Jump to content
Порталът към съзнателен живот
ISTORIK

Религията на XXI век - коя или каква трябва да бъде тя?

Recommended Posts

 

Съвременните педагози говорят за нов начин на възпитание. Според мене, новото възпитание е свързано с правилното слушане. Само онзи слуша правилно, който е в състояние да прилага това, което е чул. Може ли човек да прилага, може и да се възпитава. Ако не може да прилага, не може и да се възпитава, следователно, методът не е дал добри резултати. Щом методът на възпитанието не дава добри резултати, той не е нов. Изобщо, новото подразбира прилагане на нещата. Ето защо, когато някой казва, че слуша Словото Божие и го харесва, за мене е важно, дали го прилага. Ако слуша добре и правилно, той може да прилага; ако слуша и не прилага, това показва, че не разбира. Правилното слушане е свързано с разбиране. Ще кажете, че религията не е за младите. Съгласен съм и аз с това твърдение, но прибавям: всяка религия, която ограничава човека, не е за младите. Това не значи, че на младите трябва да се даде безгранична свобода. Какво лошо има в това, ако пуснеш вола си в гората, да пасе свободно, от никого неограничаван? По-добре ли е, ако го сложиш в дома и от време на време да го водиш на нивата да оре? Стремете се към такава религия, която освобождава човека от хомота. Млади и стари, стремете се към тази религия, която не ограничава, която не казва на човека, това или онова да не прави, но му казва, какво да прави. Днес старите възпитават младата мома и младия момък, като им забраняват да гледат тук или там, да не се съблазнят. И в края на краищата толкова ги наплашват, че те не смятат да погледнат свободно. С това възпитание хората приличат на Настрадин Ходжа, който днес забранявал на магарето си да яде, на другия ден пак му забранявал, докато съвсем го отвикнал да яде. Един ден Настрадин Ходжа казал: Чудно нещо, тъкмо отвикнах магарето си да яде и то умря.

 

И тъй, истинското, новото възпитание си служи с положителни методи, а не с отрицателни. Защо да не гледа човек красиви моми? Турците казват: За човека е благословение да гледа красивото в света. Не само, че е благословение, но даже е здравословно. Бог създаде красотата за човека, не да я пожелава и обсебва, но да се учи и да разбере, какво представлява разумният свят и как работи той. Следователно, гледайте красивите неща, без да ги пожелавате. Те допринасят нещо към възпитанието на човека. Не разделяйте хората на млади и на стари, не поставяйте прегради между тях. Млад и стар, това са две състояния, през които човек минава всеки ден. Добър и лош, това са също две състояния. Като млад, човек е весел и безгрижен, за нищо не мисли. Като стар, той е замислен, грижи се за утрешния ден. Като добър и лош, човек е един и същ, но някога проявява едното си естество, а друг път - другото. Въпреки различните състояния, през които минава, човек казва за себе си, че е създаден по образ и подобие Божие. Лошавината в човека показва, че трябва да се чисти. Водата е създадена, именно, за това, да се чистим. Щом се окаля, човек трябва да знае, че носи доброто в себе си, което е в състояние да го измие. Щом отстрани злото от себе си, той проявява доброто си естество, т.е. своето здравословно състояние. Като знаете това, не мислете, че ще станете по-добри, отколкото сте всъщност. Доброто не се увеличава, но се проявява. Проявете доброто и ще видите, че сте добър човек, създаден по образ и подобие Божие.

 

Като ученици, съветвам ви да прилагате за физическия свят две главни добродетели. Първата добродетел гласи: човек трябва да говори така, че никого да не боде. Втората добродетел е следната: като го боднат, никога да не се обижда. Ще кажете, че не е лесно да се живее според дадените добродетели. Наистина, не е лесно да страда човек, без да се отпечата страданието на лицето му. Щом страда и се мъчи, лицето му се изкривява в конвулсии. Малко хора има, които страдат, без да дават израз, че имат страдания. Колкото и да се владее, лицето му все ще се сгърчи повече или по- малко. Щом си допуснал да се счупи кракът или ръката ти, това показва, че не си много умен, или съзнанието ти не е било будно. Ето защо, като тръгваш някъде, постоянно се моли, да не се спънеш и счупиш крака си. Както си излязъл здрав от дома си, така трябва да се върнеш.

