Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
@ЮлЯ@

Себеактуализация - какво е това

Recommended Posts

Попаднах на следния психологически тест с въпроси относно самоактуализацията си и останах разочарована от собствения си резултат. Въпросите са значителен брой и изискват доста усилия :3d_141:

а не ми станаха ясна същността на това понятие Самоактуализация - какво е това?

И какво точно се иска от мен? Какъв е критерият един съвременен човек да е адекватен /може би това е значението на термина?- в съвременната реалност/.

Идеи? :3d_157:

-------------

П.С. опс, забравих линк към теста, ако се справяте добре с руския език, можете да опитате и Вие. И се надявайте този тест да не повлияе върху добрата Ви :3d_039:себеоценка ! Успех!

http://vikrob.narod.ru/samoal.htm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

много свежо, ама не се справям добре. Ако има желаещ да го преведе :3d_052:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, наистина, въпросите във вид на отговори са много интересни. Не виждам как може да стане преводът, освен това да е в основата на програмния продукт, това е огромен труд. Хех, сега се сетих, че ако разполагах с програмната схема на продукта, щеше да ми е много по-лесно да установя критериите, по които се формира висок резултат относно "самоактуализацията".

Всъщност аз точно това се опитвам да налучкам, май... :3d_067:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Скъпи приятели!

На руски език за "самоактуализация":

А. Маслоу. Дальние пределы человеческой психики

Абрахам Маслоу и психология самоактуализации (В кн.: Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер. Личность и личностный рост)

Самоактуализация (Википедия)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Попълних - 71% :)

Юлия, според мен човек лесно може да манипулира резултатите, ако иска ;) Постарах се да отговарям искрено; на някои въпроси ми се искаше да отметна и двете възможности с "Да", а на други - нито една, но както и да е.

Самоактуализация - за мен това е по-скоро оценка на способността за развитие, както и адаптивността на човека, не само адекватността.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

67%. Странен тест. Има доста уловки като някои въпроси повтарят други, но зададени по друг начин, за да се провери доколко честно се отговаря. А пък на основата на това правят и изводи са това доколко добре се познаваш и доколко може да си искрен, а от там доколко открит и независим от другите можеш да бъдеш.

Детайлните резултати са наистина интересните. Имам някои около 90%, но ниските са наистина ценните.

Но да не забравяме, че това е тест за средностатичтическия човек, а не за маргинални личности като нас окултистите....които би трябвало да бъдат най-обикновените хора :)

Всъщност най-нискитете ми детайлни резултати са за неща, които тепърва осъзнавам последната година и едва ли не вчера :) Тоест теста на мене ми изглежда верен за мене си.

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Попълних - 71% :)

Юлия, според мен човек лесно може да манипулира резултатите, ако иска ;) Постарах се да отговарям искрено; на някои въпроси ми се искаше да отметна и двете възможности с "Да", а на други - нито една, но както и да е.

По-скоро човек може да попълва резултати, които му се "иска" да са така, а сам си знае, че на практика постъпва другояче. Срещнах се очи в очи със собственото си разминаване между въображаемо и реално.

Така че, ако се опитвам да манипулирам резултатите от теста, в крайна сметка манипулирам единствено себе си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

@Рассвет, много ти благодаря за литературата. Значи критерият, спрямо който се определя нивото на самоактуализацията са пирамидата на потребностите на Маслоу, описана във всички учебници по икономика. Признавам, че имах представа, че неговите трудове са предназначени за комерсиални цели. Но тази представа беше създадена у мен от срещи и аматьорски тълкувания на "икономисти".

Отчитам го като лично своя грешка в развитието си, в момента в който реших да се запозная със самата същност на въпроса: http://psylib.org.ua/books/feidi01/txt02.htm#2

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

67%. Странен тест. Има доста уловки като някои въпроси повтарят други, но зададени по друг начин, за да се провери доколко честно се отговаря. А пък на основата на това правят и изводи са това доколко добре се познаваш и доколко може да си искрен, а от там доколко открит и независим от другите можеш да бъдеш.

