Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Saper

Телепатия

Recommended Posts

Здравейте на всички.

За тези, които действително искат да знаят съществува ли телепатия, как се формира и предава - ще спомена, че още от средата на ХІХв. в Русия след наблюдения върху т.нар. месмеризъм и спиритизъм, научен интерес към телепатията проявяват химикът А.Бутлеров и физиологът И.Сеченов, а в последствие и проф.Ю.Охорович.

В началото на ХХв. сериозни научни разработки и проучвания на човешката телепатия правят акад.В.Бехтерев, акад.И.Павлов, акад.П.Лазарев. А в областта на животинската телепатия - В.Дуров, И.Б.Кажински. През 30-те години проф.С.Турлигин, проф.Василиев продължават задълбоченото изучаване на телепатичните прояви. Да не пропусна и разработките на Третия Райх в областта на телепатичното внушение.

Все пак, най-големи постижения в тази насока имат разработките на акад.Е.Закладни, акад.В.Кандиба, акад.Кобзарев, акад. Гуляев.

В България Учителя - Петър Дънов е този, който пръв се заема с изследвания в обл. на телепатията. Идеите му продължава неговият ученик д-р Гарвалов - психиатър, след него проф.д-р Шипковенски - психиатър, д-р Лозанов - психиатър, застанал на чело на Института по Парапсихологя и Сугестология, а към края на ХХв. и - инж.Кубрат Томов.

Днес, най-големите експерименти и научни разработки се провеждат във Варна и София.

С две думи - телепатията е научно обяснимо явление и желаещите биха могли да прочетат трудовете на поне един от гореизброените светила в тази област. Тогава неясноти по въпроса е ли е реална телепатията или не е - няма да възникват.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Телепатията е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие и въздействие, при който едно живо същество предава и/или приема от/на друго информация за своя психичен и биологичен живот - емоции, усещания, представи, мисли, метаболизъм, здравословно състояние и др.

http://belsu.narod.ru/telepat/index.html

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хе..хее..

Превода не е точен

От гръцки ..

"теле" - дистанция, ръзстояние / от там и телевизор - дистанционна визия/

" патос" - желание , страст , чувство / случва се и да чуем...този/а с какъв патос разказва/

Казвам че идва от гръцки, не съм превеждал какво означава. :D

Но твоят превод е точен-видях го в речника.

Обяснения за думата има много, както и доказателства за самото действие. Всеки един от нас е изпитал чувството да "чете мислите" на събеседника си. По-важния въпрос е как човек да се научи да предизвиква и контролира въпросното "четене" и дали трябва да го прави, не е ли по-добре вместо да бърникаме чуждите мозъци, сами да намираме отговорите на въпросите си :huh:

Редактирано от Energy

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да попитам, какви варианти телепатия ви се получават - да получите думите, пред ичовека да ги е казал; да ви се появи лицето му в съзнанието ви, докато си мислите (представяте образа) за друго нещо; дежа-вю на предишно действие на човека, което е подобно на това, което прави малко след като сте получили тепепатията? 

Други? Изобщо тези телепатия ли са, ако знаете?

Благодаря ви!

Редактирано от the_keeper

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да попитам, какви варианти телепатия ви се получават - да получите думите, пред ичовека да ги е казал; да ви се появи лицето му в съзнанието ви, докато си мислите (представяте образа) за друго нещо; дежа-вю на предишно действие на човека, което е подобно на това, което прави малко след като сте получили тепепатията?

Други? Изобщо тези телепатия ли са, ако знаете?

Благодаря ви!

Възможни са потенциално всякакви форми на телепатия.

Всичко зависи от майсторлъка на майстора.

Но май е водещ номерът със стратегията и тактиката на майстора.

Ако е баш майстор - няма скрито покрито на този свят. Дори и колко бемки имаш между краката ти не са тайна. Мислите - предишни и настоящи също не са тайна. Разстоянието мужду обект и субекта на телепатията са без значение.

