Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Guest valentinus

Евангелие от Юда

Recommended Posts

Мисля, че за да имаме някакво по-сериозно мнение за т.нар. акоприфните Евангелия би следвало да сме доста запознати с историята на ранното християнство - най-вече 0-4век. И на интуиция само може, но аз бих предпочел да комбиниран интуиция и синтез (дясно полукълбо) с мислене и анализ (ляво полукълбо). Та в този дух на размисъл ако не сме запознати с библиотеката от Наг Хамади, ръкописите от Мъртво Море, рания гностицизъм и неговото развитие през вековете... ако не знаем какво е направил император Константин, ако не знаем как и кога са обявени апокрифните евангелия за ерес, ако не знаем как, кога и защо именно тези текстове, които сега познаваме са влезли в Новия Завет... трудно може да имаме сериозно мнение. Подозирам, че повечето от писалите дотук в тази тема не са запознати с тези въпроси, затова донякъде разбирам изразените досега мнения.

Проучвам малко по-малко въпроса от известно време и не смея да имам такива крайни мнения, които си позволят да имат някои хора тук. Къде бил отишъл Юда, как горял в ада и т.н. Може и така да е, а може и да не е. Ние не знаем, така че предлагам да не си преписваме небесни функции, а да мислим и да споделяме. Ясно е, че всички няма да сме на едно мнение (а според мен не е и нужно), но важното е всеки да направи проучване за себе си и да се замисли....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:D

Мисля по собствено мнение , че имаш право Иво.

Но само на половина. Защото вътре в себе си правя разлика между....:

1. Бройка Евангелия от различните апостоли известни на хората тук на Земята написани от човешка ръка и по тази причина податливи на манипулация и изменения от разни писатели тръгнали да писателстват на книжен или друг материален носител по чисто човешко осмотрение за това кое е Истинно и кое не е Истинно.

2. Видове Евангелия записани във Вечната книга неподлежаща на манипулация на носетел наречен от хората "Акашови записи" . В Менталния свят по лично виждане е местонахождението на Истинските видове Евангелия / видове - според апостолското им авторство/.

И за това тук на земно ниво абсолютно винаги е имало и ще има спор по темата.

Но този който "чете" Евангелията на Акашовите записи знае кое събитие е Истинно. По тази причина има възможност да каже кой книжен носител е истинен. Но доказването в условията на "Майя" в дуалистичния свят вече е много сложно нещо. Като добавим факта,че въплътените хора са сбор на много различно еволюционно развитие въпросът става много сложен.

Порадитази причина струва ми се е записано в книжния носител в известните четерите Евангелия ..." Търсете най- вече Царството Божие , останалото ще ви се придаде".

Редактирано от Оринави

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ясно е, че всички няма да сме на едно мнение (а според мен не е и нужно)

важното е всеки да направи проучване за себе си и да се замисли

Да.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благословен е този който се е жертвал в името Господне.

Апостол Юда.

Благодаря, Виктор! :)

Да, съгласен съм, ако жертвата е осъзната и умишлена, но ако идва от слабостта на ума и пристрастеността му към земните блага и изкушения - не.

Със сигурност, Юда е бил част от божия план. Въпроса е, как е изпълнил ролята си - посредством слабостите си или е жертвал себе си в Името Божие ?

Само Бог знае и този, на който Бог е дал да знае.

:smarty::yinyang::smarty:

Редактирано от Синева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Със сигурност не е лесно да знаеш предварително, че ти се пада ролята на лошия, че ще бъдеш мразен, опозорен и да приемеш това. Какво смирение се иска, каква посветеност! Ако е било така, де. Аз предполагам, че точно така е било. Може би Юда най-много е обичал Бога и най-малко себе си от всички апостоли. Не е лесно да се носи такъв товар, да предадеш най-обичания. И като си изпълниш ролята, защо да живееш повече, какво повече да намериш в този свят?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

..... Може би Юда най-много е обичал Бога и най-малко себе си от всички апостоли. Не е лесно да се носи такъв товар, да предадеш най-обичания. И като си изпълниш ролята, защо да живееш повече, какво повече да намериш в този свят?

Не съм убиден, че човекът който най-много обича е предател.

Нека се позовем на теорията за относителноста и първом определим изходната позиция на гледната точка.

От Божествена гледна точка може би Юда не е предател , а освободител - ударил звънеца за началото на Новия завет даден на човечеството чрез Христос???

