Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Господнята молитва

Псалом 133

Грее, грее - песен

Вратата на овцете

Неделна беседа, държана на 3 септември 1922 година в гр Велико Търново

— Каква е задачата на свещеника? – Да свети. На кое място в Божествената книга е писано, че свещениците трябва да говорят на хората така, както днес им говорят? И мене често ме питат: Палиш ли свещи в черква? — Не паля. – Защо? – Защото моята свещ гори постоянно, и на нейната светлина могат да четат всички. – Гори ли кандило в стаята ги? – Не гори. – Защо? – Моето кандило постоянно гори, няма нужда да се пали и гаси. Питам: Не е ли по-добре, нашите умове да са свещи, и нашите сърца кандила, които постоянно да горят и светят? Свещите и кандилата, които вие палите, не са нищо друго, освен преходна светлина. Мислите ли, че ако запалите една свещ или едно кандило на Господа, ще се спасите? Обаче, запалите ли своята свещ, т. е. умът, и своето кандило, т. е. сърцето, с любов, каквото попросите от Господа, ще ви се даде. Това е велика истина, която никой не може да оспори. Ние прилагаме тази истина и казваме и на вас: Приложете я и вие, за да я опитате.

Молитвен наряд за край:

Добрата молитва

Псалом 91

Велик си Ти, Господи, Велики са Твоите дела - формула

Редактирано от kuki

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за беседата!

„Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, крадци са и разбойници, но овцете ги не послушаха.“ (Йоана 10:7–8)

Мнозина са спирали вниманието на хората върху тези стихове, давали са им различни тълкувания.

„Всички" казва Христос. – Кои всички? – Които искат да отнемат истината и свободата ви. Каквито и да са те – философи или учени, нямат любов в себе си. Те се представят такива, каквито не са, но всъщност са крадци и разбойници.

Първият акт в света е любовта. Първият плод, който събужда човешкото съзнание, е любовта. Следователно, каже ли ви някой, че любовта се предшествува от друго нещо, той е крадец и разбойник. Светът е пълен с тия крадци. И в черквата ги има. Те са съществували в миналото, но и сега ги има. Който ни каже, че и без любов човек може да се спаси, той ви залъгва. Могат да ви кажат, че, ако подложите тялото си на изгаряне, ще се спасите. И това е заблуждение. Спасяването е акт само на любовта. – Какво представя вярата? Когато ти се казва да вярваш, това значи, да си послужиш с вярата, като условие за победа. Само разумният и интелигентният може да победи; щом победи, той ще се спаси. Болният, т.е. който има вяра, той се спасява. Който има вяра, може да се лекува; който няма вяра, не може да се лекува. Дето е интелигентността, там се проявява любовта.

Какво проповядва черквата днес? – Че спасението е само в нея. Вън от черквата няма спасение. – Това не отговаря на истината. Спасението е в Любовта, а Бог е Любов. Значи, спасението е в Бога. Това е истината. Ако спасяваш човека от известна болест за няколко деня, да е няколко месеца или една година, това е залъгване, не спасение. Днес го излекуваш, на другия ден пак заболее. Спасяване подразбира освобождаване на човека от смъртта. Питам: Онези, които проповядват спасение, имат ли любов? Проповядват ли безкористно? Свещеникът, който проповядва учението на любовта, пръв трябва да даде пример, да работи без пари. Неговата работа е свещена, не може да се плаща....

...Казвам: Сегашното християнство трябва да напусне езичеството, на което и досега още служи. Ако православното духовенство иска да води българския народ, трябва да го упъти към Бога. Само тогава християните ще имат дух на единство. Те искат да възпитат народа в духа на патриотизма. Обаче, патриотизмът изисква пълни хамбари ; той изисква от майките да раждат повече деца, да ги пращат на война, да се бият за отечеството. Питам: Отде ще дойде толкова жито, че да напълни всичките хамбари? Кои са тия майки, които могат да жертвуват синовете си за своето отечество? Само любовта е готова на жертви. Де са онези българи и българки, готови за всякаква жертва?