Виж взаимоотношенията/ мисилите/ между двама или повече майстори си е конфедициална такова ... как се казваше ... забравих го ... уфф.. склерозата е виновна ... ;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Животните не ползват думи, но телепатична връзка със сигурност има както между животни от различни видове, така и между човека и животните. Телепатичната връзка в повечето случаи не представлява нито думи, нито виждане на лица и т.н. Телепатичната връзка по същността си е емпатична- да можеш да възпремеш състоянието (мисли, чувства, емоции, действия и т.н.) на друг човек- най-често телепатията е частично възприемане на ментално-емоционалните динамични процеси протичащи в друг човек- разстояние, време и пространство тук нямат значение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето част от една формула за внушение при обучение на телепати-телеестезисти, която ефективно използвам:

Внимание! Отпуснете се и не мислете за нищо друго, освен за моите думи. Вие ясно възприемате всяка моя дума. Вашият мозък и целият Ви организъм напълно се подчиняват на моите думи. Вие усещате рязко повишаване на сетивността, усета. Вие сега можете да усещате всяка мисъл и чувство на хората близко и далече от Вас!...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Horus

Много фантазии са свързани с телепатията. Затова е необходимо да се отсее истината от лъжата. Този феномен е бил отричан или идеализиран. Основният аргумент на неговите отрицатели е, че биополето е мит. В противниковия лагер често свързват нещата с чистата религия или окултизма, което е другата крайност. Лаиците пък отъждествяват процеса на телепатичното общуване единствено с четеното на мисли. Това е вярно по същество, но твърде неизчерпателно. Сред научните среди въображението все още се счита за грях. Липсата на въображение обаче свива непрекъснато обхвата на знанията ни и дори ги изкривява. Следователно наличието на достатъчен по обема и обхвата си доказателствен материал е задължително. От друга страна, никога не е възможно да се постигат стопроцентови гаранции за едно или друго твърдение, касаещи областта на познанието.

Телепатията е следствие от генерираната мощ на въображението. Природата е неизчерпаема информационна банка, т.е. всичко, което се е случило, случва се или предстои със сигурност да се случи, е записано и складирано в тази банка. Ясновидството в основата си също е вид телепатия, но с особеностите на частен случай. Релаксирането и медитацията са степени на телепатично общуване. По друг начин казано, телепатията е универсалният език за общуване в природата между всичките й съставни части. Тя е езикът, който може пълноценно да ни служи при обмяната на директна информация между качествено различни интелекти. Например разговор в реално време на същества от различна еволюция. Между видовете интелект винаги се е проточвала нишка на свързване. Благодарение на телепатията се стига до единение и издигане на по-високо стъпало на нашия разум. Изграждането на колективен разум се оказва факт.

За пример ще разгледам едно типичното явление в нашето всекидневие. Двама души, които живеят продължително време заедно и между тях цари обич, взаимно уважение и разбирателство, са ярък пример за телепатично общуване. Те често се разбират напълно от половин дума или мълчаливо. Сигурно сте наблюдавали такива хора, даже сте били пряко ангажирани. Ще кажете, че това е възможно, защото твърде добре познавате съжителя си. Но безспорен факт е, че със същата лекота предугаждате настроението, мислите и реакциите на другия дори когато сте поставени в нетипична ситуация. Следователно сте се съгласували по някакъв начин. Спомнете си за взаимното уважение, което играе съществена роля в представената от мен теория. Има зачитане на личната свобода, а това съхранява неповторимата индивидуалност на всеки един от вас. След като сте различни, как бихте обяснили едно подобно пълно разбирателство? Единственото обяснение е телепатията. Главният принцип, заложен в нея, е синхронът. Ако двама души са в идентично психично състояние, в главите им се зараждат едни и същи мисли. Генерирането на собствени мисли е свойство, присъщо само на зрелите творчески личности и гениални умове. Другите индивиди се ровят в паметта на природата и улавят готовия продукт. Не става въпрос за прочитане или отгатване мисълта на другия, а за настройването на една и съща честота, което води до улавянето и възпроизвеждането на една и съща информация от природната памет. Повечето "научни" опровержения на телепатията почиват именно върху факта за слабата радиактивност на мисловната дейност. Следователно смята се за невъзможно засичането от мозъка на мисълта на друго същество. Това "засичане" обаче е излишно, тъй като принципът на телепатичното общуване е качествено различен. Според обясненията до този момент става ясно, че разстоянията нямат никакво значение. (Имат се предвид разстоянията между телепатично общуващите.)

