Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Канел

Хитлер и расизма

Recommended Posts

Направи ми впечатление симпатизиращото отношение на Беинса Дуно към Хитлер. За расите също има много изказвания, като бялата е считана за най-висша.

Сега сигурно ще скандализирам някой, но бих искал да попитам: може ли Учителя да се смята за расист?

Подбрал съм няколко цитата за илюстрация:

Четете историята на Хитлер. Ако гледате през какви страдания, през какви изпитания е минал той, но днес се е качил на високо. Но знаете ли нататък какво ще стане? Вие виждате сегашното, но не знаете какво ще стане. Хубавото в Хитлер е, че човекът при всички страдания си е казвал: „Аз ще надмогна на всички страдания!“ Човек може да победи своята съдба. Ти казваш: „Хитлер колко лош човек е!“ Не, ти не разбираш Хитлер. Поучавай се от Хитлер. „Хит“ на английски значи да удариш някого, но „хит“ значи и топлина. Ти трябва да имаш достатъчно топлина в себе си, за да можеш да поставиш всяка мъчнотия в огъня на своето сърдце и да я стопиш.

Симфония на щастието

Какво очаквате вие? Вие очаквате какъв мир ще сключи Германия с Англия и с Франция. Този мир ще се наложи. Не е въпрос за едните или за другите. Моите почитания към германците. Според мене Хитлер играе ролята на пророк Илия. Хитлер притеснява религията. Каква религия е тази? Ако е религия на любовта, разбирам. Трябва да се установи правото в света. Всички народи трябва да разберат, че правото е право за всички. Бог е Бог за всички.

... Този закон се отнася за всички народи. Божественият закон гласи: Не отваряй война, в която можеш да изгубиш и това, което имаш. Ако воюваш, воювай за Бога. За правото в света. Англичаните подозират Хитлера, но прав е Хитлер.

Ако имате вяра

Казвам: Природата е внимателна, на един човек не може да му се дава повече. Сега имаше във вестника за Адолф Хитлер. Той бил прост войник. Запознал се с някой капитан, сегашният негов приятел Едеман. Като подофицер Хитлер бил в неговата рота. Той го представил за възнаграждение на железния кръст и за други такива почтени ордени. Никога не го представил да се повиши в чин. Казва: „Той е особен човек, ако се тури, ще го разваля.“ Той дал да се възнагради с всевъзможни георгьовски ордени, но никога не го представил за повишение. Казва: „Опасно е да му се даде чин.“ И той останал подофицер. И природата ни дава гергьовски кръстове, но не такива чинове. Но този, който бил подофицер, е водач на целия германски народ, значи, един умен човек. Един човек, който съумява да води един народ от 70 милиона, е умен човек. Вие казвате за Мусолини. И той е учен човек. Той се крил в Швейцария под мостовете. Сега, Швейцария трябваше да отнеме тази присъда. Значи, не е глупав Мусолини. Тия хора не се срамуват от своето минало. Понякой път човек трябва да има амбиция в света. Ако вие не можете да приложите онова, което имате в себе си, какво ще направите? Вас ви е страх. Писанието казва: Страхливите няма да наследят Царството Божие. Някои ги е страх. Казват: „Новото учение.“ Какво е новото учение? Новото учение е учение за любовта, Божествената любов, която иде не от корема на човека, но от главата, от центъра. Туй новото, което иде от съзнанието на възвишените същества, които изпращат тия течения не в нашия стомах, но в нашата глава.

Да Му служим без страх

По някой път казваме „Хитлер“, какво значи? „Хит“ значи топлина, „лер“ – учител. Хитлер значи учител на топлината. Сгорещява германците, сплотява ги. Щом не говори добре, е празен. Щом говори както трябва, той е учител. Щом не говори както трябва, е празен.

Здравословното състояние на човешката душа

Това са външни неща, които аз ви обяснявам, посторонни въпроси са те. Те не са съществени. Българският тип съставлява само една форма, една фаза, но не е нещо кардинално. Нито пък английският тип – англосаксонският, нито даже цялата бяла раса. Ако разгледате петтех раси, те се различават. В строежа на главата има разлика между бялата, жълтата, черната и червената раса. После има една разлика в строежа на ръцете. Един китаец, каквото и да прави той, у него няма тия заложби, които има един от бялата раса, от арийската раса. Понеже в бялата раса, във всяка раса има вложено нещо ново, което в предишните раси го няма. И в следната раса, която ще дойде и в нея ще има едно качество, което няма в бялата. Това качество не може да се предаде на бялата раса. Бялата раса, за да го придобие, трябва да премине в шестата раса. Ти не можеш да имаш качества на шестата раса, ако не влезеш в тази раса. Един плод не може да има едни и същи качества, ако е вирял в топлия или в умерения пояс. В топлия пояс има повече условия за растене, отколкото в умерения пояс. Та, във всяка нова раса има повече и по-добри условия, отколкото в предната раса.