Детайлните резултати са наистина интересните. Имам някои около 90%, но ниските са наистина ценните.

Моята самоактуализация беше 48%. :(

За сметка на това компенсирам с гъвкавост 67%.

Както се вижда съвсем не съм независима от другите, щом вкарвам голяма част от енергията си непрекъснато да "оправям" нещата с тях. В крайна сметка вече сама се виждам вече като техен роб. :(

Но да не забравяме, че това е тест за средностатичтическия човек, а не за маргинални личности като нас окултистите....които би трябвало да бъдат най-обикновените хора :)

В началото имах същото предположение, с което си утешавах самолюбието. :3d_146:

И което се оказа невярно. Ставката на Маслоу е оптимално висока:

Маслоу утверждает, что разумнее строить обобщения относительно человеческой природы, изучая лучших ее представителей, каких только удается найти, а не каталогизируя трудности и ошибки характерные для невротических индивидуумов.

"Ясно, что попав в колонию врожденных калек, карликов, горбунов и т.п., существо с Марса не сможет понять, какими они должны быть. Так что давайте изучать не калек, а наибольшее из доступных нам приближение к целостному, здоровому человеку. Мы найдем у них качественные отличия от средней нормы, иную систему мотивации, иные эмоции, ценности, мышление и восприятие. В некотором смысле только святые и есть людьми" [
12, с. 90
].

Всъщност най-нискитете ми детайлни резултати са за неща, които тепърва осъзнавам последната година и едва ли не вчера :) Тоест теста на мене ми изглежда верен за мене си.

Тестът е доста показателен относно неща които човек е попълвал, за да си даде сметка защо ги е попълвал. Имаше една теза на руския психолог Михаил Литвак, който твърди, че ние се раждаме принцове и принцеси, но "обществото" "родителите" и т.н. "култура" ни навличат в жабешка кожа. Същото твърди и Маслоу:

Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. Средний человек – это полное человеческое существо, с заглушенными и подавленными способностями и дарованиями" [13, с.91].

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няма да коментирам подбора на въпроси в теста. Виждам доста слабости, но това си е моята гледна точка, която се разминава с тази на автора на въпросния тест. От резултатите става видно какво точно се разбира под актуализация. Тя се изчислява като осреднена стойност от няколко показателя. Пример:

Самоактуализация 44%

Ориентация во времени = 40%

Ценности = 53%

Взгляд на природу человека = 70%

Потребность в познании = 20%

Креативность = 40%

Автономность = 40%

Спонтанность = 40%

Самопонимание = 40%

Аутосимпатия = 33%

Контактность = 60%

Гибкость в общении = 40%

476% делено на 11 = 44%

Та, както казах, няма да обърна внимание на подбора на въпросите, но ще обърна внимание на системата за изчисляване и на подбора на качествата, които се включват в понятието „самоактуализация“. Прави впечатление, че всяко качество е с еднаква тежест, а не мисля, че трябва да е така. После са включени някои качества, които не е задължително да са свързани с гъвкавостта на човека като спонтанност и контактност (особено първата). Мисля, че промяната в следствие на спонтанни импулси никога не е дълготрайна, а контактността би имала значение ако под актуализация се има в предвид приравняване към новостите в обществото, което според мен е една не толкова важна част от насоките в които човек следва да се развива. Тестът разбира се е разработен от гледна точка на интегрирането и кариерата на човека в обществото, а не на духовното му развитие. Резултатите тъй или иначе са полезни, защото още докато се отговаря на въпросите без дори да гледа крайните резултати, човек може да открие много насоки за работа над себе си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

....После са включени някои качества, които не е задължително да са свързани с гъвкавостта на човека като спонтанност и контактност (особено първата). Мисля, че промяната в следствие на спонтанни импулси никога не е дълготрайна, а контактността би имала значение ако под актуализация се има в предвид приравняване към новостите в обществото, което според мен е една не толкова важна част от насоките в които човек следва да се развива. ...