Двете добродетели

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимир.повтарям.Съгласен съм с повечето обяснения,те и до мен са стигнали.Става въпрос, че всичките обяснения са ни преподадени на готово,и за това не са истината която ще ни освободи.Значимата истина за нас е проверената с опит.Само тя ни е от жизнено важна полза.Всичко останало колко и логично да е,представлява една красива приказка.За това не се впрягай без да ,,влезеш"в казаното от другия.Да чуеш как другия тълкува тази приказка е най малко любопитно П.П. Ще се науча да съм по ясен.

Да, Учителю Александър. Явно ти дължа извинение, че не пиша от личен опит. Обаче твоята непогрешима проницателност успя да разкрие това. Прости мене гордия, защото не притежавам твоето смирение и скромност, както и твоя дългогодишен опит. Аз чета книжки и единственото, което правя е да повтарям тук прочетеното от тях. Но стига думи, о, Всемъдрий - ти и без друго знаеш това, което ти пиша.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мене всеки човек си е сам на себе си религия.

Какво имам предвид

Че четем духовни книги от най-различно естество, и от различни автори и учения

Оттук нещо ни хареса, оттам нещо друго ни хареса, с нещо пък не сме съгласни

И така си оформяме мирогледа-религиозния, или духовния ако щете

без да се пристрастяваме сляпо и безрезервно към никое учение или Учител

Поне с мене е така

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

Като ви говоря тази велика Истина, моята мисъл не е само да засегна на ума ви, но тази идея – Любов към Бога да стане във вас тъй жива, тъй интензивна, както кръвта, която се движи по цялото човешко тяло. Тази мисъл върви по цялата вселена, обикаля навсякъде. Аз не я говоря само пред вас, за да произведа ефект или за да ви омотая, или да ви накарам да вярвате. Това не е вяра. Че всички са говорили така. Ако аз целя едно от тия неща, моята мисъл тогава представлява нищо друго, освен едни джибри, пращини. Знаете ли какво значи джибри? След като изцедят гроздето, каквото остане от него, чепките му се наричат пращини. Това обаче, не е верую. На света сега трябва една религия, която да съедини в себе си всички религии, но тази религия може да добие само при едно условие – Любов към Бога. Любов обща, която да свърже всички хора в едно Павел, който бил дълбок познавач на духовните истини, казва, че всички хора нямат туй знание. И в сегашния свят всички хора нямат това знание, нямат това разбиране. Но това съзнание вече слиза отгоре прониква в умовете на хората. И всички хора сега търсят един нов път за обединение; всички търсят този велик закон, който ще обедини хората, а той е Любовта.

 

И вие трябва да проучвате Любовта, като една вътрешна сила. Запример, колцина от вас са проучвали своето естество? Знаете ли, колко главни нервни системи има в тялото ви? Някои ги делят на три, някои на седем, а именно: мозъчна, мускулна или двигателна, дихателна, кръвоносна, храносмилателна система за очистване и система за чувствуване. Тия системи съставляват седемте здравословни темпераменти у човека. Тия темпераменти в своя състав, са съединени с сегашната материя. Запример, изучавали ли сте, какво влияние упражнява желязото в човешката кръв, когато е в съединение и когато е в свободно състояние? Изучавали ли сте, какво влияние оказва оловото, среброто и другите метали в човешката кръв? С какво сте се занимавали тогава? Някоя от вас е много изкусна шивачка, знае много хубаво да бродира, много хубави работи може да ушие. Друг някой е краснописец, пише много хубаво; трети пък е поет, съчинява много хубави стихове, знае всички правила, как да нарежда римите; някой пък проповядва много хубаво, логически се изказва; друг някой е музикант, знае как да свири, всяка нота туря на местото й и т.н. Но трябва друго едно звено във всички тия работи, За кого трябва на пише поета? За кого трябва да свири музиканта? Някоя майка ще каже: да си имам едно детенце! Е хубаво, всички ония майки, които имат деца, благодарни ли са от децата си? Всички ония учители, които имат ученици, благодарни ли са от учениците си? Всички ония свещеници, доволни ли са от слушателите си в църквата. Защо е тази разхалтавеност навсякъде? Вземете, например в България, аз следя от 20 години насам какви ли не хули се пишат в вестниците? Това е една културна България, която иска да се подигне. Свещениците, като слушат за това учение, казват: туй не е Истината, тук се крие някаква лъжа! Казвам: тогава кажете вие Истината! Аз нямам нищо против, излезте вие да кажете Истината. Който и да е тук в България и навсякъде другаде, нека излезе да каже Истината! Защо се явили българите на земята? Да станат велик народ ли? Не, българите са слуги на Бога, и трябва да слугуват на. Бога на Любовта – нищо повече!...

