Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
momo

Микровълновите печки - вредни ли са

Recommended Posts

Аз нямам микровълнова печка и не смятам да си купувам. Щом обаче имате такава печка, поливането на цветята с вода, обработена в нея, би бил един полезен за теб експеримент - тъкмо ще прецениш кое е повече: полезното или вредното. А цветята, ако забележиш, че страдат, веднага можеш да прекратиш опита.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен лично микровълновата фурна е един изключително вреден уред. Всяка храна, която се сложи вътре излиза "мъртва" и на пихтия. Всъщност наистина принципът на затопляне е чрез трептене на молекулите, но това трептене е толкова силно, че молекулите се саморазрушават и остава една безформена пихтия лишена от каквато и да било прана. Правила съм си експерименти с хляб - поставям едно парче хляб вътре и го вадя след 30 секунди мек, но изцяло безформен. След около 10 минути същият този хляб става твърд като камък. Напоследък сред домакините е много популярно да си готвят почти всичко в микровълновата фурна включително и каши и пюрета за децата.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вредна или не, за затопляне или готвене, винаги ще има спорове и експерименти с противоположни резултати. Всеки да прецени за себе си. Но въпроса е също и каква е храната която слагаме вътре, защото аз сам слагала и хляб с надежда да омекне, та за 30с. вместо мек и дори на пихтия той излиза 30 пъти по трърд, а за 40с. вече започва да изгаря!!! Няма да кажа за какъв хляб става въпрос :rolleyes:

Та, кой ще спори че кафето еxпрессо дето претоплям, е още живо преди и мъртво след, или че яденето след като е вряло/се пекло 1.30 часа е по малко мъртво, или пак че плодовете и зеленчуците дето купувам и нямат никакав вкус защото са откаснати още зелени <_< са пални с витамини :rolleyes:

:feel happy: Лубов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Принципът на затопляне е съвсем различен при обикновената фурна и при микровълновата фурна. Чрез обикновената фурна се готви на принципа на излъчване на топлина. При микровълновите фурни затоплянето е чрез излъчването на микровълнови вълни. В микровълновата печка се използва магнетронен генератор за произвеждане на микровълни с честота около 2,45 GHz с цел готвене на храна. Микровълните готвят храната, като карат молекулите на водата в продуктите да вибрират. Вибрацията произвежда топлина, която затопля храната. Като вземем предвид че органичната материя е съставена главно от вода, храната се приготвя много лесно по този метод. Но дали е и здравословно? В повечето случаи молекулите вода вибрират толкова силно, че се саморазрушават.

Всяка вълна енергия променя полярността от положителна към негативна с всеки цикъл на вълната. При микровълните, тези промени в полярността се повтарят милиони пъти всяка секунда. Мулекулите в храната - особено тези във водата - имат положителен и негативен край, по същия начин, както северния и южния при компаса.

Микровълново приготвената храна съдържа мулекули и енергии, които не присъстват в приготвена по начините, по които се приготвя храна, откакто човечеството познава огъня. Микровълновата енергия от слънцето и другите звезди е на принципа на директния поток, докато изкуствено произведените микровълни, вкл. тези във фурните, произлизат от променящ се ток и предизвикват милиарди или повече пъти полярни обръщания в секунда във всяка хранителна мулекула, която обълчват. Производството на не-типични мулекули е неизбежно. Естествените аминокиселини са набюдавани да преминават през изометрични промени (промени във формата), както и през трансформации към токсични форми, в следствие въздействие в микровълнова фурна.

Едно кратксрочно изследване откри съществени обезпокоителни промени в кръвта на индивидите, консумирали мляко и зеленчуци, облъчвани в микровълнова фурна - на осем доброволци се предлага да се хранят с различни комбинацции от тези храни, приготвена по различни начини (сурово, микровълново, конвенционално готвена, размразена с микровълнова).

Всички храни, обработени в миковълнова фурна, причинява съществени промени в кръвта на доброволците в експеримента - спад на хемоглобина и покачване цялостното ниво на бели кръвни телца и нивата на холестерола, спад в нивото на лимфоцити.

