който ще се получи триизмерното изображениена известната навсякъде по света картинка "Яйцето на живота", с текста от евангелието..Повярвайте, просто и да звучи невероятно, всичко си точно така, стъпка по стъпка..

Христос е следвал буквално всичко, което Отец е направил, изявявайки се от Нищото чрез процеса "Сътворение"- и съвсем уместно казва, че каквото е научил от Отца, това и прави и Сина- а Син, това е резултат, и от гледна точка на шестте Платонови тела Сина се разполага в средната колона (погледнете кабалистичното Дърво на Живота), и на него съответстват два елемента- 3-тия, наречен Октаедър и отговарящ на елемента въздух, и 6-тия елемент- Пустотата, Нищото, онова, от което ще започне създаването на "Безсмъртния Човек"...

Ако разгледаме нещата правилно, ще открием нещо, което няма да проследявам стъпка по стъпка, защото трябва много време и средства да се отделят.

Резюмето е това- всеки знае, че числото на Христос е 8, и това е логично от изходната форма, която древните са определили- октаедър, който е съставен от тетраедър и куб. Кубът е символ на Мъжкото начало, съответства на Бог Отец, който е Нищо...защото от мъртвата точка може само да се проектират шестте посоки на Божествено Съзнание и нищо повече. Сферата е олицетворение на женския елемент, и се свързва с Великия Архитект на Битието- Св. Дух. А тетраедъра (пирамида) е олицетворение на устойчив резултат, в който се поместват както куба, така и сферата....Припомнете си например най-известните "картинки"-символи в различните времена и култури, и ще видите лично, че точно тези три компонента винаги се съчетават в Едно..Всъщност, тетраедърът отговаря на Първото Сътворено Съзнание в Битието...

Практически Христос е осъществил буквално всяка една стъпка от едно "зачеване" до завършването и "възкръсването" на онова Първо Съзнание на Сътворението, представляващо "рожбата", проявена от Великия Отец- Нищото, Небитието, Този, Който няма никаква форма и проява; и Божествената Майка- Духът, дейния елемент.

И така, основната цел- в човека както вероятно мнозина знаят, има само един единствен праатом от Божествената Светлина на Първото Съзнание на Сътворението- едно синапово зърно. Ако разгледате синаповото зърно в детайли, под лупа и микроскоп, ще откриете всичките Платонови тела в него, но най-важното- ще откриете окръжност, триъгълник, и квадрат, или техните 3D еквиваленти- и тук си спомнете известната графика-скица на Леонардо Да Винчи, наречена "Канонът на Леонардо"- онази, с човекът, който е вписан в квадратт и окръжност, на фона на разчертана прецизно повърхност на скицата...

Е, това е Човекът- не този, който сме ние...не, а Онзи, Който ще Бъдем...

И, какво иде сега- Христос трябва да бъде "роден" непорочно, т.е. от жена-девица...Що е то? Това е именно да бъде роден от елемента Сфера-Нищо, Пустота, елемент номер 6, който е толкова свещен, че не е споменаван в алхимичните трудове, заедно с петия елемент (додекаедъра, съответстващ на праната, или най-общо казано етера)- поради тяхната свещеност, и поради ниското ниво на съзнание, което е било, и все още е у една огромна маса хора на земята, е трябвало да бъде "смълчаван" от всимчки, и буквално "Размахван" пред очите ни от цялото Битие....

Но, да не се размотавам- има едно липсващо звено...

Ето логаритмичен ред по Фибоначи- 1,1,2,3, 5, 8, 13,21,34,55,89,144,233..и т.н.

Всъщност, сборът на предходните две числа, дава числото което следва...

До тук добре, ще ви кажа, че от този ред, номер 8 е Иисус, а на Юда се пада да бъде номер 5...

Как се стига до такива заключения е доста трудно да се обясни накратко- с множество чертане, пресмятане, наблюдаване, с много наблюдение, с много разговори с Учителя (чрез множесдтво други хора, които се явяват също така учители за някои, и ученици спрямо други..).

Астрологичните знаци са 12, и те образумат колелото на раждане и смърт, чикслото 12 изразява мнвого неща, но най-лесно е с обяснението чрез тонове- 12 тона се съдържат в една октава- 7 основни тона, и 5 полутона. В октавата която следва след нашата, е октава на друг тип съзнание, на друг тип ДНК, и на друг тип човешка конструкция, с различен брой хромозоми.