Тук

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Снощи докато си разцъквах сайтове , попаднах на една статия, че новата религия щяла да бъде НЛО

Дори католическата църква от няколко години толерирала инфо за НЛО. 

 

 

ТУК, само че е на руски

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Религиите ще се променят твърде много и ще изчезнат в настоящия си вид и организация, когато повечко хора успяват да контактуват с по-фините светове.

Тогава няма да има нужда от посредник, няма да има нужда някой друг, по-учен, по-посветен да ни казва как и защо, а самите хора ще виждат, чуват, ще знаят.

Дали това ще стане до края на 21 век? Не зная, но е твърде възможно. Все повече сензитивни хора се раждат и въобще имам си една мисъл, че ще доживея да видя поне началото на този процес :v:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз се съмнявам. Колко от ясновидците в настоящето се отличават с разбиране за това, което виждат и с висока духовност. Какво ще видят повечето хора, ако притежават ясновидски способности освен долните и средни слоеве на астрала? И какви изводи ще си направят за надземните светове възоснова на това? Мисля си, че още дълго време ще ни трябват наставници и посредници между нас хората и духовните реалности.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разбира се, и аз не съм сигурна, че ще се получи в рамките на този век, но виж, дори и да няма кой знае какво разбиране и дълбочина, самият факт, че ето, има по-фини светове, ето, възможно е да имаме достъп до тях, ще допринесе първо да се преодолее господстващия в момента материализъм и въобще технократска цивилизация, а успоредно с това ще се увеличи търсенето и интереса към духовното.

Иначе безспорно по-напреднали души, които да ни помагат и насочват, е имало и ще има занапред. Просто постепенно ще изчезнат тези буквално назначени духовници, които в момента изпълняват такава функция - уж за връзка с духовния свят. С времето ще става все по-явно за всички, кой е годен за духовно лице и кой не.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Римляни 4:15

понеже законът докарва, не обещание, а гняв; но гдето няма закон, там няма нито престъпление.

 

Законът докарва гняв. Всяка религия ще умре. Всяко духовно учение ще умре. Където ги няма, няма да има престъпление. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Най-общо казано, законът е система от норми на поведение. Религията е система от вярвания. Учението е система от знания. Без закон наистина няма престъпления, защото законът определя едно действие като престъпно или не. Що се отнася до вярванията и знанията на хората, не може да се направи връзка между тяхното равнище и престъпленията. Има престъпления от невежество, има и такива извършвани с пълна умисъл и осъзнаване на стореното и последствията. Така че поне липсата на учения може да доведе до невежество, но не и до липса на престъпления.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като ви чета ми идва простичката мисъл: ,,Най свещеното ще бъде  живота.Нему ще се прекланяме,на него ще служим". И това може да започне веднага, не е необходимо да разберем всичко,да ни стане ясно  що значи ,,живот вечен".          --------------------Зим!----Всяко духовно учение ще умре. Където ги няма, няма да има престъпление.    Може ли няколко изречения по този въпрос ...                            

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като ви чета ми идва простичката мисъл: ,,Най свещеното ще бъде  живота.Нему ще се прекланяме,на него ще служим". И това може да започне веднага, не е необходимо да разберем всичко,да ни стане ясно  що значи ,,живот вечен".          --------------------Зим!----Всяко духовно учение ще умре. Където ги няма, няма да има престъпление.    Може ли няколко изречения по този въпрос ...                            