Ще се спра на по-общи примери за създаване на предпоставки за телепатично общуване. По-конкретни примери няма да давам заради опасността, която съпътства тренирането на телепатията. И така... Двама се разхождат сред природата и дават асоциативни определения на различните наблюдавани обекти, т.е. оприличават спонтанно на нещо обектите. Действието се извършва до момента, в който независимите асоциации, използвани от двамата за назоваването на един и същи обект, станат идентични. Ето ви предпоставка за телепатия. Друг по-различен пример е, когато интензивно и търпеливо започнат да обмислят някакъв проблем, без да се опират на други информационни източници (литература, съвети на специалисти и т.н.). В един момент може да се усетите, че се уповавате уверено на фактология, която няма откъде да познавате. Т.е. уловили сте това познание телепатично.

Хората още не са "дорасли", за да могат произволно да използват своите телепатични възможности. Съществува опасност от психично разстройство. Енергията се използва за осигуряване на психичните и физиологичните процеси на организма или за създаване на резерви. Само в изключителни драматични ситуации, когато промените заплашват не само индивида, но и всичко живо. Тази енергия автоматично и спонтанно превключва за послание, за излъчване на телепатема, за предаване в общото поле на информация за същността на настъпилите промени.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Минути преди да прочета поста ,"нарисувах" в ума си, което с поразителна точност наподобяваше аватара ти. Всъщност, то само "дойде". Снощи сънувах някакъв орел.

Подобни "дивотии" ми се случват често. По-скоро ме плашат.

Съобщавам го като факт. Ако или да е.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би емпатичното резониране е стъпка към телепатията. На мен понякога (не винаги) ми се случва да съ-чувствам пряко емоционалните, сетивни и чувствени преживявания на клиентите си. Не обяснително или само чрез фината моторика на езика на тялото, която се наблюдава, но като директно "закачане" към преживяванията му. Като два скачени съда. Получава се когато съм във високо ниво на енергия и спокойствие.

Сега покрай работата ми се налага да развивам въображението си, визуализацията - за да мога да водя въображението на другия. ероятно това е друга важна предпоставка. Абе, много назад съм в материала ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Накратко, телепатията може да се определи като канал за връзка между два ума, без посредничеството на известните пет сетива.

Според материалната наука, ако хората нямат непосредствен контакт помежду си, то не са възможни никакви връзки.

Окултистите обаче знаят, че съществуват и други сетива извън известните на науката. Петте сетива имат съответни астрални двойници, чрез които в астралната област човек може да вижда, чува, вкусва, мирише, и дори да осезава без употребата на физическите органи. Нещо повече - той притежава "шесто чувство", което може да приема мисли от други умове на големи разстояния. Петте астрални чувства са съответни астрални части на петте физически - те функционират в астралната област така, както физическите във физическата област. Телепатичното чувство също има физически орган и съответен астрален двойник. Физическият орган на телепатията е също тъй осезаем, както и носът, ушите, устата. Вдълбано в мозъка, близо до средата на черепа, почти право над върха на гръбначния стълб се намира малко тяло с червено - лилаво или лилаво - син цвят, конусообразно, поставено върху основата на третия отдел на мозъка през церебела. Това е маса от нервни клетки и т.нар. "мозъчен пясък". Познато е на западната биология и физическата наука го нарича "Конусообразно тяло", но учените не знаят функцията, целта и употребата на този орган в мозъка.

В някои учебници се отбелязва фактът, че този орган е по-голям у децата и по-развит у жените, а това е забележително явление.

Йогите и много други окултисти от дълбока древност знаят, че това конусообразно тяло е органът на телепатията. Чрез него мозъкът приема трептения от мисли, изпратени от други мозъци. Не е необходимо за този орган да има специално отверстие, както имат ухото и носът, например.

Трептенията на мислите преминават през физическите тела. Когато някой мисли, той произвежда трептения, с по-малка или по-голяма интензивност в обкръжаващия етер, който, подобно на светлинните вълни, се разпространява в различни посоки. Тези трептения, достигайки телепатичния орган, възбуждат мисли в мозъка на получателя. В зависимост от обстоятелствата тези мисли могат да преминат в областта на съзнанието или да останат в инстинктивния ум.

