Jump to content
Порталът към съзнателен живот
val68z

Какво е за вас Божията воля ?

Recommended Posts

:dancing yes: Благодаря Илиянче!

А на какво друго, например, би могло да се подчини Божието царство освен на Божията Любов и Божията воля?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божието царство е всичко вечно и непреходно. Божието царство е в самия човек, защото човекът е който може да разграничи вечното от преходното и да се свърже с едното или с другото. Една овца няма да направи разликата между картина на Ван Гог и някоя драсканица. Съзнанието е това, което възприема и разбира нещата. За овцата картината от Ван Гог не съществува. Тя не може да я възприеме в нужната дълбочина и да я оцени, а ще я възприеме съвсем повърхностно, като нещо шарено, но лишено от смисъл.

Нормално е една овца да не прави разлика от картината на Ван Гог и драсканици. Но не е нормално Божието царство да е пълно с такива овце, които не правят разлика между картината на Ван Гог и драсканици.

Един вид те са експертите, а неекспертите ги надминават в експертизите. Това за тебе нормално ли е? Защото за мен не е.

Духовното изпълва човека, а не човек духовното. Божието царство е навсякъде, т.е. всички сме в него, но не всички могат да го различат, разберат и да живеят с него. Божието царство не е някаква област където да влезеш, а същността на всичко съществуващо. Божието царство е действителността – това, което е извън всички заблуди, предразсъдъци и илюзии.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божието царство е един вид Божият дом, домът на тези, които вървят след Бог, така ли е?

Ако в този дом, няма мир, то този дом не е моят дом и каквото искате ми говорете! Бог знае!

“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие.”І Коринт. 3:16,17.

"23 Иисус му отговори и рече: ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.

24 Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е пратил.

25 Това ви казах, бидейки с вас.

26 А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.

27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.

28 Чухте, че Аз ви рекох: отивам от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене.

29 И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате.

30 Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо.

31 Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя. Станете, да си идем оттук..."

Иоана, Глава 14

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божието Царство е Любовта. И като се казва Божието Царство да дойде на земята в сърцата и умовете на хората се има предвид Любовта. Не някакъв Рай.

И ако я пуснеш тази Любов в сърцето си и се окаже, че не е любов, тогава какво? Затова по-добре да не я пускаш, поне ще си имаш една надежда, иначе оставаш и без нея!

Надеждите са дяволска работа. Вярата е Божествената работа.

А и на всеки ще бъде показано в последния момент на живота му какво всъщност е Божието Царство.

Нека не се затваряме за истината. Някъде бях писал, че една от причините за спирането на развитието на човека е убеждението "Аз съм прав и много знам".

Надеждата е една крачка преди вярата тоест тя се превръща във вяра. Не може да бъде дяволска работа, защото е казано, че остават тези трите - вяра, надежда и любов, когато частичното се прекрати и когато дойде съвършеното. Или с други думи се разбира, че те са част от съвършенството.

Отделно, може и да не сте забелязали, но Бог твърде много се грижи за надеждата в човека, да не умре. Защото човек без надежда си е жив мъртвец.

И там където няма надежда, никога не идва и вяра и съответно Светият Дух!

Та не бързай да отричаш надеждата като дяволска работа. А то всички работи били Божии, дори и дявола, нали така? Защото Бог творял добро и зло се казва в Исая!

Ето какво се казва и в Еремия29/явно Бог се опитва да ми говори чрез този пророк/

11 Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

Липсата на надежда осакатява душата!smile.gifИ това не е Божията воля, душата да бъде осакатена или мислиш, че е?

Притчи 23:18

Защото наистина има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.Притчи 24:14

И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нали знаеш този виц...."ти душата гледай"

Помисли си, какво казваш заради другите и какво е това, което казваш заради самата себе си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Духовното изпълва човека, а не човек духовното. Божието царство е навсякъде, т.е. всички сме в него, но не всички могат да го различат, разберат и да живеят с него. Божието царство не е някаква област където да влезеш, а същността на всичко съществуващо. Божието царство е действителността – това, което е извън всички заблуди, предразсъдъци и илюзии.

Да, така е - Божието царство е навсякъде. Защото там където е Духа е и Божието царство, а Духът е навсякъде.

