Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Guest Христо

Подреждане на целите и приоритетите (целеполагане и приоритизиране)

Recommended Posts

Но всъщност само Бог може да знае точно какво си. Например Йов е бил праведник и се е окачествявал като такъв, но за Бог това не е било достатъчно, докато Йов не е видял Господа, за да каже

Йов 42:5

Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда

Това е бил превратния момент в живота на Йов.

Йоан 1:18 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Въпрос: кой точно Бог е видял Йов, защото явно не е Богът на Исус и Новия Завет? :3d_146:

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тук пак настанаха теологични спорове, не ви ли е скучно се питам?

Пишете за себе си, за собствения си опит, за собствения си живот, това е 10 пъти по- ценно и за вас и за останалите.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тук пак настанаха теологични спорове, не ви ли е скучно се питам?

Пишете за себе си, за собствения си опит, за собствения си живот, това е 10 пъти по- ценно и за вас и за останалите.

"Благодаря" за включването. На Христо съм му казал каквото съм имал да кажа. Трябваше ли да се заяждаш?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Канел, изказането ми не е насочено към теб.Пак не си разбрал нещо.Не бъди предубеден.А и не бих го определила като заяждане, хайде вече стига с тези недоразумения.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

в действителност нищо не става против Неговата воля.

Привет Диана! Точно това имах в предвид, че ние си мислим, че мислим ... но нищо не става против Неговата воля, тоест всичко си върви според предопределението. А Бог от началото знаел краят и от краят началото, защото в началото се съдържал краят или краят бил свързан с началото - нещо такова. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещата са такива, каквито са. Няма Господ, който да може да измени естествения порядък в света (Дао, Дхарма), а единствено да го познава и да живее в съгласие с него.

Кой ти говори за изменяне на естествен порядък първо? Второ порядъкът е твърде относително понятие в този свят.

Имаше един порядък преди Исус и друг след Него в много аспекти.

Така - да го познава и жиевее в съгласие с него, добре. Но познанието за всеки е различно, нивото на познание за всеки е различно и от там - живота различен.

В крайна сметка от толкова относителен отговор не разбрах какво искаш да кажеш - може би да познаваме Божията воля и да я следваме?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Но всъщност само Бог може да знае точно какво си. Например Йов е бил праведник и се е окачествявал като такъв, но за Бог това не е било достатъчно, докато Йов не е видял Господа, за да каже

Йов 42:5

Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда

Това е бил превратния момент в живота на Йов.

Йоан 1:18 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Въпрос: кой точно Бог е видял Йов, защото явно не е Богът на Исус и Новия Завет? :3d_146:

Какъв е за тебе Богът в Старият Завет и какъв в Новият? По какво се различават? Хайде, обясни ни, че да се разберем.

На този въпрос съм отговаряла хиляди пъти и вече не ми се занимава, честно казано. Всеки знае, че Бог е Един.

Проявлението в плът е различно. В НЗ имаме усъвършенствувана плът. Не че разбирам всичко подробно, но Исус е бил без грях. Казва се, че той е Словото, цялото Слово. Тоест според Кабала - съдържа в себе си всички възможни проявления. За Духа също се споменяват някои неща - има Духа без мяра.

До онзи момент всички са имали Духа с мярка и по времето на Моисей - Бог е взел от Духа, който е бил в Моисей и е дал на останалите, за да не изнемогва Моисей.

Исус говори само Божието Слово и в много случаи цитира Стария Завет, тоест говори Божието Слово.

А ти отричаш писаното в СЗ, както се разбира.

Духа според Кабала също е вид материя от която произлизат всички други материи/видими и невидими/.

Но в този свят родения по плът гони родения по дух, тоест видимата материя се противи на невидимата. Видимата не иска да се проявява невидимото/духовното/, но то е вечното и божествено и няма как да не се прояви.

Просто плътта ограничава духа. И ако забелязваш чрез всяка плът Бог се проявява различно. Тоест Духът в човека се проявява различно. По един начин чрез Моисей, по друг чрез Даниил/напълно се припокрива книгата на Даниил с Откровение от НЗ, та няма как Бог да е бил друг./ Прочети си и Исая и останалите пророци и ще видиш че Духът е един и говорят за едни и същи неща и за едно и също бъдеще и за един и същ Бог.

Бог е бил ограничен чрез първите хора и не е могъл да се прояви в пълнота, но чрез Исус е успял, достигнал е съвършенството на проявлението в плът. Затова се казва, че в Христос е пълнотата и съвършенството.

И не знам Бог да се е проявявал мощно по друг начин освен чрез човеци.

Отделно има и друго, което го разбирам смътно, някъде дълбоко в себе си, но не мога да го обясня - за плътта и духа.

