Jump to content
Порталът към съзнателен живот
pakodelucia

Тъмнината и Светлината

Recommended Posts

Не знаем скоростта на светлината. Знаем скоростта на физическата светлина и то само при определени условия. Тъмнината е липсата на светлина. Тя сама по себе си няма форма и проявление, а следователно и скорост. Много окултни учения говорейки за тъмнина имат предвид това, което е неизвестно и което сетивата ни все още не могат да възприемат. Това е много подвеждащо защото по тази логика за най-висшите понятия, които са извън възможностите на човешките разбирания са използват безсмислени словосъчетания като "тъмнина, която е абсолютна светлина" и др. подобни. Светлината е. Разбрана или неразбрана същността и е една и съща. Когато тази същност липсва, не може да се обръзува каквато и да е форма. Затова е казано, че Бог е във всичко.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не знаем скоростта на светлината. Знаем скоростта на физическата светлина и то само при определени условия. Тъмнината е липсата на светлина. Тя сама по себе си няма форма и проявление, а следователно и скорост. Много окултни учения говорейки за тъмнина имат предвид това, което е неизвестно и което сетивата ни все още не могат да възприемат. Това е много подвеждащо защото по тази логика за най-висшите понятия, които са извън възможностите на човешките разбирания са използват безсмислени словосъчетания като "тъмнина, която е абсолютна светлина" и др. подобни. Светлината е. Разбрана или неразбрана същността и е една и съща. Когато тази същност липсва, не може да се обръзува каквато и да е форма. Затова е казано, че Бог е във всичко.

:thumbsup:

Светлината е малко по количество Тъмнина, а Тъмнината е малко по количество Светлина.

Светлината и Тъмнината са едно и също нещо - едно и също Битие, една и съща Проява.

Отвъд Проявата няма Нищо. Нищото е нито Светлина, нито Тъмнина.

В Битието Светлината е Живот. Частиците в Светлината се движат по-динамично от колкото частиците в Тъмнината. Тъмнината е също Живот, но материята е по-твърда и по-тромава.

Във Вселената непрекъсното се извършва секс (обмен на енергия) между Светлината и Тъмнината. Светлината непрекъснато се опитва да прониже Тъмнината, а Тъмнината непрекъснато се опитва да обхване (погълне) Светлината. "И мъж и Жена ги сътвори."

В своя си край Тъмнината прелива в Светлина, а в своя си край Светлината прелива в Тъмнина. in_ian.gif

Прост обмен на Енергия в едно и също нещо - Проявата на Бог.

:rolleyes:

Редактирано от Ники_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да :sorcerer::thumbsup2::feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Безкрайно голямото и безкрайно малкото се противоположни. Между тях съществува връзка и подобие. Едното изразява духа, а другото материята. Едно върху безкрайност дава безкрайно малка величина. Едно върху безкрайно малка величина дава безкрайност. Но безкрайно малката величина не е нула. Едно не се дели на нула. Проста математика. Безкрайно малкото умножено по безкрайно голямото дава единица. При умножение с нула се получава нула. Отрицателните числа са само относително отрицателни, спрямо една точка, която условно е приета за нула. В абсолютен смисъл няма отрицателни числа. Нито пък нула. Обратното би противоречало на всички закони на природата. Всичко същестуващо е в диапазона между безкрайно голямото и безкрайно малкото. Да се говори за нещо отвъд безкрайността е абсурдно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Светлината и Тъмнината са едно и също нещо - едно и също Битие, една и съща Проява.

:sorcerer: * като а~линейно разгръщане в проявеността - взаимосвързани и неделими.

"Да се говори за нещо отвъд (безкрайността) е абсурдно." - Дали "отвъд" е толкова абсурдно?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Светлината и Тъмнината са едно и също нещо - едно и също Битие, една и съща Проява.

:sorcerer: * като а~линейно разгръщане в проявеността - взаимосвързани и неделими.