Сега, при това положение, в което се намираме, следното положение, което ще дойде за вас ще бъде още по-благоприятно. Но има някой път повръщане назад. Някой път можете да се повърнете. Но понеже сте минали през всички раси, минали сте през лемурска раса, после черна, жълта и бяла раса, някой път може да се повърнете. Лемуриецът е един човек, който иска да живее изключително за себе си и няма никакъв морал. Един човек, който си само угажда в ядене и пиене, той принадлежи на черната раса. Един човек, който е крайно консервативен и не може да се повдигне, той принадлежи на жълтата раса, а пък онзи, който почва да мисли и да [се] стреми, той принадлежи на бялата раса.

Даване – вземане. Скъпоценният камък

;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Странни теми пускаш Канел.

Понякога ми се струва, че седиш в едно ъгълче и лукаво потриваш ръчички: "Ха, да ви видим сега!"

И чакаш сеирчето, да му обереш каймачето...

...Мисля си, че ако се чете по-внимателно казаното от Учителя, едва ли би се стигнало до подобни въпроси...

А на търсачка за "Хитлер" изскочиха и други нещица.

Сигурно си ги оставил нарочно - за такива, като моя милост.whistling.gif

Та - цитатчетата:

Сега, като гледам по вестниците, виждам как са наредени всички държавни глави, всички, които ръководят държавите, и си казвам: Ето хората, които днес създават нещастието на света. Някои от тях са много умни, но някои от тях имат големи амбиции, амбициите им са повече от ума. На първо място турили папа Пий XII, след него – Хитлер, после – Сталин и т.н.

Всеки човек трябва да бъде на своето място. Всеки от тях не иска съзнателно да създаде нещастието и злото на човечеството. Те имат един благороден подтик – всеки иска да подигне своя народ. Всеки работи в това отношение. От всичко, каквото става в природата, ние виждаме една голяма целесъобразност. Органите на едно тяло са в зависимост от цялото тяло.

Често казвате, че някой човек има красиво лице. Но в какво седи красотата на човешкото лице? Ще кажете, очите на този човек са красиви. Обаче, опитайте се да обръснете всичката коса на този човек, да му обръснете веждите, да му сплескате носа и да видите доколко са красиви неговите очи. Красиви са очите на човека, но ако ги гледате заедно с неговото чело, уста, нос, вежди и т.н. Ако всичко това се изгуби, тогава ще видите колко са красиви очите на човека. Тогава ще видите какво остава от красотата на очите.

Следователно тялото може да прояви своята красота, когато всеки орган е на своето място. Когато органите се отделят от тялото и те [се] обезобразяват, и те губят своята красота. Когато някой орган е на тялото, той е много красив. Отдели ли се от тялото, той става грозен. Докато е на ръката, пръстът е красив. Отдели ли се от ръката, той става грозен.

Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека, Неделни Беседи, 31.12.1939 г.

„Достатъчно е на деня неговото зло.“ Или казано тъй: Доста сме мислили ние за злото в света. Време е да помислим за доброто.

Казвам: В какво седи сега силата на човека? В какво седи силата на Хитлер, който има 80 милиона хора около себе си? Който ги е събрал, организирал ги е да мислят като него. Той прав ли е? Той мисли, че така ще се оправи света. В какво седи силата на един ангел, в какво седи силата на една Англия, организирана ли е? В какво седи силата на Русия? Но тези държави още разсъждават. Не е този пътят, по който може да се разрешат онези въпроси. Сега, ако тия държави дойдат пак да се бият, народите какво ще спечелят, кажете ми? В Европа всички градове ще бъдат разрушени. Трябва да се започне една култура на ново.

Какво се ползваме ние, навсякъде борби. Едни религиозни убеждения се борят с други. Едни социални убеждения се борят с други, нека имат борба. Нека има борба, но борбата не разрешава. Аз съм да воюват хората. Воюване трябва. Но да воюват за онази, правата мисъл. Нека в света правото вземе надмощие. Нека светлината да има надмощие.

Когато един човек посади една градина с най-хубавите плодни дървета, аз го похвалявам. Но когато един я насади с киселици и иска да покаже, че и туй е толкоз ценно, колкото и другото, това е едно заблуждение. Ние искаме сегашните хора да имат мисъл в себе си. Сега светът се нуждае от разумни хора. Всеки народ се нуждае от разумни хора. Има ги вече в света. Вие седите и чакате да се оправи света.