Следователно: Телепатията е получаване, съзнателно или не, на трептения или мисли от дадено лице, изпратени, съзнателно или не, от ума на друго лице. Мисловните вълни се различават по своята интензивност и сила. Целенасоченото получаване или изпращане, или съсредоточаването от страна на двамата увеличава силата на връзката, както и точността, и яснотата на получаваните мисли.

На първо време, хората би следвало да се запознаят какво е телепатия. Да разберат, че тялото ни разполага с достатъчно рецептори в закърняло състояние. Че има реален орган на телепатията.

После, да я приемат за факт и да започнат практики за нейното развитие. Защото само с четене на книжки и констатиране - не става.

Именно затова навсякъде се говори и пише за практики.

Резултатът след това - е въпрос на време да стане реален.

Редактирано от Чебурашка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз самия съм пробвал "практики" - сядаме двама приятели и "приемаме - предаваме" образи на прост предмети, например плодове... Но успех никакъв или поне не по-голям от случайността.

Би трябвало много добър фон за случването на телепатията да бъде практиката на визуализация (при предаване) и съзерцание (при приемане). На всеки му се случват малки "телепатични" опитности - например пееш си наум песничка, а човекът до теб започва да я тананика на глас. Или мине ти през ума агресивна мисъл с много негативен заряд в нея и човекът който върви срещу теб се спъне. Или когато интензивно мислиш за някого, сякаш пробиваш канал за връзка. Още по-добре ако е двустранен. Това последното при мен го има, но е по-скоро на афективно ниво, без да изкристализира до когнитивна връзка...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

здравейте :) само от няколко минути съм във форума и не съм много наясно с нещата.искам да питам някой мойе ли да ми каже как точно да изпратя на някои чувствата и мислите си в съня му .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Аз пък съм от много време в този форум, но също не разбирам: не е ли по-добре вместо да се изпращат мисли и чувства насън на някой, да му се разкрият наяве- статистиката показва, че в над 95% от случаите подобна практика върши работа, освен това е по-енергоспестяваща, по-лесно изпълнима, и без възможност за грешка при "изпращането" (щото често се случва на един да изпратиш в съня му мисли и чувства, пък да ги получат 10-на други, които най-често се оказват непознати....но това пък може да им разбие семействата...Изпратиш/Изпатиш...едно р и айде смисълът отиде...)- та, опитайте по доказано работещия начин (е в 95% от случаите, но едва ли се поставяте на мястото на смотаняците, заемащи 5-те процента от 100%).

Редактирано от Кристиян

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какво ви е мнението :dancing yes: за телепатията? Чувал съм, че за някои това е измислица на съзнанието или болест. :1eye:

Точно какво представлява :hmmmmm: телепатията и може ли да се обвържем телепатично с някой човек? :whistling:

Не знам к а к в о е, но със сигурност го има: мисълта се излъчва в пространството, и може да се възприема и предава. Ще ти кажа един случай от живота...Дъщеря ми като беше 5-годишна, се случи нещастие в нашето семейство, баща и загина трагично пред очите и... тя получи страхова невроза в резултат на това...не можеше да спи, будеше се в съня си, почваше да плаче силно и да се мята...викаше: "мами, мами"...

Не можех с часове да я успокоя...Излизах на терасата и се молех: Мили Боже който си на небето, помогни на моето дете..."

След тва когато се уверя че е заспала, мислено и казвах: ти си силна, умна, здрава, спокойна и самостоятелна. тя не можеше да седи сама в стаята, даже и с човек...хващаше баба и за полата и влизаше с нея в тоалетната...Та по темата: мислено и казвах това докато спеше. Дори не съм казала тези думи на глас, тя не ги е чувала с ушите си...

След 2-3 дена, нещо правех в кухнята, и тя взе да скача по леглото и да вика:

Аз мога, мога, мога! Аз съм силна, умна, здрава, спокойна и самостоятелна..."

питам я: това откъде го знаеш? А тя вика: от тебе...

Аз пак и викам: Любинка, това кой ти го каза? И тя вика: ти...

Аз тогава казах: Благодаря ти Боже за дето ни помагаш...След 2 седмици нямаше и помен от уплаха :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз самия съм пробвал "практики" - сядаме двама приятели и "приемаме - предаваме" образи на прост предмети, например плодове... Но успех никакъв или поне не по-голям от случайността.

