Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Йордан Анов

Класическа западна астрология. Традиции.

Recommended Posts

В тази тема разглеждаме основите на класическата западна астрология.

Ще бъдат сравнявани техники, заложени в текстовете на древните майстори. Точките, в които авторите се разминават, местата където мненията им съвпадат, аксиомите, които са ни оставили.

Наблягането е на древните гръцки астролози, последователите им в Древен Рим, арабския свят и ранното Средновековие.

Като за начало, ще започна с малък списък от текстове, с които всеки, които се интересува от астрология, трябва да се е запознал вече. А ако не е, ше го направи сега.

Арат - Небесни явления

Марк Манилий - Астрономика

Павел Александрийски - Начало на астрологията

Бонати - Началото на астрологията

Машаллах - За рецепциите

Центилоквиум - К. Птолемей

Центилоквиум - Хермес

Центилоквиум - Ал Батани

Абу Машар -Ккратко въведение в науката за звездите

Бируни - Наука за звездите

Бен Езра - Разсъждения върху звездите

Уилям Лили - Християнска астрология

Кулпепер - За болестта

И още два текста, които са на съвременен автор, който обаче много плътно се придържа към традицията.

Дожон Фроули - Истинската астрология

Джон Фроули - Учебник по хорарна астрология

Книгата, която не включих, в списъка на текстовете в електронен вариант, е "Тетрабиблос" на Птолемей, защото тя може да се намери на българския пазар.

За съжаление, текстовете са на руски, повечето от читателите може и да се затруднят, но мисля също така, че за мнозина това няма да е проблем.

Темата цели да се възродят познанията на класическите западни астролози и да се акцентира на нейните специфики и различия от съвременните компилации, които се правят от съвременните автори от школи и хрумки. Имам предвид, компилациите от 19 и от 20 век.

Ще се радвам повече участници да се включат в обсъждането, със свои примери и наблюдения по темата.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С огромна благодарност за споделените материали! :3d_057:

Не съм сигурна доколко въпросът ми ще бъде по тази тема, но съм сериозно впечатлена от трудовете на Деин Ръдиар, по-точно The Astrology of Personality - двата тома (засега съм ги намерила само на англ.ез. Ще съм благодарна за мнение. Тъй като все още съм много далече от една поне приблизителна представа за развитието на идеите в астрологията, ще ми е интересно да разбера какво е мястото на този автор в западната астрология и може ли да се смята за класически автор.

Благодаря предварително!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Деин Ръдиар принадлежи към хуманитарния клон в астрологията. Самият той не приема астрологията, като предсказателна техника, а по-скоро като предиспозиция за изграждане на психологическа картина на личността. Като съвременник на К. Г. Юнг, Ръдиар подробно е изследвал неговите трудове и е пречупил астрологическите принципи през юнгианството. Влияние е получил и от теософията, което е допълнило психологията с езотерика.

Дори извън лоното на традицията, Ръдиар е интересен, особено когато искаме да осветлим някои кътчета на същността си.

Редактирано от Йордан Анов

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Първото, с което трябва да се започне при анализирането на една карта е да се определи силата на всяка планета. Това се прави, за да може да се определи, първо характера на планетата - дали е бенефик или малефик, а след това и степента на изява на тези качества. Това са съответно есенциални и акцидентални качества.

По презумция се приема, че Венера и Юпитер са благоприятни, но в своята есенциална слабост те стават много по-лоши отколкото Сатурн. От друга страна една есенциално добра Венера, в ролята си на бенефик, няма да има особено влияние ако няма силна акцидентална позиция.

Същият пример може да се отнесе и за естествените малефици - Сатурн и Марс. Когато са в своята есенциална сила те изявяват своите положителни качества. Ако са в есенциалната си слабост, ще бъдат нежелана компания. Отново трябва да се наблегне на акциденталната позиция - силна позиция води до акцентирана изява на есенциалните качества, а слаба позиция - до тяхната липса.

Есенциалните достойнства се определят от позицията на планетата в знака на Трон (+) - Падение(-), Екзалтация(+) - Изгнание(-), триплицитет, терм и фас. Когато планетата, например Юпитер, се намира в Стрелец или Риби тя е в най-голямото си достойнство. Така в градация се сумират общите достойнства на всяка планета.

Ето две таблици за определяне на есенциалните достойнства:

Таблица 1

Таблица 2

Една отделна таблица за термите:

Терми

И накрая таблица за определяне на стойността на всички достойнства, които притежава планетата.