Аз съм привеждал следния пример и пак ще го приведа. В Америка веднъж един студент отишъл да гледа един от тези борци за вдигане на тежести, който могъл да вдига цял един кон с кончето. Студентът направил някаква погрешка и онзи му ушива една плесница. Той се търкулнал на земята. Обидил се този студент, разбрал, че ако му каже една дума, ще му удари още една плесница и ще го търкули. Заема се да изучава и да се упражнява цели 10 години. Развил силата си и можел да вдига един кон с две кончета заедно и като имал тази сила, един ден отива при този, който по-рано му ударил плесница и казва: „Знаеш ли аз кой съм?“ – „Не зная.“ – „Аз съм онзи студент, на който ти удари плесница и се търкули на земята.“ Хваща го за крака, дига го нагоре. Онзи казва: „Ти си ми учител на мене.“

Аз бих желал и вие да хванете злото за краката, да го вдигнете и туй зло да ви каже: „Признавам, че си ми господар.“

Доста е на деня, Неделна Беседа, 02.04.1939 г.

Редактирано от Лъчезарна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Понякога ми се струва, че седиш в едно ъгълче и лукаво потриваш ръчички: "Ха, да ви видим сега!"

Може и така да е, но това какво променя? ;)

Относно цитатите ти, в първия всъщност се проявява разбиране относно тия три личности и злото, което носят в света, т.е. че не го правят нарочно.

Втория цитат казва, че Хитлер бърка в подхода си и че трябва да обръщаме злото в добро. Това не изключва симпатиите в цитираните изначално текстове. ;)

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хубава тема, Канел, интересна. И аз се интересувам от съдбите на Хитлер и Сталин, чисто психологически и ми е интересно да анализирам.

Множество умни хора, с техните прояви движат света, не казвам за добро или лошо. Времето дава най-точна оценка. Всяка страна, всеки народ развиват и внасят в планетарния Логос нещо свое, което изгражда Цялото. Една проява никога не е само добра или лоша, тя би трябвало да се разглежда поне от 3 страни... Някой тук, във форума каза, че масовото съзнание трудно се променя, но именно личностите, героите и тези, които има вътрешно верую, идеал движат света...:feel happy: За да може да се формират и новите съзнания, за да възникне новият човек, хиляди други преди това са го създавали...:yinyang::sorcerer:

Хитлер Сталин

П. П. Сред българите сме, за да развием твърдост. За себе си смятам, че съм на правилното място родена, защото съм била много чувствително дете, но живота тук именно ме направи твърда и силна. Та Бог си ни направлява:hypocrite:

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Канел, странно как все поглеждаш и тълкуваш нещата откъм една такава прокобна страна, която според мен не съществува 60.gif......

:3d_146:

Канел, когато погледнеш под леглото и видиш караконжул, за знаещ, че сам си го извикал ;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За расите също има много изказвания, като бялата е считана за най-висша.

След Потопа Арийската раса се развива от прасемитската раса на Атлантида.

Арийска е другото наименование на бялата раса.Окултните источници твърдят,че тя носи Еволюцията на човечеството.

Не само германците са арийци,а всички бели хора са от арийската раса в настоящия момент.

Просто ариец значи бял човек,от бялата раса.Българите сме също арийци.Самото име българин означава бял човек.

Наименованието се свързва с Хитлер,но не той го е измислил,както казах по-горе.

Хитлер е бил окултист,бил се е заобиколил с най-големите окултисти по това време,и се твърди,

че в тази война той всъщност е търсел Свещения Граал и Мечът на крал Артур....все артефакти,

свързани с окултизма.За съжаление не съм имала време да се задълбочавам в тази част от историята.

Слава Севрюкова говори за Хитлер и Сталин .Тя казва,че Сталин е бил примитивна душа,докато Хитлер е

нещо като паднал ангел,или Антихриста,тя твърди,че в предишната си инкарнация е бил Нерон.

http://star05.net/e-...v-prozrenia.pdf

Прозрения

Свръхфеноменът Слава Севрюкова

Христо Нанев

стр.64-до стр 81 -Сталин и Хитлер

Редактирано от Мария-София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Канел, странно как все поглеждаш и тълкуваш нещата откъм една такава прокобна страна, която според мен не съществува :feel happy:

Е как, написано е черно на бяло. :) Но нищо, ще го приема за част от моето черногледство.

Божидаре, би ли пояснил, моля? :feel happy:

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:3d_146:

Канел, когато погледнеш под леглото и видиш караконжул, за знаещ, че сам си го извикал ;)

Не го е извикал той! Извънземните са. 3d_163.gif Кацнали са на покрива около 00:15 часа снощи. Избили са всички в блока и са напълнили сградата с яйцата си. Някои от тях всеки момент ще се излюпят 3d_031.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мария-София, благодаря ти за отговора. Много точно си обяснила.

За всички е ясно, че окултното знание може и се използва с различни цели. Наистина Хитлер е бил напреднал ум, но за жалост тъмната страна го завладява. За всички ни е ясно, че Любовта е пътя към светлото:feel happy: За жалост Сталин, въпреки, че се изправя срещу Хитлер прави доста поражения на своите си, защото е с доста болен ум /също/:dancing yes: Два болни мозъка един срещу друг. Темата е обширна и не може да се отговори в един пост. Например много хора са на мнение, че Хрушчов е геният, който прави стратегията на руснаците и сигурно е така. Но, когато има авторитарно управление, страх, много неща са изкривени... Жалко е, че невинни хора са дали огромне жертви и има рани, които още болят... толкова народ е изстрадал... безумие...