И така, за да излезем от колелото на раждане, смърт, раждане,смърт...явно е, че някак си трябва да зазвучи 13-тия тон, а това е възможно само Ако Христос- като Син Божи, и разполагащ се в средната колона, със съответстващ елемент въздух и Платоново тяло октаедър (а това тяло е действително съществуващо около нас, въпрос на енерго-информационни структури, посредством сме свързани както със цялото Битие, така и с всичко в него по отделно). Добре, като знаем, че Атман е най-висшето от 7-те тела на "грешния" модел на човека, то посредством него може да се свържем с Божествения свят, но а ко надолу, няма Божествено Сътворено Съзнание, което да изведе всичко, което човек е представлявал досега в нов Живот, променяйки изцяло и завинаги неговия Път...който от въртене на колелото на късмета, започва изкачване по спирала..)..

И така, Христос е 8, а Юда-5, а като ги сберем заедно, се получава 13- това число отвежда в новата октава, и това е единствено възможния Път...

Има множество съотношения, между Юда и Христос, за които нищо не знаем все още- ясно, и кратко, но вероятно всеки който вече е започнал да съзнава, че настъпват промени в него, че съзнанието му, знанията му, интересите му, житейските му позиции започват от един момент в живота му да се изменят в насока да се "вижда", "разбира", "осъзнава" все по-цялостно, все по безлично и без его-мотиви, независимо дали човекът ще потърси знание в религия, в наука, или изкуство, ако човек е разбрал ова, и съзнателно поемча по този нов житейски курс, то несъмнено в един момент, ще има достъп до всички науки, до всяко едно знаие, до всеки принцип и закон, изобщо до всичко, което съдържа цялата Вселена, цялото Битие, включително и информация за всеки един живот- лично, персонално, де що го има във Вселбената, щом е живот и е съзнателен, се вписва в това знание, заключено само в една древна, и разпространена из цял свят фигура- едно изображение, наречено "Цветето на Живота"....т.е. на човек му са дава отговорността и възможността, гледайки това изображение, да получи всяка информация, която му е нужна, притова, на което ниво на съзнание най-цялостно би я приел. Акаша- това е само онова, което го има в нашата ДНК- не се смейта, така е. ДНК и особено хромозомите, нагънати по точно определен начин, съдържа много енергия, която създава особена енергийна структура около човека, която пронизва цялата Галактика, вероятно и цялата Вселена. От всички нишки ДНК, само три представляват своеобразни "драйвери"- т.е. представляват пускови и спиращи "програми" за информацията в останалите.

Ето това е Акаша, ако някой има съмнения, илби подозрения- нека сам да провери. Акаша не е нещо отделно от чонвека, а е непрекъснато с него, и около него, също както Царството- бидейки вътре в нас като синапено зърно, и извън нас- като енерго-информационна структура, свързана с Всемира...

А защо Юда отговаря на числото 5 ли? Ами най-малкото заради това, ч е в зодиакалното колело, 5-ти дом е на Лъва..но това не е нито основното, нито най-важното..

Пентаграма е свещен за нашето измерение символ, и за човека като цяло, числото 5 е числото на Юда, но защо и как, това вероятно друг път бих опитал да опиша...

А сега, макар и вероятно да сте объркани от написаното, ви пожелавам да можете да го приемете така, както е, макар и практически да съм написал нищожно малко от това, което изяснява всичко, така че никой да не остане със съмнение, че това е точно така... :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Извинявайте но след като четох част от постовете ви ме интересува кой е този "Учителя" когото тооолкова много цитирате??? НАистина ми е много интересно.Също така ме интересува вие в какви църкви ходите в какво вярвате и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus

Учителя е Беинса Дуно - с рожденно име Петър Дънов - велик учител на човечеството, повторил подвига на Исус Христос и донесъл Светлина на хората. Виж сайта, към който е този форум - там всичко най-важно е писано :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus

Форумът е на Всемирното Бяло Братство /е, ако ти е удобно, можеш да ни наричаш "дъновисти", въпреки че профанизираш/, но е отворен за всички благоразположени търсещи хора. Ако искаш подробности, виж си условията за участие във форума, които си подписал. :thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus
:) - няма нужда да ни наричаш специално - добре дошла и дано участието в този форум да помогне да намериш Пътя си :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
:thumbsup1: да старая се и това да правя до колкото хората го позволяват.Все пак не всеки би и не приема това което му се казва.Та кажи ми ти или някой друг,но виждам че само ти отговаряш приемате ли го това Евангелие за истинно или не?Казва се това добре онова не.Аз примерно не го приемам поне нещата които съм чела тъй като нямах желание да го чета всичкото.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Има само Един Учител, винаги и във всички времена Учителят е Един- формите, които може да има във физическо тяло са различни.

