Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Galina Hristova

Идеен проект "Безусловен Базов Доход за всеки Българин"

Recommended Posts

Ето един нестандартен поглед на представяне и обяснение на косвените данъци, предназначено за непрофесионалисти и хора, които нямат понятие от данъчно облагане...

 

 

  Данъчни разяснения касаещи Проекта "ББД за всеки Българин!"

by Никола Дамянов (Бележки) on 18 март 2013 г. в 14:14

 

 

Установих, че много добри и отговорни хора подкрепящи Проекта изпитват трудности да си представят неговото финансиране... Въпросите са от рода на - няма ли да се оголи бюджета като се премахнат ДДС и Ацизите, когато те  вече се преразпределят като ББД, между гражданите? От какво ще се издържа държавата? Няма ли да фалираме като държава? От къде ще се вземат пари за държавната администрация (училища, военни, МВР, пенсии, здравеопазване и т.н.)

Това са все неоснователни притеснения, но да караме подред...

 

Нека първо да уточним - какви постъпления от данъци има в бюджета? 

1. Преки данъци - примерно това са данък печалба (на фирмите!), данък за притежавана на имущество ( за апартаменти, коли и т.н.)

2. Косвени данъци -  предимно това са ДДС и Акцизи... Защо те са КОСВЕНИ? - защото тях не ни ги вземат пряко от джоба, а чрез посредник! Пример - ако пазаруваме независимо каква стока за 12 лв., търговеца, от който сме я купели, се задължава да преведе от тези пари 2 лв (20%) във бюджета на страната! Разбираемо е, че при това положение не търговеца плаща данъка ДДС, а той е само ПОСРЕДНИК (бирник!), който държавата ползва, за да събере своят данък от Народа. 

 

Уточнение - в държавният бюджет влизат и други приходи, които го допълват -  държавни такси, пенсионни осигуровки, здравни осигуровки, приходи от държавно имущество, митнически налози, концесии и други., които няма да споменаваме, за да станат нещата по-ясни. Тоест - въпроса тук е да схванем - какъв е смисъла на КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ и преди всичко на ДДС-то и Акцизите, които ние искаме да преразпределим по равно като ББДоход? В този смисъл сега ще разгледаме конкретно всеки един от тях, по отделно...

 

Какво е Акцизи? - това е една от най-старите форми на косвен данък.

Първоначално с въвеждането им,  целта на този данък е благородна... С него управляващите имат стремежът да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала продукти (примерно цигари и алкохол!) За това е прието да се казва, че Акцизите са наричани още “данъци на греха”.

Във времето тази идея се изкривява ("еволюира"!) и с акциз се налагат и по широк кръг от стоки, които имат голямо търсене (примерно горивата!)... Защо? - отговора е простичък - по този начин политиците изпомпват повече средства от Народа, за да могат после да ги дават за социални или други "добри"  програми, с които да се харесат повече пред ОПРЕДЕЛЕНИ кръгове от хората. Това им пък "добротворство" е,  за да могат да бъдат избирани ПОВТОРНО, от тези кръгове и да управляват отново.

Проста схема нали?! Обираш народа планово и целенасочено, без да усеща  той, а след това си "благороден" и "щедър" ("с чужда пита помен правиш!"),... и правейки такива "добрини", отново заграбиш властта. До болка позната СВЕТОВНА схема, за "законно" забогатяване  ! :)

 

Какво е ДДС? - това е данък, който е въведен много скоро, в сравнение с въвеждане на пазарните отношения в икономиките... Забележете - за първи път е въведен през средата на 50-те години на миналият век, във ФРАНЦИЯ. У нас той е въведен през 1994 г.... Едва в края на 80-те и началото на 90-те години ДДС постепенно става популярен в азиатски страни (Япония, през 1989г!!!, Китай - през 1994г.!!! През 90-години почти всички бивши социалистически страни в Европа също въвеждат ДДС.

Историческата равносметката е  - без такъв данък държавите са съществували много години и са се справяло прекрасно с издържане на администрациите си!

ЗАЩО все пак е въведен този данък, ДДС? - отговора го дадохме по-горе, а сега ще го повторим...  

Това е проста политическа схема за ОБИР на Народа! Тоест - измъкваш парите на народа "с памуче" планово и целенасочено, без да усеща  той,... а след това благородно и щедро раздаваш, чрез социални програми,... или се правиш, че защитаваш страната като инвестираш във военна промишленост, ...  или водиш "студена война" с някой,... или поддържаш локални конфликти/войни и се бориш с терористи,... или правиш от всичко по малко?! :)

Накратко - начините да се уплътняват/прахосват подобни пари за "доброто" на Народа от политици - са СТОТИЦИ! През всичките периоди на историята, от както съществува този данък, това може да се види и докаже ... Следствието от подобно източване  е - наивният Народ е доволен и е благодарен, че са го обрал, защото не разбира как се е озовал в ръцете на популиста политик, като дойна крава... "Благородното" доене, обикновено се обезпечава от медийни изяви и сърцераздирателни изказвания на "загрижени" политици, които непрекъснато доказват своята "значимост" и "високи резултати", което накратко можем да наречем - медийно промиване на мозъците! Като равносметка пък от това - партийните каси, партийни фирми и т.н. са се налапали с многото средства и просперират, на базата на лобита, машинации и други законно установени схеми!

Позната картинка, нали? Тя не е само при нас... Така е в световен мащаб, Приятели!  :)

 

Нека сега да видим как се краде ДДС, от фирмите ? (вече ни е ясно как ни обира държавата с него!) 

Казахме, че ДДС е косвен данък, тоест той се взема като налог от Народа (крайният потребител!) и се дава на държавата не пряко, а чрез посредник - "бирник" да го наречем!

Просто казано - продавачът (бирникът!) го начислява върху дадена стока. Продавайки тази стоката на купувача (това е всеки един от НАС!),... бирника е задължен после да превежда в държавният бюджет, начисленият данък. Простият пример е ясен - купуваме за 12лв. сирене, от които търговеца е задължен да внесе  2 лв. в бюджета!

Тук няма да се спираме на сложните схеми на изчисление на ДДС. което се начислява на всяко едно ниво по веригата - от производителя, до търговеца на едро и търговеца на дребно... За това се води тежко счетоводство и се плаща много на експерт счетоводители! 

Необходимо е да се схване следното...

Тънкостта е в това, че за да може държавата да събира повече пари от този данък,  тя трябва да стимулира търговците и производителите да се развиват. Досещате се защо, нали? Стимулираш производството, а от там потреблението е по-голямо (хората повече ще купуват!),... от където ще има и повече ДДС за прибиране,  нали? ... Как става това стимулиране? - това става като на "бирниците",  им се приспада (опрощава!) ДДС или им се дава данъчен кредит!