Преди, по времето на СЗ - Земята се е очиствала чрез смъртта на съгрешилите, когато кръв се пролее на Земята.

Но сега няма нужда от повече проливане на кръв, след Христос - Божественото проявление в пълнотата и съвършенството. А кръвта е която свързва плътта с Духа или нещо такова.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не съм чел всичко до тук. Като имам време може да го сторя, все пак аз съм пуснал темата. Не знам дали го казах вече, но се замислих и ми се струва някак по - нормално човек да наблегне повечко на слабите си места. Това не значи напълно да остави силните - но те нали са силни, даже може и да са много силни, колкото по - силни толкова по - лесно ще се уякчават, с толкова по - малко усилия. Докато работата върху слабите места дори да не я иска човек, животът може да му я налага - на тях трябва повече внимание да се обърне. Пък и ако човек гледа само към силните си места, това може да се превърне в своего рода бягство от работа върху слабите, може да се превърне в едно отлагачество.

Да, така е и в Библията имаше подобен цитат, аналогичен.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещата са такива, каквито са. Няма Господ, който да може да измени естествения порядък в света (Дао, Дхарма), а единствено да го познава и да живее в съгласие с него.

Кой ти говори за изменяне на естествен порядък първо?

Ами може и да греша, но от предходното ти мнение останах с впечатлението, че според теб Бог може да измени естествения порядък в света. Или, ако трябва да съм по-точен, останах с впечатлението, че според теб, Бог може да измени един основен принцип и да направи така, че човек да извърши движение, без наличието на достатъчно енергия за това.

Второ порядъкът е твърде относително понятие в този свят.

Порядъкът е самата основа на всичко съществуващо. Нещата са такива, каквито са и никой не може да измени принципите обуславящи вселената. Тук няма нищо относително, а точно обратното.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами може и да греша, но от предходното ти мнение останах с впечатлението, че според теб Бог може да измени естествения порядък в света. Или, ако трябва да съм по-точен, останах с впечатлението, че според теб, Бог може да измени един основен принцип и да направи така, че човек да извърши движение, без наличието на достатъчно енергия за това.

Имах в предвид, че в този свят Бог обръща морето в пустиня и в пустинята в море, царе превръща в слуги и слуги в царе. Но това в никакъв случай не значи, че трябва да се нарушават законите за равновесието, напротив.

Отдавна съм разбрала от Библията, че всяко Божие обещание си има и условие, за да бъде изпълнено.

Тоест ние може да се молим много дълго време за нещо си и то да не се сбъдне, понеже не е изпълнено условието.

Може и изобщо да не се молим или само да споменем нещо в молитва и то да се случи поради изпълнението на условието. Условието един вид е част от закона за равновесието.

Порядъкът е самата основа на всичко съществуващо. Нещата са такива, каквито са и никой не може да измени принципите обуславящи вселената. Тук няма нищо относително, а точно обратното.

Порядъка е закон или закони. Имаше СЗ, има и НЗ, има и вечен завет ... Порядъкът е закон! Законът не е Бог и не е вечен. Законът се мени според човека и промяната в човека. Законът е за да служи на човека, а не човека на закона.

Има вечен порядък, има и временен порядък. Затова думите ти звучат много общо и нищо съществено не може да се направи като извод от тях. Затова и предпочитам точните примери, които водят до точни заключения.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами те тези принципи, обуславящи вселената са създадени от Бог.Вселената е Негова, законите във вселената са формулирани именно от Бог, като най- висше проявление на нея.Тук няма какво да се сепарира Бог от вселената, това не са антиподи, нито някакви паралелни светове.Бог е създал вселената, Бог е формулирал законите вътре във вселената, тя работи според неговите закони, много просто и ясно.Какво има повече да се умува и човърка не разбирам./това е по- скоро към Станимир/.

Редактирано от Inatari

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами те тези принципи, обуславящи вселената са създадени от Бог.Вселената е Негова, законите във вселената са формулирани именно от Бог, като най- висше проявление на нея.Тук няма какво да се сепарира Бог от вселената, това не са антиподи, нито някакви паралелни светове.Бог е създал вселената, Бог е формулирал законите вътре във вселената, тя работи според неговите закони, много просто и ясно.Какво има повече да се умува и човърка не разбирам./това е по- скоро към Станимир/.