Най-подходящата църква, която човек може да посещава е тази, която той самия представлява- точно копие на Всемира....

А в какво се вярва?

Понятието вяра навсякъде по света и във всички врема означава само едно единствено нещо- степен на вътрешно познание и нищо друго

Аз не съм Дъновист, и със сигурност зная, че такива не съществуват. Има Всемирно Бяло Братство, което има 72 ордена, които са работили, работят и ще работят за благото на Вселената...

Има много, които са следвали Христовите стъпки и учение, и са го извървели докрай. Повечето от тях не присъстват в историята на човечеството като личности, като дела, нито пък са оставили писмено наследство. Те са оставили най-доброто, което изобщо може да бъде оставено - самите себе си, на разположение на Вечността и на нас, живеещи на "вдишвания и издишвания" в тази Вечност...Бог "вдишва" в нас, а ние Го "издишваме" и гоним...

Вярата между впрочем, може а се предава от човек на човек, това е процес на учение, в който всеки човек участва. Никой не е без вяра, важно е друго- тази вяра да бъде проявена, и ли "активирана"...досущ както се активира СИМ карта...

:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus

Разбира се, че приемаме Евангелието - ние всички живеем с надеждата, че ще приемем Христовата сила и така ще осветим същностите си. Колкото до богословските премъдрости кое точно как е и кое какво значи, ние се дистанцираме, тъй като това са човешки тълкувания, а човешката мъдросте глупост пред Бога. Нашият Учител е оставил огромно литературно наследство /повечето записано от стенографи и трябва да се приема внимателно всеки детайл/ в което е засегнал и осветлил за нас много откъси и от Евангелията :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дими,

В случай че имаш някакви въпроси относно форумите и сайта, моля чувствай се свободна да се свържеш с екипа на модераторите.

Може да намериш за ценни и следните линкове:

Правилата за писане във форумите

Целите и задачите на сайта

Повече информация за терминологията "Бяло Братство", "Всемирно Бяло Братство" и др можеш да намериш например в тази статия от библиотеката на Портала.

Молим участниците да се придържат с мненията си към настоящата тема: за евангелието от Юда.

Поздрави,

Екипът на Портала

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тъй, четох, четох, четох и ся започнах да се мъча да мисля. Мислих, мислих, мислих и останових, че май не съм за тук. Аз не съм го и чувал тва "бяло братство" или тоя "учител", за което се извинявам. Като един средностатистически потребител, аз рядко чета условията за ползване на нещо (било то сайт или програма) и си нямам и идея за кво става дума.

Та сега бих искал да искажа мнението си по темата.

Наречете ме еретик, но за мен църквата е глупост.

Вярно е, че е крепила и дори нещо повече, създала е днешната ни цивилизация, вярно е, че е била опора на народите и т.н. Но тя просто ги е лъгала, и то адски много.

Лъжа е теорията й за сътворение на света, създала ни е страшно много стереотипи, от които не можем да се оттърсим и до днес. Проповядвала е смирение, честност и въздържание, докато църковните служители са ограбвали бедните и са перверзничели, а после им е искала пари, за да изкупят греховете си. Политиката и амбицията са я обхванали от край време. Това е просто начин за получаване на власт, на много власт.

Пример за вреди нанесени от църквата е патриархата, различните хора (тоест хора притежаващи качества или начин на мислене разлини от масовката), забаването на науката с векове и още много други.

Всички тези апокрифни текстове от преди около 1700 - 1900 години, наскоро открити, са имено доказателства за порочността на църквата. Забранила е всички тези творби имено защото са били заплаха за нея, за нейната същност, за нейната структура и йерархия. Ако търсиш Бог в теб самия, тогава за какво ти е църквата, ако търсиш мира и прошката в теб самия, тогава за какво ти е свещеник. Още Толостой го е казал (цитирам по памет) - защо ти е да гледаш пламъка на свещ, когато можеш да погледнеш към слънцето.

