Jump to content
Порталът към съзнателен живот
ISTORIK

Религията на XXI век - коя или каква трябва да бъде тя?

Recommended Posts

Ще посмея да дам своето обяснение преди Божидар - мисля, че духовните учения ще се освободят от оковите на йерархичните структури и измислените правила и ритуали, от забраните и задълженията и от всичко онова, което изражда духовността до вярна на конюнктурата религия.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Новата религия ще е без догми и суеверия. Религия на разбирателство, братство, прямота и благи, честни взаимоотношения.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще се радвам на един пример за религия без догма. 

 

Религията (от латreligio — свещено задължение, благоговение) е форма на обществено съзнание, съвкупност и система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярата в свръхестествени сили, както и съвкупност от моралните норми, практики, ценности, институции иритуали, съпровождащи тази система.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще посмея да дам своето обяснение преди Божидар - мисля, че духовните учения ще се освободят от оковите на йерархичните структури и измислените правила и ритуали, от забраните и задълженията и от всичко онова, което изражда духовността до вярна на конюнктурата религия.

 

Ами да, няма да има йерархични структури, ордени, църкви. Няма да има попове, жреци, гурута. Цялата духовност ще бъде изключително индивидуална. Духовността ще се постига чрез дълбока индивидуалност и вследствие на това ще идва грижата за другите.

И много точно казваш, че ще умрат "забрани, задължения, ритуали". Това е основният принцип на религиите и духовните учения сега: саможертвата. Саможертвата и като подчинение на правила и забрани. "Вие по-добре се жертвайте, защото ще бъдете пожертвани...." :)

 

ISTORIK, чака ни още една мутация след десетина години (процесът е започнал, но след десетина години се хлопва вратата). 

Сегашният начин на търсене на духовност е залегнал в генетиката на човека. Той има външна страна - цялата колективна дейност по ритуали, преклонение, почит към жреците, вътрешна страна - за малкото, които успеят да заобиколят жреца (събирателно понятие тук), успеят да се устремят към себе си и да намерят просветление в себе си. 

 

След генетичната мутация цялата тази система ще рухне. Затова цитирам Учителя, която казва, че всяка култура и наука скоро ще умре (в културата се включва и религията). Няма да ги има генетичните стимули, които досега са карали култура и наука да се развиват по досегашния начин.  

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Догма (от гръцки δόγμα, δόγματα - установявам, утвърждавам) е установената вяра и доктрина от религия, идеология или организация, неподлежаща на обсъждане или съмнение и приета за безусловна истина. Като аналогия на догмата могат да се посочат аксиомите в математиката.

Всяко отклонение от религиозните догми е било обявявано за ерес и строго наказвано.

 

Догматиката (от гр. δόγμα - неизменно правило) е дял от богословието, в който се изяснява същината на християнската вяра на източноправославата, римокатолическата, Евангелската Лутеранска църква, Англиканската епископална църква и Реформираната/Презвитерианската църква. В тези църкви съществуват два вида правила: неизменни - догми, и правила, които подлежат на промяна с течение на времето - канони. Каноните са свързани с поведението на вярващите, а догмите постановяват в какво именно се вярва.

 

Похвала и наказание няма да са нужни на будното съзнание.

Свободата на душата и Духа отхвърлят догмата. Вече ще има ясно съзнание и връзка с Висши сили, които ще са водещи... Разбира се не мисля, че ще е много скоро, но се поставят основи сега...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

.......

 

Похвала и наказание няма да са нужни на будното съзнание.

Свободата на душата и Духа отхвърлят догмата. Вече ще има ясно съзнание и връзка с Висши сили, които ще са водещи... Разбира се не мисля, че ще е много скоро, но се поставят основи сега...

 

Това ще рефлектира и в общественото устройство. Няма да ги има вече формите на обществено подпомагане като социални служби, полиция и т.н. Държавата ще започне да изчезва...... И ще има глобална държава в света напук на всички анти-конспиратори и антиглобалисти, но чрез липсата на такава :) 

 

Това почва от сега. Всички протести в света срещу държавата, осъзнаването на корупцията (това няма общо с реалните й размери, а с  прехода), разбирането, че политическото управление е абсолютно непрозрачно, всичките тези протести (и в БГ) са началото на изчезването на държавата. Социални служби няма да има ...... та камо ли общ базов доход.....