 

Ти каза тези изречения: Най свещеното ще бъде  живота.Нему ще се прекланяме,на него ще служим". И това може да започне веднага, не е необходимо да разберем всичко,да ни стане ясно  що значи ,,живот вечен". 

 

Вярвай в себе си. Учителя казва: вярвайте в Бога вътре във вас.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Как така подкрепяш тезата, че всяко учение ще умре с цитат от учение? И използвайки цитат от учение, което от своя страна е причината да има престъпления, не означава ли, че така подкрепящ престъпността?

 

Станимир, ....понякога си мисля, че дебнеш в засада :)

 

Престъплението е его-инструмент.

 

Да, точно така. По цял ден стоя и чакам пред компютъра да изръсиш някоя глупост.

"Престъплението е его-инструмент." - това няма да го коментирам, защото изобщо не ми е ясно за какво говориш.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Законът докарва гняв. Всяка религия ще умре. Всяко духовно учение ще умре. Където ги няма, няма да има престъпление-------Законът,религията.духовното учение,са все помагала за учене.Когато пристъпим в ЖИВОТА ,когато се събудим за истината , тези неща ще отпаднат.Ако казваш това ,щеше ли да го напишеш и по друг начин?Това питах по горе.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сигурно иска да каже, че когато се извършва престъпление, то се прави, за да може извършителят да задоволи своето его

Аз поне така го разбирам

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сигурно иска да каже, че когато се извършва престъпление, то се прави, за да може извършителят да задоволи своето его

Аз поне така го разбирам

Кого имаш предвид - Божидар или откъса от Библията? Смисълът на казаното в Библията е, че ако вярва в Бог, човек няма нужда от закони, защото той и без друго ще постъпва правилно. А ако не вярва в Бог, законите може и да не го спрат да прави престъпления и той ще ги нарушава.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

за това, което казва Божидар, че престъплението било его-инструмент

всички его-инструменти са за повишаване на егото на човека,

според Божидар и извършването на престъпление е такова

т.е. - извършваме престъпление, доказваме нещо на себе си , повишава ни се егото

 

А по това, че ако няма закон и религия, няма да има престъпления

аз не съм съгласна

Да, няма да има престъпления облечени в юридически формулировки

няма да има наказуемост да кажем

но престъпници извършващи престъпления ще си има със или без закон, със или без религия

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, и аз така помислих. А за Библията трябва да се прочете цялата глава и пак смисъла не е много ясен, но основното е:

 

Понеже обещанието към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата от вяра.

Защото, ако са наследници тия, които <се облягат> на закона, то вярата е празна, и обещанието осуетено;

понеже законът докарва, <не обещание>, а гняв; но гдето няма закон, там няма нито престъпление.

Затова <наследството> е от вяра, за <да бъде> по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се <обляга> на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни,

 

Доста различно от изводите, които Божидар направи в темата. Затова и обърнах внимание на това.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тук под думата "вяра" аз разбирам религия, или духовно учение в най-общ смисъл

законът може да докарва гняв, но оттук не следва, че всяка религия ще умре

а напротив...наследници ще бъдат тези, които се уповават на вярата, на религията

 

И тук думата - закон - не е в буквален смисъл, като закон против престъпления

а се има предвид закон, който би оставил Авраам наследник

но това не е станало чрез закон, тук законите са безсмислени, а чрез вярата на Авраам

 

Тези, които се уповават на закона, за тях вярата е празна, т.е. нямат вяра

и за да може да остане родът Авраамов, това е станало не със закони, а с вяра

Действително законът би могъл да докара гняв на Авраам, знаейки, че трябва да изпълнява нещо си по задължение

Той е оставен сам да достигне до решението си, именно чрез вярата си

 

да, малко стана объркано, дано да схванахте какво имам предвид:))

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Научете езика на душите и ще се разберете. Думите понякога подвеждат... Четете зад думите, уловете енергията, Словото.... :3d_009::3d_064::3d_167:

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

просто се пошегувах за бързината...