Индекс на достойнствата

Всяка планета има и дом, в който се радва. За Меркурий това е Първи дом, за Луната - 3-ти, Венера - 5-ти, Марс в 6-ти и тн.

Графично това изглажда така.

Когато се оценяват качествата на една планета, трябва да се избягва буквалността. Например сила от +6, не се различава много от +5. Трябва да се разглежда общата картина, да се види просто силата на една и слабостта на друга планета. Задълбаването в цифрите не е нужно. Просто трябва да се оцени степеннта на изява.

Степента на изява е полезна и за други цели в астрологията.

На първо място това е господаря на хороскопа - планетата с най-много достойнства.

Също така, когато разглеждаме дадена тема от хороскопа, например парите, работим с господаря на този дом, неговия диспозитор, както и планети, които може да са разположени във разглеждания дом. Имаме три фактора, които може да говорят за парите, но само най-силният от тях, ще даде изчерпателна информация по темата.

Ако разглеждаме професия акциденталното качество - скорост, може да определи естеството на професията. Понятието лекар е щироко понятие, но едина бавна планета, може да опише хирург, които прекарва по дванадесет часа в операционната, а една директна и бърза планета - екип за бърза помощ, въобще, обстановка която се сменя динамично.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да се разбере традиционната западна астрология трябва да се вземе под внимание и темперамента и управителите на триплицитетите или тригонократорите.

Всеки знак има бинарна характеристика, която формира неговия темперамент. Качествата, които формират природата на знак се състоят от две противоположни двейки - Влага - Сухота и Топлина - Студ. Тези качества са първата стъпка за определяне на сигнификатори, както в наталната, така и в хорарната карта. Например, ако в хорарна карта се пита какъв е подарък е получил Х, и сигнификатора на подаръка е Венера в Овен, много по-вероятно е Х да е получил кактос, отколкото водна лилия.

Четирите възможни комбинации от четирите качества формират четирите темперамента - Сингвиник, Холерих, Меланхолик и Флегматик. Определянето на натурата в наталната карта помага в прогностиката, защото един флегматик, няма да реагира като холерика.

И сега фактологията:

Огнените знаци са Горещи и Сухи - Холерични

Земните знаци са Хладни и Сухи - Меланхолици

Въздушните знаци са Горещи и Влажни - Сингвинични

Водните знаци са Хладни и Влажни - Флегматични

Планетите също имат своя пророда:

Сатурн - Хладен/Сух

Юпитер - Горещ/Влажен

Марс - Горещ/Сух

Слънце - Горещ/Сух

Венера - Хладна/Влажна

Меркурий - Хладен/Сух

Луна - Хладна/Влажна

Луната минава през четирите възможни състояния, докато променя фазите си, но основната й природа е флегматична, същото важи и за Слънцето, докато преминава през сезоните.

Квадрантите в картата също имат своя природа:

Asc - Mc - Влажен/Горещ

Mc - Dsc - Горещ/Сух

Dsc - Ic - Хладен/Сух

Ic - Asc - Хладен/Влажен

Това са основните качества, които притежават отделните фактори в астрологията. Рабира се има изключения, например Козирога, който притежава земна и водна половина или Стрелеца. В графата изключения влиза естествено и Меркурий. Но тези изключения говорят единствено за това, че към всичко трябва да се подходи индивидуално, няма готова формула, която да е валидна винаго и при всяко положение.

Друг важен момент в традицията на Запада е делението на триплицитетите.

Ето накратко становището на старите автори по тази тема:

Управител на Триплицитетите ( по Доротей Сидонски, Ветий Валент, Бируни, Ибн Езра, Бонати, Дарио ):

Огън – Слънце, Юпитер, Сатурн

Земя – Венера, Луна, Марс

Въздух – Сатурн, Меркурий, Юпитер

Вода – Венера, Марс, Луна

Управители на триплицитетите по Кардано:

Огън – Слънце, Юпитер, Марс (през деня); Юпитер, Слънце, Марс (през нощта)

Земя – Венера, Меркурий, Сатурн (през деня); Луна, Марс, Сатурн (през нощта)

Въздух – Сатурн, Меркурий, Венера (през деня); Меркурий, Сатурн, Венера (през нощта)

Вода – Юпитер, Венера, Марс (през деня); Венера, Юпитер, Луна (през нощта)

Управителите на Триплицитетите по Шьонел (съгласно Птолемей):