 

"Свободата на душата и Духа"  имат значение за нас, които сме старата генетика и се стремим към тези неща. Имаме 13-14 години да се събудим, защото новият начин на събуждане след това е невъзможен за нашата генетика. 

Новият човек наистина ще е възвишен, няколко човека от тези, които ще започнат да се раждат след 10-20 години ще могат да създават общо съзнание, трансперсонално. Но те ще са вече друг човешки вид. За тях концепцията Бог няма да съществува, защото те по рождение ще знаят, че има невидим свят и ще са в невидимия свят. Тяхната духовност ще е съвсем друга, няма да се базира на търсенето на Богове, 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Религия или учение без йерархия - интересно. И какво, учителя как ще се отличава от учениците си? Или всички ще са равни... включително и с Бога. И кой ще поема отговорността за случващото се с религията без йерархично отговорно лице? Дори и йерархията да се основава единствено на разлика в познанието, да е негласна, неофициална, тя е необходима за функционирането на всяка една структура. Всеки е необходимо да носи отговорност и да взема решения според познанията и компетентността си, а това означава йерархичност.

 

Но в бъдещата религия йерархията ще си е съвсем официална. Просто ще е лишена от ненужните звена и разклонения, от показността.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Религия или учение без йерархия - интересно. И какво, учителя как ще се отличава от учениците си? Или всички ще са равни... включително и с Бога. И кой ще поема отговорността за случващото се с религията без йерархично отговорно лице? Дори и йерархията да се основава единствено на разлика в познанието, да е негласна, неофициална, тя е необходима за функционирането на всяка една структура. Всеки е необходимо да носи отговорност и да взема решения според познанията и компетентността си, а това означава йерархичност.

 

Много добре си описал статуквото и по-специално външната част на духовността. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Че къде няма йерархия? Защо да е само външната част. Голям специалист по духовността стана. Защо думите на П. Дънов са се приемали с по-голяма тежест от тези на някой обикновен ученик? Защото той е бил учителя. Хората са се събирали за да слушат него, не защото е бил равен с тях. Иначе може би щяха да се събират по десетина-петнадесет човека, но за Учителя са идвали неколкократно повече. Човек ако иска да почерпи познание ще го потърси от най-високия източник, а как ще различи този източник? Той не може да си позволи да чете и слуша всички хора наред и да ги сравнява за да може да отличи най-високо издигнатия духовно. Но в бъдеще, когато йерархичната позиция съответства на духовното развитие на човека, то и различаването ще е възможно бързо и безпогрешно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидаре, 

откъде черпиш информация, че новата генетична структура щяла да се появи след 10-20 години.

Кой го изчисли това ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Светът е една огромна йерархична система.

Приемам, че тези, които говорят за липсата на йерархия, имат предвид отпадането на разни измислени йерархични структури, където често на по-високи нива стоят не които трябва.

Съгласна съм със Стан:

...Дори и йерархията да се основава единствено на разлика в познанието, да е негласна, неофициална, тя е необходима за функционирането на всяка една структура. Всеки е необходимо да носи отговорност и да взема решения според познанията и компетентността си, а това означава йерархичност.

 

Но в бъдещата религия йерархията ще си е съвсем официална. Просто ще е лишена от ненужните звена и разклонения, от показността.

 

...Но в бъдеще, когато йерархичната позиция съответства на духовното развитие на човека, то и различаването ще е възможно бързо и безпогрешно.

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато клетките от едно ниво на йерархичната система се захванат вътре в нивото си сами да създават йерархия по свой някакъв критерий, се получават.... тумори.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Когато влезете в Божествения сват, ще видите, че всеки си върши работата и е доволен... Ако попитате кой е най-голям няма да ви отговорят, защото там е важно да свършиш добре задачата си, а не на кое място си..." -това цитирам по памет от някоя беседа май ми е останало, но може и да се лъжа.

 

Йерархии има и ще има, но те са организирани от вътрешните, Божествени закони, от Духа и Душата, а не от измислените човешки...