Би трябвало много добър фон за случването на телепатията да бъде практиката на визуализация (при предаване) и съзерцание (при приемане).

Това за приемане предаване работи успешно, ако е мината една врата. Мисля си, че май най-добрия начин за "тренировка" е медитацията и немисленето.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ей, ама вие нищо не сте разбрали, значи :harhar:

По време на телепатията не се предават мисли, а намерения.

Не се предават чувства, а състояния.

Например, искам някой да ми се обади по телефона. Аз не си мисля как той го прави, а го виждам как го прави.

Или както е с примера на shining_star. Тя не прехвърля собствени чувства, а внушава състояние.

Просто нещата не се разбират правилно, бъркат се понятията - и оттам няма успех.

С упражнения и практика, когато се овладее телепатията и започне да се прилага съзнателно и всеки я изпита на гърба си - всичко ще му стане ясно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Чебурашка, това което описваш може да се нарече и емпатична разтвореност. Аз пък си мислех, че телепатията е по-конкретна - именно долавяне на мсили, а не само на намерения и състояния. А примерът ти за обаждане по телефона си е сугестия от разстояние(може и телепатична да се нарече), което е в основата на т.н. магия - или поне на вярването за такъв феномен.

Аз съм имал преживявания с клиенти от растояние - именно предаване на състоянията и намеренията им ... Или по време на водена хипноза едно взаимопроникване, в което се чувстват състоянията, та дори и мислите на човека - но не се получава с всеки, нужен е добър рапорт на по-дълбоко ниво. Гледам да не се впускам много в това засега обаче, но да си държа научната почва под краката! :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да Орлик, дали ще наречем нещата по езотеричному или по научному - няма значение.

За другото: Телепатията е именно директен метод. В предаването на мисли няма нищо директно, т.к. ако просто мислим за някого нещо - той може да улови нашите мисли, но да не реализира действието.

Докато в предаването на намерението - това предполага извършването и на конкретното действие.

В първият случай имаме внушаване на мисъл и/или образ, а във втория мисълобраз+действие.

Същото е и при предаването на състоянията. Ако излъчваме само определено чувство - другият ще го почувства като наше, а не като свое. А когато предаваме състояние - имаме вече чувство+съпреживяване.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Чебурашка, напълно съм съгласна с последните ти два поста. :)

По време на телепатията не се предават мисли, а намерения.

Не се предават чувства, а състояния.

Например, искам някой да ми се обади по телефона. Аз не си мисля как той го прави, а го виждам как го прави.

Или както е с примера на shining_star. Тя не прехвърля собствени чувства, а внушава състояние.

Просто нещата не се разбират правилно, бъркат се понятията - и оттам няма успех.

С упражнения и практика, когато се овладее телепатията и започне да се прилага съзнателно и всеки я изпита на гърба си - всичко ще му стане ясно.

Важно е да се знае, че няма агресия и воля.

Когато има внушение /особено ако е недобронамерено/ някой по-сензитивен може да сложи бариера. Но, когато е с Любов, като полъх се долавя-намерението. И то е за части от секундата, няма време за мислене, а просто светва нещичко. :sorcerer:

Сещам се, че по този начин някак вътрешно сме свързани, на едни вибрации сме. И има допълване, хармония...

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

xameleona, абсолютно! :thumbsup2:

Много хора се плашат от думи като магия (телепатия, внушение..) - т.к. не познават от какво естество са.

Всъщност, те ги интерпретират погрешно като жажда за власт, "любов", пари.. и щом попаднат в техният плен - към света тръгват с "тигрови крачки".

