Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Молитвата. За какво да се молим?

Recommended Posts

Молитвата. За какво да се молим?

Молитвата е основен метод за духовно пробуждане в духовните школи от древността до днес. Силата и е голяма. Мисля че за всеки човек, който влиза в скришната стаичка, е редно да си отговори не само на въпроса защо и как да се моли, но и за какво да се моли. Може би повечето хора си мислят, че отговора на този въпрос е лесен. Но дали е така?

Според вас за какво трябва да се моли човек? Вие за какво се молите?

Две мисли, които могат да служат като отправна точка за размисъл:

"Повече сълзи са проляти заради молитви, на които е отговорено, отколкото за тези, на които не е отговорено." (Майка Тереза)

"Искайте разумни неща... Човек трябва да бъде много умен, за да иска." (Беинса Дуно)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Виждам едни подчертани думички.

"Сила", " скришна стаичка", "духовно пробуждаме".

Все си мисля, че молитвата или общуването с Бога е много лично и интимно преживяване.

Ако Бог кажи на някой, друг какво е искал от Него - добре!

Ако сам си кажа - дали ще е разумно!?

Дали ще е разумно, умният човек да си казва какво е искал от Бога и какво Му е дал в отговор ?

А съблазънта ?

Мисля друго е вече въпросът как да се молим !?

..."Отче наш,... "

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересно, че молитвата се използва като метод за духовно пробуждане. Аз обаче си мисля, че преди гореспоменатото няма истинска молитва.

За един друг въпрос - аз обичам да си казвам "Отче наш" на полувина: Отче наш, който си на Небето, Да се Свети Името ти, Да дойде Царството ти, Да бъде Волята ти, както на Небето - тъй и на земята!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Оринави, подчертаните думички са линкове (връзки) към текстове свързани с темата.

Венци, духовно пробуждане в широк смисъл на думата съм имал предвид. То е процес, според някои школи си има стъпки / етапи и т.н. Иначе в тесен смисъл на думата си прав, че молитвата обикновенно започва едва след като човек се е пробудил, отворил за духовното. Благодаря за уточнението, което внесе.

По темата. Да, аз също мисля Оринави, че молитвата е нещо много лично. Не е нужно да споделяме всичко естествено. Всеки споделя каквото и доколкото реши. Но има принципни въпроси, които според мен би било интересно да ги обсъдим.

Примерно, молите ли се за пари? А за здраве? А за сила? А за красота? Или за знание? Или за любов? Или за благословение? Или?

Защо според вас човек трябва да умен, за да знае какво да иска?

И какво е имала предвид майка Тереза с думите си, че повече сълзи са проляти заради именно изпълнените молитви?

Това означава ли, че трябва много да внимаваме за какво се молим?

И ако да - за какво трябва да се молим тогава?

А за какво не бива?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Апостол Павел в първо послание до Тимотей, прословутата втора глава казва да се обръщаме с Просби , Молитви, Молби и Благодарения...

С просбите - искаме разни блага - вечни или временни :D Благодаренията... за всичко и всякога :hypocrite:

Молитвите и Молбите ( каква ли е разликата ) :hmmmmm:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Молитвите и Молбите

Може би молитвата е непрестанния стремеж към доброто, а молбата е свързана с предвидливостта - да преценяваме условията и да молим за благоприятстващи служението в молитва обстоятелства. :)

А аз имам един такъв въпрос - каква е връзката между молитвата и радостта от храната, която сме заслужили с труда си - може би това се отнася към благодарността, като противодействие на суетата.

Редактирано от petarstankov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v::thumbsup2::v:

Може би молитвата е непрестанния стремеж към доброто, а молбата е свързана с предвидливостта - да преценяваме условията и да молим за благоприятстващи служението в молитва обстоятелства.

:) Даааа и да ни пази от туна беда + да ни укрепява в правдата и разумността + да ни пратиии Своя благ Дух...да ни учи :thumbsup2:

Може би молбата да е за конкретни неща, а молитвата - за възвишени :angel:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За какво да се молим?