 

Ще дам пример за яснота за приспадане на ДДС и за даване на данъчен кредит, което в основата си е едно и също нещо! 

Пример - приемаме, че като бизнесмен ти си задължен да пращаш от оборотите си около 500 лв. месечно, ДДС на държавата. Тоест - всеки месец счетоводителя ти изчислява точната сума и ти я превеждаш в държавния бюджет! Ако обаче си купиш компютър на фирмата за 1200 лв.,...  ДДС-то на тази стока, е 200 лв., нали? Тогава държавата предполага, че ти си инвестирал, за да разраснеш фирмата си, с които се предполага, че ти в бъдеще ще носиш повече ДДС в бюджета, нали? При това положение тя постъпва "благородно", като ти опрощава/ПРИСПАДА тези 200 лв. ! Тоест - следващият месец, вместо 500 лв. ще платиш на бюджета 300лв.... Умно, нали? Това е причината всеки бизнесмен да краде ДДС по този "почтен" начин, като си пише личните разходи за техника, телефони и режийни - на своята фирма, за да плаща по-малко ДДС! :)

ВАЖНО! - ако някой познава честен бизнесмен, който не краде по този "почтен" и слабо доказуем начин ДДС - нека да каже ТУК! Аз не познавам такъв, а Вие?

Какво става когато - не си купиш компютър за 1200 лв. , а си купиш машина на фирмата за 120 ХИЛЯДИ лева? Схемата е същата, само че ДДС-то от 20 хил. лв. , не се приспада, а се ТЕГЛИ, което се нарича ДАНЪЧЕН КРЕДИТ! Думата "кредит" не е точна, защото просто държавата възстановява някаква голяма сума на бизнесмена, защото той не може да си я приспадне, от това което плаща на месец... С подобен "кредит" се стимулира отново както казахме, дейността на дадената фирма,  която в бъдеще ще внася ОЩЕ по голямо ДДС  в бюджета?! Сега ясно ли ви е, защо всеки иска да има ръст в икономиката и да има голямо потребление? Схващате ли т. нар. "потребителско общество", какво безумно стадо от овце е, които се мисли че живее охолно, но е завързано с кредити за яслите и го доят по три пъти на ден?

ПЕРФЕКТНО, нали? Връщаш/опрощаваш уж на някой пари, който го доиш към момента с по 500 лв на месец, но с тази "благородна" постъпка, разчиташ същият за в бъдеще, да го доиш двойно повече, примерно с по 1000лв./месечно?!  :)

 

Защо тази схема на ДДС е порочна и неефективна? - казахме в другата бележка, че това е неестествен и НАСИЛСТВЕН процес. Това е така, защото схемата ПРИНУЖДАВА/ПОДТИКВА фирмите да крадат. Нима нещо, което те кара да си престъпник,  е хубаво? В крайна сметка при тази схемата ВСИЧКИ КРАДАТ. Примерно - "почтените" мениджъри по-малко крадат с приспадане на ДДС, в които си включват личните разходи, а пък наглите фирма, които губят пазарен дял или са пред фалит - правят "кухи" покупки, след това корумпират данъчните или с други машинации взимат данъчният кредит, но не развиват НИКАКВО производство, а фалират фирмите, като правят братята роми милионери, продавайки им фирмите си за жълти стотинки!

Питам - какво има хубаво в система, в която ако не крадеш, значи не можеш да оцелееш... Или пък не си конкурентен ако не крадеш, защото другият може да краде съвсем "законно"?

В другата бележка чрез Принципа на  Аналогията, описахме това насилствено стимулиране на икономиката  чрез данък ДДС като дадохме пример с пациент лежащ на операционната маса, на който му се влива кръв от външна система. Нещата са подобни и в една пазарна икономика, която се поддържа от принудителна външна намеса на данъчно кредитиране, чрез която се стимулират парични средства да се въртят насила в нея...

Все пак, как става това конкретно нова насилие? - ще обясня простичко... Когато бизнеса ти загива и нишата ти се стеснява, вместо ти да се замислиш в каква друга област да се развиваш и да си полезен на обществото,... то започваш да кроиш планова - как да откраднеш ДДС за да оцелееш... Така се завърта порочният кръг - на лъжи, измами, корупция, кухи фирми за източване на ДДС, а после препродаването им ... Примери в тази насока могат да се дадат много И в световен мащаб, защото този порочен кръг не важи само за България! Тоест - проказата от ДДС данъка е в световен мащаб, но ние сега искаме да оправим първо България, а пък другите, ако искат - да се учат от нас!  :)

 

 

Накрая няколко извода от гореказаното...

1. Няма какво да се притесняваме, че двата данъка ДДС +Акциз, ако се ползват при преразпределение на ББДоход, ще фалира държавата. Без тези доходи, държавите са се справяли и са съществували много добре в историята.   

2. Възможността да се вкара ББДоход е ТЕОРЕТИЧНО доказана, че може да съществува от германските икономисти във филма и от социологическото проучване, пак там! Но дори и да не вярвате на това - може прекрасно по принципа на Аналогията да се види, че системата на събиране на ДДС + Акцизи в настоящият и вариант, не е справедлива!  Защо? - защото тя само завързва човека/обществото като организми за операционната маса, където преливането на кръв/парични потоци, не става по естествен начин, а НАСИЛСТВЕНО.   

3. Политици или икономисти, които кажат, че този ББДоход е невъзможен да се въведе, защото нямало пари - са просто некадърни популисти, които са свикнали да живеят на широк хал и да правят "добрини" за Народа, като му обират джоба. Тези политици са единствено загрижени за собствените си джобове и фирми, в които искат да преливат държавни средства и пари!    

 

Завършвам с АПЕЛ - няма ли да се намерят разумни политици в България, които да проумеят настоящият Проект за ББД и да покажат пред ЦЯЛ СВЯТ,  как Българските управници могат да се грижат ИСТИНСКИ за своя народ?!

Ако не се намерят такива - трябва всички вкупом да отидат на село и да вземат мотиките, за да си изкарват прехраната там, и да освободят местата си на по-кадърни, за да ни управляват!

 

п.п. Горенаписаното е предназначено за хора, които НЯМАТ икономическо образование. Аз също съм такъв, но ще се радвам, ако някой политик, финансист или икономист, ме опровергае?! С радост ще отговоря на всякакви неудобни въпроси от професионалисти, както тук, така и в статуса на Проекта "Безусловен Базов Доход за всеки Българин" от тук -   

https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD/10151500454115930

Редактирано от Galina Hristova

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някои от споменатите налози са местни данъци и такси, т.е. общински, а не държавни. С тях се финансират общинските бюджети.