Та ако някой /има такива хора/ приеме названието "нова, шеста раса" като расистко, то не е прав. И го приема така, защото смисъла на думата е доста опорочен... Не може "нова раса" да значи расизъм... Това е еволюционно значение, което Учителя дава, название на възникващото човечество /нова ДНК и др./...

Мисля си друго, времето не можем /по-скоро не трябва да връщаме/, Армагедона, който се е случил при Втората Световна никога не трябва да се повтаря! За това и разумните хора анализират, извличат си поуките и се стремят към промяна. Продължили са напред /визирам германците, а и другите участници в този ад/. Прошката, разбирателството, здравия разум трябва да са водещите. Но за жалост има хора, които печелят от разпалване и раздухване на националистически страсти и при немного интелигетна маса, става лошо.:sleeping:

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

http://www.youtube.com/watch?v=OPgFUe13W0A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=piq8ed22Ygg&feature=related

попаднах на това случайно търсейки друго ...

има руски субтитри...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ВЛАСТЬ ТЬМЫ

МИСТИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ НАЦИСТОВ

http://www.mirf.ru/Articles/art796.htm

"...Если кто-то забыл историю — эти люди были объектами экспериментов Аненербе."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

val68z, благодаря за филмите.

Правителствата и военните са използвали и използват някои средства за въздействие и сега, страх, контрол, власт са им мотивите...:dancing yes:

Никак не е случайно, че Учителя е тук началото на миналия век, в най-смутното и трудно време. Но явно е било необходимо да се внесе светлина и топлина за неутрализиране на тъмата.:yinyang::sorcerer:

И понеже стана дума за "черния дроб" на света, то е ясно-доста енергии от миналото се чистят тук, но ще се справим:hypocrite:

"Без страх и без тъмнина, с мир и светлина"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И понеже стана дума за "черния дроб" на света, то е ясно-доста енергии от миналото се чистят тук, но ще се справим:hypocrite:

Стига да не хванем цироза или камъни в жлъчката. :)

Слънчева, я разкажи за Армагедона, че ми стана интересно. Не съм чувал Учителя да е споменавал нещо за него.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За "Армагедона" не е от Учителя. Но понеже темата за втората световна съм проучвала, любопитно - причини-следствия за това споменах. Има един филм /по history или discovery/, който добре описва сблъсъка и го определя, като случилия се "Армагадон".

Мислех си друго /от второто филмче оккультизм гитлера/-германците си имат тази дисциплина, стегнатост, която явно военното обучение е оставило. Добрата организация и мисъл. Но пък при руснаците окултното е довело до добронамереност и стремеж към равноправие, братство... /изобщо не говоря за комунизъм/ . Като се събере на едно място-човек, със стройна, подредена мисъл, но и с добро сърце... Ми ето го новият човек;)

Във филмите се показва и отричането на църквата или религията. И да, това едно от нещата, които срещаме и при Учителя, НО той не го прави насилствено, натрапчиво и с цел да ги разруши, отрече. Напротив-казва, че те си имат своето място, но, когато човек си пробуди съзнанието не са му достатъчни и започва да търси нещо повече. Т. е. човешкият дух вече не е в рамките на църквата. Окултното знание идва, като допълнение на любовта и разбирателството, на свободата между хората.

Отива сестрата на Хитлер, на един такъв голям човек в Германия, отива при брата си и той ѝ казва: „Къде да те сложа, нищо не знаеш, много си проста. На каква служба да те сложа?“ Справедлив е човекът. Тя мисли, че брат ѝ вече може да я настани някъде. Някои хора, като повярват в Бога, казват: „Той ще ни намери някаква служба“, понеже повярвали в Господа. Господ казва: „Какво сте научили?“ Не знаете да пеете, а капелмайстор искате да станете.