От гледна точка на земните хора незнаещи Волята на Бога е предател.

Лично повече ме вълнува въпроса -"защо?"

За себе си имам отговор, защото твърде мноооого дълго време съм се мъчил с въпроса "защо?" милиметър по милиметър... стъпка по стъпка , но сега се оказа , че ме е страх от публичния отговор.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Какво смирение се иска, каква посветеност!" <_<

май ще канонизираш така и Юда, и Пилат и неразумния разбойник

каква посветеност и от ония които биха Исуса

горките

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

" 20 Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам,

Мене приема, и който приеме Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

21 Като рече това, Исус се развълнува в духа Си и заяви, казвайки :

Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

22 Учениците се спогледваха помежду си, недоумявайки за кого говори.

23 А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исуса,

беше се облегнал на Исусовото лоно.

24 Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи ни за кого говори.

25 А той, като се обърна така на гърдите на Исуса,

каза му : Господи, кой е?

26 Исус отговори : Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам.

И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде на Юда Симонова

Искариотски.

27 И тогава подир залъка, сатана влезе в него, и така Исус му каза :

Каквото вършиш, върши го по - скоро.

28 А никой от седещите на трапезата не разбра защо му рече това."

Св. Евангелие от Иоана - гл. 13

Само Исус е знаел, не е знаел Юда предварително, спестено му е било да знае чий дух ще се вселява в него, защото, ако би знаел, вероятно би се обесил още на мига...

В този смисъл Юда се явява невинната жертва - слабото звено у всеки, което бива обладано...

И никой от седящите на трапезата не разбрал...

Това, така наречено евангелие, кога е писано, известно ли е на някого? А защо не се нарича Евангелие " от " Юда, а е Евангелие " на " Юда? Как Юда сам е описал в края му смъртта си? Интересно.

Синева, в това е въпросът - КАК :thumbsup: !!! Изключително важен въпрос, според мен. А пък защо е ясно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Юда се явява невинната жертва - слабото звено у всеки, което бива обладано...

Мисля че:

Слаб, да. Невинен, не.

личността му е "тренирана" дълго време от тъмните сили и лично от лукавия.

Въпросното евангелие, май е автентично, го показва много добре.

Фалшивите му видения и сънища се базират на виждането му за себе си като за изключителен и по-умен от другите ученици.

Накрая предателството е сложно представено в съзнанието на Юда като нещо служещо на интересите на еврейския народ.

само че Исус се явява дори в демоничните му видения

"и се засмя"

Душата осъзнава цялото си падение след извършеното, тогава дружките са дошли във видимия си вид за него, който е станал напълно техен. Смъртта не е била свободен избор, нито го е избавила от изключителните морални страдания. Посмъртието му е било много, много мъчително, както и слизането в мрачните астрални области за много векове.

Дано да е изкупил вече всичко, защото такава съдба е нечовешки жестока

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще повторя само Бог знае и този, на който Бог му е дал да знае.

Лука

10:21. В този миг Святият Дух изпълни Исус с радост и той каза: „Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за това, че скри тези неща от мъдрите и учените и ги разкри на неуките /младенците/. Да, Отче, защото това ти достави голяма радост.

Парамаханса Йогананда

“Грях е всяко нещо, което позволява на човека да забрави Бога” – каза учителят.

“Бог избира онези, който Го избират.”
“Човечеството има само един истински враг – невежеството. Нека всички ние да заработим заедно, като взаимно си помагаме и си вдъхваме кураж, за да победим.”

:smarty:

Юда още отначало е бил изкушаван да предаде Христос и Агнецът е видял това в сърцето му. До самата вечеря, на която Иисус Христос дава натопеният залък хляб с думите: "Що имаш да правиш, прави го по-скоро", Юда се е двоумял дали да извърши предателството на Спасителя! Христос е видял кое надделява в Юда - ума или сърцето и затова е изрекъл думите. През цялото време предателят е бил разкъсван от противоречията и от гузната си съвест, затова с такава несигурност е извършил и самото предателство. След като го извършва, с целувката, му се разкрива това, което има да стане и той от момента започва горчиво да съжалява. /Всички знаем какво се е случвало с хората, които са се докосвали до Спасителя, а този вид докосване - целувката, е най-съкровен./

В Божият план са нужни всякакъв вид хора и силни и слаби и праведни и неправедни. Защото как би могъл той да се изпълни иначе?

;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В Божият план са нужни всякакъв вид хора и силни и слаби и праведни и неправедни.