Огън – Слънце, Юпитер, Марс

Земя – Луна, Венера, Сатурн

Въздух – Сатурн, Меркурий, Юпитер

Вода – Венера, Марс, Луна

Управителите на триплицитетите по Лили

Огън – Слънце (през деня), Юпитер ( през нощта)

Земя – Венера (през деня), Луна (през нощта)

Въздух – Сатурн (през деня), Меркурий (през нощта)

Вода – Марс (през деня и нощта)

Управители на триплицитетите по Морен

Огън – Слънце, Марс, Юпитер

Земя – Меркурий, Сатурн, Венера

Въздух – Сатурн, Венера, Меркурий

Вода – Юпитер, Луна, Марс

Тригонократорите могат да заместят системата на производните домове, разбира се само като алтернатива, не като пълновластен заместител. Също така могат са се явят като помощ при избор. Например, в хорарна карта, опитваме се да решим кой модел телефон да си изберем от два. Разглеждаме достойнствата на тригонократорите на втори дом, първите два, нямат особени достойнства, оказва се че третият е най-силно поставен. И когато отиваме в магазина от двете възможности се е показала трета много по-добра :)

Ето и краткото тълкуване на всеки от тригонократорите за отделните домове:

I-ви дом

Първият управител на триплицитета показва началото на живота на натива, какво той харесва или ненавижда. Вторият управител говори за силата на тялото му и за характеристиките на средата на неговия живот. Третият определя естеството на живота в неговия край.

II-ри дом

Всеки от трите тригонократори говори за способността за придобиване на имущество в различните периоди от живота. Първият управител говори за имуществото в началото, вторият в средата и третият в края на живота.

III-ти дом

Трети дом говори за братята, сестрите, промените, кратките пътешествия, вярата и религията, затова го наричат Богиня. Първият управител на триплицитета говори за най-големия брат/сестра, вторият на средния, а третия за най-малкия брат/сестра.

IV-ти дом

Първият управител говори за Бащата, вторият за имуществото, а третият за Края на всички неща.

V-ти дом

Първият управител говори за децата, Вторият за увлеченията и любовта, а третият по посланията и посланниците.

VI-ти дом

Първият управител на 6ти дон говори за болестите, недостига и за мъката. Вторият тригонократор определя слугите, а по третия за дребните жвотни.

VII-ри дом

Първият управител говори за брачния партньор, вторият за споровете и кавгите, решенията на съдилищата. Третият за съвместни планове. При Ботани и Ибн Езра първият управител на триплицитета говори за брачния партньор, вторият за борбите, третият за приятелството (съюзите)

VIII-ри дом

Първият управител се явява повелител на смъртта, вторият на античните предмети, а третия за завещанията.

IX-ти дом

Първият управител на триплицитета говори за дългите пътеществия и за това какво ще се случи по време на тях. По втория разбираме за вярата, а по третия – за сънищата

X-ти дом

Първият управител на триплицитета говори за професията и общественото положение, Вторият за властта, а третия за стабилността в заеманата позиция. При Бен Езра първият управител а триплицитета говори за майката, вторият за положението в обществото, а третият за занаята, с който се занимава натива. При Дарио първият управител говори за работата и издигането в йерархията, вторият за командите и смелостта да командваш, а третият за стабилността и продължителността на заеманата длъжност.

XI-ти дом

Първият управител говори за надеждата и вярата в другите хора, вторият управител показва усилията, а третият за ползите произтичащи от първите две.

XII-ти дом

Първият управител посочва враговрте, вторият испитанията, а третият големите животни. Според Бен Езра първият управител на триплицитета говори за тъгата, втроият за заточение, а третият за враговете. При Ботани първият управител определя враговете, вторият усилията, а третият големите животни.

:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По темата за достойнствата на планетата искам да дам цитати за акциденталните достойнства. Ще рече - качеството, което описва способността на една планета да изяви качествата си и да се прояви в действие.

Трите суверенни планети - Сатурн, Юпитер и Марс

При трите суверенни планети в отношение със Слънцето съществуват 16 различни типа сили, описани по долу:

Първи тип – когато планетата и Слънцето се намират в един и същи градус, в същият знак и между тях има по-малко от 16 минути, се приема че в този момент планетата се намира заедно със Слънцето. В този случай, всичко символизирано от таи планета, ще бъде много благоприятно.