 

Божественото...

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...Любовта е майка, Мъдростта е бащата, а Истината – синът. Друго сравнение: Любовта е основа, Мъдростта е киселина, а Истината – сол. Човекът на Любовта е огнище, което топли всички. Човекът на Мъдростта е фар, който осветява и пръска светлина, а човекът на Истината е хлебарят, който дава хляб. Любовта дава, Мъдростта обзавежда нещата, а Истината ги пласира. Законите са резултат на Истината. Истината носи свобода и дава възможност на човека да се прояви...

 

...Спазвайте следните три правила в живота си: Да се освети Името Божие в нас. Да търсим Царството Божие и да работим за въдворяването Му на земята. Да изпълняваме волята Божия.

Човек иде на земята, първо, да изправи погрешките си. После – да забогатее с добродетели. Най-после, да изправи чуждите погрешки и да плати за тях, както направи Христос. Така той ще уреди живота на човека и ще въдвори Царството Божие на земята. Преди да отидеш при хората, ще отидеш при Бога. Само така ще забогатееш и ще има какво да даваш. Ако искаш да се освободиш от влиянието на Бога, ще сгрешиш. На това се дължи грехопадането. Тогава се явила черната раса. Излязъл си от Бога, а искаш да се освободиш от Него. Това е невъзможно! Как ще се отдели частта от Цялото? След това се явила червената раса, в която действа самосъзнанието, т.е. мисълта, че без Бога няма живот. После са дошли жълтата раса и бялата раса – хората на по-високото съзнание. Шестата раса – светещата раса, иде сега. Тя носи светлината. Тя носи абсолютната вяра. Народ, който има вяра в Бога, не може да загине.

Учителя, из "Пред новата епоха", Неделни Беседи, 9 октомври 1938 г.

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато клетките от едно ниво на йерархичната система се захванат вътре в нивото си сами да създават йерархия по свой някакъв критерий, се получават.... тумори.

Не съм лекар, но мисля, че туморите се появяват, когато част от клетките в даден орган тръгнат да променят своята дейност/функция.

Това е твърде различно, няма връзка с никаква йерархия.

Ако искаме да направим аналогия туморни клетки в орган <-> хора, то може да се каже - когато хората решат да променят Божията воля, или когато хората започнат да не изпълняват своята си мисия/функция, за която са слезли на Земята, или когато хората започнат да работят срещу благополучието на другите.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами според мен когато един човек започне да се изживява и да живее като управлява живота на своите събратя от същото йерархично ниво (т.е. човеци), той вече по някакъв начин е иззел правото да променя Божията воля за себе си и другите. Продължавам да твърдя, че организацията и координацията не са йерархична структура и спокойно могат да се осъществяват БЕЗ  йерархия - дори по-качествено отколкото с нейна помощ. 

От няколко дни си мисля за Стълбата - човекът, който се изкачва по нея за доброто на другите по закон е винаги във властта на Дявола, създал тази стълба... Не е ли малко рано да я слагаме в списъка за 8 клас - та до 12 да сме забравили за нея, а в 8ми да нямаме още реалните житейски ситуации и това да си остане просто една от приказките...?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами да, говоря за измислените човешки йерархии. Например, идеята на църквата, че не може да се достигне до Бог без нейното посредничество. 

 

От друга страна мога да споделя нещо, което изглежда дефинитивно, но просто нещата стоят така: няма никакви твърди закони. Няма никакви твърди правила. Мисълта за йерархия някъде в духовните светове сега може да помага, а после може да помага идеята, че няма йерархия. Въпрос на гледна точка. Дори си мисля, че развитието на човека е процес на смяна на гледните точки. Ако не сменяме гледната си точка, няма развитие. 

 

За невидимата йерархия си мисля, че тя е еволюционна йерархия, а не поставена йерархия, която да следва принципа ти си по-по-най. От началото на света всичко се движи и в това се проявява еволюцията. Движение и разделяне на двоични компоненти. От всеки от нас назад върви една фрактална линия, която назад можем да проследим до самото начало на всичко. 