да искаме разумни неща; искането определя степента на нашата култура; най-разумно е когато се молим, да искаме да се научим да изпълним Волята Божия, тогава ще имаме и всичко друго; да се молим за връзка с Невидимия Свят, светлите същества, Бога - "За когото мислиш такъв ставаш”; за нещо което е Богоугодно, което има вечен характер; за славата Божия - “Който търси Славата Божия той всичко придобива” ; да се прослави Името Божие, за идване Царството Божие и Неговата Правда на Земята, за изпълнение Волята Божия; да се всели Бог в нас, да дойде Неговата Любов в нас и да опитаме тази Любов още в този живот. “Единствения, който преобразява е Бог. Смисълът на живота е общението с Бога.“

да искаме от Бога невъзможното; невъзможното за човека е възможно за Бога; да не се искат малки неща, които и ние можем да ги направим – например 10лева; да искаме от Бога това, което никой друг не може да ни го даде;

да искаме да имаме ум на ангел и сърце на серафим, пламтящо то любов, същото да искаме и за другите; да имаме условия за развитието си, за развитието на душата си; да запази Бог съзнанието ни будно; да се събудим навреме, да не пропуснем добрите условия;

да се иска най-малкото, но най-необходимото; в даден момент молитва само за едно нещо; за дарби, за благословение, за отличен и буден ум; за здраве, за подмладяване, за обновление; за чистота; за изправяне на живота, да се просвети ума ни, да се облагороди сърцето, да се усили волята, паметта, вярата, да оправдаем своето съществуване и да решим задачата, за която сме дошли; да се молим да не изпаднем в изкушение, а когато сме в изкушение да го надделеем; ако ни нападне неприятел да се молим за него да се смекчи сърцето му; да се молим да ни запази от лошата съдба - молитвата може да отмени злощастие, което е определено да се случи; при мъчнотии да призоваваме името Божие с Любов, със знание и със сила - и ще се разреши;

молитва - благодарност - „Да благодариш на Бога – това е алфата и омегата на всичко.”; да се благодари и за малките работи – за доброто което Бог е дал, за вятъра, за Слънцето, за Небето, за Земята, за въздуха, за светлината, за водата, за хляба, за подслона, за условията;

"не е имало случай човек отчаян, болен от тежка болест, в безизходица да се е обърнал към Христос за помощ и да не му се е помогнало"; "най-великият дух на Земята, във Вселената е Христос"; да размишляваме с любов за Христа, да се молим да ни се яви; като мислим за него, като четем Евангелието и изпълняваме Волята Божия се свързваме с Христа и се обогатяваме;

(резюме от мои записки по темата; повече информация например в книгата "О, Господи", мисли от Беинса Дуно, изд. Астрала 2005г.)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато молитвата е насочена към материални придобивки, или други подобни идващи от диалектичния свят тя е черна магия. Под диалектичен свят разбирам физическия свят в който феномените възникват, трансформират се и умират. Когато искаме, молиме се да придобием нещо от него ние получаваме, тленното обреченото на смърт съществуване. Ние се обвързваме с кармичният кръг.

Молитвата трябва да е насочена вертикално към Светия Дух, Христовата Йерархия, Невидимата Църква. Но тъй като те са от други природи на Живот (от които сме били и ние) тази молитва на молещия се игнорира сегашното му диалектично състояние (самоотричане от света) и се насочва към неизвестното. И там би могъл да намери себе си ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

вертикално отгоре надолу.

"Да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство

както на небето, така и на земята." Господ Исус Христос

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:angel: "Моля те Боже, дай ми сили да изпълня волята ти!"

"Моля те Господи, отвори очите ми, освети ума ми, за да разбирам волята Ти и да я изпълнявам!"

:smarty::yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би, трябва да се молим, за да разберем, че не трябва да се молим.

Молитвата трябва да бъде насочена в един по-друг план. По принцип трябва да се моля само за ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА. Но като зная това, аз някак си искам да го направя, Азът да го направи. Как Азът ще постигне състоянието Любов, което е Молитвата, като я иска за себе си. Като съм се молил преди, все съм изхождал от педставата си за нещата, но сега зная, че това е грешка. Защото така в най-добрия случай мога да постигна педставата си за нещата. Сега се моля по, по-друг начин.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би, трябва да се молим, за да разберем, че не трябва да се молим.

   

Направо дзен- сентенция! И ако беше тръгнал да обясняваш как се молиш, или как грябва да се молиш, щеше да кажеш не само че много по- малко, но и много по- не това!!! :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега например имам нужда да се помоля за Мир в душата си. Някой друг път може да искам да съм щастлива, да ме изпълва Любов, но сега искам просто Мир. Може би като има Мир и си отиде хаосът, ще се отвори място и за останалото... Да утихнеш е чудесно. Тогава Истината може сама да се яви. Тя ни прави свободни, наистина е така, стига да можем да я приемем като винаги желана гостенка. Любовта... твърде висока цел за човек без Мир в душата. Да се смиря... това е. Тогава може би ще дойде и Тя. Мъдрост? Е, това е прекалено. Искам просто Мир. Да се смиря.