 

Давам примери с учение, че няма да има повече учения...в скоро време, защото част от учението на П.Дънов служи да подготви хората, че няма да има учения, че няма да има вече никакви външни авторитети, че всичко се опира до решенията и те трябва да идват от вътрешния Аз, а не от ума, защото умът е радио и т.н. сме го коментирали това много. Но понеже това е било далечко от самия момент и нещата са завоалирани. 

 

Римляни 4

13. Понеже обещанието към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата от вяра.
14. Защото, ако са наследници тия, които <се облягат> на закона, то вярата е празна, и обещанието осуетено;
15. понеже законът докарва, <не обещание>, а гняв; но гдето няма закон, там няма нито престъпление.
16. Затова <наследството> е от вяра, за <да бъде> по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се <обляга> на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни,

 

"Ако имахте вяра като синапено зърно....."....

Законът е Мойсевия закон, иначе казашо тогавашния морал, религия и т.н. Честото споменаване в Библията "да не препънеш о камък ногата си", камъка символизира този закон. Иначе казано, според мен ми изглежда в тези цитати да се говори, че като има закон няма вяра, има сляп закон, а вяра няма. А законът носи гняв. Всеки външен морал, всяко наложено "трябва", всяко "трябва" носи гняв. Там, където няма вяра, има гняв. 

 

Ама това е писано много отдавна, текстът няма как да се схване чрез логично обяснение. Ако се усети, усети. 

 

П.С. 

 

Не мисля, че едно учение е система от знания. Дори да се води не-духовно такова. Всяко учение се състои от някакви знания на повърхността; от огромните (понякога) сили, които стоят зад него; от житейските ситуации, които тези сили ни спретват. Ако си се захванал с учение, то те учат, не ти учиш учението. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Давам примери с учение, че няма да има повече учения...в скоро време, защото част от учението на П.Дънов служи да подготви хората, че няма да има учения, че няма да има вече никакви външни авторитети, че всичко се опира до решенията и те трябва да идват от вътрешния Аз, а не от ума, защото умът е радио и т.н. сме го коментирали това много. Но понеже това е било далечко от самия момент и нещата са завоалирани.

Май не достатъчно. А и не помня някой друг освен теб да е стигнал до същия извод, че да го приема като аргумент. Най-близката аналогия, която може да се направи, е между ума и думите. В крайна сметка думите изразяват мисли и идеи. И сега думите като с радио ли ги приемаме преди да ги изкажем? Ние не ги създаваме, но боравим с тях, защото ги познаваме и защото разбираме идеята, която изразяват. По същия начин работим и с тези мисли, за които можем да кажем, че разбираме идеите стоящи зад тях. Няма никакво радиоприемане, а разбиране. С тези мисли, които не разбираме, не можем да си служим.

 

всичко се опира до решенията и те трябва да идват от вътрешния Аз, а не от ума

 

Умът е инструмент на аза. Нещо повече, без ум не може да говорим за самоосъзнаване, за индивидуализация на аза, а оттам и за индивидуална воля и вземане на решения.

 

Давам примери с учение, че няма да има повече учения...в скоро време, защото част от учението на П.Дънов служи да подготви хората, че няма да има учения, че няма да има вече никакви външни авторитети, че всичко се опира до решенията...

 

Това е странно предположение. Ще се радвам ако го подкрепиш с някакви аргументи или цитати.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Ако си се захванал с учение, то те учат, не ти учиш учението.

 

Връзката между учител и ученик е двустранна. Учителят не може да те накара да достигнеш до разбиране на учението. Това зависи от теб, а той може само да ти го представи в някаква удачна за теб форма. Но самото разбиране и усвояване идва от теб. Ето, ти пишеш и правиш някакви изводи, като се позоваваш на учението на П. Дънов. Но в крайна сметка ти не представяш нищо повече от собственото си разбиране по въпроса. Ти ли учиш или тебе те учат, след като ти представяш своето разбиране за учението на П. Дънов, а не неговото?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×