 

По пътя към нас различните звена филтрират светлината на съзнанието, за да може човекът да разбере и усвои какво му се праща. Например светлината на съзнанието идваща от Слънцето минава през няколко филтъра пред да стигне до човек. 

 

Всеки човек върви по фрактална линия, но това е линия на еволюция. Не е някаква йерархия от типа по-по-най. Например зърното на човешкото съзнание не се различава от зърното на съзнанието на планетата Меркурий. Само дето това на планетата Меркурий е по-ясно и не е себе-рефлектиращо като човешкото. И само дето проявлението на съзнанието зависи от формата. Не сме Меркурий затова почти същото съзнание като това на Меркурий функционира по човешки в човешката форма. 

 

Също така човеците като срещат човеци събират множество фрактални линии, които отразяват холографската същност на Вселената. Например, човек среща младеж в бар Лондон. Непознатият младеж му казва "абе ти що не заминеш за Южна Африка?!." Човекът заминава и благодарение на това основава духовна школа. Случаят е реален, имената подменени. Забележете, че тук подтикът за това действие не идва от някаква човешка йерархия, не идва от някое гуру, а от обикновен човек. 

 

Ние си мислим, че знанията създават йерархия. Този бил гуру, защото знаел. Не мисля, че е така. Човешката същност определя духовната издигнатост, а не знанията. И гледната точка. Реално между един просветлен и друг човек наблюдателят не би трябвало да намери човешка разлика. Нито в поведение, нит в занятие. Гледната точка. Ако се идентифицираме с нещо, спираме да се развиваме. Това го разбрах, когато Донка каза нещо в смисъл, че се идентифицирам с учението на Учителя. И бе права. Като се идентифицираш с нещо не може да стигнеш дори до по-дълбоките му нива. 

 

Разликата в нивото не се определя от човешката разлика, а от гледната точка. Гледната точка на човека определя към кой егрегор (егрегор е така наречените колективно несъзнавано, ангел, архангел, бог и т.н.) си свързан. И вече нивото на човека се определя от нивото на управляващия го егрегор. Но дори смяната на гледната точка на търсещия и неговото развитие се определят от сегашния и бъдещите егрегори. Всяко негово действие се определя от управляващия го егрегор, даже семейните отношения. Затова няма нещо в човека което да не е част от духовното развитие. 

 

Волево човек може само да слезе надолу, да се мине към по-низш егрегор. Всичко, което вършим идва от тях. Всичко, което пишем тук във този форум идва от управляващите ни егрегори, от силите. А ние си мислим, че имаме някакъв избор. 

 

 

П.С.

 

За туморите. Човешкото тяло е съставено от клетки. Всяка клетка има свое съзнание. Божествената светлина или полето на общото съзнание постоянно минава през зърното на съзнанието на човека. Така го захранва и програмира. Там тази светлина се пречупва и отива към зрънцата на съзнанията на всички клетки в човешкото тяло. При пречупването светлината вече е натоварена с особеностите на съзнанието на човека и така ги свежда до всяка клетка. 

Ако човек има чувство на отделеност от света, ако умът му постоянно критикува света наоколо и човекът ужасно иска светът да е устроен по начин, който той мисли за правилен, ако това е съпроводено от скрита злоба (напр. човек мисли, че е добър като иска всички тези неща), то тогава тези настроения през пречупената светлина се предават на всяка клетка в тялото. Клетките започват да мислят, че са нещо отделно от света, трябва да се развиват по свой си начин, различен от този на тялото и възникват туморите. 

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето нещо важно във връзка с темата:

 

Мисъл за деня-26.05.2013г.

 

Самовъзпитанието е един от най-великите методи на природата. Човека никой не може да възпита, освен сам. Другите може да му говорят за самовъзпитание, но той сам трябва да се възпита. Онази сила, която възпитава човека, отвътре се намира. Учителят, който възпитава човека, той е вътре в него. Той има двама учители. Това са условията отвън, те са стеснителните условия. Истинското възпитание е отвътре.