Луминисцентните бактерии (излъчващи светлина) са използвани за откриване на промени в кръвта. Съществено увеличение бе открито в луминисценцията на тези бактерии, когато са изложени на кръвен серум, извлечен след консумация на микровълново приготвена храна.

Освен това, наблюдава се съществена връзка между количеството микровълнова енергия в тестваните храни и люминиращата енергия от луминисцентните бактерии, изложени на серума от кръвните проби на участвалите доброволци.

Др. Хертел заключава, че технически излечената енергия може наистина индуктивно да премине през човека, след хранене с микровълново приготвена храна.

Според др. Хертел,

"Левкоцитозата, която не може да бъде обяснена от нормални дневни отклонения, се взима много сериозно предвид от хемотолозите. Левкоцитите са често знак за патологични ефекти върху живия организъм, като например отравянето или клетъчно увреждане. Увеличението на левкоцити в микровълново приготвена храна са много по-ясно изразени от тези, в другите варианти храна. Очевидно, тези отбелязани завишения са причинени основно от приемане на микровълново обработени субстанции. Очевидната допълнителна енергия, излъчвана от луминисцентните бактерии, е просто още едно потвърждение.

Технически произведените микровълни са основани на принципа на променящия се ток (AC). Атомите, молекулите и клетките, изложени на тази тежка електромагнитна радиация, предизвикват обръщане на полярността от 1 до 100 милиарда пъти в секунда. Няма атоми, молекули или кретки на органични системи, които да са способни да издържат на подобна жестока, деструктивна сила за продължителен период от време, дори и при ниски енергийни нива на миливата. От всички естествени субстанции, които са полярни, кислородът на водата реагира най-чувствително. Така се предизвиква затоплянето в микровълновото третиране - фрикция, последваща от това зверско третиране молекулите на водата. Структурата на молекурите се разкъсва, молекулите са насилствено деформирани (клетъчен изомеризъм) и това води до влошаване качеството. Това е обратно на конвенционалния метод на загряване на храната, където топлината се предава отвън навътре. Готвене на микровълнова фурна започва на клетъчно ниво, където има вода и където енергията се трансформира във фрикционно загряване.

Увредените клетки стават лесна плячка за вируси, гъби и други микроорганизми. Естествените механизми за възстановяване се подтискат и клетките се предизвикват да се "адаптират" към състояние на енергийна спешност - те преминават от аеробична към анаеробична респирация. Вместо вода и въглероден двуокис, клетката произвежда отрови като водороден прекис и въглероден моноксид."

Същите зверски деформации, които се проявяват в нашите тела, когато сме директно изложени на радар или микровълни, се появяват в молекулите на храната, приготвена в микровълнова фурна. Такова облъчване води до деструктуриране и деформация на молекулите на храната. Освен това, създават се нови съединения, наречени падиолитични съединения, които са непознат синтез, неоткрит в храната. Радиолитичните съединения се създават при молекулярното дакомпозиране - разрушаването - като пряк резултат от радиацията.

Производителите на микровълнови фурни твърдят, че такива частици не се образуват в по-висока степен от тази, при готвенето по другите, конвенционални методи. Представеното дотук научно клинично доказателство показва обаче, че това просто е една лъжа. В Америка, нито университетите, нито федералното правителство са провели някакви проучвания за ефектите върху телата ни от яденето на микровълноно приготвена храна. Не е ли странно? Всъщност, те са много по-заети с проучвания относно какво става, когато не се отвори правилно вратата на микровълновата печка...

Прикриващи истината действия от страна на производителите

Скоро след оповестяване резултатите от изследването на др. Хертел и др. Бланк, властите реагират. Мощна търговска организация, Швейцарската асоциация на търговците на електроуреди за домакинството и производството, (FEA), светкавично отвръща на удара през 1992г. Те апелират Президентът на Съда на Сефтиген, кантона на Берн, да издаде т.нар. Заповед за "мълчание" срещу др. Хертел и др. Бланк (a "gag order"). През март 1993, др. Хертел е обвинен, че "пречи на търговията" и му е забранено да огласява резултатите от изследванията си. През следващите години, др. Хертел защитава позицията си пред Съда за човешки права в Страсбург и през 1998г., на 25 август, е издадено решение, че са били засегнати неговите човешки права, както и че издадената му забрана е в противоречие с общата конвенция за свобода на израза. Швейцария е задължена да изплати и конпенсация на др. Хертел.