Две – когато планетата се отделя от Слънцето на повече от 16 минути, до 6°, в този случай говорим, че тя е изгоряла. Това разстояние е приложимо към Сатурн и Юпитер, но ако става дума за Марс, то тази планета се приема за изгоряла на разстояние до 10° от Слънцето.

Три – когато планетата се отделя от зоната на изгаряне на 15°, тогава говорим, че планетата се намира под слънчевите лъчи ( отнася се само за Сатурн и Юпитер, за Марс разстоянието се увеличава до 18° ). Когато планетата е в подобно положение, тя постепенно започва да възстановява силите си, съобразно това, че все повече се отдалечава от Слънцето.

Четири – когато планетата излиза от лъчите на Слънцето, и се оказва на 60°, където добива най-голяма сила.

Пет – когато планетата се намира на разстояние между 60° – 90° от Слънцето. В този случай силата и на светене намалява.

Шест – включва периода от 90° до първото стационарно положение, при което нейната сила постепенно намалява.

Седем – когато планетата се намира в своето първо стационарно положение. Тогава планетата изпитва сериозно намаляване на силата.

Осем – планетата е ретроградна и се движи от първото си стационарно положение до опозиция със Слънцето. На този отрязък от пътя си, тя е абсолютно безсилна.

Девет – когато планетата се намира в опозиция със Слънцето, това означава че в дадения момент надеждите, са се сблъскали с препятствие не се сбъдват напълно.

Десет – отрязъка от пътя е между опозицията със Слънцето и второто стационарно положение. В този период планетата започва да набира сили.

Единадесет – планетата се намира във второто стационарно положение – възстановява цялата си мощ.

Дванадесет – отрязъка от пътя от второто стационарно положение до 90° от Слънцето – тук силата на планетата започва да намалява.

Тринадесет – от 90° – 60° градуса от Слънцето, в това положение на планетата й остава едва една трета от нейната сила, докато достигне до секстил.

Четырнадцатый—начиная от 60°, приближение к Солнцу и до достижения 15° за Солнцем, при этом у планеты не остается ни малейшей силы.

Четиринадесет –започвайки от 60°, приближавайки се към Слънцето до достигане на 15° след Слънцето, при което на планетата не й остава никаква сила.

Петнадесет – когато планетата се намира под лъчите.

Шестнадесет – когато планетата е изгоряла.

Меркурий и Венера

Първо – тези планети се намират заедно със Слънцето и разстоянието е по малко от 16'.

Второ – това разстояние е точно 16' в западно положение спрямо Слънцето, те се считат за изгорени, до момента в който разстоянието нарасне до 7° от Слънцето.

Три – когато тези планети излизат от зоната на изгаряне до 12° от Слънцето. При това положение се приема, че те се намират под слънчевите лъчи.

Четири – когато излизат от слънчевите лъчи. От дози момент до първото стационарно положение се приема, че са силни.

Пет – в първо стационарно положение планетите са слаби.

Шест – от точката, в която планетите стават ретроградни, до момента, в който се оказват пред Слънцето те губят сила.

Седем – от 12° – 7° от Слънцето, когато планетата попада под лъчите, те продължават да губят сила.

Осем – от 7° до съединение със Слънцето, планетите се приемат за изгорени.

Девет – съединени със Слънцето по-малко от 16'.

Десет – когато планетите се отделят от Слънцето и се намират пред него, източни, до разстояние от 7 градуса. В този отрязък от пътя си те са изгорени.

Единадесет – на разстояние от 7° – 12° от Слънцето, планетите са под слънчевите лъчи.

Дванадесет – планетите излизат от слънчевите лъчи и достигат до втората стационарна точка, възвръщат силите си.

Тринадесет – когато планетата се намира във втората стационарна точка.

Четиринадесет – пътя от втората стационарна точка до 15°от Слънцето.

Петнадесет – когато планетата се приближава към Слънцето и застава пред него.

Шестнадесет – от 7° планетата се насочва към Слънцето, се приема че те са изгорели до положение 16'.

Луна

Първо – тясно съединение, когато между тях има не повече от 16'.

Второ – когато разстоянието между тях нараства до 6 градуса и Луната се намира западно от Слънцето, тогава тя започва да получава сили.

Три – когато разстоянието между тях се увеличава до 12°, в резултат на това силата на Луната нараства.

Четири – ако Луната се намира на 45° от Слънцето, в този момент те разполага с една четвърт от своята сила.

Пет – когато луната се е отдалечила на 90° от Слънцето. В този момент тя е придобила половината от своята сила.