 

Самовъзпитание

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами според мен когато един човек започне да се изживява и да живее като управлява живота на своите събратя от същото йерархично ниво (т.е. човеци), той вече по някакъв начин е иззел правото да променя Божията воля за себе си и другите. Продължавам да твърдя, че организацията и координацията не са йерархична структура и спокойно могат да се осъществяват БЕЗ  йерархия - дори по-качествено отколкото с нейна помощ. 

...

Оцветила съм същественото.

Аз и Стан не говорим за едно и също йерархично ниво. И тъй като виждам, че за теб "човеците" са събратя от едно и също йерархично ниво, е добре да те попитам - според теб хората равни ли са? Аз лично не бих поставила себе си на едно и също йерархично ниво с хора, като Учителя или Франциск Асизки например ... И с радост бих изпълнявала поставени от тях задачи.

Нарочно дадох такива много очевадни примери, но ако продължа нататък, аз съм на много по-ниско йерархично ниво от майка Тереза примерно и ред други хора. Напротив, да си мисля, че съм точно такава, каквито са те и че мога точно толкова добре да служа на света е нищо друго, освен заблуждение. Общо взето хора като мен са едни може би дребни и незлонамерени, но поради невежеството си по-скоро като туморчета спрямо обществото, по простата причина, че не сме достатъчно осъзнати, за да изпълняваме Божията воля. Е, може и по-зловредни от нас да има, но и ние, макар и без да искаме, също частично пречим и затормозваме еволюционните процеси.

 

Иначе не по темата, но организацията и координацията са именно управление; дори и когато частите на това цяло, са много синхронизирани и съвсем доброволно и съзнателно изпълняват задачите си, процесите на управление са може да кажем невидими, но това не означава, че липсват.

Примери - много; включително от живота на Бялото братство в България. В момента, когато някой от организаторите, независимо на по-високо или по-ниско ниво по някаква причина напусне своето място, след известно време (защото имаме на лице инерционност) нещата започват да куцат. Колкото от по-ниско ниво се изгуби организатор, толкова по-малки са щетите.

 

П.П. Между другото, има редуване, в някои животи ние се раждаме предимно като изпълнители, в някои - предимно организатори; на какво ниво изпълнители и организатори е друг въпрос. Казвам предимно, защото ние, хората, все пак сме на такова ниво, че неизбежно сме и организатори, и изпълнители.

Колкото до "Стълбата" - да, хубаво произведение, но това е пример за някой, който се опитва да добие власт над другите по един изкуствен, нерегламентиран начин, без да има съответните сили, морал и т.н. Да не забравяме, че способностите и високото ниво си вървят в комплект със съзнателност, отговорност, по-тежки задачи и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Диана, да, така е. Всеки възприема някого най-малкото като учител. И тук може би вече можем да говорим за управление. Не случайно казвам по-горе, че водещият ни егрегор ни управлява. А това става най-удобно чрез учителя. Колко по-висок е егрегора, толкова по-незабелижимо е управлението и толкова повече сами се двоумим какво да направим. 

 

А управлението като организация и координация е жизнено нужно. Но едно е да управляваш структура от човеци, а друго да следваш Истинския си Аз. 

 

Никое управление на големи групи хора не може да се осъществи без водещи (водачи); без такива, които да определят посоката на развитие;   без такива, които се грижат за комуникацията с външните хора и които се грижат за ежедневното осигуряване на вътрешните хора; без такива, които да налагат правилата; без такива, които да се грижат за логистиката; без такива, които се грижат за нововъведенията; без такива, които се конкурират с други организации за привличане на нови хора. 

 

Това са дейностите по управление, които трябва да са налични всичките, за да оцелее една организация. Независимо каква е. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

за теб "човеците" са събратя от едно и също йерархично ниво, е добре да те попитам - според теб хората равни ли са? Аз лично не бих поставила себе си на едно и също йерархично ниво с хора, като Учителя или Франциск Асизки например ...

 

1. Да, хората (всички) са на едно йерархично стъпало - самият опит да се създаде стълба вътре в нашето йерархично ниво вече е нарушаване на Божията воля. Това не означава, че ние сме еднакви - напротив - всеки е уникална част от цялото ни ниво и има уникална роля и предназначение в рамките на нивото. Само измислени от човека критерии за важност и "издигнатост" дават на един наш събрат предимство пред друг и... започва синдромът на стълбата. Организаторите не са нищо повече от хората, които организират за извършването на някаква дейност - нещо повече - те са служители на всички и на всеки, когото организират. Носещите отговорност - също. Друг е въпросът как се изживяват тези хора и как ги изживяват техните околни. Въпрос на матрицата.