Ами, да. Отдавна виждам това разминаване в моите възгледи и във възгледите на много от участниците във форума (в случая – твоите) по отношение на представите ни за Бог. От това произтичат и други разминавания. Аз разбира се ни най-малко не се опитвам да наложа именно моите възгледи, дори и на моменти да изглежда така, поради многократните повторения на едни и същи неща, които правя (а това правя напълно умишлено, но не с цел налагане на становище, а разглеждане на нещата от различни ъгли и в различен контекст).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ок, Станимире, дефинирай, кой е Бог според теб?Каква е Неговата роля, Неговата функция във вселената ?Ти изобщо вярваш ли в Бог ?Къде го поставяш в твоите приоритети ?Какви са твоите приоритети ?Как ги подреждаш ?По каква логика, на какъв принцип ?Смяташ ли,че приоритетното мислене работи изобщо ?

Станаха много въпроси, а и не знам колко от тях са всъщност пряко свързани с темата.

Редактирано от Inatari

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещата са такива, каквито са. Няма Господ, който да може да измени естествения порядък в света (Дао, Дхарма), а единствено да го познава и да живее в съгласие с него.

Колкото хора, толкова и мнения, но нека все пак да се върнем на това конкретно изречение по-горе цитирано.

Та викаш един Господ е успановил естествения порадък в света, но се появява друг, който не живее в съгласие с него? Много Богове станаха нещо.

Или пък Бог е самият установил естествения порядък в света, но виждаш ли има въможност не само да не живее в съгласие с него, а дори и да, забележи, да не го познава....порядъкът, който самият той е установил. Или е малко шизофренично от негова страна или почна и Боговете да ги разпореждаш :)

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещата са такива, каквито са. Няма Господ, който да може да измени естествения порядък в света (Дао, Дхарма), а единствено да го познава и да живее в съгласие с него.

Колкото хора, толкова и мнения, но нека все пак да се върнем на това конкретно изречение по-горе цитирано.

Та викаш един Господ е успановил естествения порадък в света, но се появява друг, който не живее в съгласие с него? Много Богове станаха нещо.

Нищо подобно не съм писал. Прочети пак (ако имаш желание разбира се).

Или пък Бог е самият установил естествения порядък в света, но виждаш ли има въможност не само да не живее в съгласие с него, а дори и да, забележи, да не го познава....порядъкът, който самият той е установил. Или е малко шизофренично от негова страна или почна и Боговете да ги разпореждаш :)

Пак същото.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ех, извърташ се.

Добре, кажи ми само. За един Бог, който е създал естествения порядък в света, възможно ли е за него да не познава този порядък:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ех, извърташ се.

Добре, кажи ми само. За един Бог, който е създал естествения порядък в света, възможно ли е за него да не познава този порядък :)

Всеки вижда и разбира през своята си призма се налага изводът.

А след като Бог е установил естествения порядък, защо да не може да го видоизмени или създаде друг такъв.

Само човеците колко софтуера са измислили и програми, какво остава за Бог. Да не е нещо по-малко от човеците?

Явно ограниченията в нас се изразяват в ограничения към Бог. И този извод се налага.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Учителят е казал, че дори да имаш много силни качества, ако имаш някакво слабо място, ако някакво качество ти е слабо, трябва да го усилиш, защото то може да те провали, може да пропаднеш и затова трябва да му обърнеш по - сериозно внимание.

Ако психолог желае или ако някой разбиращ от психология иска, би могъл да напише/цитира нещо и от психологическа гледна точка във връзка с целеполагането и приоритетизирането.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето, Христо конструктивно тиква темата напред. Кажи къде го чете това и какво Учителя разбира под слабо място?

Защото досега говорим само за "слабо развитите положителни качества" ;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Чел съм го в "За пътя на човешката душа", струва ми се ( един зелен сборник). Но сега не мога да ти посоча къде точно в книгата. Май ставаше дума за пороци, недостатъци, слабо място.

П.п.: Преодоляването на недостатък е свързано с развитието на слаборазвито качество или качества, които човек носи в себе си и предстои да развива.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ех, извърташ се.

Добре, кажи ми само. За един Бог, който е създал естествения порядък в света, възможно ли е за него да не познава този порядък :)

Въобще не смятам, че някой е създал естествения порядък в света. Така че е безсмислено да задаваш въпросите от последните си две мнения към мен. Задай ги на някой, който счита Бог за създател на естествения порядък в света.

Сега ще напиша с няколко изречения как възприемам Бог. Не знам доколко разбираемо ще се получи, но ще опитам.