"Да се говори за нещо отвъд (безкрайността) е абсурдно." - Дали "отвъд" е толкова абсурдно?

:thumbsup2:

:sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съвсем бегло осъзнавам че съществуват ''Тъмнината и Светлината'' , но така както е пуснат първия пост от темата

по-скоро трябва да се говори за силите на доброто и злото в нас...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:thumbsup: чудесно, че я пораздвижихте тази нужна тема + възникнаха разсъждение + питанка :sleeping:

Ако знаем каква е скоростта на светлината, каква ли ще да е скоростта на тъмнината?

Да осъзнаем Светлината е възможност. За осъществяването на коя и да е възможност, са необходими условия. Тъмнината не е възможност- тя винаги само условие, без което не може да се проявят никакви възможности.

:rolleyes: да не би някои ВИРУСИ в човешката кръв ( вируси ...безчет <_< знайни /лесно идентифицирани + знайни неидентифицируеми + незнайни ) да са критерий за скоростта на тъмнината / злото :dancing yes: Светлината /Тъмнината не е съвсем Условие + може би са повече СРЕДА :sleeping: но дали това е така :sleeping: за осъществяването на коя и да е възможност винаги са необходими СРЕДА + УСЛОВИЯ :thumbsup: питанката ми е кое какво е :sleeping:

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Редактирано от Благост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако принизим значението на Тъмнината и Светлината и ги приравним до значението на добро и зло, то в кабала има изведена аксиома определящя тяхното взаимодействие.

А именно:"Demon est deus inversus" или "Дяволът е обратната страна на Бог".Това означава, че не съществува нито добро, нито зло, а слилите, които създават едното, творят и другото.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако принизим значението на Тъмнината и Светлината и ги приравним до значението на добро и зло, то в кабала има изведена аксиома определящя тяхното взаимодействие.

А именно:"Demon est deus inversus" или "Дяволът е обратната страна на Бог".Това означава, че не съществува нито добро, нито зло, а слилите, които създават едното, творят и другото.

Моето мнение се припокрива, с разликата, че няма външна творяща сила. Те сами се сливат и разделят, непрекъснато движение, едно в друго.

Ти си много стар дух.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

.......с разликата, че няма външна творяща сила........

Ти си много стар дух.

Това не разбрах.

Това означава, че не съществува нито добро, нито зло, а слилите, които създават едното, творят и другото.

Имах предвид горното изречение.

Аз бих го синтезирала така -

Това означава че не съществува нито зло, нито добро, те са единна сила, която твори едното в другото.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това означава, че не съществува нито добро, нито зло, а слилите, които създават едното, творят и другото.

Това означава че не съществува нито зло, нито добро, те са единна сила, която твори едното в другото.

И двете изречения са правилни просто имат различна предистория и разминаващо се гледище.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако намирам разлика, тя е много финна... - именно съществуването на бог - една странична творяща сила, която създава добро и зло, тъмно и светло.

Мисля, че няма такава странична сила. Те се самосъздават, и ако има бог, то това е...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, сигурно това е ... :)

infinity, как си представяш Бог? И коя е тази странична сила?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е защо

трябва човек да си го преставя

нещо пак стана отплесване <_<

темата

Според мен е пресилено да се твърди че човек е жертва на тъмни сили .

Всичко се взимнодопълва няма нищо излишно дори и да е жертва то така трябва да е

за да се получи хармония .

Редактирано от bee_bg

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

- Къде е светлината, дете...

- В сърцето на мрака.

Ето как.

По - горе обясних, че не разделям бог като нещо, което сътворява тъмнина и светлина, добро и зло. Бог е всичко това.

И една странична гледна точка - в будизма онова, което ние наричаме бог, се назовава ум. В будизма ума се намира в сърцето...

А ние сме в същността си една абсолютна светлина. Ако има бог, то ние сме бог.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен е пресилено да се твърди че човек е жертва на тъмни сили .

Всичко се взимнодопълва няма нищо излишно дори и да е жертва то така трябва да е

за да се получи хармония .