И нека бъде Божията Воля! Не моята.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А Бог каза НЕ!

Помолих Бог да вземе моята гордост,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза ми, че гордостта не може да се отнеме,

от нея се отказват.

Помолих Бог да излекува дъщеря ми,

прикована в леглото от своя недъг,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза ми, че душата й е невредима,

а тялото й е само временно.

Помолих Бог да ми даде търпение,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза ми, че търпението е резултат от изпитания

и не се дава, а трябва да се заслужи.

Помолих Бог да ми подари щастие,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза ми, че ми дава благословение,

а дали ще бъда щастлив, зависи от мен.

Помолих Бог да ме предпази от болката,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза ми, че страданието отделя човека

от житейските грижи и го доближава до Него.

Помолих Бог да ми даде духовен ръст,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза ми, че духът трябва да израстне сам,

а Той само ще го подрязва,

за да го накара да даде плод.

Помолих Бог да ми даде всички неща,

за да мога да се радвам на живота,

а Той ми отговори: “Не”.

Каза, че ми дава живот,

за да се радвам на всички неща.

Помолих Бог да ми помогне да обичам другите

така както той ме обича

И Бог каза: “Ти най-накрая разбра

за какво трябва да молиш...”

Клаудия Вайс

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Помолих Бог да ми помогне да обичам другите

така както той ме обича

И Бог каза: “Ти най-накрая разбра

за какво трябва да молиш...”

Клаудия Вайс

"Мъчно нещо поиска ти." Пророк Илия

Трябват мъдрост, смирение и безкрайно търпение за това.

Даноicon12.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря, mekota! Написаното от мене беше знак, че имам нужда от помощ и ти го разбра. Имах нужда точно от това, което ни сподели. Някога го знаех, но наистина е трудно, човек или просто забравя, или в процеса на самозащита неусетно се оказва срещу другия. Може би ако си повтаряме тези ценни неща всеки ден, няма да ги забравяме, ще бъдем по-смели и съзнателни. Аз наистина ще си ги отпечатам сега. Благодаря и на Клаудия Вайс, която и да е тя, където и да е сега! Благодаря, че ви има, приятели, и че ви срещам тук!

:feel happy::):angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дали някога ще успеем да се отблагодарим на Бог затова, че ни е създал съвършени Божии Синове и е предвидил Пътя на всеки, за да прояви Съвършенството и да се завърне триумфиращо при Него!? За Надеждата някога да видим Божиите светове и Истинската същност на Бога!

Затова в молитвата си трябва винаги да благодарим на Бог за това, което е направил и прави за нас, както и на светлите небесни същества, които ни помагат и напътстват.

И за това, че непрестанно и безусловно Бог излива всичките си блага върху нас- Живот, Светлина и Красота, Сила и Любов... Също да благодарим и за изпитанията и трудните моменти, защото така ставаме по-силни и напредваме по пътя си.

Да се молим и за прошка на греховете си, които сме направили и още правим с мислите, думите и действията си. Много са известните ни грешки, а колко ли сме пропуснали да видим поради незнание и невнимание!? (поне при мен, де :) )

Да се молим и за съвършено разбиране, яснота и сила на ума ни, за да можем винаги да различаваме Божията воля.

Както и за сила и смирение, твърдост, търпение и Божия подкрепа, за да вършим само Неговата воля.

Да се молим, да се стремим и да се борим да станем достойни, за да прояви Бог чрез нас

Своята Съвършена Чистота,

Своята Съвършена Любов и Святост,

Своята Съвършена Мъдрост и Сила,

Своя Съвършен Мир.

:) :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:thumbsup::smarty:

Дали някога ще успеем да се отблагодарим на Бог затова, че ни е създал съвършени Божии Синове и е предвидил Пътя на всеки, за да прояви Съвършенството и да се завърне триумфиращо при Него!? За Надеждата някога да видим Божиите светове и Истинската същност на Бога!

Затова в молитвата си трябва винаги да благодарим на Бог за това, което е направил и прави за нас, както и на светлите небесни същества, които ни помагат и напътстват.

:thumbsup::yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×