Божият план е да помогне на силните, слабите и неправедните които искат да станат праведни.

Но сега много хора дори не разбират що е праведност и камо ли пък да поискат да станат такива.

"... широк е пътят който води към вечна погибел"

“Грях е всяко нещо, което позволява на човека да забрави Бога”

“Бог избира онези, който Го избират.”

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А има и друго нещо.

Наистина Юда е обичал много Христос!

Предателя не е вярвал, че Божият Син ще се остави в ръцете на хората и Бог ще позволи Синът Му да бъде убит.

Юда се е надява хем да прибере парите, хем Спасителя да прояви силата си и да постави Неправедниците на мястото им. /"Хем вълкът сит, хем агнето цяло."/

Надявал се е да дойте Божието Царство и гневът Божи да се стовари върху неверниците, което всъщност е едно много-наивно мислене, породено от незнанието.

Горкият, Юда.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще повторя само Бог знае и този, на който Бог му е дал да знае.

Прав си, така е.

И когато Бог се увери няколкократно, че човек е разбрал истинноста на поднесената Божествена информация и нейната дълбочина, много стриктно наблюдава преминаващите едни или други мисли през ума на въплътения човек.

Ако някой си е въобразил , че Бог е само измислено понятие отъждествявано само с потенциална Сила до която въплътения като се докопа и всички ще му се кланят като на Бог..... хи хи хи ... :P

Може !

В кинозалите предтавящи холивудските спектакли може и да го има това нещо. Там за пари какво ли не правят!? :P Има и хубави неща- не отричам. Но то по разума и избирателноста се разбирало на кой колко му е и какъв му е меракът. И аз за това дадох противоположни мнения. Да видя кой за какво ще се хване в разсъжденията си.

Е, видях. "Готвачите" пак се хванаха за "черпака" и "супата". Като онзи от Библията дето си продал първородството за паница леща. За поред път пропуснаха капитанския мостик в избора си. Сиреч избраха човешкото , а не Божественото в разсъжденията си .

Въпрос на избор.

Така е.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Обичам го, като му давам право на избор.

И по този начин докаже,че е разумно същество.

Разумното същество преди да тръгне да управлява и ръководи другите разумни същества, трябва да е на ясно със себе си. Трябва да има много остър поглед в дълбочина на събитията и твърдост да посрещне отговорноста от решенията си

Трябва да умее да си знае правата и задълженията. И никога да не си прекрачва дадените му права като въплътен и да не отнема правата на ближния си. Защото освен себе си, ще логуби и идващите след него търсещи Истината Души. А те са Божии създания.

Това са ми мотивите в публичния честен разговор в борбата и доказателствата на разсъжденията без намеса и натиск в личното пространство. .

:yinyang::yinyang::yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всичко това е Божа работа!

Но... разбирам ако Той ти е дал право на това. :hmmmmm:

Така ли е? Имаш ли това право или Божието разрешение? :blink:

А сега за Юда:

Има нещо, което доказва, това, че Юда не е знаел за Божия план, а е извършил предателството поради слабостта си.

Това доказателство е самоубийството!

Нека да отговорим на въпроса:

Възможно ли е светец, праведник и истински вярващ в Бога човек, да посегне на живота, като по този начин оскърби Твореца и наруши заповедта Му за не насилие, особено, ако е знаел за плана Божи и е с чиста съвест?

Историята не познава такъв случай.

:yinyang:

Редактирано от Синева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Юда си е част от цялото, ама определено трудно ще бъде приет като човек-предател, а уж знаем, че Евангелията не са някакви исторически сведения или жития, но ние малко плитко ги разбираме. Всъщност те могат и плитко да принесат нещо на тълкувателя си, но и за други дълбочини също са били разчитани.

Какво ще стане обаче ако приемем учениците Христови за част от човека Иисус, различни качества, прояви... Имайки и предвид, че без предателството нямаше да има Възкресение, а то е същественото в Християнските мистерии. И чак на кръста май Човешкия син предаде Духа си окончателно на Отец си...

Не съм много в темата в момента, но нахвърлям бегли бележки, които, убеден съм биха били в помощ на желаящия такава...

Благодат и Мир!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Юда си е част от цялото, ама определено трудно ще бъде приет като човек-предател, а уж знаем, че Евангелията не са някакви исторически сведения или жития, но ние малко плитко ги разбираме. Всъщност те могат и плитко да принесат нещо на тълкувателя си, но и за други дълбочини също са били разчитани."