Същността на данъчния кредит изобщо не е обяснена коректно. Най-елементарен пример: Аз купувам продукция за 60000 лева с вкл. ДДС от 10000. Аз продавам същата продукция за 90000 с вкл. ДДС 15000. ДДС, което аз следва да платя не е 15000, а 5000, защото за 60-те хиляди за които съм купил стоката ДДС е внесено от предните звена по веригата. Тези 10000, които вече са начислени от предходните звена са сумата на данъчния кредит. В общия случай от данъчен кредит не може да се спечели. Аз внасям ДДС само за разликата от покупната цена, до цената на която продавам стоките. И това ако съм регистриран по ДДС. Много от крайните звена в действителност не са регистрирани по ДДС и в този случай тяхната добавена стойност остава необложена. Измами са възможни, главно при внос, но това просто означава, че трябва да се подобрят законовата уредба и контролът. Спомена се вариантът всички да са регистрирани по ДДС. Какво ще се получи тогава: малките фирми, които до този момент не са плащали ДДС ще трябва да го начисляват. Това означава те или да приспаднат ДДС от печалбата си или да увеличат цените с въпросната сума. Във втория случай те разбира се няма да могат да конкурират големите фирми регистрирани по ДДС. Те и в момента трудно задържат позициите си, а ако се регистрират по ДДС с малките си обороти и средства нямат никакъв шанс. Ако намалят печалбите си много фирми също ще фалират. Все пак това са 20% върху продажната цена. Резултатът и в двата случая ще е края на много малки фирми.

В последното си мнение по темата дадох линк към главата "Десятък" в уикипедия. Този данък се е плащал още от средновековието в размер на една десета от произведеното от всеки гражданин. Освен това нека да се има в предвид, че по това време не е имало здравеопазване, развита система от училища и многото други социални дейности и инфраструктура, които една държава осигурява на гражданите си. Или трябва да се върнем в социално положение до нивото от средновековието?

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Уф, няма как да не се връща ДДС на фирмите, защото това означава в повечето случаи те да биват обирани. Станимир добре е обяснил нещата. Още повече, например при износ на какво основание да се вземе ДДС?!

 

Така наречените лъжи за представителни, режийни и т.н. са в рамките на закона. Има определени минимални суми, които формата може да декларира като представителни и режийни. Освен това е голям проблем и с автомобилния парк да може да се излъже нещо. Даже транспорт ползван изключително в полза на производството и пряката дейност може да остане непризнат като разход.

 

Доста от споменатите данъци и такси са общински. Освен това държавата не харчи ДДС-то само за социални разходи. Ами проектите за инфраструктура, образование, култура (колкото и недостатъчно да изглежда), лихви по държавния дълг, вноски към ЕС, субсидии и т.н.

 

Това "икономическо" обяснение изглежда вече не комунистическо, а от първобитно-общинния строй.

 

Галина, но аз така и не видях отговорите на не по-малко важни въпроси, на които може да се отговори доста по-накратко.

 

В проекта изрично се казва, че първите му стъпки са:

- електронно правителство - и кога ще стане

- изплащане на външния дълг - самото спиране на разходите на правителството досега доведе до протести и четири самозапалвания. Представяш ли си как трябва повече да затегнем коланите, за да изплатим дълга?!

- сваляне на валутния борд

- промяна на данъчното законодателство като идеята е – презюмцията от "невинен до доказване на противното", да стане - "ВИНОВЕН до доказване на противното" - значи всички да станем виновни и да доказваме, че не сме

 

Моят въпрос е проектантите в какви срокове очакват да се реализират горните четири точки. Нещо като план във времето да направят за всяка от тях. Таймлайна прави наистина от проекта проект. Всичко друго е добро пожелание.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Станимире, казваш: „Същността на данъчния кредит изобщо не е обяснена коректно.”

 Целта на бележката Данъчни разяснения касаещи Проекта "ББД за всеки Българин!" е да се покаже смисъла на този данък за хора непрофесионалисти, без икономическо образование. Смисъла според мен е, да се покаже как държавата СТИМУЛИРА бизнеса/бизнесите, за да може да прибира максимално този свой нечестен данък.  

 

 Също казваш: „В общия случай от данъчен кредит не може да се спечели.” Прочетох го многократно, няколко пъти, но не можах да разбера. В какъв смисъл правиш тази констатация. Къде, някъде в проекта или бележката за Данъчни разяснения касаещи Проекта "ББД за всеки Българин!" видя, че от ДДС се печели. Навсякъде, според мен в материала, който е написал Н.Дамянов, той показва как държавата стимулира чрез данъчен кредит бизнесът. Т.е. фирмите, чрез които този косвен данък постъпва в държавният бюджет.                                                                            

  

 Имаш притеснение, че ако малките фирми са задължително регистрирани по ДДС ще фалират, щото няма да са конкурентно способни. Мисля, че притесненията ти са неоснователни, защото когато  съм говорила с моята счетоводителка и с други икономисти приятели, от времето когато говорихме за безплатния  хляб, те ми казаха, че такава глупост като освобождаване от ДДС и въвеждане на необходим оборот за регистрация по ДДС е една комунистическа измислица от 90-те години на миналият век.  Казаха, че подобна простотия, чрез която се обира държавната хазна, няма  в нито една страна на запад. Аз не съм специалист, но да ти кажа честно (защото и моята фирма не е регистрирана по ДДС) - тези мои познати говорят самата истина.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидар честно, чета мненията ти по диагонал. Те са много негативни и крайно отричащи. Затова нищо лично, но не желаех да ти отговарям.

 

Ще си позволя  да ти копирам един отговор на Н. Дамянов, който е отговорил на подобен въпрос:

 

7. Mariika Vasileva -  „В какви срокове може да се изпълни Проекта?“

Отг. Всичко зависи от нас Българите. Ако сега се приеме Проекта и той залегне в програмите на партиите - навярно до около 2-ве години?! Проблема е в това, че трябва да се ускори електронното правителство и личните карти, но по тях вече доста са напреднали програмите...

В тази насока написах в т. 12, в която се крие и отговора на подобен въпрос. Копирам -

„ВАЖНО – сегашният момент е ключов и много важен. Защо? - защото на този етап при съществуващото народно недоволство и протести – не бива да се похабява тази енергия за дискусии относно нова Конституция, промяна на броя на депутатите, тяхното отзоваване и т.н.... Разберете - така ще се загуби много време, а проблемът на сегашните закони е по-скоро в това, че няма кой да ги спазва, а не в това, че са лоши!