Канцирогенност на храната, приготвена в микровълнова фурна

Др. Лита Лий, в своята книга Ефекти от готвене в микровълнова фурна върху здравето, както и в публикации през март и септември 1991 в сп. Earthletter, твърди, че всяка от микровълнова фурна изтича електро-магнитно лъчение, което уврежда храната и обръща сготвените субстанции в опасни органични токсини и канцерогенни продукти.

По-нататъшни идследвания разкриват дори още по-неочаквани вредни ефекти от готвенето в микровълнова фурна.

Следващият пример е обобщение на проучавия от Русия, публикувани в Атлантис Рейзинг Едюкешънъл Сентер в Портланд, Орегон, САЩ. Канцерогенни образувания се формират във всички тествани храни. Не са използвани тестове в микровълнова фурна, за по-дълъг период от време, отколкото е необходимо за приготвяне, размразяване, или затопляне на храната.

Микровълновото облъчване за приготвяне на месото предизвиква формиране на d-Nitrosodienthanolamines - добре известен канцироген.

Мляко, приготвени в микровълнова и зърнени закуски (ядки) - обръщат някои от своите аминокиселини в канцирогени.

Размразяване на замразени плодове - обръща глюкозата си и галактосидни съставки в канцерогенни съставки.

Изключително кратко излагане на сурови, сготвени или замразени зеленчуци обръщат растителните алкалоиди в канцерогени.

Канцерогенни свободни радикали се формират в растения, особено коренни растения, обработени в микровълнова урна.

Понижаване на питателната стойност на храната

Руските изследователи също докладват подчертано ускорение на структурната деградация, водеща до понижена питателна стойност от 60 до 90% във всички тествани храни. Измежду тях са:

Понижена наличност на витамин В-комплекс, витамин С, витамин Е, есенциални минерали и липотропични фактори във всички тествани храни.

Разнообразни видове увредени субстанции в много растения, например алкалоиди, глюкоза, глюкоктосиди и нитрилосиди.

Деградация на нуклео-протеините в месата.

Източник: http://www.mercola.com/article/microwave/hazards.htm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

А въздухът, който дишаме, чист ли е? Или водата, която пием?

На мен микровелето не ми пречи, помага ми, използвам ежедневно, спестява ми време и усилия.

Ако тръгна да разсъждавам какво е вредно и какво не е, ми аз по-добре да не се храня, да не дишам, да не се къпя, и да не пия вода. И да живея в някакъв кислороден саркофаг до Второто Пришествие.

Редактирано от Мона

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е, да! То по тази логика каквото и друго вредно да се пръкне на пазара (и в живота ни), махваме с ръка и казваме: Карай, то и без това толкова вредни неща употребяваме, едно повече или по-малко ... какво ти пука; още повече щом е удобно, или лесно, или вкусно ... :thumb down:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...използва магнетронен генератор за произвеждане на микровълни с честота около 2,45 GHz с цел готвене на храна. Микровълните готвят храната, като карат молекулите на водата в продуктите да вибрират. ... В повечето случаи молекулите вода вибрират толкова силно, че [клетките] се саморазрушават.

...изкуствено произведените микровълни, вкл. тези във фурните, произлизат от променящ се ток и предизвикват милиарди или повече пъти полярни обръщания в секунда във всяка хранителна мулекула, която обълчват.... Естествените аминокиселини са набюдавани да преминават през изометрични промени (промени във формата), както и през трансформации към токсични форми, в следствие въздействие в микровълнова фурна.

Няма ... [белтъчни] молекули или клетки на органични системи, които да са способни да издържат на подобна жестока, деструктивна сила за продължителен период от време, дори и при ниски енергийни нива на миливата. ... Структурата на молекурите се разкъсва, молекулите са насилствено деформирани (клетъчен изомеризъм) и това води до влошаване качеството. ...преминават от аеробична към анаеробична респирация. Вместо вода и въглероден двуокис, клетката произвежда отрови като водороден прекис и въглероден моноксид."