За пръв път се сблъсквам с понятието, но под текста е дадено описание на групите.

Така например под спонтанност се разбира нещо подобно на общото разбиране за спонтанно действие и спонтанно разкриване: "увереност в себе си и доверие към обкръжаващия свят".

От духовна гледна точка увереността в себе си може да се илюстрира с формулата: "Боже, ти можеш всичко. И Духът ти, който излиза от теб, може всичко. И аз чрез Духът Ти, който ме ръководи и управлява, мога всичко".

Доверието в окръжаващия свят също е много важно. Имам следното обяснение. Божията Любов е безусловна. Бог може да прояви безусловната си любов към нас единствено чрез окръжаващите ни хора и действителност. Значи всяко действие на хората около мен (независимо дали изглежда добро или лошо) е продукт на безусловната любов и има висш смисъл. Затова трябва да имаме доверие към околния свят и да не препятстваме връзката си с него.

Също така за спонтанност се говори всичко да е естествено, като игра, всичко да се прави без усилие. От духовна гледна точка висш етап в развитието на личността е всичко да се прави с лекота все едно просто ей така се случва.

За контактността се казва, че измерва общителността и доброжелателносто отношение към другите. Един прекрасен пример за това ни дава Исус.

Друг е въпросът доколко удачни са въпросите.

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Очень интересно! :)

Ето ми резултатите:

Самоактуализация 89%

Ориентация во времени = 70%

Ценности = 87%

Взгляд на природу человека = 90%

Потребность в познании = 80%

Креативность = 87%

Автономность = 87%

Спонтанность = 100%

Самопонимание = 100%

Аутосимпатия = 93%

Контактность = 80%

Гибкость в общении = 70%

Мога да кажа обаче, че във всеки въпрос просто знаех кой отговор би предпочел създателят на теста и в някои отговори отговарях по-скоро пожелателно. Общо взето е добър тестът! Аз като цяло смятам тестовете за много прозрачни и в пъти по-слаби от оценката на опитното око на добрия душевед. Но този специално е добър - очакванията на автора резонират със собствените ми ценности :) :) :) !

Само да спомена - на български се ползва терминът себеактуализация. Не че има значение, просто споменавам... ;)

Редактирано от Орлин Баев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хм, значи казваш, че ако човек е наясно с основните шаблони на общественото лицемерие или по американски тъй наречената "емпатия" - тогава в теста може да мине за себеактуализирал се по българските православни канони светец. :3d_030:

Ац пък много внимавах да не пиша това, което ми се иска да бъда, вместо това, което върша на практика.

Грешная душа съм ац, грешная... :P

П.С. @БожидарЗим - мерси и моля, пак заповядай да се изповядаш ако намеря следващ тест. :3d_009:

Редактирано от @ЮлЯ@

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, Юлия, и аз това казах - тестът е доста прозрачен, ако човек иска, може лесно да се ориентира да даде такива отговори, че да получи 100% по всички показатели :)

Интересното е, че аз отговарях точно като теб - съзнателно пишех това, което съм (или поне, което си мисля, че съм), а също получих 100% и то на показател, който не считах, че е най-силен при мен - гъвкавост при общуването. А съм сигурна, че съм била искрена, защото след поста на Станимир попълних теста повторно, защото се сещах, че имах 100% на нещо, обаче не помнех на кое. Та при второто попълване получих 72% - т.е стабилен резултат (при първото на 1-2 въпроса нещо мишката на лаптопа ме подведе, та дори най-вероятно е оттам тази разлика 1%).