В този смисъл – е необходима политическа Воля и ЗАСИЛЕН обществен контрол, за да се получи на практика, а не на думи - подобряването на Съдебната Система (Съд, Прокуратура и МВР!). Прозрачност, обществен натиск и контрол – това са ключовите думи, които трябва да канализират натрупаната обществено енергия, от протестите. Без силни правоохранителни и справедливи правораздавателни органи - ББД е застрашен от провал!"

Тоест извода е - изпуснем ли СЕГАШНИЯТ момент на обществена енергия (протестите!) - ББД може да го има и след 2-3 МАНДАТА, а не след 2-3 години... А може и ДОСТА да се забави, ако ни вкарат в Еврозоната (не в Евросъюза, където сме си!) Тази теза също съм я обяснил - защо еврото ни пречи, в Проекта?! Всеки който има поне малко икономически знания, ще разбере, че ако в Еврозоната не хармонират по бърз начин данъчното си законодателство и някой правни закони - вероятността Еврозоната да се разпадне в обозримо бъдеще е над 80% !

 

 На профила му има отговори  на над 60 въпроса от проекта, от които можеш да вземеш допълнително информация.

Редактирано от Galina Hristova

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз нямам притеснения, че повечето малки фирми ще фалират, а съм сигурен, че ще фалират. Освен това не виждам с какво нерегистрираните по ДДС обират държавната хазна. Обирането става, когато търговските сделки не се документират (примерно не се издават фактури) и това няма нищо общо с регистрацията или нерегистрацията им по ЗДДС. Например аз като търговец на дребно отивам в склада на даден вносител и закупувам стоки за 1000 лева. Ако сделката мине без фактура, то търговецът на едро няма да внесе ДДС върху въпросната сума, просто защото по документи сделка няма. Аз от друга страна няма да мога да си призная тези 1000 лева като разход, но пък за мен това не е особен проблем. В случая държавата е ощетена, но не от мен. Аз като нерегистриран по ЗДДС така или иначе няма да внеса ДДС. Печели търговецът на едро, който е регистриран по ЗДДС. Аз си плащам патент, който е точно установен и не зависи от печалбата или загубата, която ще реализирам. Т.е. дори и да съм на загуба, аз плащам на държавата (по-точно на общината) и на нея и е все тая. Това, което евентуално си спестявам ако не регистрирам оборотите си са осигуровките. Но същественото е, че с ДДС могат да злоупотребят единствено регистрирани по ЗДДС. Аз като нерегистриран, няма как да злоупотребя. Т.е., ако някой обира хазната това имат възможност да са регистрираните, а не аз.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Приятели, нека спрем да се караме и да бистрим ”полит-икономика”, като в селска бръснарница  :D

  Защото, каквито и счетоводни и икономически гимнастики на езика да си правим, всички знаем неоспоримите факти – а те са:

- Хората не живеят добре и нямат финансова сигурност.

- Имат ли интерес държавата и политиците от това хората да живеят добре – и ще направят ли нещо наистина по въпроса? Не, няма. Защото хора, които живеят добре – не могат да бъдат манипулирани.

- Имат ли интерес хората да живеят добре, без да бъдат манипулирани и зависими? Да, имат.

- Пари в държавата има. И въвеждането на този Проект – е начин тези пари да се извадят на светло и да се разпределят справедливо на хората.

- Следователно: От самите нас си зависи дали ще се борим за правата и интересите си – и дали нещо реално ще се промени.

Затова, вместо както досега да викаме на митинги и протести, като пияни моряци на палубата на потъващ кораб – да излезем с някакви сериозни и категорични  искания.

 

За последен път ще се повторя, и моля да не ми се сърдите, но сам по себе си Проекта няма кусури и нека не скачаме срещу него.    

Проблемът е, че на този етап освен виртуално разпространение – му липсват каквато и да е реална популярност и защита.

Да, има вече доста ентусиасти – и всеки прави каквото може..  

Всички видяхме и представянето на Иван в Кауза.бг – което беше неразбрано и неуспешно. То и аз като му гледах авторското видео – нищо не разбрах.. Имах чувството, че гледам рошава катерица в хралупа, която умишлено прави тъмен и размазан запис – за да не си проличи как чете и прелиства записките си.

Гледах и живото му представяне в студиото на БНТ, където той през цялото време нервничи, жестикулира, подскача, речта му е пълна с многословия и тавтологии, на места се запъва - все едно не мисли, а е учил текста наизуст и зацикля от пропуски в паметта.. и т.н.

Въпреки това, момчето има смелост, хъс и желание да направи нещо – и прави, каквото може. И поне заради това, заслужава подкрепа и адмирации!  :thumbsup2: 

А другите и това не правим – а само спорим и хленчим.

Така никой няма да ни чуе и да ни вземе насериозно.

На този етап слабото място на Проекта – е в неговата реализация и там трябва да се насочат усилията и енергията. Насила не може да накараш някой да работи по неговото представяне пред медиите.

А иначе, ако се намерят такива хора – останалото е лесно: Хлопа се по вратите на сериозни социални и публицистични предавания с достатъчно висок рейтинг, а не някакви си творчески продукции с ограничена аудитория. При достатъчно упоритост – все някоя врата ще се отвори. А отвори ли се една врата – след това сами ще започнат да се отварят вратите и на останалите медии. Само така хората от всички възрастови и целеви групи ще научат за идеята, ще се убедят, че е полезна - и ще съдейстават за нейното законово прилагане.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не, този проект, така както е поставен тука не е реализируем. Може да стане с някои промени. то разбира се, че подобрение винаги може да се търси. Да, разбирам невъзможността на пишещите да се аргументират икономически обосновано, тъй като те не са икономисти, но и аз не мога да приема нещо, без нужната икономическа обосновка. Все пак проектът е икономически и аз търся икономическа обосновка за да го приема.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидар честно, чета мненията ти по диагонал. Те са много негативни и крайно отричащи. Затова нищо лично, но не желаех да ти отговарям.

 

Ще си позволя  да ти копирам един отговор на Н. Дамянов, който е отговорил на подобен въпрос:

 

7. Mariika Vasileva -  „В какви срокове може да се изпълни Проекта?“

Отг. Всичко зависи от нас Българите. Ако сега се приеме Проекта и той залегне в програмите на партиите - навярно до около 2-ве години?! ..............................

 

Ами аз ти чета целите мнения, явно защото нямам проекции върху теб :)

 

След като се очаква проекта да се реализира за две години, то тъй като:

 

6. Конкретни първи стъпки, които да се направят и насоки в които да се мисли?

..................