... води до деструктуриране и деформация на молекулите на храната. ...опасни органични токсини и канцерогенни продукти.

...подчертано ускорение на структурната деградация, водеща до понижена питателна стойност от 60 до 90% във всички тествани храни. Измежду тях са:

Понижена наличност на витамин В-комплекс, витамин С, витамин Е, есенциални минерали и липотропични фактори във всички тествани храни.

Разнообразни видове увредени субстанции в много растения, например алкалоиди, глюкоза, глюкоктосиди и нитрилосиди.

Деградация на нуклео-протеините в месата.

Да, това е така.

Има начин за драстично подобряване на микровълновите печки посредством трансформиране на монохромматичното излъчване от генератора настроен обикновено на 1 или няколко резонансни честоти на водата така че да се постигне спектър на бял шум в някаква област от ем спектър или ~ област от спектъра на топлинното излъчване на черно тяло. Трудността ще бъде в необходимостта да се топли храната в специални съдове непоглъщащи в тези широки спектрални диапазони. Полученият широколентов шум може да се модулира с музика или мантри :D

Който го направи, може да спечели доста пари. Защото след изследванията на Емото тези въпроси направиха пробив в съзнанието на широката публика на запад.

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"А въздухът, който дишаме, чист ли е? Или водата, която пием?"

Отдавна пием минерална вода в бутилки. А когато отидем в планината и видим изворче, се радваме!

В скоро време може да започнем да си купуваме и кислород от някой доставчик. Чела съм, че вече в Япония било така-"научно-технически прогрес".

Обаче какво ни пречи да насадим няколко дървета?

Нищо, освен манталитета ни - стремим се да сме "цивилизовани", а стремежа към природата минава за "селски" манталитет.

И защо ни е такава печка? По простата причина, че е била произведена и рекламирана.

В кухнята освен че заема място, иска и бърсане на прах, а суровата храна е сто пъти по-полезна и с нея не се губи никакво време за приготвяне.

Редактирано от tzveti

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз си купих бързо нагряващ керамичен плот с 2 котлона- загрява за 10 секунди и може за замести микровълновата печка относно функцията и за пукане на пуканки. Става също и за печене на малки питки от домашно тесто, което си направих без мая- само от пълнозърнесто брашно, белени слънчогледови семки, чубрица и сусам.

Не знам защо, но на мен всичко ми е по-вкусно в керамичен съд, отколкото в метален или пластмасов.

Мисля, че също е полезно да се готви с дървена лъжица, и става по-вкусно.

Има такива бамбукови лъжици, много твърди, даже ги продават и с хаванче.

Колкото по-малко уреди, толкова по-малко слугуване.

Преди няколко месеца опитах малки домашни питки, печени в камина и много ми харесаха. Живият, истински огън не е като микровълновата печка.

А с едно палене на камината може човек и да наготви. Две в едно! Няма нужда от печка за готвене.

Редактирано от tzveti

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Колкото по-малко уреди, толкова по-малко слугуване.

Преди няколко месеца опитах малки домашни питки, печени в камина и много ми харесаха. Живият, истински огън не е като микровълновата печка.

А с едно палене на камината може човек и да наготви. Две в едно! Няма нужда от печка за готвене.

:thumbsup:

Микровълновите печки са удобни ,но според мен е хубаво да ги избягваме .

Почти всичко приготвено на тях с изключение на пуканките не е вкусно :thumb down:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Определено. :blink:

А пък в една тема в съседния раздел четох за Е-тата в храните и останах поразена. Има да проверявам опаковки сега.

Само дето ми се струва съмнително това, което пише на тях, в действителност да е онова, което е вътре. Хъх.. чувствам се обстрелвана от вреди, от които не мога да избягам. :mellow:

Редактирано от Rainy

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:rolleyes: Така е, не може напълно да се избяга, но за да не настъпва тотална параноя по въпроса, нека си изясним няколко допълнителни момента:

1. Не всички от тия хиляди добавки са толкова страшни, за някои няма данни да вредят, пир други зависи от дозировката и т.н.