И тогава въпросите ми са за друга тема, не за тази. По-скоро за Божият дом, който щял да се нарече молитвен дом на всички времена или за Божиите синове, които били водени от Божият дух

Но всъщност молитвеният дом и водителството от Божият дух опират до Божията воля. А Божията воля до слушането на Божият глас и изпълняването.

Което не значи четене на Божие Слово, а точно си значи слушане на Божия глас.

Имам в предвид писаното във Второзаконие 28

1 Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.space.gif2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.

И сега напълно по темата. Слушането и изпълняването на Божият глас е Божията воля за мен!

И понеже много хора бъркат "слушането на Божият глас" със писаните Божии заповеди, ще уточня, че никак не е едно и също.

Или първото е съвършената Божия воля, а второто добрата Божия воля, която може да бъде и по-добра и съвършена.

Обикновено пророците ходят в съвършената Божия воля и много често трябва да нарушават писаните Божии заповеди.

За да не ахнат някои религиозни вярващи, ще дам библейски примери

Закона казва в Левит 21

7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свет на Бога си.

Божият глас казва на Осия

1 Господното слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на Юдовите царе Озия, Иотама, Ахаза и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Иоаса.space.gif2 Когато Господ почна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена, и добий чада от блудство, защото земята с многото си блудствуване се отклони от Господа.

Има и още много подобни примери. Първо когато Бог казва, да не се ядат нечести животни в писания закон, след това на Петър в НЗ му казва да яде нечисто, "вземи и яж". И Петър много се колебае, дали това Слово е наистина от Господа или от Сатана!

Та в такива моменти, как разпознавате Божията воля за себе си? Или не сте пророци и не сте изпадали в подобни ситуации? Всичко ви се движи точно и безпроблемно. Щото за мен тези ситуации са ежедневие.

И когато ми цитирате цитати за Божия закон, просто ми се вижда много детинско и повърхностно!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нали знаеш този виц...."ти душата гледай"

Помисли си, какво казваш заради другите и какво е това, което казваш заради самата себе си.

Не мога да мисля толкова много. smile.gif Какво точно имаш в предвид? За мен надеждата си е нужна на човека и това се разбира от многото библейски стихове, които точно дават надежда. А как надеждата се превръща във вяра е отделен въпрос.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нали знаеш този виц...."ти душата гледай"

Помисли си, какво казваш заради другите и какво е това, което казваш заради самата себе си.

Не мога да мисля толкова много. smile.gif Какво точно имаш в предвид? За мен надеждата си е нужна на човека и това се разбира от многото библейски стихове, които точно дават надежда. А как надеждата се превръща във вяра е отделен въпрос.

Това, за което не можем да мислим (или не си позволяваме да мислим) е същностното. Останалото е лесно и значи не се брои.

Брои се това, което ни е разтресло. Тебе разтресе ли те нещо, докато пишеше в тази тема? Не, нали? Нима си заслужава този ден?!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Брои се това, което ни е разтресло. Тебе разтресе ли те нещо, докато пишеше в тази тема? Не, нали? Нима си заслужава този ден?!

Искаш да кажеш, да забравя за надеждите и да премина на живот във вяра. Тогава трябва да изчезнат съмненията, а те се връщат и въпросите. И вярата бяга. Искаш да забравя всички въпроси, притеснения и подобни и просто да вярвам, че вървя по Божията воля. Нещо не ми се отдава.

Редактирано от dcveta

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Брои се това, което ни е разтресло. Тебе разтресе ли те нещо, докато пишеше в тази тема? Не, нали? Нима си заслужава този ден?!

Искаш да кажеш, да забравя за надеждите и да премина на живот във вяра. Тогава трябва да изчезнат съмненията, а те се връщат и въпросите. И вярата бяга. Искаш да забравя всички въпроси, притеснения и подобни и просто да вярвам, че вървя по Божията воля. Нещо не ми се отдава.

Щастието не е в манифестирането на това ,което човек знае. Щастието е всеки ден да се откажеш от едно знание, което със сигурност е заблуда, за да стигнеш малко по-напред към любовта.

Отказът от знание е истинското знание.

Платон: "Истините на хората са лъжи за Боговете". Всяка човешка истина на дадено ниво става лъжа. Ако искаме да вървим напред, трябва да се отказваме от лъжите, т.е. от всичко, от съвсем всичко, което знаем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Щастието не е в манифестирането на това ,което човек знае. Щастието е всеки ден да се откажеш от едно знание, което със сигурност е заблуда, за да стигнеш малко по-напред към любовта.