б) приемане на принципа - "без външен дълг" е важна предпоставка за успешен и здрав ББД. Изключение може да са прави с краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.

............................

Какво ли означава този принцип "без външен дълг"? След като е първа стъпка, която да се направи, предполагам, че се иска да се изплати дълга до края на реализацията на проекта.

Според данни на БНБ Брутният външен дълг към края на Декември 2012 е 37 845.7 млн. евро Това значи да се изплатят за две години всяка година по 36 993 млн. лева. Държавният бюджет на година напоследък е колко 22 000 млн. лева. Ясно е, че тази работа просто няма как да стане. То целият брутен вътрешен продукт е 77 000 млн. на година.

Другият вариант е да се е имало предвид да не се натрупва нов външен дълг, ама изрично е казано като първа стъпка преди въвеждането на ББД да се приеме принципът "без външен дълг". Абе объркана работа......

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Защо не заключите вече темата?

То е ясно, че няма да се откажат да ни убеждават колко им е перфектен проекта

Нека да  си го рекламират на други места, интернета е необятен

Редактирано от mvm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Честита Първа Пролет братя и сестри.

 

За мен финансова обосновка на Проекта не е необходима, за да се приеме той от хората и да се постигне национален консенсус за получаване на ББД.
Нужно ли е да се обосноваваме, че Слънцето свети или че Земята се върти?
Финансовите сметки са за следващ етап Станимире, (според мен!) и така го разбирам, като прочетох онова, което е написал Н.Дамянов в бележката-пояснение за вникване в Проекта...
Ще си помогна с цитат -

 

"В този смисъл - каква е ролята на икономистите? -

1. Икономистите НЕ БИВА да ни убеждават, че е лошо, ако ни махнат преливните системи! ЗАЩО? - защото теоретично това е доказано във филма на германците, че може да стане и не е опасно. Които не вярват, да гледат филма или да ходи на преквалификация в Германия, а на тяхно място да дойдат по-кадърни финансисти!

2. Икономистите ТРЯБВА да дадат конкретните сметки и изчисления! Тоест - ако вземем картинката с пациента на системи, докнорите трябва да кажат - колко трябва да е нормалният пулс, кръвно налягане и т.н. Ако вземем пък примера в Проекта - икономистите трябва да сметнат точно колко пари ще могат да се преразпределят и какви "буферни фондове" да има, за да не спадне потреблението (налягането!), което може да е фатално! Разбирате ли идеята?! Лесна е, нали? Защо се страхувате от икономика и финанси тогава? Тази работа ще си я свършат специалистите, но НАКРАЯ! Кога накрая? - когато има НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС и мнозинството Българи и партии, се обединят и решат, че Проекта е нещо хубаво и той ще спаси България от агонията и бедността, в която се намира! След консенсуса - действат икономистите."

 

Ето и още един готов отговор за икономисти :

 

"59. Авитохол Български - "Как ще се заместят тези липсващи приходи (от ДДС и Акциз!) за бюджета?"

 

Отг. Краткият отговор може да е - начина е подобен, когато във времената, когато в държавните бюджети не са се събира ДДС! (уточнихме в статиите, че това е сравнително нов данък от 1953г., а при някой силни азиатски икономики той е въведен след 90-те години!)

Разширеният отговор е - чрез ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!
Какво значи това? - това значи, че кадърният управник ще оптимизира администрацията си + ще въведе електронни услуги + ще използва оптимално събирането на парите си от други данъци, концесии, природни богатства, управление на държавни акции в частни фирми (примерно години на ред държавата участваше в ЕРП-та с голям дял, но безхаберието не е донесло никакви приходи от това!) и т.н....

И още няколко предимства, които ще компенсират липсана на ДДС в бюджета:
- ще отпаднат всякакви социални разходи (безработни, социално слаби и т.н.!) и цялата неефективна и голяма социална машина и администрация, ще се премахне! Това малко пари ли са? Германците са изчислили, че 60% от приходите се преразпределят в тези сфери...
- очаква се голямо потребление, които ще предизвиква ръст в икономиката... Следователно - приходите от печалбите на фирми, мита и други държавни такси ще са също значително по-големи... и чрез тях ще се компенсира липсата на ДДС-то!
- (важно!) ще се минимизира или ще изчезне сивата икономика (обяснил съм защо в Проекта!) ... При положение, че сета тя е 40%, представяш ли си с какъв ръст ще скочат приходите в бюджета, ако тази икономика излезе "на светло"?

Редактирано от Galina Hristova

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

  Здравей Божидар, искам да бъда откровена. Ще ти кажа, че аз не блестя като теб с интелектуални способности и затова казах, че не искам да споря с теб.

  В проекта и отговорите към него има добри обяснения и ще си позволя да ти ги копирам:

 

"Живко Богданов - „ да се въведе принципа за ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА ВИНОВНОСТ до доказване на противното.......Абсолютно противоречие с природните закони - Къде го има това?"

 

Отг. Рехавото четене води до пропуски като този и това което твърдиш. Уточнявам - презумцията касае САМО ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО!

Защо само него? - ще обясня с пример - имаш 5-ет апартамента, 3-и коли и 20хил. кеш! (нещо като Ц.Цветанов?!)

Без тази презумция, какво стана? - ОГРОМНА администрация от НАП (данъчните!) работиха денонощно и в съкратени срокове след 2-3 месеца - дадоха резултат! Кой плати тези пари за заплати, за тази проверка? Всички ние, от бюджета, нали?

ОК! А,... я ми кажи, ако решат всички 240 депутати да се изкарат финансови светци - колко време (години?!) ще е необходимо на НАП за подобна проверка и кой ще върши другата работа? Ще назначат още 50 хил. данъчни служители ли или какво?

В този смисъл може да се отговори и конкретно на въпроса ти - Къде го има това в Природата? Отговора е - НАВСЯКЪДЕ! Всеки един работещ и жив организъм гледа да съкрати разходите си за безсмислени неща, ако той се задъхва и няма енергия!  Тоест - след като ИМАМЕ презумция за виновност - няма да се похабяват държавни пари, а проверките за злоупотреби ще са елементарни и лесни ... Тогава политиците искат не искат - ако не си докажат САМИ авоари и имоти - конфискуват се, а не се губи време да се разследват и да им се правят счетоводни сметки от колосална корумпирана администрация... С други думи казано - сметките да си ги правят имотните господа и да си плащат за това ТЕ! Когато има съмнение/проверка – господа богатите, политици или олигарси , предоставят сметките и им се прави някакъв одит... Така проблема е решен – или връщат налапаното, или са чисти като "сълзици"!"