 

2.Учителя не е човек, човекът е Петър Дънов и аз безкрайно уважавам този човек за доброволната жертва да предостави своя човешки живот на Духа на Учителя. Същото важи и за всички останали изброени и неизброени по-горе хора и Духове. Ние сме ученици не на хората, а на Учителите от по-високото йерархично ниво. Учителите могат и да напускат човеците, в които са се въплътили и да ги оставят да доизживеят човешкия си живот... това е друга тема. 

 

 

Колкото до "Стълбата" - да, хубаво произведение, но това е пример за някой, който се опитва да добие власт над другите по един изкуствен, нерегламентиран начин, без да има съответните сили, морал и т.н. Да не забравяме, че способностите и високото ниво си вървят в комплект със съзнателност, отговорност, по-тежки задачи и т.н.

 

 

Хубаво е да се прочете отново - всъщност не е точно така в приказката....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Науката напредва мълниеносно и вероятно не са далеч годините, в които ще се разбере има ли живот след смъртта. Дотогава оставаме с вярата, че ще ни има и отвъд. Или по думите на Ошо ( по памет ). "Ако има живот след смъртта защо се притесняваш, че ще умреш? Ще те има тебе, ще ги има проблемите ти. Ще ги решиш! Ако няма живот след смъртта защо се страхуваш от нея? Изчезваш ти, изчезват и проблемите ти." Няма да я видя тая религия и представа си нямам каква ще бъде, ако се установи, че смъртта е край, че след нас остава просто и само овехтяла балада и дим. Тогава какви ли учители ще дойдат? Какви ли учения ще се зародят? И какви ли ще се хората, които ще ги следват? Защото факт е, несъзнателно или съзнателно, всеки един от нас се стреми да проявява добродетелите си с цел да се развие и премине на по-горен етап или пък в Рая. 

 

 

 

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не знам дали всички хора сме на едно йерархично стъпало. Мога само да предположа, че не сме. П. Дънов на десетки места говори за висшите същества като за йерархията на висшите същества, йерархията на ангелите и т.н. И ако спазваме принципа на подобието то трябва да говорим и за човешка йерархия. На какви принципи се основава подобно йерархично разделение не знам. Но ние няма как да избягаме от йерархичността, защото тя е космически закон. Да, в приложението му няма как да сме съвършени. Нашите човешки йерархии, които изграждаме в настоящето може да са само бледо отражение на тези при висшите същества, но това е етапът на който се намираме и възможностите ни за момента. Йерархичността е навсякъде. Имаме йерархия и при нематериални неща като ценности, чувства, стремежи и др. Това е просто средство за разграничаване, за различаване по едни показатели, но и на обединение по други (защото йерархията все пак съставлява едно цяло).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Именно - принципа на холограмата, на "Каквото горе, такова и долу." - щом признаваме, че в света има йерархия, то съвсем в реда на нещата е вътре на всяко обособено йерархично ниво да съществува подйерархия и във всяка подйерархия - подподйерархия и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Така - значи тогава въпросът ми е за йерархията в една система като азбуката. Кои букви са по-високо в йерархията:

- главните?

- по-сложноизглеждащите?

- по-често повтарящите се?

- тези, които бележат гласни звуци?

- тези, които бележат съгласни звуци

или по някакъв друг признак??

Следващото ниво на йерархия е написаната с букви дума - т.е. новото ниво се създава от единиците на нивото азбука. То има съвсем различна организация и смисъл. Зависимостта на по-високото ниво от по-ниското се състои в това, че по-високото осмисля съществуването на по-ниското, но не може да се прояви без неговите елементи. Нататък следва изречението, после текстът... 

 

И сега да ми откриете как един човек ще е буква, а друг - дума, трети пък ще заема поста на изречение? А защо не да се появи и пост, който човек като го заеме и директно се превръща в текст? 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×