Време е вече да се върнем към учението на любовта, което Христос проповядвал на евреите преди две хиляди години. Но евреите не приеха това учение. Ето, две хиляди години се изминаха, и те още продължават да се скитат по света, без отечество. Мислят ли българите, че като не приемат новото учение, по-добра съдба ги очаква? Евреите постоянно избиваха пророците си, но зло ги сполетя. Няма народ в света, който да е злоупотребил с любовта и да не е получил възмездие за това. Христос казва: „Всички, които са дошли преди мене, те са крадци и разбойници." В този стих са изпуснати думите „без любов." „Всички, които са дошли преди мене без любов, те са крадци и разбойници." Питате: Защо младите бягат от черквата? - Защото няма любов там. Старите казват на младите: И да нямате любов, женете се. Любовта отпосле ще дойде. Ходете на черква, макар че нямате любов. – Не е така. Преди да се жените, трябва да имате любов. Това значи женитба. Без любов никаква женитба не съществува. Това е велика истина! Христос казва: „Всички, които са дошли преди мене без любов, са крадци и разбойници...

Христос казва; „Аз съм вратата на овцете, и всички, които дойдат след мене да се учат, ще отговарят затова, което са чули да им говорят. Сега и аз говоря истината, но някои се обиждат. – Нека се обиждат. Ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е път на любовта. Единственото нещо, с което можете да спасите народа си, е да им говорите истината. В името на Божията Любов, говорете истината, и не се страхувайте! Говорете за всички кръстове, но преди това, имайте пред вид живите кръстове, живите образи. Щом имате живи образи, заради тях ще почитате и останалите образи. Щом носите в душата си образа на живия Христос, ще почитате всички икони. Без живия Христос нищо не може да почитате. Помнете: Христос е проявената Божия Любов. Днес Христос ви призовава. Всеки може да има този жив опит. В любовта се крие вашето бъдеще. Ако искате домовете ви да бъдат устойчиви, съградете ги на основите на любовта. Тя е канарата на живота. Ако мислите, че можете да съградите живота си вън от любовта, лъжете се. Този живот ще донесе всички нещастия. Бог поругаем не бива! Никой не може да измени онова, което Бог е наредил. Който си позволи да изопачи Божията истина, ще бъде прикован на кръста. Казано е в Писанието: „Небето и земята ще приидат, но една рязка от закона на Бога няма да се измени." Ето защо, хората трябва да приемат любовта. Следователно, човек всякога трябва да си казва: Любовта на Бога, Който, живее в мене, ме заставя да говоря истината.

Христос казва: „Аз съм вратата на овцете." През тази врата трябва да влезем всички. Това казва днес Христос. Ако всички общества и народи приложат това учение, Европа е спасена. Не го ли приложат, тя е загубена. Това всички трябва да знаят. Днес се поканват всички духовни лица, всички проповедници да се сплотят и да приложат любовта. Те трябва да проповядват на хората, че и без войни може да се живее. Ако приложат любовта, сегашната култура ще се запази и ще мине на по-високо стъпало. Не се ли приложи любовта, всички трябва да знаят, че ако се отвори още една война, Европа е изгубена. Бъдещето на всички народи е загубено.

Аз съм вратата на овцете Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Те трябва да проповядват на хората, че и без войни може да се живее. Ако приложат любовта, сегашната култура ще се запази и ще мине на по-високо стъпало.

Вратата на овцете

Има хора, които мислят, че българският народ изостава от останалите, защото не е борбен. Българският народ много търпи и живее като цяло в утеснение, защото и той като останалите народи плаща дългове, придобити от грехове. Тези хора не осъзнават всъщност колко благословени сме ние като народ и колко по-добре е да се лишаваме от храна и дрехи, вместо да проливаме кръв. Щом се водим от любовта и претърпяваме, ще дойде ден, когато Божието благословение ще се излее над нас.

Първото задължение на човека е към Бога, да има абсолютна любов към Него, а после към държавата. Тъй е проповядвал Христос. Невъзможно е да обичаш държавата си, ако нямаш любов към Бога. Само онези държави и народи могат да се развиват правилно и да имат успех, които се подчиняват първо на Божествените закони, а после на човешките. Само такива народи и държави имат законност и абсолютно верую и убеждение.

Вратата на овцете

Аз мисля, че българският народ върви по пътя на Любовта, по правия път. Ние сме като засята преди време нива, чиито семена покълват и скоро ще излязат от земята, ще прорастат и ще дадат изобилен плод.