Някой ми казва: „Нищо за мене да не говориш“. Казвам: Но това има две злини. Ако ти направиш едно престъпление и аз не говоря за него, ще направя добре. Ако кажа нещо, ще се докачиш. Ако не направя дума за твоята погрешка, ти си доволен, аз ще мълча. Но като направиш добро, искаш да говоря за тебе. Тогава позволи ми и за погрешката ти да говоря. За доброто ти да говоря, то е правото. Не е лошо човек да говори за лошото, но той трябва да бъде като един добър музикант, да каже: „Ти не взе този тон, ще ти кажа как се взема. Ти „сол“ в първата октава или във втората октава, или в третата октава не си взел правилно“. Колко души от вас можете да вземете „сол“ в четвъртата октава вярно? Някой от вас може да вземе „сол“ в първата и втората октава, но в третата е по-мъчно, а в четвъртата октава малцина може да го вземат вярно. Та казвам: Всичкото съвременно знание е произлязло от едно стълкновение. Хората са се заблудили. Има две подбудителни причини в разбиранията на хората в света. Едното е разбирането на злото, другото е разбирането на доброто. Някои разбират какво нещо е доброто, други разбират какво нещо е злото. Ако искаш да чупиш камъните, търси чук да ти помага. Мислиш ли, че чукът няма да ти помогне? Ще ти помогне. Ти ще обвиниш ли, че този чук троши камъните? Ако не ги чупи, с какво ще градиш? Или някой път градят с хубаво направени тухли, но някъде дошло, че трябва тухлата наполовината да се пречупи и я сложи на мястото. Някой казва: „Не цепи“. Но ако човек не знае да цепи, как ще гради? Цепенето е цяла наука. Онези, които градят, които могат зданията да цапат, замаже с цимент, нацапа. Ако не цапа, не може да гради. Казвам: Няма да цапаш, ако си съградил вече. Онова, което си съградил, няма да цапаш, но онова, което градиш, цапай го. Ако светът сега се цапа, показва, че се гради. Нашият свят не е съграден, вследствие на това онези, които градят, цапат. Мислите ли, че ако вие влезете в една къща, която мажат, всичко ще бъде наред? Подът, всичко туй оцапано ще бъде. Долу ще бъде оцапано, а стените ще бъдат хубаво замазани. Най-после и подът, и той ще се измени. Какво лошо има, ако се оцапа нещо? Сега често ми казват: „Оцапахме се“. Казвам: Съградено е нещо. Ако си се оцапал, когато градиш, ще те похвалят. Когато всичко в къщи е чисто и ти се цапаш, тогава тебе ти липсва нещо. Изследвайте характера на децата и на хората. Когато едно дете пише, аз съм наблюдавал някои деца, като пишат, цапат си пръстите. Като писало детето, нацапало си пръстите с мастило. Показва, че е работило.

Целият наш външен живот се дължи на онова вътрешно състояние, което ние сме минали през хилядите години. Всичкият този живот се отразява. Сегашният живот, който живеем на земята, и той ще даде своя отпечатък за в бъдеще. Най-първо, той дава отпечатък върху самите вас. После самите ваши мисли ще дадат отпечатък и върху другите. В едно семейство какъвто е бащата и майката, такива са дъщерите и синовете. Ред поколения си приличат. Даже те ги познават. Някой от внуците казват за него, че прилича на дядо си, има същите черти на дядото, същия характер, говорът, движенията. Сега се спират и казват какво казал Христос. Христос навремето се намирал в голямо противоречие с тия дебелите глави на евреите. Моисей сложи закона, че в събота нищо не трябва да се работи. Ако идеш в събота да събереш някоя съчица за огъня, ще те извадят на позорния стълб и ще те утрепят. Евреите разбраха Божия закон изключително, че не трябва да имат връзка с други народи, всички други са езичници, пък те са правоверни. Буквално разбиране. Като четете Старият завет, ще видите какъв е характерът им. Питате: „Защо им пати главата?“ Защото такова е тяхното разбиране. Много хубави работи имат писани, но и толкова лоши работи има. Сега, заради добрите работи се възнаграждават, а заради лошите се наказват. То е вече закон за кармата. Но лошото в евреите ето къде седеше. Те бяха народ много религиозен, но и много користолюбив. Двама братя, Яков и Исай бяха, но малкият брат, за да вземе първенството, отиде, че излъга баща си, показа користолюбие. И майката взема участие, тя го научи. Яков каза: „Баща ми ще ме познае, брат ми е космат и наместо благословение ще ме прокълне, че искам да го излъжа“. „Не бой се – казва майка му, – ще вземеш кожата на някое одрано агне, баща ти ще попипа и ще мисли, че си Есай“. Като отиде Яков при баща си, казва му: „Гласът ти прилича на Яковия, но ръката ти прилича на Исаевата. Нещо е станало“.

Първата запалка

И до днес си патим от буквалното разбиране на Божието Слово, то е нужно разбиране по дух, вътрешно, с опитване...:dancing yes:

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Канел, благодаря ти, че ме провокира и открих тази беседа, прекрасна е и намерих доста отговори за себе си:

Казвам: Сега аз не искам да ви говоря за стари работи. Всичко старо е отживяло времето си. Старото е имало думата си в миналото, няма дума в настоящето. Сега, запример, съвременните хора воюват. Те са воювали и в миналото много пъти. Какво ни ползуват нас миналите войни? Ние се интересуваме от сегашната война, как ще се разреши тя. Ако в тази война поставят любовта като принцип да разреши войната, ако поставят и мъдростта като принцип, най-после, ако поставят и истината като принцип, това е Божествен път за разрешение на войната. Но ако не турят любовта, мъдростта и истината като принципи за разрешение на войната, всички ще видят резултатите на своите действия.