Въобще резултатите са интересни за мен - благодаря ти и аз. Имам един мноооого нисък показател (подозирах, но нямаше да си дам чак толкова ниска оценка), който "дръпва" общия резултат надолу. Струва си да поработя в тази насока явно :)

П.П. И един въпрос към психолозите - нали те съставят тестовете - възможно ли е на всички показтели да имам между 60 и 100%, а само на един - 20% ?

Редактирано от Диана Илиева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хм, значи казваш, че ако човек е наясно с основните шаблони на общественото лицемерие или по американски тъй наречената "емпатия" - тогава в теста може да мине за себеактуализирал се по българските православни канони светец.

Това го казваш ти, не аз. И не става дума само за емпатия, нито пък искрената емпатия е лицемерие. За "право"(криво)славните канони не знам, далеч съм от познание за тях... Аз казвам, че тестът е прозрачен и може да се отговаря пожелателно и социално желателно. Но качествата, които се оценяват и презумпцията, че носят щастлив живот, това споделям напълно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

@Орлин, нищо не разбрах какво искаш да ми кажеш, честно си признавам. Изгубих се в понятията, за които говориш.

Пожелателното и социално-желателното отговаряне на конкретни въпроси не е ли вид избягване от конкретен отговор?

Един вид обществено лицемерие, което непрекъснато демонстрират и нашите политици?

П.С. @Диана, според мен там, където имаш 20% е за сметка на онези 100 . Логиката ми е, че нашите качества често са резултат от нашите недостатъци.

Редактирано от @ЮлЯ@

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещо такова... В лошия смисъл и негативно видяно, да. А позитивно е част от развитието на човека - стремеж, който евентуално постепенно се осъществява.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Пожелателното отговаряне на Орлин може да даде информация в посока - дали критериите на съставителя на теста съвпадат с нашите критерии, т.е дали и двамата приемаме еди какво си за признак, че човекът е себеактуализиращ се. Той това и каза - "очакванията на автора резонират със собствените ми ценности". Предполагам Юлия, че Орлин прави това, не за да се самозалъже какъв е той самия към настоящия момент, а по-скоро с познавателна цел - как и по какви критерии е съставен теста; нещо като професионална деформация :)

Докато реалното отговаряне може да даде информация доколко човекът, попълващ теста, е себеактуализиращ се според критериите на съставителя. Аз попълних така теста и за мен също като на Божидар ми бяха интересни разбитите резултати; според мен това би ми помогнало за себеопознаването.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ох, когато жена тръгне да защитава авторитета на мъж става доста забавно. :3d_146:

Цитат Орлин: "Мога да кажа обаче, че във всеки въпрос просто знаех кой отговор би предпочел създателят на теста и в някои отговори отговарях по-скоро пожелателно"

Добре, добре... Ами нали и аз можех да манипулирам резултатите с неща изчетени от дебели и умни книги, а не на база личен опит, но си дадох сметка, че така едва ли ще излъжа другите, но лъжа себе си.

Разбира се никому не е приятно да получи ниска оценка на личността си, в пирамидата на Маслоу за задоволяване потребностите, където на върха са все индустриални "светци" и "просветлени".

Но трябва ли да се фрустирам от това? Да, може би имам скрит, нереализиран потенциал, което го смятам също като @БожидарЗим за вярно за себе си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещо такова... В лошия смисъл и негативно видяно, да. А позитивно е част от развитието на човека - стремеж, който евентуално постепенно се осъществява.

Не бих определяла кое е лошо или негативно видяно. Бих си спестила такива оценки.