2. Някои храни съдържат много, а други малко от тях, така че следва основно да се преориентираме към "ясни" продукти, т.е. плодове, зеленчуци, зърнени и т.н., вместо към "съмнителни" - ястия от ресторанти, колбаси, консерви, сладкарски изделия, сухи супи и т.н.

3. Освен натрупване съществува и процесът изчистване, който може да се подпомогне от грамотни природолечебни приложения...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

така че следва основно да се преориентираме към "ясни" продукти, т.е. плодове, зеленчуци, зърнени и т.н., вместо към "съмнителни" - ястия от ресторанти, колбаси, консерви, сладкарски изделия, сухи супи и т.н.

Да, през колкото по-малко ръце са минали, толково по-добре. Ако са от природата, най-добре!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За микорълновите печки, отдавна съм решила да не ги изполвам често. Като започнем от един най-прост експеримент със затопляне на храната, при който храната затоплена с микровълнова печка и оставена настрана за 15мин изглежда изключително зле в сравнение с храна затоплена с нормална печка и оставена настрана. Да не говоря, че затоплената храна от микровълнова печка изстива изключително бързо и ако не се изконсурима веднага, се налага да се затопли наново.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По-новите кухненски печки за готвене имат опция "Печене с инфра нагревател". По принцип се знае, че инфрачервените лъчи (освен ако не се прекали) не са вредни. Но храната, която приготвяме чрез такова печене трябва да се обръща и става малко по-суха.

Има и кабинки за такъв вид масаж. Инфрачервените лъчи проникват дълбоко в човешкото тяло, по-точно в тъканита му. Повишавайки метаболизма в тъканите може да се свалят енергийни блокажи в меридианите и да възстанови потока от енергия в човешкото тяло. Даже може и да се постопи някое килце, ако се вярва на обещаното ;).

Имате ли наблюдения и как мислите - дали наистина е толкова безопасно? Аз все още оставам малко скептично настроена, макар че, специално за готварската печка си е доста събланително - печеш (например) на 160 градуса, а хабиш енергия за 20.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

аз имах едно време една преподавателка по ядрена физика и тя ни обясняваше колко вредни са микровълновите печки по научному.

за съжаление не помня точно законите на които се позоваваше и точно как го обясняваше, но съм запомнила, че храната, извадена от такава печка е все едно ядрено облъчена

а също и , че тя казваше, че никога няма да ползва такава печка

незнам дали не си е купила в крайна сметка,

но аз не ползвам :)

Редактирано от mvm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По-новите кухненски печки за готвене имат опция "Печене с инфра нагревател". По принцип се знае, че инфрачервените лъчи (освен ако не се прекали) не са вредни. Но храната, която приготвяме чрез такова печене трябва да се обръща и става малко по-суха.

Има и кабинки за такъв вид масаж. Инфрачервените лъчи проникват дълбоко в човешкото тяло, по-точно в тъканита му. Повишавайки метаболизма в тъканите може да се свалят енергийни блокажи в меридианите и да възстанови потока от енергия в човешкото тяло. Даже може и да се постопи някое килце, ако се вярва на обещаното ;) .

Имате ли наблюдения и как мислите - дали наистина е толкова безопасно? Аз все още оставам малко скептично настроена, макар че, специално за готварската печка си е доста събланително - печеш (например) на 160 градуса, а хабиш енергия за 20.

Това, което пишеш е интересно, аз лично нямам опит. Но в къщи имаме една отоплителна печка, която има инфрачервена лампа за нагревки и понякога, макар и много рядко съм я ползвала за нагревки на кръст и корем при болки.

Който знае нещо повече, нека сподели.

Редактирано от Аделаида

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest НиколаДамянов

... най-добрия вариант е да си купите очила за виждане на аурата (такива наиситна има, и с тях се отчита точно това "жизнено" поле)...

Кристиян, би ли казал от къде можем да си купим такива очила?

Ти ползувал ли си такива и какви са ти впечатленията?

Поздрави!

п.п. Въпроса ми е и към всички, които знаят нещо в тази насока.

Редактирано от НиколаДамянов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×