Вие питате: „Да воюваме ли?“ Казвам: Войната е неизбежна сега. Ние сме в епохата на воюването. Не само ние воюваме, но на всички слънчеви системи воюват. Понеже днес всички същества са във военно настроение, като знае това, Бог е поставил различните планети на толкова далечно разстояние едни от други, че да нямат никаква възможност за воюване. Запример, между най-близките звезди до Слънчевата система има такова разстояние от една до друга, че могат да се вместят три хиляди слънчеви системи като нашата. За да стигне светлината до това място, нужни ѝ са цели три години. Можете да си представите тогава каква експедиция трябва да се предприеме, за да мине човек това пространство и да завладее Слънцето. И най-после, какво иска човек да завладее? Много трябва човек да завладее, но не е въпросът там. Не е въпросът за завладяването. Човек трябва да знае онази наука, според която да не губи онова, което Бог му е дал. Нали Бог ни е дал всичко? Какво още има да завладяваме? Бог ни е турил в Себе си и ни е дал на разположение всичко, каквото Той има. Какво има повече да завладяваме в света? Ние трябва да употребим нещата, които ни са дадени, а не да ги завладяваме...

...Като направя една погрешка, казвам: Аз трябва да поправя погрешката си – нищо повече. На тебе, като човек, не ти подхожда да грешиш. Ти ще изправиш погрешката си сам – никой не ти е крив. Аз съм крив за погрешката си и трябва сам да я изправя. Какво правят някои? Някой направи една погрешка и туря веднага лъжата, като започва да се извинява, че условията били такива, че възможност нямал, че наследил такива черти от баща си, от майка си и т.н. Това са измислици и лъжи. Кажеш нещо, стой на думата си – нищо повече. Обещаеш ли нещо, изпълни обещанието си. Ако обещаеш да направиш днес една визита, направи я точно навреме. Една визита е достатъчно, не трябват повече...

Ако в твоята глава не се крие една благородна мисъл, една светла мисъл на истината, и ако в сърцето ти не се крие едно благородно, любовно чувство, питам: в какво седи достойнството на човека? Ценността на човека седи в неговото сърце, в неговия ум и в неговата душа. Истината се крие в душата на човека. И заради тази истина той не трябва да допуща никаква лъжа в себе си. Сега аз говоря за лъжата малко специфично. Аз не разбирам лъжата така, както вие я разбирате. Според мене лъжа е това, което спира човешкия прогрес. Лъжа е това, което осакатява човешкия ум. Лъжа е това, което осакатява човешкото сърце. Лъжа е това, което скъсява човешкия живот. Лъжа е това, което прави човека сиромах. Лъжа е това, което прави човека болен. Лъжа е всичко онова в света, което става причина за хилядите нещастия и страдания на хората. С тази лъжа именно трябва всички да ликвидират. Не е лъжа това, че някой взел един хляб отнякъде. Гладен бил човекът, три деня не е ял, взел един хляб. Не е лъжа това, че някой взел една ябълка. Не е лъжа това, че един гладен, като минавал край едно лозе, откъснал си един–два грозда, да подкрепи силите си. Лъжата седи на друго място. Всяко нещо, което спира човешкия прогрес, е лъжа. Ти, който остаряваш, престани да лъжеш. Ти, който оглупяваш, престани да лъжеш. Болестите се дължат на лъжите на миналото. Съвременните хора страдат все от лъжите на миналото. Не само това, но от хиляди години насам ние носим живота на своето минало и неговите последствия. Животът на нашето минало върви след нас като сянка и ние не можем да се освободим от тази сянка и от последствията на това минало....

Днес всички сте във война. Едни сте във война със себе си, други – във война с ближните си, а трети – във война с Бога. Вие воювате на три фронта. Мислите ли след това, че няма да има контрибуция? Ще има. Ако се съгласите да се примирите, няма да има война, няма да има и контрибуция. Ако не се примирите, ще има война, ще има и контрибуция. Войната трябва да престане. Ние искаме да завладеем Земята, да станем нейни господари, че и Господ да ни се подчини. Тази е амбицията на съвременните хора. Хубава е тази идея. За да стане това, ние трябва да направим една вселена, както Бог е направил, и тогава да Го повикаме да живее в нея. Без да могат да направят това нещо, хората, тия малки същества като комари, искат да заповядват. Каквото кажат, да стане. Те ще разправят за своите далнобойни оръжия....