Но, в един неизбежен момент осъзнават, че на "хищника" в тях - те са всъщност същинската плячка. ;)

А относно питането на търсещата1: Надявам се, че нямаш намерение да му внушаваш неща, против волята му. А каква е волята му - той сам трябва да реши. Защото всякакви други твои сметки, ако са егоистични и неправомерни вмешателства - рано или късно ще се разбият на пух и прах и ще те затрупат с отломките на неразумните ти желания :(

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добре, щом според теб телепатията е предване на намерения и състояния, тоест си е чиста проба магия, излиза, че е нещо наистина делнично за всички ни в социалните ни взаимодействия. Би ли разказала за потвърждения на вярванията ти/ни в действеността на предаването на намерение/ състояние от разстояние - от опита ти?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Телепатията е просто споделяне на едно друго ниво на собствените мисли, чувства и усещания с някой, когато успееш да създадеш телепатична връзка. Много по-съвършено, точно и бързо се предава информацията, отколкото с думи. По начало думите са често слаби и не съвсем точно отразяват това, което искаш да предадеш. И без друго ние "казваме" много повече по невербален път. Още по-ограничена и бавна би била комуникацията, ако е писмена.Но мисля, че необходимо условие за телепатия е чисти помисли и много любов в сърцето. Все пак тя няма общо с магия и манипулация и внушение, когато някой ти "говори", можеш да не си съгласен и изобщо да не споделяш мнението му. Странно, че се повдига въпрос за внушение/манипулация. Опити за такова въздействие и измами са много по лесни, когато комуникираш писмено или устно с някой. И изобщо не би ми минало през ума, мисля, че е и невъзможно да се лъже и заблуждава телепатично. Тогава, според мен, трябва да си напълно чист и искрен.Май и за това като цяло земляните имат трудности с телепатията :P

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не Орлик, телепатията не е магия (това ти го каза по-горе).

В основата на магията лежи трансформацията, а в основата на телепатията – резонанса (общо казано).

Те не са и нещо “делнично за всички ни”. Да, някои хора го правят, без да го знаят. Други се учат да го правят, а трети – съзнателно го използват.

Вбъдеще, когато стане “делнично за всички ни” – голяма част от тези “всички” просто няма да са тук. Поради простата причина, че те не биха оцелели на подобни честоти на вибрация и не биха имали шанс.

Когато всеки започне да “вижда” съдържанието на другите – от самосебе си ще станем много по-внимателни и съпричастни един към друг (както загатна и xameleona).

Делнични примери за телепатия и телеестезия:

Срещу мен стои човек и ми говори – и аз знам дали ме лъже или не (стига и той да го знае). Или нищо не ми говори, даже може и да не ме вижда – но, аз мога да “виждя”, че в този момент той се тревожи за нещо (информацията за какво конкретно той мисли, идва сама).

Представи си го като все едно да разполагаш с оптика за далечно виждане, която действа и като сонда.

Или срещу мен стои пациент. Той мисли за проблема си такъв, какъвто е в неговата глава. Може да мисли и как да ме излъже, че има проблем. И аз “виждам” целият този процес, ставащ в главата му.

Важно! Телепатията диагностицира и предава информацията такава, каквато е в главата (съзнанието и/или подсъзнанието) на отсрещният. Но, не е гаранция, че тази информация е обективна. Просто това е информацията, която другият има в себе си (за себе си, за другите, за света..)

Телепатията е нещо като получаване на огледален образ или ксерокопие на информацията от главата на другия.

А процесът на предаване на информация – се нарича телеестезия.

Отличен пример за това е когато си отвориш хладилника и видиш, че вътре няма това, което търсиш или хлябът вкъщи е свършил. И ти се прииска другарчето, с което живееш, да купи хляб (или друго) по пътя към дома.

Делничен пример за телепатия-телеестезия:

Или така да си “поръчваш” подарък. Например, наближава рождения ми ден и аз съм си харесала един намордник, който ми е точно по калъп – един такъв синичък, мекичък.. И си викам:”Я да вземе Орлин да ми го купи за ЧРД!” И, о чудо! Ти прихващаш инфото и ми го купуваш. Чиста работа – хем аз доволна, хем ти няма да се чудиш какво да ми подариш :D:D

(Повечето така наречени “ясновидци” всъщност боравят с телепатията, получават информация за намеренията и желанията на клиентите си /дори и клиентите да не осъзнават ясно желанията си – те са в главата им!/ и после внушават самоизпълняващи се пророчества. Въпросните “ясновидци” също рядко си дават сметка, че боравят с телепатия /къде ти толкова мозък у селската врачка!/ и си вярват, че са успели да предскажат бъдещето.)

Делнични примери за магия:

Всяка една съзнателна трансформация на нашето състояние (физическо, емоционално и психическо).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×