исторически духовни

"ще отворя устата си в притчи, да разкажа случилото се от сътворението на света"

"Какво ще стане обаче ако приемем учениците Христови за част от човека Иисус, различни качества, прояви..."

част от човечеството в тела, Адам който е паднал.

Исус, истината, е в телесния инструмент но не е тялото а плът от Отца Небеснаго.

"Имайки и предвид, че без предателството нямаше да има Възкресение, а то е същественото в Християнските мистерии."

Бог може да даде възкресение не само на Исус?!

За съжаление нито един човек не се застъпи за Исус пред съда.

Така че Възкресението остана само за Исус.

Човеците не издържаха теста

2+ :thumb down:

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И да допълня! / към пост номер 92 и не само/

Наскоро един човек ми каза: “Най-голямата опасност за учителите е да започнат да се правят на Бог! Това неминуемо води до падение.

Всички ние сме в голяма опасност по пътя на познанието.

От велик учител:

Садху*, пази се!”

Парамаханса Йогананда

“Защо има толкова много страдания по света?” – попита един ученик. Учителят отговори:

“Страданието има много причини. Не на последно място то трябва да предпази човека от това да се обучава върху другите твърде много, а върху себе твърде малко. Накрая болката го поставя пред въпроса: “Няма ли някакъв закон за причината и следствието в моя живот? Не са ли моите неприятности резултат от погрешното ми мислене?””

Лука

6:41 . И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не забелязваш гредата в твоето око?

6:42. Или как можеш да речеш на брата си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! първо извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око.

Под “...и тогава ще видиш ясно...” се разбера – безболезнено, неусетно, без причиняване на страдание и насилие, и най-вече се разбира по Божията воля!

Всеки, който е достигнал края на обучението, знае как се прави това.

Аз също понякога правя тази грешка – да работя върху другите, а по малко върху себе си, да поучавам и тогава се сещам за - “Пази се Садху!” и вместо да поучавам започвам да споделям наученото.

САДХУ: Всеки, който върви по духовния път на самодисциплината (Садхана); аскет.

:yinyang:

Редактирано от Синева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Юда си е част от цялото, ама определено трудно ще бъде приет като човек-предател, а уж знаем, че Евангелията не са някакви исторически сведения или жития, но ние малко плитко ги разбираме. Всъщност те могат и плитко да принесат нещо на тълкувателя си, но и за други дълбочини също са били разчитани.

Какво ще стане обаче ако приемем учениците Христови за част от човека Иисус, различни качества, прояви... Имайки и предвид, че без предателството нямаше да има Възкресение, а то е същественото в Християнските мистерии. И чак на кръста май Човешкия син предаде Духа си окончателно на Отец си...

Не съм много в темата в момента, но нахвърлям бегли бележки, които, убеден съм биха били в помощ на желаящия такава...

Благодат и Мир!

Две са опасните отклонения по пътя на развитието на човека.

Единият е на крайния материализъм, изключващ всяко духовно начало.

Другият е на крайния гностицизъм, тръгнал на борба с материята, изповядващ разбирането, че тя е символът на злото и нашето нещастие и видите ли, който не разбира това, той е духовно беден и не ще се освободи лесно от оковите й.

Прилича ми на мистерийните възприемания на Христос само и единствено като Дух.

Целта на идването на земята на Христос е именно одухотворяването на тази материя, придаването й на Живот и пълнота, а не умъртвяването й. В това се състои и уникалността на връзката Исус - Христос, единствен успял да осъществи 12 - те връзки между човек и Бог, показвайки ни Пътя.

Многократно четем, как Исус казва " Аз съм ". Азът = Духът в човека, е Богът вътре в нас. Духът е който повдига материята, като по този начин я преобразува.

Дванадесет връзки, начело с " Аз съм ".

Останалите са " От тия, които си Ми дал и ни един не изгубих."

Но... " един от вас ще ме предаде."

" Упазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта..."

Къде тука виждате 13 - тата връзка като част от цялото?

Ще ви кажа как аз я виждам - като чуждица...

Не е Път този, който води към бесилото.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Две са опасните отклонения по пътя на  развитието на човека.

Единият е на крайния материализъм, изключващ всяко духовно начало.

Другият е на крайния гностицизъм, тръгнал на борба с материята, изповядващ разбирането, че тя е символът на злото и нашето нещастие и видите ли, който не разбира това, той е духовно беден и не ще се освободи лесно от оковите й.