 

 

  Божидар, никъде не съм казала и не е казано в Проекта, че той ще се реализира до 2-ве години, както твърдиш... и казваш - "След като се очаква проекта да се реализира за две години"
 Проекта МОЖЕ и да се реализира до 2-ве години, ако се използва сегашната вълна на недоволство, но може и да стане факт - след 20-сет години... В Невидимият Свят няма време и могат да ни чакат да страдаме толкова време, колкото НИЕ като българи си определим!

 По въпроса ти за външният дълг ще ти копирам следният отговор, който ти май не си прочел...

 

"Kamen Slavchev - "dokolkoto pro4etox dobre se kazva 4e edno ot usloviata e da niiama van6en dalg.No v momenta BALGARIA ima straxotno mnogo van6ni dalgove?"

 

Отг. Не сте прочели коректно текста, който ще ви копирам дословно
т.6 буква б) приемане на принципа - "без външен дълг" е важна предпоставка за успешен и здрав ББД. Изключение може да са прави с краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.
Тоест - идеята е ПРИНЦИПНО да се приеме и да има консенсус сред управляващите, да не задължават страната ни с външни дългове,... с изключение на краткосрочни такива! Това не значи, че за да стартира ББД, ние първо трябва да си платим външните дългове, което навярно не си схванал?!
Изплащането на сегашните ни дългове ще стане лесно, ако се въведе ББД и имаме икономически ръст.

И друго... Едно уточнение - към момента България има най-малък външен дълг в сравнение от почти всички страни в Европа. Твърдението, че имаме "страхотен външен дълг" е некоректно! Отделно по критериите на Маанстрихт (важещи за влизане в Еврозоната!) имаме право на 60% външен дълг, от БВП (брутният вътрешен продукт!) за страната... В момента нашият дълг е навярно три пъти по малък от тези позволени граници, което означава, че не сме много задлъжнели,... но означава също и друго - да не си "разпасваме колана",... за дългове!
Накрая пак повтарям - идеята за дълговете е ПРИНЦИПНА, защото когато един организъм/държава се научи на външни помощи, той или става ленив и не работи, или става зависим, ако не може да си връща дълговете.
И двете неща са - пагубни за ББД, след като той бъде въведен!"

Редактирано от Galina Hristova

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

  ....................................

  Божидар, никъде не съм казала и не е казано в Проекта, че той ще се реализира до 2-ве години, както твърдиш... и казваш - "След като се очаква проекта да се реализира за две години"

Проекта МОЖЕ и да се реализира до 2-ве години..........

 

"Kamen Slavchev - "dokolkoto pro4etox dobre se kazva 4e edno ot usloviata e da niiama van6en dalg.No v momenta BALGARIA ima straxotno mnogo van6ni dalgove?"

 

Отг. Не сте прочели коректно текста, който ще ви копирам дословно

т.6 буква б) приемане на принципа - "без външен дълг" е важна предпоставка за успешен и здрав ББД. Изключение може да са прави с краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.

Тоест - идеята е ПРИНЦИПНО да се приеме и да има консенсус сред управляващите, да не задължават страната ни с външни дългове,... с изключение на краткосрочни такива! Това не значи, че за да стартира ББД, ние първо трябва да си платим външните дългове, което навярно не си схванал?!

Изплащането на сегашните ни дългове ще стане лесно, ако се въведе ББД и имаме икономически ръст.

И друго... Едно уточнение - към момента България има най-малък външен дълг в сравнение от почти всички страни в Европа. Твърдението, че имаме "страхотен външен дълг" е некоректно! Отделно по критериите на Маанстрихт (важещи за влизане в Еврозоната!) имаме право на 60% външен дълг, от БВП (брутният вътрешен продукт!) за страната... В момента нашият дълг е навярно три пъти по малък от тези позволени граници, което означава, че не сме много задлъжнели,... но означава също и друго - да не си "разпасваме колана",... за дългове!

Накрая пак повтарям - идеята за дълговете е ПРИНЦИПНА, защото когато един организъм/държава се научи на външни помощи, той или става ленив и не работи, или става зависим, ако не може да си връща дълговете.

И двете неща са - пагубни за ББД, след като той бъде въведен!"

 

Не се казвало, че ще се реализира до две години, но можело да се реализира до две години :)

 

Галина, няма как да си затворим очите за обективните реалности. А този отговор, който се тиражира като "отговорът", е много далече от обективната реалност. Твърдите, че външният ни дълг в момента е "навярно три пъти по-малък" от позволените граници" по критериите на Маанстрихт, които са до 60% от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Т.е. по-малко от 20%?!

 

Според БНБ (тук - http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubStatisticalPublications/PubSPGrossExternalDebt/index.htm):

Като процент от БВП брутният външен дълг е 95.6% (деветдесет и пет точка шест процента).

Дългосрочният дълг е 72% БВП (седемдесет и два процента).

 

Е, как искате някой, особено икономист или политик, да погледне сериозно на този проект?!?!?!?!?!?! А апелирате към "разумните" политици?!?!? Разумните ще бягат от него.......

Редактирано от Божидар Цендов-БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

......

"В този смисъл - каква е ролята на икономистите? -

1. Икономистите НЕ БИВА да ни убеждават, че е лошо, ако ни махнат преливните системи! ЗАЩО? - защото теоретично това е доказано във филма на германците, че може да стане и не е опасно. Които не вярват, да гледат филма или да ходи на преквалификация в Германия, а на тяхно място да дойдат по-кадърни финансисти!.......

 

"Икономистите НЕ БИВА да ни убеждават, че е лошо.......защото теоретично това е доказано във филма на германците"

 

Само този филм цитирате. Ей, тоя проект по филм ли го направихте изцяло?!?! А защо не включим нещо и от "Междузвездни войни".

 

Да си представим, че се е стигнало до там, че един политик се изправя на трибуната в Народното Събрание да защитава проекта и всяка втора аргументация му е "според филма на германците".............Представихте си, нали? Интересни чувства....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидаре, всеки един грамотен икономист знае, че България е покрила критериите за Еврозоната, че дори и повече...

 

Може да прочетеш това от този линк  "Отвъд Маастрихтските критерии "
http://politiki.bg/?mod=osf&lang=1&c=cc_osf_heading&m=readDoc&p_id=647&p_inst=479480

 

Това значи, че България има НОРМАЛЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ спрямо изискванията на Европа и това може да се прочете на много места в Интернет мрежата!

Не смятам повече да ти отговарям на безсмислените критики, с които искаш да блеснеш като голям икономист. Не мога да разбера от къде е този негативизъм и отричане в теб, но ти желая - разумност и благословение!