Бих дала шанс на другия да възприема нещата по естествения си начин. :) Освен ако не съм професионално деформирана от определени т.н. позитивни критерии :D ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хе-хе, не, не защитавам Орлин. Опитах се да обясня, макар че и на мен в първия момент ми се видя странно, защо той още първия път го е попълнил така "пожелателно". Обаче, да си призная, може би защото съм леко изкушена от психологията и аз правя такива проверки на авторите - в смисъл Ок ли е тестът, т.е може ли да се вярва на резултатите, които дава. Защото съгласи се, има безброй тестове, особено тези в разни жълти вестничета, които подозирам, че или са изсмукани от пръстите, или в по-добрия случай преписани отнякъде, но в орязан или сгрешен вариант. Но аз обикновено правя първо теста искрено и след това тръгвам да го разучавам (то си има и различни похвати, де, за установяване дали отговарящия е искрен, разни въпроси тип пълнеж или както аз ги наричам - разсейващи, които не се обработват после и т.н.). И се кефя, когато попадна на някакъв по-непрозрачен тест :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Самоактуализация 72%

Ориентация во времени = 80%

Ценности = 80%

Взгляд на природу человека = 70%

Потребность в познании = 80%

Креативность = 67%

Автономность = 67%

Спонтанность = 67%

Самопонимание = 60%

Аутосимпатия = 60%

Контактность = 50%

Гибкость в общении = 80%

Намирам тези резултати за реалистични. Реалистичен е и най-ниския ми резултат - контактност 50%. В обичайната ми среда ме считат за много контактна, но аз си знам, че трудно разширявам диапазона - от най-ранна детска възраст винаги съм избирала с кого да общувам и рядко съм избирала да влизам в контакт с хора с различни от моите възгледи и принципи. Не обичам да се движа в големи и разнородни компании, защото това ме изнервя и натоварва. Но този резултат има за мен много важно положително значение: имам прекрасни приятели - и от детството, и от днешни дни; не съм преживявала предателства от приятели; когато се срещна с приятел дори и след десет години, общуването ни е прекрасно, доставя удоволствие и на двете страни, сякаш продължаваме изречение, на което преди 10 години сме сложили само запетая. Мога с радост да заявя, че нямам бивши приятели, т.е. такива, с които въобще да не желая да общувам.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наистина си нямам представа защо малката личност на Орлин Баев буди такова внимание...

Това, което наблюдавам в живота си и емоционалността си е, че от година на година ставам все по-щастлив. Все по-доволен съм от съдбата си, от заекването си ако щеш, от неуспехите и препятствията, които ми поставя живота като отражение на вътрешни противоречия. Просто се чувствам по-свободен отвътре, по-по-весел и непринуден. Казвам си го, защото го преживявам. Ако е рекъл Господ и съм жив, знам че ще ставам все по-щастлив и самостоен - знам го от малък. Просто живея все повече Себе си. Казват, че козирозите с годините стават отвътре все по-млади и ведри - наблюдавам го в себе си! Да, имам известна пожелателност в някои от отговорите си - но за никой не съм се замислял и бавил повече от две секунди и не са вземани на базата на знания, а на интуиция, както и с известно желание за постигане на параметрите на качествата по-пълно. Реално по-ниско ми е гъвкавостта в общуването, контактността, самопознанието, спонтанността. Самопознанието и на Джийзъс и Гаутама не вярвам да е на 100% - винаги има още. За контактността и общуването - имам какво да уча - интраверт съм и ми трябва дост аенергия за екстравертната контактност. Затова съм в клиничната практика, а не в бизнес консултирането примерно, което е типично екстравертно. За спонтанността също съм пожелал в мига на кликане да ми е по-висока. И сега е висока, но може да се иска още - самоконтролът се обажда доста... Та, реално вероятно съм някъде на 75% себеактуализация. Обаче расте - неумолимо и сигурно, както е сигурно, че утре слънцето ще изгрее! ;)

Бъдете щастливи!

Редактирано от Орлин Баев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Самоактуализация 41%

Ориентация во времени = 70%

Ценности = 40%

Взгляд на природу человека = 60%

Потребность в познании = 20%

Креативность = 47%

Автономность = 13%

Спонтанность = 13%

Самопонимание = 40%

Аутосимпатия = 13%

Контактность = 40%

Гибкость в общении = 70%

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×