А сега сме свидетели на явната гибел на църквата, тя е вече слаба и не може да продължи със своята пропаганда, няма достатъчно власт, за да унищожи новите произведения, които я разобличават (чудесен пример са творбите на Дан Браун), няма достатъчно влияние, за да покрие откриването на старите такива (като Евангелията на Мария или Юда). Вече не може да ни манипулира и ако сме различни да ни гори на кладата, ето защо замира, обеднява, агонизира и ако не се промени радикално ще умре. Е да, твърде силна е била, за да се срине бързо, та нали една обикновена държава като Османската империя загиваше няколко столетия, а ка моли(не съм сигурен в правописа :)) най-силната институция в Западния свят. Ще страда още поне няколко поколения, но съдбата й е ясна...

Моля ви за отговор, интересно ми е и вашето мнение по този въпрос, не че аз ще променя вашето или вие моето, но какво да се прави - човек съм, любопитен съм :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D:D

Още Толостой го е казал (цитирам по памет) - защо ти е да гледаш пламъка на свещ, когато можеш да погледнеш към слънцето.

Добре дошъл, Werewolf :D във форума, членовете на който вярват в Любовта и почитат Слънцето (не пламъка на свещичките) :angel:

За да не излизам от темата -

Мисля, че непредубеденото приемане на всяка нова информация, достигнала до нас в точно определен момент и в точно определен вид е част от Вярата ни. В по-горния постинг се споменава (основателно) "вината" на църковната йерархия за забавнето на развитието на науките и техниката... Какво ли би се случило, ако техните плодове бяха попаднали в ръцете на същата тази йерархия, докато тя е "колела и бесела" ??? :( Може би и ние не сме били готови да разберем посланието на Евангелието на Юда до ден днешен??? :hmmmmm:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей,Werewolf!Преди около 2 месеца попаднах случайно на този сайт,търсейки да прочета още неща,оставени ни в наследство от Петър Дънов.

Той,Учителят,както казва Кристиян,във всички времена е един и същ,само формите,чрез които се проявява са различни.Друг е въпросът колко и с какви цели е раздробяван чрез даваните Му разни имена,догматизирането и фанатизирането Му.Дори,ако вземем само християнската религия,се виждат смешните сепарирания вътре в нея,които,ясно е чии намерения обслужват.

Доколкото съм запозната с историята,цели кръстоносни походи са предизвиквани от същата тази църква,за която говориш,избивани са били по най-зверски начин от папските служители и то с кръста напред богомилите,обявени за ерес,а преки идейни последователи на богомилското течение това са точно учениците на Петър Дънов,които пък са наричани сектанти от православната църква.Далеч съм от мисълта за разните му агитации,много далеч съм,но,ако ти се смяташ за еретик,защото не бъркаш Бог със свещеници и Вярата с религии и църкви,то и аз съм такава тогава,така,че,

добре дошъл,ще си правим заедно компания на кладата. :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest nov

Не изчетох всичко, но ми направи впечатление грешната информация за текста на евангелието и оттам вече всичко останало...

Чететох скоро един от броевете на Нешънъл Географик, беше посветен на това евангелие в големи подробности.

И оттам се видя, че много малко от текста е сглобено - 1-2 изречения май. И смисълът им беше, по думите на Исус, че Юда е този, който най-добре е разбирал учението Му и го е прадал по заръката на самия Исус.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Милостта Божия е несъизмерима.

Благодаря Му от все сърце /дори сам не осъзнавам големината на благодарността ми/ за това, че ни дари с живота и смъртта на Христос.

Предателството със сигурност е било част от Божия план.

Нека бъде волята Му. Няма нищо по-добро от това!

Така е според мен. /дали трябваше да сложа - мен - в кавички? кой съм аз?/

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest valentinus

Не изчетох всичко, но ми направи впечатление грешната информация за текста на евангелието и оттам вече всичко останало...

Чететох скоро един от броевете на Нешънъл Географик, беше посветен на това евангелие в големи подробности.

И оттам се видя, че много малко от текста е сглобено - 1-2 изречения май. И смисълът им беше, по думите на Исус, че Юда е този, който най-добре е разбирал учението Му и го е прадал по заръката на самия Исус.

<{POST_SNAPBACK}>

Ами Евангелието на Иуда излезе на български - купи си го, струва 4 лв. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×