Твърденията, че светлина и мрак са нещо различно, са човешко дело...

Ние хората сме ги разделили така, и е удобно да се вярва, че мрака е зло, различно от бог, в организираните религии.

Именно хармонията между добро и зло е истината според мен. Не отричанетъо на едното и игннорирането му, заради обожествяване на другото.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човекът на Любовта е в Истината.

Човекът на Мъдростта е в Свeтлината.

Човекът на Добродетелта е в творческата Мирова Воля.

Учителят ***

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен е пресилено да се твърди че човек е жертва на тъмни сили .

Всичко се взимнодопълва няма нищо излишно дори и да е жертва то така трябва да е

за да се получи хармония .

Твърденията, че светлина и мрак са нещо различно, са човешко дело...

Ние хората сме ги разделили така, и е удобно да се вярва, че мрака е зло, различно от бог, в организираните религии.

Именно хармонията между добро и зло е истината според мен. Не отричанетъо на едното и игннорирането му, заради обожествяване на другото.

:thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добре, но какво е мракът? Не в относителен смисъл, а сам по себе си.

Противоположност и полярност едно и също нещо ли са?

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Добре, но какво е мракът? Не в относителен смисъл, а сам по себе си.

Така зададен въпроса, би следвало да има за отговор - Липса на светлина.

Но не е...

Предпочитам да мисля, че е нещото, приютило светлината. :P

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Пази се от лошия господар, болестта; не се свързвай с господарите на сиромашията, на глада, на смъртта.

Пазете се от лошите господари! Влезеш ли в университета на смъртта, там са безпощадни. Там не дават никакво право на човека. Това е светът на анархията, на безправието; това е един неустановен свят. Всички аномалии на земята се дължат на неустановения ред на нещата. Който не разбира тези неща, казва, че неустановеният ред произтича от установения. Не е така. Установеният ред произтича от неустановения. Приятно е да срещнеш същество от установения свят. – Какви са тези същества? – Един богат светски човек отишъл при един виден философ и го запитал: Има ли Господ в света, или няма? Философът отговорил: След половин час ще ти дам отговор. В това време философът отишъл при един апаш и му казал: Ще влезеш в тази стая, ще видиш един богат човек и ще го обереш по всички правила на твоето изкуство. Апашът влязъл в стаята, обискирал богаташа, взел парите и часовника му. Съблякъл дрехите му и като го оставил по долни дрехи, тръгнал да си отива. Ужасен, изплашен, богаташът почнал да вика: Господи, помогни ми! В този момент философът влязъл в стаята и се обърнал към апаша с думите: Стой, върни всичко на този човек! Апашът изпълнил заповедта му. След това философът казал на богатия: Господ е Този, Който те освобождава от ръцете на апаша; Който ти дава благата на живота и Който връща всичко, което ти е отнето. Търсиш ли Бога вън от това, никъде не можеш да Го намериш. Търси Го в положителното, а не в отрицателното на живота.

Дадено и установено

Следователно, когато казваме, че човек трябва да вярва в Божественото, а не в човешкото, имаме предвид, че Божественото във всички хора си прилича, а човешкото се различава. Запример, един човек минава с 10–12,000 лева годишно, а друг има на разположение 200–300,000 лева и пак е недоволен. Човешката лакомия няма край. Тя представя тъп ъгъл, който все повече расте, докато дойде до 180 градуса, т.е. до правата линия. Когато ъгълът дойде до 180 градуса, човек ляга на гърба си, превръща се в права линия и заминава за другия свят. Значи човек може да греши до 180 градуса; щом се превърне в права линия, той престава да греши. Казваме, че този човек е напуснал земята. За онзи, който не разбира законите на живота и на смъртта, правата линия е смърт. За онзи, който разбира тия закони, правата линия е продължение, т.е. непреривно движение.

Какво трябва да прави човек с погрешките си? – Да ги изправя.

Единица мярка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×