Сега аз няма да ви казвам да вярвате, ни да не вярвате, но казвам: Впрегнете сърцето си на любовна работа, впрегнете ума си на разумна работа и впрегнете волята си на истинска работа. Човек трябва изцяло да се впрегне на работа. Сега вие очаквате да дойде Христос на Земята. Отде ще дойде Христос, отгоре или отдолу? Отвътре ще дойде Христос. Трите измерения, които имаме, това са предпоставки. Един център представя само една възможност. Точката, значи, е една възможност. За да се прояви, точката трябва да тръгне по пътя на линията. И правата линия е една възможност. Като се подвижи, и тя образува плоскост; плоскостта – друга възможност; и плоскостта като се подвижи, образува тялото. Като се запознаем с трите измерения, ние ще дойдем до закона на растенето. Докато не почне да расте в любовта, човек не може да познае какво нещо представя тя. Без растене любовта е непонятна. Любовта е извън трите измерения. Човек, който живее в трите измерения, няма понятие за любовта. Човек, който разбира само трите измерения, той е извън мъдростта, извън истината. За да разбере любовта, мъдростта и истината, той трябва да влезе в четвъртото измерение. Четвъртото измерение го наричат причинния свят, т.е. светът на любовта. Само в света на любовта човек може да види законите, които Бог е създал. Само там човек ще разбере, че има велико предназначение в света. Ти си дотолкова важен, доколкото влизаш в тази Божествена система..

...Какво очаквате вие? Вие очаквате какъв мир ще сключи Германия с Англия и с Франция. Този мир ще се наложи. Не е въпрос за едните или за другите. Моите почитания към германците. Според мене Хитлер играе ролята на пророк Илия. Хитлер притеснява религията. Каква религия е тази? Ако е религия на любовта, разбирам. Трябва да се установи правото в света. Всички народи трябва да разберат, че правото е право за всички. Бог е Бог за всички. Не е само за един народ. Бог не е само Бог на англичаните, на германците или на французите, или на русите, или на българите. Бог е Бог на всички. Всички трябва да Му служат. Но германецът ще Му служи като германец, англичанинът – като англичанин, руснакът – като руснак и т.н. Всеки човек да служи на Бога според това, което е. Всяка жена, всеки слуга, всеки мъж да служи както той разбира.

Не е въпросът в знанието, което човек има. Всинца трябва да служим на Бога с любов. Всички хора имат някакво разбиране за любовта...

Бог е дал земя на всички народи. Защо трябва англичаните да се плашат? Днес Англия е най-богатата държава. Тогава, ако се водим по буквата на Христовото учение, Англия най-мъчно ще влезе в Царството Божие, защото Христос е казал: „Мъчно ще влезе богатият в Царството Божие.“ Втора след Англия по богатство иде Русия. После идат Съединените щати, след това – Франция и т.н. Всички тия богаташи трябва да разтоварят камилите си пред Божиите врата. Но да оставим богаташите настрана. Те трябва да се заемат да работят за общото добро, за общото благо. Ние не осъждаме никого. И англичаните имат нещо хубаво и право в себе си, и германците, и французите и руснаците – всички имат нещо хубаво в себе си, всички имат право в нещо. Споразумейте се всички и започнете да работите заедно, без да се ритате. Аз нямам нищо против войната, но ето какви са моите възгледи по този въпрос. Ако в тази война европейските народи спечелят повече от това, което имат, нека воюват, но ако те ще изгубят и това което имат, тогава войната трябва да спре – нищо повече. Това е разумното. Сега българите ме питат да се бият ли. Казвам: Ако българите вярват, че в тази война ще спечелят, нека се бият, но ако изгубят и това, което имат, по-добре да си кротуват. И Франция, ако спечели повече от това, което има, нека се бие.

Този закон се отнася за всички народи. Божественият закон гласи: Не отваряй война, в която можеш да изгубиш и това, което имаш. Ако воюваш, воювай за Бога. За правото в света. Англичаните подозират Хитлера, но прав е Хитлер. Той казва на англичаните: „Вие сте много богати, трябва да дадете.“ Наистина, англичаните имат четиридесет милиона квадратни километра земя. Германците имат само осемстотин хиляди километра земя. Кой трябва да дава сега? Не е въпросът да поставим германците на мястото на англичаните. Тогава ще излезе още по-лошо. Другаде седи въпросът. Това са християнски народи. Аз вярвам, че те са дошли до едно положение да направят мир. Те казват: „Ние сме готови за мир, но всеки иска да се приеме неговата програма.“

В програмата си всеки трябва да тури за основа справедливостта, добротата и разумността. А от Божествено гледище във вашия договор за основа ще поставите Любовта, Мъдростта и Истината. Не турите ли за основа Любовта, живот няма да имате. Тогава и икономическите условия няма да се подобрят. Защото без любов хората стават алчни.