Отказът от знание е истинското знание.

Платон: "Истините на хората са лъжи за Боговете". Всяка човешка истина на дадено ниво става лъжа. Ако искаме да вървим напред, трябва да се отказваме от лъжите, т.е. от всичко, от съвсем всичко, което знаем.

Платон повече го разбирам. Всяка човешка истина е относителна. Затова човек търси вечната истина, тоест Божията.

И за да вървим напред, се отказваме от лъжите/не е нужно от всичко което знаем/.

По този въпрос има един библейски стих

2Кор.10

5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

Лъжите понякога се превръщат и в крепостни стени. Но виж какво се получава - на мястото на лъжата се поставя Божията истина и не остава празно пространство.

Преди време съм се молела точно с подобна молитва - Бог да постави на мястото на лъжливите крепости и помисли, своите истини ... и имаше ефект.

Човек за да разбере и тълкува правилно Библията, точно това е нужно. Да забравиш всеобщото, насадено неправилно разбиране и тълкуване по определен въпрос и тогава Бог ти дава правилното разбиране и тълкуване. Един вид подхождаш безпристрастно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да разбираме Словото, трябва да сме на неговата вибрация. А тя е Любов... "вечна, безгранична, пълна със Живот..."

Ето мъничък откъс от днешната Рилска беседа:

Дето е Духът Господен, там е животът. Дето Духът отсъства, там е смъртта.

Днес всички хора говорят за любов, но въпреки това се запитват, коя е истинската любов. Любовта е една и неделима. Тя не може да се сравнява с нищо. Дойде ли любовта при вас, заедно с нея идат мъдростта и истината. С любовта иде и цялото небе. Любовта носи всичко със себе си. Тя е носителка на блага и радости в живота. Ако не искате да страдате, избягвайте единичната любов. Който люби едного само, той неизбежно е изложен на страдания. За да не страда, той не трябва да дели любовта. Обичайте всичко, което Бог е създал. Някой казва, че не може да обича еди-кого си, че не му е симпатичен, не може да го търпи. Чудно нещо! Същият човек обича кучета, милва ги, радва им се. Ако той може да обича и да се радва на едно куче, което често е по-лошо от най-лошия човек, защо да не обича човека? Човек седи много по-високо от кучето. Ако едно куче може да ви бъде обично, колко повече човек заслужава да бъде обичан. Ако ученият посвещава десетки години за изследване на микробите, той прави това от любов. Благодарение на любовта си към изследване на низшите същества, т. е. микробите, той е открил нещо ново от техния живот. Благодарение на новото, което е открил, той е спасил човечеството от явна смърт. Ще кажете, че това е задача на учения. – Не, той прави тези нови открития, изучава живота им благодарение на любовта, която има към тях. След усилена работа в областта на микробите, този учен дава начини на хората, как да се пазят от бацилите на туберкулозата, на чумата, на холерата и т. н. Искате ли да се освободите от вредните влияния на тия бацили, пречистете кръвта си. Ако кръвта ви е нечиста, бацилите на различните болести намират условия във вас, да се размножават и растат. Чиста ли е кръвта ви, те умират. Чистата кръв е бич за бацилите на болестите. Пречистването на кръвта става с чисти мисли, чувства и постъпки. Нечистите мисли, чувства и постъпки правят кръвта нечиста и създават условия за разни болести в човешкия организъм.

Обичайте се едни други, за да не се настъпвате и да не се хапете. Защо трябва да се обичате? Заради присъствието на Бога във вас. Защо обичате огъня? Заради топлината, която носи в себе си. Защо обичате слънцето? Заради светлината, която ви изпраща. Защо обичате цветята? Заради благоуханието, което излиза от тях. Защо обичате водата? Заради благата, които носи, както и за жертвата, на която ви учи.

Качества на езика Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за цитата!smile.gif И защо реши да ми пейстнеш точно този цитат, защото смяташ че ми липсва любов към цялото ли и мога да обичам само едно същество от този свят?

Ами не е така!

По-скоро не мога да обичам лъжата и обичам истината!

Редактирано от dcveta

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×