 

Благодаря!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидаре, всеки един грамотен икономист знае, че България е покрила критериите за Еврозоната, че дори и повече...

 

Може да прочетеш това от този линк  "Отвъд Маастрихтските критерии "

http://politiki.bg/?mod=osf&lang=1&c=cc_osf_heading&m=readDoc&p_id=647&p_inst=479480

 

Това значи, че България има НОРМАЛЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ спрямо изискванията на Европа и това може да се прочете на много места в Интернет мрежата!

Не смятам повече да ти отговарям на безсмислените критики, с които искаш да блеснеш като голям икономист. Не мога да разбера от къде е този негативизъм и отричане в теб, но ти желая - разумност и благословение!

 

Благодаря!

Ама вие понеже сте пишман икономисти и не знаете разликата между "външен дълг" и "държавен дълг". Явно това във филма не е обяснено.....иначе в него всичко е на шест :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето и още един готов отговор за икономисти :

 

"59. Авитохол Български - "Как ще се заместят тези липсващи приходи (от ДДС и Акциз!) за бюджета?"

 

Отг. Краткият отговор може да е - начина е подобен, когато във времената, когато в държавните бюджети не са се събира ДДС! (уточнихме в статиите, че това е сравнително нов данък от 1953г., а при някой силни азиатски икономики той е въведен след 90-те години!)

Разширеният отговор е - чрез ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

Какво значи това? - това значи, че кадърният управник ще оптимизира администрацията си + ще въведе електронни услуги + ще използва оптимално събирането на парите си от други данъци, концесии, природни богатства, управление на държавни акции в частни фирми (примерно години на ред държавата участваше в ЕРП-та с голям дял, но безхаберието не е донесло никакви приходи от това!) и т.н....

И още няколко предимства, които ще компенсират липсана на ДДС в бюджета:

- ще отпаднат всякакви социални разходи (безработни, социално слаби и т.н.!) и цялата неефективна и голяма социална машина и администрация, ще се премахне! Това малко пари ли са? Германците са изчислили, че 60% от приходите се преразпределят в тези сфери...

- очаква се голямо потребление, които ще предизвиква ръст в икономиката... Следователно - приходите от печалбите на фирми, мита и други държавни такси ще са също значително по-големи... и чрез тях ще се компенсира липсата на ДДС-то!

- (важно!) ще се минимизира или ще изчезне сивата икономика (обяснил съм защо в Проекта!) ... При положение, че сета тя е 40%, представяш ли си с какъв ръст ще скочат приходите в бюджета, ако тази икономика излезе "на светло"?

Ти изобщо не ми четеш мненията май или само ги четеш повърхностно. Писах два пъти, че още в средновековието се е събирал десятък, което си е данък върху всичко произведено и в този смисъл е сроден с ДДС. Освен това никой не отговори на въпроса как ще се покрият разходите на държавата за образование, здравеопазване, инфраструктура и много други, които тя плаща в момента? В средните векове държавата не е извършвала подобни разходи или са били крайно ограничени.

Какво голямо потребление се очаква??? Колко 2000 лв ли ще е ББД, че потреблението да скочи чак толкова драстично? Да оставим настрана, че тогава и цените ще скочат драстично, защото в повечето случаи те са доста под средно-европейските.

Сивата икономика няма да излезе на светло, защото много фирми в сивата икономика или се занимават с незаконна дейност или пък при едно евентуално излизане на светло дейността им ще излезе доста нерентабилна и те ще я преустановят. Една трета част, която не е много голяма ще остане.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидаре, всеки един грамотен икономист знае, че България е покрила критериите за Еврозоната, че дори и повече...

 

Може да прочетеш това от този линк  "Отвъд Маастрихтските критерии "

http://politiki.bg/?mod=osf&lang=1&c=cc_osf_heading&m=readDoc&p_id=647&p_inst=479480

 

Това значи, че България има НОРМАЛЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ спрямо изискванията на Европа и това може да се прочете на много места в Интернет мрежата!

Не смятам повече да ти отговарям на безсмислените критики, с които искаш да блеснеш като голям икономист. Не мога да разбера от къде е този негативизъм и отричане в теб, но ти желая - разумност и благословение!

 

Благодаря!

Никой не твърди че външният ни дълг не е нормален, а че той изисква разходи за да бъде обслужван, а тези разходи се покриват от ДДС, акцизи и корпоративни данъци - основно. Цялата абсурдност на проекта е, че той изисква всичките средства от ДДС и акцизи да отиват за осигуряването на ББД, а това няма как да стане. За осигуряването на средствата би могла евентуално да служи една част от постъпленията по ДДС и акцизи, но не и всичките постъпления, защото държавата с тези средства покрива други, не по-малко важни нужди.

И престанете с тези спекулации по отношение на икономистите. Кои са тези икономисти? Ами то и аз съм с икономическо образование и Божидар е с икономическо образование май, и други от форума знам че са с икономическо образование, а въобще голяма част от българите са с икономическо образование. Нещата няма как да се получат отзад-напред. Немската икономика е много по-различна от българската. Немският манталитет също. Това, което за Германия е приложимо за България не е. При немския бюджет може и да е възможно да се осигурят по 2000 евро на всеки гражданин (въпреки че се съмнявам), но за нашия и по 300 лв не могат да се осигурят. Е как ще се получи това раздвижване на икономиката на която проектът толкова разчита при тези реалности? Германия освен това има производство. Нашето производство къде е? В колко случаи е конкурентоспособно? Германците имат заетост и манталитет на работохолици. Само с търговия нещата няма как да се оправят. Е да, търговците ще спечелят и то не всички. Спирам дотук засега.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А аз пък си чакам отговора на въпроса, който зададох с примера за Кувейт.

В Кувейт го има този ББД вече повече от половин век. Информация за това има много и навсякъде - прочетете.

Какъв е резултатът от това обаче?

Ами никакъв - кувейтците са мързеливи, пасивни, неинтелигентни и нямат духовни стремления. Просто си вегетират безметежно. Казах, че съм сигурна в мнението си относно кувейтците, защото мой близък беше там в продължение на 4-5 години и тъй като е доста общителен и е бил на средно висока позиция в българската фирма, където е бил нает, е имал контакти, да не кажа дори приятели сред местните, ходил им е на гости или заедно на пикник с различни кувейтци - и най-обикновени граждани и по-издигнати в обществото им.

А вие искате да ме убедите, че ако хората не се налага да се блъскат толкова много, за да си осигурят ежедневието, то ще имат време за разни занимания и мероприятия разширяващи културата, съзнанието, духовни стремежи разни ... Е, не е така! Оказва се точно обратното - ей това същото блъскане е много полезно и шлифоващо острите ни ръбове!