Шест – ако между Слънцето и Луната има разстояние от 135°, тогава Луната не придобила две трети от своята сила.

Седем – когато разстоянието между светилата се увеличава на 168°, това означава – 12° от опозиция със Слънцето. В този момент Луната е особено силна.

Осем – когато се намира в опозиция със Слънцето, Луната достига своята най-голяма сила.

Девет – когато разстоянието от точката на опозиция се намалява с 12°.

Десет – разстоянието от опозицията намалява на 45°. В това положение Луната губи една четвърт от своята сила.

Единадесет – Луната е на разстояние 90° от точката на опозиция. Тогава губи половината от своята сила.

Дванадесет – Луната е на 45° от съвпад със Слънцето. В тази позиция тя разполага с не повече от една четвърт от силата си.

Тринадесет – Луната се приближава към Слънцето на разстояние от 12° и попада по слънчевите лъчи.

Четиринадесет – Луната достига до 6° от Слънцето и в този момент се приема за изгоряла.

В този цитат от Бен Езра, планетите се разделят на три групи, Суверенни, Венера и Меркурий и Луната. Тези три групи имат три различни начина на действие, определящо се от позицията им спрямо Слънцето. Слънцето е отправна точка, като естествен източник на енергия, което определя и естествената способност на една планета да действа съобразно позицията си.

Планета, намираща се в първи дом, набира дванадесет точки сила, в десети - 11, в седми - 10, в четвърти - 9. В единадесети дом силата на една планета е 8, в пети - 7, във втори - 6, в осми - 5, в девети - 4. Когато една планета се намира в дванадесети дом нейната сила - 3, в трети - 2, в шести - 1.

Още един цитат от Бен Езра, който описва акциденталната сила на домовете. Както се вижда първи по сила са кардиналните, от които най-силен е 1-ви дом, следващите домове са втори по сила, при тях най- силен е единадесети, и накрая падащите, в които на-много сила дава девети дом.

Тези положения могат да бъдат много полезни, когато искаме да определим сигнификаторите на област от хороскопа, която ни интересува. В практиката са приложими и работят адекватно, затова когато имаме два равностойни есенциално силни сигнификатора, трябва да разгледаме способността им да се изразяват и да заявят позицията си, за да поемат ролята на описващ дейността елемент.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да се разбере традиционната западна астрология трябва да се вземе под внимание и темперамента и управителите на триплицитетите или тригонократорите.

Всеки знак има бинарна характеристика, която формира неговия темперамент. Качествата, които формират природата на знак се състоят от две противоположни двейки - Влага - Сухота и Топлина - Студ. Тези качества са първата стъпка за определяне на сигнификатори, както в наталната, така и в хорарната карта. Например, ако в хорарна карта се пита какъв е подарък е получил Х, и сигнификатора на подаръка е Венера в Овен, много по-вероятно е Х да е получил кактос, отколкото водна лилия.

Четирите възможни комбинации от четирите качества формират четирите темперамента - Сингвиник, Холерих, Меланхолик и Флегматик. Определянето на натурата в наталната карта помага в прогностиката, защото един флегматик, няма да реагира като холерика.

И сега фактологията:

Огнените знаци са Горещи и Сухи - Холерични

Земните знаци са Хладни и Сухи - Меланхолици

Въздушните знаци са Горещи и Влажни - Сингвинични

Водните знаци са Хладни и Влажни - Флегматични

Планетите също имат своя пророда:

Сатурн - Хладен/Сух

Юпитер - Горещ/Влажен

Марс - Горещ/Сух

Слънце - Горещ/Сух

Венера - Хладна/Влажна

Меркурий - Хладен/Сух

Луна - Хладна/Влажна

Луната минава през четирите възможни състояния, докато променя фазите си, но основната й природа е флегматична, същото важи и за Слънцето, докато преминава през сезоните.

Квадрантите в картата също имат своя природа:

Asc - Mc - Влажен/Горещ

Mc - Dsc - Горещ/Сух

Dsc - Ic - Хладен/Сух

Ic - Asc - Хладен/Влажен

Това са основните качества, които притежават отделните фактори в астрологията. Рабира се има изключения, например Козирога, който притежава земна и водна половина или Стрелеца. В графата изключения влиза естествено и Меркурий. Но тези изключения говорят единствено за това, че към всичко трябва да се подходи индивидуално, няма готова формула, която да е валидна винаго и при всяко положение.

 

 

 

Ако се върнем отново на темата за качествата, трябва да продължим в малко по-задълбочен аспект.