Прилича ми на мистерийните възприемания на Христос само и единствено като Дух.

Целта на идването на земята на Христос е именно одухотворяването на тази материя, придаването й на Живот и пълнота, а не умъртвяването й. В това се състои и уникалността на връзката Исус - Христос, единствен успял да осъществи 12 - те връзки между човек и Бог, показвайки ни Пътя.

Многократно четем, как Исус казва " Аз съм ". Азът = Духът в човека, е Богът вътре в нас. Духът е който повдига материята, като по този начин я преобразува.

Дванадесет връзки, начело с " Аз съм ".

Останалите са " От тия, които си Ми дал и ни един не изгубих."

Но... " един от вас ще ме предаде."

" Упазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта..."

Къде тука виждате 13 - тата връзка като част от цялото?

Ще ви кажа как аз я виждам - като чуждица...

Не е Път този, който води към бесилото.

Така е Силве!

Само да вметна, че бесилото е олицетворение на пътя към нова еволюционна схема на развитие на Вълната на Живота.

Само не разбрах това изречение - "Къде тука виждате 13 - тата връзка като част от цялото?"

А дали получи моето ЛС? :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Със сигурност не е лесно да знаеш предварително, че ти се пада ролята на лошия, че ще бъдеш мразен, опозорен и да приемеш това. Какво смирение се иска, каква посветеност! Ако е било така, де.

Имах предвид теория, според която на душата се показва бъдещият й живот на земята. При въплъщението тази информация се забравя. Някои напреднали души доброволно приемат тежък живот, за да послужат на другите. Сам Христос е приел унижението, опозоряването и ужасната смърт.

Матей 26:42 Пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля.

Лука 22:42 Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.

После в съзнателния живот отново правим същите избори, които сме направили от времето преди да се въплътим, но е по-трудно, понеже много неща остават скрити за нас. Това, разбира се, просто е една теория в която не вярвам 100%, понеже нямам лични доказателства за нея, но ми се струва логична. Ние не живеем предимно в резултат на изборите на свободната ни воля, а попадаме в един сложен живот, където са ни отредени определени роли и преживявания, за да се учим и да послужим на другите да се учат. Няма начин всички да са положителни герои, понеже доброто и злото така или иначе са относителни понятия и злото също е необходимо, за да си научим уроците.

Това, че Сатана едва ли не се борил срещу Бога и засега печелел битката, си е чиста проба глупост. Не, Сатана е просто един служител, на когото Бог заповядва и разрешава да действа в определени ситуации, по определен начин.

Йов 1

6. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.

12. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

  21. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

Не знаем ли и това, че всъщност смърт няма и какво толкова да се косим, че на някого се случило еди какво си, нали той пак живее по някакъв начин, вероятно по-добър? Или пък, ако не живее, за какво да се тревожим, за това, дето го няма?! За едното нищо?!

Животът е игра, която вземаме твърде насериозно. Хайде, нека училище да е, но грешките не са чак толкова страшни. Често в живота се оказва и друго, че "грешката е вярна".

От сърце се посмях на асоциациите на Оринави по повод моите словесни упражнения, еквилибристика ли беше? Хубава дума, ще я запомня. Често сама не си вярвам на написаното, просто се опитвам да разсъждавам от различни гледни точки, да разширявам разбиранията си, да излизам извън собствените си граници. Истината е, че съм си доста задръстена и ограничена, та чак ми доскучава, затова си играя така. Освен това ми харесва да пусна по някоя умствена или емоционална провокация и да се наслаждавам на разговорката след това. Не го правя с лошо чувство, това е нещо като, как се наричаше... А! Мозъчна атака! Понеже колкото и да се мъча да мисля различно, повече глави мислят по-добре от една!

Опитайте да си представите ситуация, която би била изключително унизителна и болезнена за вас. После си представете, че я приемате и то не принудително, а доброволно: Боже, не моята, но Твоята воля да бъде! Представете си се посрамени, бити, бедни, опозорени, болни, уродливи външно, разяждани от болка, от лоши мисли и чувства... и благодарете!

Наистина не зная каква е ролята на трийсетте сребърника в предателството на Христос, само зная, че тази сума е била упомената в стария завет векове преди това. Защо точно 30?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вики, приятелю, на въпроса, който задавам, отговора е в цитата над него и в изречението под него. :)

И когато получа ЛС, но от теб, тогава ще си говорим. ;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×