Когато говоря за Бог, мога да имам в предвид две съвсем различни неща. Първото е споменатият вече естествен ред на нещата, основата и същността на всичко съществуващо. Това са принципи, това не е нещо създадено, това не е нещо съзнателно имащо индивидуално съществуване, можещо да действа разумно, свободно, да прави избори и да решава. Това са принципите, които обуславят средата в която живеем и те са вечни и неизменни. Този порядък обуславя света, но не го ръководи съзнателно. Точно обратното: различните индивидуалности във вселената познавайки този порядък могат да го използват в живота си. Още повече, че същността на всички неща е и тяхната собствена същност. И тук познаването на порядъка става идентично с познаването на себе си и да бъдеш в хармония с този порядък е идентично с това да бъдеш в хармония със себе си. Това е Дао в Даосизма, това е Дхарма в Индуизма и Будизма. Това не са богове или божества, а абсолютни принципи. В Будизма въобще няма богове, но се споменава за неизменната същност на всяко нещо, както и в Даосизма боговете са поставени под Дао. В Индуизма като Абсолют е поставен Парабрахман, но това също не е Бог, а нещо над Бога, непритежаващо индивидуалност, воля, ум и др. атрибути на съзнателните същества, въпреки че Парабрахман е в основата на всички тези атрибути.

Второто, което мога да имам в предвид споменавайки Бог е някое същество неизмеримо по-напред в еволюцията си от човека. Веригата на еволюцията е безкрайна. Аз не мога да приема да се говори за Бог като края, като най-високата точка на тази верига, защото такава не съществува. Това би било едно ограничение на Безкрайното. „Бог“ от по-горния абзац е навсякъде във веригата на еволюцията, но той не е съзнателна същност, а както споменах ръководещите я принципи, същността й, обуславящият я порядък. Тук търсим съзнателност, индивидуалност и тук не можем да имаме абсолютност. Всичко съзнателно и индивидуално се развива. Едни същества са на по-висока степен на развитие, други на по-ниска; едни същества изпълняват по-съществени функции и отговарят за развитието на тези същества под тях. Тук можем да говорим за Бог, но не в смисъл на Абсолют, а като същество, което е отговорно за нашето развитие. Има такова отговорно за Слънчевата система, има такова отговорно за Галактиката, има и други над Него. И все пак разликата на тези Богове с човека е само в преминатия еволюционен път. Те са много повече от това, което дори можем да си представим, но те все пак са ограничени и също следват своя път на развитие. Но именно защото те толкова много превъзхождат човека, ние имаме пълното право да ги наречем Богове.

Или да обобщя:

1) под Бог мога да разбирам всяко съзнателно същество, което значително превъзхожда човека в своето развитие. В по-тесен смисъл под Бог мога да разбирам съществото, което ръководи еволюцията конкретно на нашата Слънчева система. Бог в този смисъл не е нещо абсолютно, неизменно, неограничено и неподлежащо на развитие.

2) Мога да разбирам Бог и като същността на всичко съществуващо, безкрайни потенциал, който притежава всяко едно нещо във вселената, но този Бог не притежава съзнание, индивидуалност, воля, а е просто един „сляп“ принцип, проявяващ се навсякъде и във всичко.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако беше казал, че имаш предвид БогоОВЕ, нямаше да се мотаме толкова.

Единствено се съмнявам в безкрайността на на еволюциоята. Всичко тръгва от абсолюта и рано или късно се връща в него. И после пак.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако беше казал, че имаш предвид БогоОВЕ, нямаше да се мотаме толкова.

Защо е необходимо да ти го кажа? Написах две прости изречения:

„Нещата са такива, каквито са. Няма Господ, който да може да измени естествения порядък в света (Дао, Дхарма), а единствено да го познава и да живее в съгласие с него.“

Това ти какви изводи си си направил, като например, че някой е създал този порядък, не е мой проблем. Нито съм писал, че някой го е създал, нито съм уточнил дали става въпрос за един или много богове (което предполага да допуснеш и двата варианта, а не само единия).

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато говоря за Бог, мога да имам в предвид две съвсем различни неща. Първото е споменатият вече естествен ред на нещата, основата и същността на всичко съществуващо. Това са принципи, това не е нещо създадено, това не е нещо съзнателно имащо индивидуално съществуване, можещо да действа разумно, свободно, да прави избори и да решава. Това са принципите, които обуславят средата в която живеем и те са вечни и неизменни. Този порядък обуславя света,

Не знам. Твърде ограничени ми се виждат представите ти за Бог - принцип.

Какво значи този принцип за тебе? Обясни!

Да не си го представяш като физиците - просто някакъв механизъм без душа и без дух, без разум, без любов?

Ако е така, това са твърди ограничени представи, твърде ограничени.

А да си чувал за Божия воля?

Щом казваш, че не може да прави избори и да реша, значи за теб няма Божия воля/се налага извода/.

Съществува само човешка такава - за тебе! и т.н. и т.н - няма нужда да коментирам от всяка вяра какви изводи се налагат, но темата ми стана безинтересна.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×