 

Когато засягаме тази тема, паралелно звучат гласове и ехо от това, което можем да срещнем в съвременните книги по астрология.

 

Въпросите, които възникват, когато разглеждаме една карта, без значение в кой клон на астрологията, са дали Марс в Овен, винаги има значението на Марс в Овен, дали моят Марс в Овен е като твоят, дали моят Марс в Овен ще означава същото, като Марс в Овен след десет, двадесет или тридесет години. Дали моят Марс в Овен, ще е същият в Европа или в Австралия? Отговорът е - Не!

 

Преди да започнем да разглеждаме една планета, която и да е, в знак, който и да е, ние имаме готова представа за тях. Марс в Овен, би бил войнствен, Слънце в Лъв ще е царствен и тн. Но има едно "НО". Преди да разгледаме позицията на планетата по знак, за да разберем нейната природа, например, дали Марс наистина ще се проявява като Марс, а именно като гореща и суха планета, или като нещо друго, трябва да преминем през няколко сита, които да определят как точно се изразява Марс и неговата природа.

 

Нека започнем от началото.

 

Марс е горещ и сух по природа. Това е неговата същност при идеални условия. Това е базата от която почваме да надграждаме истинската същност на тази планета.

 

И тук започват кастингите.

 

Марс може да бъде източен или западен спрямо Слънцето. Ако е Източен неговите качества са горещ и сух, а ако е западен остава само сух

 

В зависимост коя позиция имаме в картата избираме посоката на натрупване на качества. Ако в картата имаме Марс, който е източен се получава 2 горещ и 2 сух, доста силно изразен Марс, граничещ с вредител.

 

Всяка планета може да се намира в полусферата, която можем да определим като Ден и Нощ, съобразно това къде се намира слънцето спрямо хоризонта. Нощната позиция е Слънце под хоризонта, а дневната - Слънце над хоризонта. Деня дава горещина и сухота, а нощта - хлад и влага.

 

Ако се върнем към източният Марс, за когото имаме 2 горещина и 2 сухота и го поставим в нощната половина на картата, изваждаме по едно за всяко качество - получаваме горещ и сух или ако е през деня към първоначално получения резултат прибавяме по още една единица.

 

Освен относно Слънцето една планета може да се намира под или над хоризонта сама по себе си. Когато е над хоризонта, всяка планета има много по голяма възможност да сгрява и да изсушава, докато е под хоризонта, точно обратното, да охлажда и овлажнява.

 

След като и това е сложено в сметките можем да продължим напред. Трябва да се има предвид, че когато правим тези сметки има качества, които се неутрализират например ако имаме 1 сухота и 1 влага, те моментално се балансират и съответно не участват във формирането на природата на планетата.

 

Когато вече сме определили дали планетата е източна или западна, дали се намира през деня или през нощта, дали е над или под хоризонта, можем да включим и квадрантите.

 

Всеки квадрант има своя природа, например квадранта от Асц до Мц, или първи квадрант е горещ и влажен и тн.

 

Всичко това дава една предварителна информация и то само на база на мунданната позиция по дом, още преди да сме разгледали позицията по знак. Дори когато успеем да включим и качествата на знака към общата сметка, ние вече ще имаме една почти ясна картина за това, с каква планета работим.

 

Марс, с който започнахме, може да се окаже далеч от основните си качества, може да се окаже, че неговата природа е до толкова променена, че той прилича, по качества повече на Венера ( влажен и студен ), отколкото на себе си - горещ и сух.

 

Ако направим всичките тези сметки, дори на око, можем да разберем защо хора, които имат на Асц-та си знак от домицила на Марс, не са настъпателни, агресивни и волеви, дори той да се намира във огнен знак, а точно обратното - отстъпчиви, жалостиви и съпричастни.

 

Всичко това е нужно, за да можем да започнем с планетите, като с индивидуални характеристики, защото Марс в Овен, няма общо с Марс в Овен в друга карта. И когато четем че една планета в знак означава нещо, то трябва да прескочим тази глава, защото конфигурацията планета - знак, трудно може да се повтори.

 

Освен това има нещо като аксиома в астрологията, която гласи, че планета предизвиква събитие, само тогава, когато промени природата си. А за да разберем дали една планета променя природата си, трябва първо да я разберем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

Може ли да ми помогнете интересувам се от литература или материали за астрология включваща 13-те зодии (вкл. Змиеносец)?

Благодаря предварително!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×