Та, по каква причина го искате този ББД?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има разлики между Кувейт и България

първо - едва ли тукашния евентуален ББД ще може да достигне нивата на кувейтския, за да осигури безметежно съществуване без да се работи

второ - беше казала, че в Кувейт работят само чужденци, понеже местните били мързеливи

Но все пак на тези чужденци се плаща и то добре

 

Чудя се кои "чужденци" биха дошли да живеят и работят тук, ако българите станат мързеливи като кувейтците

И кой би им плащал ? 

Представям си касиерка в магазин - китайка,

а българката, която би била на нейното място е на маникюр например

 

Ние не можем да се похвалим с петрола, който има Кувейт 

Редактирано от mvm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

О, плаща им се на чужденците много добре, защото петрол дал Господ в Кувейт. Иначе да, така е, но разбираш ли, аз оставям настрана реализацията и въобще възможно ли е в скоро време да се получи това при нас.

Аз просто давам пример, с който искам да поясня, че няма да се получи някакво развитие в нематериалната сфера въобще (визирам и наука, и изкуство, и др.под.), както и в духовната също, която теза защитават авторите на проекта. Основната им мисъл е, че като има ББД, то хората ще имат спокойствие, време и сили да се занимават със своето (духовно) развитие. Е, напротив, получава се точно обратно, още по-малко се занимават. Явно спокойния живот не дава стимули да търсиш нещо друго освен почивка, забавления ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Цитат : "Говорих за Кувейт, ако искаш поинтересувай се как стоят там нещата. Там на практика този проект за ББД вече е осъществен и то от десетилетия!"

 

Изчетох за Кувейт: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d&article=354360

 

и тук:   http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=298379

 

и тук:   http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/litseto_na_promyanata_goni_mechti_v_kuveyt-179550.html

 

До 2006 г. жените в Кувейт не са имали право да гласуват.

 

Несравнимо е според мен, но аз уважавам гледната ти точка Диана Илиева, колкото и да е преднамерена, необоснована и отричаща тя!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Галя, не зная на каква база твърдиш, че гледната ми точка е необоснована. Ето, ти сама си дала няколко линка, а ето  и още: тук или тук или на много още места ...

Как я определи, че е преднамерена? Та това е един реализиран проект за ББД и аз го давам за пример. Нали това коментираме в тази тема?

И защо гледната ми точка да е отричаща? Тя просто посочва един факт от действителността.

А кое е несравнимо?

Жените не можели да гласуват - ами ето, едно материално нестресирано общество, а е толкова назад с материала.

 

То и в Кувейт има и по-бедни, и по-богати, но просто никой не гладува, никой не трепери, че няма да може да се лекува, ако се разболеее и т.н., точно тези неща, които изтъквате.

 

Моята мисъл е, че материалното обезпечаване НЕ води до засилване на никакви културни, научни, духовни и въобще с една дума нематериални стремежи. Напротив - точно обратното става!

 

И никой от вас не ми отговаря на това именно! Ясно защо - защото това беше основния мотив на този проект - да освободим на хората време и сили да се занимават духовно. Ама така ли ще стане? Според мен няма. С духовното пак ще се занимаваш ти и и други твои приятели, които и сега, в материални трудности, намират време и начини. А кой знае, ако са материално по-подсигурени, дали и всички те ще се занимават или някои от тях няма да се плъзнат по по-малкото съпротивление да си живеем търсейки само почивка и забавления.

 

Сега, ако нямаше такъв пример с Кувейт, щеше да бъде спорно, щяхме да се чудим - дали у хората ще надделее духовния стремеж, ако не са стресирани материално или не. Обаче примерът е пред очите ни. Защо вие не искате да го видите и коментирате?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Има едно упражнение в Паневритмията, което създава баланс между даването и получаването. Много важен баланс, който ако е нарушен, Природата винаги възстановява нещата. Ако не веднага, то върху наследниците на човека.

Ето един подходящ цитат от "Причинният свят". Давам го като илюстрация само. Не мисля, че някой не знае законите за баланса между даване и получаване:

"...Ще каже някой, че хората не са добри. Защо не са добри? Защото не са му дали това, което е очаквал. Наистина, като изучавате живота, ще видите, че всички хора, които дават, които работят за другите, минават за добри. Престанат ли да дават и да работят за другите, не са вече добри хора. Това е относителна преценка за човека. Докато някой ви помага, лекува, вие го считате за добър човек. Особено е добър, ако нищо не ви взима. Много лекари лекуват без пари, но и природата не търпи това. Тя балансира силите си. Ако лекува беден човек, тя плаща за него. Ако лекува някой богат, тя изисква от него да плати. Заплатата на природата се дава в злато, чиста монета. За всяко добро, направено от природата или от някой приятел, човек непременно трябва да плати. По какъв начин? По какъвто и да е начин, но да стане компенсация между изразходваните и придобити енергии...."

 

Този Безусловен Базов Доход и особено неговата безусловност нарушават баланса между даването и получаването според мен. Или е предвидено нещо да се направи, за да се запази баланса, т.е. срещу всичко получено, нещо да да се даде и обратното?!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Диана, дадох ти горните линкове за Кувейт, като тема за размисъл и като един разумен човек (позитивно настроен!) да си отговориш сама на въпросите, които поставяш.
Явно, че се налага да се доуточня, защото четем едни и същи неща, но ги разбираме по различен начин.

 

От линковете, се вижда, че силната социална система в Кувейт, НЯМА нищо общо с ББД.

Явно, че и там има хора, които също имат материални проблеми и са притеснени от това, да могат да си платят наема или да живеят свободно, както посочената кувейтска фамилия (младото семейство), която се стреми да живее в общо жилище, за да пести средства, въпреки, че има прислуга с къщата... Учудващ факт, нали?

Истината е, че в Кувейт пари се раздават на калпак от една много богата прослойка, на "наши хора" (местни жители!) , които нямат реално свободен избор.
Ще те попитам така - ти можеш ли да се развиваш духовно и творчески, ако нямаш изборно право, и ако си задължена да изучаваш само корана, и ако си задължена да спазваш стотици забрани, свързани с този религиозен канон?
Не мисля, че мога да ти обясня по-точно мислите си.

 

 

Днес си препрочитам темата тук и виждам как много от зададените въпроси, Н.Дамянов им е отговорил, но няма кой да ги прочете. За това тези дни ще се опитам накратко да копирам точно въпросите от темата и да ви дам конкретните дадени ВЕЧЕ отговори, а после ако решим - можем позитивно да продължим дискусиите си, но да не повтаряме все едни и същи неща...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.

×