Следователно, избран народ е само този, на който умът е изпълнен с Божията Мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията Любов, а душата – с Божията Истина. В света съществува само една власт – властта на Любовта. Никаква друга власт не признавам. Няма друга власт, по-велика от властта на Любовта. Всяка друга власт се прекланя пред нея. Няма същество, колкото и да е малко, което да не служи на Любовта.

Вратата на овцете

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за беседата.

Прочетох я с голям интерес.Срещала съм ,в спомените на ученици ,че духовенството във Велико Търново, е настройвало обществеността срещу Учителя и неговите последователи.Изнесена е през 1922 г във Велико Търново .За жалост и тази година в България , станахме свидетели на нов опит да се настрои обществото срещу Учението.Жалко,че за 89 години ,нашето духовенство не е пораснало поне малко .Но не ни е работа да се занимаваме с него. Който има очи ще види и който има уши ще чуе.Беседата е ясна и точна .

Мисли,които ме впечатлиха

Следователно, избран народ е само този, на който умът е изпълнен с Божията Мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията Любов, а душата – с Божията Истина. В света съществува само една власт – властта на Любовта. Никаква друга власт не признавам. Няма друга власт, по-велика от властта на Любовта. Всяка друга власт се прекланя пред нея. Няма същество, колкото и да е малко, което да не служи на Любовта. Някои искат да ни убедят, че има власт вън от Любовта. – Не, всяка власт е дадена само от Любовта. Дето е любовта, там има власт; дете няма любов, няма и власт. За това не са нужни много аргументи. Влезте в един дом и вижте, как вървят там работите. Влезте в едно училище и вижте, как вървят работите му. Влезте в една държава и вижте, как вървят нейните работи. Ако нещо куца в дома, в училището или държавата, причината за това е безлюбието. Това е велика истина. И при тази истина, искат да ни убедят, че може и без любов. – Не, всички хора страдат от безлюбие, а не от любов.

Помнете: Христос е проявената Божия Любов. Днес Христос ви призовава. Всеки може да има този жив опит. В любовта се крие вашето бъдеще. Ако искате домовете ви да бъдат устойчиви, съградете ги на основите на любовта. Тя е канарата на живота. Ако мислите, че можете да съградите живота си вън от любовта, лъжете се. Този живот ще донесе всички нещастия. Бог поругаем не бива! Никой не може да измени онова, което Бог е наредил. Който си позволи да изопачи Божията истина, ще бъде прикован на кръста. Казано е в Писанието: „Небето и земята ще приидат, но една рязка от закона на Бога няма да се измени." Ето защо, хората трябва да приемат любовта. Следователно, човек всякога трябва да си казва: Любовта на Бога, Който, живее в мене, ме заставя да говоря истината.

Христос казва: „Аз съм вратата на овцете." През тази врата трябва да влезем всички. Това казва днес Христос. Ако всички общества и народи приложат това учение, Европа е спасена. Не го ли приложат, тя е загубена. Това всички трябва да знаят. Днес се поканват всички духовни лица, всички проповедници да се сплотят и да приложат любовта. Те трябва да проповядват на хората, че и без войни може да се живее. Ако приложат любовта, сегашната култура ще се запази и ще мине на по-високо стъпало. Не се ли приложи любовта, всички трябва да знаят, че ако се отвори още една война, Европа е изгубена. Бъдещето на всички народи е загубено.

Любовта е мощна, велика сила. Ако я приложите, тя, по магически начин, ще ви донесе голямо благословение. Не говоря за любовта, която вие познавате, но за живата любов, която слиза от небето. Приемете тази любов! Всички се стремят към тази любов: и управляващи, и управляеми; и десни, и леви. Тя носи братство и равенство между народите. Когато хората се отклонят от тази любов, ще дойде насилието.

„Аз съм вратата." Дето е вратата, там е любовта. Приемете ли любовта, ще имате бъдеще и вие, и децата ви.

Желая, Господ на Любовта да ви посети!

Вратата на овцете

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Стане ли въпрос за моето учение, цялото духовенство казва, че то не е правоверно учение. Аз казвам, че моето учение е на любовта. Опитайте го, и сами ще се уверите в това.