Ако имате вяра Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Вчера по Explorer гледах за расизма в САЩ. Оказа се, че имало някакво течение в Ку-Клукс- Клан, чиито членове са расисти, но са антинацисти, антинационалисти, антискинхедс. Сигурно са също така антидемократи, антикомунисти, антипацифисти. :lol: Свят голям, хора всякакви. Може би са някакви бели расисти и интернационалисти, съгласни да се прави окашествяване между етносите, но само между тези от бялата раса. На тяхна сбирка се появиха някакви нацисти, за да ги подкрепят, но въпросните куклукси не искаха нацистите. Гласът зад кадър каза, че причината за това е, че много от бащите и дядовците на хората от въпросната групичка са воювали срещу Германия през втората световна война, та затова не се обичат техните потомци с нацистите. Даже като си палили кръстовете, били против това до горящите кръстове да има горящи свастики, както е при други куклукси. :lol:

В един коментар в темата за България, Орлин беше споменал, че донякъде расизмът е нормален ( не казвам думата "хубав", защото не помня дали я е употребил).

1.Вие как мислите ? Може би зависи какво се има предвид под расизъм. :D

2. Ако бял мъж харесва повече белите жени, отколкото жените от другите раси, или ако харесва само белите жени, то това проява на расизъм ли е ? Може би някакъв биологичен расизъм ? На мен например белите жени ми харесват повече от небелите - не защото мразя небелите, просто си ми харесват повече белите, още от малък. Явно негрите си харесват повече черните жени. Ако един негър харесва предимно бели или само бели жени, дали това би било чуждопоклонничество ? :lol: Едва ли има човек, който да харесва жени само от друга раса.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Поучавай се от Хитлер. „Хит“ на английски значи да удариш някого, но „хит“ значи и топлина."-П.Дънов

Само да уточня,че на английски, глаголът /to/ hit -значи удрям, но думата за топлина е "heat", което е практически съвсем различна дума.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Ако може да се говори за образ на езотериката в съзнанието на хората, дали Хитлер е навредил на този образ, дали е подействал помрачаващо на него ? Дали езотериката е навредила на Хитлер по някакъв начин, или не му е навредила, но той просто е взел някои идеи и ги е извратил ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

"Поучавай се от Хитлер. „Хит“ на английски значи да удариш някого, но „хит“ значи и топлина."-П.Дънов

Само да уточня,че на английски, глаголът /to/ hit -значи удрям, но думата за топлина е "heat", което е практически съвсем различна дума.

Инатари, при удрянето (hit) се произвежда топлина.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Канел, нещо виждам,че се опитва да ми намекне тук и явно му е много забавно.

Но всеки с вътрешния си свят и интелекта си.Това би могло да бъде тежка присъда понякога. :3d_146:

А иначе продължавам да не съм съгласна с Дънов и неговото разбиране за думите в английския език,хаха.

За Хитлер мнението ми е недвузначно, пълен психопат и масов убиец, какво позитивно оттук може да се извлече аз просто не съзирам.Може би посветените ще оправдаят масовите убийства и войните като акт на доброта и строеж на ново бъдеще за човечеството.Някакъв зъл гений има в Хитлер, факта,че толкова хора са били зомбирани в Германия, а и много интелектуалци , а и не само, са били заставени да проявяват жестокости и да извършват убийства сигурно е също един хуманен акт.Огромна топлина сигурно се е произвеждала и в урните за хора. Иска ли питане?

Редактирано от Inatari

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Смятам, че Учителят Дънов е имал предвид следното : че като се удря ( например чук в наковалня) се произвежда топлина ( hit - удрям) и заради това Дънов прави сравнение между въпросния английски глагол значещ "удрям", съществителното "топлина" и фамилията "Хитлер"(HITler).

Някакъв зъл гений има в Хитлер,
Може и да е имало. Нали се е подготвял за вселяването в него на някакъв мощен зъл дух. В него може да е имало гений, но може би е спорно доколко самият Хитлер е бил гений - около него е имало по - умни генерали, които той не е слушал и се е сгромолясъл. Имал е качества, които определено са му помогнали да израстне от редник до фюрер и които качества използвани по друг начин биха могли да донесат много добро.

Връзката, която Дънов е възможно да е имал предвид, като е разсъждавал върху думата "Хитлер" ми дойде на ум вчера, докато гледах аватара си представляващ картинка на ковач ( който аватар ми хрумна да си сложа след като харесах и намерих една песен, в която се пее за ковач - исках ковашки аватар свързан с мъжество и сила) Хмм, едно нещо може да те подсети за друго.

П.п.: в пещите на своята душа, човек би могъл да претопи лошите си качества и да излее от тях здрава стълба към небето.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Едва ли Учителят не е знаел как е "топлина" на английски, при положение, че е живял и учил в САЩ.

но може би е спорно доколко самият Хитлер е бил гений
Е, гений що се касае до това да премине през тежки условия без да отпадне духом, да въздейства и обедини милиони хора - в това си е бил гений, както и в разрухата.

По темата може да се споменат разсъждения свързани с езотеричното. Струва ми се, нещата никога не са абсолютно недвузначни, никога...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.
Sign in to follow this  

×