С всеки изминал ден се уверявам в това все повече. Когато започвах да се запознавам с учението, отначало ми звучеше като добри пожелания, които не могат да бъдат приложени, обаче...Общи приказки, но поне някак успокояват душата, че има светлина някъде далече. Но с времето и с натрупването на прочетеното и осмисленото, започнаха да се появяват моменти в живота, в които ми "светваше", че това съм го прочела и ми се е приискало да е така и в моя живот. После пак в такива моменти събрах куража да взема решение различно от старите ми стереотипи, но в съгласие с любовта. Давам си сметка, че не бих могла да стигна до тези решения без прочетеното и осмисленото. Дребни бяха, но капка по капка започнаха да променят живота ми първо отвътре в мен самата, а после и отвън, в обстоятелствата... Сега изумена наблюдавам с благодарност как без да прилагам някакви усилия и старание - просто прилагайки принципите на това учение вътре в себе си и в своя личен живот, започва да се променя към добро и красиво и животът на моите близки...

Благодаря на Силата, която сложи в ръцете ми онази първа книга - Изворът на доброто.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисли, които са ме впечатлили:

Любовта е мощна, велика сила. Ако я приложите, тя, по магически начин, ще ви донесе голямо благословение. Не говоря за любовта, която вие познавате, но за живата любов, която слиза от небето. Приемете тази любов! Всички се стремят към тази любов: и управляващи, и управляеми; и десни, и леви. Тя носи братство и равенство между народите. Когато хората се отклонят от тази любов, ще дойде насилието.

„Аз съм вратата." Дето е вратата, там е любовта. Приемете ли любовта, ще имате бъдеще и вие, и децата ви.

Желая, Господ на Любовта да ви посети!

Желая, любовта да запали сърцата ви, да просвети умовете ви!

Желая, любовта да изпълни душите ви, и да разберете великата истина, вложена във вас!

Вратата на овцете

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега питам свещениците, които държат Словото в ръцете си, готови ли са да кажат на хората великата Истина, без никаква лъжа. В Бялото Братство не се позволява никаква лъжа: нито бяла, нито черна! – Може ли да се живее без лъжа?

– Може. Кой човек е успял досега с лъжата? Ако през една малка дупчица на бетонна стена тече вода, най-много в една година, водата ще причини известно разрушаване. На същото основание, и най-малката лъжа след години ще причини известно изопачаване на човешкия характер. – Може ли да се живее без лъжа? – Може. Когато Бог създаде света, лъжата не съществуваше. Тя дойде отпосле. Хората създадоха лъжата и дадоха й гражданственост. Днес те сами си служат с нея и казват, че е почтена. Не, никой не може да се оправдае, че си служи с лъжа. Който лъже, той е страхлив, а страхливият няма любов.

Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън." Следователно, страхливият е без любов. – Защо? – Защото е дал място на лъжата в себе си. Мястото на лъжата е място на престъпления. При това положение, никой човек не може да се изправи, нито светът може да се изправи. Питате: Можем ли да говорим истината? Кога трябва да се говори истината? - Всякога.

Ако мислите, че можете да съградите живота си вън от любовта, лъжете се. Този живот ще донесе всички нещастия. Бог поругаем не бива! Никой не може да измени онова, което Бог е наредил. Който си позволи да изопачи Божията истина, ще бъде прикован на кръста. Казано е в Писанието: „Небето и земята ще приидат, но една рязка от закона на Бога няма да се измени." Ето защо, хората трябва да приемат любовта. Следователно, човек всякога трябва да си казва: Любовта на Бога, Който, живее в мене, ме заставя да говоря истината.

Вратата на овцете

Понякога съм си мислила, че човек трябва да е достоен да пише по тема от Словото на Учителя. Осъзнах, че тази тема ми бе дадена да се уча и че посланието към мене е да изправям грешките си и да не отлагам. Не се чувствам достойна да пиша за Истината и благодаря за този урок! Да, усещах много пъти как дори и дребните лъжи, за които съм намирала оправдание, ме разяждат отвътре. Мъчно ми е, че те оставят следи, които не могат да бъдат изтрити.

Йов 5:17-19

17. Ето, блажен е онзи човек, когото Бог изобличава;

затова не презирай наказанието от Всемогъщия; 18. защото Той наранява, Той и превързва;

поразява и Неговите ръце изцеляват. 19. В шест беди ще те избави;

дори в седмата няма да те досегне зло.

Вратата пред мене е отворена!

Благодаря!

:angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×